Lyara – Články

Lyara – Články

Lyara – Články

Zpravodaj od Zástupů.

30.5.2007

Takže, požádali jsme o rozmluvu, protože je nezbytné ještě více urychlit proces povznesení, než tomu bylo doposud. Tomu bude odpovídat patřičný nárůst příznaků očistných procesů i dalších pocitů, které lidé cítí při zvyšování rychlosti: žaludek jako na vodě, pocit úplně vygumované hlavy a problém soustředění, nutkavý pocit že máte naspěch z čehož vyplyne pocit neklidu, když budete pociťovat zrychlování. Brzy vám dodáme další informace.

Milujeme vás a ohromně si ceníme vaší práce a ochoty zůstat na zemi v této kritické době.

Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

 

 

Zpravodaj od Zástupů.

12. srpna 2007

Takže. Požádali jsme o rozmluvu s vámi, protože jsou v dohledu nějaké změny. Blížíte se k bodu přechodu mezi 3D a 4D a pro ty z vás, kteří jste součástí první či druhé vlny, to bude znamenat velice podstatnou změnu vnímání a subjektivní zkušenosti.

Jaké to bude až k tomu dojde? Můžeme vám to popsat jenom v analogii k něčemu, co si dovedete představit, protože jinak nemáte možnost si to nějak představit, dokud to sami nezažijete.

Představte si, že sedíte ve dne v domě a díváte se oknem ven. Přestože venku svítí slunce, zdá se okno potažené jakýmsi hustým průsvitným gelem, takže vidíte rozmazaně, i když rozeznáváte celkové tvary a barvy. Takto nyní vnímáte 4D.

Nyní si představte, že jdete k oknu a fyzicky jím projdete. Okno a gel vám stále budou rozmazávat venkovní obraz zatímco jste v domě, ale jak se budete k oknu blížit, budou obrysy jasnější a ostřejší. Do té doby, než oknem opravdu projdete a neocitnete se venku, budete mít obraz stále rozmazaný.

Okno a gel reprezentují to, čemu říkáte „závoj“. Blížíte se k okamžiku, kdy obrazně řečeno projdete závojem, který zamlžuje vaše vnímání, a budete opět vidět jasně. Říkáme „opět“, protože v takovém stavu jste byli před tím, než jste se inkarnovali jako bytost se zahaleným vědomím, a nyní se vracíte do tohoto předchozího stavu. Jakmile plně projdete do 4D uvědomění, vaše paměť se též obnoví. Budete schopni vidět současně do všech směrů. Budete schopni slyšet myšlenky druhých a postupně začnete mít plný přístup ke svým schopnostem – to vše za současné fyzické existence ve 3D. Po určité době, až si zvyknete na změnu svých schopností, budete doslovně schopni procházet zdí. Musíme však zdůraznit, že je to pořád proces a ne chvilková událost. Jsou to nepřetržité zkušenosti, které tuto změnu provázejí.

První krok bude zahrnovat postupnou změnu vašeho „vidění“, takže věci budou jasnější, jako když se blížíte k oknu v našem příkladu. Jenomže vaše vidění nebude pouze vizuální vnímání. Budete „vidět“ celou svojí bytostí a bude to mnohem více připomínat kompletní „vědění“ zahrnující vaší intuici jakožto kontejner vašich zkušeností, kam přispívají vaše jemné smysly barvou, tvarem, zvukem a chutí k bohatosti prožitku. Mnohem závažnější je okolnost, že budete chápat, proč máte tento prožitek. Závěsy jednoduše zmizí a vy budete prostě „vědět“ vše co v daném okamžiku potřebujete a případně, až si na tento stav zvyknete, budete znát vše, co s tím souvisí. Budete schopni vnímat všechny vztahy – minulé, přítomné a budoucí – které se v daném okamžiku protínají, a budete je schopni libovolně sledovat.

Vaše vnímání sebe sama se při tomto přechodu rozpustí a vy budete bez hranic, schopní splynout a stát se čímkoliv budete chtít. Budete vnímat sami sebe jakožto vše co vnímáte a jakmile se tento proces ukončí, budete v souladu se Vším Co Je a jakýkoliv pocit oddělenosti zmizí.

Znovu upozorňujeme, že toto je proces, ne událost, takže to bude postupně pokračovat takovým způsobem, abyste byli schopni celý tento proces integrovat. Měli jsme však za to, že byste měli vědět co se děje abyste to pochopili a porozuměli změnám, kterými budete procházet.

Nebude to probíhat stejně rychle a stejným způsobem u každého, protože každý máte svůj jedinečný postup, kterým procházíte. Ale všichni, kteří jsou součástí prvních dvou vln, tímto procesem projdou, a všichni, kteří nejsou součástí první či druhé vlny tímto procesem neprojdou, dokud nebudou evakuováni.

Toto je velmi podstatná změna identity a vnímání a bude postupovat pomalu, abyste byli schopni se přizpůsobit a stále fungovat. Nebudete schopni tuto změnu vysvětlit nikomu, kdo není součástí prvních dvou vln, takže vám doporučujeme, abyste to ani nezkoušeli. Nakonec dojde k propojení myslí všech zúčastněných, takže budete spolu i když se vaše těla budou vyskytovat na rozdílných místech. To je vše, co jsme vám chtěli nyní sdělit, ale řekneme vám později více až zase vznikne potřeba.

Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

Zpravodaj od Zástupů.

22. srpna 2007

Takže, požádali jsme o rozmluvu, protože bezprostředně dochází ke změnám, které se týkají členů prvních dvou vln. I když členové první vlny je zřejmě budou pociťovat mnohem silněji, týkají se obou skupin.

Od té doby, co jsme vám doručili poslední zpravodaj z 12. srpna, jste pravděpodobně zaznamenali značný nárůst a zrychlení očistných procesů. Jak se říká, „pustili jsme se do toho“, takže vše, s čím je potřeba se vypořádat a co ještě není dokončené, je nyní na pořadu dne a vyjímek je velmi málo. To znamená intenzivnější a neúprosné pročišťování, které pro mnohé z vás může být nepříjemné a vyvolávat prudké fyzické symptomy, neboť rychlost protékající energie se zvyšuje. Ještě stále leží před vámi hezký kus cesty, takže musíme urychlit nezbytné změny, kterými musíte projít.

Je to něco na způsob cílové rovinky na cestě k plnému vědomí. Když použijeme přirovnání k porodu, tak je to doba intenzivního nárůstu porodních bolestí, kdy už prakticky nejsou pauzy mezi jednotlivými stahy a novorozenec je vytlačen z dělohy do naprosto odlišného prostředí. Takže můžete očekávat vytrvalý tlak, dokud nedojde k ukončení procesu, vy dojdete do stavu plného 4.0 uvědomění a vědomí, které je vaším cílem, a tlak již nebude potřebný. K dosažení cíle je potřebný patřičný čas, proto vás žádáme o trpělivost a vytrvalost.

Cesta bude mnohem jednodušší, když si uvědomíte, že byste se o sebe měli starat a uděláte si čas na relaxaci a pořádný odpočinek. V určitých fázích tohoto posledního tlačení může být potřebný významný „klidový mezičas“, proto prosím ponechte tlačení na nás a VY netlačte! Když občas potřebujete zpomalit nebo si odpočinout, udělejte to. Buďte na sebe velmi mírní. Procházení touto fází není vůbec nic snadného a když se na povrch vynoří nějaké staré rány, které touží být osvobozeny, mohou být pocity a emoce někdy značně nepříjemné.

Dýchejte zhluboka. Dejte si teplou koupel. Udělejte si čas sami na sebe a co nejvíce povinností přesuňte na někoho dalšího. Zjednodušte si život. Méně znamená mnohdy více. Zbavit se odporu je nyní mnohem důležitější než kdykoliv předtím. Uvědomte si, že „drogy a prášky“ jsou blokátory, takže na ně nespoléhejte při snižování bolesti. Používejte přírodní prostředky jako jsou rostlinné esence, aromaterapii a akupresuru pro uvolnění zablokované energie, která se někde tlačí. I některé rostliny se chovají jako drogy a blokují přirozenou funkci organismu, takže buďte opatrní. Toto je energetický stav a proto vyžaduje energetickou podporu a ne fyzickou.

To je pro tento okamžik vše. Později dodáme další informace.

 

Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

 

 

 

 

Lyara – Články 1-4

 

1. Úvod

 

Články na těchto internetových stránkách jsou důsledkem dlouhé cesty probouzení. Začalo to přesně 9. března 1981, kdy se v mé ložnici materializoval Kristus, položil mi ruce na hlavu a přivedl mě na cestu, která sice po mě vyžadovala vše, ale provedla mě stádii hlubšího pochopení období, ve kterém se nacházíme.

V roce 1982 jsem měla vizi budoucích událostí. Předkládám vám ji, abyste si ji mohli pročíst a sami procítit. Tenkrát jsem ji sama plně prožívala jako „přítomnost“, a proto jsem měla pocit, že se změny na Zemi projeví mnohem dříve. Později jsem dospěla k závěru, že i mnozí další měli stejné vize, ale byly situovány do různých období, a tak jsem si nebyla jistá, zdali se cokoliv z mé vize stane skutečností. Přesto ale musím přiznat, že to pro mě bylo tehdy velmi reálné a od té doby stále prozkoumávám cestu, která se přede mnou otevřela.

V srpnu 1996 jsem měla pocit, že „vlak vyjíždí ze stanice“. Dítě se rodí a není síly, která by to zastavila. 15.května 1997 jsem pocítila „ránu“, jako když někdo hlučně zaklapne velikou knihu, slovník nebo Bibli. Měla jsem z toho pocit čehosi velmi důležitého, jakoby – metaforicky řečeno, takže to neberte doslovně – byla na vyšší úrovni svolána schůze a byl „dolů“ vyslán posel, aby posoudil stav uvědomění. Plán byl takový, že když bude dosaženo určité kritické hranice, bude spuštěna varianta plánu „B“ a nebude muset dojít k tak dramatickým změnám, jakmile se přiblíží závěr celého odehrávaného dramatu. Když se však „posel“ do určité doby nevrátí, bude vše probíhat podle „varianty A“ a nastanou veliké změny. A „posel“ se nevrátil.

Zbývaly k dořešení ještě dvě otázky. První zněla: „Jak dosáhnout největšího zisku z veškeré práce, která BYLA vykonána, na všech úrovních?“ a druhá otázka zněla „Jak dostat do bezpečí Děti Hvězd?“ (Dětmi Hvězd jsou zde míněny ty vyšší bytosti, které na sebe vzaly lidskou podobu, aby v této době přímo pomáhaly při procesu planetární transformace. George Hunt Williamson je v materiálech „Zákon Jediného“ nazývá „Poutníky“. Víme, že jsme zde proto, abychom pomáhali, a jsme velmi často stresovaní tím, že je náš potenciál nevyužit. Nyní se ale drama 3D blíží ke konci a my půjdeme pomáhat zase jinam.)

Pak následovalo období intenzivní osobní očisty, protože všechny naše „stíny“ – naše strachy – musí být vyplaveny na povrch, abychom se jimi mohli zabývat. Tento proces stále pokračuje. Jak se zvyšuje celková vibrační frekvence planety, jsou všechny myšlenky, emoce, substance a buněčné programy, které nejsou v souladu s vyššími frekvencemi, odhazovány a pročišťovány jak planetou, tak i naším vnitřním systémem. Vše se zrychluje a zintenzivňuje a nyní již chápu strach a zmatek, který jsem prožívala ve své vizi z roku 1982. Právě tím procházíme, a bude to pokračovat a zesilovat až do doby, než se to dokončí.

Též vám ale připomenu, že „lidé v bílých róbách“ přijdou a stanou se „středisky klidu a požehnání“ pro ty, kteří mají připravená srdce a mysl pro cestu na Terru. Tyto stránky jsou mým osobním odkazem těm z vás, kteří jsou pro tuto cestu určeni. Doufám, že vám dodají informace, inspiraci a útěchu, až se změny začnou dít. Uvědomte si prosím, že nejste nikdy sami.

 

Mír a lásku vám,

 

Lyara

 

 

 

2. Vize nastávajících událostí.

 

březen 1982

 

Můj učitel mi řekl: „Požádej je (mé průvodce), aby ti ukázali, co je k vidění.“

 

Pronesla jsem nahlas: „Ukažte mi, co je k vidění.“ A na mé „mentální obrazovce“ (při zavřených očích) jsem uviděla něco, co vypadalo jako rozbíhající se film. Nejprve byla obrazovka tmavá. Pak se objevil čínský džentlmen s dlouhými vousy v dlouhé róbě. Rozvinul svitek na kterém byl seznam „úkolů“, které musí být splněny (t.j. událostí, které musí nastat). Jakmile se těmito úkoly začal zabývat, byla moje pozornost obrácena k obrazovce, kde se začal formovat glóbus. Jak jsem se k němu blížila, věděla jsem, že se jedná o Zemi.

Uviděla jsem šedou špičatou skálu se zelení na svahu. Sopka vybuchla a otevřela se v ní průrva, která se rozšiřovala až k úpatí. Pak jsem uviděla měsíc v úplňku nad oceánem. Zvedl se velmi silný vítr, který tvořil pěnu na vrcholcích velikých vln. (Pozn. scény se proplétaly jedna s druhou a já si pouze uvědomovala co vidím a slyšela komentáře mého učitele, když jsem popisovala, co vidím.) Mohutné stromy se kácely. Viděla jsem vystrašené lidi jak běží a křičí. Velké města se bortila a vysoké budovy padaly. Obloha byla celá rudá od plamenů – všechno hořelo. Zahlédla jsem něco jako muže nesoucího dítě, který se snažil šplhat do jakéhosi kopce ve snaze uniknout, ale pořád mu to klouzalo zpátky. Nebylo kam utéci. Vše bylo zmatené, šedé … ohromný zmatek …

 

(Když jsem se na ten zmatek dívala, náhle jsem si uvědomila: “ Není tam dost lásky, (učitel)! Není tam dost lásky!“)

 

Uprostřed všeho toho zmatku a šedých postav se sem a tam začali objevovat lidé odění do bílých rób. Objevovali se po celém světě. Kdekoliv se objevili, vzniklo centrum klidu uprostřed zmatku. Začali se objevovat ve větší a větší míře, jako když vystřeluje pražená kukuřice. Byli klidní uprostřed zmatků, žehnali a jejich přítomnost zklidňovala okolí. (Uslyšela jsem komentář: „Jsou centry klidu a požehnání.“) Uprostřed chaosu se začal formovat pořádek. Bíle oděné bytosti rovnaly lid do řad, jako vlny – sháněly a shromažďovaly šedé postavy, uklidňovaly je a vytvářely pomalu se posunující skupinu, která jako procesí šplhala do otevřených dveří ohromných, ve vzduchu se vznášejících lodí. Byl to hromadný, celosvětový exodus … ohromující událost …

Stáhla jsem se zpátky do vesmíru, až jsem viděla celou zeměkouli, jak visí přede mnou v prostoru. Rotace Země se zpomalovala, až se zastavila, a voda byla vystřelena po povrchu jako veliká bílá mračna. Chvíli tak vysela bez pohnutí, pak se překotila jako káča a začala se otáčet podle nové osy…

Většina lidí, kteří byli posbíráni z povrchu planety, byli přepraveni do jiných částí slunečního systému a vesmíru, aby tam pokračovali ve svých životech. Když byla dokončena očista Země, bylo asi 10% lidí přivedeno zpět na velikou planetu, aby byli připraveni pro návrat na Zemi. To zahrnovalo přeprogramování jejich vědomí a vybavení potřebným zařízením, technologiemi a zásobami. Žádný ze „starých“ vzorů se již na „Novou Zemi“ nevrátí.

„Nová Země“ je nablýskaná, zářící jako veliká perla. Odevšad vychází třpytivé světlo. Je znovu zabydlovaná. Obloha je až neskutečně modrá. Slyším nádhernou hudbu, kterou znám jako „hudbu sfér“. Rostliny jsou zářivé a radostné; jásají v průzračném světle a čistém vzduchu. Lidé se pohybují v tiché radosti, rozzářeni z toho, že zde mohou být. Všichni a všechno si je plně, blaženě vědomé svého přímého spojení se Stvořitelem.

Nyní vidím Krista na trůně … vystupuje z něho neuvěřitelná láska … jaké ohromné množství jí je … nemusíme se ničím omezovat … On se mnou bude během celé této doby … Jsem obklopena jeho láskou, jeho modrobílým světlem … cítím se tak malinká … „pouze když budete jako malé děti.“ … jsem úplně zahalena jeho láskou.

Poté jsem chvíli úplně neschopná mluvit, natolik silný byl pro mě prožitek Kristovy lásky, kterou jsem byla celá zahalená.

(Hlavou se mi začínají honit myšlenky) … Mezitím zaujímám zbožný postoj s pocitem radostné služby. Postoj je velmi důležitá věc; na podstatě činnosti tak moc nezáleží. Zaujměte postoj připravenosti … Já budu povolán … Buďte připraveni až budete povoláni … Neuvěřitelné kvantum lásky … hýčkající … .

 

 

3. Tyto věci pominou.

24. června 1982

 

Vím, že stojím v zahradě, i když ji nevidím. Jakobych viděla jen od kolen dolů a periferním viděním vnímala malý kruh. Asi jakobych se mohla dívat jenom pod nohy. Vidím, že jsem na jakési cestičce. Kvůli omezenému rozhledu nevím, co je to za cestu, kam vede, ani co je za mnou.

Snažím se dívat nahoru, abych uviděla zahradu, ale vidím pouze zrcadlo, které visí přede mnou. Má tvar obdélníku a je zarámováno v kovovém zdobeném filigránovém rámu. Vykročím k zrcadlu, abych alespoň v něm zahlédla odraz zahrady. Obraz se chvěje jako na vodní hladině, kterou někdo na chvíli rozvířil. Než se stačí obraz ustálit, můj zrak se opět odkloní – tentokrát do prostoru za zrcadlem. Dívám se skulinami v rámu a vidím něco jako betonový podstavec, který podepírá nějakou neznámou, neviditelnou strukturu. Co je to? Moje vzdálená mysl se diví. Jakoby v odpověď se scéna náhle změní.

Na pozadí červeno-oranžové oblohy, zabarvené zapadajícím sluncem, vidím tři nebo čtyři postavy, které kráčejí se svými velbloudy. Jakmile se moje vědomá mysl dotkne jejich forem, pohybující se siluety ztuhnou a začnou hořet a pod hořící siluetou se začne objevovat jakási pevná forma. „Ahá! Nyní to chápu! Všechny jevící se formy jsou iluzí; skutečná forma leží pod tou, která je patrná na první pohled!“ Na souhlas celá scéna zavíří a odlétá, až vidím celou zeměkouli, která se přede mnou chvěje stejně nereálným obrazem, jako zahrada, kterou jsem viděla v zrcadle. Vnímám nyní „jinou realitu“ která probleskuje zdánlivou formou Země – všechny informace od našich smyslů vycházejí z této iluze. „Skutečnost“ leží mimo naše senzorické vnímání – chvěje se a je vnímatelná pouze naší intuicí, mimo-smyslovým vnímáním.

Najednou nějak vím, že iluzorní svět forem, kterému jsme přivykli, brzy zmizí …

 

 

 

4. Bod obratu.

 

Veškerý život probíhá v cyklech. Srdeční rytmus, příliv a odliv, den a noc, roční období – jsme obklopeni rytmy nádechu a výdechu veškerého Stvoření. Frekvence zvuku a světla jsou cykly, stejně jako magnetické vibrace a elektrický proud. Jsou sice příliš krátké, abychom je vnímali našimi smysly, ale máme přístroje, kterými jsme schopni je změřit. Na druhé straně existují tak dlouhodobé cykly, že se musíme spolehnout na záznamy, které geologové vyčtou z hornin a na záznamy ze starých, posvátných textů celého světa. Doby ledové, epochy dějin, precese bodů rovnodennosti, doby oběhů planet a hvězd – ty mnohdy přesahují možnosti individuální mysli pochopit jejich rozsah.

Časové období, ve kterém se nyní nacházíme, je velmi jedinečné, protože představuje souběh mnoha cyklů. Existuje 26000-letý cyklus, během kterého náš severní pól postupně směřuje ke všem dvanácti znamením zvířetníku, v periodách zhruba 2300 let. Je 75000-letý cyklus, při konci kterého dostanou vždy všechny duše ze třetí úrovně hustoty (úroveň ve které žijeme nyní na Zemi) příležitost postoupit do následující oktávy svého vývoje, což se často nazývá „sklizní“. Existuje 206 miliónů let dlouhý cyklus, během kterého náš sluneční systém udělá jednu otáčku kolem Velkého Centrálního Slunce naší galaxie, Mléčné dráhy.

Nyní žijeme v periodě, kdy končí věk Ryb a začíná věk Vodnáře. Též se ale překrývá s koncem jiného cyklu „sklizně“ a s koncem 22. Velkého oběhu našeho slunečního systému. Všechny hlavní kulturní a náboženské tradice na celém světě poukazují na tuto dobu, jako na dobu konce našeho světa, jak jej známe. Na důležitost tohoto období jasně poukazuje veliká rozmanitost zdrojů, které o ní jasně hovoří, ať už se jedná o Mayský kalendář, kalendář v pyramidách, Védické texty, proroctví Hopi či naši Bibli.

V březnu 1982 jsem měla vizi všech nastávajících dějů, které se týkaly přechodu k „Novému Nebi a Nové Zemi“. Viděla jsem mohutný tok informací, který začal v 70-tých letech jako malý pramínek, během 80-tých let mocně zesílil a dnes je z něj ohromná záplava. Symbolem Vodnáře je postava vylévající vodu ze džbánu, což musíme interpretovat jako rostoucí záplavu informací přicházejících k nám z vědomí nad naší planetou, vytékající ze džbánu Univerzální Mysli. Přichází odevšad a bere na sebe rozličné formy, podle stupně porozumění a sféry vlivu příjemce. Stejný počáteční impuls nabádající k hledání většího uvědomění vytváří mnoho verzí „pravdy“, od náboženského či politického fanatismu až k lidem, kteří se prostě scházejí k meditaci nebo k vyladění na své vnitřní vědění.

Za posledních několik let, kdy si jsem tohoto vědoma, sleduji znamení, která mi říkají, jak daleko jsme od Bodu obratu – doby, kdy se svět, který nyní známe, posune do čtvrté úrovně hustoty. Věděla jsem, že rok 1985 znamenal počátek posledního urychlení vědomí a začala jsem dostávat plno informací o nastávajících událostech a možnostech, které jsou. Rok 1986 jsem vnímala jako „Rok rozvratu“, kdy Halleyova kometa, průchod Uranu a Pluta, i další energie znamenaly jasné znamení rozvratu starých vzorů.

Změny počasí, ekonomických vzorů, geologická aktivita a skutečná „záplava“ channelingových informací jsou signálem rozsáhlým změn. Na individuální úrovni jsou patrné rozvody manželství, řada nemocí, intenzivní „párování“ spřízněných duší, které podporuje nutný duchovní rozvoj jednotlivců. Kamkoliv se podívám, všude je vidět potřeba zvýšené pozornosti lidí. Černobyl, AIDS, ceny ropy, obnova zájmu o UFO – vše se zdá být součástí stejné změny.

Takže, co musíme my, jako jednotlivci, vědět o tom, jak reagovat na tyto přicházející energie? Jenom toto. Podle informací, které jsem až doposud obdržela, musíme na změny nahlížet jako na příležitost pročistit naše staré vzory chování, protože nic „starého“ si nelze vzít sebou jako spoluzavazadlo do „nového“. Ježíš řekl: „Nemůžete nalít nové víno do starých slupek“. Nyní se musíme zaměřit na očistu na všech úrovních a využít jakékoliv metody, které se nám líbí.

K těmto nástrojům může patřit holistická medicína, masáže, emocionální čištění, hypnóza, meditace, modlitby, psychoterapie a hlavně pěstování schopnosti naslouchat svému vnitřnímu hlasu, co máme dělat a kam jít. Musíme pročistit svoje psychická já a dostatečně je posílit, aby byla schopná integrovat zvyšující se frekvence energií, jak se náš svět šplhá k vyšším vibracím hustoty čtvrté úrovně existence. Musíme pročistit svoje emocionální těla a vymazat veškeré negativní programování. Malichernost, strach, chtivost, žárlivost, bolest, hněv, nenávist – oddělenost všeho druhu – musí být nyní pročištěny a přeměněny v nás samých, jestliže chceme být mezi těmi, kteří budou zabydlovat Nový Svět.

Ti, kteří se odmítnou vzdát starých vzorů, dostanou příležitost zopakovat si další 25000-letý cyklus existence v třetí úrovni hustoty v některé jiné části vesmíru, ale nezůstanou na planetě Zemi. Nejedná se o žádný rozsudek, nebo prokletí. Každý jedinec dostal stejnou příležitost na rovině duše. Volba byla učiněna, ať už vědomě, nebo nevědomě a každý z nás si zvolil. Buď couváme zpátky do temnoty strachu, nebo jsme dostatečně stateční a vykročíme vpřed a nabídneme svoje smetí očistnému světlu Božské Lásky.

Pro každého z nás je důležité uvědomit si pravdu, která leží pod vnější formou: každý si zvolil, díky božskému právu svobodné volby, podílet se na tomto období svým vlastním způsobem, podle potřeb a záměrů své duše. Nic se nikdy neztratí a konečným cílem všech je spojení s božským zdrojem, ve kterém máme svůj původ. Žádná cesta není z pohledu mimo čas lepší než jiná. Mají pouze jinou dráhu. Nakonec „dojdeme“ všichni, jen cesta, po které půjdeme, závisí na naší vlastní volbě.

Na závěr bych vám všem chtěla říct, když vám do cesty přicházejí očividné „testy“, dívejte se na ně jako na příležitost k růstu, k expanzi k rozsáhlejšímu vědění, které je součástí Nového Světa. Tyto příležitosti k růstu budou mít v našem každodenním životě mnoho podob. Kdykoliv vás začne přepadat hněv, nebo strach, zvolte lásku. Kdykoliv jste nepokojní, soustřeďte se do svého nitra a naleznete mír. Nechť je vaší snahou překonat vnitřní zmatky a stát se světlem a láskou. Meta je vysoká. Co si zvolíte?

 

Zanechávám vás tu nyní s láskou a světlem.

 

Lyara

5. Fázový posun

 

29. července 1999

 

Asi tak před týdnem jsem jela na letiště. Neřídila jsem, a proto jsem mohla dumat o čemkoli. V takových chvílích jsem obzvláště citlivá na psychické a intuitivní dojmy, a tak jsem si začala uvědomovat metaforický obraz vznikající v mém vědomí. Začala jsem „vidět“ prostor kompletně vyplněn velikými balvany, dohromady provázanými všemi směry systémem silných řemenů. Když jsem je tak sledovala, začaly se hýbat. Nejprve do sebe narážely, až se vzdálenosti mezi nimi prodloužily, začaly se pohybovat volněji a natahovaly řemeny. Sledovala jsem změny této struktury v čase. Vzdálenost mezi balvany se prodlužovala a pohyb se stával nevyzpytatelnější, až se řemeny začaly trhat a balvany se pohybovaly volně. Měla jsem pocit, že balvany představují rozsáhlá pole planetární energie a že pozoruji rozpad starých forem a vzorů.

Tato zkušenost mi připomněla podobný proces, kterému se říká „fázový posuv“. Pravděpodobně jsou vám známé tři fyzickální stavy vody: led (pevné skupenství), voda (kapalina) a pára (plyn). Když taje led, nebo se vypařuje voda, je to vždy důsledek dodatečné energie absorbované substancí. Když se z pevného skupenství stává kapalné, nebo z kapalného plynné, jedná se stále o stejnou chemickou substanci, ale molekuly se chovají jinak a mají jinou vzájemnou orientaci. Když pevné skupenství absorbuje dostatečné množství energie, začnou se molekulární vazby, které udržují led v krystalické podobě, trhat a molekuly po sobě volně kloužou. Substance se tak dostává do tekutého skupenství neboli fáze. Když je substancí pohlcena ještě další energie, pohyb molekul se zvyšuje až nakonec přetrhají všechny vazby a osvobodí se. Substance se tak dostává do plynné fáze neboli skupenství.

Přesně tento proces nyní probíhá v našem světě i v nás. Dostaly jsme se do období, kdy je dodatečná energie absorbovaná molekulami, které tvoří naší fyzickou realitu. Kmitají stále rychleji a rychleji, což znamená, že se jejich vibrační hladina (frekvence) zvyšuje. Základní vibrační frekvence planety se zvyšuje. Veškeré formy, které nám jsou povědomé, podstupují stejný fázový posun. Opravdu, jste-li dostatečně citliví k energiím, máte pocit, že všechno taje. Naše realita „roztává“ do volnější reality. Vzkazy Nebeských zástupů se zmiňují o zkušenosti proudu vědomí, který bude na Teřře normální, což je v úplném kontrastu s jaksi „fixním“ vnímáním a ideami, na které jsme zvyklí z 3D Země. Tento proud v proudu vědomí je znamením tekutosti 4D reality. Planetární frekvence se neustále zvyšuje, a tím pádem se zvyšuje frekvence všech materiálních objektů. Když se vám zdá, že vše jde rychleji, je to tím, že to tak opravdu je! Procházíme pronikavým fázovým posunem a ten nás zanese do reality další úrovně spektra.

Abyste tento problém pochopili ještě lépe, podívejme se na viditelné světlo. Viditelné světlo definujeme jako energii vibrující ve frekvenčním rozsahu, který je schopná přijímat oční sítnice. Frekvence vibrací formy energie je obrácenou hodnotou vlnové délky. Čím kratší je vlnová délka, tím vyšší je frekvence. Velmi dlouhé vlny mají velmi nízkou (neboli „pomalou“) frekvenci. Naše fyzické oko je schopné vnímat energii ve frekvenčním rozsahu, který koresponduje s vlnovou délkou od 4000 do 7500 angstrémů. Jeden angstrém je velmi malá jednotka (jedna stomilióntina centimetru), která se používá k měření různých vlnových délek rozličných forem zářivé energie.

Rozsah viditelného světla sahá od červené barvy k fialové. Infračervená („pod červenou“) a ultrafialová („nad fialovou“) již normálně viditelné nejsou, ale můžeme je měřit speciálním zařízením, které rozšiřuje citlivost našeho vnímání. Na Teřře vibruje vše ve frekvencích nad viditelným světlem, jak je vnímáme nyní. Terra již existuje, ale my ji nejsme schopni naším fyzickým zrakem vidět, protože vibruje ve vyšším frekvenčním pásmu. Jakmile se naše vlastní vibrace dostatečně zvýší, též nebudeme viditelní pro ty, jejichž oči nebudou přijímat náš frekvenční rozsah. Pro ně jakoby zmizíme a oni pro nás budou též neviditelní, ale naše realita nám bude stále připadat fyzická, i když bude neviditelná pro ty, kteří operují v nižším frekvenčním rozsahu.

Vše má charakteristickou vibraci a frekvenci. Barvy, emoce, substance, jména, myšlenkové formy, vše má svůj energetický „podpis“. Vše je energie a veškerá energie vibruje. Emoce typu strach, hněv, závist a lakota, nazýváme „nižšími emocemi“, protože mají opravdu nižší frekvence. Takzvaně „vyšší emoce“ typu radost, mír, láska, blaženost a soucit, mají vyšší frekvence. Jakmile planeta a vše na ní zvýší své vibrace a projde fázovým posunem do čtvrté úrovně hustoty, budou všechny nižší frekvence odhozeny a zrušeny (když se dvě vlny dostanou úplně mimo fázi, tak se vzájemně zruší). Tak funguje očistný proces a zůstane pouze to, co vibruje ve frekvenčním rozsahu, který bude kompatibilní s Terrou. Zůstanou pouze „vyšší“ emoce radosti, míru, lásky, blaženosti a soucitu.

Pro náš každodenní život a zkušenost to znamená, že vše, co si neseme a co nepatří k vyšším frekvencím je odplavováno. Nejlépe je to patrné na vztazích s našimi nejbližšími, ale též se to projevuje v celé společnosti, jako nárůst vášní, násilností a mezinárodních krizí. Ty jsou typickým příznakem očistných procesů. Vyšší emoce jsou prohlubovány, takže můžeme vidět, jak se objevují další kvality lásky, touhy po míru, soucitu a odpuštění. Na to najdete mnoho příkladů, třeba nárůst hospiců se službami umírajícím a jejich bližním. Mnozí z nás pracují na sobě a připravují se na novou dobu. Osvojujeme si mnoho metod a znalostí, abychom byli schopni stačit zrychlujícímu se tempu změn. Každého to ovlivní, ale je mnoho pomocníků, kteří nám ulehčí vlastní proces očisty. Vše se přesouvá směrem k léčení a jednotě, i když to vypadá, jakoby se vše hroutilo. Oba děje probíhají souběžně.

Bude vhodné, když se vrátíme k našemu modelu tajícího ledu. Na borcení krystalických struktur můžeme pohlížet jako na určitou formu osvobozování. V pevném skupenství mají molekuly velmi omezené možnosti pohybu či aktivit. V kapalné fázi je svoboda pohybu mnohem větší a molekuly po sobě kloužou jen s malým třením a vzájemným rušením. Stejně jako při současném přechodu z třetí úrovně hustoty do čtvrté. Osvobozujeme se z pout našich omezených idejí – kdo a co jsme – a přesouváme se do mnohem plastičtější reality, vzdalujeme se od časem-svázaného myšlení. Musíme zakusit očistu od hněvu, strachu, vášní a dalších „nízkých“ emocí a to se týká celé populace planety. Jak se zvyšuje množství energie, kterou planeta pohlcuje, je patrné větší vzrušení a pohyb a to mnohdy i dost neharmonický. Vypadá to, jako když praskají ledy, ale někdy dochází i k explozivní reakci, jako když bublina páry stoupající ode dna hrnce prorazí povrch vřící tekutiny. U lidí může snadno docházet ke „zkratovému chování“, když se struktury systému uvolňují.

Když se kuře klube z vajíčka, dojde ke zničení skořápky, která byla nutná po dobu, kdy se kuře vyvíjelo a rostlo. Nyní je to obdobné. Ty struktury a vzory, které nás udržovaly v určitém omezeném rozsahu možností a pohybu, se lámou a bortí, abychom se mohli objevit a operovat s mnohem rozsáhlejším stupněm svobody a tvořivosti. Určitě to bude nějakou dobu nepohodlné, když budou naše vnitřní „zemětřesení“ uvolňovat svázané energie našich „zatuhlých“ emocí a vzorů. Když ale pochopíme, že se jedná o vrůstání do větší osobní i tvůrčí svobody, pak nám to třeba pomůže sjednotit se s tímto očistným procesem a podpořit jej, místo abychom mu vzdorovali. Veškerý odpor bude nakonec překonán, ať se již objeví kdekoliv, protože impulz k této změně je příliš mocný, aby mohl být zastaven. Všechno a všichni, kteří nezvládnou udržet se na této mohutné vlně změn, tento posun ze třetí do čtvrté úrovně hustoty, to nepřežijí. Je důležité si uvědomit, že se nikdy nic ve skutečnosti neztrácí. Pouze dojde ke změně formy a pokračuje se dál.

Na závěr bych vám chtěla říci že nyní jsou nejen velké výzvy, ale i příležitosti. Veškerý náš „náklad“ se otřásá v základech, takže se můžeme opravdu osvobodit. Toto je doba, na kterou jsme všichni čekali a tvořili sami sebe, abychom měli dostatek vnitřních sil i zdrojů k tomu, abychom toto kolo existence uzavřeli podle představ naší duše/Celkové duše/Vyššího Já. Kdykoliv se přistihnete, že se stavíte na odpor stále se zrychlujícím změnám, kterým čelíte, vzdejte se své osobní kontroly nad vaším životem a přechod nastane mnohem pohodlněji a mírněji. Odpor je zdrojem veškeré bolesti. U jejího základu vždy stojí strach, takže vlastně strach je vždy zdrojem vaší bolesti. Když se ho můžete vzdát, nepřijdete o pocit, jen se zbavíte bolesti. V takovém odevzdávání se můžeme trénovat, aby se stalo automatické stejně, jako jsou naše reakce a odpor.

Ne všichni směřují na Terru a bude mnoho pokušení „zachránit“ toho, nebo „přesvědčit“ onoho. Uvědomte si, že tato volba byla provedena duší/Celkovou duší/Vyšším Já každého jednotlivce, ať už jsme schopni to vidět, či nikoliv. Když vás někdo požádá o pomoc, dejte mu ji do takové míry, do jaké ji je schopen přijmout. Ale budete se dostávat do situací, ve kterých se od vás pomoc neočekává a v tom je právě ono odevzdání dějů k vyřízení vyšší moudrosti, aby proběhly tak, jak mají. Všichni musíme růst, abychom byli schopni udržet celý odkrývající se proces v číši našeho srdce a stali se otevřeným nástrojem Ducha ve věcech příštích. Tímto způsobem pomáháme planetě i všemu na ní dostat se výš, a tak nakonec dojdeme do doby, kdy BUDE „nebe“ na „zemi“. Terra je manifestací Nebe na Zemi. Proto se radujme, že ten čas již konečně nastal a, i když bude nějaké nepohodlí během „zrození“ nového světa, připomeňte si radost, která nastane po narození a zápas i bolest budou pryč.

 

Mír a požehnání vám

 

Lyara

 

 

 

6. Moje zkušenosti z „Blízkých setkání“.

 

Z mé vize v březnu 1982 bylo pro mě nejméně přijatelné, že jsem viděla na obloze veliké vesmírné lodě, do kterých jsme potom nastupovali a které nás těsně před posunem pólů transportovaly do bezpečí. V té době mě nikdy nepřišlo při pohledu na nebe na mysl, že bych mohla být „odjinud“, a i když jsem přečetla řadu fantastických příběhů, nebyla jsem žádný jejich fanoušek. Nikdy jsem se nezajímala o UFO až na pár filmů, které jsem viděla v 50-tých letech. Podle všech standardů jsem byla úplně obyčejná, ale lodě v mé vizi byly stejně reálné jako vše ostatní, takže jsem je nemohla popřít.Když jsem se o tom snažila bavit se známými, tak se na mě jenom divně dívali a řeč jejich těla mi sdělovala, že o těchto věcech není vhodné mluvit, a tak jsem to celé „odložila“ do té doby, než budu moci zjistit víc informací.

V roce 1985 se staly dvě věci, které mě k tomuto tématu opět vrátily. Dostala se mi rukou kniha nazvaná Projekt Evakuace Světa, kterou napsala žena pod pseudonymem Tuella. (Autorka je již po smrti a kniha je vyprodána.) V knize je popsán scénář, který se velmi podobal mé vizi a přišla jsem na to, že tuto informaci obdržela v únoru 1982, o měsíc dříve než já. Z toho jsem usoudila, že jsem tuto informaci neobdržela jen já sama, což bylo povzbuzující, ale u mě tuto informaci doprovázel ještě další materiál, který mi „neseděl“, takže jsem dále hledala další informace.

V létě bylo v našem městě otevřeno Vesmírné Vědecké Centrum, kde promítaly filmy z NASA. Bylo to zadarmo, a tak jsem se šla podívat. O přestávce jsem si prohlížela vystavené knihy a objevila několik kopií knihy Spojenci (Allies). Na obalu byl obrázek vesmírné lodi, a tak jsem se zeptala, odkud je má. Ukázal mi na jednoho pána, který stál opodál a řekl: „To je jejich autor, který nám je věnoval.“ Trochu plaše jsem popošla k vysokému muži a stručně mu pověděla o lodích v mé vizi a poprosila ho, zda-li by mi o nich nemohl něco říci. Jmenoval se Robert Shapiro (v současnosti se zabývá channelingem, píše pro časopis Sedona a je autorem mnoha knih). Řekl mi, že ve svém domě pořádá kurzy a mohu se přijít podívat jako host na právě probíhající lekce, zda-li by to bylo pro mě vhodné.

Byl již říjen, když jsem se vydala do jeho domu a zrovna tam probíhal kurz „pokročilých“. Loď s mimozemšťany byla údajně nad domem a ti hovořili prostřednictvím Roberta. Každý týden byla na programu jiná témata. Tenkrát byla na programu „dematerializace“ a my se učili jak se dematerializovat. (Nikdy jsem to sama nezvládla, ale tenkrát se nám to společně podařilo, dělali jsme ještě i další „zvláštní“ věci.) S touto skupinou jsem se naučila channelingu – předávání informací jako komunikační kanál. V únoru 1986 byla celé skupině předvedena „ukázka přítomnosti“. Bylo to velmi efektní a všem se nám to moc líbilo. Loď se „objevila“ nad kopcem, chvíli stála a poté se pomalu obloukem přesunula doprava a než dosáhla obzoru, tak zase zmizela. Ionizační vrstva kolem zářila růžovými jiskrami, a tak to vypadalo jako veliký oválný ohňostroj. Později jsem zjistila, že někteří účastníci Robertova kurzu často zahlédli loď během kurzu, ale pro mě to bylo něco nového. Něco jiného je o lodích si číst, a vidět je kousek před sebou, nebo je slyšet mluvit prostřednictvím Roberta. Ještě pořád mám schovanou pásku s touto nahrávkou.

V červnu 1986 jsem přestala navštěvovat kurz a začala „sólovou“ dráhu. K mé první vlastní zkušenosti došlo 31. května 1986, kdy jsem byla požádána, abych jela na místo vzdálené asi dvě hodiny jízdy od našeho domu a tam našla určité místo. Bylo mi řečeno, že místo poznám podle toho, že se mi do 20 minut „zjeví“. Našla jsem požadované místo a přesně za 20 minut se na bezmračné obloze začal formovat mrak ve tvaru lodě. Když jsem se vracela domů, dostala jsem jako přídavek hru mraků, kdy kolem velkého mraku ve tvaru lodě, poskakovaly dva mráčky ve tvaru delfínů. Nebyla jsem v autě sama a oba jsme to viděli.

V září 1986 mi bylo sděleno, že moje „vesmírné napojení“ odstartuje oficiálně v dubnu 1987. Mezitím se toho stalo tolik (vše, co mi bylo sděleno, se stalo), že jsem na to zapomněla, ale od dubna 1987 jsem začala být každou noc kontaktována mezi 2. a 4. hodinou ranní a byla jsem žádána, abych zapisovala předávané zprávy, až mi to nakonec nepřipadalo jako něco zvláštního. ( Stejně se vždycky trochu bráním, když mám předávat zprávy. Je to něco na způsob trémy. I když jsem to dělala už mnohokrát, nikdy přesně nevím, zda-li se to tentokrát podaří, dokud informace nezačnou téci!) Potom jsem začala být kontaktována během dne.

Byla jsem požádána, abych vylezla na Sluneční horu,a když jsem se tam dostala, byla jsem odměněna „přehlídkou“. Obloha byla úplně čistá a bylo mi řečeno, abych se někde usadila. Sedla jsem si tak, abych se mohla dívat na hřeben hor severně od Santa Fe. Obloha byla úplně čistá bez jediného mráčku. najednou se „objevila“ flotila lodí zahalená do ionizačních oblaků, které měly tvary lodí. Spočítala jsem je. Bylo jich 76 a já si pomyslela „Duch sedmdesát šestého roku“, což pro mě (coby američanku) představuje svobodu. Jakmile jsem si to pomyslela, přibližně třetina lodí najednou opět zmizela, takže jsem měla jistotu, že to nebyly obyčejné mraky.

Z nedalekého stromu se vznesl havran a letěl směrem nad město, které leželo přede mnou na úpatí hory. Když jsem tak sledovala jeho let, najednou jsem zpozorovala, že se kousek pode mnou začíná formovat další loď. Byla dlouhá, válcovitá a úplně průzračná. Vypadalo to jako scéna z filmu Star Trek: Další generace, který jsem později viděla. Loď byla úplně průhledná a začala se zabarvovat a zhmotňovat, až z ní byl zelenavý průsvitný objekt. Připadalo mi, že je dlouhá tak asi 2,5 míle a visí nad městem, ale níže než jsem seděla já. Jakmile jsem ji viděla dostatečně jasně, začala opět mizet, až se opět stala úplně neviditelnou.

Další „ukázka“ byla trošku jiná. Bylo mi řečeno abych jela směrem na Lamy v Novém Mexiku a zastavila jakmile budu mít pocit, že bych měla zastavit. Sjela jsem na okraj cesty a čekala. Náhle se objevilo „tornádo“. Prach a listí se točily kolem neviditelného centra. Jasně jsem viděla EFEKT lodě, ale loď samu, která způsobovala rotaci vzduchu jsem neviděla. Nebyl to „prachový přízrak“ a neposunoval se po zemi. V mé hlavě jsem zaslechla slova: „Jeď domů a přečti si Ezekiela“. Vír zmizel, a tak jsem jela domů přečíst si Ezekiela. (Našla jsem překlad Bible od Lamsy, což je překlad, který se nejvíce drží původního jazyka – přímý překlad z aramejštiny, který je starší než řecká Septuaginta (překlad Starého zákona z hebrejštiny do řečtiny), ze které vychází většina dnešních verzí. Zde se píše – Ezekiel 1:4 – „A já se podíval a hle, od severu se blížilo tornádo, veliký mrak ze kterého šlehaly plameny a zářil veliký jas a z něho se vynořila jakási plamenná postava.“ To se dost podobalo mé zkušenosti a později jsem přišla na to, že to nebylo jediné setkání Ezekiela s vesmírnou lodí. Joseph Blumrich, bývalý zaměstnanec NASA, vydal knihu Vesmírné lodě Ezekiela (vyprodaná), a R. L. Dione vydal knihu Bohové létají na létajících talířích (také vyprodaná). Dione soudil, že všechny „pilíře ohně“ a „pilíře z mraků“, o kterých se píše v Bibli, jsou vlastně popisem lodí, a moje zkušenost tento závěr podporuje.

Během léta toho roku jsem měla možnost vidět ještě mnoho lodí, jak sama tak i s přáteli, kteří v tu dobu byli se mnou, ale jedno předvedení, které mě „přesvědčilo“ mnohem víc než všechny ostatní, proběhlo v srpnu 1987. Byla jsem probuzena ve 4 hodiny ráno a požádána, abych šla ven, stoupla si na cestu před domem a otočila se čelem k severu. Žbrblala jsem si něco na způsob: „To nemáte nic lepšího na práci, než člověka budit ve čtyři ráno? Nechte mě na pokoji!“, ale přece jen jsem si oblékla župan, šla ven a doufala, že mě nikdo ze sousedů neuvidí a nebude se ptát, co dělám ve čtyři ráno před domem v županu. Řekla jsem si: „Fajn, tímhle směrem je jih, takže na druhou stranu bude sever“ a otočila se tím směrem. Přede mnou byl dům stojící na konci pozemku. Jako většina domů v Santa Fe měl plochou střechu. Najednou se nad ním objevila loď. Vznášela se asi 1,5 metru nad domem. Celá loď byla stejnoměrně osvětlená, ale neměla kolem sebe světelnou auru, takže nemohu říci, jestli tak svítila sama, nebo jestli ji ozařovalo světlo z jiného zdroje. Ale viděla jsem ji jasně nad domem, takže nebylo nejmenších pochyb, co to vlastně vidím. Když jsem si celou scénu prohlédla, světlo zhaslo a již nebylo nic vidět, ale já byla dokonale přesvědčená. Od té doby nemám nejmenší pochybnost o tom, že se „moji hoši“ mohou objevit v naší dimenzi kdy chtějí a že jsou opravdu „skuteční“.

Objevili se ještě při několika dalších příležitostech a jednou mě požádali, abych se sama zkusila „přemístit“ na loď. Zkusila jsem to, ale bez tréninku jsem pronikla pouze několika „úrovněmi“. Dostala jsem se však dostatečně daleko, abych pochopila, že loď je ŽIVÁ a má své VĚDOMÍ, a že posádka jaksi „myšlenkově splyne“ s plavidlem a pak se celá ta věc teleportuje na místo svého určení. Je to celé poháněné pouze silou myšlenky! Později jsem přišla na to, že jsou i další lidé, kteří ví, že lodě jsou živé. Je nutné poznamenat, že ne všechny lodě jsou „hodní hoši“ a že ne všichni mimozemšťané jsou takto vyspělí. Nikdy jsem nebyla „unesena“ a ani nepředpokládám, že by k tomu mohlo dojít. Mám silné výhrady ke komukoliv odkudkoliv, kdo žádá lidi, aby přijali implanát a moji „hoši“ ani nedělají „experimenty“ ani „nezkoumají“ lidi nebo zvířata. To je parketa úplně jiných mimozemšťanů, kteří jsou orientováni na službu sobě a nijak nesouvisí s našimi zájmy.

Já osobně věřím, že když je v Bibli psáno, že Kristus „byl vzat do mraků“ a že „stejným způsobem jakým odešel se zase vrátí“, pak „mrak“ byl vesmírnou lodí Nebeských Zástupů a ti se pro nás vrátí, aby nás odvezli z povrchu planety dřív, než dojde k Posunu pólů, abychom mohli dokončit naši transformaci spolu s planetou a mohli se na ni vrátit, jakmile budeme mít, jak my tak i ona, „glorifikovaná těla“ – ona jako Terra a my jako „noví lidé“ pro „novou zemi“.

Dělím se s vámi o tuto zkušenost, protože pro mě je nejtěžší si představit, že se jednoho dne nebe zaplní těmito krásnými kulatými plavidly a my budeme vzati na paluby, což bude dalším krokem na naší cestě na Terru. Dává to nový smysl jednomu starému spirituálu z evangelia: „Díval jsem se přes Jordán a co to nevidím, co to ke mně letí, aby mě to odvezlo domů? Skupina andělů se ke mě blíží, aby mě odvezli domů. Zhoupněte se níž, kouzelné kočáry, které jste mě přijely odvézt domů.“ („I looked over Jordan and what did I see, coming for to carry me home? A band of angels, coming after me, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariots, coming for to carry me home.“) Nebeské Zástupy jsou legie andělů, kteří pro nás přijdou až bude čas a „odvezou nás domů“.

Na závěr bych chtěla zdůraznit, že v mé vizi předcházely objevení lodí vzrůstající sociální nepokoje a velké geofyzikální změny. Ten pravý čas ještě nenastal, ale žádám vás abyste si vzpomněli, až se kolem vás začne všechno hroutit a bude narůstat zmatek, že máte zůstat klidní, soustředění a uvědomili si, že nikdy nejste sami. Ty „kouzelné kočáry“ pro nás PŘIJEDOU a odvezou nás než dojde k přepólování. Tak je to psané a tak to bude. Amen.

 

 

 

 

7. „Nemusíte umřít“

 

Můj partner se vyjádřil v tom smyslu, že je ochoten přijmout všechny informace na těchto internetových stránkách, až na prohlášení, že nemusíme umřít. Tento článek jsem proto napsala kvůli tomu. – Lyara

 

Když se vylíhne housenka z vajíčka a začne požírat listy, má podobné charakteristiky jako všechny ostatní housenky. Její tělo je složené ze segmentů a každý segment má pár nohou, takže jich má dohromady plno.

Její kusadla jsou stvořena k tomu, aby žvýkala listy, má jednoduché oči a na hlavě nemá tykadla.

Má měkké tělo pokryté poddajnou pokožkou a leze z místa na místo. Housenky se flegmaticky prokoušou svým obdobím růstu a přitom se plazí z listu na list. Pak se jednoho dne, na impuls svých vnitřních hodin, které jsou řízeny žlázami a hormony, úplně zakuklí. Kukla ztvrdne a najednou dojde k transformačnímu zázraku.

Tělo housenky, bezpečně zabalené v kukle, se téměř kompletně rozpustí. Jenom srdce stále tluče. Ze zbytku se stane mazlavá „polévka“ organického materiálu bez jakékoliv formy. Když v této fázi otevřete kuklu, již z toho nikdy nic nevznikne, ale umře to. Když se ale kukla nepoškodí a nechá se v klidu, zformuje se z „mazlavé hmoty“ úplně nový tvar – nově narozený motýl. Místo poddajné pokožky má tvrdou schránku. Místo kusadel ke žvýkání listů má dlouhý zakroucený sosák, který dosáhne až na dno květů, aby sál nektar. Oči se stávají částí hlavy a jsou složené. Z mnoha segmentů zbudou pouze tři, každý s párem nohou. A místo toho, aby se musel plazit z místa na místo, vytvoří se u něj jemná a složitá soustava membrán, podpůrné konstrukce a svalů tvořících motýlí křídla. Toto vše se děje v tajnosti, skryté zrakům potenciálních dravců a jednoznačně je to děj patřící k zázrakům přírody.

Konečně je vše hotové. Motýl vyleze z kukly na vyvýšené místo listu nebo stonku, ale jeho jemná křídla jsou ještě zmuchlaná a poskládaná těsně u těla. Jeho srdéčko začne do křídel pumpovat a ty se začnou rozevírat a tvrdnout. Motýl leze po listu a jeho křídla se pomalu zvětšují, až dosáhnou konečné podoby a velikosti. Nakonec celá konstrukce na vzduchu ztvrdne.

Nyní může motýl vzlétnout a je z něj úplně jiný tvor než původní housenka.

Co se stalo z housenkou? Umřela? Ne, jistě že ne. Pouze změnila formu.

 

Když mluvíme o lidském umírání, máme na mysli proces, kdy se odlučuje duše od těla, které zanechá za sebou, aby se rozpadlo na své stavební prvky, zatímco se duch vydá do jiných úrovní reality.

Už jsme to každý udělali tolikrát, že je snadné zapomenout, že to není vždy nutné, když nastane čas přesunout se do další fáze naší existence. Stejně jako „nezemřela“ housenka (t.j. kompletně neopustila své tělo), aby se z ní stal motýl, tak i my nemusíme zemřít (t.j. kompletně opustit svá těla), abychom se stali našimi „novými já“ na nové Zemi – Teřře. Pouze musíme změnit formu.

Když se v mnoha spirituálních textech píše o „glorifikovaném těle“, je tím míněn tento nový typ tělesné formy. Abychom to mohli pochopit, je potřeba vzít v úvahu spektrum existence. Každý z nás se současně nachází v celém spektru realit, které začíná tímto velmi hutným fyzickým tělem a táhne se mnoha úrovněmi – z nichž každá je jemnohmotnější než ta předchozí – až do stavu, kdy jsme čistým světlem a vědomím. Když prochází bílé světlo hranolem, rozloží se do spektra barev. Duha nám ukazuje tyto barvy, když prochází světlo kapkami deště, které fungují podobně jako malé hranoly a rozloží světlo do sady barev, které nám jsou důvěrně známé.

Když se čisté Světlo Stvořitele šíří do různých skupin realit – různých „úrovní“ nebo „dimenzí“ – vibruje na různých frekvencích. Na úrovni fyzické hmoty třetí úrovně hustoty, jsme schopni vnímat očima barvy v rozsahu od červené (nejnižší/nejpomalejší) k fialové (nejvyšší/nejrychlejší frekvence kterou vidíme). Všichni ale víme, že existují světelná pásma i pod touto hranicí (např. infračervená) a nad touto hranicí (např. ultrafialové záření). Nemáme na vidění těchto pásem vhodné nástroje, protože je smyslové vnímání našeho zraku omezené na určitý rozsah.

Při transformaci, kterou projdeme při naší cestě na Terru, posuneme svoji celkovou frekvenci, a tak budeme schopni vnímat jiný rozsah vibrací, než které vnímáme nyní. Terra již existuje – přímo tady a teď – ale my ji nejsme schopni vidět (mimo jasnozřivé jedince), protože jsme se ještě neposunuli do stejného frekvenčního pásma, ve kterém ona existuje.

Abychom ji mohli přímo vidět a vnímat, musíme udělat posun vlastního vědomí, frekvence a vnímání. To je nerozlučně propojeno.

Všechny rozdílné „úrovně“, neboli frekvenční rozsahy spektra realit, vibrují v určitém stanoveném rozsahu frekvencí. Každá tělesná forma, kterou používáme, využívá charakteristické rysy patřičného frekvenčního rozsahu, ve kterém existuje. Máme různá těla v každé části spektra realit.

Tělesná forma, kterou tady nyní používáme, je pro nás tím správným vozítkem pro tuto úroveň reality, stejně jako bylo tělo housenky jedinečným způsobem přizpůsobeno na její způsob života, jako lezoucí hmyz. Jenomže, abychom mohli obývat Terru, musí se z nás stát „motýli“ – musíme se transformovat do úplně jiného typu těla, které bude vhodným vozítkem pro tuto úroveň reality.

Když se ve Vzkazech mluví o tom, že nemusíme umřít, pak se tím myslí stejný proces, jako je transformace housenky v motýla: jedná se o změnu formy, ale proud života bude pokračovat bez přerušení. Ti z nás, kteří mají za cíl kolonizovat Terru, nezemřou; pouze změníme formu. Ve skutečnosti jsme již prošli veliký kus této transformace.

Jsou mnozí, kteří se inkarnují na Teřře procesem zrození stejně, jako se rodí děti tady na Zemi. Ale odkud se tam vezmou vajíčka, spermie a dělohy, které zajistí bezpečí pro tyto děti?

Určitý počet dospělých těl musí být zajištěn pro úspěšnou kolonizaci nové planety. Ty se musí odněkud vzít. To je právě součást celé Operace Terra: sehnat základní kmen pro Nový svět. Tento proces se často nazývá Sklizní. Když pšenice dozraje, vydá semena, která se stanou základem nové úrody.

Někteří z nás jsou určeni k tomu, aby se stali zakladateli nového druhu bytostí a aby se nám to podařilo, musíme sami transformovat svoje těla na ty, která budou vhodná pro nový svět. To je myšleno tím, když se říká, že nemusíme umřít: vezmeme svoje těla s sebou.

Musíme poznamenat, že skupina nazývající se Nebeská Brána, sebou svoje těla nebere. Proto, jestliže mají skončit ve „vyšší rovině než je člověk“, jak o sobě prohlašují, pak se jim to může podařit jenom jako duším. Jinými slovy „musí zemřít“. Budou muset čekat, až někteří dospělí zplodí dítě, do kterého by mohli vstoupit, aby mohli zakusit fyzickou existenci na nové rovině reality, bude-li to cílem jejich snažení.

Můžete poukázat na to, že v příkladu transformace housenka-motýl, mění pouze housenka svoji formu,ale motýl po nakladení vajíček pro novou generaci housenek „umírá“ (opouští své tělo). Tak je tomu u motýlů v hustotě třetí úrovně, ale jakmile my kompletně transformujeme svoje vědomí na další úroveň bytí, budeme to moci udělat již vždy, když si vědomě zvolíme změnu formy. Již nikdy více nebudeme muset zanechat za sebou svoje tělo (to je to, co nyní nazýváme umíráním), takže vlastně již nikdy nebudeme muset „umřít“.

Na závěr bych chtěla říci, že když prožíváte hodně fyzických symptomů, které indikují, že se tělo čistí – horečky, zimnice, bolesti, trávící problémy, rýma, průjem, městnání krve v plicích, kašel, atd. – nemusíte mít chřipku. Může to znamenat, že se čistíte kvůli transformaci na úplně jinou tělesnou formu. Můžete prostě přecházet z jedné formy dospělého těla k druhému, aniž byste museli toto tělo natrvalo opustit. To je míněno frází „Nemusíte umřít“.

Tuto transformaci podstupuje dosti velký počet lidí – několik miliónů – takže se z toho stává docela obecný proces, kdy velká skupina lidí opustí třetí úroveň hustoty a přesune se do čtvrté úrovně hustoty. Jsme doslovně „poslední generací“, o které se mluví ve starých textech, bez ohledu na naše skutečné stáří. Už zbývá méně než 13 let do doby, kdy bude Země „povýšena“. Operace Terra má za úkol shromáždit ty, kteří budou průkopníky na novém světě. Tyto webové stránky jsou zaměřeny na předávání informací o tomto procesu a cestě.

 

Požehnání vám na vaší cestě

 

 

 

Dotazy a odpovědi.

 

Dotaz: Jak dokážeme změnit toto tělo na nové?

 

Odpověď: Operace Terra je společným podnikem. Těm z nás, kteří souhlasili s tím, že se inkarnují a vytvoří „pozemní výsadek“, pomáhá mnoho jejich bratrů a sester z vyšších říší. To jsou ti, kdo dohlíží na vaší transformaci. Jedná se o známý proces a oni dobře znají jeho mechanismus. Prakticky tímto procesem procházíte již několik let a nyní jste již ve finální fázi – na startovací rampě do následujícího světa.

Transformace první vlny probíhá nyní. U třetí vlny neproběhne tento proces před vyzdvižením. Druhá vlna bude procházet tímto procesem v tomto mezidobí, podle druhu jejich „činnosti“. Proces vyžaduje kompletní pročištění buněčné paměti daného těla, spolu s očistou na úrovni vědomí rasy a odstraněním naakumulovaných karmických zbytků osobnosti. Dále je nezbytné znovu propojit všechny atomy a molekuly stávající tělesné struktury podle vzoru budoucího těla, do kterého transformace směřuje. Očista první vlny ještě není ve většině případů dokončena, což přináší nesoulad při přepojování vazeb, a z toho plynou fyzické obtíže a nedostatek energie. Tato fáze však obvykle trvá pouze 2 až 3 týdny, takže z hlediska dlouhodobého procesu se jedná o minimální problémy.

Jakmile je očista a přepojení dokončeno, dojde k jakémusi „převalení“. Stávající tělo projde energetickou membránou a je zařazeno do nového těla. Trošku to připomíná pocit, že jste otáčeni naruby jako rukavice. Dá se to přirovnat i k pocitu při saltu. Máte pocit, že se kamsi valíte a ocitnete se v nové formě. Ti, kdož jsou připraveni, poznají ten okamžik velmi zřetelně. Při této transformaci je požadován i určitý akt víry k plnému přijetí důsledků celé akce. Tento proces je prakticky nevratný a kdo se rozhodne pro tuto změnu, opouští prakticky veškeré svazky s minulou identitou a životem. Pro první vlnu to nebude až tak obtížné jako pro ty následující, protože již prošli velkou část procesu odložení své dřívější identity, takže toho k „odložení“ nemají mnoho. Vše se děje podle Božského řádu a je řízeno Celkovou duší, takže není potřeba se zabývat podrobnostmi. Je to proces, na který již dlouho, velmi dlouho čekáte.

 

Dotaz: Jaký je pro to všechno časový rámec?

 

Odpověď: Nemůžeme vám přesně říci datum nebo časový rámec, protože by to bylo zasahování do vaší svobodné vůle. Můžeme vám však sdělit, že první vlna již prošla „bodem, ze kterého již není návratu“, stejně, jako když se plod dostane do porodního kanálu a již nelze porod zastavit. Jedinec prostě prochází procesem tak dlouho, dokud se nedostane do nové reality. Dohlížíme na každého z vás a snažíme se minimalizovat problémy, kterými procházíte. O každého z vás se osobně stará celý tým bytostí, které mají za cíl vás úspěšně dovést do konce transformace. Druhá a třetí vlna transformace bude prožívat něco jiného. Druhé vlně budou osobně pomáhat jedinci z první vlny, kteří transformaci již zakončili, a když požadovali klidné prostředí pro dokončení svojí transformace, tak byli z planety vyzvednuti. Druhá vlna bude potřebná pro třetí vlnu, která bude vyzvednuta z planety, aby prodělala transformaci, zatímco planeta sama bude procházet svojí vlastní transformací. Celá „událost“ je stupňovitá. Též můžeme sdělit, že je stanoven nejzazší termín, kdy musí být vše dokončeno, protože existují kosmické cykly a rytmy, které nemají možnost prodlevy. Země má stanovený datum do kdy musí dorazit ke svému cíli a naším úsilím je posbírat semínka pro kolonizaci nového světa.

 

Dotaz: Jak budeme po transformaci vypadat?

 

Odpověď: Budete stále vypadat jako „lidé“, ale vaše tělesná forma bude vystavěna podle původního Adamického vzoru. Vaše současná tělesná forma je výsledek genetické manipulace vetřelců a máte některé znaky lidoopů a negativně zaměřených mimozemšťanů. Vaši vědci již dlouho bádají nad tím, odkud se vzalo vaše pubické ochlupení a v podpaží. Žádní jiní savci je nemají. Je to důsledek genů po negativních mimozemšťanech. Adamický model měl vlasy na hlavě, obočí a řasy a nikde jinde ochlupení neměl. Prsní dvorec – holá kůže kolem bradavky – je zase pozůstatek opičích genů. Ten také není součásti Adamického modelu. Budete mít malé bradavky, ale ne okolní dvorec.

Vaše tělo bude v každém směru dokonalé. Každý bude vypadat jako „bůh“ nebo „bohyně“. Vaše těla budou zářit a lehce hrát duhovými barvami, ale vám budou připadat normálně pevná. Vaše těla budou podléhat vaší vědomé kontrole a vaše oční duhovka se bude měnit podle nálady. V 60-tých letech byla móda nosit „náladové prstýnky“, které měnily barvu podle nálady. Pracovaly na principu reakce na změnu teploty pokožky při změně nálady. Ve vašich nových tělech bude vaše nálada ovlivňovat podobným způsobem barvu vašich očí. Intenzivní pocity vyvolají jinou barvu duhovky, než stav relaxace. Nejen že nebude existovat žádné soukromí myšlenek (protože je vše vědomě propojeno se vším, pak je vše „známé“ v každém okamžiku při každé interakci), ale též nebudete moci před nikým skrýt váš emocionální stav. Nebude existovat žádné tajemství! Bude to jistým způsobem závan čerstvého vzduchu, ale nějaký čas potrvá, než si na to zvyknete!

Jak vidíte, je toho mnoho, co bychom vám o vaší budoucnosti mohli vykládat, ale nyní je čas skončit. Další informace dostanete příště. Opouštíme vás v úctě a s požehnáním.

 

Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

 

 

 

 

8. Můj/Náš příběh.

 

Na počátku jsme byli pouhou rozsáhlou oblastí vědomí, které v sobě zahrnovalo veškerý vesmír posetý galaxiemi, hvězdami a planetami – veškeré stvoření. Jsme bohové-stvořitelé, individualizované části Prvotního Nekonečného Stvořitele, kteří mají za úkol spřádat různorodé reality, ve kterých si Nekonečný může hrát. 144000 z nás se z tohoto důvodu spojilo, aby dohromady vytvořilo realitu, na kterou jste nyní zaměřili svoji pozornost. Každý jsme byli určitým „úhlem“ nebo „skosením“ Prvotního Světla, něco na způsob maličkých střípků skla tvořících mnohostěnnou kouli, jakou můžete vidět otáčet se na diskotékách, kde každý střípek odráží dopadající světelný paprsek pod trošku jiným úhlem.

Tak tomu bylo po dobu miliard let naší spolupráce. Z našeho společného pole jsme vytvořili tuto realitu a stali jsme se zodpovědní za své stvoření. Někteří z nás vyslali podle své volby části sami sebe, aby se v různých dobách a různých „kostýmech“ a rolích účastnili tvůrčí hry přímo na pódiu. Hráli jsme jak nenápadné nevěřící v mnoha temných realitách, tak i osvícence, kteří ukazovali cestu a pomáhali měnit směr vývoje, když se odklonil od původního plánu. Přicházeli jsme ve všech dobách a kulturách celého světa. Náš příběh je i vaším příběhem, protože i když jsme přicházeli zahaleni do těla z masa a kostí, nikdy jsme neztratili svoji totožnost, coby členové rodiny Nebeských Zástupů. Když jste se dostali ke čtení tohoto textu, tak je to možná i váš příběh. Jste nejspíš jedním z nás a brzy se opět spojíte se svojí skutečnou rodinou, svými bratry a sestrami z mnoha obývaných světů Jediného Nekonečného Stvořitele. Jakmile dokončíme náš úkol dohlédnout na tuto planetu, aby dokončila svoji transformaci a stala se Terrou, bude tím naše „mise“ ukončena, a další jedinci převezmou následující péči. My se odloučíme a budeme pokračovat v dalších formách služby Stvořiteli a budeme si hrát s jinými druhy tvoření.

Každý z nás přišel s určitým úkolem, hrát určitou roli, a nyní se náš tanec touto realitou blíží ke konci. Již brzy všichni odejdeme a mě byl dán úkol ukázat cestu, kterou mohou další následovat.

Vzpomínám si, jak jsem stála ve skupině bytostí, kterým říkám „dlouhé bytosti“. Viděla jsem je již několikrát a vím, že to je skupina která je mi nejbližší. Plánovali jsme, kdo z nás půjde, kdy a jak se spojíme s ostatními a kdo bude co dělat. Plánovali jsme komu se narodíme a kterou část pozemského soužení vezmeme na svá bedra, abychom je sami transformovali. Vytvořili jsme sami sebe se všemi potřebnými schopnostmi a sklony, které bychom mohli potřebovat při plnění našeho úkolu a souhlasili jsme s dohodou, že si vzájemně pomůžeme, když to bude při běhu našeho pozemského života potřeba. Jdeme po osamělých stezkách, protože naši největší sílu můžeme vybrousit k dokonalosti pouze tehdy, když budeme izolováni od své skupiny. Dokonce i nyní je většina z nás skryta před ostatními až na těch několik jedinců, kteří s vámi spolupracují na splnění tohoto plánu.

Pamatuji se, že jsem celou cestu křičela, když jsem se řítila dolů z nekonečnosti mého bytí a byla zabalována do stále menšího a menšího a menšího balíčku. Souhlasila jsem z tím, ale skutečná cesta na tuto úroveň byla pro mě šokem, prvním, po kterém jich následovalo ještě mnoho. Museli jsme přetrpět tolik traumat již na začátku svého života, ale nyní to již budeme moci opustit. Nastal čas znovu se spojit s naší skutečnou rodinou, našimi bratry a sestrami na Zemi i ve vyšších dimenzích kolem nás.

Každý z nás hraje roli v mnoha jiných životech. Každý z nás se vždy objeví na scéně dramatu někoho jiného ve správný okamžik, aby doplnil scénář naší individuální hry a my jsme tak od něj zpětně dostali část nás samých. Všichni jsme dohromady součástí jednoho Těla, a vzájemně se podporujeme na cestě naprosto dokonalým způsobem, jestliže se na to díváte s dostatečně širokým nadhledem.

Svoje počáteční léta pouze shrnu do prohlášení, že když mi bylo 8, tak jsem dospěla k závěru, že žádným způsobem nemohu vyjádřit svoji skutečnou podstatu – ani doma, ani ve škole, ani ve svém okolí. Vzpomínám si, že „cosi ve mě vědělo, kam kráčím“ a já si jasně řekla, že toho „nechám“ a vrátím se k tomuto problému až se osamostatním. Když jsem se k tomu ale zkoušela vrátit po ukončení školy a byla jsem samostatná, tak jsem nevěděla kam jít, takže jsem další léta trávila opětovným hledáním sebe sama.

Změna přišla až začátkem roku 1981, kdy neočekávaná událost nadobro změnila běh mého života. Tenkrát jsem obchodovala s Amway a vedla klidný rodinný život se svým manželem, který byl státním úředníkem, a podílela se na běhu naší židovské obce. Každý měsíc naše Amway sponzorka (starší paní, která byla druhou matkou svých distributorů), organizovala schůzku. Jedni manželé (charizmatičtí katolíci) vždy přednesli poděkování a téměř za každou větou říkali něco na způsob „Pán Ježíš vás miluje“. Jakožto věřící židovka jsem se při tom cítila velmi nepříjemně, ale moje zvědavost z věcí následujících to vždy přehlušila a já se nakonec rozhodla, že si poprvé přečtu Nový Zákon. Začala jsem číst Bibli z vydání Krále Jakuba, ale byly v ní pasáže o kterých jsem měla pocit, že jsou špatně přeložené, takže jsem požádala jednu svoji zákaznici, jestli by mi nedoporučila nějaké jiné vydání. Šla jsem do knihovny pátrat po jednom vydání, ale měli pouze kapesní verzi Revidované standardní verze, takže jsem si jedno půjčila. Vedle ní ležela na polici kniha Hledání Historického Ježíše, a tak jsem si ji též vzala. Položila jsem je obě na noční stolek, protože je mým zvykem číst večer než jdu spát.

Ještě stále tam ležely, když mě za dva dny přepadla zvláštní únava. Byla jsem ztěží schopná dojít si do koupelny nebo do kuchyně pro něco malého k snědku. Nebyla jsem nemocná, ani u mě nezačínala horečka, ale vypadalo to, že nejsem schopná se do ničeho pustit, a tak jsem se dala do čtení. Nejprve jsem otevřela knihu Hledání Historického Ježíše. Připadalo mi to všechno tak zvláštně povědomé, ale tenkrát jsem ještě nevěděla proč. Když jsem se dostala k části, kde popisují jaké to je umírat při ukřižování, přemohl mě smutek a žal z toho, kolik si tento muž musel vytrpět. Zasáhlo mě to velmi citelně, i když jsem neměla žádné vysvětlení pro tak intenzivní pocity. Pak jsem si přečetla čtyři evangelia a opět mě byla tak zvláštně povědomá, ale neměla jsem nejmenší příčinu, proč by tomu tak mělo být.

Nikdy jsem nepochybovala o tom, že patřím k židům a nikdy jsem necítila potřebu bádat v pozadí tradic, ve kterých jsem byla vychována. Moje pocity, že je mi povědomé něco, co je popisováno v Novém Zákoně a dalších knihách, mě mátly, takže jsem začala číst Izáka. Slyšela jsem, že Izák předpověděl příchod Krista a chtěla jsem se přesvědčit, jestli to je pravda. Před tím jsem Starý Testament nikdy pořádně nečetla, i když jsem znala obsah biblických příběhů, se kterými nás seznamovali v nedělní škole, když jsem vyrůstala, a věděla jsem dost, abych mohla sledovat bohoslužby v chrámu a nemusela dále nic studovat. Když jsem četla Izáka a dostala se k části kde popisuje jak mladá žena počne a porodí syna, jehož jméno bude Immanuel, bylo mi hned jasné, že se v textu nemluví o Kristovi, ale že se jedná o příběh, který se odehrál za Izákových časů. Když jsem se ale dostala v Izákovi k veršům 52-54, kde se píše o trpícím služebníkovi, připomnělo mi to popis života o kterém jsem již četla v Novém Zákoně a v Hledání Historického Ježíše. Byla jsem ohromená. Jak je to možné? Zdálo se mi naprosto jasné, že Izák opravdu předpověděl příchod Krista a jeho utrpení kterým projde. Proč mě ale vychovávali v přesvědčení, že se nic takového nestalo?

Zhasla jsem světlo a ležela potmě, myšlenky se mi honily hlavou tam a sem o tom, jak jsem byla vychovávána a co mi nyní po přečtení připadalo jako holý fakt. Snažila jsem se vyřešit očividný rozpor, ale bezvýsledně. Nakonec jsem celá zmatená položila okolní tmě otázku (nechtěla jsem vzbudit vedle spícího manžela): „Jestli tam někde jsi(myslela jsem Krista), dej mi to prosím vědět způsobem, kterému bych byla schopná porozumět!“

Myšlenka jakoby chvíli visela ve vzduchu a pak na sebe vzala formu. Cítila jsem, že se někdo materializuje v naší ložnici a já jsem „věděla“, že je to „on“ – ten, kterému jsem otázku dávala. Tiše přešel z noh postele, kde se objevil, za mojí hlavu (nijak mu nevadilo, že tam je zeď!). Položil mi ruce na hlavu a ty byly tak skutečné jako kterékoliv jiné, které jsem kdy cítila. Předával mi svoje vědomosti a sílu a z mého solar plexu vystřelil jasný, mohutný světelný kužel. Najednou, aniž bych slyšela jediné slovo, jsem „věděla“ některé věci (uvědomte si, že jsem před tím vůbec nic nevěděla o křesťanské nauce). „Věděla jsem“:

 

  1. že jsem až doteď žila v nevědomosti a mé chyby jsou mi odpuštěny, ale od této chvíle jsem zodpovědná za všechny své myšlenky, slova i skutky;
  2. že jsem byla povolána na úzkou cestičku, a když se z ní byť jen o milimetr odchýlím, ublížím sama sobě. Nikdy nemohu ublížit nikomu jinému, kromě sebe samé;
  3. že neexistuje hřích, pouze chyby, a když něco „neuděláme správně“, bude se to k nám vracet tak dlouho, až to „uděláme správně“.

 

Pro pochopení tohoto mi dokonale chyběly souvislosti, ale nemohla jsem odmítnout skutečnost této zkušenosti. Tím začala má cesta klopýtání zpátky ke Světlu. Jak ráda bych řekla, že jsem noblesně kráčela, ale nejde to. Každou vyhranou lekci jsem musela platit vzdáním se svého značného odporu. Často vtipkuji, že jsem byla „domlácena až k odevzdání se“ a celou cestu jsem jen „zakopávala, stěžovala si, a vřískala“. Ale ať už noblesně nebo ne, držela jsem se vytyčeného kurzu, který mi byl té noci ukázán (9. března 1981). V roce 1982 jsem obdržela vizi, která vykreslila moji cestu životem jako cestu na Terru.

Nebylo to jednoduché. Vyžadovalo to po mě vše, co jsem měla, a většinu věcí, které jsem nevěděla, jsem našla v sobě, ale musela jsem si pro ně sáhnout – stále a stále výše a hlouběji. Bylo to zoufalé a měla jsem tak málo lidí kolem, se kterými bych mohla tuto cestu sdílet. V roce 1984 mi kompletně zkolaboval imunitní systém a trvalo mi 9 let, než jsem se opět dopracovala zpátky k tomu, abych mohla normálně fungovat. Během této doby i poté jsem měla možnost projít témata sexuálního i slovního zneužívání, závislosti na okolí, opuštění a zrady od těch nejbližších. Naučila jsem se rozeznávat mezi těmi, kteří podporují a pomáhají životu a těmi druhými. Učila jsem se o UFO, mimozemšťanech, andělích a naučila jsem se dělat channeling. „Vzpomínám si“ na minulé životy včetně toho, kdy jsem žila ve vnitřním kruhu Kristových žáků. Přišla jsem na to, že některé z mých nejdůležitějších životů, kdy jsem ovlivňovala směr lidské historie, předcházely velmi nevýznamným životům, což popírá teorii, že naše životy probíhají po vzestupné linii od „nejnižšího“ k „nejvyššímu“. Prošla jsem mnoha mystickými zkušenostmi o podstatě Boha i reality, na které jsem pak našla vědecké vysvětlení v teorii holografie a kvantové fyzice.

Byla jsem sama v opuštěné učebně, laskavě ale nesmlouvavě vzdělávána svými učiteli z neviditelných říší. Můj osobní „tým“ zahrnuje „Krista“ (Ježíše/Sanandu), Archanděla Michaela, bytosti z jiných hvězdných systémů, Babájiho a rodinu mé duše, Nebeské Zástupy. Z materiálního světa jsem přišla úplně o vše. Vzdalovala jsem se dále a dále od všeho, co jsem znala, až byla veškerá má původní identita úplně pryč. Velmi mě to připomíná proces, kterým procházela moje matka, když odcházela z tohoto světa a svého těla až na to, že já neumírám fyzickou smrtí. Mojí „smrtí“ je ztráta ego-identifikace. Já budu pokračovat na další úroveň a zde se podílet na vytvoření mostu k nové zemi, Teřře. Kristus je se mnou na každém kroku mé cesty, spolu se svojí „posádkou“ andělů a mimozemšťanů a nepochybuji o tom, že na mě bude dohlížet i po zbytek mé cesty.

Teď už je to pro mě mnohem klidnější. Moje vnější skořápka je rozbitá a já se již nesnažím „slepovat ji dohromady“. Je mnohem jednodušší nechat věci plynout a roztávat. Když jsem sledovala, jak moje matka přecházela z tohoto života na druhou stranu, otevřelo to moje srdce do takové míry , že je v něm nyní mnohem víc místa pro lásku a přijímání událostí. Bývala jsem zvyklá nechat se zatáhnout do posuzování „dobra a zla“, ale nyní už vím, že je to vše součástí Boha, který se převléká do mnoha kostýmů. Nyní vidím, že ty, kteří často nesou nálepku zlý, trápí pouze více bolesti a že se odpojili od ostatních, takže mohou snadněji projektovat svoji bolest na druhé, místo aby si ji zpracovali sami. Cítím, že moje cesta 3D se blíží ke konci a její lekce a učení se uzavírá. Nakonec vidím, že to vše bylo jen o lásce. Stále je to o lásce.

V roce 1982 mi bylo během mé vize sděleno, že budu „povolána“. Věřím, že to začalo tím, když jsem byla požádána, abych předávala vzkazy Nebeských Zástupů. Budu s psaním pokračovat jak budou události vyžadovat, ale až již nebude co říci, budiž toto mým odkazem vám. Liška říkala Malému princi: „Pouze srdcem můžeš opravdu vidět; to, co je podstatné, je očím skryto.“

Každý z vás, kteří čtete tento příběh, máte jeho vlastní verzi. Měli jste za úkol zkoumat svoje vlastní témata, ale když nastal ten pravý čas, byli jste vedeni na každém kroku k probuzení, stejně jako já. Nyní čtete tato slova. Znějí-li vám pravdivě, nalezli jste spojovací bod s vaší cestou vývoje. Doufám, že vám něco z toho pomůže rozeznat dokonalost vaší vlastní cesty i komfort, který nastane jakmile budete vědět, že už není daleko cíl.

Opouštím vás s požehnáním, v míru a se ctí. Amen, Adonoy Sabayoth. My (všichni) jsme Nebeské Zástupy.

 

 

 

Jaké to je být průkopníkem.

 

5. ledna 2003

 

V předávaných materiálech je na nás poukazováno jako na průkopníky. „Průkopník“ je jednoduché slovo se složitým obsahem. Má mnoho významů, a zahrnuje i procházení nezbytnými krizemi víry – aby bylo dosaženo hlubších vnitřních úrovní, o kterých jsme před tím ani nevěděli že je máme, a mohli si sáhnout výše než běžně dosáhneme, pro pomoc z neviditelných sfér. V posledním vzkazu – „Na chvíli sbohem“ – Nebeské Zástupy říkají, že na chvíli utichnou, aby nám umožnili co nejbohatší zkušenost sama sebe. Tento vzkaz je datován 15.září 2002 a je v něm též uvedeno, že událost, která vše „urychlí raketovým způsobem“ nastane „koncem tohoto roku“. Předpokládala jsem, a stejně tak předpokládali asi všichni, že je míněn rok 2002 podle Gregoriánského kalendáře. Předpokládali jsme špatně, jak se ukáže dále.

Ve vzkazech se též zdůrazňuje nutnost postavit se vlastním strachům. Mým největším strachem bylo, abych se nestala „falešným prorokem“. Já jsem velmi neochotný komunikační kanál. Ze všeho nejméně jsem si přála, abych uvedla něco, co by nebyla pravda. Jsem často velmi kritická k ostatním zdrojům předávaných informací díky velkým nepřesnostem, které uvádějí. Jak se blížil konec kalendářního roku, byla jsem stále nervóznější a dychtivější. Co když se nic nestane? Co když událost, která vše „urychlí raketovým způsobem“ opravdu nastane? Touha mít „pravdu“ bojovala s přáním, aby vše proběhlo klidně a mírně, a vzešlo z toho pro mě velké trápení, kvůli kterému jsem se ani nemohla soustředit na meditaci. S ohromujícím úžasem jsem sledovala jak jsou válečné záminky stále chatrnější a válečné přípravy se prohlubují. Co se to vlastně děje?

Jak tlak narůstal, tak jsem dostala dopis od kohosi z Kanady, který poukazoval na to, že kapitola „V klidu, ve svém středu a uzemnění“ vypadla z tištěné verze druhého svazku. Tolik jsem se snažila při přípravě rukopisu, abych se ujistila, že budou obě knihy perfektní než je předám do tisku, že mě tato neradostná zpráva velmi zasáhla. Ještě stále mi z toho není lehko u srdce. Zkontrolovala jsem text, který jsem připravila pro tiskárnu a tam bylo vše v pořádku. Jak se to mohlo stát? Proč? A co s tím mám dělat?

Bojovala jsem s tím v relativním ústraní. Jediní, kdo o tom věděli, byli můj partner, několik lidí z fóra a dlouholetá přítelkyně. Prošla jsem si dalším obdobím „temné noci duše“, kterých už bylo tolik. Zpětně jsem si prošla všechny demonstrace, kterých se mi dostalo, k mé cestě a práci, kterou mám dělat. Z celého srdce věřím cestě na Terru, lodím i všemu ostatnímu, a Zástupy měly pravdu když předpovídaly události z 11. září. A bylo mi jasné, že světové události směřují k tomu, aby nastalo „Raketové urychlení“, ale bylo mi též jasné, že k tomu nedojde před koncem roku 2002. Dospěla jsem k závěru, že mi byla předána nepravdivá informace a já se stala, ke své největší hrůze, „falešným prorokem“. A ještě k tomu po vší té péči, kterou jsem věnovala přípravám knihy se stalo takové nedopatření. Celá jedna kapitola chybí a „Objasnění“ z této kapitoly je zařazeno na konci předchozí, kde nedává žádný smysl. Měla jsem pocit, že se mi celý můj svět řítí na hlavu. Když jsem se na Nový rok probudila, zpívali venku ptáci a vypadalo to spíš na jaro než na zimu a já měla najednou pocit, že je svět nádherný i bez ohledu na to, jak to vypadalo.

V první polovině minulého století žil jeden průkopník, který se jmenoval Aurobindo a ten měl duchovní partnerku, kterou nazýval jednoduše „Matka“. Svůj život zasvětili hledání klíče k další fázi lidské evoluce. Aurobindo vypozoroval, že když se blíží čas evolučního skoku, že narůstá tlak, a pak dojde ke skoku relativně náhle. Přirovnal to k situaci, kdy tlačíme na jeden konec melounového semínka a to pak najednou vystřelí a přistane velmi daleko od místa, kde původně bylo. Posledních čtrnáct dní bylo pro mě podobným tlakem. Znovu a znovu jsem se snažila přenechat věci Bohu. Poslední úder ale přišel včera, kdy začaly chodit první dopisy, kde se lidé ptali na autentičnost a přesnost Vzkazů a někteří lidé opouštěli náš e-mailový seznam a diskusní fórum. Byla jsem nešťastná a zmatená a nevěděla, co dělat. V žádném případě jsem se nechtěla bránit nebo ospravedlňovat. Když jsou tohle zkušenosti, které po mě Bůh v tomto životě chce, ať se tak stane!

Již vím, jak se musel Kristus cítit v Zahradě Getsemanské, když na něj naléhali. Již vím, jak se musel cítit Buddha, když byl vystaven mnoha testům své víry. Již vím, proč se cesta zasvěcení k vyšším stavům vědomí zdá být lemována těmito testy víry, které vyžadují vydat se do nezmapovaných oblastí bez mapy či průvodce, který by nám ukazoval cestu. To je práce, na kterou jsou voláni průzkumníci. My jsme průzkumníci, alespoň podle toho, co říkají Vzkazy, takže tyto krize víry jsou součástí cesty na Terru, stejně, jako jsou součástí iniciační cesty do vyšších stavů vědomí.

Včera večer byl tlak již tak veliký, že jsem se rozhodla získat odpovědi od Zástupů, než půjdu spát. Toto jsou jejich odpovědi, které jsem zapsala na kus papíru:

 

„Takže, máme několik bodů:

 

1) Neklameme tě. Neřekli jsme nic, co by nebyla pravda. Nevedli jsme tě k tomu, abys udělala „falešné proroctví“.

 

2) Jsme stále s tebou. Vedeme tě na každém kroku tvé cesty. Jdeš správným směrem.

 

3) Čas Raketového urychlení právě probíhá. Vše se naplní během krátké doby.

 

4) Stále jsi zodpovědná za „op“ a je toho ještě mnoho, co musí být uděláno.

 

Proto, že jsme toto řekli, chápeme tvoji pozici a chtěli bychom tě ujistit o následujícím: VŠE bude v pořádku a tato bolest brzy přebolí. Věř. To nejlepší leží stále před tebou. Vždy se najdou tací, kteří tě budou kritizovat bez ohledu na to, co se stalo nebo nestalo. Přesto se shledáme.

 

Otázka: Řeknete mi něco k tomu „konci roku“?

 

Odpověď: Jistě, ale my jsme neměli na mysli kalendářní rok. Měli jsme na mysli konec roku, kdy nastane jaro a začne nový životní cyklus.

 

Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

 

Když jsem to viděla, začala mi tato definice roku dávat značný smysl, protože se zde jedná o referenční bod pohybu nebeského tělesa, který není založen na kultuře žádného jedince. Je založen na skutečném pohybu planety kolem slunce a velké monumenty historie ve Stonehenge, ve Střední Americe i v Egyptě, byly svázány s tímto cyklem a ne s gregoriánským, nebo čínským, nebo židovským, nebo mayským, nebo muslimským kalendářem.

Když se podíváte na www stránky na adrese http://www.celebratetoday.com/newyears.html, zjistíte, že je možné slavit začátek roku v kterémkoliv měsíci. Můžete oslavit Sekhmet v lednu, čínský Nový rok v lednu nebo v únoru, Noruz v březnu, Baisakhi v dubnu, buddhistický Nový rok v květnu, podle run je Nový rok v červnu, arménský Nový rok začíná v červenci, Shenshai Nový rok v srpnu, Rosh Hashanah v září, Samhain v říjnu, Dipavali v listopadu, a Nový rok v Papežském státě v prosinci.

Kalendář definovaný na základě slunovratů a rovnodenností přesně odpovídá základní definici roku podle výkladového slovníku, kde se píše, že rok je „časová perioda, za kterou dokončí Země jeden oběh kolem slunce“. Zástupy hovoří k nám všem, bez ohledu na národnost, vyznání, nebo geografické umístění, a je zřejmé, že období, které si každý volí jako přelom roku je libovolné a subjektivní. „Jarní rovnodennost“ (na severní polokouli) 20. března, značí počátek nebeského roku podle západní astrologie, ale čínská astrologie jej nepoužívá. Na jižní polokouli jsou roční období obráceně, ale protože já žiji na severní polokouli, tak jsem interpretovala telepatický dojem podle svého vlastního symbolického systému (tak funguje telepatie) a vyložila jej jako „jaro“, i když někdo na jižní polokouli by jej interpretoval jako „podzim“. To je vše subjektivní, ale Zástupy nyní definovali přelom jimi míněného „roku“ na 20. března 2003.

Můj partner se domnívá, že se toto všechno stalo záměrně. Domnívá se, že hlavním smyslem pro všechny, kteří se domnívali, že Zástupy mají na mysli konec roku podle gregoriánského kalendáře, bylo vyburcovat je z jejich úzkého kulturního rámce a předložit jim planetární perspektivu, která nás podle mého názoru vrací zpět k základním principům uplatněných v Operaci Terra: Jsme tady kvůli planetě a pocházíme ze všech možných ras a kultur, vyznání i prostředí. Jsme na Východě i na Západě. Tato krize víry způsobená slovy Zástupů, nás paradoxně vrhla přímo zpět k nám samým, abychom si znovu uvědomili základy naší víry i to, na co se zaměřujeme. Koneckonců musíme nechat věci plynout.

Můj partner se domnívá, že důvodem, proč vypadla kapitola z knihy je, že má být kniha znovu vytištěna a tato lekce víry byla i součástí této knihy. Opravdu se nedomnívám, že znám odpovědi na všechny otázky, ani na mnohé z nich. Stejně jako ostatní jdu svojí cestou. Dělám všechno pro to, abych pochopila, co po mě Bůh v tomto životě chce, a když ve mě vzroste pocit vlastní důležitosti a vyvolenosti, dostane se mi ponížení, abych si uvědomila, že nejde o mě a o to, zdali jsem měla pravdu, ale o to, „být v souladu s Bohem“. Jde o to stát na správné straně, o úkolech a cestách průkopníků, o ochotě vydat se na neprobádané území a nechat věci a děje plynout a nechat Boha, aby nám ukázal cestu. Toto dělat s vírou a důvěrou znamená plnit „misi“.

Je ironií, že Vzkaz, který z knihy vypadl, nás vede k tomu, abychom naslouchali svému nitru, které nám v každém okamžiku říká, co je pro nás správné. Tento Vzkaz nám přesněji řečeno říká “ … chceme vám naposledy připomenout, že tato vaše cesta je PROCES a ne jedna událost a i když se dostáváte k důležitému prahu, leží za ním další cesta, kterou je potřeba projít, takže si prosím toto uvědomte a nevystavte se situaci uzamknuté energie, když se zaměříte na tuto „událost“. Také se v tomto Vzkazu říká, že žádné řešení, které má z dlouhodobého hlediska smysl, nenaleznete vně. Odpovědi na vaše otázky leží uvnitř vás. Dokonce i když neslyšíte „hlasy“ nebo slova, tak víte – v každém okamžiku – co je pro vás správné. Toto vědění je vám přístupné v každém okamžiku. Je to pocit, který máte. … Bude učiněno mnoho pokusů nasměrovat vás k určitým postojům, ale zůstaňte věrní své vlastní pravdě. Můžete ji nést tiše, ale nevzdávejte se jí, abyste udělali dobře někomu jinému.“ A nakonec ještě říkají: „každý z vás má plán svého života a každý z vás bude mít rozdílné zkušenosti, takže není možné předpovědět něco, co by mělo obecnou platnost pro vás pro všechny, mimo toho, že až nastane ten správný čas, tak bude každý z vás povolán na to správné místo.“ Jinými slovy řečeno, bez ohledu na zdroj informací leží odpovědi uvnitř vás a v určitém okamžiku je jedinou rozumnou alternativou následovat své vnitřní nutkání a vše ostatní „nechat plynout a předat řešení Bohu“.

Doufám, že to některým z vás pomůže. Ze všeho nejvíce prahnu po míru, radosti a lásce Terry, ale stále jsem ochotná jít po cestách po kterých mám jít, dnes i zítra dokud nebude konec. Doufám, že to uděláte také tak.

 

Mír a lásku vám

 

Lyra

 

 

 

Komentář.

 

24.července 2003

 

Poslední dobou dostávám mnoho dopisů, ve kterých se ptáte, kdy bude nové poselství. Mnozí z vás oceňují Vzkazy od Zástupů i jejich laskavou moudrost, ale když si přečtete poslední vzkaz („Na chvíli sbohem“), který byl předán 15. září 2002, dočtete se v něm: „V předávaných poselstvích bude přestávka, zatímco proces „Sklizně“ bude pokračovat, ale třetí svazek vám bude předán, jakmile nastane vhodná doba. Jeho obsah, tón i informace v něm budou jiné než v předchozích dvou, ale víc vám nyní nemůžeme říci. Tak prosím nežádejte další Poselství. Podle Plánu nyní nastává doba, ve které nebudou předávány žádné Zprávy.“

Když jsem toto Poselství obdržela, měla jsem pocit, že se třetí kniha bude týkat příprav na závěrečné události, které vyvrcholí Posunem Pólů. Stále očekávám, že v mezidobí dojde k vyvrcholení mnoha změn na všech frontách – geofyzikálních, sociálně-politických, finančních i v životním prostředí a věřím, že stojíme na prahu tohoto období. Vše mi říká, že tento podzim bude divoké a bláznivé období.

Od pondělí 21.července cítím nesmírný zármutek. Začalo to tím, že jsem požádala Zástupy o vedení v tom, co bych měla udělat pro „Druhou Fázi Operace“. Dotázali se na mé pocity a když jsem se ponořila do sebe, pocítila jsem ohromnou vlnu boření budov, počáteční fázi očisty. Tím byl zármutek vybuzen a od té doby stále trvá. Dnes ráno jsme si všimli, že začal hořet les hned za silnicí, kde bydlíme. Udělala jsem několik snímků pro zdokumentování, jak je to blízko, ale musím vám říci i další část příběhu.

Jakmile jsme pomohli co se dalo, šli jsme si domů odpočinout. Na vnitřní impuls jsem se vrátila zpět k ohni. Vyšel mi vstříc muž. Nevím kdo to byl, ale podíval se na mě a povídá „Matka volá“. Nevěděla jsem, zda-li tím má na mysli, že volá jeho žena, aby za ní šel, nebo jestli si myslí, že já jdu za svojí rodinou. Když jsem se vracela ke zčernalému kopci a dívala se kolik krásy bylo zničeno, uslyšela jsem ve své hlavě „Matka volá“ a hned mi bylo jasné, že to je volání Matky Země v porodních bolestech.

Mám pocit, že stojíme na okraji srázu a brzy dostanou události rychlý spád a budou velmi intenzivní, stejně, jako když narůstají porodní bolesti a zkracuje se interval mezi stahy, v době blížícího se porodu. Možná jsem trochu moc přecitlivělá a nebude to probíhat tímto způsobem, ale pocit smutku, který cítím, mi připadá jako truchlení nad tím co bylo a co mohlo být, zatímco to vše opouštím a připravuji se na stěhování.

Při soukromém rozhovoru se Zástupy 6.června 2003, mi bylo sděleno: „… co se týká informací, které můžeš předat ostatním, ti řekneme následující: Můžeš jim říci, co všechno je naplánováno. Neříkáme, zda-li to proběhne formou jakou očekávají, nebo nějakou jinou, ale je to v plánu. A vzestup PROBÍHÁ. U lidí zařazených do první vlny probíhá proces vzestupu, nebo jsou již nyní vyzvedáváni a probíhá u nich již NYNÍ transformace, a ostatní lidé budou vyzvedáváni v různých stádiích od současnosti až po konečné kataklizma. Nebudeme nějakou dobu vydávat veřejné, publikované prohlášení a je důležité, aby lidé pochopili

  1. že se pro odpovědi na své otázky musí obrátit na své vnitřní Já a rozvinout svoji vlastní intuici a svoji schopnost důvěřovat svému „vnitřnímu vedení“  a taktéž
  2. musí akceptovat, že v tomto mezidobí budou dohrávány i ostatní věci, ale hlavní posun se bude odehrávat na vnitřních úrovních.

Úkoly těch, kteří se později „vrátí“, se skutečně nehodí do obrazu mezidobí. Budou pobývat nějakou dobu v jiných dimenzích, kde se budou shromažďovat a připravovat pro budoucí období, ale nyní neproběhne nějaká prostřední „operace“ jak si představujete. Ta je v podstatě pozastavena. Šíření tohoto materiálu bude v podstatě druhou fází, o které jsme mluvili v našich Poselstvích, když jsme se zmiňovali o druhé vlně lidí, kterým se tento materiál dostane do rukou, a vlastně jste právě nyní v tomto stádiu – chystání se na druhou vlnu. …V podstatě se jedná o rozhodnutí Ducha, jak vede každého člověka, aby se dostal k materiálům, které jsou pro něho určené. Někteří lidí o těchto materiálech neví, a přesto se „operace“ zúčastní, ale není jich mnoho.

Nakonec se materiály rozšíří mezi milióny lidí, pro které jsou určeny, a vše bude dokončeno. …Jestliže máš materiály, které chcete s lidmi zkoumat, jsme připraveni navést vás, jak rozšířit materiál, který již máš, mezi skupinu zapojenou do diskusního Fóra. Na dlouhou dobu není připraven žádný publikovaný materiál, který bychom ti chtěli nabídnout. Máš nějaké otázky?

 

[LYARA: Můžete mi něco říci k celkovému časovému rámci ve kterém se toto všechno děje, s ohledem na konečný termín – kataklizma, evakuaci, posun pólů?]

 

To bude oznámeno v budoucnu. Vrátíme se k přímým rozhovorům, jakmile k tomu nastane vhodná doba, ale ty můžeš v klidu odpočívat s vědomím, že to nebude dříve jak za 2-3 roky, kdy znovu promluvíme. V tomto mezidobí se můžeš věnovat čemukoliv. Toto je časový rámec, ve kterém operujeme. Tvůj vzestup bude ukončen do konce léta, do podzimu, do září a tak si budeš vědoma toho, co se bude dít v mezidobí.

 

Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.“

 

 

Tak takhle to je. Uplynou další 2-3 roky, než bude předáno další Poselství. Předpokládám, že v mezidobí se zaměřím převážně na komunikaci prostřednictvím skupiny Diskusního Rodinného Fóra na stránkách Operace Terra, za předpokladu, že se neobjeví něco jiného. Když chcete více informací a podporu na vaší cestě, můžete:

 

  1. Zadat svoji emailovou adresu do mého seznamu, jestliže tam ještě nejste. Budu rozesílat příležitostné informace a novinky. Tato služba je bezplatná.
  2. Připojit se do Rodinného Fóra. Každý, kdo si nemůže dovolit platit požadované měsíční předplatné, může požádat o osvobození od platby. Detaily najdete na stránkách Fóra.

 

Nezapojujte se prosím, jestliže stále ještě zvažujete, jaká je vaše cesta. Toto fórum je pouze pro ty, kteří souzní s materiály Operace Terra a ne nějaké místo pro plané diskuse. Raději si důkladně přečtěte pravidla a sebekriticky rozvažte, je-li to pro vás. Je mnoho cest, ale současní členové vyloženě požadují zaměření na materiály Operace Terra a vytyčenou cestu a to bude dodržováno.

 

3) Objednejte si magnetofonové kazety s nahrávkami ze shromáždění v Durangu 2002. Detaily najdete na www stránkách.

4) Objednejte si a používejte skleničky a trička „Let Go, Let God“ aby vám připomínaly vaší cestu „Vzdávání se je cesta“ a já dnes výhradně používám tyto nádherné skleničky!

5) Objednejte si soukromé povídání s Lyarou. Detaily najdete na www stránkách.

 

Podle Zástupů budu mít na podzim mnohem jasnější představu o další fázi „operace“ a tak vám dám vědět. Předpokládám několik možností, ale než něco prohlásím chci vyčkat, až budu mít jasnější představu.

Do té doby chci dokončit nový vzhled internetových stránek (prohlédněte si je, vypadají docela hezky a je tam i něco nového) a dát dohromady překlady. To bude příprava na fázi číslo dvě.

Mír a požehnání,

Lyara

 

 

 

Novinky ke druhé fázi.

 

22. června 2004

Mám pocit, že druhá fáze Operace Terra začala první týden v dubnu 2004. Čekala jsem s veřejným prohlášením, abych viděla, jak se situace bude rozvíjet. Nyní jsem přesvědčena, že opravdu jsme „v tom“ a že se věci budou neúprosně vyvíjet dokud se vše nezavrší. Zrovna jsme prošli slunovratem, a tak budou události gradovat a zrychlovat, až dosáhnou maximálního rozsahu změn při příští rovnodennosti a dále k dalšímu slunovratu, kdy se cyklus zopakuje.

Při každém porodu, dokonce i při vzniku nové planety, nastane okamžik, kdy je možná pouze cesta vpřed.

V terminologii černých děr se to nazývá „horizont událostí“, bod, ze kterého „není návratu“. My jsme nyní již prošli bodem, ze kterého není návratu, a proto se budou události rozvíjet neúprosně do té doby, než se kompletně vynoří nový svět – nové Stvoření.

Zatím jsme na začátku procesu, který se podle mého bude rozvíjet následující dva roky, nebo tak nějak. Stále předpokládám, že Třetí díl Vzkazů začne vznikat zhruba v polovině roku 2006, ale žádné přesné datum mi nebylo sděleno, ani jsem nedostala žádné sdělení, které by se toho týkalo. Nebeské Zástupy dodržují své prohlášení, že nebudou nějaký čas předávat žádné informace, aby naše zkušenost z této doby byla co nejbohatší. Stále předpokládám, že vzkazy, které začnu dostávat pro Třetí díl, nás budou připravovat na období konečného kataklizmatu, evakuace a posunu pólů, což já pořád očekávám v roce 2007. Toto je však pouze můj osobní pocit a předám vám nové informace, jakmile budou dostupné.

Mezitím bych se s vámi ráda podělila o svůj soukromý pohled na současnost, jaká je role naší „mise“ v této době a jak to souvisí se Třetí Fází. Předem zdůrazňuji, že NIKDY není nic přesně tak, jak předpokládám. Stvořitel má rád překvapení a toto je cesta odhalování tajemství, objevů, moudrosti a vnitřního porozumění. Nejdůležitějším úkolem současnosti je vyrovnat se s minulostí a tomuto úkolu věnovat plnou pozornost a energii. Na personální úrovni to znamená velikou očistu a nejvíce pomůžeme planetě, když umožníme očistné procesy na osobní i planetární úrovni a vytvoříme jim prostor.

Naším úkolem je stát se čistým vodičem pro Vyšší světlo přicházející na planetu, něco jako bleskosvodem, čímž vlastně jsme. Zástupy mě soukromě upozornili na to, že mnozí lidé se budou v následujících dvou letech stěhovat. Důvodem je, že budeme vytvářet energetické uzly lidské energetické sítě pokrývající planetu, kterými budou přenášeny přicházející energie. Ráda bych připomněla, že všichni lidé, kteří jsou součástí Operace Terra sem přišli hlavně proto, aby pomohli planetě v její transformaci, na rozdíl od ostatních lidí, kteří jsou zde pro jiné účely a zaměření. Mnozí z nás mají schopnosti léčit, pracovat s energií. Jsme v různých dobách voláni k podpoře různých událostí, ale jako skupina je naším hlavním úkolem služba planetě, a proto si uvědomte, že vlastní očistou pomáháte planetě s tou její!

Zmíním se o dvou věcech, které se dějí v místě mého bydliště a které ukazují na změny probíhající na jemněhmotných úrovních: Bydlím u jezera, které má neobvyklé magnetické vlastnosti a často se na jeho povrchu tvoří stejně vzdálené bílé pruhy orientované severo-jižním směrem, i když vane vítr z jihozápadu. V posledních čtyřech letech se vytvářely tyto pruhy vždy přesně v severo-jižním směru, ale od začátku dubna se tvoří s odchylkou 10 až 45 stupňů směrem k východu. Podle mého to je známka změny v magnetizmu planety, což by potvrzovaly nové druhy ptáků, které zde dříve nebyly. Jedna paní z okolí mi povídala, že se u ní letos neobjevili netopýři, kteří tam vždy byli. Jak ptáci, tak netopýři používají k navigaci magnetizmus Země. Možná si někteří z vás všimli podobných věcí. Slunce též ovlivňuje magnetizmus Země, což by souhlasilo z prohlášením ve Vzkazech, že Slunce funguje jako čočka směřující energii k Zemi a hraje tak roli při energetickém posunu, který právě probíhá.

Další věcí, která se odehrála letošní jaro, je změna počasí a též hmyz je velmi odlišný. Jaro bylo neobvykle dlouhé, ale něco roste „dříve než by mělo“ a něco zase „později“. Možná to souvisí s nestabilním magnetickým polem planety. Hmyz se zdá být neobvykle odolný. V dubnu měly proskurníky tak prokousané listy od hmyzu, jako mívají v červenci, a když jsem je zkusila postříkat insekticidem, tak to mšice vůbec neovlivnilo. (Připomnělo mi to „super“ hmyz ze scifi filmu z padesátých let, který byl odolný proti všemu.) Intuitivně cítím, že je důležité, aby hmyz získal tyto „super“ schopnosti jako první a mám pocit, že je to předzvěstí změn v ekosféře v blízké budoucnosti.

Podle toho co lidé popisují ve Fóru na stránkách Operace Terra si myslím, že mnoho lidí prochází čištěním na úrovni buněčné paměti a vyrovnání s 3D. Pro mě to znamená vlny emocí, které někdy trvají i několik dní a které se objevují bez zjevné příčiny. Když se stoupajícím energiím začnu bránit, projeví se fyzickou bolestí. Přesně jak říkám: „odevzdání se je cestou překonání“.

Co se týká blízké budoucnosti, předpokládám, že neobvyklé počasí bude hlavním fenoménem po celý rok. Vzhledem k roli, kterou USA hrají ve světové politice předpokládám, že jakmile bude po prezidentských volbách a inauguraci, můžeme očekávat zrychlené hroucení sociálních struktur v celém světě s možností negativních finančních důsledků a směřování k narůstajícím válečným konfliktům. Je dobré si uvědomit, že i když věci vypadají pro povrchní pohled ničivě, včetně hrozného strádání, které doprovází mnohé z těchto událostí, jsou ve skutečnosti znamením hlubokého očistného procesu, který vyústí ve zrození stvoření úplně jiného světa. Pro nás je tím světem Terra, ale mám pocit, že „12 bran“, o kterých se mluví v Bibli (Odhalení 22:12), může znamenat 12 různých východů k „budoucí Zemi“. Ať už to bude jak chce, já jsem začala být již před dlouhou dobou přesvědčena o tom, že moje cesta vede na Terru, a stále jsem o tom přesvědčena. Většina lidí na Zemi má jiný cíl a ti lidé, se kterými jsem v kontaktu a kteří vědí (prostřednictvím svého vedení, snů a vizí) kam vede jejich cesta, jsou s tím srozuměni a v souladu. Terra je pouze jednou z budoucích Zemí, takže je jasné, že existují jiné vzkazy pro ty, jejichž cíl je jiný.

Mezi doporučené knihy na webu Operace Terra jsem přidala „P.M.H. Atwater- Future Memory“. Dr. Atwater, která v roce 1977 třikrát „zemřela“, v ní zkoumá zkušenosti blízké smrti. Odlišuje se od jiných názorů a popisuje vzor, který nazývá „posun v mozku“, který se v mnohém podobá procesu, kterým procházíme, i když neprocházíme zkušeností blízké smrti. V jejich knihách jsem našla mnoho užitečných informací a doporučuji vám je k přečtení. Brzy přidám odkazy na její další knihy a budeme o nich diskutovat ve Fóru a o tom, jak souvisejí s tím, čím právě procházíme.

Ve Fóru na Operace Terra zveřejňuji mé nové zkušenosti, komentáře a odhalení. Je skvělé být ve spojení se vznikající komunitou podobně smýšlejících. Více informací najdete na webu. Brzy zveřejním další novinky, ale nyní to je vše, oč jsem se s vámi chtěla podělit.

 

Mír a požehnání vám

Lyara

 

 

Pohled do nadcházejícího roku 2005

23.prosince 2004

Toto období roku miluji. Pro nás zde, byla úroda uskladněna, a nastal čas relativního klidu, bez ohledu na to, jaké tradice vyznáváte. Je to vítaná pauza na přelomu odcházejícího a nastávajícího roku.

Již několik měsíců očekávám rok 2005. Když se tak dívám na plány, bude tak odlišný od 2004, a já už delší dobu cítím vnitřní nutkání „být připravena“. Urychlování je pro mnohé z nás naprosto zřejmé a poslední příspěvky v konferenci na www Operace Terra dosvědčují, že nastalo období shromažďování. I když tomuto období odpovídající Vzkaz nám byl předán již v předstihu – 8.září 2001, je jasné, že období shromažďování nastává právě nyní a ti, kteří směřují k jiným cílům, se vydávají jinými směry. Nikdo nemůže pochybovat o tom, že 9.11. byl předělem ve světové historii a ne jenom proto, že byly napadeny USA. Doporučuji, abyste si znovu tuto pasáž přečetli (je ve druhém svazku). Je tam mnoho informací pro právě nastávající období.

Rok 2004 se stal začátkem přicházejícího třetího svazku. Nebeské zástupy naznačily, že předají více vzkazů, které se budou týkat událostí v našem světě. Proto předpokládám, že přijdou další, ale jak neustále opakuji, nikdy nevím, kdy nový vzkaz dostanu. Když potřebujete nějaké informace v mezidobí, můžete se připojit do našeho diskusního fóra. Zde se přetřásají „žhavé novinky“, jak osobní, tak globální.

Převedla jsem společnost Celestial Cooperatives na neziskovou organizaci s názvem Celestial Way a budu žádat o statut IRS (501)(c)(3), jen co se vyhrabu z účetnictví a najdu si čas na vyplnění formuláře. Na příští rok mám v plánu následující:

  1. Zveřejnit na webu španělské a francouzské překlady a vydat je i tiskem. To bude vyžadovat značné úsilí, ale mám pocit, že je to důležité.
  2. Hledám způsoby, jak zpřístupnit audio materiál, včetně případného internetového rádia (bez reklam), ale v této věci budou hrát hlavní roli finance, neboť je dost nákladné pronajmout si nezbytné vysílací pásmo, aby mohli poslouchat lidé z celého světa. Budu vás informovat.
  3. Doufám, že z diskusního fóra vytvořím jakési místo setkávání pro napojenou rodinu Operace Terry. Jak budou události houstnout, bude velmi ceněno místo, kde získáte oporu. Zvu vás, připojte se, zvláště ti z vás, kteří souzníte s Operací Terra již léta a kteří nejste pravidelnými návštěvníky. Pročtěte si některá dobrozdání od členů, abyste si udělali představu, jak to vypadá.

Naše fórum se stane nebem a útočištěm pro ty, kteří souzní se Vzkazy a cítí v nich vibrace domova. Fórum začalo fungovat před více jak třemi roky. Nejprve jej uživatelé zaměřili na to, aby mě dotlačili do pozice vedoucího a informačního zprostředkovatele, ale uplynulo dost času, aby se shromáždilo dost „vedoucích“ ve věku od 19 až po pokročilý věk. Je privilegiem moci se s nimi setkávat a okusit jejich „pohled“ a já jsem často při kontaktu s nimi plna respektu.

Znovu vyzývám ty, kterým je tato pravda blízká, aby se k nám připojili. Když vás vaše hledání přivedlo až do bodu, kdy jste zjistili, že tyto Vzkazy jsou i vaší pravdou a ostatní cesty odpadly, připojte se prosím k nám a přidejte své světlo k těm, kteří zde již jsou připojeni.

V roce 2005 očekávám velké zintenzivnění energií a událostí a myslím si, že je velmi přínosné přijít do styku s lidmi podobného smýšlení. Já jsem zde připojena a sdílím zde své další vize, cestu a více o sobě.

Občas jsou do fóra vtaženi lidé, kteří ještě nejsou náležitě připraveni, protože se ještě dostatečně nevypořádali se svými vlastními problémy a nepořádky a proto nejsou fungujícími účastníky. Když k tomu dojde, prostě je vyřadím ze seznamu lidí s přístupovými právy a požádám je, aby nejprve pracovali na sobě a připojili se znovu třeba za rok, když budou mít ještě zájem. Diskusní fórum jsem vytvořila proto, aby se stalo nebem během období nepokojů, které nás čekají, a budu ho takto vést i nadále. Když je někdo vyřazen, není to nějaké odsouzení jejich cílů, ale spíše můj způsob, jak udržet na fóru klid. Proto jsem jej vytvořila, aby se stalo místem míru kam se dá utéct před bláznivým světem.

Za členství ve fóru je požadován poplatek. Já musím platit za umístění na serveru a řízení a účast ve fóru mě stojí plno času, za což musím dostávat nějakou kompenzaci, alespoň do té doby, dokud budu závislá na ekonomickém systému. Zbavila jsem se většiny ostatních zdrojů a věnuji se Operaci Teřře na plný úvazek. Jsem si ale vědoma, že je mezi námi i mnoho lidí, jejichž příjem je velmi omezený, takže kdokoliv, kdo si nemůže dovolit platit $10 US, může postat svůj požadavek se žádostí o bezplatné členství na forums@operationterra.com.

Když budete psát, napište mi prosím o vaší situaci a o vašem vztahu k těmto materiálům.

Byla bych ráda, kdyby se na stránky Operace Terra online připojovalo co nejvíce členů „rodiny“. Máme si vzájemně mnoho co dát, a musím přiznat, že toto fórum je opravdu mimořádné. Je absolutně soukromé a nelze v něm hledat žádným vyhledávačem. To je důvod, proč jsem je umístila na privátní server. Není to tedy běžné diskusní fórum, kde se dá přetřásat cokoliv. Takových je na webu plno.

 

Než se budete chtít připojit, přečtěte si pravidla na

http://www.operationterra.com/Forums/index.html , hlavně část, týkající se účelu/záměru fóra a nepřípustných aktivit. Když se připojíte a nebude vám to vyhovovat, můžete kdykoliv skončit.

Předpokládám, že v roce 2005 vše, co je již nyní v pohybu, nabude na síle a intenzitě, ať už se jedná o války, ekonomické, finanční či sociální problémy, zákonná „řešení“ způsobující narůstající kontrolu státu a omezování osobní svobody. Nevím, zda-li k tomu dojde v roce 2005 nebo později, ale očekávám růst úrokových sazeb, které budou mít dopad na roztočení inflační spirály a tím i ekonomických problémů. To se projeví v celém světě.

Očekávám, že počasí se stane ještě nevyzpytatelnější a s důraznějšími dopady než doposud a frekvence a intenzita změn zemského povrchu, tedy zemětřesení a vulkanická činnost, se zvýší, ale nepředpokládám v tomto období „kataklizmatické“ změny. Dopady na úrodu a její ničení je již známým jevem. Díky zhoršenému počasí, dalším narušováním životního prostředí a přírodní rovnováhy a vyžadováním větších výnosů a zisků, jak vyžaduje naše globální ekonomika, je mnohem pravděpodobnější, že nedostatek potravin se bude objevovat častěji a s větším dopadem. Např. v USA se cena malých rajčátek cherry letos díky hurikánům a záplavám, které zničily mnoho úrody, vyšplhala až na $8 za půllitrový košík.

Toto jsou mé osobní dohady založené na intuici a pozorování trendů současnosti. Toto nebylo předpovězeno Nebeskými Zástupy. To bych ráda zdůraznila. Stále jsem lidská bytost se zahalenou myslí, jako vy, a i když cítím mnoho událostí dopředu, trvá to většinou mnohem déle, než předpokládám. Berte mě tedy s rezervou. Popisuji zde pouze osobní pocit ze současných energií.

Na závěr vám chci popřát krásnou cestu tímto problematickým obdobím. Všechno nasvědčuje tomu, že procházíme obdobím, kdy máme příležitost uzavřít naše „neuzavřené obchody“ z našich 3D životů a mnozí nás (včetně mě), mají dostatek problémů vyplývajících na povrch k vyřešení. Zástupy se o tom zmiňovali v jednom z posledních vzkazů „Jste alchymistickým tyglíkem pro transformaci“ a jako vždy jsou jejich doporučení jak příhodná tak moudrá.

Uvědomte si, že nejste nikdy sami. Váš „podpůrný tým z vyššího patra“ je stále s vámi a nikdy vás neopustí. Když vás vaše cesta zavede jinam než na Terru, stále to bude odpověď vašeho hledání – další krok na vaší cestě „domů“.

Mnoho lásky a požehnání vám všem

Lyra

 

 

Zaměření se na úkol

 

4. února 2005

 

Nedávno jsem zveřejnila poslední novinky (23.12.2004) a od té doby došlo k „raketovému urychlení“ jak pro Operaci TERRA, tak pro celý svět. Na Štědrý den začala na diskusním fóru série útoků na mě osobně i na Operaci TERRA, z čehož vykrystalizovala vize Terry a náš úkol při její manifestaci. Z energetického hlediska jsme kolektivně stvořili „nové Slunce“ a diskusní fórum se rychle přetvořilo z běžného sociálního klábosení na opravdu tvůrčí centrum. Stejně jako je prvopočátek vzniku perly doprovázen vniknutím dráždivého zrníčka do škeble, vedl tento literární průvan k manifestaci Terry prostřednictvím společné „noty“ a zpěvem společné písně. Naše nové sluníčko krásně roste a je fascinující sledovat, jak někteří jedinci rychle rozkvétají jak po stránce své intuitivní síly tak „vědění“ kým jsou, co budou dělat a jak se připojují k první či druhé vlně.

Kvůli tomuto novému zaměření jsem upravila jak úvodní www stránky „O Operaci TERRA“, tak i diskusní fórum. Když se zrodí hvězda (Terra se z pohledu 3D bude jevit jako modro-bílá hvězda, ale pro ty, kteří po ní budou chodit se bude jevit naprosto normálně a fyzicky.) a dosáhne přiměřené hmoty, začne kolem sebe šířit informace o své existenci a lze ji nalézt pomocí nástrojů zachytávajících její frekvenci. Stejným způsobem začalo naše „malé sluníčko“ vysílat informace o Teřře, a je mnoho uší, které tento tón přitahuje. Někteří se připojují ke společné písni. Někteří, jak naznačuje poslední Vzkaz, se snaží ji zlikvidovat, či zdiskreditovat. Je to vše Boží hra v plném rozvinutí a nejnovější Vzkaz to krásně vysvětluje na základě rozdílných polarit.

Neexistují skuteční nepřátelé, vše je pouze vyjádřením Stvořitele, takže je mým úkolem zaměřit se na úkol manifestování Terry a vyjmout z diskusního fóra každého, kdo je zaměřen jiným směrem a mrhá svojí energií jejím špatným nasměrováním. Pro všechny zúčastněné je to skvělá příležitost k růstu a pocit vzájemnosti stále narůstá. Je to skvělé období pro fórum i pro Operaci TERRA.

Vše se dalo do pohybu a myslím že rok 2005 bude velmi zajímavým rokem!

 

Mír a požehnání,

Lyara

 

 

 

Otevřený dopis od Lyary.

 

27. května 2005

 

Všem,

19.května 2005 jsem dostala soukromý vzkaz uvedený níže. Chvíli mi trvalo přijmout a integrovat předpokládané důsledky a ještě pořád jsem se všemi detaily nepropracovala, ale dělám opatření na přípravu toho, co mě očekává vzhledem k mé roli v akci Operace Terra. Nejprve uzavírám celý můj obchodní sklad a doprodej bude za zlevněné, případně za pořizovací ceny.

Vzkazy budou i nadále dostupné na www stránkách jako tisknutelné dokumenty, nebo v knižním vydání v internetových knihkupectvích, jako třeba Amazon.com, nebo v amerických, kanadských a evropských knihkupectvích. Předpokládám, že budu schopná dál zveřejňovat nové vzkazy, ať už skončím kdekoliv, ale do té doby chci uzavřít všechny úkoly, které vyžadují mojí fyzickou přítomnost na zemi.

Objednávky a nové členy do diskusního fóra budu přijímat do 20. července 2005. Poté internetový obchod zavřu a www stránky Operace Terra přesunu na jiný server, který bude fungovat do té doby, dokud bude fungovat internet. Mohu tisknout elektronické knihy dokonce i z paluby lodi, ale nemyslím, že by bylo možné odtamtud po červenci obchodovat se zbožím. Pokud bude třeba tištěné formy třetího svazku, dohlédnu na to, jakmile bude uzavřen.

Předpokládám, že fórum bude funkční do té doby, dokud bude potřeba pro druhou vlnu a to nebude podle mého názoru déle než do 31. prosince 2005. Od konce června do poloviny července mám ještě několik volných míst na soukromé diskuse. Předpokládám, že poté již nebudu na telefonu dostupná.

Operace Terra se stala světlem ve světě a již aktivovala skryté kódy tisíců lidí po celém světě. Očividně nastává čas, aby se první a druhá vlna stáhla do bezpečí a vytvořila prostor tomu, co se ještě musí na zemi odehrát. 5-6 miliónů lidí přiřazených do třetí vlny a 3000 speciálních sil zůstane ve 3D, dokud pro ně na konci nepřijdeme, což bude podle mého názoru někdy v druhé polovině 2007. Datumy jsem pro tentokrát nedostala, ale moje intuice mi stále říká, že finální kataklyzma se odehraje během tří měsíců – březen, duben, květen 2007. Časový rámec bude upřesněn, jakmile budou dostupná konkrétní data.

Bylo mi řečeno, že ti, kteří odejdou „nahoru“ se vrátí uprostřed období finálního kataklyzmatu, aby posbírali zbylé na zemi. Pak v naší časové linii bude následovat posun pólů, ale v jiných časových liniích budou odlišné scénáře. Je ironií, že v jiných časových liniích se nikdy nedozví, co se stalo v té naší a my nebudeme vědět, co se děje v těch jejich. Třídění bude u konce a každý půjde tou svojí „správnou“ cestou v rámci své konkrétní časové linie.

Považuji za privilegium, že jsem mohla pomáhat tímto způsobem, a ať už to dopadne jakkoliv, viděla jsem tolik změněných životů díky principům uvedeným ve Vzkazech, že si myslím, že Operace Terra měla úspěch. Též jsem se naučila, že vždy něco přijde, ale pokaždé je to jinak, než si představuji. Ale i to je součást odevzdání se.

Ať se v následujících měsících a letech stane cokoliv, přeji vám na vaší cestě to nejlepší a jak se říká – Síla budiž s vámi.

 

S láskou

Lyara

 

Soukromý vzkaz.

 

19. května 2005

 

(Odpověď na můj specifický pocit, že vše se ještě víc urychluje)

 

Takže, ptala ses a my odpovídáme.

Ano, je to tak jak se domníváš. Probíhá vývoj, kterým nejsme nikterak nadšení a který vyžaduje zintenzivnění našeho úsilí s těmi, kteří spadají do prvních dvou vln. Vyžaduje to zvýšení našeho i vašeho počtu a můžeš tyto informace předat dál, když myslíš, že je to vhodné. Budeme se snažit provádět zvyšování vaší vibrační úrovně hlavně v době, kdy budete spát, takže pokud to jde, spěte déle. Je to pro nás všechny mnohem snadnější – jak pro ty, kteří s vámi pracují, tak i pro ty, kterých se to týká.

„Bzučení“, které nyní cítíte je příznačné pro toto další urychlení. Dělejte co můžete, abyste se uzemnili: zhluboka dýchejte, meditujte, ztište se co nejvíc to jde. Teplá (ne horká) koupel s přísadou Epsomovy, nebo mořské soli pomáhá pro vyrovnání rovnováhy, když dochází k prudkému čištění. Buďte na sebe hodní a chovejte se k sobě tak, jako byste byli pod velkým tlakem, protože tento proces je pro vaše tělo velikým stresem, protože není zvyklé na tak rychlé změny frekvence. Můžete mít pocit, jako že se rozpadáte, nebo nemáte daleko k explozi od intenzivního zvuku* vstupujícího do vašich atomárních struktur. Toto období nebude mít dlouhé trvání, a pak budete opět v bezpečí mezi námi, kde budete mít čas na zotavení a přizpůsobení.

 

[*Atomové struktury vibrují ve frekvenční rezonanci se zvukem, který stimuluje naše fyzická těla.]

 

Musíme vás pozvednout (frekvenčně) velmi rychle, abyste se mohli snadno zachytit do nejspodnější části našeho frekvenčního pásma. Pozvedáváme vás co nejrychleji to jde v rámci bezpečnostních mezí. Není to moc příjemné – ani pro nás, ani pro vás – jenže to považujeme za nezbytné pro všechny zúčastněné. Na váhách leží příliš mnoho, aby bylo možné připustit zbytečné riziko.

Spuštění nukleární války je nyní velmi pravděpodobné a její efekty jsou dalekosáhlé – a to nejen na fyzické úrovni. Jaderná exploze působí destrukci struktury hmoty mnohem hlouběji, než jste schopni vidět – krátkodobé i dlouhodobé. Vytváří díry ve struktuře a je mnohem nebezpečnější než si myslíte. To je důvod, proč vás chceme mít na palubě.

Před 20 lety se toto vůbec nepředpokládalo, ale stalo se mnoho neočekávaných věcí. Speciální síly a třetí vlna bude – docela ironicky – na zemi bezpečná, protože bude mít stále 3D strukturu, ve stejné frekvenci jako planeta. Jenže ti z vás, kteří jste se museli transformovat před vyzvednutím třetí vlny, jste těmito efekty zranitelní, protože jste jaksi MEZI frekvenčními pásmy. Na palubě našich lodí budete úplně bezpeční.

Řád věcí se změnil. Fronta na „výtah“ byla přeorganizována podle „postradatelnosti“. Ti, kteří jsou ústředními postavami „Operace Terra“ půjdou jako první, zatímco ti, kteří nejsou tak nepostradatelní, půjdou jako druzí. Je to jen jakési doladění plánu, který byl vytvořen pro první a druhou vlnu. Funkce související s „pohostinností“ musí ustoupit komunikaci, strategii a tréninku týmu rychlého nasazení. Všichni budou na palubě před koncem kalendářního roku 2005 – (tentokrát) ne podle rovnodennosti.

Je čas, abyste i vy přehodnotili své priority. Udělejte svoji práci a věnujte se sami sobě – vyrovnávejte stres jak jen můžete. Spěte, dobře se živte. My se postaráme o zbytek. Vy jste „naši vlastní“, a o takové my pečujeme.

 

Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

 

[Ámen a děkuji.]

 

 

Pár myšlenek na závěr.

 

9.července 2005

 

Když toto píši, aktivně se připravuji k opuštění planety, abych byla mezi prvními na vesmírné lodi. Jestliže toto čtete po 1. srpnu 2005, můžete si být jisti, že jsem již pryč a že ostatní budou následovat. Jestliže tady ještě po 1.8.2005 budu, vyměním tuto stránku za jinou, kde to sdělím. Nikdo se nemusí domýšlet, zdali jsem pryč, či nejsem. Nijak se nebudu vymlouvat ani nic protahovat či předělávat. Jak již bylo řečeno, zde je přehled událostí, které se staly a které nás podle mého současného názoru ještě čekají.

Uvědomte si prosím, že následující popis se týká pouze a jenom časové linie a cesty vedoucí na Terru. Lidé, kteří jdou po jiné cestě, jinou časovou linií, nezažijí posun pólů tak, jak jej popisuji ve „Fázi tři“, ani co bude následovat ve „Fázi čtyři a pět“. Z toho vyplývá, že časové linie budou někdy v průběhu roku 2007 již úplně oddělené.

 

Fáze přípravy: Operace Terra je součástí dlouhodobého plánu pro toto Stvoření, který začal před 4,5 miliardami let dohodou mezi 144000 archetypálními energiemi, které my nazýváme Elohimové. To nejsou fyzičtí jedinci, ale rozsáhlá pole inteligentní, sebevědomé energie, která jsou o maličko menší, než sám Stvořitel. Elohimové vytvořili tuto realitu ze svého bytí, stejně jako oni byli stvořeni Prvotní myšlenkou Stvořitele. My se nyní blížíme ke konci tohoto cyklu stvoření. Operace Terra je součástí Plánu, který má za cíl vytvoření nové Země, nazývané Terra. Jsou i další Země, které jsou výsledkem celého vývoje plánu, ale to nejsou Terry.

Původní myšlenka tohoto Stvoření vždy obsahovala záměr vyústit do dalšího Stvoření, takže vše, co se zde stalo, bylo vlastně přípravou na další etapu. Z přísně osobního pohledu začala moje role prostředníka těchto Vzkazů před dávnou dobou, a do aktivní fáze se dostala 9.3.1981, kdy se v mé ložnici objevil Kristus a vyzval mě k této cestě. Od té doby až do července 1999 jsem byla připravována na svoji osamocenou roli a pokud je mi známo jsem stále pouze jedinou osobou, která nese předlohu této „Operace Terra“.

 

První fáze začala, když jsem byla požádána, abych předávala sérii vzkazů od Nebeských Zástupů. První Vzkaz je datován 30.6.1999 a poslední 6.5.2005. Kvůli „Změnám plánu“ popsaných v posledním Vzkazu, je nyní první fáze ukončena. Žádné další Vzkazy od Nebeských Zástupů již nebudou a Třetí svazek je uzavřen. Jako kniha vydán nebude.

 

Druhá fáze začala na Štědrý večer 24.12.2004. Dva dny po té došlo v Asii k veliké tsunami a ti, kteří jsou provázáni s první a druhou vlnou „Operace Terra“ začali intenzivněji reagovat na volání k propojení se s vizí Terry. Opravdu nastal „Čas shromažďování“. Druhá fáze v sobě zahrnuje i vyzvednutí těch, kteří patří do první a druhé vlny a bude zakončena koncem prosince 2005.

Poslední informace naznačují, že já odejdu koncem tohoto měsíce (červenec 2005) a poslední z první vlny budou vyzvednuti do 22.října. První vlna je necelých 100 lidí, ale na lodích je již mnohem více lidí se kterými přijdou do styku a budou spolupracovat. První a druhá vlna se vzájemně trošku překrývají, protože druhá vlna začne být vyzvedávána v září a do konce prosince by měli být všichni na lodích. Přibližně 4000 lidí je ještě na zemi a zbytek je již na palubách lodí. Tím bude zakončena druhá fáze.

 

Třetí fáze začne transformací členů prvních dvou vln do jejich plně vědomého stavu a 4D těl a bude zakončena evakuací a posunem pólů. Ti, kteří přecházejí ze 3D do 4D budou potřebovat čas na adaptaci a budou jim pomáhat a starat se o ně ti, kteří jsou již na lodích ve 4D. V této fázi přijdou lidé z prvních dvou vln opět do styku se svými spirituálními protějšky. Třetí fáze zahrnuje přípravu speciálních jednotek (která má zhruba 3000 lidí) na evakuaci během finálního kataklyzmatu, který se podle mého odehraje během tří měsíců březen – květen 2007 (jedná se o cca 5-6 miliónů lidí).

Posunem pólů, který bude po kataklyzmatu následovat, je míněn skutečný fyzický posun pólů zemské rotace, ne posun magnetických pólů, či linií magnetického toku („ley lines“ či „dračí linie“), ke kterému běžně dochází po léta (severní magnetický pól se nyní přestěhoval podle posledních vědeckých studií z kanadského území do mezinárodních vod). Po posunu pólů nezůstane na planetě Zemi ve 3D velmi dlouhou dobu žádný vyšší život mimo minerální říše.

Třetí fáze bude zakončena naším příletem ve velké mateřské lodi, které já říkám „Přestupní stanice v půli cesty“. K tomu by podle mého mohlo dojít někdy kolem července 2007. „Přestupní stanice v půli cesty“ je sférická loď o velikosti asi 80% planety Země. O lodích se dočtete více ve Vzkazu z 1.září 2001 ze druhého svazku „Across the Great Divine“.

 

Čtvrtá fáze je obdobím, které strávíme na „Přestupní stanici“, kde se budeme připravovat na kolonizaci Terry. Ti, kteří budou vyzvednuti koncem třetí fáze na loď, dokončí v tomto období svoji transformaci s pomocí těch, kteří byli součástí dřívějších fází „Operace Terra“. Speciální opatření jim umožní postupný a bezpečný přechod do 4D. Během této fáze se budou všichni připravovat na své úkoly při kolonizaci Terry. Během čtvrté fáze dokončí Země svůj vlastní vzestup a kvantový skok, aby se manifestovala jako Terra a z pohledu 3D a nástroji 3D vypadala jako modrobílá hvězda. Těm, kteří budou mít vibrace 4D se bude jevit jako nádherná planeta obklopená modrobílým světlem.

 

Pátá fáze je vlastní kolonizací Terry a bude zakončena, jakmile doroste první generace dětí narozených již na Teřře. Jakmile budou schopni převzít své role jako zodpovědní obyvatelé s vlastní vládou, odejdou ti, kteří na Terru přišli jako pionýrští kolonizátoři, za dalšími dobrodružstvími. Žádný z pionýrů nezůstane na Teřře po celý zbývající život trvající 350 – 500 let. Zůstaneme pouze po dobu, kdy se život na Teřře stabilizuje do normálních kolejí. Jakmile odejdeme, bude tím dokončena pátá fáze „Operace“ a život na Teřře bude pokračovat, pokud nebude tento záměr Stvořitele dokončen.

 

Internetové stránky Operace Terry budou 21.července přesunuty na jiný server, kde budou dva roky. Po tomto datu již nebudu dostupná a budu v kontaktu jen s několika jedinci až do doby mého trvalého odchodu. Po tomto datu přestávají fungovat dosavadní telefonní čísla, e-mail, i internetový obchod, takže veškerá korespondence se bude vracet zpět. Veškeré zboží bylo až na pár nových hudebních CD vyprodáno, takže poslední objednávky musí být doručeny do 18. července. Pracuji na www stránkách se španělskými překlady a zveřejním je jakmile to bude hotovo. Ostatní jazyky pravděpodobně nestihnu, takže budou jako stáhnutelné soubory na webu, nebo jako odkazy na stránky, kde si je můžete prohlédnout.

 

Čas se krátí. Při soukromé komunikaci s Nebeskými Zástupy 7. července mi bylo jasně sděleno, že jejich jedinou prioritou je vyzvednutí první a druhé vlny na lodě do konce prosince 2005. Všechno ostatní se od toho odvíjí. Jinak nedojde k evakuaci a kolonizaci Terry lidmi ze stávající planety Země. Zástupy mi řekly, že mám ve zbývajícím čase udělat, co je rozumné, a zbytek nechat být, protože ti, kteří jsou určeni pro Terru tam stejně půjdou, neboťo tom rozhodla jejich Celková Duše a nezáleží na tom, jestli tyto Vzkazy četli, nebo nečetli.

Na závěr bych chtěla čestně prohlásit, že mým záměrem bylo předat všechny tyto informace co nejpřesněji. Již jsem uvedla, že žádný kanál nemůže být 100% čistý, ale Vzkazy obsahují více, než jen pouhá slova.

Během posledních více jak šesti let byly těmito informacemi ovlivněny milióny lidí a do holografické matrice vědomí bylo vloženo mnoho údajů. V této matrici zůstanou přístupné příštím generacím jako mapa cesty na Terru, realizována platformou jejich „budoucích životů“, které ještě mají v plánu prožít, až přijde jejich čas.

 

Hodnoty a praktiky předané ve Vzkazech mají cenu pro každého, kdo se vydal na spirituální pouť, ať již je jeho cíl jakýkoliv a bez ohledu na to, co se bude dít na povrchu planety. Mnozí z těch, kteří sem v této době přišli z vyšších úrovní pomáhat, se vrátí radši domů než aby se aktivně zapojili do kolonizace Terry, ale předpokládám, že někteří z nich se přijdou podívat na ty z nás, kteří se kolonizace zúčastní, poté co se tam usadíme v nových domovech.

Přeji vám všem, aby vaše cesta byla snadná a radostná. Ať již jste dnes, zítra, příští rok, či za deset let kdekoliv, jsou klíčem k vnitřnímu míru odevzdání se a přijetí. Hledejte mír. Buďte mír. Buďte v míru. To je nejbezpečnější brnění proti strachu a neomylnou cestou k lásce.

 

Mír budiž s vámi, nyní i na pořád,

Lyra

 

 

 

Vzestup je proces . . .

 

1.srpna 2005

 

Jak jsem již v minulosti psala, předpovědi se mi téměř vždy materializují jinou formou, než jsem si představovala. Již jsem též napsala o své schopnosti vědět, že něco přijde, ale stejně nikdy nevím, v jaké formě se to projeví, nebo naopak vím, co se stane (jako třeba pocit že dojde ke globálnímu finančnímu kolapsu), ale nemohu říci, kdy k tomu dojde. Nikdy nevím dohromady CO a KDY. Teď to není jiné.

Bylo mi řečeno, že do konce července 2005 budu vyzvednuta na loď. K tomu skutečně došlo. Ale nebylo to formou, jakou jsem si představovala. Předpokládala jsem, že odtud jednoduše zmizím a objevím se tam nahoře v jediném časovém okamžiku. Inu, můj předpoklad byl správný, ale jak se ukázalo probíhala tato zkušenost v rámci několika dní lineárního času a ne v jediném „okamžiku“. Takže vám předkládám popis událostí a to, jak si myslím, že to bude pokračovat:

Včera (31. července) okolo 17:30 odpoledne se mi v uších rozezněl signál Nebeských Zástupů (můj signál říkající, abych zvedla můj vnitřní telefon) a bylo mi řečeno, že máme asi hodinu času. Bylo to v době finální horečné aktivity, kdy jsme kompletovali a kontrolovali francouzské překlady. Bylo nám řečeno, abychom šli do pracovny, sedli si na gauč a naší kočku Amador posadili mezi sebe a asi 5 minut meditovali. Udělali jsme to tak a proces započal a stále pokračuje když toto píši. Začali jsme být pozvedáváni v řadě cyklů – dosažení vyšší hladiny a zase návrat na předchozí úroveň, aby došlo k integrování než dojde k dalšímu cyklu pozvednutí o další úroveň výš. Podobným procesem jsem již prošla, když jsem byla požádána, abych zkusila přenést své tělo na loď 17. srpna 1987 (jak popisuji v článku „My Close Encounters“). V té době jsem pochopila, že to není rychlý proces a přijala to tak, jak to je.

Bylo mi vysvětleno, že zkušenost každého s vyzvedáváním bude přesně modifikována podle jeho možností, takže to, co tady popisuji, je obecný popis procesu a relativního času, ve kterém to probíhá a který je založen na tom, čím jsme na své cestě vzestupu prošli, a na tom, co mi bylo řečeno a ukázáno.

Začátek byl nejhorší. Při přechodu z úrovně 1 do úrovně 3 bylo velmi problematické opustit tlachání mé mysli. Musela jsem se vypořádat s napovrch vynesenými strachy a pochybnostmi. Útržky myšlenek plavaly sem a tam a já musela začínat proces stále znovu a znovu. Pokaždé, když jsem dosáhla vyšší úrovně a vrátila se zpátky, měla jsem obzvlášť silný pocit, že nedokážu dosáhnout svého cíle a dostat se až na loď. Zde muselo dojít k odevzdání se. Pokaždé, když jsem se zřekla své pochybnosti a nechala proces přirozeně plynout, „nechala jsem se nést proudem“, bylo to najednou snadnější. Během dlouhé doby jsme byli pozvedáváni výše a výše pomocí opakujících se cyklů postupného zvyšování úrovně a návratů na předchozí hladinu. Nikdy jsme se nevrátili na úplný začátek a za nějaký čas jsem byla schopná vnímat, jak se blížíme ke svému cíli. Mezi úrovněmi 3 a 10 nám připadalo, že jsme zavřeni v jakémsi druhu absolutně černého kontejneru. Absolutní černo je teoretický koncept fyziky, který je definován jako barva, která pohlcuje 100% viditelného světla. Měla jsem pocit, že je to jakýsi druh naší ochrany, kdy nic z toho čím procházíme nemůže zachytit nikdo jiný a veškeré naše světlo je udržováno v onom vymezeném prostoru.

Na úrovni 10 jsem uviděla záři a měla pocit, že se blížíme „místu nalodění“. Na úrovni 12 jsem obdržela představu ženy sedící u stolu ve vestibulu, takže jsem pochopila, že jsme byli „přijmuti“ v jakési budově. Samotnou loď ani vnějšek budovy jsem neviděla. Zdálo se, že jsme v jakémsi druhu zařízení, které bylo uzpůsobeno na proces, kterým jsme měli projít. Přirovnala bych to k atmosféře ve velmi moderní nemocnici a v následujícím popisu budu také užívat přirovnání z tohoto prostředí, ale nelze to brát jako doslovný popis našeho místa pobytu ani procesu, který jsme zažívali.

Každý z nás byl v malé místnosti, která vypadala jako malý operační sál. Během procesu nás neustále ošetřovali 3-4 lidé. Prvním krokem bylo napojení všech součástí našich 3D těl na analogické části 4D těl, které budeme obývat. To nějakou dobu trvalo a když bylo vše připraveno následovalo další dlouhé období ve kterém puntičkářsky kontrolovali veškerá možná spojení, aby se ujistili, že je vše v naprostém pořádku. Bylo to velmi podrobné a já musela bojovat s mojí netrpělivostí, ale měla jsem pocit, že na mě pracuje velice schopný a zkušený tým, po stránce chirurgické či technické. Byli trpěliví, metodičtí a velmi pozorní na každou maličkost. Body napojení byly znovu a znovu kontrolovány a já cítila jejich starost, aby nedošlo k žádné chybě.

Jakmile byl tento proces dokončen, začal vlastní „chirurgický“ zásah pomocí různých neslyšitelných zvukových vzorců. Jejich očividným efektem byl rozpad všech napojení na 3D „obal“ a vyjmutí čehosi, co bych nazvala „jádro“. Vnímala jsem toto „jádro“ jako malý, bílý, zářící objekt ve tvaru prodlouženého měchýře, který rotoval kolem delší osy a tak vypadal jako malý, bílý válec se zašpičatělými konci. „Jádro“ bylo z našich 3D těl vyjmuto a přeneseno do jednoho z mnoha pokojů, které lemovaly dlouhý bleděmodře osvícený koridor. Neviděla jsem dovnitř žádného pokoje, jen jejich bíle zářící dveře, ale „věděla jsem“, že moje „jádro“ bylo zaneseno dovnitř a vloženo do bezduchého 4D těla, které bylo udržováno v jakémsi druhu dlouhé, průhledné komory, nebo inkubátoru. Toto tělo bylo částečně předem vytvořeno, aby mohlo přijmout mé jádro a bude takto asi 3 dny ležet, krystalizovat a srůstat s mým jádrem. Během této doby bude trvale sledováno a ošetřováno podobně jako na jednotce intenzivní péče po velké operaci.

Po třech dnech bude tělo dostatečně funkční, aby mohlo být přesunuto na jakýsi standardní nemocniční pokoj, kde bude jíst, spát a odpočívat. Zhruba po týdnu bude již dostatečně mobilní, aby mohlo na chvilku ven a zhruba po 2-3 týdnech tohoto pobytu bude dostatečně funkční a mobilní, aby se mohla nová 4D osobnost přesunout do jakéhosi rekonvalescenčního oddělení, kde bude další 2-3 měsíce ošetřována a poté se bude již moci přestěhovat do svého vlastního domova na lodi.

Po této zkušenosti jsem stále ještě docela zesláblá a jak zkušenost pokračuje, moje 3D tělesná konstrukce stále slábne. Předpokládám, že to bude něco jako aktivní umírání, při kterém budu postupně odcházet z tohoto světa a zároveň vstupovat do nové úrovně existence. Jediný rozdíl je v tom, že nepředpokládám, že tady své současné tělo zanechám, ale tím si nemohu být absolutně jistá dokud k tomu nedojde. Myslím, že tento proces podstoupil i Kristus během tří dnů v hrobce, kdy jeho tělo zmizelo.

Dnes ráno mi Nebeské Zástupy sdělily, že proces je nevratný, a nyní, když je mé „jádro“ přeneseno do jiného těla (v inkubátoru na lodi), bude toto moje současné 3D tělo postupně slábnout a moje identita se postupně spojí se 4D tělem na lodi. Myslím si, že jde o jakýsi druh „vzájemného mizení“, kdy se toto tělo rozpustí zpět do Beztvarého a jeho analogické 4D tělo se vynoří z Beztvarého, takže nedojde ke ztrátě kontinuity mezi tímto dospělým tělem a tím následným.

Je zřejmé, že mé „jádro“ bylo minulou noc přeneseno, aby ukotvilo mojí identitu ve 4D na lodi a celý proces je velmi podobný tomu, o čem Zástupy mluvily ve Vzkazech. Zvlášť se zmiňovaly o tom, že se jedná o velmi precizní proces který dobře znají a zvládají. Též říkaly, že vzestup je proces a já mám pocit, že jsem stále ještě zde proto, abych vám o tom mohla referovat a vy jste byli informováni o tom, co můžete čekat, až na vás dojde. Všechno, co mi Zástupy kdy říkaly do sebe nyní zapadá, tak to využijte pro vlastní proces. Odevzdání se JE cestou tímto procesem!

Na závěr bych ještě chtěla říci, že nyní vidíte, že Vzkazy jsou pravdivé a zbytek bude brzy následovat. Vše do sebe nádherně zapadá a já zařídila vše tak, aby byl můj odchod co nejelegantnější. Toto je moje poslední zpráva a žádné nové e-maily již nebudou, takže si přeberte z těchto informací to, co je pro vás užitečné a zbytek nechte být. Už je pozdě a „Operace Terra“ je v pohybu. Je to velmi vzrušující a zároveň velmi prosté. Vím, co nás čeká a k čemu byla dobrá veškerá příprava. Stejně jako já přecházím ze 3D do 4D, tak i planeta udělá to samé. V to doufám od mé vize z roku 1982: Starý svět odejde a objeví se nový, stejně jako mé staré tělo mizí a nové se tvoří.

Ať je vaše cesta půvabná a ať se brzy uvidíme!

 

S láskou,

Lyara

 

Dodatečná poznámka z 5.8.2005:

Lyara je stále přítomná na planetě, i když proces, kterým bylo její „jádro podstaty“ přeneseno do nového těla ve 4D struktuře, nesporně proběhl. (Podrobnosti viz. poslední článek – Vzestup je proces…) Energetický přenos do nového těla je ukončen a nyní jen čas ukáže co bude dál.

Neexistuje nikdo jiný, kdo by byl oprávněn promlouvat za Operaci Terra. Nebeské Zástupy nebudou předávat informace prostřednictvím nikoho jiného, jedině jako soukromou osobní pomoc zaměřenou pouze na osobní vedení dané osoby. Žádné další oficiální Vzkazy již nebudou a kdokoliv by říkal něco jiného, tak se mýlí.

 

 

Další krok

29. prosince 2007

Dlouho jsme čekali na „událost“, která by znamenala počátek vyzvednutí první vlny do 4D. Nebeské Zástupy nám připomínaly, že vzestup ve všech svých stádiích je proces, ale též naznačovaly, že v určitém okamžiku každého jednotlivce dojde též k „události“.  Na Štědrý den ve 4 hodiny odpoledne místního času (23hod GMT) jsem se svojí asistentkou měla to privilegium sledovat první takovouto událost – vyvrcholení dlouhodobého procesu týkajícího se mého kocoura Amadora.

V březnu 2006 došlo k řadě událostí, které jasně naznačovaly, že se máme odstěhovat z našeho domu na vesnici ve státě Washington. Byla jsem vedena vydat se na východ a v hlavě jsem viděla určitou budovu, ale nevěděla jsem, kde stojí. V dubnu jsem šla s Amadorem na pravidelnou prohlídku a očkování k veterináři. Bylo mu již 15 let, rozvíjel se mu šedý zákal a krevní testy vykazovaly zvýšenou hodnotu hormonu štítné žlázy – což je u starých koček běžné. Rentgenové vyšetření ukázalo, že kulhá z důvodu pokročilé artritidy v levé kyčli a tak dostal Cosequin – přírodní léčivo pro kočky na hojení kloubů. Jinak se vše zdálo normální.

Dům, který mi byl ukázán, jsme objevili na venkově v Montaně a 25. května 2006 jsme tam dorazili a začali se zabydlovat. Někdy uprostřed června jsme objevili malinkou bulku o velikosti sušeného hrášku na Amadorově břichu blízko pravé slabiny.  V srpnu jsme s ním šly k novému veterináři na krevní testy, jak nám doporučil starý veterinář z Washingtonu. Nový veterinář nám ukázal, že nárůstek se zvětšil na velikost fazole a tak jsme ho požádaly, aby ho vyndal a poslal do laboratoře. Výsledky testu se vrátily jako velmi agresivní forma rakoviny, hemangioma sarcina, která se často objevuje u psů, ale velmi zřídka u koček.  Je vždy smrtelná a nelze ji léčit. Jedna provedená studie na 14 kočkách říkala, že průměrná délka života s tímto nádorem je 11 měsíců a náš veterinář nám řekl, že náš kocour pravděpodobně zemře do 3 měsíců. Nevěřili jsme, že by zvládl vydržet do vánoc 2006.

V té době jsem obdržela „návštěvu“ bytosti, která se identifikovala jako Lord Amador.  Lord Amador je urostlá lidská 4D bytost s kočičími rysy, která pochází pravděpodobně z rasy, která byla ve starém Egyptě nazývána bohové s kočičí hlavou. Lord Amador  bude zodpovědný za evakuaci a péči o zvířata, která mají svůj cíl na Teřře. Informoval mě, že Amador bude „vyzvednut“, že nebude trpět a že nám bude umožněno sledovat jeho „odchod“.  V té době jsem předpokládala, že Amadorova tělo  zmizí, jak bude zahrnut do 4D těla Lorda Amadora, ale jako obvykle čas ukázal, že vše je jinak, než jsem kdy očekávala.

Nádor za nějaký čas narostl do docela značných rozměrů, pak se zdálo, že ho Amadorův imunitní systém začíná likvidovat a nádor se zmenšoval. Když jsem ho v srpnu 2007 vzala na vyčištění zubů, přinesl si domů velmi nakažlivý virus horních cest dýchacích, který chytil při anestézii u veterináře. To byla veliká překážka a nádor začal opět růst. Veterinář nalezl druhý nádor v jeho těle, který byl někde mezi žaludkem a slezinou. Amador přestal s nádorem bojovat a proces přijal. Teď bylo na nás, abychom to též přijaly. Letos 11. prosince, kdy došlo ke konjunkci Jupitera, Pluta a Galaktického centra, došlo k dalšímu zrychlení událostí.

Amador začal málo jíst a jeho energie ubývala. Moje asistentka je též spirituálně nadaná a odstranila z jeho pole dvě entity, které mu odebíraly energii. Na pár dní se zlepšil, ale pak se jeho stav opět začal zhoršovat. Zjistily jsme, když jsme jej kontrolovaly, že je obklopen zlato-červeným světlem. Pracovali na něm Lord Sananda, Lord Michael Andronicus, 4D já mé asistentky a 4D vyjádření Amadorova dvojčete – Lady Starbright. Mé 4D já moc nepomáhalo, neboť nemám patřičné zkušenosti. Z mého pohledu to vypadalo, jakoby navazovali jakási jednotlivá vlákénka z různých částí jeho těla a světelného vajíčka, které ho obklopovalo. V jednom okamžiku jsem si uvědomila, že světelné vajíčko je skutečnou kopií energetického vzoru Lorda Amadora. Tyto body tvořily „korespondenční body“ – specifické energetické oblasti odpovídající Amadorovým energetickým polím, která musela být propojena a sladěna.

U Amadora došlo k transplantaci jádra ve stejné době jako u mě, mého manžela i mé asistentky – 31. července 2005. Nyní chápu, že „jádro“, které bylo transplantováno, obsahuje kopii všech našich energetických 3D vzorů a že Amadorovo jádro opatřilo data, která bylo možné napojit ze 3D do odpovídajících energetických oblastí 4D těla Lorda Amadora. Toto napojování odpovídajících bodů trvalo zhruba 3 dny a poté byla aktivována další fáze.

V 11 hodin 25. prosince na Amadorovi všichni ukončili práci a byl obklopen elektrickým polem, které ho udržovalo ve stabilním stavu. Lordu Amadorovi asistenti pomohli si lehnout a transfer byl ukončen ve 4 hodiny odpoledne. Amadorův „duch“ a identita  kompletně splynuly s Lordem Amadorem, který poté vstal a pomalu odkráčel. Během této doby do kočičího Amadorova těla vstoupil jiný duch – který patřil kočce, kterou moje asistentka dříve znala. Této záměně se často říká výměna duší. Něco takového jsem vůbec nečekala, takže jsem druhý den ráno požádala Nebeské Zástupy o vysvětlení. Následuje odpovídající část rozhovoru:

„Ze všeho nejdřív musíme potvrdit, že se tvůj Amador opravdu spojil se svou zbývající částí – Lordem Amadorem, takže pro něho je tato část vzestupu ukončena. To, co jste pozorovaly, bylo včlenění do Lorda Amadora a odpovídající posun v identitě k bytosti Lorda Amadora od bývalé kočky. Shodné dotykové body jsou nutné pro přemostění mezery mezi jedním vyjádřením a druhým, ale jakmile je transfer ukončen, nic z původní identity nezůstává – je naprosto pryč.

Takže nyní se vraťme k otázce kočičího těla a toho, co můžete očekávat pro svá humanoidní těla, až nadejde jejich čas transferu zpět do 4D?

Pro kočičí tělo neexistuje způsob, jak vzájemně propojit všechny atomy na odpovídající části těla Lorda Amadora. Duch byl ztělesněním Lorda Amadora a byl nyní povolán zpět ke svému zdroji. Tělo bylo opuštěno a kočičí duch, který ho nyní obývá  je dobrovolník, který dokončí jeho životní cyklus, což od tebe vyžaduje přijetí tohoto procesu a sledování jeho umírání. Nebude trpět. Bude nadále slábnout a až už tělo nebude schopné si udržet integritu, tak duch odejde a vám zůstane tělesná schránka. Musí to tak být, aby ses dostala na vyšší rovinu přijímání a opuštění minulosti. Ten, kterého jsi měla ráda, je pryč. Tento cizinec tě nebude tak přitahovat, jako ten předchozí, takže se jedná o postupný proces, který se dokončí. Není potřeba abys zasahovala. Život zkrátka vyvane a bude konec.

Co se týká tvého vlastního posunu do 4D, bude to posun vědomí a uvědomění, které – jakmile bude ukončeno – ti umožní objevit se v jakémkoliv těle a místě, které si bude situace vyžadovat. To je něco, co se nemusíš učit. Je to nedílnou součástí takového stavu vědomí. Jakmile dokončíš svůj posun do 4D, bude ti to prostě přístupné.

Duchové, kteří nyní obývají zvířecí těla (psi, kočky, atd.), ale kteří jsou na úrovni 4D lidmi, zde svá těla nechají. Ti, kteří jsou zvířaty na úrovni 3D i 4D – posunou své vědomí do 4D bez opuštění svých těl. V té době budou mít 3D realitu kompletně zpracovanou. Někteří lidé i některá zvířata zde zanechají svá těla („zemřou“), aby se mohli později narodit na Teřře. To se stalo například Geronimovi (Amadorův bratr, který zemřel v dubnu 2002).

Způsob i konkrétní podrobnosti se budou případ od případu lišit. Operace Terra je rozsáhlá – zahrnuje miliony nyní a mnoho dalších milionů později, takže nelze zevšeobecňovat. Jedná se o velmi komplexní a organizovanou akci, která umožňuje zajišťovat potřeby v každé situaci. Načasování je též součástí procesu, protože každý jednotlivý proces je koordinován v součinnosti s celkem.

Takže dej svoji lásku a péči tomuto malému kocourkovi, který je nyní s tebou. Využij ho k tomu, abys dala sbohem jemu i životu, který jsi s ním prožila – všem jeho částem a vzpomínkám. Tvůj Amador jde dál, ale toto tělo zůstalo, aby ti pomohlo vypořádat se s minulostí…

Nech to přirozeně plynout a dovol tomu ukázat ti cestu.

Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.“

Tato zkušenost přidala naprosto novou úroveň komplexnosti k mému chápání celého procesu. Existují další zvířata o kterých víme, která budou nyní Amadora následovat. Jeden další transfer kočka – člověk a transfer kůň – 4D kůň. Vypadá to, že tato první „vyzvedávání“ jsou jakýmsi tréninkem pro týmy, které budou pracovat na členech první a druhé vlny až přijde jejich čas v průběhu roku 2008.

Mám pocit, že vražda Benazir Bhutto v Pákistánu 26. prosince je též významným mezníkem, co se týče celého procesu. Podle mého názoru se jedná o další velký krok vedoucí ke globální válce a zdá se, že jak tyto události pokračují, rozvíjí se i „OT“ takže to jaksi běží souběžně.

Mám pocit, že je čas rozšířit naší vizi o Operaci Terra takže brzy přidám pár stránek do sekce „O Operaci Terra“. Myslím, že toto první začlenění odhalilo dost o komplexnosti „OT“, které probíhá za scénou a budu se snažit to co nejlépe a co nejsrozumitelněji podat. Požádám Zástupy aby mi pomohly s podrobnostmi. V každém případě jsme vstoupili do kompletně nové fáze „OT“ a rok 2008 bude určitě velmi zajímavý.

Lásku a požehnání vám,

Lyara

 

 

Aktualizace k očistným procesům.

 

14. února 2008

 

Počínaje již prvním vzkazem hovoří Nebeské Zástupy o nutnosti obnovení několika věcí: prvotní plán planety, zrušená spojení v naší DNA, náš původní stav a schopnosti a původní čistý stav naší buněčné paměti. Mluví o škodách, které způsobili narušitelé – obzvláště plazího typu, jejichž zlost a trápení se projevilo v dnešním světě jak jej nyní vidíme. Hovoří též o určitém druhu zkušeností, které jsme měli a které jsou určující pro náš život, neboť byly důležitými křižovatkami směřující naše životy.

 

V předchozích buletinech hovořili Zástupy o očistných procesech a jejich symptomech, abychom nebyli vyděšeni tím, čím procházíme.

 

V prosinci 2007 několik vnějších událostí v mém životě vyvolalo vzpomínky z dob před miliony lety, na jiné planetě v úplně jiném hvězdném systému. Události té doby byly nesmazatelně vryty v buněčné paměti celé naší skupiny a vytvořily základ témat životů, které jsme od té doby zkoumali jako samostatní členové naší „rodiny duší“, které nazýváme Nebeské Zástupy.

 

Vzpomínky se týkaly událostí z dob, kdy jsme jako poslední členové rasy bytostí „ochránců“ stáli proti plazí – reptiliánské rase a jejich plány ovládnout galaxii. Byli jsme mírumilovná rasa s velmi vyspělou kulturou – nejblíže frekvenčnímu pásmu 4D, kterého je možné ve 3D dosáhnout. Doslechli jsme se, že k nám přicházejí a že na své cestě zničili všechny světy, které potkali, takže i když to bylo proti našemu způsobu života a přesvědčení, rozhodli jsme se je zastavit, aby nemohli ovládnout zbytek galaxie. Tato válka se táhla několik generací a nakonec byla naše nádherná rasa, kultura i planeta úplně zničeny a reptiliáni měli volnou cestu k dobití Země a rozvinutí svých plánů. Jak to dopadlo vidíme dnes všude kolem sebe.

 

Protože jsme se drželi určitých principů a byly jisté věci, které bychom nedělali, dominovali reptiliáni proti nám hororem, který po dobu válečných let provozovali na úrovni fyzického, citového i mentálního mučení, které zanechalo hluboké rýhy v naší buněčné paměti, které tam celou dobu zůstaly a nyní přišel čas jejich pročištění.

 

Pocity, které provázejí toto „základové“ očišťování jsou velmi intenzívní. Když se poprvé vynořily, pocítila jsem tak hlubokou nenávist, jakou jsem v tomto životě snad nikdy necítila. Pod touto zlobou a nenávistí byla ukryta emocionální bolest – pocit obrovského smutku, bolesti a ztráty, beznaděje a zoufalství, které vše vyvěralo z oné doby a následných životů. 10. února jsem od Zástupů obdržela soukromý vzkaz. Mám pocit, že bych se měla o něj podělit, neboť nejsem v osobním kontaktu se všemi z první a druhé vlny OT ani z členy záchranných týmů, kterých se to všech týká.

 

 

 

Soukromý vzkaz.

10. února 2008

Takže, požádali jsme o rozhovor abychom nabídli podporu jak tobě, tak i ostatním, kteří procházejí tímto procesem očišťování fundamentálních zkušeností starých milióny let, měříme-li lineárním časem. Mimo čas jsou tyto zkušenosti plně přítomné a mají plný dopad, jako by se právě staly. Při jejich vyzvednutí do paměti, aby mohlo dojít k odstranění jejich emocionálního náboje tím, že budou rozeznány a zaregistrovány že se staly, mají odpovídající dopad jako by byly znovu prožity čerstvě a syrově jako tenkrát.

 

Jak již bylo řečeno, využíváme všech prostředků, které máme k dispozici, abychom usnadnili tento proces každému, kdo jím nyní prochází. Pracujeme s vámi když spíte, takže si nejste přímo vědomi toho co se děje, ale tělo stejně registruje jejich dopad, takže není jiné cesty při obnově těchto politováníhodných okolností a obnovení vypadlých propojení. Naším vše překlenujícím cílem je obnovit vás do stavu v jakém jste byli předtím a k tomu je potřeba znovu opravit mnoho škod. Ke všemu ještě přispívá záležitost lineárního času, což znamená že ti, kteří patří do prvních dvou vln musí tento proces dokončit pokud jsou ještě ve stávající konfiguraci a umístění.

 

Členové třetí vlny a speciálních sil se budou těmito otázkami zabývat až po evakuaci a nebudou muset být ve funkčním stavu po dobu, kdy na nich budeme pracovat. Budou umístěni do speciálních komor a v nich zůstanou, dokud nebude celý proces dostatečně dokončen aby mohli být přesunuti na Mezistanici pro jejich další přípravu na kolonizaci Terry. Bohužel první dvě vlny musí svůj proces zakončit dříve, než dojde k evakuaci, takže s nimi musíme pracovat takto. To se týká též těch, kteří zastávají funkci „polních generálů“ během evakuace a poté odejdou na své domovské planety aniž by se stali „pozemskými“ obyvateli Terry. Ti musí být též plně restaurováni ještě před evakuací a nepůjdou na Mezistanici.

 

Další galaktičtí dobrovolníci budou dostupní během procesu, jak to budou  jejich povinnosti a úkoly vyžadovat, ale většina z nich se v současné době nemanifestuje ve 3D fyzickém těle. Budou dostupní během evakuace, na lodích během různých procesů či v době příprav na Mezistanici podle potřeb.

 

Máme dostatek lidí pro zabezpečení všech potřebných kroků v průběhu celého procesu. I když se všemožně snažíme usnadnit tento proces první i druhé vlně, jsou to pro ně obtížné zkušenosti a nelze úplně eliminovat dopad, které mají očistné procesy na fyzické tělo a psychické aspekty spojené s 3D manifestací.

 

Stále ještě je značné množství materiálu, který je potřeba zpracovat, takže vám radíme využívat patřičné prostředky (prostředky zvyšující vibrace, cvičení, techniky odbourávající stres, meditace, teplé koupele, esence, a podobně) pro snížení vašeho napětí a úzkosti a vězte, že to též přejde.

 

Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

 

 

Novinky v procesu propojování.

21. června 2008

Počínaje Amadorovým propojováním koncem prosince (viz. „Další krok“ z 29.12.2007) započal aktivní proces propojování jedinců na jejich 4D těla. Zatím jsem si vědoma dvou dalších zvířat, které tímto procesem prošla a opustila svá 3D těla (zemřela).

Koncem března mě navštívila celá skupina bytostí ze 4D a Ježíš/Sananda mě informoval, že následujících 60 dní dojde k urychlení a zintenzivnění celého procesu. Řekl mi, že v porovnáním s tím co přijde, se bude zdát dosavadní postup jako velmi pomalý. Zaručeně měl pravdu a je velmi těžké držet se změnami krok. Nebeské Zástupy prohlásily, že ty podstatné změny se budou odehrávat uvnitř nás a nebudou viditelné. To se též ukázalo jako správné.

17. května 2008 mi Nebeské Zástupy předaly soukromý vzkaz týkající se procesu propojování jednotlivců, kteří jsou zapojeni do prvních dvou vln Operace Terra. Následuje část rozhovoru, která se týká OT a ze které jsou vypuštěné soukromé informace:

 

Soukromý vzkaz.

17. května 2008

Otázka: Když se dívám na skupinku lidí, kteří se shlukli na tomto diskusním fóru (plus další, kteří zde již nejsou), nemůžu si pomoci, ale musím se divit: „Jak se dostaneme odtud tam? Jak zvládneme překonat obrovskou propast, která nás dělí od plného fungování ve 4D? To množství poškození, zranění a nezhojených traumat se jeví jako překážka, kterou nelze překonat, i kdybychom na to měli mnoho dalších let, které jak tuším nemáme.

Odpověď: Nemáte.

Otázka: Tak jak se dostaneme odtud tam? Jak se skutečně stanu krásnou Dámou Lyarou? Proč mám pocit, že pro ní připravuji cestu, zatímco se zdá že jsem na hony vzdálená od okamžiku, kdy budu opět celistvá?

Odpověď: Ptáš se a my odpovídáme. Máš poznámkový sešitek nadepsaný hláškou, že pro Boha v podstatě není nic nemožné? Takže pro Boha není nic nemožné a v této situaci je Bůh přítomný mnohem více, než si uvědomujete. Myslíme tím, že není nic „nadpřirozeného“ v tom, co se nyní děje. Když se jedinec začíná propojovat na své analogické 4D bytí, jeho nefunkčnosti se dočasně zvýší, neboť neexistují odpovídající části na druhé straně. Ve skutečnosti se nezvětšují, ale v kontrastu s druhou stranou propojení jsou tak zviditelněny, že jsou evidentní a odhalené.

V okamžiku, kdy bude propojování dokončeno, tak nefunkčnosti jednoduše zmizí. Podobně jako vypadnou hrášky z lusku – rukavice bude otočena vnitřkem ven.

Takže to není nic nemožného, pracujeme na tom všichni společně 24 hodin/7 dní v týdnu. Dojde k tomu u každého, kdo je součástí týmu OT. Zatím jste si všimli jen těch, kteří opustili svá 3D těla. Až dozraje čas k odchodu každého jedince, tak půjde. Nemusíte nic jiného než si udržovat svůj kurz, směr a rychlost. Vyrovnaně stále vpřed, ať je u vás na denním pořádku. Stůjte vyrovnaně u kormidla, dovolte drobné korekce kurzu když jsou zapotřebí – vždy uctivým způsobem – a udržujte kurz, směr i rychlost. Ti, kteří se vydali na cestu jsou na cestě a nic na tom nezmění sebevětší množství zranění či problémů.

Buďte trpěliví. Jak jsi již někomu říkala, všechno bude. Všechno bude – pro každého v ten správný čas a tím správným způsobem.

[zbytek vzkazu byl vynechán neboť se týkal jen osobních věcí]

Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

 

V noci 14. června jsem prošla velmi silnou zkušeností vidění a cítění mého 4D já a viděním a cítěním prvních lidí, kteří dorazili na palubu abychom se „spojili“ a započali fungovat pro OT jako celek. Uvědomila jsem si, že všichni, které jsem poznala patřili k týmu podpory a zabezpečení a nikdo z hlavní řídící skupiny nebyl přítomen.

Pocit přítomnosti mého 4D já v mém 3D těle přetrval a poté jsem zjistila že jsem propojena na 75%. Od té doby tuto zkušenost zpracovávám a po obtížných čistících projevech dnešní noci mi bylo sděleno, že napojení je dnes ráno 76,5%. To je v souladu s tím, co říkaly Zástupy o odplavování informací z buněčné paměti, což se projevuje jako dočasně zvýšená dysfunkčnost.

Nemám tušení, jak dlouho to bude trvat, ale je mi jasné, že jsme v tom „až po uši“ a ne jen že to „už začalo“, jak jsem měla pocit před dvěma měsíci. Z toho co mě bylo sděleno v soukromém vzkaze musím předpokládat, že jakmile jedinec dosáhne 100% propojení, bude to okamžik, kdy plně splynou se svým 4D tělem. I nyní však vnímám své 4D tělo ve svém současném 3D těle a tak jsem zvědavá, zda-li opravdu po dokončení propojení budu schopná přesunu nahoru i dolů po frekvenční stupnici a vstupovat do 3D i 4D. Mám pocit, že pro každého to bude jiné podle toho, jaké mají funkce v OT.

Detaily postupu zveřejňuji v týdenním Radio Shows. Doporučuji při očistných procesech používání esenciálních olejů pro ulehčení celého procesu.

S láskou

Lyra

 

Soukromý vzkaz.

 

17. května 2008 jsem od Zástupů přijala soukromý vzkaz týkající se efektu propojovacího procesu, který podstupují bytosti zapojené do prvních dvou vln Operace Terra. Když toto píši, tak je můj proces propojování vědomí a fyzické realizace 3D se 4D na hodnotě 84%. Jakmile jsem překročila hranici 80%, vnímání a osobní zkušenosti mé současné identity začaly expandovat do mnohem širšího referenčního rámce, ve kterém si často připadám, jako bych tu již nebyla a odkudsi odjinud se snažila zde fungovat. Zdá se, že tento stav se s postupem celého procesu prohlubuje, jak napovídá i poslední vzkaz od Zástupů:

 

 

13. července 2008

 

Takže, požádali jsme dnes o rozhovor, protože dojde v blízké době k mnoha událostem, měřeno vaším časovým měřítkem.

 

Zaprvé, jak již je ti jistě nyní jasné, je mnoho jednotlivců – jak zvířat, tak lidí – úplně odvoláváno ze 3D, zatímco jiní se stále připravují pobýt na zemi nějakou dobu. Lidé se stěhují – jak horizontálně, tak i vertikálně – v rámci těchto příprav. Připravuje se veliký posun, který, do určité míry, ovlivní každého na planetě – někoho více, někoho méně, ale všechny znatelně.

 

Ty se spolu s ostatními pohybuješ směrem vzhůru ve zrychlujícím se tempu a to bude pokračovat, dokud se tento proces nedokončí. Jakmile bude vzájemné 3D propojení se 4D 100%, bude to znamenat ukončení procesu přechodu k plnému 4D vědomí a přítomnosti a současný přechod bude ukončen a další započne. O tom bychom se nyní rádi zmínili.

 

Váš současný přechod zahrnuje opouštění všeho, co si pamatujete jako svojí 3D „minulost“ – vzpomínky z tohoto i minulých životů prožitých v tomto 3D frekvenčním pásmu a s tím souvisejících zkušeností. S tím též opouštíte všechny vzpomínky a působení bolesti a smutku z tohoto období, takže vás přestanou ovlivňovat mentálně i emocionálně.

 

Máte však i jinou „historii“, která vám bude muset být dostupná, takže od nynějška budete nejen opouštět 3D vzpomínky, ale též si začnete znovu uvědomovat co předcházelo tomu, než jste vstoupili do časové smyčky vaší 3D „historie“.

 

To znamená, že s odpovídající ztrátou ztotožňování s vaší 3D identifikací jakožto těla a osobnosti, bude narůstat vaše uvědomování si a ztotožňování se z vašimi vyššími těly a osobnostmi. Znovu získáte svoji schopnost mít přístup k celému vašemu spektru vyjádření, což je mnohem víc než jen vaše 4D realizace. Tento proces bude vyžadovat mnoho odpočinku a spánku. Dejte tomuto procesu prostor a neblokujte ho vymýšlením si harmonogramů a „pravidel“ a „měl bych“. Buďte klidní, lehněte si když potřebujete a dovolte si další expanzi. Nesnažte se řídit či směrovat tento proces. Jen si dovolte plně ho prožít. Dovolte si procítit pocity a myšlenky, které s tímto procesem přijdou.

 

Vaše frekvenční úroveň se pohybovala mezi 3D a 4D. Nyní budete oscilovat mezi více zaměření a méně zaměření. Nakonec se budete cítit trvale jako bezbřehý oceán s jediným pohyblivým bodem zaměření pozornosti do reality, kterou budete poznávat. Bude to jen BOD poznávání. Konkrétní forma prostřednictvím které budete vybraný bod vědomí poznávat bude velmi pohyblivá či tekutá, takže se v nejlepším případě bude vše zdát jaksi libovolné. Prostě umožněte tuto pohyblivou tekutost a vše bude v pořádku. Znovu se ozveme.

 

Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

 

 

Nové zprávy.

20. února 2009

 

Odpočítávání započalo! 28. ledna 2009 došlo k pročištění a aktivování všech 144.000 Elohimů, což vedlo k roztříštění frekvenční bariéry a značně urychlilo postup zbývajících událostí, které jsou naplánovány pro časovou linii vedoucí na Terru. Vnitřní změny pokračují ruku v ruce s vnějšími událostmi (např. současný globální finanční kolaps) a Operace Terra je nyní ve stádiu plné aktivace.

Nebeské Zástupy nám nyní každý týden předávají nové zprávy o stavu celého postupu, což předávám dál prostřednictvím internetového Online rádiového vysílání, spolu s týdenním komentářem ke každému tomuto soukromému vzkazu a postupu celého procesu. Když chcete znát větší porobnosti, než je zde uvedeno, předplaťte si rádiové vysílání a spojte se s dalšími členy OT týmu.

Nebeské Zástupy vyjmenovaly šest charakteristických zbývajících stádií dohody, kterou uzavřeli Elohimové před 4,6 miliardami let. První z těchto fází zahrnuje fyzické vyzvednutí těch lidí, kteří jsou přímo zainteresováni v následujících dvou fázích – odstranění přítomnosti reptiliánů ze 3D okolního prostoru planety v roce 2010 a fyzickou evakuaci zbytku všech, kteří mají v plánu nyní cestu na Terru. Pozemní přípravy evakuace začnou pravděpodobně koncem roku 2011 a přesné načasování pro jednotlivce bude záviset na podmínkách na zemi v té době. Evakuace bude kompletně dokončena před geografickým posunem pólů v červnu 2012. (Toto se týká pouze jedinců z časové linie směřující na Terru.)

Zbývající tři fáze se skládají z přípravy kolonizace Terry, vlastní kolonizace a dokončení celé 4,6 miliard let staré dohody, kdy nová generace vedení (narozená již na Teřře) se ujme vlády. Zde jsou některé detaily, jak je nyní známe:

Jsou dvě skupiny lidí, které budou vyzvednuty do lodí – první v období 25.-28. dubna 2009 a druhá zhruba v týdenním intervalu kolem poloviny června 2009. Všichni kdo budou v tomto období vyzvednuti patří do skupiny, která se bude podílet na očistných procesech 3D vzdušného prostoru a/nebo na evakuaci. Všichni ostatní, kteří patří do Operace Terra, ale kteří se nebudou přímo podílet na těchto specifických úkolech, zůstanou na zemi a budou vyzvednuti ve třetí vlně (největší) v roce 2012. Účastníci prvních dvou evakuačních vln budou poté, co budou vyzvednuti, procházet rehabilitačním procesem aby se mohli nadále pohybovat ve svých 4D tělech dostatečně funkčně, aby byli schopni se zhostit svých úkolů při následujících dvou událostech.

Moje práce a totožnost jakožto zvěstovatele a průvodce materiály Operace Terra, internetové stránky a služby, budou ukončeny koncem června 2009. Ve své následující pozici pro OT budu jako Lady Adona z hvězdného systému Síria spolupracovat se svým partnerem a dvojčetem Lordem Michaelem Adirem z hvězdného systému Síria. Oba budeme zodpovídat za Taktické Operace jako zastřešující organizace dohlížející na všechny aktivity, které se týkají lodí. Budeme poskytovat podporu všem odvětvím a činnostem v rámci projektu.

Oddělení Strategických Operací je skupina zodpovědná za plánování všech fází operace a specialisté pro styky se budou podílet na vývoji systému komunikace mezi všemi zainteresovanými galaktickými kulturami, které se podílejí na Operaci Terra. Výsledkem bude veliké obohacení galaktické mysli a  jedinečná příležitost v životě galaxie k vytvoření galaktického kulturního výměnného centra, které bude ovlivňovat zkušenosti pozitivně zaměřené orientace všech zúčastněných 4D kultur.

Lord Michael Andronicus z hvězdného systému Síria má svoji vlastní velitelskou loď a bude koordinovat činnost velitelů jednotlivých letek, které se této akce zúčastní. Je podporován Taktickou Operační skupinou a je po celou dobu v úzkém kontaktu se Strategickou Operační skupinou. Jedním z velitelů je Aštar, jehož letka má původ v našem slunečním systému a druhá letka jsou síly ze Síria. Další skupinu, která se projektu účastní a kterou Zástupy identifikovaly jsou dračí a lví lidé. Dále jsou zapojeny i další rasy a kultury, které zatím nebyly jmenovány. Celkem je do různých fází projektu zapojeno kolem 40 miliónů galaktických dobrovolníků.

Po evakuaci a následných procesech se všichni evakuovaní sejdou na obrovské mateřské lodi Midway Station (Přestupní Stanice), která má rozměry zhruba 80% velikosti naší nynější planety. Adaptování se na podmínky fungování v rámci informačního toku dostupného plnému vědomí bude trvat pravděpodobně 2-3 roky, a pak se bude pokračovat několik let s přípravou kolonizace. Během té doby se probudí mnoho latentních schopností, které přispějí k obohacení struktur, aktivit a zkušeností, které budou přítomné na Teřře.

V mezidobí mezi konečnou evakuací a vyzvednutím prvních dvou skupin bude docházet k úzké koordinaci prvních dvou a třetí skupiny na Zemi. Jedná se o jedinou operaci s mnoha  stránkami, které ji tvoří, a o všechny musí být postaráno jako o součást celku, bez ohledu na to, kde jsou umístěné. Vedle skupiny Taktických Operací existuje i Řídící Divize, která má na starosti pohyb všech lodí, aby všechny operace byly harmonické a bezpečné. Rehabilitaci zajišťují léčitelé a technici, vyškolení v rehabilitačních procedurách, které budou prováděny na všech, kteří budou vyzvednuti do lodí. Všem, kteří budou vyzvednuti ze 3D Země, budou pomáhat mnozí galaktičtí dobrovolníci s plným vědomím 4D, dokud nebudou schopni fungovat sami. Skupina Kolonizačních Operací se bude zabývat otázkami kolonizace a Skupina Strategických Operací bude koordinovat ostatní divize po celou dobu projektu.

Poté co bude Terra kolonizována civilizacemi z celé galaxie, budou její zkušenosti obohacovat celou galaxii. Přepokládá se, že první skupina dětí se na Teřře začne rodit v horizontu asi 100 nynějších pozemských let.

Lyara nyní již opustila fyzické tělo, ve kterém teď přebývám jako její aspekt Adona (viz. Soukromý vzkaz z 1. února 2009). Budu dále zajišťovat trvalou podporu do doby, kdy bude vyzvednuta druhá vlna. V té době uvedu do provozu novou verzi stránek OT na téma „Domov nového úsvitu“ a rádio a rodinné fórum budou uzavřeny. Všechny tyto fáze budou zveřejněny v následujících zprávách tak, jak budou přicházet.

S láskou,

Adonna

 

Soukromý vzkaz z 1. února 2009

Takže, požádali jsme o rozhovor, abychom pokračovali v našem každotýdenním seriálu novinek. Tento týden bychom se rádi soustředili na blízkou i vzdálenější budoucnost. Po aktivaci Elohimů, 28. ledna 2009,  se toho dalo hodně do pohybu. Všechny vás to osobně ovlivní, stejně jako celou planetu, protože vše co bylo pozastaveno se dalo do pohybu mnohem rychleji a komplexněji. Jenže pro vás, kteří směřujete na Midway Station, je stejně nejdůležitější váš vnitřní posun a ne změny, které hlásají světová média.

Co se týká vnitřních změn dochází k mnoha změnám a vaše podpůrné týmy s vámi pracují 24 hodin denně, aby byl zajištěn váš co nejplynulejší posun vpřed a též co nejrychleji to jde. Vnitřní změny drží krok s tím, co se děje venku. Po zvolení nového prezidenta USA byla pročištěna cesta a mnohé se urychluje. Věděli jsme, že k tomu dojde, byli jsme na to připraveni a všechny předchozí změny byly proto připravovány pro toto období.

Mnozí z vás se stále podivují, jak se dostanou z pozice, na které se nyní fyzicky nacházejí, tam kam směřují. Jediné, co vám nyní můžeme říci je, že bez ohledu na stav vašeho stavu propojení je o váš postup k fyzickému vyjádření v jiném frekvenčním pásmu postaráno a my postupně přidáváme správné „přísady“, aby se to uskutečnilo. Opět zdůrazníme, že jediné, co musíte nyní udělat, je přijmout proces co nejvíce můžete. Nic jiného pro to nemůžete udělat. Máme nejen technologii, ale i zkušenosti a váš podíl spočívá pouze v přijetí tohoto procesu.

První fáze má za úkol dostat ve fyzických tělech do lodí ty, kteří mají „jít“, a poté je přesunout do přestupní stanice Midway Station. S některými z vás se počítá, že zůstanete na zemi až do doby evakuace. O každého bude postaráno přesně podle jeho plánu a vzhledem k roli, kterou hraje v rámci OT. Rádi bychom dodali, že v různých fázích operace se mohou role některých lidí změnit. Například Lyara  byla naším hlasatelem, zástupcem pro pozemní část OT, a částečně i interpretem našich materiálů, které jsme předávali. Tato funkce již nebude v blízké budoucnosti potřeba, takže ji aktivně připravujeme na novou úlohu, ve které bude mít aktivní roli v blížících se událostech. Protože ona je jednou z těch, o které jsme se zmiňovali, že má na úrovni 4D dvě fyzická těla, tak ji aktivně připravujeme na přijetí její druhé identity do stávajícího fyzického těla – Lady Adonny, která bude hrát aktivní roli v blížící se evakuaci a událostem ji předcházejícím. Lyara v této době svoji roli již dohrála a nastoupí opět až po evakuaci v aktivních fázích směřujících ke kolonizaci na Midway Station.

Podobně i další řada jednotlivců nemá přidělenou roli pro blízkou budoucnost a zapojí se až v přípravě kolonizace samotné. Ti v této době zůstanou na zemi a budou vyzvednuti až v poslední fázi evakuace. Musíme dodat, že tento postup je podporován v galaktickém měřítku a větší část personálu není v této době přítomná na zemi ve fyzických 3D tělech. V celé akci je zapojena i řada druhů, které nemají humanoidní formu a kteří pocházejí z jiných hvězdných systémů. Budete spolu seznámeni až budete na lodích a v Přestupní stanici. Někteří z nich jsou nyní též na zemi s vámi a jsou informováni o tom, jakou formu na sebe vezmou v meziobdobí. Jedná se hlavně o dvě kultury, o kterých bychom se nyní rádi zmínili. Jedni jsou lví lidé z hvězdného systému Síria, kteří však obývají i jiné hvězdné systémy galaxie. Dračí lidé se též znovu objeví. Jsou to přeživší draci, kteří se v dávných dobách snažili zabránit reptiliánům v rozšíření své působnosti po celé galaxii a hlavně obsadit Zemi. Země se nyní stane Terrou, a proto nadvláda reptiliánů musí skončit.

Na konci, až budete plně rehabilitováni na lodích a Přestupní Stanici, bude část loďstva zapojena do očištění 3D prostoru Země od přítomnosti reptiliánů, aby byl její přechod do manifestace jako 4D Terra bezproblémový. K tomu dojde v mezidobí kdy zmizíte ze 3D (letos) a znovu se objevíte v době vlastní evakuace. Z tohoto důvodu někteří z vás budou hrát různé role v různých obdobích podle potřeby.

Nyní je nejdůležitější věcí dostat ty z vás, kteří jsou v prvních dvou vlnách do lodí a na Midway Station. Jakmile k tomu dojde, proběhne proces rehabilitace. Ti z vás, kteří používají více těl se v této době pravděpodobně zaměří pouze na jedno z nich a ostatní zůstanou v potenciální pohotovosti, protože prozatím nebudou mít specifikovanou roli, která začne až později. To je pro každého jednotlivce různé a my mluvíme nyní čistě obecně. Od vás to vyžaduje flexibilitu, oproštění se od představ, které možná máte o tom, jak byste mohli vypadat, jakou budete obývat fyzickou formu a jaké funkce budete zastávat. Vše má své místo a svůj čas v celkovém plánu a my jsme si velmi dobře vědomi jaké potřeby prezentovat a v jakém pořadí. Ještě jednou zdůrazňujeme, že největší pomoc, jakou nám můžete v činnosti poskytnout, je přestat odporovat čemukoliv.

Dnes se vám snažíme předat obrázek v jeho dynamičnosti. Kde jste jednou začali neznamená, že tam též musíte skončit. Dochází k novým uspořádáním a ještě další budou následovat. Když jsme vám radili, abyste se nechali unášet proudem, nebyla to z naší strany planá fráze. Nyní je ještě mnohem aktuálnější, abyste se odevzdali proudu vašeho života a přijali to, co musíte přijmout. Vším potřebným budete zásobeni tím správným způsobem podle plánu, který jste si vytvořili, a to se samozřejmě týká i vašich nejbližších. Z vašeho současného úhlu pohledu si naprosto nemůžete umět představit komplexnost celé akce, takže vás žádáme o spolupráci a důvěru.

Změna není vždy příjemná. Stupeň nepohodlí přímo závisí na stupni odporu jednotlivce. U těch, kteří se již naučili odevzdat se, má nepohodlí kratší trvání a nižší intenzitu. Ti, kteří se to ještě nenaučili, budou procházet většími nepříjemnostmi. Odpor vždy jen zvýší stupeň nepohodlí. Určitý stupeň nepohodlí je nutný, ale je to též cesta k uvolnění energií které brání procesu.

Takže, když se vynoří emoce, doporučujeme, abyste je nechaly vámi proudit a odplynout s co možná nejmenším odporem. Nejde zabránit emocím, abyste je cítili, když se uvolňují, jak přecházíte z jedné situace do druhé. Děláme všechno možné, abychom vám to usnadnili, ale pro dobrovolníky, kteří přišli do 3D, aby se v ní pohybovali, jsou tyto pocity nevyhnutelné a je naší snahou vám co nejvíce tento efekt ulehčit. Nyní, po aktivaci Elohimů, je odstranění zbytků vašich 3D existencí velmi usnadněn a zbytek procesu bude probíhat mnohem rychleji než předtím. Možná byste to měli zvážit a nechat si pro sebe více prostoru a času na zpracování těchto zkušeností, jak jen to vaše situace dovoluje.

To je vše co jsme vám chtěli tento týden sdělit. Děje se plno věcí a budete dostávat další informace každý týden, dokud tato fáze neskončí. Lyara bude dále naším mluvčím dokud tato úloha bude zapotřebí, a pak plně ztělesní svoji identitu Lady Adonny a spolu s Lordem Adirem se bude aktivně podílet na dalších událostech. Znovu se objeví jako Lady Lyara, až přijde její čas, hlavně s ohledem na její vztah s Lordem Andronicusem a jeho funkcí mezi veliteli letek.

Opouštíme vás v míru s požehnáním. Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

[Amen, a děkuji.]

 

 

 

Poslední soukromý vzkaz

20. dubna 2009

 

Naši drazí,

Toto je naposled, co s vámi komunikujeme touto cestou. Během příštího týdne bude mnoho z vás fyzicky vyzdviženo, a ocitnete se mezi námi. Od té doby se to bude odvíjet tak, že většina z vás bude nakonec s námi a konečně začneme spolu tvořit Terru. Toto je poslední fáze cesty, která se táhne již miliardy let a je pro nás velkým potěšením přivítat vás opět mezi námi. Byli jsme spolu na začátku a nyní budete opět s námi. Jsme vaši bratři a sestry, rodina vaší duše, a je naší výsadou i odpovědností dohlédnout na vás v této době.

Pro ty, kteří po této akci ještě zůstanou na zemi, zůstává v předaných materiálech mnoho moudrosti a můžete je ve svém každodenním životě dobře využít. Pro nás nyní nastává čas obrátit svojí pozornost k těm, kteří se s námi setkají fyzicky a dále pokračovat v další fázi operací, které vyvrcholí samotnou evakuací. Období příprav je v podstatě ukončené a nyní budeme sklízet, co jsme svojí předchozí prací vybudovali. Vzkazy sloužily k tomu, aby aktivovaly ty jedince, kteří se k nám nyní připojí a též aby zasadily semínka do vědomí budoucích generací, aby též našly svoji cestu na Terru někdy později.

Brzy už nebudou pochybnosti o tom co se děje a o čem jsme vám pravdivě referovali a připravovali vás na to. Ve stejnou dobu. kdy bude docházet k vyzvedávání našich lidí, se budou odkrývat na zemi další záležitosti, které každému jednotlivci umožní nalézt tu svoji pravou cestu, které je jen a jen jejich. Nakonec to vše vyústí v úplné oddělení časových linií, takže nebudou sdílet stejnou realitu.

Vše, co ke svému vývoji budete potřebovat, objevíte na vaší vlastní cestě. Nezapomeňte vždy a všude naslouchat svému vnitřnímu hlasu, věnujte pozornost tomu, jak to v každém okamžiku cítíte, a žijte svojí pravdu ať už se kolem vás děje cokoliv. Každý z vás kráčí naprosto jedinečnou cestou a nikdo jiný vám nemůže říci, co je pro vás to správné. Důkladně si to zapamatujte. Vaše odpovědi hledejte uvnitř sebe a důvěřujte pocitům, které vám říkají, co máte vědět.

Všechno, co mělo být pro potřeby široké veřejnosti řečeno, bylo řečeno. Vězte, že jste milováni. Vězte, že jste v každém okamžiku obklopeni mnoha neviditelnými pomocníky a že nic vám nemůže zabránit v tom, abyste dosáhli cílů, které jste si jako Duše stanovili. Tento vzkaz je nutně velmi krátký, neboť naše předchozí vzkazy jsou stále dostupné a když je budete potřebovat, abyste si připomenuli některé principy které jsme popisovali, nebo události které mají nastat, máte možnost. Ať už vás vaše cesta povede kamkoliv, vždy budou vaše otázky nějakým způsobem zodpovězeny. Každý odkrývá tajemství své životní cesty tím, že jí žije.

Nyní vás opouštíme v míru, s úctou a s požehnáním a těšíme se na ty, kteří se k nám nyní opět připojí. Ámen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

 

 

 

Převzato:  http://vzestup.stesticko.cz

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz