Osm posunů k osvícení

Osm posunů k osvícení

Osm posunů k osvícení – část 1

Poselství Kryona

LEE CARROLL 20.10.2007 v Mexico City

http://kryon.com/k_channel07_Mexico_01.html

Přeložila: Martina Mangová

Buďte pozdraveni moji milí, já jsem Kryon z magnetické služby. Odkud si myslíte, že přichází lidský cit? Odkud přichází láska? Řeknu vám tolik – je to část Boha ve vás! Proč cítíte to, co cítíte, když navzájem vnímáte tolik lásky? Myslíte, že je to zcela lidské, nebo? Ne. Jedná se o božský podíl ve vás, který sám je aktivován od člověka k člověku. Dokonce lidé, kteří nevěří na boha, nemohou nic změnit na skutečnosti, že to tak je. Nemusíte také věřit na ledviny a přesto je máte. Jste stvoření svobodné vůle, tedy máte volbu to, co se momentálně děje akceptovat nebo ne. Jste zcela svobodní a duch sem nepřijde se vás dotknout, abyste uvěřili. To je náš dárek pro vás – svobodná vůle.

Doprovod zaplňuje toto místo! Pochopte, když přijdu na místo jako je toto, pak pociťuji lásku k lidstvu. Možná těmto věcem, které vám vykládám, nevěříte? Jedná se o pravdu, je jedno čemu se rozhodnete věřit, a pravdou je, že existují spirituální bytosti, které vás nade vše milují.

Byl jsem tady, ve větru porodu, v energii vašeho příchodu. Na jednom interdimenzionálním místě neexistuje čas, což dovoluje zajímavou vlastnost, že mohu být jak při porodu každého z vás, jakož i tady s vámi komunikovat. Ve vašem 3-dimenzionálním prostoru řeknete, „Nuže, Kryon je zde a teď s námi mluví.“ Ale povídám také [současně] na jiném místě a říkám ahoj těm, kteří přijdou na tuto stranu závoje a které si představujete jako mrtvé. Zdravím je, když přicházejí na jinou stranu závoje, a jsem na místech, kde se lidé rodí. Součástí toho, co dělám, je být na tomto bodě přechodu, u této interdimenzionální brány, kde se tyto věci dějí.

Žádná z těchto věcí nemá nic do činění s nějakými pravidly Boha. Tyto věci nemají nic s vytvářením ceremonií nebo protokolu. Mají do činění jen s jednou jedinou věcí a to je neuvěřitelná láska Boha. Máte rodinu na druhé straně závoje, která vás tak moc miluje. Chtěli bychom držet vaši ruku až do okamžiku, kdy se dostanete do porodního kanálu. Chtěli bychom být prvními, kteří vám podají ruku, když se vrátíte zpět skrze závoj. To je to, co dělá rodina pro rodinu, a chtěl bych vám říct moji milí, že první slova, která lidé slyší, když zemřou „Neboj se můj milý/má milá, neboť jsi doma.“ Jsou. To je Láska Boha při práci. Vzpomínáte si?

Kdybychom na tomto místě mohli udělat něco magického, bylo by to vytvoření stejného pocitu ve vás, co já cítím, neboť já jsem Kryon. Reprezentuji velmi velkou skupinu. Reprezentuji triliony jisker Boha, které vás znají. Jsem na mnoha místech. Jsem mnohočetná bytost, mimo toho, co byste nazvali vaší dimenzionalitou. To ztěžuje porozumění, ale poznejte také, že jste stejní, když jste se mnou.

Možná tu jste poprvé (nebo to poprvé čtete)? Vím, kdo tu je. Možná jste tu s někým jiným, kdo vás poprosil, abyste šli také a poslechli si tato slova? Chtěl bych jen, abyste naslouchali. Neexistuje žádný tlak na vás, abyste věřili tomuto poselství nebo co se tu děje. Jenom kdybyste, prosím, otevřeli svá srdce, abyste to mohli cítit. Neboť zde existuje energie potvrzení a chtěl bych, abyste něco vzali na vědomí. Nebudeme vám zprostředkovávat žádnou doktrínu. Nebudeme stanovovat žádná pravidla. Nedáme vám ani žádnou instanci, které byste se měli ospravedlňovat. Nebudeme vás prosit, stát se někde členem. Důvod? Jako jiskra Boha, která putuje dualitou na této planetě, to už všechno máte.

Jste částí rodiny Boha a všichni to máte společné. Já, všichni, dokonce ta/ten nevěřící tady… já vím, kdo tu je. Naslouchej mi, nevěřící: Když opustíš toto místo, budeš stejně moc milován/a jako každý/á jiný/á tady. To, že nevěříš, ještě dlouho nezadrží Anděly, aby s tebou vycházeli ke dveřím. Tak to chodí. Bojíte se této lásky? Není agresivní. Je pasivní a čeká jen na to, aby vámi byla pocítěna.

Během těchto obou dnů budeme dělat něco, co jsme ještě nikdy předtím nedělali. Během měsíců jsme poselství nahustili tak, aby mohlo být v krátkém čase předáno hodně informací. O čem dnes pohovořím, můžete také po částech najít v Kryonových Poselstvích posledních 20 let, ale museli byste si to vyhledat. Struktura učení v těchto dnech vypadá následovně: Sdělím vám osm posunů, kterými člověk projde od začínajícího se probouzení až k úplnému vzestupu. To je veliký obraz učení, nebo? Vypráví o celé cestě během pouhých dvou večerů retrospekce.

Nyní poslouchejte. Co přijde, nejsou pravidla, nejsou to kroky. Jedná se o posuny, které neprobíhají v nějakém určitém časovém období. Každý z vás je jiný. Každý z vás musí dosáhnou vlastního stavu vědomí ve svém vlastním čase. Přesto by se chtěl člověk zeptat, „Jak dlouho to trvá od této fáze k další?“ A na to skutečně neexistuje žádná odpověď, neboť pravé vědomí je individuální. Váš vlastní vztah s realitou planety určuje, jak dlouho ty věci trvají.

Dnešní večer vám sdělíme čtyři z těchto posunů a čtyři zbývající zítra. Jakápak velkolepá historie! Ještě než s ní začnu, řeknu vám, že je to historie o tom, co se stane, když člověk vystoupí ze své vlastní dimenze a ukáže odvahu se rozhlédnout a zeptat, kým je (kdo je).

První posun, který člověk učiní, je [probouzející] se zvědavost ve vztahu k vědomí. Je kladena otázka, „Může to být pravda?“. Tady to začíná. Každý z vás, kdo je léčitel, kdo je na cestě, tím prošel. Tento víkend bude pro některé z vás mimořádný, protože to je prostřednictvím synchronicity vašeho Bytí Zde vaše příležitost k rozšířenému vědomí. V někom, kdo se ptá, „Může to být pravda?“, se děje posun nevíry popř. neutrality. Tak to začíná a pak tu sedíte s posunem.

Tento víkend pro vás může být něčím zvláštním. Možná jste si ještě nikdy nedovolili být na místě jako je toto a být tolik milováni? Rozumíte s kým tu jste? Rozumíte, že kolem vás sedí stovky, kteří vás nikdy nebudou hodnotit a odsuzovat, jedno kdo jste nebo co jste udělali? To je skutečné a je jen na vás, abyste to rozpoznali. Již na tomto místě, během těchto učení budou na pódiu ukazovány barvy. Bude tak konáno pro ty, kteří sem přišli s věděním o jejich významu, a k potvrzení tohoto vědění, že je pravdivé.

Toto poselství není nepřiměřené. Nepožaduje od vás cokoliv dělat. Jen by chtělo, aby se vaše srdce na moment otevřelo. Vzpomínáte si na váš první posun? Vzpomínáte si na pocit vědomí? Vzpomínáte si na to? Mohla by to být skutečně pravda? A pokud ano, co následuje? Tento posun vědomí je bodem, kde se zamilujete do Boha. „Mohla by to být všechno pravda, co řekl channel? Co by bylo, kdyby existoval větší obraz? Co když existuje vyšší cíl/účel v životě?“ Toto je důležitým posunem a více než 90% lidstva jej nikdy neučiní. Méně než půl procenta lidstva udělá tento posun vědomí.

Přesto to bude dost. Vypočítejte to. Začněte a spočítejte to. Půl procenta ze 7 miliard – to je množství lidí! Stejně tak je to množství světla! Nuže, co se stane po tomto posunu vědomí, když začnete v srdci vnímat lásku Boha? Ptáte se, jestli je to skutečné, nebo? Mnozí lidé to vyloučí, protože tomu nebudou moci uvěřit. Ale je skutečná. Víte, co se stane během tohoto posunu vědomí? Rozhodnete se, zda neuchopíte ruku Anděla, který byl při vás po celý váš život, a tento Anděl má jméno. Je to vaše Vyšší Já. To je ten první posun, který se uskuteční, a je obrovský.

Druhý posun se stane, když se rozhodnete, že je to skutečné a že pro to budete něco dělat. Těchto osm posunů jsou ty důležitější na spirituální cestě člověka … ty všeobecné, a tady přichází to, co byste měli vědět – existují mnozí, kteří se nikdy nepřenesou přes první posun. Přicházejí na setkání jako jsou tato, aby jednoduše jen vnímali energii. Věří na to z celého srdce a cítí, jak nimi protéká láska Boha. A často je to všechno, co chtějí. Je to všechno, co potřebují. Jak už tomu je, mnozí chtějí více a ptají se, „Co mohu udělat, abych přišel k tomuto Anděli, kterého jsem v mém nitru objevil, blíže? Existuje něco, co bych měl na této planetě dělat? Existuje metoda komunikace s duchem? Pokud ano, kde je a co s ní udělám?“

Tento posun je úmyslem člověka zatlačit na dveře na druhou stranu závoje. Z lidí, kteří přede mnou sedí na židlích, většina na tyto dveře tlačila. Ó, v tomto bodě to bude trochu nebezpečné, nebo? Protože nyní budete dělat něco, co odporuje realitě, kterou jste celý život měli! Vaši přátelé možná nezůstanou vašimi přáteli, neboť vás posun umístí na startovní dráhu vědění. Požehnán je člověk, který projde tímto posunem, neboť zde je slib: Nejste ve tmě a nikdy nejste sami. Neboť existují legie andělských bytostí na druhé straně závoje, které nesou vaše jméno, a když zatlačíte na tyto dveře, pak budou proudit do vašeho života. První, co ucítíte, je mír se vším, co jste učinili. Kéž je důkazem toho, že je to přiměřené, výsledný pocit lásky ve vašem životě.

„OK Kryone, jak to udělám?“ Každý jednotlivý člověk to udělá jinak. Mnozí se odeberou do meditace a řeknou „Jsem připraven. Ukažte mi, co je třeba udělat.“ Mnozí budou hledat knihy, stupně vzestupu a nalézat systém. Mnozí budou vyhlížet vědění, aby získali lepší představu o tom, co se pokusí dělat. To vše je přiměřené jednání. Každý člověk potřebuje to, co potřebuje, v závislosti na své kultuře a zkušenostech na Zemi. Bůh tu nesedí a neřekne, „Ty to děláš špatně.“ Bůh je trpělivý. Pokud budete chtít vylézt po kolenou tisíc schodů, abyste došli k bodu, na který jste připraveni, pak polezeme ty schody nahoru s vámi. To je Láska Boha. Tu neexistuje žádné posuzování. Jsi někdo, kdo by chtěl procedury? Andělé budou vedle vás sedět, zatímco jimi procházíte.

Existují lidé, kteří řeknou, „Nuže, to neodpovídá na jedinou otázku. Vyprávíš mi, že vše, co učiním, abych tam došel, je korektní. Správně?“ Ano. Zatlačte na tyto dveře způsobem, který se vám líbí. Vezměte si tolik času, kolik chcete. Výsledek bude stejný. Bude do vás vtékat cit pro vaše začínající mistrovství. Nebudete vědět, co si s tím máte počít, ale budete vědět, že je to skutečné a že to přišlo.

Je to těžké objasnit. Je to jako člověk, který byl stále ve tmě a otevře dveře, za kterými se nachází jasné světlo. Někteří budou čekat, protože v tuto dobu si nebudou přát nic objevovat, a někteří je otevřou jen na škvíru, aby viděli, o co u světla jde. Avšak jiní rozrazí dveře zeširoka a řeknou, „Milý Bože, jsem připraven/a, pojďme! Řekni mi, co mám dělat.“ To je ten druhý posun. Z osmi [posunů] je tento kritický, neboť opravdu uvádí proces do chodu. Jakmile tento proces jednou začal, je těžké ho zastavit. Neboť člověka není možné něco odnaučit (odebrat mu vědění), zvláště něco tak hlubokého jako toto tady.

Chtěl bych se vás zeptat na následující: Když jste na tomto setkání jednou pocítili lásku Boha, když jste uviděli barvy, které ukazuji, mohli byste se pak opravdu vrátit a všechno [zase] vypnout? Mohli byste dělat, jako byste to nikdy neviděli? Mohli byste dělat, jako byste to nikdy necítili? Odpověď je ne. Vy víte, co se stalo.

Co se stane jako další, je opravdu zajímavé. Někdy je velmi dlouhá cesta mezi touto druhou fází a tou další. To bude záviset na příslušném člověku a na tom, jak rychle si přeje se pohybovat. A opět říkáme, že zde není žádné posuzování. Existují tací, kteří řeknou, „Nuže, měl bych být schopen to dosáhnout během určitého počtu dní nebo týdnů.“ Skutečně? Jak to změříte? Odkud víte, že to skončilo? Odkud víte, jak moc jsou dveře otevřené? Ne. To je velmi individuální. V místnosti jsou FACILITÁTOŘI, jejichž jediným cílem v životě je pomáhat při otevírání dveří. Začíná vám to dávat smysl? Jsou zde, aby vám pomohli uvolnit se v lásce Boha, otevřít se jí.

Předtím jste naslouchali učitelce, Peggy (hovoří o Peggy, která hovořila ráno v rámci konference). Víte, co je jejím cílem na planetě? Není to těžké definovat. Je tu, aby vám pomohla s vyrovnáním, abyste mohli v srdci cítit lásku Boha. Když jste pak prošli jednotlivými fázemi a stojíte tu jako absolvent, pak můžete říct, „Nyní rozumím víc Mistrovství uvnitř.“ Pomáhá lidem otevírat dveře a rozumět světlu. Toto učení nebylo před 25 lety k dispozici. Víte, proč nebylo? Protože na to nebyly vibrace planety připraveny. Bylo mnohem obtížnější dosáhnout porozumění ve vibracích před harmonickou konvergencí. Existuje mnoho učení s následující charakteristikou … jsou vám dávány jako nová informace v nové energii objevování.

Třetí posun patří k těm, které se dají objasnit nejobtížněji. Stane se, když člověk nakonec pozná smysl ve světle a temnotě svého života. V minulých měsících jsme o tom často hovořili, neboť je to pro člověka jedna z nejhůře akceptovatelných věcí. Tímto posunem musíte projít, abyste došli k těm ostatním, protože vědomí takové je. Přijdete k dalším dveřím teprve, když jste prošli tímto, neboť každý z těchto posunů vám dovoluje zažít ten příští. Procházíte jimi lineárním způsobem ne kvůli jejich složitosti, ale kvůli jejich vlastnosti měnit vědomí a odhalení.

Ve 3D člověk činí některá zajímavá pozorování. Když se vám něco úžasného nebo velkolepého stane, např. vyléčení, pak řeknete, „To muselo přijít od Boha. To bych já učinit nemohl. To musí přicházet od Boha. Buď pochválen Bůh.“ Když se ve vašem životě stane něco opravdu zlého, kde se zdá, že vás chce uchopit temnota a přivést na pochmurné místo, lidé říkají, „Nuže, to musel být démon. To musel být čert; chytil mě a odtáhl od dobrých věcí.“ Chápejte, lidé jsou v tomto ohledu velmi zajímaví. Nejsou za nic zodpovědní, jedno v jakém směru, nebo? Stane se něco dobrého, to musí být Bůh. Stane se něco špatného, to musí být ďábel. Proto bych se chtěl zeptat, co tu vůbec děláte? Jednoduše si tu tak sedíte v neutralitě a čekáte, že vaši duši chytí jedna z obou bytostí? Za vůbec nic nenesete zodpovědnost?

Požehnaný je člověk, takže v každé/m leží síla temna i světla. Je tam Bůh a je tam i nepřítomnost Boha. Chtěl bych pro vás definovat temnotu. Temnota je definována jako nepřítomnost světla. Chtěl bych pro vás definovat světlo. Světlo je silným jasem (silnou září), která neobsahuje žádnou tmu. Tma nemůže dělat nic, co ovlivňuje světlo, ale světlo může temnotu zničit. Člověk má volbu, svojí přítomností na Zemi vytvářet jedno z obou.

Tady přichází pro vás nepochopitelná část, kterou nejste připraveni akceptovat. Všichni démoni, které jste ve vašem životě viděli nebo cítili nebo slyšeli, byli vytvořeni skrze lidské vědomí. Každý jeden z nejnádhernějších zázraků na této planetě, dokonce i probouzení mrtvých, vznikl z lidského vědomí. Mistr Světla je ve vás!

Když Mistr Lásky před mnoha lety putoval na této planetě, řekl Ježíš, žid, „Já jsem syn Boha, a tak jste to i vy.“ To je psáno. Přečtěte si to. To bylo uznání Mistra ve vás. Když člověk pochopí, že neexistuje žádný boj o jeho duši a že je jak za temnotu tak i za světlo sám/a zodpovědný, stane se z toho větší průlom. Nazývá se to převzetím zodpovědnosti za Všechno. Nikdo vám nic neprovedl, co by vás činilo nedůstojnými. Nikdo se vás nesnaží nachytat. Jste drahocenní a vydáváte světlo sami ze sebe.

Nyní přejdeme k poslednímu posunu této vyučovací jednotky. Nejprve bych se chtěl opakovat: máme zde lidi, kteří se ze zvědavosti odebrali do uvědomění a pak učinili rozhodnutí, doslova pro to, co pocítili, něco udělat a zatlačit na dveře ke světlu. Tito lidé pak obdrželi odpověď a láska Boha začala téct do jejich životů. Tak moc je to změnilo, že vědění od ducha začalo prozařovat jejich celulární strukturu. Začali mít intuitivní vjemy toho, jak věci fungují, a jejich intuice byla správná. Stávali se méně hodnotícími a více mistrovskými. Byli schopni nechat odejít zlost ze svého života a odpadla od nich dramata. Věděli, že zažili potvrzení pro své konání. Pak poznávali ve svém nitru spektrum temnoty a světla. Rozpoznali své vlastní mistrovství uvnitř a ubírali se ke čtvrtému posunu.

A to, moji milí, je definice jednoho pojmu, se kterým jsme vás seznámili před skoro dvaceti lety … „implantát“. Vštípení (zasazení) dovolení pokračovat dál bez karmy. Je to těžko objasnitelný koncept, avšak již jsme to víckrát vysvětlovali.

Čtvrtý posun je stornováním rodné karmy a pochopením svého vlastního podílení se na své spirituální cestě.

Když přes vás spirituální vědomí nikdy nepřejde, zůstane energie karmy [jaká je]. Je součástí systému Akáši. Musíte v tom mít jasno, že jste žili mnohokrát a prožívali jiné životy. Tyto životy na sebe energeticky navazují a zkušenosti minulých životů vytvářejí potenciál vašich současných životních zkušeností. Jméno tohoto starodávného systému je karma.

 

Chtěl bych se zeptat těch v místnosti, kteří jsou rodiče, na něco o jejich dětech. Narodily se jako nepopsané listy, které musíte všemu naučit? Vy víte, že takoví nejsou. Kdo jim vštípil, aby byli žárliví? Kdo je naučil zlobit a propadat zběsilosti? Kdo je naučil bát se vody a určitých zvířat? Vy jste to nebyli, nebo? Odkud to tedy všechno přišlo? Proč je jedno dítě v určitém směru tak moc talentované a to druhé vůbec? Proč je to jedno tak plné lásky a druhé tak odmítavé? Vy víte, o čem mluvím, nebo? (Kryon se usmívá) Proč je jedno bojovník a druhé ne? A odpověď zní karma. Přicházejí s přednastavenou energií. Ta se táhne jejich celým životem a bude tahat a tlačit na jejich vědomí energií nesplněných řešení.

Všichni lidé mají tento příznak, jedině že by se individuelně rozhodli jej stornovat, a tato schopnost je k dispozici teprve dvacet let. Nyní ji má k dispozici každý/á, kdo přede mnou sedí na židlích nebo to zde čte. Moji milovaní, něco vám sdělím: V těch, kteří v tento moment sedí na židlích, jsou stále ještě některé z těchto [karmických] věcí přítomné. Jste zodpovědní za některé z vašich výzev, protože jste nikdy nedali souhlas, že mohou odejít.

Tento proces vypadá při pohledu zpět takto: Stornujete tuto nedokonalou energii jménem karma, opustíte cestu přednastavení a začnete si pro sebe vytvářet novou energii, jako byste na planetu přišli bez jakékoli karmy. Některé z podstatných znaků vašeho života se změní. Váš strach z vás spadne, protože je to součást vaší karmy. Můj partner to udělal. Může ten okamžik, kdy to udělal, pojmenovat. Neboť muž na židli je inženýr s dominantní levou mozkovou hemisférou (hovoří o Lee). Měl nadšení pro nastávající službu jako námořník a vlastnosti poustevníka. Jak už tomu tak bývá, jakmile dal svolení otevřít dveře ke stornování své karmy, tyto věci od něj odpadly. Nyní se jeho pravá mozková hemisféra rozvinula stejně jako levá. Očividně mnoho věcí, se kterými se narodil, zmizelo… a bylo nahrazeno věcmi, kterými si přeje být. Požehnaný je člověk, který učiní tuto volbu, neboť je nejprve nepohodlná a pak, když poznáte, že skutečně určujete svoji vlastní budoucnost, je odměňující.

Skončíme tímto: Když tu lidé stojí bez karmické energie, s kterou přišli, pak jsou skutečně jako nazí před Bohem. Neboť neví, kam půjdou. Neví, jaká synchronicita je potká, aby jim pomohla. Nemají tušení, co je očekává nebo kde stojí, je to jako by byli čerství a noví, připraveni vytvořit cestu, kterou nikdy neviděli. To je pro člověka nepohodlné. Ať je tomu jakkoliv, zde je slib, který jsme vám dali s posunem číslo dvě. Vyzývám vás tento stav oslavovat – stav nejistoty. Pobízím vás ho oslavit. „Nuže Bože, zde jsem. Nemám tušení, co dělám. Není to velkolepé?“ a vaši přátelé a příbuzní se na vás podívají a řeknou, „Ty jsi opravdu potrhlý.“ Neboť jak byste jim mohli zprostředkovat, že jste obklopeni legiemi Andělů, kteří vás drží za ruku?

Máte znamenitou pomocnou skupinu a tento čtvrtý posun je bodem, kdy se tato podporující skupina začne opravdu ukazovat. Tento posun vám dovoluje běžet do temnoty a beze strachu z padacích jam třídimenzionálního systému si pískat nějakou melodii. Rozumíte, tento posun umožňuje porozumět vašemu vlastnímu přispění k vašemu vlastnímu stvoření. Jak byste mohli mít strach z nemoci ve vás, když ji vytváříte vy? Jak byste mohli mít strach z nemoci ve vás, když vytváříte vlastní léčení? Myslíte si, že bych nevěděl, kdo tu je?

Milý člověče, neříkáme na shledanou. Jsem zpátky tak rychle jako mžiknutí (zítra). Pro mě je to jako by můj partner zavřel své oči a zase je otevřel, a budeme pokračovat. Pro vás je to milá pauza. Nebuďte překvapeni, když s vámi půjde domů pár Andělů. Nebuďte překvapeni, když někteří z nich budou u vás bdít. Proč by to dělali? Možná jste dnes zatlačili na tyto dveře o něco silněji a oni se ani nemohou dočkat, až uchopí vaši ruku. Necháte je? Dovolíte jim to? Já jsem Kryon z magnetické služby. Jsem zamilován do lidstva. Brzy budu zpátky.

A tak to je.

 

Převzato:  http://www.ezoterika.info/

Osm posunů k osvícení – část 2

Poselství Kryona

LEE CARROLL 20.10.2007 v Mexico City

http://kryon.com/k_channel07_Mexico_01.html

Přeložila: Martina Mangová

Buďte pozdraveni moji milí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Mnozí se ptali, “Jak je to možné? Jak může nějaký muž sedět na židli a a zdánlivě mrknutím oka začít mluvit s druhou stranou závoje? Je to skutečně pravda?” A opět se k vám obracíme s otázkou, jak to vnímáte? Je to pocit jakoby nějaký muž mluvil nebo jakoby na toto místo tekla láska Boha? Co by bylo, kdybyste ve vás měli kapacitu (znalce) a okamžitě věděli, jestli je to pravda nebo ne? No, vy ji máte! To je část dnešní lekce, neboť tento dar přichází společně s posuny na spirituální cestě člověka. Skutečně tu sedí ti, kteří mají tento dar a vědí, co se děje. Mohlo by být, že Bůh lidstvo tak moc miluje, že dnes umyjeme vaše nohy? Proč se nezeptáte těch, kterým právě myjí jejich nohy. Tak sem přicházíme potichu s mocným poselstvím. Avšak nechtěli bychom hned začít s učením.

Co nyní pociťujete? Právě teď se dějí věci v tomto prostoru, protože jste o to žádali. Mnozí z vás dali dnes večer souhlas pro dary … dokonce více než včera večer. Vám náleží souhlas – to znamená, že jste si dnes večer sami k tomu dali svolení. Neboť mnoho z těch, kteří k vám dnes spirituelně hovořili (přednášející na konferenci), vám zprostředkovali poselství, které vám předáme i my: Nejste sami. Jste tady dnes spolu v této spirituální lodi a možná začínáte cítit, že osoba vedle vás, kterou možná neznáte, je také součástí vašeho procesu. Možná existuje spirituální systém, který zahrnuje všechny lidi? To je skutečně součástí učení tohoto večera.

Můj milý člověče, ja řeknu dokonce ještě než začneme: Já vím, kdo jsi. Každá andělská bytost v univerzu ví, že tu jsi. Mohl bys být opravdu tak důležitý/á, že univerzum zná tvé jméno? Odpověď zní ano. Co vám brání všemu tomu zde věřit, je nazýváno závojem a on funguje výborně tak, že vás zadržuje poznat tuto skutečnost. Závoj je silný. To poslední, co v sobě spatřujete je spirituální Mistrovství, o kterém jsme právě hovořili (část 1).

Dnes budu pokračovat v odhalování a diskusi osmi posunů spirituálních znaků člověka mezi vědomím a vzestupem. Chtěl bych, abyste si vzpomněli, co bylo řečeno dříve … že pro to vše neexistuje jízdní řád. Nemůžete rozhodnout, jak dlouho budete mezi posuny na cestě. Neboť svobodnou vůlí je to možné, že se posunete pouze mezi jedním nebo dvěma z nich. Možná se zastavíte u čísla dvě. To je na vás a nebudete za to potrestáni. Věci, které při tom hrají roli, jsou komplexní a osobní. Neodsuzujte žádné lidi ve vašem zorném poli, kteří nedělají to, co by podle vašeho mínění měli spirituálně dělat. Je možné, že to je to nejlepší, co mohou v rámci jejich hledání Boha dělat. Možná se vám to jeví mělké, ale možná potřebují na větší univerzální rovině ochranu nějaké organizace, která jim zadá, jak mají uctívat. Nemůžete z vašeho 3D-úhlu pohledu rozpoznat osobní znaky věčné duše nějakého člověka. Takže oslavujte život. Nehleďte na ně s postojem “No, přál bych si, aby věděli, co vím”, neboť v rámci svobodné volby a synchronicity mají spirituálně každou příležitost, kterou máte i vy.

Energie na planetě se tak moc mění, že doslova probouzí DNA. “Kryone, proč tolik mluvíš o DNA?” Protože v ní leží jádro všeho spirituálního. Obsahuje vaše Vyšší Já. Obsahuje záznamy Akáši vaší existence na Zemi. Obsahuje léčení a mistrovství, vědomí a vzestup. Tak to ve vás biologicky funguje a proto o tom vůbec mluvíme. Proto o tom mluvili i jiní (přednášející na konferenci). Není to jen chemie. Jsou to stavební kameny vzestupu ve vašem těle. Někteří to poznají a někteří ne.

Čtyři posuny, o kterých jsme již hovořili, mají hluboký základ. Skončili jsme u toho člověka, který objevil, jak stornovat svoji karmu a stát se nepopsaným listem spirituality. Čim více posunů probereme, tím komplexnější to bude. Mnoho, mnoho lidí zůstane jednoduše u čtvrtého a nikdy se nepohnou dál, a to nebude nikdo hodnotit a posuzovat. Jsou to stejně hluboce založení pomocníci světla jako ti, kteří projdou všemi osmi. Vidíte, neexistuje žádná hierarchie toho, co od nás Bůh očekává. Věděli jste to? Nejsme lineární, tedy neexistují žádné stupně očekávání, na kterých tak často stavíte vaši spirituální realitu. Ten, kdo si v kostele klekne, je stejnou měrou požehnán jako ten, kdo metafyzickým způsobem proběhne procesem vzestupu. Neboť láska Boha je pro obě individua stejná a neexistuje oblíbenost podle toho, jak pochodíte/uspějete. Na konci obou lidských životů budou oba vzhlížet naproti stejné energii a budou skrze závoj přijati s otevřenou náručí. Neexistuje žádné odsuzování – jen láska. Co děláte na planetě je vaší svobodnou volbou. Je to součástí puzzle temnoty a světla. Něco [z vašeho konání] pozvedne vibrace planety a něco ne. Ale puzzle patří vám a vy to jste, kdo na puzzle pracují. Bůh se nevměšuje, pokud jste si toho všimli. Tak moc jste milováni.

 

Posun číslo pět

 

Tento posun je pronikavý. Uskuteční se, když lidé objeví, že mohou skutečně měnit materii / hmotu. Poslední čtyři posuny souvisí s tím, jak člověk kromě sebe ovlivňuje Zemi kolem nás. První čtyři mají do činění s lidmi samotnými a jejich vlastním růstem. Poslední čtyři mají do činění s nimi samotnými a také se zbytkem lidstva.

Je to intuitivní, že se přes čtvrtý posun probudíte k pochopení toho, proč jste zde. Pátý posun se týká posílání světla na zbytek planety. Jak to uděláte? Můžete to dělat? Může to způsobit nějaký rozdíl? Mnohé z toho se zdá velmi jednoduché, skoro až dětinské. Když to budete vyprávět skupině lidí, kteří nemají tušení o tom, co víte a co činíte, že jdete na setkání, v průběhu kterého budete posílat světlo na nějaké místo na planetě, tak vám poklepou na rameno a řeknou: “Ó, to je roztomilé.” Pak se odvrátí a dají oči v sloup. Důvod? Nechápou, že by ve 3D mohlo mít základ cokoliv esoterického. Neumí si představit, že to něco ovlivňuje, způsobuje. Nemají tušení a nerozuměli by, ani kdybyste se jim to snažili vysvětlit.

Představte si, že byste žili ve světě bez vidění a někdo by vám vyprávěl, že umí vidět. Nad myšlenkou “vidění” byste se opovržlivě usmívali. Přesto by se snažil/a vám ještě popisovat barvy. Přirozeně byste vzhledem k podivným řečem vyvrátili oči. To je metafora, neboť právě tak tu stojíte s vašimi čtyřmi posuny DNA, které vás jasně odlišují od těch, kteří neprošli ani jediným posunem. Avšak vy všichni máte stejnou svobodnou vůli činit cokoliv chcete s vám dostupnými nástroji.

Když jste dosáhli pátého posunu, jste schopni vaší myslí měnit hmotu. To, že sílu vaší představivosti využijete k posílání světla na tmavá místa, způsobí posun vibrací kolem vás. Toto je Mistr při vznikání, neboť elementy reagují na vaši energii. To je ten/ta, který/á nemá žádnou další práci na planetě, než posílat světlo lidstvu. Nemáte k řešení žádné karmické problémy a jste nyní specialisty partnerství se Zemí. Tady existují/jsou mnozí, kteří to učinili.

Nechávám často svého partnera vnímat energii, kterou v takovýchto momentech pociťuji. Mnohdy je to hodně uznání, mnoho lásky a tak moc obdivu a inspirace z naší strany závoje těm, kteří svým světlem Zemi skutečně mění. Mnoho z nich sedí teď tady. Objevili mechaniku (způsob), jak to funguje. Před dlouhou dobou přišli na to, že by neměli s jejich meditací posílat žádný duševní postoj nebo myšlenku nebo dokonce vizualizaci. Neboť jejich vizualizace by byla vizualizací jejich vlastní mysli, vytvořenou pro někoho jiného. Ne. Místo toho se ten/ta, který/á posílá světlo, naučil mechanice fungování a tato mechanika zní: Čisté světlo může být posíláno bez přednastavení nebo myšlenky, neboť [na čisté světlo] se žádné přednastavení připojit nedá. “Počkej moment Kryone, chci mír na Zemi, proto posílám světlo míru na Zemi. To je přece v pořádku, nebo?” Pokud to děláte, pak jste předpojatí. Jakkoli veliká tato myšlenka může být, je to vaše myšlenka, nebo? Je pro vás místo toho možné posílat světlo Boha bez nějaké s tím spojené myšlenky, aby triliony bytostí, které představují to, co nazýváte Bohem, mohly toto světlo vzít a dát ho přesně tam, kam nyní patří? Chtěli byste skutečně nést tíhu vizualizace nebo můžete jít dál a místo toho vizualizovat rozsáhlou synchronicitu, která vytváří perfektní scénář … v pravý čas na pravém místě. Tak se posílá světlo.

Vůbec to není tak jednoduché. Neboť musíte jít na místo, kde představy zmizí a kde převezmete energii kabátu Boha. Můžete to cítit. Můžete vnímat, jak se světlo stává tak bílým, že smyje veškeré duševní postoje a myšlenky ke všem tématům. Pak jej budete posílat na ta nejtemnější místa, jaká si jen můžete představit. A bez přednastavení toto světlo pak osvítí tato místa božským plánem, který je perfektní. Pokud na těchto nejtmavších místech existují nějací lidé, pak se jim dostane uvidět věci, které nikdy předtím neviděli. Potom mohou se svobodnou volbou používat věci, které předtím byly v temnotě, avšak nyní jsou osvíceny. Některé z těchto věcí, které budou osvíceny, jsou moudrost, zlepšený způsob myšlení, mírová řešení a změněné životy.

Tak se posílá světlo. Není to tak, jak jste si to představovali, nebo? V našem popisu je integrita v tom, co děláte, neboť vy nevyléváte vaše myšlenky na planetu. Místo toho na ni lijete pouze vaše osvícení.

Viděl někdo z vás v dřívější době čísla 11:11? Víte, co znamenají v numerologických pojmech? Osvícení, osvícení. Jaký pocit tím ve vás vzniká? Co by bylo, kdyby vaší prací bylo osvícení nějaké tmavé Země? Nuže, ti, kteří prošli pátým posunem, vědí, že to funguje. Pátý posun je tím, který způsobí rozdíl pro Zemi.

Teď budu vyprávět něco, o čem jsem již hovořil dříve. Tento typ pomocníka světla doslova mění, kdekoliv se nachází, vibrace planety. Je to pro vás příliš skvělé? Bylo vám vštěpováno, že nejste ničím, že jste se narodili pošpinění? Bylo vám někdy vyprávěno, že se Boha nikdy nemůžete dotknout? Nyní je čas to smazat. Věřili byste nějakému Anděli, který před vámi sedí a říká vám, že to není pravda? Místo toho jste se narodili znamenití a závoj to před vámi skrývá. Proto je vaší výzvou najít mistrovství v puzzle. Všude, kde jste, způsobujete změnu. To bylo číslo pět.

Šestý posun

Číslo šest je těžké objasnit. Stane se, když pomocník světla začne chápat interdimenzionální systém a jak pro něj/ni věci na Zemi fungují. Začnete chápat spolu-stvoření [co-Kreation]. Chtěl bych vám položit otázku ohledně integrity: Kdyby vám bylo dovoleno vytvořit vlastní skutečnost, týkalo by se to někoho ve vašem okolí? Odpověď je, samozřejmě se to týká. Vše, co spolu-vytvoříte se týká někoho kolem vás. Když uděláte něco velkolepého, jako vytvoření něčeho, co v životě potřebujete, pak to bude mít vliv na ty kolem vás. Co jste tedy skutečně učinili? Spolu-vytvořili jste si něco pro sebe sama, co doslova někoho jiného převálcuje? Přemýšlejte o tom. Jak je tedy možné mít integritu a spolu-tvořit pro sebe? Přemýšleli jste o tom někdy? Takže číslo šest je porozumění, jak funguje spolu-tvoření v rámci systému všech s vámi. To je puzzle, které přesahuje 3D. Vyžaduje to něco, o čem jsme hovořili v minulosti a co je nazýváno synchronicitou.

Budeme ještě jednou vyprávět krásný příběh, na který si vzpomenete. Již byl dvakrát v jiném channelování, dokonce byl dvakrát zapsán. Avšak i zde jej potřebujeme, abychom zkompletovali sbírku a rekapitulaci všech osmi posunů. Žijete ve velmi, velmi rušném městě (Mexiko City). Skoro více než kde jinde na Zemi potřebujete, když objíždíte autem ulicemi, něco jako Parkovacího Anděla. Víte kdo to je, nebo? Mnozí z vás Parkovacího Anděla využívají. Jste tedy zde a musíte do této určité budovy a není žádné místo na zaparkování. Zdá se, že to trvá věčnost, než objedete blok, protože je hustý a pomalý provoz. “Prosím, Parkovací Anděli,” řeknete, “nechť najdu parkovací místo. Nechť se jedno uvolní.” A pak se to stane! Někdo uvolní místo přímo před vámi a vy tam vjedete. Pak řeknete: “Děkuji, Parkovací Anděli.”

Nuže, tak mile jak to zní, jak si myslíte, že vypadala mechanika tohoto scénáře? Existují lidé, kteří se skutečně nacházejí hodně ve svých 3D šuplících a věří, že se to odehrává následovně: vy přijíždíte a potřebujete parkovací místo. Parkovací Anděl proto jde do budovy a táhne nějakého překvapeného, neosvíceného člověka na chodník. Pak ho strčí do auta a řekne: “Vypadni!” Třesoucí se a k smrti vyděšen tento pak vyjíždí z místa a vy tam vjíždíte. Vy řeknete: “Děkuji ti, Parkovací Anděli.”

Tak to ale nefunguje, nebo? Umíte to lépe než takhle. Tento scénář nemá žádnou integritu; nemá lásku, nebo? Tedy se vás ptám a vašich 3D mozků, milí lidé, jak si myslíte, že to funguje? Zde byste mohli vytvářet s vašimi 3D koncepty celý rok postuláty a kalkulace a přesto ničemu nerozuměli. Místo toho se přesuňte na nějaké interdimenzionální místo, na kterém neexistuje čas. Je to systém, který rozezná vaši potřebu dlouho před tím, než ji máte. Dá k dispozici potenciál a odpověď, které vám pak mohou pomoci, když je potřebujete. Dává k dispozici systém, ve kterém je Všechno o všech potenciálech těch, kteří jsou v budově, známo. Dává to k dispozici něco, co se nachází mimo 3D, mimo každou pravděpodobnost. Připravuje to někoho, který přesně tehdy, když to potřebujete, je přichystán odejít. Neexistuje žádný poražený a žádná soutěž v osvícení. Pro ostatní to vypadá jako náhoda. Avšak vy víte velmi dobře, že to, co jste vytvořili, je synchronistickou zkušeností a využívá ty nástroje, které k tomu máte připravené. Kolik “náhod” je potřeba, než ostatní začnou vidět tuto magii?

Číslo šest je velkým posunem. Je to božský posun, neboť vytváří člověka, který začíná pracovat s mřížkou … mřížkou, která je naplněna potenciály. Je nádherná. Je mimo logiku a nedává vám smysl. Avšak vy se naučíte to přesto očekávat a bude to nazýváno synchronicitou. Je to koncept, který se těžko žije, neboť odporuje Všemu, co vám váš mozek říká. O tom jsme již tolikrát mluvili. Můžete to najít v channelovaných zprávách z minulých let. Podávají informace o tom, jak jsou jednoduché potřeby života naplňovány prostřednictvím synchronicity. Ale nefunguje to s lidmi, kteří zůstávají ve svých domech a čekají, až na ně Bůh nechá zazářit trochu světla. Místo toho to požaduje člověka, který jde z domu a zatlačí na dveře potenciálů. Neboť na synchronicitě stojí vaše jméno, ona je uvnitř této interdimenzionální polévky zorganizovaná dříve, než ji potřebujete. To jsou pokročilé koncepty a není lehké je pochopit, neboť se přibližujete statusu vzestupu … blíže opravdovému Mistrovství.

 

Sedmý posun

Co víte o číslu 7? (Numerologie) Sedmička je často viděna jako posvátné číslo. Je to číslo, které je nejčastěji spojováno se spirituálními záležitostmi. To dokládá většina vašich písemností v mnoha kulturách.

Sedmý posun je schopností vyléčit vlastní tělo. Proč je číslem sedm z osmi? Proč by to mělo být tak těžké? Proč je to tak vysoko na seznamu spirituálních posunů? Protože vyléčit sám sebe je jedním z nejtěžších úkolů pro člověka. Zeptejte se libovolného léčitele tady v místnosti: „Co děláš, když jsi nemocný/á?“ On/a odpoví: „Přirozeně půjdu k nějakému léčiteli.“ Vy byste mohli odvětit: „Myslel/a jsem si, že ty jsi léčitel/ka.“ A vy odpovíte: „To je pravda, ale jenom ne pro sebe.“

Proč je tomu tak? Protože je to těžké! Sedmý posun je tedy porozuměním buněčné struktuře. Reprezentuje člověka, který má interdimenzionální smysl pro vnímání svého těla a skutečnou práci s vlastní DNA. Slyšeli jste o zázracích? Slyšeli jste o těch, kteří měli nějakou nemoc, která náhle [spontánně] zmizela? Chtěli byste vědět, jak to funguje? Stane se to uvnitř DNA. Uvnitř vaší DNA existuje vrstva (energie), jedna z dvanácti interdimenzionálních vrstev, která je za to zodpovědná. To je výborná věc, avšak vyléčení je něčím víc, než si představujete.

Váš koncept léčení vychází z pevné časové linie, na které panuje konstantní pohyb, ale jen jedním směrem. Nemůžete jít do minulosti. Proto chápete léčení jako jednosměrku. To je předpojaté myšlení a ani si toho nevšimnete. Myslíte si, že vyléčený člověk měl nějakou nemoc a tato by se nějak odstranila. Přesto to není korektní. Místo toho se vaše tělo odebere do interdimenzionálního stavu zpět před vznik nemoci. Mohli byste říct, že se ve vašem nitru nachází stroj času, který může převíjet biologické události zpět. Výsledkem je buněčná struktura DNA, která neobnovuje nemoc, protože ona tu nikdy nebyla!

Každý z vás přišel vybaven tímto nástrojem. Opravdu jste porozuměli tomu, co jsem právě řekl? Když se rozhodnete vyléčit se z něčeho tak hluboko zasahujícího jako je nemoc, tak nepřijde žádná magická energie zvenčí a odstraní ji. Místo toho se spustí Mistrovství ve vašem nitru a uvede vaši buněčnou strukturu do stavu před objevením se nemoci. Můžete to pochopit, proč je to číslo sedm? Je to nádherné! Naučte se mluvit se svými buňkami. Provádějte každý den jedno cvičení, při kterém vám vaše buněčná struktura naslouchá, jak k ní hovoříte,… všechny buňky. Říkejte, co chcete, ale dejte jí vědět, že tady je „Boss“ a ten řídí tuto „show“. Neboť člověk má tendenci si myslet, že žije pouze v hlavě. „Kde je tvoje osvícení?“ by se někdo mohl zeptat. „Nuže, je tady, v mé hlavě, v mém třetím oku, v mé epifýze.“

Pokud DNA obsahuje vaše osvícení, a to obsahuje, bylo by pak pouze ve vaší hlavě? Kolik z vás se kdy podívalo dolů na svůj palec a oslavovalo, jak je osvícen? Tato otázka je záludná i veselá, nebo? Je palec částí vašeho osvícení nebo ne? Kolik trilionů částic DNA si myslíte, se nachází ve vašem palci na noze? Pokud všichni v sobě máte osvícení, nezaslouží si pak váš palec, aby se slavilo? Začněte hovořit s vašimi buňkami. Pokud je každé ráno pozdravíte a oslavíte, slovně, pak děláte vaši práci. Divné, nebo? Tady přichází rada od jednoho Anděla, který nikdy nebyl člověkem, který vám dává pokyny k vašemu vlastnímu tělu. Už víte, proč to mohu dělat? Protože mohu vnímat vaše osvícení od hlavy až k patě.

Osmý posun

Chtěl bych přistoupit k osmému posunu a tím dnes skončíme. Posun Vzestupu. Toto slovo je hodné povšimnutí, protože vy znáte zprávy o vzestoupených bytostech, nebo ne? Dříve jsme vám vyprávěli, že v písemnostech vaší vlastní kultury, na místě, kde jmenujete „krále“, se můžete dočíst o vzestupu proroka Eliáše (Elias). Je popsán pozorovatelem Elišou (Elisha) jasně a srozumitelně. Eliša podává zprávu o velkoleposti dění a hovoří o světle. Říká: „V jeden moment je Eliáš tady a v dalším zmizí.“ Takže máte tuto vizi jako definici vzestupu vzadu v hlavě … někdo, kdo šel „nahoru“.

Proto existují tací, kteří řeknou: „Už se toho ani nemůžu dočkat, abych uzavřel tento život a vzestoupil.“ Je to skoro tak, jako říct: „Já jsem k tomu přispěl svým dílem a proto smím jít dříve domů.“ Ať je tomu jakkoli, energie na planetě se od dob Eliáše velmi změnila. Vzestup není to, co si myslíte. Je nyní dokonce obtížnější. Sdělím vám novou definici vzestupu: To je člověk se svobodnou vůlí, který – bez toho aby zemřel – postoupí do dalšího života. Je to člověk, který prošel prvními sedmi posuny, ohlédne se a řekne: „Už nejsem tím, kým jsem kdysi byl.“ Je to doslova vzestup [individuální] kroniky Akáša, která přesahuje 3D, přesahuje to, co člověk považuje za čas a rozum. Je to někdo, kdo svého Mistrovství tak dokonale využije, že se stane někým jiným. To je vzestup.

Mnozí řeknou: „To musí být velmi vzácné, Kryone.“ Není. Jsou zde! Lidé, kteří prošli všemi osmi posuny, jsou mezi vámi. Když se zpětně podívají na své životy, pak vidí někoho jiného, ne toho/tu, kterými dnes jsou. Zanechávají stopu světla kamkoli jdou. Ó, jsou stále ještě lidmi; stále ještě chodí do práce, stejně jako vy. Jsou obklopeni pozemskými výzvami, stejně jako vy. Přesto hledí strachu do očí a strach sám odchází. Musí. Jdou na tmavá místa a tato místa se rozzáří světlem. Přinášejí klid a mír Boha do každé situace. Zlobí se pomalu a jsou rychlí ve své moudrosti. Nikdy nehodnotí a jsou těmi, se kterými jste rádi a jsou mezi vámi. Ne, ne v jejich andělské podobě. Místo toho sedí na židlích a naslouchají nebo toto čtou. Jsou to lidé, kteří prošli posuny.

Můj partner mě brává s sebou na svých cestách na mnohá 3D místa a dovoluje tomuto procesu, nazývaným channeling, aby se uskutečnil. Všude, kam jdeme, tam jsou Vzestoupení (lidé). Požehnaný je člověk, který na této planetě způsobí/učiní rozdíl, který prošel skrze své strachy – strachem zatlačit na dveře ke světlu, strachem porozumět své vlastní velikosti a strachem zanechat/opustit něco pohodlného, co je nazýváno staré Já. To jsou ti, kteří rozumí světlu a spolu-stvoření. Chtěl bych je nyní oslavovat, neboť sedí mezi vámi a vypadají obyčejně.

Vidím něco jiného než vy. Vidím lásku Boha. Dnes večer se v této místnosti uskutečnila čtyři léčení. Zeptejte se jich. Oni vědí, kdo to jsou. Celou dobu cítili anděle po svém boku. Na konci chápou [celkový] obraz a dnes večer dovolili synchronicitě, aby se uskutečnila. Čtyři lidé z této místnosti vyjdou jiní než do ní přišli. A pro vás jsou rodinou! Mohli byste si vzít na moment čas a oslavovat svůj život? Nepotřebujete znát svá jména, nebo? Mohli byste jednoduše jen říct „děkuji“ za synchronicitu svého bytí tady v pravý čas na pravém místě? Tak to funguje. Požehnaný je člověk, který si vzal čas, aby mohl přijít sem a posadit se na židli a aby dnes a včera přijímal energii.

 

Hodně energie, kterou jste neočekávali, s vámi půjde domů.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva.

A tak to je.

Převzato:  http://www.ezoterika.info/

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz