Obviňuji Vás z přípravy masové vraždy!

Obviňuji Vás z přípravy masové vraždy!

Obviňuji Vás z přípravy masové  vraždy!

Jane Burgermeister • 28. července 2014

První část dopisu rakouské novinářky Jane Burgermeister generální ředitelce WHO (Světové zdravotnické organizace). Tato novinářka již podala žalobu na firmu Baxter pro podezření ze snahy o rozpoutání pandemie. O tomto případu jsme vás již informovali v březnu tohoto roku.

 

***

From: Jane Burgermeister (jmburgermeister@gmail.com)

Date: April 25, 2009

Subject: Obvinění připravované proti dr. M. Chan a WHO pro zločin masové vraždy

 

 

Vážená paní doktorko Margaret Chan,

zasílám tento email, abych Vás informovala o svém záměru podat v pondělí 27. 4. soudní žalobu proti Vám i ostatním zaměstnancům WHO a spojených organizací kvůli vašemu podílu na tom, že byla světová populace vystavena riziku pandemického viru, který by mohl zabít miliardy lidí, a to dle zákona o boji proti zločinu organizovanému mezinárodními gangsterskými skupinami a rovněž dle konvence Spojených národů o prevenci a trestání genocidy.

Jako veřejný činitel, který je zaměstnán v mezinárodní organizaci ve funkci generální ředitelky Světové zdravotnické organizace se sídlem v Ženevě, máte jako povinnost a součást své náplně práce jednat vždy tak, abyste byla strážcem zdraví světové populace, zvláště předcházet „zneužití“ vyhlášení pandemie organizacemi, společnostmi, vládními orgány nebo jinými celky, které mají v úmyslu vypustit pandemický virus a poté získat pomocí programu všeobecné plošné vakcinace zamořeným materiálem politické a ekonomické výhody z masové vraždy.

Zprávy médií ukazují, že vaše organizace zneužívá svou organizační strukturu, personál a služby, aby zveličovala nebezpečí viru prasečí chřipky, a tím ospravedlnila právě takové plošné očkování nevyzkoušenou a neotestovanou vakcínou. WHO poprvé v dějinách nařídila všem svým členům, aby nepřetržitě obsluhovali „Místnost pro kontrolu pandemie“ jako reakci na včera v médiích ohlášené případy prasečí chřipky, a je bezprostředně připravena vyhlásit „pandemii“. Tato „Místnost pro kontrolu pandemie“ je zřízena za účelem sledování šíření pandemického viru, a tudíž je vybavena superpočítači napojenými na veškeré bezpečnostní síly vlád členských států Spojených národů. Tato „Mistnost pro kontrolu pandemie“ je místem, odkud vzejdou veškerá prohlášení o „pandemii“, a já bych byla vděčná, kdybyste mohla zveřejnit seznam lidí, kteří pracují v této kontrolní místnosti.

Když WHO totiž vyšle takovéto „prohlášení“ presidentu Obamovi, budou po celé zemi rozmístěny jednotky FEMA a DHS (bezpečnostní síly), tzv. „Protipandemické oddíly“. Guvernérům všech států USA bude sděleno, že budou do praxe zavedena opatření zákona Model State Emergency Health Powers Act (MSEHPA). To znamená, že všichni Američané musí souhlasit s plošnou vakcinací, jinak budou obviněni z hrdelního zločinu. Nebylo by lepší, doktorko Chanová, abyste prostě požádala lidi, kteří to odmítnou, aby nosili chirurgickou roušku, pokud je zde opravdu reálné nebezpečí pandemie? Proč činit nátlak na vakcinaci pod hrozbou zastřelení? Zákon praví, že každý, kdo odmítne očkování anebo se staví proti nucenému přemístění do připravených „karanténních zařízení“, může být vystaven „legální“ střelbě a může být zabit. (Ospravedlněné „smrtelné donucení“).

Jste si jistě vědoma těchto skutečností. Je to tak krutý scénář, že Vy ve svém postavení veřejného činitele musíte mít pádné důkazy, že se jedná o extrémní nebezpečí pro lidskou populaci a musíte mít ověřené a nepochybné zdůvodnění, že Vaše akce budou skutečně zaměřeny proti této hrozbě, a že je dobrý důvod, proč prostě nedoporučíte nosit chirurgickou masku lidem, kteří se nechtějí nechat očkovat.

Zprávy médií naznačují, že nový kmen prasečí chřipky je uměle vytvořená kombinace, která obsahuje geny ptačí, lidské a prasečí chřipky z několika různých kontinentů. Existují tedy důvody, které nás mohou vést k domněnce, že pochází z nějaké laboratoře, a to spíše z laboratoře na výrobu biologických zbraní. Nebylo by pro WHO lepší, aby poskytla odbornou pomoc při vyšetřování laboratoře, která vyrobila a vypustila tento syntetický virus, a poté ji pohnala před soud? Neměla by raději lidem doporučit nosit roušky, než vyhlašovat plošný očkovací plán? Podle níže uvedené zprávy Fox News je vaše hodnocení nebezpečí této prasečí chřipky mnohem více pesimistické než hodnocení CDC (Americké centrum pro kontrolu nemocí), jež doporučuje pouze obvyklá opatření. Jak to vysvětlíte?

Jak vysvětlíte, že jste již označili tolik smrtelných případů, zatímco mexická vláda potvrdila pouze 16 úmrtí způsobených tímto kmenem chřipky? O jaký vědecký podklad se opírá toto vaše určení počtu úmrtí? Používáte k tomu správnou metodu? Můžete u soudu dokázat, že užíváte správnou metodu, a že prosté doporučení lidem, aby nosili operační roušky, není dostačující?

Upozorňuji vás, že nový kmen prasečí chřipky se objevil zároveň v Mexiku a Americe, a to za „záhadných okolností“, což také ukazuje na úmyslné, plánované a koordinované vypouštění umělých, v laboratoři syntetizovaných virů. Neměli byste raději vyšetřovat tuto „tajemnou příhodu“? Zahájili jste nějaké vyšetřování? Koho vyšetřujete? Uveďte podrobnosti, prosím.

WHO je povinna využít všechny ostatní postupy dříve, než vyhlásí pandemii a zahájí plošné očkování, a proto je Vaší úřední povinností vědět, že v roce 1976 muselo být americkou vládou zrušeno plošné očkování proti prasečí chřipce, protože přibývalo důkazů, že jeho rizika pro veřejnost jsou větší než riziko skutečné prasečí chřipky. Vzhledem k tomuto precedentu z roku 1976 jste obzvláště povinna se ujistit, že pod vaší záštitou nebude předčasně vyhlášena pandemie a nebude provedeno žádné plošné očkování, pokud nebude ohrožena široká veřejnost a potvrzena vysoká kvalita a bezpečnost použitých vakcin. Musíte také prokázat, že doporučení nosit operační roušku není funkční alternativou při obraně před jakoukoliv údajnou pandemií.

 

Jsem přesvědčena, že neplníte své povinnosti tím, že

  1. neposkytujete veřejnosti přesné informace o ohrožení, které pro ně představuje prasečí chřipka
  2. jste se neujistila, zda předčasné vyhlášení pandemie nebude záminkou k rychlému šíření zamořených nebo závadných vakcin, které by mohly vést ke smrti či poškození lidí, jak se již událo v roce 1976

Jako veřejný činitel, jehož náplní práce je v současné době vyšetřování firem Baxter a Avir, zapletených do úniku pandemického materiálu s virem ptačí chřipky v Rakousku, jste povinna plně si uvědomovat okolnosti tohoto případu a role, kterou farmaceutická společnost, jmenovitě Baxter, hrála v tom, že byla téměř spuštěna pandemie. Měla byste také vědět o trestních oznámeních, která jsem 8. dubna 2009 v této věci podala u vídeňské městské prokuratury proti Baxteru a dalším subjektům, včetně WHO, a jež jsou dostupná na blogu. Referenční centrum WHO poskytlo společnosti Baxter mimořádně smrtící divoký typ ptačí chřipky, kterým byla v konečném důsledku zamořena očkovací látka proti běžné lidské chřipce, jež byla poté distribuována do šestnácti laboratoří v Rakousku, České republice, Slovinsku a Německu pod falešným označením, a tak se ptačí chřipka mohla dle hodnocení expertů a médií v minulém zimním období rozšířit na pandemii. Viry namíchané v laboratoři mohly způsobit pandemii (6. března 2009)

http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/4230882.cms

 

V případě Baxter je proto jasný a dobře dokumentovaný spoj mezi WHO a vypuštěním pandemického materiálu ptačí chřipky v této zimě.

 

Následkem činnosti Baxteru bylo nejméně 35 lidí v Rakousku a České republice preventivně léčeno v nemocnici na ptačí chřipku a běžnou chřipku. To zdůrazňuje fakt, že dle profesionálního mínění lékařského personálu zde bylo reálné, konkrétní a specifické nebezpečí z kontaminovaného materiálu od Baxtera a WHO pro zdraví těchto jednotlivců, a to takové, že bylo pokládáno za nezbytné použít léčbu. Mám za to, že zaměstnanci české laboratoře, kteří přišli do kontaktu s Baxterovými kontamináty a kteří o tom podali poprvé zprávu dne 6. února, byli umístěni do karantény.

Vzhledem ke skutečnosti, že tento incident proběhl teprve před několika týdny a vaše organizace je v něm zapojena tím, že a) poskytla zhoubný kmen viru ptačí chřipky, a b) vyšetřuje tento incident, je vaší povinností, abyste si byla vědoma veškerých detailů, obvinění ze zločinného záměru, důkazů pro tato obvinění a vyvracení těchto obvinění, protože existuje tak mnoho podobností s touto novou „prasečí chřipkou“, také obsahující syntetickou strukturu, která se záhadně objevila současně na dvou místech.

Zejména musíte být informována o faktu, že Baxter používá biozabezpečení 3. stupně, pokud zachází s vysoce patogenním virem ptačí chřipky, které společnosti zaslala WHO ze svého referenčního centra, a že při použití tohoto 3.stupně opatření je náhodná kontaminace viru lidské chřipky smrtelným virem ptačí chřipky, který jste zaslali ze svého referenčního centra, nemožná.

Musíte také vědět o výzkumu Jefferyho K. Taubenberga z Oddělení molekulární patologie z Institutu pro patologii ozbrojených sil, týkajícím se viru ptačí chřipky, a to jeho rekonstrukce smrtelného kmene ptačí chřipky z genetického materiálu získaného z obětí pandemie španělské chřipky v letech 1918 – 1919.

I když mnozí badatelé a NGO vydali varování, že vzkříšení tohoto zhoubného viru je nebezpečné pro veřejnost, WHO byla jedním z největším podporovatelů pokračování výzkumu a jeho „protijedu“ tím, že vydala milióny z kapes daňových poplatníků na výzkum a program prevence.

Musíte si být vědoma, že teprve v minulém létě vědci publikovali ve vědeckých časopisech důkazy ukazující, že ptačí chřipka se může smísit s virem lidské chřipky a vytvořit pandemický virus v laboratorní situaci.

Musíte si rovněž být vědoma, že probíhající kriminální vyšetřování v Polsku týkající se úmrtí bezdomovců poté, co jim byla podána lékaři a zdravotníky zkušební vakcína proti ptačí chřipce.

Toto je, jak dokazuji, množství důkazů ve veřejné sféře, které dokazují, že farmaceutické společnosti a vládní organizace a další činitelé vědomě a záměrně vytvářejí materiál pandemického viru a jak jsme viděli v Rakousku, v letošní zimě jej vypustili mezi populaci a pokoušejí se zakrýt svou účast.

Pokud byste nyní vy a WHO vyhlásili pandemii prasečí chřipky v USA, a pokud by zemřeli lidé jako přímý důsledek očkovacího programu, který zahájíte, anebo pokud by byly významné důkazy poškození zdraví lidí v přímém důsledku masového vakcinačního programu, který zahájíte, jak se stalo v roce 1976, mohla byste být obviněna nejen z konspirace o masové vraždě, ale z masové vraždy samotné.

Dále, pokud jsem informována, WHO publikovala studii týkající se ekonomického vlivu pandemického viru.

Pokud vy jako součást svého úřadu napomáháte zločineckým organizacím, které se propojily s vysokými úřadu, roznítit a pak vyhlásit pandemii, která naruší ekonomiku, pak vy a ostatní vedoucí jednotlivci pracující pro WHO s oficiálními kompetencemi i WHO jako organizace můžete být také vystaveni žalobě nejen pro kriminální činy, ale také pro škody vyplývající z žalob podaných nejen americkými občany, ale také občany a společnostmi celého světa, jejichž příjmy klesnou jako přímý důsledek rozpoutání pandemie a následným rozvratem ekonomiky.

Pokud dojde k vyhlášení pandemie ze strany WHO a k masovým úmrtím v důsledku masového očkovacího programu, může nastat situace, kdy vy i WHO budou obviněni tisíci lidí z kriminálních činů, ale také z poškození majetku.

Tvrdím, že jsou důkazy vyplývající z vašeho chování v případu Baxter, že pod rouškou svého úřadu, při vykonávání oficiálních povinností, ve skutečnosti jednáte ve jménu skrytých zločinných zájmů podnítit pandemii a zneužít vyhlášení pandemie k získání politických a finančních výhod, čímž podporujete skupinu, kterou označuji jako zločinecký gang iluminátů.

Vyhlášení pandemie ze strany WHO má přímé politické, finanční i další výhody pro některé elementy v americké vládě, zejména elementy, které, jak tvrdím, patří ke zločinnému gangu Iluminátů/Nového světového řádu/CIA/Svobodných zednářů, a kteří nyní mají být vyšetřováni ohledně potrestání mučení na Guantanamu za porušení amerického a mezinárodního práva, a to Donald Rumsfeld (který má finanční konexe s výrobcem léku proti ptačí chřipce Tamiflu), Richard Cheney a Alberto Gonzales.

Zavedení stanného práva pomůže všem podezřelým z porušení zákonů o mučení, aby se vyhnul pronásledování ve Spojených Státech, i když případ se projednává ve Španělsku.

Tvrdím, že zneužíváte svého úřadu generální ředitelky WHO, vědomě a záměrně, abyste dopomohla Iluminátům dosáhnout jejich politických a finančních cílů.

Tvrdím rovněž, že dnes, v sobotu, je již dostatek důkazů, že záměrně manipulujete informace týkající se propuknutí prasečí chřipky, která údajně vypukla včera, abyste zveličila nebezpečí pandemie za účelem ospravedlnění nařízení o masovém vakcinačním programu, zatímco ignorujete a potlačujete informace, které naznačují, že tato opatření nejsou adekvátní rizikům.

Konečně vás žádám, abyste mi poskytla do pondělí 27. 4. 2009 do 10.00 středoevropského času formou emailových příloh, linků, stručných sdělení zákonů atd. a další následné dokumentace tak, abych je mohla shlédnout dříve, než podám kriminální obvinění týkající se tohoto případu.

 

Zejména vás žádám, abyste mi zaslala, anebo pověřila někoho z personálu, aby mi zaslal:

–          studie, které máte datovány, o očkování proti ptačí chřipce, které zamýšlíte provádět na americké populaci, s jasným důkazem z vědeckých pramenů, jako jsou klinické zprávy v recenzovaných vědeckých časopisech, pokud jde o jejich jednoznačnou bezpečnost.

–          informace týkající genetické sekvence kmene prasečí chřipky dosud detekovaného WHO z obětí vypuknutí „prasečí chřipky“ v Mexiku a Americe.

–          informace, které společnosti mají smlouvu s WHO o poskytování vakcinace proti prasečí chřipce a za jakých okolností a podmínek, včetně kvalitního zajištění, finančních okolností a podmínek.

–          detailní rozbor veškerých bezpečnostních procedur a nezávislých recenzí, které WHO provedla, aby zajistila, že očkování proběhne dle uznávaných standardů bezpečnosti a kvality.

–          dokumenty dokazující, že máte zákonnou autoritu vyhlásit pandemii v případě prasečí chřipky a z toho vyplývající masovou vakcinaci populace, a to ve formě úryvků zákonů, pravidel apod.

 

 

Prosím o zaslání výše uvedených dokumentů jako emailových příloh.

Pokud nedodržíte pondělní termín, budu uvádět ve svém podání žaloby, že tyto dokumenty nemáte.

Žádám vás, abyste se ujistila, že máte kopii emailu mně zaslaného, abyste mohla dokázat u soudu, že a)jste měla veškeré požadované pravomoci a dokumenty, a b) že jste je měla pohotově a dostupné pro veřejnost a soudní zkoumání pohotově pro naléhavé situace, jak je vaší povinností jako veřejného činitele.

Budu tvrdit, že pokud jste nařídila svým úředníkům WHO, aby řídili místnost kontroly pandemie nepřetržitě denně po 24 hodin, jak bylo sděleno v médiích, pak máte zvláštní povinnost být ve službě během tohoto víkendu, a pokud nebudete ve službě v případě naléhavé situace, kterou jste vyhlásila, je to porušením pravidel chování ve svém úřadě.

Protože máte k ruce dostatečný personál, budu tvrdit, že můžete svěřit práci týkající se sbírání materiálu a dokumentů, které požaduji v bodech 1 – 5 svému personálu a být schopna sledovat „pandemii“, která, jak prohlašujete, nastává.

Pokud mi zašlete tyto dokumenty po pondělní uzávěrce, prosím ujistěte se, že máte kopii tohoto emailu, tak, abyste mohla prokázat u soudu, že jste měla dostatečnou pravomoc i po ruce dokumenty dokazující tuto pravomoc, a že jste je mohla rychle prezentovat tak, jako veřejný činitel v případě takovéto „nutnosti“.

V případě, že si přejete prostudovat kriminální obvinění, které jsem podala 8. dubna a přejete si, abyste mohla lépe pochopit zákonnou podstatu pro tato kriminální obvinění, která podám v pondělí 28. dubna, připojuji kopii v němčině.

Mohu vám také doporučit svůj blog, kde jsem publikovala obvinění v anglickém překladu, i když je přeloženo pouze prvních dvacet stran.

http://birdflu666.wordpress.com/

Úvod na tomto blogu rovněž poskytuje přehled mých důkazů a argumentů.

Níže také podávám kopie dvou mediálních zpráv, které potvrzují některé tvrzení, která činim v tomto emailu, zdůrazňující relevantní body, včetně informací naznačujících, že tento kmen prasečí chřipky by mohl být „záhadně“ vypuštěnou biologickou zbraní.

Pokud máte nějaké připomínky nebo byste chtěla poukázat na nějaká fakta, o nichž se domníváte, že jsou mylná, prosím obraťte se na mne co nejdříve. Ráda vám odpovím na jakékoli dotazy.

S pozdravem Jane

 

Překlad: Stan

Je jasné, že v této kauze Baxter lze vidět dobře rozeznatelnou vazbu mezi WHO a únikem pandemické vakciny s virem ptačí chřipky v Evropě.  Podle zpráv provádí WHO vyšetřování, jež má zjistit jakou roli měly společnosti Baxter a Avir při výrobě a distribuci této látky, ale doposud nebyly veřejnosti sděleny žádné výsledky tohoto vyšetřování, ani vydána doporučení ke zpřísnění bezpečnostních pravidel pro laboratoře, které pracují s vysoce patogennímy viry ptačí chřipky. Proč?

Tvrdím, že Vaše selhání při vedení úplného a detailního vyšetřování tohoto případu, a také při zveřejnění závěrů a vydání jasných doporučení k tomu, aby se předešlo opakování takových incidentů, je nejenom selháním ve výkonu vašich povinností veřejného činitele, ale také důkaz Vaší účasti při zakrývání skutečného původce pandemického viru, jímž je právě referenční centrum WHO. V mém trestním oznámení, podaném 8. dubna vídeňské prokuratuře, obviňuji firmu Baxter, že se pokoušela úmyslně spustit pandemii s cílem vydělat na tom tím, že měla dopředu uzavřené lukrativní smlouvy na dodávku vakcin proti ptačí chřipce s rakouským ministerstvem zahraničí z roku 2006, především smlouvu uzavřenou s rakouskou ministryní zdravotnictví Marií Rauch-Kallatovou, která obsahovala dodávku 16 milion očkovacích dávek v případě, že WHO vyhlásí pandemii ptačí chřipky.

 

http://orgo-net.blogspot.cz/2010/08/jane-burgermeister-celi-soudnimu.html

Více na Prison Planet: http://www.prisonplanet.com/swine-flu-investigator-jane-burgermeister-faces-prison.html

 

Přepis:

Před rokem jsem varovala lidi před očkováním proti prasečí chřipce a před jeho riziky. Tento rok stojím zde ve Vídni, v Rakousku, a hrozí mi, že budu zatčena policií.

12. srpna mám předstoupit před místní soud. Mohu být i zadržena. Důvody a obvinění jsou naprosto vymyšlené. Rakouská vláda se pokouší mě zastrašit.

Proč se vláda tak usilovně snaží, aby se mě zbavila? Důvod je prostý. Důvod je ten, že plánují další očkovací  kampaně a další umělé pandemie. Lidé mají dostat další jedy, více trpět nemocemi a více umírat.

Já jsem podala v r. 2009 žalobu proti Baxteru, protože tato společnost se pokusila vyvolat pandemii chřipky. Kontaminovali virem prasečí chřipky dva kilogramy vakcíny proti sezónní chřipce ve své biolaboratoři zde v Rakousku a poslali 16 dalším laboratořím. Virus poskytla Světová zdravotnická organizace.

A právě tato Světová zdravotnická organizace je odpovědná za očkovací kampaň na celém světě i za vyhlášení pandemie. I dnes, když tu stojíme, platí 6.stupeň ohrožení pandemií,
což znamená, že všichni z nás by mohli být nuceně očkováni a drženi v karanténě.
Nyní jsou zdravotnické zákony, jako ObamaCare v USA, a také zákony v Evropě, které mohou donutit v budoucnosti více občanů, aby se dali očkovat. Proto je velmi důležité, aby každý byl bdělý, opravdu jde o budoucnost a zdraví všech.

Jak říká Alex Jones ve svém nedávném videu, na trh přicházejí ještě sofistikovanější hrozné vakcíny, které zničí lidskou schopnost cíítit emoce. Útočí na mozkové struktury a zabrání emocím jako hněv a strach. Ale my potřebujeme tyto emoce. Potřebujeme je, protože když jsme v nebezpečí, potřebujeme mobilizovat svou energii a najít správné řešení. Alex Jones má naprostou pravdu.

Mít emoce, i negativní, je součástí lidské bytosti, patří k prožívání plného a bohatého života,
a činí náš život bezpečnějším, protože nás varují před nebezpečím. Bez těchto emocí, pokud budou umlčeny vakcínami, se staneme pouhým stádem ovcí. Vedoucí států, jako například rakouská vláda, budou moci s takovými lidmi dělat, cokoliv se jim zlíbí.

Teď je bod obratu. Musíme si uvědomit, že musíme povstat proti těmto vakcínám. Nepřinesou nám štěstí a zdraví, ale mají nám škodit. Proto se farmaceutické společnosti i rakouská vláda tolik snaží zbavit lidí mého typu, kritiků očkování proti prasečí chřipce.
A proto já musím jít 12.srpna před soud. Proto mohu být zadržena. Pokud k tomu dojde, můžete si být jisti, že jsem byla umlčena na základě lží. Ale dokud jsem na svobodě, budu nahlas mluvit o nebezpečí vakcín. Budu dále varovat lidi před těmito vakcínami.
Big Pharma a vláda nikdy nedokážou mě umlčet, protože toto téma je příliš důležité. Týká se lásky, budoucnosti  všech lidí této planety a samotného lidstva. Toho, zda budeme žít jako hodnotné a svobodné lidské bytosti.

Orgonet

 

Převzato: http://outsidermedia.cz/

/ Spiknutí / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz