„Zen Hvězd“: Vzešli jsme z hvězd

„Zen Hvězd“: Vzešli jsme z hvězd

„Zen Hvězd“: Vzešli jsme z hvězd

„Vědění bylo vnitřně vrozené a vlastní všem věcem.

Svět byl knihovnou… „

náčelník Stojící Medvěd, Oglala Solux

Jedna z mých prvních vzpomínek je na hvězdy. Byl jsem si vždycky vědom, že jsme hvězdná stvoření, hvězdné děti. Dokonce už když jsem byl velmi malý, vzhlížel jsem k diamantům světla na nebesích a žádal jsem bytosti tam nahoře, aby přišly dolů a vzaly mě zpátky domů. Což se stalo dlouhou debatou o tom, proč toto nemůže být učiněno… Tedy prozatím. Michael Cremo říká: „Nevzešli jsme z hmoty; naopak jsme sestoupili dolů ze sféry čistého vědomí, ducha.“ A to je ten pocit, který jsem zažíval jako dítě při pohledu zpět směrem k místu svého původu – hvězdám. Své tvrzení zakládá na zjištěních moderní vědy a na studiu velkých světových tradicí moudrosti, včetně Védské filosofie staré Indie. Cremo navrhuje, abychom se před pátráním po původu lidského života nejprve zamysleli nad tím, co lidská bytost je. Tvrdí, že lidé jsou kombinací hmoty, mysli a vědomí či Ducha – který se projevil v energii, neboť hmota je také energie. Já bych to posunul o krok dále. Všichni jsme jedinečná stvoření: bytosti světla, lidské bytosti, mimozemská stvoření, bytosti vyvíjející se evolucí nebo devolucí/přechodem. Máme k dispozici bohaté vědecké důkazy ukazující, jak může jemný element mysli a vědomí-já existovat, a existuje, nezávisle na fyzickém těle a jak je tato životní realita systematicky vyřazována z oficiální vědy skrze proces filtrování vědění.

„Kdykoli dochází k filtrování vědění, můžete očekávat řádnou dávku odporu, kritiky a zesměšňování, pokud dojde k odhalení či vznešení námitek proti podobným praktikám,“ říká Cremo. A to je důvod, proč byl vědou napaden Immanuel Velikovsky za použití psychotických způsobů. Revoluční dílo Velikovského totálně změnilo svět vědy i esoterickou historii lidstva. Jeho popis událostí ve Světech v kolizi a Na počátku je mistrovským dílem Kosmu.

Pokud s tímto vědomím pohlédneme za horizont, do blížících se časů, jež leží před námi, směřujeme k ohromující zkušenosti. Celé naše prostředí sestává ze znaků a symbolů. Na počátku jsem se ptal: „Co je skutečné?“ Vzhledem k tomu, že vidíme realitu určitým přesně vymezeným způsobem, většinu lidí ani nenapadne, že splétají iluzi – samo-vytvořenou mandalu, ať už je tato mandala vyvážená a celistvá nebo roztříštěná a v rozkladu.

Celá naše mentální krajina je složena z těchto symbolů. Hologram této přítomné reality je vytvořen ze smluvených symbolů a tyto úmluvy napínají hranice, které nad nimi byly ustanoveny. Vybudovat konsenzus v zájmu míru znamená souhlasit s nesouhlasem. Musíte souhlasit s realitou, jež je vám prezentována a to je důvodem, proč říkám „osvoboďte svou mysl!“

Krishnamurti to vyjádřil ještě lépe v díle Osvobození se od Známého, když řekl: „Myšlenka je čas.“ Vše, co budeme brzy prožívat bude procitnutím nepředstavitelných rozměrů. Po dobu trvající několik let bude všechno vypadat velmi bláznivě a během tohoto období chaosu budou mnozí ulpívat, držet se jako o život, na utkvělých představách týkajících se oblíbených symbolů a přesvědčení. Pokud se nechcete zbláznit, je lepší pustit se jich nyní, jelikož nové ikony osudu budou mapovat realitu.

Život za životem se každá jednotlivá duše či bytost může rozhodnout: přesune se do nižších vibrací Kosmické lekce nebo promění olovo na hvězdné zlato? Jakmile je proměny dosaženo, bytost zjistí, že neexistuje nižší a vyšší; je pouze to, co Krishnamurti a mudrci nazývají: druh reality.

K tomuto objevu je zapotřebí energie a způsob, jakým nyní žijeme, buď snižuje nebo zvyšuje sílu životní energie zářícího těla. Já považuji za kouzelný prsten prstenec naší vlastní DNA a naše napojení na ducha, světlo či božské. Naše myšlenkové napojení a představivost mohou a musí aktivovat řešení pro to, co označuji jako svět kontaktovaných – inteligentních – těch, kteří přežijí.

Osobnost nebo ego, hmota, peníze, moc, sex, náboženství, ambice, nenasytnost, domýšlivost, chtění, strach atd., stejně jako svět systémů víry a přesvědčení, jsou na cestě ven, protože jsou zbytečné a brzdící. Tento dysfunkční přístup k životu bude nahrazen vyspělým věděním ducha. Přesvědčení a systémy víry jsou také ničivým faktorem v lidské společnosti kvůli způsobu jejich použití. Odměňuje ty, kteří se klaní zlatému teleti ega a materialismu, a snaží se zničit ty, kteří tak nečiní.

Tito lidé si ještě neuvědomují, že jim jednoho dne budou jejich peníze i materiální bohatství odebrány, částečně díky okolnostem, jimž čelíme, částečně díky pozemským změnám. Tento den brzy nadejde. Jaká pak bude užitečnost ega, jeho vypočítavého materialismu a sobě-sloužících agend?

Pokud budeme společně pracovat na vytvoření světelné technologie či netechnologickým akumulátorech orgonu a dalších řešeních založených na zdravé energii, budeme na dobré cestě, jak se zbavit regresivních mimozemských typů reptiloidních a dalších entit parazitujících na lidském druhu. Tento krok může být vykonán mírovou cestou; vyžaduje pouze změnu v srdeční soudržnosti. Ve skutečnosti víme, že směr je dán. Do roku 2017 bude docházet k destrukci, dokud nepřejdeme do jiných dimenzí. Jinými dimenzemi mám na mysli schopnost lidské bytosti přehodit reality a žít jinak, než jak to dělá v současnosti.

Jsme hvězdy a vesmír je naším domovem. Existuje netechnologické záření, které kompletně vyčistí místo od DOR. Pokud je zaměřeno na entity či regresivní druhy mimozemšťanů, tyto rychle zmizí. Orgonový generátor postavený Wilhelmem Reichem je nástrojem, který je napojen na éter. Říká se, že hojí umírající zóny a dokáže přirozeně vytvořit mrak. Řekl bych, že vyspělé lidské bytosti jsou také orgonovými generátory a dokáží vytvořit svou vlastní vyváženou rezonanci, která rovněž léčí rozsáhlé oblasti.

Využití a nasměrování svého vlastního záměru a soustředění se na řešení je více než modlitba a mnohem více než pouhá meditace v ústraní. Je to o napřímení koncentrovaných a zaměřených světelných paprsků myšlenek ve snaze najít znamení, přenášených telepatií a fungováním jako mohutně zesílený signál. Signál je soustředěn na to, aby byl zachycen kýkoli, kdo může pomoci a pomůže. Říká se tomu navázání kontaktu. To, co Reich objevil pro orgon, můžete také učinit se svou myslí.

Kdyby unešení mimozemšťany – tito unešení se nerovnají kontaktovaným – věděli, jak zaměřit nebo imaginovat orgonovou ochranu, osvobodili by se od této zkušenosti a rychle by ztratili pár špatných přátel. Kontaktovaní jsou ti mezi námi, kteří završí mysl proměňující sezení dobrovolné hyperdimenzionální interakce v tom, co bych označil jako kontaktní střediska či mezidimenzionální ET (mimozemské) školy světla, na jejich plavidlech. Moje vlastní světelná vize vesmírné lodi je jedním příkladem mých interakcí s nimi.

Proč chtějí vládnoucí síly – vlády, církev, zvláštní zájmové skupiny disponující financemi a vlivem a také média – potlačit naši tvořivost a vynalézavost? Proč chtěly, velice silně, zničit dílo Galilea, Krishnamurtiho, Reicha a Tesly?

Tyto dvě síly jsou popisovány jako síly světla a síly sloužící temnotě. Temná síla či negativní entity se živí lidským strachem, zármutkem, pocity ztráty, lítosti, vzteku atd. Z tohoto důvodu musí, pokud chtějí zůstat naživu a vykonávat svou práci, terorizovat lidské bytosti a lidé zase musí žít ve strachu z nich. Což udržuje lidi ve stavu značně poškozujícím mozek.

Jsem si jistý, že dokážeme vytvořit jednoduchá, ne-elektrická, ruční orgonová zařízení či Teslovy destičky a použít je k naší ochraně skrze přirozený přenos zářící vyvážené energie. Jeden z mých klientů, jenž je technickým mágem, mi řekl, že orgonová zařízení by rozpustila DOR a ochránila by nás před temnými entitami. Například drahokamy nabité příslušnou světelnou energií nás dokáží ochránit. Technologie existuje. Dokážeme vyvinout mírová a ne-smrtonosná zařízení rozpouštějící DOR a zvláštní ovladače, které vyčistí místo od temných duchů, entit, negativních mimozemšťanů a podzemních plazovců.

Bylo mi také vysvětleno, že dnešní vládnoucí systém eliminoval prastaré kultury, neboť tyto vyspělé civilizace byly společnostmi těch, ‚kteří byli v kontaktu‘ či kontaktovaných. Kultury Anasazi, prastaré civilizace, Keltové a další nomádské civilizace byly vysoce vyvinutými národy, které byly v neustálém kontaktu s vesmírnými bytostmi či dalšími cestujícími v čase. Představte si temnou entitu pokoušející se násilím si razit cestu mezi vámi a těmi, kteří si přejí vás kontaktovat. Jestliže dosáhneme Kontaktu – a my ho dosáhneme – regresivní bytosti ztratí kontrolu nad zemí. Toto je duchovní a evoluční bitva, která nás čeká a vaše volby rozhodují o výsledku!

Čemu dáváte přednost – kontaktu nebo ovládání? Kultury kontaktu byly proti ovládání, jelikož prosperovaly z duchovní vědy, kterou někteří nesprávně nazývají pohanské náboženství. Tyto národy neměly žádné náboženství a současná civilizace je tou civilizací pohanských věr maskovaných jako uctívání Boha. Skutečností je, že se jednalo o kultury založené na pravdě a extrémně vyvinutém vědění, vedené Kosmickým vědomím.

Ti, kteří k nám přicházejí z budoucnosti s námi také pracují, protože to, co vytváříme, je ovlivňuje. Oni zdědí naše chyby. Toto může být obtížné pochopit, neboť se to týká hyperdimenzionálního cestování v čase a teleportaci – ale v zásadě, jak mi to vysvětlily bytosti světla, jde o to, že Kosmická zpětnovazební smyčka vědomí neustále trvá.

Jestliže vytvoříme mimořádně špatnou budoucnost, a zaneřádíme planetu, promítne se to do jejich smyčky a pozmění světelný tok událostí v jejich světě, eventuálně pošle celé pole času do negativního vortexu – tedy do otáček víru mimo jejich kontrolu, neboť jsme to vytvořili my a my jsme ti, kteří to mají napravit. Napříč časem a prostorem jsme všichni jedno. Jsme všichni navzájem propojeni skrze dimenze času a prostoru i za jejich hranicemi ve sjednocujícím poli Kosmu.

Mnoho lidí čeká na to, že se elita zhroutí nebo na to, že Severní lidé odpojí elitu a odebere jí moc nutnou k terorizování světa. Je možné, že mimozemské rasy napomáhají tajným vládám s vytvořením děsivé technologie jednoduše proto, že přicházíme do doby, kdy se lidé změní a nebudou už jimi moci být dále využíváni.

Odborníci a vědci, lidé z vlády a vojenští představitelé budou předstupovat před veřejnost a začnou odhalovat to, co vědí o projektech, na nichž pracovali; od mimozemských kontaktů, hvězdných bran, vládních podvodů a ovládání mysli; experimentech s HAARP frekvencí a o těch zaměřených na vojenské ovládání počasí 2025, převráceném sestrojování havarovaných disků a tajné válce, jež je vedena.

Tyto debaty jsou stále zaplaveny dezinformací, ale informace vychází na povrch a brzy se hráz protrhne a z tenkého praménku vzejde silná řeka. Všechno bude brzy věcí veřejnou a skutečná akce může začít. Staří mágové věděli, že budoucnost je prodlouženým teď. Je to závod s časem, v této válce kouzelníka. Jiné budoucnosti jsou primitivní a máme se jim vyvarovat za každou cenu.

Pár přeživších bojovníků po celém světě a kultury kontaktu začnou znovu, jinak. Nalezneme a ochráníme hvězdné zlato… Závod s časem končí s koncem času. Jak karmická zpětnovazební reakce, tak i čas, zrychlují. V tomto bodě přichází nová fyzická vibrace.

Uvidíme, co to znamená. Den morfuje na hodinu a pak na vteřinu. Jednoho dne necháme polaritu času za sebou. Pán Světla zaskočí a rozpráví se mnou zpoza času, neboť oba pocházíme z věčných hvězd.

(c)2007 Translation: Adriana Křížová

 

 

„Zen Hvězd“: Mimozemské vedení

„Je to změna, kontinuální změna, nevyhnutelná změna, ta je dominantním faktorem v dnešní společnosti. Žádné rozumné rozhodnutí nemůže být učiněno, aniž bychom vzali v úvahu nejen svět takový, jaký je dnes, nýbrž také svět takový, jaký bude.“

Isaac Asimov

Je rozhodování se totéž co vnitřní vedení? Rozhodování je něco, co jsem se musel naučit nejpozději do věku 22 let, kdy jsem byl v armádě. Dokonce i u švýcarské armády, v níž jsem sloužil, jsem byl povzbuzován, abych naslouchal svému vlastnímu vnitřnímu vedení. Inteligentní Kosmos má způsob, jak se mnou interagovat tak, aby se vše odehrálo v inteligentním momentu. Tento inteligentní moment nastane, když se všechny faktory spojí pro inteligentní rozhodnutí v reálném čase. Planety jsou druhem mimozemského vedení a pokud dokážete dostatečně pozorně naslouchat, je jím také Galaktický Střed. Duchové našich předků jsou také formou mimozemského vedení a jelikož jsme z hvězd, my jsem také druhem tohoto vedení. To znamená mít schopnost přizpůsobit se situaci a učinit jasná rozhodnutí, jak postupovat. Vědět, jak jednat nebo kdy nedělat nic a nekonat žádné kroky. „Člověk je hvězdou připoutanou k tělu…“ tvrdí Smaragdové Desky Atlanťana Thovta. Já se domnívám, že jsme všichni naváděcími systémy, jež mají hvězdný základ, ale museli byste se nacházet uvnitř naváděcího systému, abyste to věděli. A to je důvodem, proč říkám, že jste vaším vlastním vnitřním světlem. Můžeme komunikovat s vyššími silami, ale pak to také musíme uvést do praxe. Proto jsem na počátku zmínil, že já jsem se naučil činit svá vlastní rozhodnutí celkem na počátku života.

Na svých cestách po celém světě přicházím do kontaktu s různými druhy mimozemšťanů, kteří jsou v kontaktu se zemí. Stejně jako my lidé, i oni jsou všehochuť. Ne všichni jsou k nám přátelští a ne všichni jsou nepřátelští. Obdržel jsem zprávy od reptiliánských ras, kteří jsou nakloněni lidstvu, avšak nelíbí se jim, co děláme se zemí. Nemusíme se jich bát. Přestože někteří měli negativnější zkušenosti, moje byly pokojné. Moji přátelé Nordičtí Blonďáci jsou vysoce vyspělí.

Předali mi mnoho poselství míru a smíření. Přejí si pouze dobro. Jsem si vědom negativních Šediváků Greys a regresivních Reptiliánů. Lidé, které znám, s nimi přišli do styku a zdá se mi, jako by mne ostatní rasy chránily před těmito kontakty. Jisté bytosti reptiliánského typu mi párkrát pomohly, tak jako pomáhají jiným šamanům přežít změny na zemi. Naučil jsem se jednat s regresivními druhy za využití psychického silového pole.

Dokonce i ti více regresivní musí pomáhat pracovníkům světla, jestliže chtějí změnit svou karmickou cestu. Každá z těchto skupin je na odlišné evoluční úrovni, ale všechny se shodnou na jedné věci: tvořte mír, ukončete všechny války a interagujte skrze inteligentní spolupráci. Nordičtí jsou dle mého názoru nejpokročilejší. Říká se, že Plejáďané jsou stejně vyspělí a mírumilovní. Mimozemské rasy se dají přirovnat k různým národům na planetách, některé jsou technologicky vpředu a jiné jsou spíše duchovně vyvinuté; pracují pro mír pro všechny. Každá výměna informací s mimozemšťany je jiná, vše vzbuzuje dojem, že každý kontakt má naplnit odlišné funkce.

Daleko nad tímto mimozemským druhem komunikace se nachází mnohem tajemnější kontakt – světlo, které nazývám Vedení. Je to vnitřní telepatický navigační systém vědění, kdy něco učinit a kdy nikoli. Funguje globálně a jedině skrze psychické hvězdné pole. Je to jako síla, která nás učí a směřuje k neviditelnému Buddhovu vědomí. Je to podobné průvodcům a rádcům z řad předků, kteří učí indiánské šamany. Vedení pracuje způsoby Zenu.

Toto vedení je řetězec vyšších bytostí zářícího Kosmického světla. Je nemožné popsat jej lineárním či ne-nadpřirozeným způsobem, neboť operuje pouze ve sféře ducha. Tato zářící energie nebo inteligence je všemocná, přesná a nevyčerpatelná. Daleko za hranicemi jakéhokoli druhu magie, toto je to, co stojí za fungováním Kosmu. Vím, že tento druh vedení není fyzický, jelikož sestává z vysoce vyspělých světelných bytostí či neviditelných forem. Tajemným způsobem pracuje se všemi planetami, druhy, galaxiemi rychleji než myšlenka. Je to posvátná síla, která vedla naše předky v dobách vrcholného zázraku a je to také síla, která vede rovněž některé dobré mimozemské inteligence.

Tyto bytosti jsou blíže postavám jako Krišnamurti nebo Buddha a také jeho učení. Jsou to architekti oddaní duchovní evoluci každé rasy. Jsou zdrojem toho, k čemu se já odkazuji jako Pán Světla. Toto vedení je druhem přítomnosti. Je to její vlastní síla. Může tvořit a proměňovat sebe i nás. Než se s námi může vedení spojit, vyžaduje naši plnou pozornost a otevřenost. Tito Kosmičtí průvodci jsou za hranicemi chápání jiných mimozemských ras a svých lidských ‚kontaktovaných‘. Nikdo neví, kdo nebo co tento systém průvodců je a pouze hrstka to dokáže vůbec začít chápat. Dalo by se říct, že jsou Jezuitským řádem Kosmu.

Galaktická hierarchie se pokoušela vytvořit svůj vlastní druh řádu ohledně toho, kdo nebo co o vše pečuje. Mimozemské rasy naležící k elitě věří v úrovně, strukturu, centralizaci moci a vytvoření řádu skrze duchovní nebo technologický systém kast, což je samozřejmě něco, co se mi vůbec nelíbí. Chtěli nastolit řád v Kosmu vytvořením jistých náboženských systémů víry, které by vyvíjely druhy v běhu času podle jejich plánu vplétáním myšlenkových vzorců do DNA a dalších podobných nesmyslů. Avšak nečelí faktu, že tato strukturovaná evoluce se neodehrává, jak zdůraznil Krišnamurti. Procházíme devolucí, nikoli evolucí.

Vše, co přichází z tohoto hierarchického řádu je nehybné. Je to zachyceno v síti statických struktur a tedy – nevzrůstá. Kdyby se evoluce měla odehrávat v rámci uspořádané struktury hierarchie, byla by již známa a vykonána. Jelikož nemůže být známa, pak jsou jejich struktury překážkou v Kosmické evoluci a změně.

Toto Mezigalaktické zřízení, které bezpochyby existuje, se nezajímá o způsob, jakým funguje mé vedení nebo o práci s těmito dalšími kmenovými rasami. Nemají rádi věci, které nejsou ovládány podle jejich systému. Bylo mi řečeno, že Krišnamurti, zatímco učil a promlouval na zemi, hovořil také s mimozemskými rasami hierarchie. Byl poslem obou – lidstva i mimozemšťanů – a sděloval jim, že se musí změnit.

Mnoho z těchto mimozemských druhů je mnohem starších než lidstvo a neprojevují zájem a nenaslouchají. To je poněkud arogantní, neboť lidské bytosti se vyvinuly mnohem rychleji a podle jiného mistrovského plánu, jenž je přirozeně Kosmický. Nechápou tento plán a nechtějí, aby lidské bytosti vnášely změny do jejich miliardy let starých statických myšlenkových struktur a systémů.

Myslím si, že to je důvodem, proč mnoho z těchto druhů nemá velkou radost z toho, že tu jsme – obzvláště z toho důvodu, že my všechno změníme a katapultujeme jejich světy mimo dosah jejich hierarchie. Toto je zamýšleno či součástí plánu, podle průvodců, kteří se mnou hovořili. Jestliže se lidstvo bude vyvíjet tak, jak je zamýšleno, přemostí propast mezi vedením a hierarchií. Hierarchie bude muset reagovat na toto mystérium a počítat s ním. Pak se lidstvo stane svým vlastním navigačním kapitánem.

Vím, že rasy hierarchie se pokoušejí sabotovat jemné změny odehrávající se na zemi. Nejsou to špatné bytosti jako takové a věří, že dělají správnou věc, protože nás vidí – skrze oči své hierarchie – jako hrozbu. Asi to pro ně není moc velká legrace – je tady tenhle nadšený druh zvaný lidé s potenciálně plně probuzenou DNA, připravený vstoupit do Kosmu a nikdo neví, co se stane pak. Pro nás je to naprosto přirozené a snadné proměnit se a posunout se přes všechny úrovně a vrstvy.

Lidé jsou tím typem druhu, který když mu dáte vysoce pokročilou mezihvězdnou kosmickou loď, která se používá na převoz zboží, technologií a služeb z jedné části galaxie do druhé, se začne nudit a vymýšlet hlouposti.

Představte si, že posadíte lidi za ovládací panel mezigalaktického Ferrari a oni se najednou začnou předhánět, aby zjistili, kdo doručí zboží rychleji. A pak, když jejich kamarád vyhrává, ten druhý začne manévrovat takovým způsobem, aby získal výhodu, že se pohybuje rychleji než jaká je rychlost světla. Zatímco spolu závodí, ti dva piloti dostanou šílený nápad zjistit, zda by šlo plavidlo použít k dosažení vnějšího okraje vesmíru. Říkám si, že to není zase tak velká legrace, když jste druhem mimozemšťana se stádním myšlením – udělej co se ti říká – čekajícím na dodávku svých zásob.

„Kde je velitel St. Clair?“

„Promiňte, pane, upgradoval zdeformovanou převodovku a přehodil na level jedenáct. Loď je pryč. Už není v tomto vesmíru.“

Jak jsem řekl dříve, lidská povaha už je taková, že nás nikdo nemůže pochopit. Nebo jen hrstka může. Ostatní druhy se většinou takto nechovají. Jestliže mají přidělený úkol, vykonají jej a jednají při tom účelně, přesně, poslušně a naplánovaným způsobem. Avšak člověk se snese dolů a zachrání někoho uprostřed mise. Někteří to nazývají nepředvídatelný lidský faktor. Lidské bytosti jsou Žolíkem vesmíru, Bláznem v Tarotu.

Nevinný blázen dělá šílené i kreativní věci; a jako osvícené bytosti budeme pokračovat v konání vysoce neobvyklých a nepředvídatelných věcí navždy. Toto vše je součástí přímého vědění, které jsem získal z naváděcího systému, jenž mne doposud doprovázel a mohu vám prozradit, že jsem byl jejich vzpírajícím se studentem. Zpočátku to pro mne bylo všechno nové, dokud jsem nezačal zjišťovat, kdo vlastně doopravdy jsme.

Dnes se pokouším lépe chápat, co Vedení chce či navrhuje: Nezávislost. Tato nezávislost začíná pochopením a aplikací našeho momentu zrození spojeného s momentem smrti. Jsme Bláznem, nebezpečně balancujícím mezi zrozením (životem) a smrtí (znovuzrozením). Ale uprostřed tohoto zdánlivého zrození chaosu máme schopnost řídit tuto podivnost s graciézní inteligencí. Zřejmě se tato inteligence musí setkat s vysokou úrovní nepředvídatelného chování, které přichází s přemostěním světů. Navigační systém vnitřního vedení očekává nečekané. Hvězda připoutaná k tělu je tedy svým vlastním mimozemským světlem.

„Když se chci podívat na blázna, stačí mi pohlédnout do zrcadla.“

Seneca

(c)2006 St. Clar

(c)2008 Translation: Adriana Křížová

 

 

Převzato:  http://matrix-2001.cz/

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz