Církevní restituce největší tunel v dějinách země?

Církevní restituce největší tunel v dějinách země?

Církevní restituce 

největší tunel v dějinách země?

 

 

O prsa koalice protlačila sněmovnou zákon na restituce církvím. Přes nesouhlas opozice a většiny obyvatel. Tady nejde o víru, ale o peníze a majetky. A příliš nejasností…

 

10.02.2012

 

Ministryně kultury Alena Hanáková, nestraník za TOP09 řekla, že když majetek církvím nevrátí parlament, stejně to udělá soud: „Tento stát se v roce 1991 zákonem zavázal, že historický církevní majetek vypořádá, ale dosud tak neučinil. Pokud se skutečně hlásíme k hodnotám právního státu, musí být naše povinnost jasná,“ prohlásila Hanáková.

Lesy, pole a další nemovitý majetek v hodnotě 75 miliard korun by měl stát podle vládou schválené dohody se 17 církvemi a náboženskými společnostmi vydat do pěti let. A i přes to další roky hradit mzdy duchovním. Finanční část vyrovnání by stát vyplácel příštích třicet let. Dohodnutou částku 59 miliard korun ještě zvýší inflace. Celkově se mluví o 150 miliardách, což jistě není poslední číslo.

 

 

Má tato nebo jiná vláda právo vyřešit takto nejasnou a spornou věc? A nechat nás platit dalších 30 let? Když soudy mohou rozhodnout jinak?

 

S právním státem souhlasím. Proto ať rozhodne soud a ne politici! Navíc těsnou většinou a bez podpory občanů! Soud již v minulosti rozhodoval a nebyla to vůbec jednoduchá věc.

Vždyť jak dlouho se táhla soudní bitva o Chrám svatého Víta na Pražském hradě? S tucty dílčích a zcela protichůdných rozsudků! A který nakonec Nejvyšší soud přiřkl státu! Proto si vůbec netroufám hodnotit, zda církve mají nebo nemají právo k nějakému majetku. Zda jim bylo ukřivděno či nikoliv. Troufnou si na to naši politici? Bez odpovědnosti za svá rozhodnutí snad.

Majetky církví řešil stát ještě před Gottwaldovým velkým únorem 48. V roce 1919 za Tomáše Masaryka pozemkovou reformou, která byla revidována v roce 1947.

 

 

V historii církev bohatla nebo chudla úměrně svému vlivu

 

Vždy záleželo na vládcích země, nakolik se chtěli o víru opírat při svém panování. A podle toho církvi dávali nebo brali. Vliv i majetky. Největšího rozmachu tak církev dosahovala za Karla IV. a Přemysla Otakara II. Naopak chudla v dobách husitských bouří, za císaře Josefa II. a za komunistů. Jaký vliv má a má mít církev dnes? Měl by tomu v historických souvislostech odpovídat i majetek?

 

 

V souvislostech s událostmi kolem nás jedině soud nebo referendum

 

Souvislostmi myslím politické zemětřesení na Slovensku, kde mají občané potvrzené, co si dávno mysleli. Politici jsou uplacení investiční skupinou Penta. Tou samou Pentou, která podniká i u nás. A jen blázen si může pořád dokola myslet, že jinak. Pouze v případě prodeje zkrachovalé Sazky v bitvě kmotrů zřejmě někdo jiný Pentu přeplatil.

V souvislostech je potřeba zmínit také neúplatnost naší justiční mafie, nicméně rozhodnutí soudu má a bude mít vždy větší váhu, než o pár hlasů protlačený zákon.

Je také potřeba vidět, jak bylo zacházeno s ostatními restituenty. Kteří museli často pod cenou prodávat své nároky. Kamarádům těch, co rozhodovali. Jinak neměli šanci. Navrhované vyrovnání je zvýhodněním jediné skupiny, kterou tvoří z 98% jediná církev. Zákon tak zvýhodňuje jeden subjekt na úkor statisíců dalších.

 

 

Lenka Procházková podala trestní oznámení

 

Spisovatelka, bývalá disidentka a signatářka Charty 77 v této věci podala trestní oznámení na kardinála Dominika Duku a další neznámé pachatele, pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže ve stádiu pokusu. Na tiskové konferenci k tomu uvedla: „Jsem spisovatelka a vadí mi, jak se v této zemi zachází se slovy. Údajně jde o narovnání vztahu s církvemi, ale toto není narovnání, ale shrbení státu. Přímo ohnutí!“

Lenka Procházková – církevní restituce – tisková konference

 

 

Další volání po referendu

 

Myslím, že trefně situaci popsalo Hnutí za přímou demokracii, které vyzývá k referendu. Cituji:

„Hnutí za přímou demokracii nesouhlasí s rozhodnutím vládní koalice o církevních restitucích a požaduje k této otázce celostátní referendum.

Vládní trojkoalice rozhodla o církevních restitucích. Není žádným tajemstvím, že jde hlavně o majetek církve římskokatolické (katolické). Předán má být majetek ve výši 75 miliard korun, ostatní ve formě finanční náhrady, po započtení úroků mezi 78 až 96 miliardami, celkem více jak 150 miliard.

Samotný akt stejně jako způsob jeho projednání považujeme za skandální! Vláda není ani schopna konkrétně určit, o jaký majetek se jedná. Právní spornost nároku římskokatolické církve se již stala předmětem řady žalob. Jako první je to žaloba bývalé disidenty, signatářky Charty 77, Lenky Procházkové.

Podporujeme tuto a všechny další podobné žaloby. Doufáme, že přispějí k vyjasnění právní stránky věci.

Avšak chceme se vyjádřit k dosud opomíjené stránce církevních restitucí, a to stránce morální ve vztahu k římskokatolické církvi.

Tato církev zde po staletí uplatňovala totalitní moc a ve spolupráci s mocí feudální si vynucovala absolutní poslušnost poddaných, a to pod nejkrutějšími tresty. Tato církev byla dlouhou dobu naprostým odpůrcem demokracie a lidských práv a její vlastní hierarchické mocenské uspořádání vyjadřuje tento odpor ke svobodě a občanské rovnosti až do současnosti.

Nelze přehlédnout, že k akumulaci nesmírného bohatství přispěla v rozhodující míře právě bezohledně uplatňovaná absolutní moc. Nemalá část církevního majetku vznikla v důsledku konfiskací majetku jinověrců po porážce českého stavovského povstání a v důsledku následných inkvizičních procesů s těmi, kteří nestačili či vůbec neměli možnost zemi opustit.

Vzhledem ke všem zločinům, jichž se římskokatolická církev vůči lidem této země dopustila, je ona dlužníkem občanů! I když ztracené životy a prožitá utrpení není možné přepočítávat na peníze a majetek.

Vyslovujeme silné podezření, že vládní koalice se v restitucích církevního majetku snaží obnovit ideologickou dominanci římskokatolické církve. Tato dominance má sloužit jako modernější verze historického sňatku trůnu a oltáře, tj. jako ospravedlnění vlády kapitalistické „společenské elity“ nad většinou společnosti.

Jak samotná církevní hierarchie, tak její ideové působení je v rozporu se základními hodnotami demokracie a jsou proto s ní neslučitelné.

Vláda a vládní koalice, s naprostou menšinovou podporou veřejnosti, nemají právo samostatně rozhodovat o tak závažné otázce.

Toto právo mají jen přímo občané samotní v celostátním referendu!

Jakákoliv jiná forma rozhodnutí je a bude nelegitimní a není možné ji považovat za morálně závaznou pro občany této země. Občanům proto zůstává právo ji v celostátním referendu přehodnotit při nejbližší možné příležitosti. Tato příležitost jistě nastane v okamžiku, kdy si občané vybojují skutečnou svobodu a skutečnou demokracii, po níž volali v listopadu 1989.“

 

 

Systém je špatný

 

Volební systém v naší zemi je špatný. Nezměnily na tom nic naše preferenční hlasy. A nezmění na tom nic snaha VV o vrácení se do politické hry prosazením přímé volby prezidenta. Nejasný vítěz voleb, slabý mandát a neodpovědnost za rozhodnutí. Nic, co by zemi mohlo dostat vpřed. Jen koryta a přehazování viny jeden na druhého. A kameny nelétají, protože bez viny není nikdo. Stejně, jako ve většině zemí Evropské unie.

Jsme už zralí na přímou demokracii? Ne. Zatím jen hučíme. A Čechy musíte pořádně naštvat. Proto říkám NE církevnímu restitučnímu tunelu podepsanému politiky. Raději, nechť se děje vůle soudní. A doporučuji seznámit se s opravdovou demokracií. Revolucí občanů, o které Vám neřekli. Na Islandu: http://pravdu.cz/island/islandska-revoluce-take-jste-o-ni-neslyseli >>>

 

 

Zdroje:
http://zpravy.idnes.cz/cirkevni-restituce-levice-nezarazila-vladni-koalice-drzela-pohromade-1k9-domaci.aspx?c=A120207_144939_domaci_kop

http://www.hzpd.cz

YouTube.com

Autor: Beryl

http://www.literarky.cz/domov/politika/7812-lenka-prochazkova-restituce-cirkevniho-majetku-mohou-byt-aktem-velezrady

 

 

Lenka procházková: Restituce majetku mohou být aktem velezrady

 

 

Na včerejší tiskové konferenci Lenka Procházková mimo jiné uvedla: „Jsem spisovatelka a vadí mi, jak se v této zemi zachází se slovy. Údajně jde o narovnání vztahu s církvemi, ale toto není narovnání, ale shrbení státu. Přímo ohnutí!“ Premiér, podle vyjádření svého mluvčího, její slova nehodlá komentovat.

Za největší tunel v dějinách země označila spisovatelka a publicistka Lenka Procházková minulý týden schválené církevní restituce vládou premiéra Nečase.

Zhruba desetinásobek ceny za arbitráže Diag Human (skoro 100 miliard korun) má připadnout církvím, z nichž drtivá většina spadá pod církev římsko-katolickou. Od roku 2013  má stát vyplatit 59 miliard, v úvahu má být brána i inflace, takže celková suma ještě není konečná. Církve mají dostat také majetek v hodnotě 75 miliard korun – kromě stavebních objektů ještě lesy a polnosti. Lenka Procházková to považuje za porušení zákona a podala ve středu 18. ledna 2012 na premiéra Nečase a celou jeho vládu trestní oznámení k Nejvyššímu státnímu zastupitelství v Brně . Hrozí mu až osm let odnětí svobody.

„Na celé situaci je nejvíce zarážející skutečnost, že majetek, který se má vracet, není přesně definován,“ tvrdí Lenka Procházková. „Poslanec Marek Benda z ODS dokonce prohlásil, že soupis tohoto majetku bude předložen až po vykonání restitucí. Ministři Nečasovy vlády tak schválili něco, aniž tuší, co vlastně. Domnívám se, že ani poslanci, kteří budou o zákonu rozhodovat, nemohou za těchto podmínek jednat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, k čemuž je zavazuje poslanecký slib. Proto jsem podala na vládu trestní oznámení za porušení povinnosti při správě cizího majetku.“

Na včerejší tiskové konferenci, která se konala v presscentru Syndikátu novinářů v Praze, Procházková prohlásila, že pokud ke schválení této normy dojde a prezident Klaus jí podepíše, bude se jednat o akt velezrady.

„Vydáním tak rozsáhlých území dojde k narušení celistvosti země, protože část jejího teritoria bude vydáno cizí mocnosti – státu Vatikán,“ tvrdí Procházková s odvoláním na kanonické právo. Argumentuje, že vydáním církevního majetku budou navíc prolomeny restituční hranice z roku 1948. Tvrdí, že valná část církevního majetku byla už za první republiky v rámci pozemkové reformy z roku 1919 vydána rolníkům, a i zbylý majetek (hlavně stavby) nebyl pro církev ve vlastnickém právu – cokoli chtěla prodat, musel od hodnoty 200 korun odsouhlasit stát. Oprávnění nakládat s majetkem zamezil katolické církvi již rakousko-uherský císař Josef II.

„Jsem spisovatelka a vadí mi, jak se v této zemi zachází se slovy. Údajně jde o narovnání vztahu s církvemi, ale toto není narovnání, ale shrbení státu. Přímo ohnutí,“ řekla Procházková na tiskové konferenci. Premiér Nečas vzkázal ústy mluvčího Osúcha, že nebude věc komentovat. Trestní oznámení bylo příslušnými orgány předáno k prověření. Kdy bude znám výsledek jejich šetření, se zatím neví.

 

 

 

Názor čtenáře:

 

Karel Petráň  – Stát podporuje církevní zlodějinu

 

Musím smeknout před paní Procházkovou. Je to statečná žena. Otázka církví a církevního majetku je poměrně bolestivá. Církve byla a je věčně hladová po majetku. Současná vláda před ní sklání hlavu. Proč? Nevím, asi mají nad vládou moc. Co je však důležité. Málokdo u nás ví, že stát církve platí z našich prostředků. Církev nevyrábí žádné hodnotné hotné statky (hm, pečuje o duše), a přitom ale parazituje na hodnotách, které my všichni vytvoříme. Takže: pokud by se majetek měl církvi vrátit, tak ať se živí jako každá soukromá firma. To jest od státu by již neměla obdržet ani korunu, navíc by řádně musela odvádět ze své výdělečné činnosti (vrací se jim pozemky, lesy, objekty, apod.) daně. Jenže záměr církve je zřejmý: dostat zdarma 100miliardový majetek a dál se nechat živit státem (námi všemi), tj. čerpat peníze ze státního rozpočtu (na platy knězů, na provoz a opravu objektů, atd.). Řekněte: komu by se něco podobného nelíbilo? Kdyby se Kristus setkal s dnešními představiteli církve, musel by je díky jejich hamižnosti ukřižovat. Církve nám mají pomáhat, ne nás okrádat. I když, příznejme si to, ve sktutečnosti se řídily vždy jediným heslem: Pomož blížnímku svému, a kde můžeš, ober ho. Takovéto pojetí víry se mi jeví poněkud nešťastné.

 

 

 

Motto:

Zavedení a používání metod přímé občanské kontroly politiků je nezbytné pro to, abychom mohli o našem politickém zřízení nadále mluvit jako o demokracii.

 

 

 

Převzato:  http://pravdu.cz/

/ Spiknutí / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz