Umělá chřipka

Umělá chřipka

Umělá chřipka

Prasečí chřipka zabila po celém světě 332 lidí a téměř 80 tisíc dalších se jí nakazilo. Epidemie se začala šířit z Mexika, nicméně nová studie podle listu Independent naznačuje, že kmen H1N1 by neexistoval, kdyby v 70. letech neunikl z nějaké laboratoře.

Pečlivé prozkoumání genetického původu viru z roku 1977 ukázalo, že jde o kopii kmene z roku 1950, který se však lišil od chřipkových kmenů po roce 1957. Kmen H1N1 se znovu objevil až v roce 1976 a následující rok vyvolal pandemii.

„Jeho znovuobjevení mohlo pravděpodobně souviset s nechtěným únikem z nějaké laboratoře,“ uvádí se v článku otištěném v odborném časopise The New England Journal of Medicine.

 

 

Příprava Američanů na nebezpečné povinné očkování

01.07.09   Stephen Lendman

Nejméně tři federální americké zákony týkající se všech Američanů naznačují, co asi přijde – povinné očkování proti halasně ohlašovaným a neexistujícím hrozbám, jako H1N1 (prasečí chřipka). Vakcíny a léky jako Tamiflu ohrožují lidské zdraví, ale jsou obrovsky výnosné pro společnosti vyrábějící léky. Projekt BioShiel Act z roku 2004 se stal zákonem 21. července 2004, „k poskytnutí ochrany a protiopatření proti chemickým, radiologickým či nukleárním látkám, které by mohly být použity v teroristických útocích proti USA, dává Národním Institutům zdraví flexibilitu ke smlouvám, zlepšení infrastruktury a umožnění vědeckého procesu zkoumání, a zefektivňuje schvalovací proces pro protiopatření ze strany Správy pro potraviny a léky (FDA).“ Jinými slovy, FDA může nyní bezstarostně schválit neadekvátně testované, potenciálně nebezpečné vakcíny a další drogy, kdykoli sekretáři HHS (Health and Human Services) nebo DOD (Defense) vyhlásí státní mimořádný stav, ať už skutečně existuje či ne, a bez ohledu na to, zda dostupné způsoby léčby jsou bezpečné a účinné. Kolem 6 miliard či více bude vydáno na vývoj, výrobu a skladování vakcín a jiných léků jako opatření proti údajným bioteroristickým agentům.

 

 

Návrh zákona o státní přípravě v době nouze (PREP) byl podepsán G. Bushem jako součást Zákona o národní obraně (HR 2863). Umožňuje sekretáří HHS vyhlásit jakoukoli nemoc jako epidemii či národní stav nouze, vyžadující povinné očkování. Nic v tomto zákoně neudává kritéria, která opravňují vyhlášení stavu ohrožení. Nejsou specifikovány ani možné tresty pro ty, kteří odmítají, ale velmi pravděpodobně by zahrnovaly karanténu a možné pokuty.

Webové stránky HHS také říkají, že sekretář může „vydat vyhlášku, … která poskytuje imunitu před přečiny a přestupky (kromě svévolného chování) ze způsobení ztrát, vzniklých či vztahujících se či vyplývajících z podání či užití (vakcíny či jiného farmaceutika) protiopatření proti nemocem, ohrožením a podmínkám určeným sekrektářem, který stanovuje existující či předpokládaná rizika pro budoucí veřejné ohrožení zdraví…“

FDA, Národní správa pro potraviny a léky, je spravována průmyslem a je známo, že uvádí na trh neadekvátně testované léky, zpochybňuje jejich účinnost a bezpečnost, a ti, kteří je užívají, se stávají jejich laboratorními krysami. Pokud dojde k masové vakcinaci nařízená kvůli pouhému vyhlášení veřejné nutnosti, nebudou vyžadovány žádné důkazy – všichni lidé budou testovacími zvířaty.

Dalším znepokojujícím zákonem je Zákon o připravenosti k pandemiím a různému ohrožení (S. 3678), platný od 19. 12. 2006. Doplňuje „Zákon o službách veřejnému zdraví s ohledem na bezpečnost veřejného zdraví a připravenost a reakce na různá ohrožení, a pro další účely.

I jeho zastánci si dělají starosti s problémy soukromí, odpovědnosti a získávání prospěchu z veřejného zdraví. Kritikové vyjadřují větší znepokojení ohledně nebezpečných léků pro přehnané či neexistující ohrožení, jakožto i ohledně masové hysterie vytvořené pro politické účely.

Nejméně jedno další opatření je rovněž znepokojující – Zákon o vzorových státních nouzových zdravotních silách (MSHEPA). Až dosud je to pouze návrh pocházející z Centra pro zákon a veřejné zdraví. „vytvářený ve spolupráci s univerzitami Johna Hopkinse a Georgetownské, jakožto i s prvotními mezinárodními, státními a místními zdroji informací o politice veřejného zdraví pro pracovníky v oboru veřejného zdraví, soudce, akademiky, politiky a dalšími.“

MSHEPA nyní „zkoumá zákonné reakce na vytvářející se meznárodní odezvy na vypuknutí prasečí chřipky v r. 2009, včetně prohlášení o stavu nouze ve veřejném zdraví na mezinárodní, státní, národní a mistní úrovni…“, i když soudní důkazy nemohou potvrdit žádnou smrt na H1N1. Nikde neexistuje naléhavý stav, a zprávy o něm jsou pouze zveličováním za účelem globálního prodeje nebezpečných léků nic netušícím lidem.

 

Na webových stránkách ACLU se říká o MSEHPA:

Je to „napsáno způsobem, který nechrání adekvátně občany před zneužitím obrovských pravomocí, které by byly zaručeny ve stavu nouze. Je to plné problémů ohledně občanských svobod. Tři hlavní chyby návrhu zákona jsou:

 • 1. Neobsahuje základní kontrolu a rovnováhu poskytnutím výjimečných nouzových pravomocí, které by neměly být nikdy nekontrolované. Mohlo by mít vážné důsledky pro svobodu, soukromí a rovnost jednotlivců.
 • 2. Jde nad rámec bioterorismu svou velmi širokou definicí „nouzového stavu ve veřejném zdraví“, což by mělo být něco, o čem místní či státní úřady nerozhodují bezdůvodně a bez nezvratných důkazů.
 • 3. Postrádá ochranu soukromí a podkopává existující ochranu citlivých lékařských informací.

 

MSEHPA dělá starosti i jiným organizacím vedle ACLU, jak konzervativním, tak progresívním – včetně Free Congress Foundation, American Legislative Exchange Council, conservative association of state legislators, Human Rights Campaign, and Health Privacy Project.

 

Skutečná hrozba nebezpečného povinného očkování

Ve vlně bombastického strašení prasečí chřipkou zprávy médií naznačují, že očkování již přichází. Např. 6. 5. Washington Post má hlavní titulek: „USA zřejmě přidá prasečí chřipku k podzimnímu očkování“, aniž říkají, zda bude povinné, ale čtení mezi řádky dává možnost, že tomu tak bude letos či později.

Pisatelé sdělují, že „Obamova vláda zvažuje nebývalou podzimní očkovací kampaň“, která bude zahrnovat normální i prasečí chřipku, tu prasečí proto, že se „šíří po celém světě“.

Dr. Robin Robinson z HHS řekl: „Vývoj vakcíny směřuje kupředu,“ a pokud vláda bude postupovat podle programu, bude vyroben dostatek k poskytnutí dvou dávek všem Američanům. Mluvčím Národního ústav pro alergie a infekční nemoci, Anthony Fauci, prohlašuje, že není třeba se obávat nepříznivých reakce a že přidání dávky prasečí chřipky „by nemělo být problémem.“

New York Times také zveličuje hrůzu zprávami o zavření městských škol po nepotvrzených případech prasečí chřipky, o několika úmrtích dospělých na H1N1, čímž počet ve městě stoupl na sedm, i WHO (Světová zdravotnická organizace), která 3. června řekla, že se blíží k vyhlášení světové pandemie prasečí chřipky (úroveň 6) – i když žádná neexistuje.

Při veškerém tom humbuku, desinformacíh a záměrném lhaní dr. Keiji Fukuda z WHO, který má na starosti chřipku, řekl, že celkově může prasečí chřipka pouze za 117 úmrtí (nyní je to číslo samozřejmě vyšší, pozn. red.) a každé varování by mělo obsahovat upozornění, že virus není příliš letální. Přesnější zpráva by vysvětlila, že neexistuje žádný soudní důkaz pro spojení úmrtí s H1N1, a že běžná chřipka pouze v Americe zabije každý rok 30 000 lidí. O tom hlavní média nikdy neinformují, neboť takovéto zprávy o počtech úmrti na jakýkoli druh chřipky by nebyly důvodem pro žádný poplach ani pro děsivé novinové titulky.

Je také nehorázné, jakým způsobem WHO, USA a vlády ostatních států šíří lži, klamy a hysterii, takže farmaceutické společnosti mohou nic netušícím lidem vpašovat své nebezpečné vakcíny, škodící jejich zdraví a činící je náchylnými k pozdějším onemocněním a možné předčasné smrti.

 

Maasachusetts by mohl být předzvěstí toho, co má přijít

Dne 29. 4. senát státu Massachusetts jednomyslně přijal návrh zákona o pandemické chřipce, který se dostává až na úroveň stanného práva. Pokud bude schválen Sněmovnou a podepsán jako zákon, bude zahrnovat kromě jiných opatření toto:

 • „očkování, léčbu, prohlídky nebo testování všech jednotlivců zahrnutých do poskytování zdravotní péče – asi jako první krok před nařízením tohoto procesů všem obyvatelům státu.
 • vlastníci nebo nájemníci všech obydlí „musí umožnit vstup a šetření v obydlí“.

 

 • uzavření, evakuaci a dekontaminaci všech podezřelých objektů
 • omezení nebo zákaz „shromažďování osob“.

 

Jiné státy možná plánují podobná opatření jako předzvěst k povinnému celostátnímu očkování a všeobecnému odebrání ochrany občanské svobody.

 

Nepříznivé účinky očkování na jednotkách z války v Zálivu

Dříve než byly jednotky USA rozmístěny do Perského zálivu v letech 1990 – 1991, musely projít standardní sérií očkování proti infekčním chorobám – stejnou, jako je dáváno všem US občanům cestujícím do té oblasti. Po příjezdu jich 150 000 dostalo také očkování proti anthraxu a 8 000 proti botulotoxikóze, i když byly obavy z nepříznivých dlouhodobých účinků na zdraví.

Institut pro medicícnu Národní akademie věd (IOM) provedl studii pro zhodnocení účinků. Ta byla vydána v roce 2000. V prosinci 1997 Ministerstvo obrany oznámilo, že veškeré americké vojenské síly budou očkovány proti anthraxu. Program očkování proti anthraxu (AVIP) začal v květnu 1998, i když IOM shledal, že existuje málo ověřených vědeckých informací ohledně jeho bezpečnosti.

Ve své studii IOM také studoval vakcíny botulotoxinu a shledal důkazy o spojení vakcíny a přechodných akutních lokálních a systémových účinků podobných očkování anthraxem. Opět nebyl nalezen přesvědčivý důkaz o dlouhodobých nepříznivých účincích na zdraví – další velmi pochybné rozhodnutí, jak ukazují níže uvedené důkazy.

Vojenský personál obvykle dostává vícečetné vakcíny. IOM studoval jejich účinky, ale nedokázal ani nevyvrátil žádné dlouhodobé nepříznivé účinky, Avšak několik nezávislých studií na veteránech britské války v Zálivu shledaly spojení mezi vícečetným očkování a pozdějšími zdravotními problémy.

Gary Masumoto je newyorský investigativní novinář, držitel cen. Jeho kniha z roku 2004 „Skryté vládní experimenty, které zabíjejí naše vojáky, a proč jsou vojáci pouze prvními oběťmi“ se zabývala výsledky IOM a Pentagonu, který popíral syndrom války v Zálivu.

Při pátrání o nejasném světě vývoje vakcín zjistil, že americká armáda zaměstnávala lékaře a vědce, kteří provedli tajné lékařské experimenty na amerických občanech, přičemž porušily Norimberský kód a základní lékařskou etiku.

Pokud jde o Normberský kód, ten ustanovil zákonné standardy pro lékařské experimenty, nyní začleněné do lékařských etických kódů, do nichž patří:

 • získání dobrovolného souhlasu lidských subjektů, a to bez nátlaku, klamu, lsti, a s plným oznámením známých rizik;
 • pokusy se musí vyhnout „veškerému zbytečnému fyzickému a mentálnímu strádání a zranění“,
 • experimenty nesmí být nikdy provedeny, pokud je „apriorní důvod domnívat se, že nastane smrt nebo zmrzačující zranění“,
 • riziko „nesmí nikdy řešením převyšovat riziko řešeného problému, a
 • experimenty mají být ukončeny, pokud je důvod se domnívat, že způsobí „poškození, zmrzačení či smrt pokusného subjektu“.

 

Podle Masumota Pentagon porušil tyto i jiné normy, zradil vojáky a základní povinnost vojenských i civilních vůdců chránit je. Nejméně od roku 1987 vývoj biologických zbrané zvítězil nad zájmem desítek tisích vojáků, použitých jako lidská morčata pro očkování pokusnými nepovolenými vakcínami obsahujícími skvalen – adjuvans na bázi oleje (pro zvýšení imunity), o němž je známo, že způsobil těžké autoimunitní nemoci laboratorních zvířat, a přesto byl nedobrovolně podán, aniž by byly vyloučeny jeho škodlivé účinky na lidské zdraví. Masimoto napsal:

„Neetické experimenty popsané v této knize pokračují, a můžeme jen málo předpokládat, že se omezují pouze na tyto, vzhledem k tomu, že se skryly před pečlivým zkoumáním a veřejnou odpovědností za zájmy národní bezpečnosti.“

„Když v 70. letech vědci z Lékařské školy UCLA vstříkli skvalen v kombinaci s dalšími materiály krysám a morčatům, málokteré oleje se projevily tak účinně v působení zvířecích forme arthritidy a roztroušené sklerózy.“ V r. 1999 zjistil imunolog ve švédské Karolinska Institutu, že při injekci „jinak benigní molekula jako skvalen mohou vyvolat sebedestruktivní imunitní odpověď,“ i když se to děje v těle přirozeně.

Další šetření ukazuje, že skvalen je ve vakcíně proti anthraxu přísadou, která způsobila devastující autoimunintní onemocnění a smrt mnoha veteránu války v Zálivu, a to z USA, Velké Británie a Austrálie. Přesto jeho užívání stále pokračuje a používá se při vývoji nových vakcín v laboratořích. Je „úzké spojení s nemocemi vyvolanými skvalenem na zvířatech i lidech, kterým byl vstříknut tento olej: revmatoidní arthritidy, roztroušená skleróza a systémový lupus erythromatosus.“

Jsou i další autoimunitní choroby spojené s osobami, kterým byl vstříknut skvalen. „Nyní jsou údaje ve více než tuctu recenzovaných vědeckých článků, z deseti různých laboratoří v USA, Evropě, Asii i Austrálii, dokumentujících, že adjuvans založené na skvalenu může způsobit autoimunitní onemocnění na zvířatech … pozorovaná na myších, krysách, morčatech a králících. Švédský institut Karolinska dokázal, že skvalen může vyvolat zvířecí verzi revmatoidní arthritidy. Polská akademie věd ukázala, že skvalen může způsobit zvířatům katastrofální poškození nervového systému a mozku. Lékařská fakulta univerzity na Floridě ukázala, že u zvířat může skvalen způsobit produkci protilátek speciálně spojených se systémovou chorobou lupus erythrematosus.“

Dr. Viera Scheibner, mikropaleontoložka, provedla výzkum o nepříznivých účincích adjuvantů ve vakcínách a napsala:

Skvalen „přispěl k množství reakcí zvaných Syndrom války v Zálivu. Vojákům způsobené nemoci jsou arthritida, fibromyalgie, lymfoadenopatie, vyrážky, fotosenzitivní vyrážky, malarické vyrážky, chronická únava, chronické bolesti hlavy, nepřirozená ztráta tělesného ochlupení, nehojící se poranění kůže, aftózní vředy, závrať, slabost, ztráta paměti, záchvaty, změny nálady, neuropsychiatrické problémy, anémie, antithyroidní efekty, zvýšená sedimentace erytrocytů, systémový lupus erythromatosus, skleróza multiplex, ALS, Rayanaudův jev, Sjorgenův syndrom, chronický průjem, noční pocení a nízkou horečku.“

Matsumotova kniha obsahuje četné studie případů vojáků postižených jedním nebo více z výše uvedených syndromů, jejich ničící účinky a bizarní reakci americké vlády – neuznání jejich existence či spojení mezi potížemi a podanámi vakcínami. Vláda také popřela účinky vystavení ostatním toxickým látkám v Zálivu (jako ochuzený uran) a rovněž odepřela smysluplnou léčbu a protokoly.

Kapitán US armády George L. Skypeck mluvil za mnohé, když řekl:

„Byl snad charakter mé statečnosti jiný než vojáků v Lexingtonu? Byla snad bolest z mých ran méně vážná než vojáků v Normandii? A byla má osamělost méně stresující než vojáku u Inchonu? Proč tedy na mě zapomněli a nenazvali mě „hrdinou“?“

Pokud bude nařízeno masové očkování, milióny Američanů se mohou ptát: „Proč pokračujete v užívání riskantních vakcín a ostatních léků, když existují jasné důkazy o jejich nebezpečnosti? Proč ohrožujete všechny Američany rozpoutáním budoucího moru vážných onemocnění, chorob a zmrzačení? Proč svévolně a zlovolně ničíte moje zdraví?

Dr. Pamela Asa, imunolog, jako první rozpoznala autoimunitní onemocění na vojácích, která se podobala nemocem laboratorních zvířat, kterým byly aplikovány adjuvanty na bázi skvalenu. V r. 1997 byly vydány stamilióny dolarů na testování vakcín, v nichž jsou obsaženy, a to u zvířat od r. 1988 a u lidí byly prováděny klinické zkoušky od r. 1991. Prováděly je vedoucí výzkumné instituce jako NIH, Národní ústav pro rakovinu, a Národní ústav pro alergie a infekční nemoci (NIAID).

Podle Matsumota dnes „skvalenové adjuvanty jsou klíčovou přísadou v celé nové generaci vakcín určených k masové imunizace po celém světě“, i když výzkumníci z Tulane Medical School a Armádníhu institutu Waltera Reeda dokázali, že „imunitní systém specificky reaguje na molekulu skvalenu.“

Imunitní systém „ji vidí a rozpoznává jako tukovou molekulu přirozenou pro tělo. Skvalen není jen molekula nacházející se třeba v koleni nebo lokti, nachází se v celém nervovém systému i mozku.“ Když je injekčně podána do těla, imunitní systém na ni zaútočí jako na nepřítele, kterého je třeba vyloučit. Jíst a trávit skvalen není žádný problém. Ale jeho injekce „podnítí celý imunitní systém k útoku, což způsobí sebedestruktivní křížové reakce proti stejné molekule na místech, kde se v těle přirozeně vyskytuje – a která jsou kritická pro zdraví nervového systému.“

Jakmile začne sebedestrukce, už se nezastaví a tělo dál dělá molekulu, na je niž imunitní systém trénován reagovat útokem a destrukcí.

Dr. Bonnie Dunbar, imunolog, také provedla rozsáhlý výzkum o nemocech spojených s hepatitidou B a nalezla podobné autoimunitní procesy, obsažené v molekulárních mimikrech u lidí se zničujícími neuroimunními syndromy poté, co dostali injekce vakcíny.

Massumoto říká, že „skutečným problémem při užívání skvalenu není, že napodobuje molekulu nacházející se v lidském těle; je to táž molekula. Takže co američtí vědci pojali jako podporu vakcíny (a dnes se vyvíjí v laboratořích), byla jiná „nanobomba“, podněcující chronickou, nepředvídatelnou a ochromující nemoc. Když NIH … tvrdil, že skvalen bude bezpečný, protože je v těle přirozený, pravý opak byl pravdou,“ a samozřejmě stále je. „Přirozená přítomnost skvalenu v těle učinila z něj nejnebezpečnější molekuly, které kdy byly člověku podány injekcí“ a jeho používání ve vakcínách je neuvěřitelné a zločinné.

Tak proč Washingtonská vláda posvěcuje jeho užívání? Podle Masumota „vědci v USA jsou nyní skutečně zainteresování na skvalenu. Armádní vědci, kteří vyvinuli druhou generaci vakcíny proti anthraxu, musejí hájit své renomé a licenční poplatky, z nichž sklízejí světová práva vyvíjet a prodávat nově rekombinovanou vakcínu proti anthraxu“ i poplatky za další zdravotní hrozby.

Je znepokojující, že „mnohé z vakcín v současné době vyvíjených v NIH a jeho korporátními partnery obsahují skvalen v té či oné podobě. Skvalen je v prototypu rekombinovaných vakcín proti HIV, malárii, herpesu, chřipce (včetně prasečí), cytomegaloviru a lidskému papilomaviru. “Některé z těchto vakcín „jsou určeny pro masovou imunizaci po celém světě“. Tyto údaje by měly odstrašit všechny natolik, aby odmítli jakékoli povinné či lékařsky doporučené očkování proti těmto nemocem.

Dalším problémem je, že „trvá léta, než se rozpozná autoimunita“, protože rané symptomy (bolest hlavy, kloubů, atd.) jsou tak vágní, že mohou být způsobeny jinými příčinami.

Od počátku byly vakcíny vždy natolik nebezpečné, že je někteří odborníci nazývali biologickými zbraněmi podkopávajícími zdraví, manipulujícími a oslabujícími imunitní systém a vytvářejícími možnost budoucích zmrzačujících nemocí. Takže roztoky Big Farma jsou nové, účinnější geneticky vytvořené vakcíny a léky, které mohou poškodit či zabít mnohé, kteří je užijí, zejména lidi s oslabeným imunitním systémem.

Masumoto a další zazvonili na poplach, aby upozornili všechny, aby se vyhnuli těmto jedům maskovaným za ochranné léky. Ve skutečnosti prospívají pouze společnostem, které je vyrábějí a vědcům sklízejícím bohaté licenční poplatky.

Zde je popis u nás nabízené vakcíny Focetria proti pandemické chřipce, na předpis, od firmy Novartis. Obsahuje skvalen.

 

Stephen Lendman is a Research Associate of the Centre for Research on Globalization. He lives in Chicago and can be reached at lendmanstephen@sbcglobal.net.

Also visit his blog site at www.sjlendman.blogspot.com and listen to The Global Research News Hour on www.RepublicBroadcasting.org Monday – Friday at 10AM US Central time for cutting-edge discussions with distinguished guests on world and national issues. All programs are archived for easy listening.

 

(c)2009 Translation: orgonet

 

Zdroj: www.globalresearch.ca/

Ostatní zdroje:
orgo-net.blogspot.com ; www.matrix-2001.cz

/ Zdraví / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz