Digitální televize pro kontrolu mysli

Digitální televize pro kontrolu mysli

Digitální televize pro kontrolu mysli

Všimli jste si, jaký spěch a tlak vykonává naše společnost na zavedení digitální televize? Když o tom nepřemýšlíme, může se to jevit jako chvályhodná snaha o zavádění pokroku, jako láska k diváku, kterému je umožněno sledovat televizní programy ve vysoké kvalitě obrazu. Pohnutka je zřejmě zcela jiná …

Ty spousty placatých televizí v obchodech s označením „HD ready“ (připraveno k vysokému rozlišení) už mě dříve vedly k zamyšlení, proč se nám tady cpe špičková technologie předčasně, když ještě HD vysílání nefunguje … vždyť on by si divák rád koupil nejprve normální digitální televizi a za 2 roky novou, s HD, čímž by se více prodalo… Ale tak to není. Když si všichni ty televize koupíme už teď, tak nás mají pod kontrolou. (Druhá možnost je vyhodit televizi do smetí, což asi brzo udělám a závidím těm, co to už udělali.)

Článek Kena Adachi z educate-yourself.org uvádí do problematiky.

http://educate-yourself.org

 

Předmluva editora Kena Adachi (Překlad Joy):


Toto je nesmírně aktuální a důležité pojednání. Informuje o tajné psychotronické technologii Pentagonu, známé jako Silent Sound Spread Spectrum (SSSS) (Spektrum rozšiřování tichého zvuku), která byla plně funkční již počátkem 90. let. O použití této technologie jsem se dověděl od Al Bieleka v r. 1992 z videa, které udělal Vladimir Terziski. http://educate-yourself.org/products/index.shtml#albielekonmindcontrol (k zakoupení). Tato technologie byla použita proti válkou zoceleným iráckým vojskům opevněným v hlubokých podzemních bunkrech v Kuvajtu a Iráku během první Války v zálivu v lednu 1991.


Fyzické, emocionální a psychologické efekty této technologie byly tak vážné, že statisíce iráckých vojáků se masově vzdaly, aniž vystřelily jediný výstřel proti koaličním silám vedeným USA. Počty uvedené ve zprávách byly ohromující: 75 000 a pak dalších 125 000 (i více) iráckých vojáků vybíhalo ven ze svých hlubokých pouštních bunkrů, mávalo bílými vlajkami, padalo na kolena před blížícími se vojsky USA a pokud měli příležitost, doslova líbali boty i ruce těch, kteří je brali do zajetí. Proč se váleční veteráni, kteří byli již 8 let ve válce na středním východě (s Iránem 1980-1988), chovali tímo způsobem? Je to prosté. Byli vystaveni technologii, která byla tak extrémní a nepochopitelná, že se náhle, ve vlně trýznivého zážitku mysli, dostali na úroveň prosících dětí a cítili vděčnost, že jsou ještě naživu.

Tato technologie je připravena k použití, třebaže v subtilnějším měřítku, proti americkým občanům ve vysoce tajné a skryté operaci, aby kontrolovala a manipulovala celou populaci k „poslušnosti“ nejvyšším vládcům Noveho světového pořádku. Technologie bude používat kombinaci HAARPových vysílačů, GWEN vysílačů, mikrovlnných vysílačů mobilních telefonů a brzy povinné digitální televizi s HD (s vysokým rozlišením), která vstoupí do vašeho domova a) kabelem, b) satelitem, c) televizory s HD, d) s oněmi tak snadno dostupnými digitálními konvertory (set top boxy), o které má vláda takovou starost, aby vám pomohla s jejich opatřením, že na sebe bere úhradu většinu jejich ceny.


Proč vláda tolik dychtí, aby pomohla americkým občanům k jasnějšímu a lépe rozlišenému televiznímu obrazu? Dává vám to nějaký smysl? Proč vládě záleží na vizuální kvalitě naší televizní zábavy tolik, že kongresem prošlo bez diskuse vyhlášení zákona, který nařídil převedení televize na HD ke dni 17. února 2009 a stanovil, že vláda na sebe bere 90% s tím spojených nákladů? Jenom odhaduji, ale jestli má být v Americe převedeno na HD 200 milónů „obyčejných“ televizí, pak vládní podpora 40 dolarů na televizor x 200 milionů = 8 miliard dolarů. Proč vláda tak horlivě usiluje vydat 8 miliard dolarů na své občany, aby jim zlepšila jasnost televizního obrazu? Nebo je nedávno všm vnucovaná historka o pokrytí „s dodatečným rozpětím pásma“, které údajně získáme s HD technologií, jediným a pravým důvodem pro vynaložení tolika dolarů daňových poplatníků na HD konverzi?


Druhou službou, kterou tento autor podává, je „vyautovat“ dva z našich nejprolhanějších údajných pomahačů CIA/Pentagonu, kteří se maskují pod pláštěm ochránců přirozeného zdraví. Jmenují se Rima Laibow a její manžel, bývalý generálmajor Albert Stubblebine. Pokud se vaše emailová pošta v posledních plnila varováními a články o nadcházejících regulacích Kodexu (Kodex alimentarius, pozn. překl.) http://www4.dr-rath-foundation.org a skvělé práci, kterou Rima a její manžel vysloužilý voják dělali  http://educate-yourself.org , aby se pokusili tomu učinit přítrž, víte, o čem mluvím.


Lidé, je ještě čas se probudit? Anebo máme pouze dále dřímat a čekat, až nás odvezou v těch Gundersonových vlacích na vězně, před kterými nás Phil Schneider varoval již v roce 1995 (víte, v těch, co mají vestavěná pouta a okovy)? … Ken Adachi

 

 

Zvuk ticha: protiklad svobody

Autor: A. True Ott, PhD., ND

Bylo to roku 1961 a John Kennedy se brzy měl stát 35. presidentem. Krátce před jeho inaugurací šokoval národ i svět president Dwight D. Eisenhower svým televizním projevem na rozloučenou. Obsah řeči byl šokující, protože generál Eisenhower byl velmi populárním válečným hrdinou, a americká armáda byla nejlepší na světě. Eisenhover, vysoce dekorovaný pětihvězdičkový generál, byl nejvyšším velitelem veškerých spojeneckých sil během 2. světové války. Pod jeho vedením během invaze do Normandie byla Evropa nakonec osvobozena od nacistického moru. Bylo to neuvěřitelné, ale tento velký americký hrdina ve své řeči na rozloučenou nevaroval národ před začínající komunistickou hrozbou nebo před jadernou hrozbou. Ne, vůbec ne! Místo toho tento profesionální vojenský génius dojímavě a střízlivě prohlásil svému velkému národu:

„… byli jsme dohnáni k vytvoření obrovského průmyslu neustálého zbrojení. K tomu tři a půl milionu mužů a žen je přímo angažováno v obranných zařízeních. Každoročně vydáváme na vojenskou bezpečnost více než je čistý příjem všech amerických korporací.“


„Toto spojení obrovských vojenských zařízení a rozsáhlého zbrojního průmyslu je v amerických zkušenostech novinkou. Jeho totální vliv — ekonomický, politický, ba i duchovní — je cítit v každém městě; každé státní budově, každém úřadě federální vlády. Uznáváme naléhavou potřebu tohoto vývoje. Přesto nesmíme přehlédnout jeho vážné důsledky. Týká se to naší namáhavé práce, zdrojů i živobytí; týká se to celé struktury naší společnosti.“


„Ve vládních radách musíme být bdělí vůči získávání nekontrolovatelného vlivu vojenskoprůmyslového komplexu, ať zamýšleného či ne. Existuje a bude existovat možnost zhoubného vzestupu nesprávně svěřené moci. Nikdy nesmíme dovolit, aby váha této kombinace ohrozila naše svobody a naše demokratické procesy.“

Tak to byl profesionální vojenský důstojník a úřadující president USA, který varoval národ ve své řeči na rozloučenou, že cosi nazvaného „nekontrolovatelný vliv vojenskoprůmyslového komplexu“ vytváří nesmírně nebezpečnou hrozbu společnosti naší svobodné republiky. Podle Eisenhowera tato hrozba „existuje a bude přetrvávat“.

Pro presidenta Eisenhowera v lednu 1961 byla tedy tato hrozba pro Ameriku mnohem větší než Castrova Kuba a Chruščevův Sovětský svaz. Co se tehdy mohlo stát ve „vojenskoprůmyslovém“ zřízení, že to přimělo Eisenhowera vydat takovéto varování formulované silnými slovy? Vylepšený kulomet? Ani nápad. Výroba válečných lodí? Taky ne. Jaderné ponorky? Taky ne. Rozšíření nukleárních hlavic? To patřilo ke starostem, ale k takovým, jichž si většina Američanů byla plně vědoma.

Ne, to, co přimělo Eisenhowera k takovému hlubokému znepokojení, muselo být něco všudypřítomně záhadného, temného a tajného. Zřejmě se vynořila nějaká nová, tajná technologie, která měla reálný potenciál, aby obdařila jisté jednotlivce „získáním nekontrolovatelné moci“, která na druhou stranu měla „ohrozit naše svobody nebo naše demokratické procesy“ (tj. naše svobodné a právoplatné volební postupy). Jinými slovy, mělo to jasný potenciál obejít hlas lidu a dát naprostou nadvládu nezvoleným uchvatitelům moci.

Eisenhower tedy zjevně varoval Ameriku před čímsi zvaným „Zvuk ticha“. Eisenhower byl čestný a vlastenecký Američan. Jako generál námořnictva Smedley Butler, který o pár desetiletí dříve prohlásil v Kongresu, že „válka je raketa“ — věděl, že taková absolutní moc a naprostá skrytá kontrola myslí a srdcí jednotlivých občanů naprosto zničí společnost. Také věděl a chápal, tak jako německý filosof Goethe:

„Nikdo není beznadějněji zotročen než ten, který falešně věří, že je svobodný.“

Proto vydal své konečné silné varování Americe. Dnes jako autor tohoto článku musím vykonat neméně.

„Zvuk ticha“ je kódový výraz vojenských tajných služeb pro jisté psychotronické zbraně masové kontroly mysli, testované v polovině 50. let, zdokonalené během 70. let a použité rozsáhle „moderní“ americkou armádou v 90. letech, navzdory opozici a varováním takového muže jako byl Dwight David Eisenhower. Tato tajná zbraň měnící mysl je založena na čemsi zvaném technologie subliminálních přenašečů, nebo SSSS (Silent Sound Spread Spectum – Spektrum šíření tichého zvuku.), (také s přezdívkou S-Quad, nebo „Squad“ ve vojenském žargonu. Pro vojenské použití ji vyvinul dr. Oliver Lowery z Norcross v Georgii, a je popsána v US patentu č. 5 159 703.

„Systém tiché subliminální prezentace“ pro komerční použití, r. 1992. Resumé patentu:

„Systém tiché komunikace, v němž se nesluchové přenašeče, ve velmi nízké (ELF) nebo velmi vysoké (VHF) frekvenci nebo v přilehlé nadzvukové frekvenci spektra jsou modulovány amplitudou nebo frekvencí na požadovaný význam a šířeny akusticky a vibračně, pro zavedení do mozku typicky za použití reproduktorů, sluchátek či piezoelektrických převaděčů. Modulované nosiče mohou být vysílány přímo v reálném čase nebo mohou být vhodně zaznamenány a uchovány na mechanických, magnetických či optických médiích pro pozdější či opakované vysílání k posluchači.“

V Laymanových termínech toto zařízení, tento „zvuk ticha“ prostě umožňuje neoprávněnou implantaci specifických myšlenek, emocí, a dokonce předepsaných fyzických akcí do nic netušících lidských bytostí.

Stručně řečeno, má velmi reálnou schopnost měnit lidské bytosti v pouhé loutky v rukou jistých „kontrolorů“ či vodičů loutek. Eisenhower velmi dobře věděl, co taková „zbraň“ může způsobit v rukou chamtivého spiknutí mužů a žen s cílem ovládnout planetu. Mohlo by skutečně vyústit v převzetí moci v americké společnosti bez výstřelu jediné kulky.

Před tímto varoval Ameriku, této „kombinace“ se obával nade vše ostatní. Ignorovali američtí vůdci toto varování? Použilo spiknutí zlých mužů a žen tuto ďábelskou technologii na nic netušící Američany a jiné národy vně našich hranic? Pokud je tomu tak, budou pokračovat v aplikování této technologie prostřednictvím rádia a televize? Tento výklad se pokusí odpovědět na tyto otázky a dát čtenáři jasnou odpověď na to, kdo přesně učinil rozhodnutí o použití „Zvuku ticha“ jak ve válce, tak v míru.

  1. března 1991 byla vydána tisková zpráva ve formě telegrafního bulletinu ITV News Bureau Ltd (Londýn), nazvaná „High-tech psychologická zbraň přichází na Střední Východ“. Bylo to za úřadu George Bushe seniora, během operace „Pouštní bouře“, a je tam popsána pozoruhodně detailně operace provedená americkou službou Psychological Operation (PsyOps), která byla úspěšně vedena proti iráckým vojskům v Kuvajtu.

Vychvalované elitní jednotky Saddama Huseina „Republikánská garda“ slibovaly Bushovi „matku všech bitev“ s mnoha mrtvými na straně koaličních vojsk. Na papíře to vypadalo přesvědčivě. Husseinova vojska Republikánské gardy byla tvořena z veteránů zocelených v 10 let trvajících bojích s Íránem, zatímco koaliční vojska nezažila krvavý boj. Iráčané měli moderní zbraně a byli dobře vycvičeni v jejich používání. Ale stalo se cosi velmi zvláštního. „Matka všech bitev“ skončila dříve než začala, když doslova statisíce iráckých vojáků se masově vzdaly bez jediného výstřelu!

 

Zde je zpráva, kterou podal o incidentu britský tisk – americký byl totiž cenzurován:

 

„… byl s úspěchem použit neuvěřitelný a vysoce tajný program PsyOps založený na technice „Silent Sound“ (Tichý zvuk). Příležitost k jeho použití se naskytla, když byl zničen vojenský velitelský a kontrolní systém Saddama Husseina. Irácká vojska byla tehdy donucena použít komerční FM radiové stanice, aby přenesly zakódované rozkazy, které byly vysílány na frekvenci 100 MHz. Tým PsyOps nastavil svůj přenosný FM vysílač s použitím stejné frekvence v opuštěném městě Al Khafii. Tento americký vysílač přehlušil místní iráckou stanici. Společně s vlasteneckou a náboženskou hudbou vysílal PsyOps „neurčité, zmatené a protikladné vojenské rozkazy a informace“.

„Avšak subliminálně působila mnohem silnější technologi. Promyšlený elektronický systém vytvořený tak, aby „mluvil“ přímo do mysli posluchače, aby vstoupil a změnil jeho mozkové vlny, aby manipuloval EEG křivky jeho mozku a tak uměle implantoval negativní emocionální stavy – tak byly v iráckém vojsku vytvořeny pocity intenzívního strachu, úzkosti, beznaděje a zoufalství. Tento neuvěřitelně efektivní subliminální systém nejen říká osobě, aby cítila emoci, ale způsobí, že ji cítí. Implantuje tuto EMOCI do jejich mysli.“

 

Toto použití „nezhoubné“ skryté psychické zbraně mělo za následek záchranu mnoha životů, jak Američanů, členů koalice, tak Iráčanů. Nabízí se však otázka, zda mohou být Američané jisti, že takovou zbraň neužívá na ně „Velký bratr“ denně.

A navíc, jaký byl ten SKUTEČNÝ PŘÍBĚH skrytý za masou Iráčanů, kteří se vzdali, že musel zůstat Američanům naprosto utajen? V zásadě je tento typ utajení užíván jen tehdy, když jeho předmět morálně nepřípustný, nebo když mocní si přejí nadále rozvíjet předmět bez veřejného zkoumání či dohledu, anebo obojí. Je zjevné, že pokud by takový prostředek skrytě užitý na Američanech mohl mít za následek „neoprávněný vliv“ nad společností, jak varoval Eisenhower, soudím, že většina Američanů by byla velmi pobouřena a rozzuřena, a to právem. Proto samozřejmě tato technologie musela zůstat skryta.

Oficiálně technologie Tichého zvuku (S-quad) neexistuje, právě tak jako americká vláda oficiálně popírá existenci UFO nebo Prostoru 51 (Groom Lake) v Nevadské poušti. Avšak fyzické skutečnosti nelze být logickou a racionální myslí ignorovat.

Například během první Války v zálivu byl mužem, který velmi pravděpodobně vydal příkaz k použití Zvuku ticha, generálmajor Albert (Bert) Stubblebine, který byl velícím generálem Zpravodajské školy a centra americké armády, Armádního centra výzkumu a rozvoje elektroniky (ERADCOM) a rovněž Armádního velení zpravodajské a bezpečnostní služby. (INSCOM).

Zkrátka, Albert Stubblebine byl spojením armády s Ústřední zpravodajskou agenturou (CIA) a Námořní zpravodajskou službou (ONI) – a jako šéf ERADCOM musel nutně mít kompletní znalosti o zbrani Zvuk ticha. Byl vrcholovým šéfem zpravodajských služeb americké armády a samozřejmě byl zasvěcen do všech jejich tajemství. Nyní je po 32 letech aktivní služby v důchodu. Generál Stubblebine spolu se svou ženou, Rimou Laibow, vytvořili cosi zvané Nadace pro přírodní řešení (Natural Solution Foundation), která je údajně zaměřena na boj proti všem zdravotním hrozbám pro jednotlivce, včetně zákona Codex Alimentarius, očkování a samozřejmě FDA Gestapo. Na jejich webových stránkách, www.healthfreedomusa.org je možno se dočíst o Albertu Stubblebinovi toto:

“Mnohé z inovací, které rozvinul, pomohly Američanům vést první Válku v zálivu efektivně a rychle, s velmi nízkým počtem zraněných.“

 

Ale samozřejmě tyto „inovace“ nebyly nikdy Američanům plně odhaleny a oficiálně jsou neexistující. S veškerým náležitým respektem k gen. Stubblebinovi a záhadným mocným ovlivňovatelům volebního hlasování, jako jsou Frank Carlucci a Donald Rumsfeld, tento autor odpovídá tomu, co řekl gen. Eisenhower, a já prohlašuji, že tato pozice a utajenost zbraní pro kontrolu mysli vytváří skutečně podmínky pro „získání neoprávněné moci a vlivu“ a nemá absolutně žádné místo ve svobodné a otevřené společnosti – nezáleží na tom, jak mnoho životů vojáků může zachránit na bitevním poli. Potenciál pro masové zneužití a takovéto obrovské kontrolní moci je prostě příliš velký. Navíc, ve veškeré úctě k nim, nevyužívají pan Stubblebine a Rima Laibow záminky aktivismu pro Natural Health k zakrytí jejich pravé činnosti? Nemohla by tato skrytá činnost být tajným šířením a testováním zařízení a technologie Zvuku ticha komerčně po celém světě?

Nebylo by logické, že po tajných operacích pro kontrolu mysli „Black Project“ (Černý plán), kdy byl vrcholným expertem vojska, pokračuje v této práci nadále i v „důchodu“? Domnívám se, že tato aktivita by mohla být potenciálně mnohem VÝNOSNĚJŠÍ než žádání o dary nebo halasné prodávání organické zeleniny a potravinových doplňků na internetu.

Není vysoce nezvyklé pro muže s vojenskou kariérou, s tak hlubokými svazky s CIA Black Ops, aby se náhle stal velmi hlučným guruem přírodního zdraví, zejména když uvážíme, že měl nulovou zkušenost nebo přímý trénink v této oblasti?

Podle Stubblebinových webových stránek:

 

„(Stubblebine) měl řadu zkušeností [jako operátor kontroly mysli] a zabýval se prvořadým medicínským výzkumem ve spolupráci se svou manželkou MUDr. Rimou Laibow.“

 

Ano, kupodivu nikde na stránkách NSF se nehovoří o této „prvořadé“ technologii, ani v nejobecnějších pojmech. Namísto toho se primárně zaměřují na získávání darů, odpočitatelných z daní. To samo o sobě by mělo být varovným znamením. Dále, podle veřejných dokladů dostupných ve Virginii se gen. Stubblebine odloučil od své bývalé ženy Geraldine 4. července 1991, právě když byl na vrcholu své moci a úspěšný ve svém podniku operátora kontroly mysli v Kuvajtu proti irácké armádě. Formálně se rozvedli 9. září 1994, když rozvodový soud přiznal Geraldině rozvod na základě „cizoložství s jistou psychiatričkou“, což byla ve vší pravděpodobnosti jeho současná žena Rima Laibow. Soudní dokumenty také ukazují, že Geraldine byla v době rozvodu chronicky nemocná, trpěla rakovinou a dalšími nemocemi, a potřebovala finanční podporu od gen. Stubblebine, aby mohla pokračovat ve své ALOPATICKÉ léčbě. V materiálech k rozvodu není nikde zmínka o PŘÍRODNÍ léčbě, která by se používala či se o ní uvažovalo. Ihned po „odchodu z armády do penze“ gen. Stubblebine zaujal pozici jako „VP pro zpravodajské systémy“, s lidmi jako Braddock, Dunn, McDonald (BDM), s největšími armádními dodavateli, které vlastní záhadná skupina Carlyle Group a bývalý tajemník obrany Frank Carlucci z hanebné společnosti Iran-Contra.

Podle autora Dana Briodyho v knize Železný trojúhelník: Uvnitř tajného světa skupiny Carlyle (The Iron Triangle: Inside the Secret World of the Carlyle Group):

 

„Největší podnik BDM byl v oblasti zvané Black Projects, která je udržována v tajnosti, protože její zveřejnění by ohrozilo národní bezpečnost. Právníci si na Black Projets často stěžují, se slovy, že takto jsou utajovány mnohé kontrakty, ne kvůli národní bezpečnosti, ale spíše aby se vyhnuly nutnému přezkoumání kongresem.“ (Str. 35)

 

Je jasné, že BDM byli v tom čase hluboce zapojeni do vysoce sporných záležitostí. Podle Dana Briodyho:

 

„Na Štědrý den 1994 oznámily New York Times, že Framk Carlucci byl opět zapojen do tajného obchodu se zbraněmi, tentokrát se Sověty. S Carluccim jako předsedou udělalo BDM, nyní Carlyle Portfolio Company, kontrakt mezi Pentagonem a bývalou Běloruskou sovětskou republikou o tajném nákupu S-300, sovětské verze obranného systému raket Patriot, které Spojené státy tak efektivně užily ve Válce v zálivu. … Pro dohodu užilo BDM neslavně známého kanadského obchodníka se zbraněmi Emmanuela Weigensberga, téhož muže, který dohodl dodávky zbraní proti Iránů pro Reaganův Bílý dům.“ (Str. 38-39)

 

Protože strojní technologie Zvuku ticha byla patentována pro „soukromé“ komerční aplikace dr. Lowerym 27. října 1992, zřetelně otevřela dveře soukromým vojenským dodavatelům jako je BDM pro vývoj vlastních „zpravodajských systémů“.

Dávalo by tedy dobrý smysl, aby gen. Stubblebine byl využit jako konzultant. Co by tedy mohlo zabránit společnosti BDM, aby klidně nabízela a prodávala Zvuk ticha velkým korporacím spojeným s Wall Street? Představme si například užití Zvuku ticha ve velkém obchodě Wal-Mart, kde se mísí s ELF vlněním a podkladovou hudbou, aby subliminálně vymýval mozky nečestným zákazníkům, aby jim zabránil v krádežích? Takový prostředek by každoročně ušetřil Samu Waltonovi mnoho miliónů dolarů ztrát v tržbách. Předpokládejme též, že mladý černý muž z Illinois dostal přístup k tomuto prostředku a že mohl používat technologii S-quad Zvuk ticha při svých projevech k veřejnosti, v rádiu a 30 minutových televizních inforeklamách – vše naprogramováno a připraveno „manipulátory“, aby to vyvolalo silnou emocionální odpověď posluchačů, kteří by v tom případě „slyšeli, aniž by poslouchali.“

Dále, co až se 100% televizí v USA a Kanadě stane digitálními (tj. povinná konverze na HD, ke které má dojít v únoru 2009) (k čemuž musí dojít, aby se úspěšně napojily na předem připravené, propojené vysílače GWEN (Groud-Wawe Emergency Network), které samozřejmě umožní neomezené použití frekvencí Zvuku ticha pro dokonalo a masovou kontrolu mysli a vědomí národa?

Mohu vám říci, že právě to se děje. President Eisenhower měl naprostou pravdu, a jeho nejhorší obavy byly naprosto opodstatněné!

Vojensko-industriální komplex v naprostém klidu dovršil převzetí vědomí národa, jakožto i jeho duše. To vše bez jediného výstřelu! A co s tím mají Stubblebine a jeho napomáhačka Laibow? Co vlastně ve skutečnosti dělají při svých cestách po světě, převlečeni za potravinové aktivisty?

Mějte na mysli, že převzetí kompletní fašistické kontroly nad Amerikou je pouze jedním z kroků základního sionistického programu, jemuž velmi pravděpodobně Stubblebine a Laibow přísahali věrnost. Všeobecným cílem elitářských sionistů je vskutku absolutní kontrola nad světem, něco, o čemž hovoří jako o „novém světovém pořádku“ (New World Order – NWO), v němž oni budou diktátory a svrchovanými pány. Absolutní UTAJENÍ obklopující vývoj a užití elektromagnetické mysl ovládající technologie Zvuku ticha velmi reálným způsobem odráží obrovskou moc, která je v ní skryta. To proto Eisenhower už tehdy v roce 1961 věděl, že MUSÍ varovat národ. Abychom to řekli rovnou, ten, kdo ovládá tuto technologii, má moc ovládat lidskou mysl – všech mužů i žen kdekoli na světě.

Samozřejmě, kdokoliv ovládá mysl všech lidí, ovládá i bohatství a osud planety Země. Navíc, Stubblebine, jako velitel Zpravodajské armády by se pravděpodobně držel předepsané příručky pro všechny tajné operace – tak jak se píše v odtajněném americkém manuálu pro plánovaný převrat a převzetí vlády v Nikarague. Příručka instruuje „partyzánské síly“ CIA, aby se zapojily do různých „falešných krycích organizací“, určených k získání úcty, důvěry a vlivu na nepřítele. Pokud je dosaženo kompletní důvěry prostřednictvním aktivit „falešné fronty“, pak může být snadněji dosaženo zničení nepřítele prostředky nesprávného nasměrování či desinformační taktiky.

Tady bych řekl, že k proniknutí do Ameriky není žádná lepší „falešná fronta“ než zastánci Natural Health (Přírodního zdraví), neboť jsou typicky zdravější, lépe informovaní a více oddaní zachování individuální svobody a boji proti tyranii než ostatní Američané. Takže nebylo by možno založit lepší „falešnou frontu“, a není zde zřetelně žádný potencionálně krutější vlk v rouše beránčím, nežli muž, který ví více o tajném rozmístění Zvuku ticha než kterýkoli jiný člověk – právě generál Albert (Bert) Stubblebine a jeho židovská psychiatrická žena, Rima Laibow.

Je množství důkazů, že jistí elitáři v Americe a Izraeli plánují určitě rozmísti kapacitu této technologie, aby ovládli všechny lidi na všech kontinentech. Klíčem k tomu je projekt HAARP, kde frekvence ELF a VHF mohou skutečně vyzařovat ven ze zemské ionosféry k různým vysílačům GWEN po celém světě. Samozřejmě že americká vláda oficiálně toto vše popírá a říká „mluvícím hlavám“ kontrolovaných nových médií, že vysílače GWEN jsou pouhé soukromé věže mobilních operátorů, bez dalšího programu, a proto každý, kdo si myslí něco jiného, je bláznivý okrajový konspirační blb.

Důkazy pro opak, i když je vše jasné a jednohlasé:

 

Dr.Michael Persinger je profesorem psychologie a neurovědy na Laurentian University, Ontario, Kanada. Pokud jde o tento námět, dr. Persinger píše:

„Dočasná stimulace mozkových laloků může vyvolat pocit presence, desorientace, a nepravidelnosti ve vnímání. Může aktivovat obrazy uložené v paměti subjektu, včetně nočních děsů a oblud, které jsou normálně potlačeny. Současná neurověda předpokládá existenci základních algoritmů, jimiž veškeré smyslové transdukce jsou převáděny do vnitřního mozkově specifického kódu. Přímá stimulace těchto kódů v lidské dočasné či limbické kůře mozkové prostřednictvím elektromagnetických vzorců může vyžadovat energetické úrovně, které jsou v rozpětí jak geomagnetické aktivity, tak současných komunikačních sítí. Proces, který je spojen s úzkým pásmem mozkové teploty, by mohl umožnit, aby všechny normální lidské mozky byly postiženy subharmonií, jejíž frekvence asi 10 Hz se mění jen o 0,1 Hz.“

 

Dr. Persinger končí článek takto:

 

„V průběhu posledních dvou desetiletí se objevil potenciál, který byl nepravděpodobný, ale který je nyní proveditelný. Tímto potenciálem je technická možnost ovlivnit přímo převážnou část asi 6,5 miliardy mozků lidského rodu, bez prostřednictví klasických sensorických modalit, generováním nervové informace bez fyzického média, v němž by byli všichni členové lidského rodu ponořeni.

Historický objev těchto možností, které se řadí od střelného prachu po atomové štěpení, má za výsledek velké změny v sociální evoluci, které nastaly nekontrolovaně a rychle po zavedení. Snížení rizika nevhodného použití těchto technologií vyžaduje neustálou a otevřenou diskusi o jejich realistické proveditelnosti a implikacích ve vědecké a veřejné oblasti.“

 

Jak může být „otevřená diskuse“ o předmětu, když vládní kruhy neustále popírají existenci této technologie?

Slova písně „Zvuk ticha“

Tento hit napsal Paul Simon v roce 1963, v době, kdy byl pravděpodobně vystaven pokusu se Zvukem ticha:

Ahoj temnoto, můj starý příteli,                                       

přišel jsem si s tebou zase povídat,

protože vize lehce se plížící

zanechala své sémě, když jsem spal,

a vize,

která byla vsazena do mého mozku,

stále zůstává

ve zvuku ticha.

V neklidných snech jsem šel sám,

úzké ulice s dlažebními kostkami,

pod kruhy světla pouličních lamp,

otočil jsem svůj obojek na chlad a vlhko,

když moje oči byly probodeny

zábleskem neonového světla,

které prořízlo noc

a dotklo se zvuku ticha.

A v tom nahém světle jsem viděl

deset tisíc lidí, možná víc,

lidí povídajících si bez mluvení,

lidí slyšících bez poslouchání,

lidí píšících písně, které hlasy nikdy neuslyší,

a nikdo se neodváží

porušit zvuk ticha.

„Blázni“, řekl jsem, „vy nevíte,

že ticho roste jako rakovina“.

„Slyšte má slova, která vás mohu naučit,

uchopte mé paže, ať na vás mohu dosáhnout.“

Ale má slova spadla jako tiché kapky deště

a ozývala se ozvěnou ve studni ticha.

A lidé se sklonili a modlili se

k neonovému bohu, kterého udělali.

A znamení vyšlehlo své varování

ve slovech, které tvořilo.

A to znamení řeklo: „Slova proroků

jsou napsána na zdech podchodů

a hal činžáků

a šeptána ve zvuku ticha.“

 

Překlad: Orgonet

http://orgo-net.blogspot.com

http://educate-yourself.org

 

Převzato: http://www.demiurg.cz/

/ Spiknutí / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz