Má se střední Evropa bát zemětřesení?

Z hlediska lidské civilizace jsou zemětřesení nejhrozivějšími přírodními katastrofami, jak  počtem obětí, velikostí zasaženého území, tak i nejistotou jejich předpovědí a obtížnosti ochrany. Narozdíl od soptícího vulkánu nebo mraků přinášejících uragán jsou však jejich zdroje lidským očím skryty pod zemským povrchem. 
Pránariánství (bretariánství) z různých úhlů pohledu

Bretariánství se stalo v poslední době určitým módním prvkem, ale provází jej některé nejasnosti a nepřesnosti. Úkolem tohoto textu je pokusit se některé aspekty kolem bretariánství objasnit. Otázka je jak definovat bretariánství. Kde je hranice mezi bretariánstvím a ne-bretariánstvím? Už samotný název bretariánství je problematický, protože lidé, kteří přestali jíst, nenahrazují potravu energií z dechu, protože vždy přijímali energii z dechu. Běžní lidé mají tři zdroje energie – z potravy, dechu a prány. Pro běžného člověka jsou všechny tyto tři zdroje nutné k životu. Energii z dechu a prány přijímáme všichni a otázkou u konkrétního člověka zůstává poměr příjmu těchto tří různých energií.
Internet – Šelma z Apokalypsy

Odnepaměti se lidstvo snaží odhalit tajemství Apokalypsy vyjevené prostřednictvím Jana v Novém zákoně:*) Píše se tam: "A nutí všechny; malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest." (13,16-18)
Čím světu hrozí Yellowstone?

Jakým způsobem zanikne naše civilizace? Srazí se Země s jiným kosmickým tělesem nebo vyhasne naše životodárná hvězda? Odpověď nemusíme hledat ve vesmíru, můžete to být třeba sopečný výbuch! Tři miliony turistů každoročně navštíví Yellowstonský národní park na americkém Středozápadě, který je typický svými bublajícími jezírky a vířícími gejzíry. Málokdo z jeho návštěvníků ale tuší, že pod nohama jim doslova tiká časovaná bomba!
NZPJK - Čtvero pojetí duchovmí struktury stvoření

Jednoduchým, základním a esenciálním duchovním principem je to, jaký se kdo ROZHODNE mít postoj, poměr a pozici ke Stvořiteli, Jeho/Její Přirozenosti a ke všem duchovním principům odvozeným z Nejvyššího. Klíčovým slovem je “se rozhodne“. Toto slovo předpokládá svobodu volby přijmout a zahrnout tento princip s jeho důsledky i následky do vlastního života, nebo zamítat, odmítat, zkreslovat či znehodnocovat jeho platnost, podstatu a existenci.
Chrámy událostí - část 12

Konečně bude také web Lyricus centrálním shromaždištěm klíčového poznání potřebného k objevu Velkého Portálu - nevyvratitelného vědeckého objevu lidské duše. To je významné rozšíření odhalení Wingmakers (Tvůrců Křídel). Web Lyricus bude poskytovat doprovodné materiály pro zlepšení pochopení kosmických sil a jejich působení na zemi.
Montril - Cesta začíná

Poznat sám sebe znamená poznat celý Svět   Lidé pátrají po odpovědích na různé otázky, včetně těch nejniternějších, které jim ovšem systém odmítá dát: „Co je smyslem mého života? Co je můj úděl, proč jsem tu? Jak mám žít, za čím mám směřovat? Co je mou podstatou?   Kdo vlastně jsem?“   Bez odpovědí lidské bytosti přežívají do své smrti, aniž vědí, co je po ní. Neuvědomují si svoji vlastní hodnotu, žijí v iluzi. Marní svůj čas místo toho, aby skutečně žili.   Ale co je to život? Co znamená žít? A hlavně – proč a jak žít? Na tyto a celou řadu dalších otázek dává odpověď první díl...
Nacistická mystika a okultismus

Cílem této seminární práce není seznamovat čtenáře s dějinami nacistického režimu, nýbrž uvést jeho počátky, jeho původní cíle a hlavně jeho spojitost s okultismem a černou magií, protože podle mého názoru je tato věc poměrně velké tabu u většiny obyvatelstva. Každý ví, co byly koncentrační tábory, nacistická árijská rasa, NSDAP..,ale už téměř nikdo neslyšel o hradě Wewelsburg, o tajemných, leč uskutečněných expedicích do Tibetu, Afriky a ostatních zemích, o poselství řádu SS, o vývoji nejmodernějších vojenských technologií (nemám tím na mysli rakety V-1 a V-2) o bájné základně v Antarktidě a o mnoha dalších neméně zajímavých věcech. Proto jsem...
Přelomový rok 2012

O roku 2012 jako o přelomové době se hodně hovoří, hlavně v souvislosti s katastrofickými proroctvími, že nám známý svět bude zničen, že nastane konec času, že bude planeta zpustošena a "živí budou závidět mrtvým". Jaká je pravděpodobnost, že se to skutečně odehraje? Půl na půl, protože možné je doslova všechno. Proto záleží na tom, k čemu se přikloníte - globální vědomí se skládá z vědomí každého jednotlivce, tedy i vašeho!
Jane Roberts - Sethovy promluvy

Přišli jsme na tento svět způsobem, kterému nerozumíme. Jsme složeni z prvků, chemických látek a atomů, a přesto se oslovujeme jmény. Svůj vnitřní svět se snažíme vysvětlovat omezenými pojmy vnějšího světa. Naše identita vychází ze zdrojů, které jsou nám dosud neznámé. Náš pravý původ nám zůstává zamlžen a nepoznán. Máme sice fyzické tělo, ale měli bychom si vzpomenout, jaká byla a bude existence bez něj, jaké to je být energií beze jména, hlasem, který nepotřebuje jazyk, tvořivostí, která nepotřebuje hmotu. Jsme sami sebou, jenom naruby.
Průkopníci Antikrista

Již bylo popsáno hodně papíru o internacionální vládnoucí třídě v pozadí globalizace a Nového světového řádu, která operuje skryta za vůdčími kruhy obrovských podniků, médií a finančních institucí i za vrcholky politiky.
Kdy budou zakázány psychotronické zbraně?

V březnu loňského roku řekl tehdejší ruský ministr obrany, Anatolij Serďjukov: „Vývoj nových zbraní, založených na nových fyzikálních principech, zbraní používajících směrovanou energii, geofyzikálních zbraní, zbraní používajících vlnovou energii, genetických zbraní, psychotronických zbraní atd., je součástí státního programu obstarávání zbraní na roky 2011 až 2020“  http://en.rian.ru/mlitary_news/20120322/172332421.html.
Klub Sisyfos a snahy o omezování akademické svobody

Klub Sisyfos a snahy o omezování akademické svobody Ing. Dora Assenza, Ph.D. V období od července do září 2007 obdrželi rektor Univerzity Palackého v Olomouci, vedení Pedagogické fakulty UP a Ministerstvo školství ČR informace formou emailů a prostřednictvím médií, podle kterých se na Univerzitě Palackého propagují „iracionální metody“ a „okultní pavědy“. Autoři těchto zpráv jsou členové a příznivci Českého klubu skeptiků Sisyfos, který se ve svých stanovách vymezuje jako skupina „racionálně myslících osob” s cílem chránit občany před „paranormálními názory“. Sisyfos, O nás: Český klub skeptiků SISYFOS . Sisyfos . http://www.sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1148731486 Klub Sisyfos má dlouholetou historii v činnosti proti alternativám ve...
Barack Obama

Barack Obama Barack Obama je predstaviteľom Sírianskej Rady Deviatich a tiež tu má úlohu od Veľkého Centrálneho Slnka (Alcyone) a má podporu a ochranu 16 miliónov galaktických ľudí pracujúcich pre KOS a 4 milióny ľudí celosvetovej milície. (24.Nov 2008) Matka to vyjadrila veľmi jasne, včera pooobede, keď uviedla, že Obama nie je na dovolenke a že sa určite stretol s veľmi dôležitými bytosťami rovnako pozemského a nebeského významu ohľadom toho ako nás najlepšie uviesť do Galaktického Občianstva a Vládneho usporiadania. (2.Jan 2009) S týmto povedomím, verím, že je tiež primerané poznamenať že Barack Obama sa tiež stretol s pozemskými a mimozemskými radami...
Používejte svou hlavu

Existuje příběh o zenovém mistrovi, který říká svému žákovi: „Nemysli na mrkev.“ Mrkev je přirozeně první představou, která přitom studentovi vyvstane v hlavě. Podobně média establishmentu soustavně napadala LSD a hysterickým tónem varovala před epidemií zneužívání drog zachvacující národ. V době všeobecné nespokojenosti nejrychleji vyburcujete adolescenta k akci tím, že mu řeknete: „Nedělej to!“
Stručné dějiny dluhu

Vždy existovaly instituce, které tlumily sociální důsledky zadluženosti. Dnešní éra bezprecedentního stranění věřiteli vrhá dlužníka do situace, která by byla v každé jiné době synonymem otroctví. Při studiu ekonomických dějin lidstva nezřídka opomíjíme vliv násilí a zejména klíčový podíl války a otrokářství na vytváření základních institucí toho, co nazýváme „ekonomikou". Vyjděme z instituce otrokářství. V minulosti bylo všeobecně pokládáno za důsledek války.
Eridanus a civilizace v něm

"Epsilon Eridani je SS tvořený 3 slunci A,B,C, které mají tu zvláštnost, že jsou seřazeny stále v jedné linii se stejnými vzdálenostmi, a C a B obíhají kolem A, A je 3,5 x větší než vaše Slunce, B a C jsou zhruba stejně velké jako vaše Slunce. Doba oběhu B a C kolem A je tedy shodná. (Nyní jsou v zákrytu k Zemi, takže astronomie o nich neví).
Soumrak psychopatů

Když se Gándhího zeptali na jeho názor na západní civilizaci tak odpověděl, že by to byl dobrý nápad. Ale tento často citovaný citát je zavádějící, protože předpokládá že civilizace je dokonalé požehnání. Říká se, že civilizovaní lidé žijí se svými společníky v míru a spolupráci, že se dělí o nezbytnou práci proto, aby zbyl volný čas rozvinout umění a vědy. Ale zatímco výše popsané je dobrý nápad, nejde zrovna o dobrý popis toho co probíhalo během posledních 8000 let v takzvaných rozvinutých společnostech .
Zemské jadro a magnetické pole...

Podľa novej štúdie dochádza teraz vo vonkajšej tekutej časti zemského jadra k rapídnym zmenám, čo v niektorých oblastiach planetárneho povrchu oslabuje magnetické pole. Vedci k tomuto záveru dospeli na základe nanajvýš presných údajov zo satelitov. Štúdiu uverejnili v časopise Nature Geoscience.
Havária UFO pri Roswelli

Neďaleko Roswellu v Novom Mexiku havaroval v roku 1947 lietajúci tanier. Stretnete sa tu zo svedectvami ľudí, ktorí boli v blízkom spojení s nehodou. Väčšina údajov pochádza z knihy Crash at Corona od Stantona Friedmana a Dona Berlinera.

Vítá vás MATRIX-2012

STRÁNKY PRÁVĚ PROBÍHAJÍ MASIVNÍ REKONSTRUKCÍ PO HACKERSKÉM ÚTOKU.
OBSAH PRŮBĚŽNĚ PŘIDÁVÁME
 
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Možná se nic nestane, možná…

ÚVOD

Vážení přátelé,

stránky pro řadu z vás nic nového, jenom jiná obdoba jiných stránek se stejnou tématikou. Nechceme psát a opisovat přeložené články ze zahraničních serverů nebo různé komentáře o článcích, i když není nic vyloučeno. To by mělo být doménou pouze diskusního fóra, kde se můžete k jednotlivým tématům vyjadřovat, mezi sebou i s námi diskutovat, předávat si zkušenosti a názory a hlavně si pomáhat radami a návody, které budete potřebovat. Tyto stránky jsou zaměřeny na databázi a předávání adres www stránek k usnadnění bádání a hledání informací, které mohou být pro vás životně důležité. Bude možné v nich najít odpověď na hromadu otázek dotýkajících se tohoto světa a dění kolem, naší budoucí existence i možné existence lidstva.

Bude dobré, když si uvědomíme, že pravda nás osvobodí, ale musíme počítat s tím, že vás i zatíží a poznamená na celý život. Je sice krásné a pohodlné žít a možná i zemřít v nevědomosti a alibismu, ale pak musíme počítat s tím, že jsme pouhou loutkou, nástrojem, otrokem bez vlastní vůle a názoru, bez práv a svobod, bez možnosti rozhodovat jak chceme žít a pro co žít. Říká se, že pravda je krutá, a mohu potvrdit, že tomu tak skutečně je – a jak já říkám – „vždy je všechno jinak“. Je to jenom proto, že pravdu neznáme! Musím v této souvislosti podotknout, že v zájmu těch, kteří nám vládnou a kteří nás chtějí ovládat, ani není, abychom pravdu znali.

Když jsem si před mnoha lety pořídil počítač a internet, začal jsem hledat informace celkem běžného rázu, hlavně takové, které by obohatily mé znalosti v oblastech mých zájmů. Ani jsem netušil, jaké možnosti internet nabízí. Předmětem mého zájmu byla témata týkající se určité části naší historie, tajemna a záhad, duchovna, ale třeba i zdraví a zcela praktických věcí. A protože „všechno je spojeno se vším“ dostal jsem se postupně k tématům, která krutě rozdrtila kladivem pravdy mou naivitu v přístupu k dění kolem nás, k životu, politice, k minulosti a budoucnosti, k planetě a lidstvu. Informace se nakupily do obrovských a širokých rozměrů, které snad jeden člověk není schopen obsáhnout a zpracovat, do děsivých skutečností o kterých jsem neměl ani tušení, že vůbec mohou existovat nebo se dít.

Je jasné a musíme s tím počítat, že různými nepravdami a dezinformacemi a to záměrně, abychom nakonec ničemu nevěřili a pochybovali, jestli je to vůbec možné a jestli je pravda to, nebo ono. Naštěstí se mnoho informací dá ověřit jinými cestami a pravda se vždy ukáže.

Nakonec třeba zjistíme, že mnoho teorií o různých spiknutích nejsou jen teorie, ale jsou to skutečná spiknutí, že auto na vodu existuje a dokonce jezdí, že existuje mnoho zařízení na využití volné energie a nemusíme živit kartely a mocenské struktury a neustále se hrozit dalšího umělého zdražování. Například UFO není něco neznámého, ale jsou to konkrétní tajné technologie a zbraně, které jsou na základě nekalých tajných dohod zkonstruovány na to, aby nás kontrolovaly, ovládaly a postupně zotročily. Že naše fyzické potíže a nemoci nejsou způsobeny tím, že bychom byli tak zdegenerovaní, že můžeme být naprosto zdraví. Války a hlad nemusí být, nemusíme ničit tuto planetu a sami sebe, atd.

Tyto stránky jsou především o blížícím se roku 2012 o tom, co možná přijde a o všem, co s tím souvisí

Počítám s tím, že se při studování jednotlivých odkazů a článků najde mnoho lidí, kteří pod tíhou různých důkazů přesto neuvěří nebo budou pochybovat, protestovat, možná se i urazí. Přesto věřím, že uváděné informace otevřou mnoha lidem oči. Je třeba začít hledat cestu k vlastní obraně i záchraně, protože ať chceme nebo nechceme, už dávno je to boj o holý život a samotnou existenci lidstva. Výsledkem mého bádání jsou jednotlivé odkazy na různé www stránky, které vám pomohou se rychleji orientovat a doufám, že je postupně sami budete doplňovat o informace prostřednictvím chatu a pomáhat si tak v rozšiřování dalších obzorů. Další odkazy www stránek, které navrhnete k prostudování, prověříme a následně zařadíme do seznamu jednotlivých rubrik.

Přeji vám krásný život.

S. Gaspar

NEPŘEHLÉDNĚTE

Poslední čtvrteční ráno v měsíci se procházejí hlavní třídou směrem do centra Middlesbrough dvě bezstarostné dospívající dívky, které si vytvořily papírovou kouli z časopisu a házejí si s ní s mladickou bezstarostností. Nebudí žádnou pozornost kolemjdoucích, ale přesto je někdo sleduje.

Slovenský preklad prednášky profesora Davida Raya Griffina. Analyzoval v nej kľúčové fakty a domnienky o udalostiach z 9/11. Analýza obsahuje 9 bodov, a odhaľuje že sa nejedná o realitu, ale o mýtus ktorého sa držia a propagujú ho ľudia, ktorí sa nepozreli na existujúce dôkazy a skutočnosti.

Z mého mnohaletého výzkumu vzájemných vztahů mezi živou i neživou hmotou a různorodými energetickými náboji vyplynuly čtyři poznatky statické elektřiny, o jejichž existenci jsem se v žádné „fyzice“ nedočetl. Tyto zcela nové poznatky poskytují reálné vysvětlení nejen pro stavby megalitické kultury, ale také pro existenci mnohých dalších jevů, označovaných jako … Číst více

Samotné slovo „tajemství“ je ve svobodné a otevřené  společnosti protivné. A my lidé, jsme s historického hlediska postaveni před tajné spolky, před tajné přísahy a skryté kroky.  Celosvětově před námi stojí jednolité a bezohledné spolčení, které se při rozšiřování svého vlivu spoléhá především na skryté prostředky. Na infiltraci místo invaze, na … Číst více

Rokem 2000 nastala doba, kdy lidé musí k sobě, k sobě samým a tím i k bližním. Do této doby, přibližně do r.1975, jsme šli více proti sobě. Je třeba poslouchat své srdce a ne mocipány, kteří odjakživa života člověka na Zemi razí tito politiku, aby mohli vládnout. Chybí nám … Číst více

V současné době existuje již velmi mnoho indikátorů, které naznačují, že Země a s ní pochopitelně celá Sluneční soustava procházejí velmi radikálními změnami, které se před tím, v doposud zaznamenané lidské historii nikdy nevyskytovaly. Nacházíme se v unikátním procesu změn na makrokosmické i mikrokosmické úrovni. Každý vnímavý a všímavý … Číst více

Začnu s u nás nejrozšířenější skupinou a často též nejobdivovanější, ergo se společenstvím, v jehož čele je Aštar Šeran. Já sama z Aštara samotného nemám zrovna nijak snadno definovatelné pocity. Stalo se mi, že jednoho dne vešel spolu se svojí gardou do mé meditace, bylo to na mé přání a tedy protože jsem … Číst více

Již pomalu  10 000 let jsou delfíni a velryby jedinými “Nejvyšší správci Vibrací” Země. “Nejvyšší správce Vibrací”představuje ztělesnění, které pomáhá udržovat frekvenci Země spolu s těmi duchy a dušemi, které obepínají naší planetu. Pro ty, kteří to nevědí připomínáme, že delfíni a velryby jsou plně vědomé bytosti, kteří neznají odtrženost … Číst více

Nový znepokojující výzkum uveřejněný v časopise Journal of Applied Toxicology naznačuje, že geneticky modifikované (GM) plodiny s upravenými vlastnostmi, jako např. odolnost vůči herbicidu glyfosát a bakterii Bacillus thuringiensis s toxiny proti hmyzu, jsou pravděpodobně mnohem nebezpečnější pro lidské zdraví, než se dříve myslelo, a to díky synergickému efektu toxinů.

Mayský kalendář je dnes předmětem intenzivního zájmu tisíců lidí, v jeho ohnisku je především přelomové datum 21. prosince 2012. Pak, tvrdí se, se všechno změní. Vzhledem ke kulturnímu dědictví, zahrnujícímu tisíce pyramid a chrámů a hlavně kalendářům, které prokázaly svou astronomickou přesnost, je mayská tradice všeobecně považována za mystický klíč … Číst více

Nedávno byl zveřejněn největší panoramatický snímek na světě: Paříž o velikosti 26 Gpx. Kdo si ho podrobně prohlédne, dokáže na něm nalézt spousta zajímavých věcí. A nejen to, na snímku je zachyceno dokonce i UFO, tedy dva létající talíře.

Na počátku sedmdesátých let já a můj spolupracovník z Evoluční Úrovně Vyšší než Lidské (Království Nebes) jsme se převtělili (pronikli a převzali) do dvou lidských těl, starých asi čtyřicet let. Já jsem se přestěhoval do mužského těla, můj partner, který je Starší Člen v Úrovni Vyšší než Lidská, převzal tělo … Číst více