Jak to bude po roce 2012

Jak to bude po roce 2012

Jak to bude po roce 2012

Duchovní cestu provázejí deprese?

Nejprve jsem si myslela, že vzestup má být doprovázen samými povznášejícími pocity, a myslela si, že jsem se odchýlila od správné cesty, když mě přepadaly pochyby, deprese a pocity zmaru. A to do doby, než jsem se dozvěděla, že čištění provází právě ten smutek, panika a úzkosti…

Když jsem se dozvěděla, že to takto prožívají i jiní, ujistilo mě to, že jsem se od cesty neodchýlila, ale že to je součást procesu, kterým procházíme.

Vzestup, kterým v minulých stoletích procházeli světci, se od současného liší – tenkrát vzestupovali (byli „nanebevzatí“) jenom jednotlivci, nyní se jedná o vzestup nejen jednotlivců, ale i lidstva a planety, což ovlivňuje i okolní vesmír…

Proto to logicky musí probíhat jinak než dřív.

Druhý příchod Krista

Myslím, že „druhý příchod Krista“ neznamená, že k nám přijde další spasitel, který za nás odedře práci na očistě od temných energií, které jsme vyprodukovali svými nepěknými činy v minulosti, kdy jsme zkoumali druhou stranu Jednoty (tzv. negativní), a tím nás spasí, jako tomu bylo před 2000 lety.

Mohlo by to totiž dopadnout tak, že ten někdo zvenčí (poslaný samotným Bohem) by z člověka opět sejmul jeho hříchy, tomu by se ulevilo a mohl by začít znovu deptat své bližní a devastovat planetu. Čas léčitelů, kteří na nás položili ruce a uzdravili nás, nebo kněží, kteří z nás za desátek sejmuli hříchy, je pryč.

Zlatý věk

Druhý příchod Krista podle mě znamená, že každý v sobě rozvineme mistrovský stav kristovského vědomí a staneme se sami Kristem (tj. „osvíceným“) – v praxi to znamená, že odložíme strach o sebe a své blízké, chamtivost, přestaneme s druhými jednat manipulativními technikami, vzbuzováním strachu a pocitů viny, a naopak budeme ve své vlastní realitě (neboť realitu druhých změnit nemůžeme, můžeme pracovat jenom se svojí) vytvářet stavy hojnosti, radosti, sdílení, úcty.

Dosažení stavu vědomí Krista může být napojením se na jeho vibrace a rozvinutím v osobním životě, ve vlastní realitě, vlastností, které nám Ježíš Kristus svým životem ukázal.

 

 

Být sami sebou, nestydět se za to a nic neskrývat

Nyní přichází doba, kdy hrajeme každý sám za sebe, nic před druhými neschováme, a každý se musíme spasit sám – i když v součinnosti s druhými.

Vzestup neznamená, že vzestoupíme kamsi na nebesa, do páté dimenze, jak si mnoho lidí myslí. Při vzestupu dochází k integraci našich vyšších aspektů do nás samotných, k splynutí s naší duší. Pátá dimenze tedy naopak „klesá“ k nám dolů do naší merkaby a světelného těla. Stejně, jako to děláme my (a čím více lidí se probudí, tím rychleji celý proces proběhne), tak své světtelné tělo aktivizuje i Matka Země.

Poté, co si vybudujeme své reality páté dimenze, tyto dimenze vzájemně propojíme, čímž dojde k nástupu zlatého věku (ráje, „Jeruzaléma ze zlata“) v kolektivním vědomí, neboli k jeho manifestaci v tzv. „objektivní realitě“. Podle Mayského kalendáře by k tomu mělo dojít k 21.12.2012 (podle kalendáře našeho).

Tato součinnost, spolupráce a sdílení nebude o uniformitě a nutnosti přizpůsobení se nějakému vyššímu ideálu, ale o spojení, kdy je uznávána a respektována svrchovanost a svoboda každého jedince.

 

© Ivana Muková

Článek je možné dále volně šířit, ale bez úprav a s uvedením jména autora

překladatele) a zdroje http://ivana.mukova.sblog.cz/

 

 

 

 

 

Jak si pomoci při příznacích

transformační krize

Téma: Budoucnost a 2012

 

 

Něco se kolem nás děje, něco je ve vzduchu… Následujícím textem nechci nikoho přesvědčovat o své pravdě, ani uvádět na „správnou“ víru. Jen se chci podělit o svá zjištění, která mi dávají smysl a pomáhají proplouvat životem splavněji.

 

Něco se kolem nás děje, něco je ve vzduchu… Citlivější lidé to vnímají a snaží se nějak vysvětlit. Věda ani média nám to moc neusnadňují… Lékaři konstatují, že se jedná o psychosomatické potíže a doporučí nám vyhýbat se stresu. Jo, dobrá rada, jen kdyby to šlo! Všechno se mění, to je známá pravda od věků, víme již hodně dlouho, že dvakrát do stejné řeky nevkročíš, ale v dnešní době to probíhá obzvlášť rychle a zvláštně.

Následujícím textem nechci nikoho přesvědčovat o své pravdě, ani uvádět na „správnou“ víru. Jen se chci podělit o svá zjištění, která mi dávají smysl a pomáhají proplouvat životem splavněji. Pokud někomu pomůže zorientovat se v tom, co se děje, tak budu ráda, a pokud si někdo zaťuká na čelo… tak vlastně budu ráda taky! Každý jsme strůjcem své reality, neboli štěstí…

Vibrace na naší planetě se neustále zvyšují. Čím dál více lidi se propojuje se svým Vyšším Já, projevují se nové frekvence světla a dochází k intenzivnímu čištění jemněhmotných těl i detoxikaci organismu. Mnozí si začínají uvědomovat, že to, na čem lpěli a co bylo jejich jistotami, je vlastně udržovalo v temnotě. Protože to, co bylo skryto, se začíná odhalovat.

Celá řada lidí po celém světě referuje o podivných zvláštnostech, které se dějí s jejich těly. Patří mezi ně problémy se srdcem (jakési „pseudoinfarkty“, která vyšetření nepotvrdí), psychická zhroucení nejrůznějších druhů (jako by lidé nestačili držet krok s nároky, které na ně klade život…), dále rozostřené vidění, pískání v uších, závratě a ztráty rovnováhy, bolesti v kloubech a páteře, problémy se žaludkem, horečky, obrovská únava, která je donutí jít se na chvíli přes den natáhnout, a v noci zase nespí, což ovšem nebrání tomu, aby ráno vstali jako čiperky, pak mají také potíže s pokožkou (nadměrná suchost, na niž nezabírají žádné krémy, nebo ekzémy a akné, které se zničehonic objeví a zase stejně rychle po pár dnech zmizí), nejrůznější – mnohdy jen dočasné – alergie, nebo tzv. „vzestupová chřipka“ – příznaky připomínající jakousi virózu mající střídavý průběh, kdy chvíli jsou zcela zmožení a vyčerpaní, přičemž za chvíli zase plni energie, aby se po uplynutí nějaké doby zase museli jít natáhnout…

Známé léky školské i alternativní medicíny na tyto příznaky zabírají jenom málo, a jediným řešením zbývá plně se celému procesu odevzdat. Jednou z mála pomocí, které si můžeme poskytnout, je lehnout si na tvrdší podložku, uvolnit celé tělo od špiček nohou až po kůži na hlavě, a snažit se zesynchronizovat vlastní puls s pulsem planety Země.

 

A jaká je nabídka alternativy? Klasické antioxidanty: zinek, selen, vitamíny C, A a E (pozor – nestačí jenom ve výživě, protože mnohé prvky v půdě nejsou, tak jak by mohly být obsaženy v zelenině?), z bylin Vilcacora (Uňa de Gato, Uncaria tomentosa, kočičí dráp, peruánská liána), lemongrass, rooibos, šalvěj lékařská, heřmánek (pozor: u někoho může způsobovat alergické příznaky!), nebo třeba obyčejná bramborová kaše, která je taková laskavá do žaludku, dále koupel v teplé vodě (třeba s nějakými solemi a při svíčkách), meditace na své duchovní srdce a spojení s duší, a také snaha o pozitivní myšlení – čili nerozvíjet obavy, nepodléhat úzkostem a nepodporovat svojí mentální energií katastrofické scénáře.

Pomoci samozřejmě mohou také terapie u některého z energetických léčitelů, kteří jsou schopni předávat vyšší frekvence světla a energií, než jaké jsou v současné době běžné.

Ještě bych dodala, že celý transformační proces neprobíhá jednorázově, kdy bychom si mohli říci: „Tak, a mám to za sebou, hezky jsem to vyležel/a!“, nýbrž postupně, jako bychom ze sebe sloupávali jednotlivé slupky cibule – za každou se objeví jemnější a rafinovanější. A naše ego těžko chápe, že existuje něco, co nedokáže svojí vůlí zvládnout a ovládnout.

Ivana Muková

Výklad karet s poselstvím duše, andělské léčení, regrese ke skutečné příčině problému, meditace a semináře (Andělské léčení závislostí, Hubneme s anděly). Tel: 606 842 170, 251 813 488 (Praha), http://www.lide.cz/Ivana.Mukova

 

 

 

 

Nová Země je stav mysli

 

aneb naslouchejte svému srdci

 

Téma: Budoucnost a 2012

 

Nová Země není žádné konkrétní místo. Je to stav mysli, stav BYTÍ v přítomném okamžiku, v tady a teď.

Každý z nás je holografickou částečkou jednoho velkého celku, který lze spatřit pouze tak, že se díváme srdcem. Nová Země v nás existovala vždycky, nikdy jsme z ní neodešli, jen jsme si na chvíli „mysleli“, že je někde mimo nás, daleko, nedosažitelná.

Je posvátnou prací každého z nás, aby objevil, kam ho táhne srdce, co pro to má udělat a jak naplnit svoji nejvyšší vizi. Ať už je tou vizí cokoli, tak pokud ji svým srdcem najdeme, zaměříme se na ni a vložíme do ní svoji jedinečnou energii a vůli svého Vyššího Já, stane se skutečností, dokážeme ji zmaterializovat.

K tomu je zapotřebí VĚŘIT. Věřit si, věřit, že jsme milováni nebeským Otcem a že máme veškerou podporu Matky Země, věřit, že jsme naplnění svého snu hodni a že si to zasloužíme. A že to DOKÁŽEME.

Protože každý z nás je jednou jiskrou Božího vědomí, toho překrásného ohně, který plápolá v podobě životní síly vším stvořeným. Je potřeba jenom si to uvědomit.

Nová Země je všude kolem nás, prociťte to! Všechno, co je pro to třeba udělat, je svobodně si vybrat, že to tak vidět CHCEME. Vizi Nové Země jsme v sobě nosili vždy, stále, při všech inkarnacích, i těch, kdy jsme nejednali v souladu se světelným kodexem a poznávali přístupy a následky strany oddělené od JEDNOTY.

Možná právě vzpomínky na životy neprožívané ve světle nám podvědomě brání se projevit jinak… nově… protože tušíme tu nejistotu, jak to všechno dopadne, když opustíme osvědčené a známé přístupy, byť nevedly k našemu uspokojení…

Samozřejmě, dokázali jsme si takto dosažené výsledky naší materializace vzletně ospravedlnit, třeba jako že trpíme proto, že jsme duchovní, nebo aby kvůli nám netrpěl někdo jiný, protože pocity druhých přece mají mít před našimi pocity přednost… neboť jinak jsme zatraceníhodní sobci a nikdo nás nebude mít rád a my bídně zahyneme…

Ale kde zůstal ohled k našemu srdci? Kde soucit sama se sebou, pochopení svého vnitřního já, láska ke své duši?

Všechno je naprosto dokonalé a tak, jak má být. Zrovna tak každý z nás je dokonalý a naprosto v pořádku. Každý z nás je odrazem toho druhého. Když někomu pomohu, bude pomoženo i mně. Když se změním, změní se i svět okolo mě. Když budu žít srdcem, začne se kolem mě projevovat více druhých bytostí a situací, které také fungují z pozice srdce, a nikoli ega.

Naslouchejte svému srdci… Nechte se jím vést… Přepněte své myšlenky do vibrací zlatého věku, do vibrací páté dimenze, a odmítněte spadnout do víru starého způsobu myšlení, starých přístupů, kterými jste až doposud řešili svoje problémy. Protože jenom tak se může ve vašem světě začít projevovat Nová Země…

Výzvy a zkoušky přicházejí stále. My však máme možnost si s každou vybrat, jak zareagujeme. Postaru – k čemu to vedlo? Vyhovovalo mi to, bylo to v souladu s tím, co chci vytvářet? Pokud ne, tak jaké jiné možnosti reakce mám k dispozici? Co mohu udělat, abych si zhmotnila výsledek, po jakém toužím?

Minulost neexistuje, ale současně je stále přítomná. Zní to jako protimluv, ale pokud o tom začneme uvažovat v JEDNOTĚ, zjistíme, že to jsou dvě strany jedné mince. Jin a jang, které doplňuje do svaté trojice stav třetí, neutrální, stav „den“.

V srdci každého z nás se rozvíjí krásný sen. Naslouchejme mu a učme se, jak ho učinit skutečností. Není správná a nesprávná vize, jsou jen přístupy, které vedou k žádoucím výsledkům, a které vedou jinam.

Dovolme svému srdci se otevřít, i když hrozí nebezpečí, že bude zraněno. Nechme se jím vést… A sledujme, jak se před námi odvíjí transformace našeho života, Nové Země. Všechno, co pro to musíme udělat, je změnit perspektivu svého pohledu.

VŠECHNO, CO EXISTUJE, JE LÁSKA. Zvolte si projít iluzí vlastních omezujících hranic a poznat svoje NEBE – svoji Novou Zemi. Zvolte si tady a teď, zvolte si žít svoji Novou Zemi. Zvolte si život žitý SRDCEM…

 

Ivana Muková

Výklad karet s poselstvím duše, andělské léčení, regrese ke skutečné příčině problému, meditace a semináře (Andělské léčení závislostí, Hubneme s anděly). Tel: 606 842 170, 251 813 488 (Praha), http://www.lide.cz/Ivana.Mukova

 

Převzaro: www.cestydusi.cz

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz