Podivná hra s lidstvem č.2

Podivná hra s lidstvem č.2

Podivná hra s lidstvem

č. 2

Pár věcí které by měl každý znát

 

 

 

Světová vláda: Proč? Jak? Kdy?

 

Část 1

 

 

Posted on Friday, 23. December 2005 @ 21:54:17 CET podle Swed

 

Henry Lamb

Touha ovládnout celý svět je součástí lidské zkušenosti od nepaměti. Pod vedením Alexandra Velikého ovládlo Řecko celý známý svět, aby se později stalo obětí Římského úsilí ovládnout svět. Římská říše, která vzešla z krvavých bojišť, byla pohlcena Svatou říší římskou, postavenou na strachu a naději bezmocných lidí. Historie je záznam soupeření o světovou nadvládu. V každé době byla vždy síla, intrikující ovládnout svět, s úmysly zahalenými ve slibech, později vynucené vojenskou silou. 20. století se v ničem neliší od těch předchozích: Marx, Lenin a Hilter odrážejí některé myšlenky, které soupeříly o nadvládu na začátku 20. století. Soutěž pokračuje. Kličoví hráči se čas od času mění, i slova která popisují různá bojiště, ale soupeřící myšlenky zůstávají stejné.

Jeden ze soupeřů je myšlenka, že lidé se rodí svobodní, “plně svobodní a suverénní”, a zvolí si vzdát se jistých svobod vládě s omezenými pravomocemi, za účelem dosáhnutí oboustraného prospěchu. Ten druhý soupeř je myšlenka, že vláda musí být suverénní, aby mohla rozdělit výhody spravedlivě, řídit činnost lidí a chránit jednoho od druhého. První myšlenka o svobodných lidech, přiměla poutníky migrovat do Ameriky. Ústava Spojených Států představuje nejlepší důkaz snahy organizovat a systematicky utřídit myšlenku suverénních, svobodných lidí, nad vládou s omezenými pravomocemi. Jde o relativně novou myšlenku v rámci historické soutěže o ovládnutí světa.

Druhá myšlenka suverénní vlády není nová. V historickém průběhu, představoval dobyvatel vládu. Císař, král, jednoduše dobyvatel pod jakýmkoliv jménem, ustanovil svoji vládu jmenováním a zákony dekretem. Obměny této myšlenky se postupně vynořily a poskytly iluzi, že lidé mají nějaký vliv na vývoj zákonů. Například Sovětský svaz pořádal volby ke zvolení vůdců, ale uspořádání státu zajistilo správný výsledek voleb, spolu se zajištěním úplné nadvlády vlády. Během 18. století byla na vzestupu první myšlenka, důkazem toho bylo založení Ameriky. Během 20. století je opět na vzestupu druhá myšlenka, důkazem je vznik světové vlády. Tento článek objasňuej a sleduje některé z hlavních sil, událostí a osobností, které jsou zodpovědné za vzestup světové vlády ve 20. stoleti.

 

 

Společnost národů (1900-1924)


Konkurence v boji o světovou nadvládu byla ostrá v první čtvrtině 20. století. Nové, dynamické myšlenky se vynořily, aby zaplnili vakuum vytvořené rozpadajícím se britským impériem a koncem koloniální doby. I když se Amerika na přelomu století dala ztěží považovat za světového vůdce, přesto se rychle rozvíjela. Ekonomické a technické pokroky přitahovaly pozornost celého světa. Zatímco na druhé straně světa se ujímala jiná myšlenka. Útlak Mikuláše II. v Rusku, kombinované s vlivem Karla Marxe, vedlo k založení Ruské socialistické demokratické strany pracujících (Bolševici), která se stala Socialistickou revoluční stranou. Vedená Vladimíra Iljiče Lenina s hlavním stranickým požadavkem “založení jeslí pro všechny děti ve všech dílnách, továrnách a dalších závodech, které zaměstnávají ženy“ a “znárodnění a nové rozdělení půdy.“ Co bylo ze začátku vzpoura proti utlačování neomezenou moci vlády Mikuláše II., bylo zneužito Leninem, který spolupracoval se Stalinem a Trockým, v nahrazení předchozího útlaku jejich vlastním. Během několika týdnů po carově atentátu, dal Lenin znárodnit veškerou soukromou, církevní a carskou půdu a to bez náhrad. Zavedl cenzuru tisku, znárodnil těžký průmysl, zakázal stávky, znárodnil banky, vybudoval policejní sílu a přikázal zabavení obilí rolníků, aby se mohla nakrmit Rudá armáda. Poté co Lenin zemřel v roce 1924, upevnil Stalin svou moc a sestavil svou vládu takovým způsobem, že se stala vzorem absolutní vládní moci.

Američané byli zanaprázdněni vyděláváním na živobytí a proto si moc nevšímali vřavy v Rusku. Zatímco Leninova strana tvořila Zásady komunismu v roce 1903, uskutečnil Orville Wright svůj historicky první let. První cesta automobilem napříč Spojenými Státy, byla uskutečněna a vláda Spojených Států ratifikovala Dohodu o Panamském kanálu. Kongress vytvořil v roce 1913 Federální bankovní systém a Fordova motorová společnost šokovala v roce 1914 průmyslový svět navýšením platů z $2.40 za devíti hodinový pracovní den na $5 za osmihodinový pracovní den. Američané byli rozděleni, zda vstoupit do Prní světové války, učinili tak v roce 1917 a na konci války v roce 1918 měli v Evropě jeden milion vojáků, když válčící strany přijaly Woodrow Wilsoových “Čtrnáct bodů”, které se staly základem Společnosti národů.

Edward Mendell House byl Wilsonův hlavní poradce. Přesvědčil Wilsona, aby podepsal zákon o Federální rezervě a byl to on, kdo byl skutečným tvůrcem Společnosti národů. House nebyl ladajaký poradce. Byl Wilsonovým “alter egem” a zároveň byl “bez studu a také nestydatým” socialistou. House vydal v roce 1912 román, nazvaný Philip Dru: Správce. Příběh se skládá z recitace socialistického myšlení, ztvárněného Druem, jehož smyslem bylo “usilovat o socialismus vysněný Marxem”, a který v příběhu nahradí ústavní vládu “vládou s neomezenou mocí”, kde “majetek a životy všech jsou v rukou jednoho muže.” V příběhu Dru vytvoří “Společnost národů”, velmi podobnou Spelečnosti národů, kterou vytvořil pro Woodrow Wilsona.

A co je důležitější, House se dostal na svou pozici u Woodrowa Wilsona z elitního kruhu přátel, známého jako “Inquiry” (pátrání, zkoumání..pozn.překl.)do kterého patřili: Paul Warburg, J. P. Morgan, John D. Rockefeller, John W. Davis mezi jinými, ze kterých všichni měli osobní zájem o zřízení federální rezevy a ohromý zájem o Společnost národů. House byl na dobré cestě, aby změnil Woodrowa Wilsona v jeho fiktivního Philipa Drua – dokud Senát odmítl schválit v roce 1920 vstup do Společnosti národů. Zahanbený a poražený, Wilson o čtyři roky později zemřel, ironicky ve stejnou dobu jako Lenin.

Sen o ovládnutí světa ale nezemřel. House si spolu se svými přáteli uvědomil, že se v Americe musí změnit veřejné mínění, aby mohla světová vláda v jakékoliv podobě uspět. Zatímco House cestoval mezi Amerikou a Evropou v době poválečných mírových jednání, zařídil sešlost hodnostářů, ze které vzešel Institut pro mezinárodní záležitostí (Institute of International Affairs), který měl dvě pobočky. Ta v Londýně se jmenovala Královský institut mezinárodních vztahů (Royal Institute of International Affairs, RIIA), ta v New Yorku založená 29. července 1921 se jmenovala Rada pro mezinárodní vztahy (Council on Foreign Relations, CFR).

Zakládajícím prezidentem CFR byl John W. Davis, který byl zároveň osobním prokurátorem J. P. Morgana. Spolupracovníci Morgana, Paul Cravath a Russel Leffingwell, patřili také mezi zakládající funkcionáře CFR. J. P. Morgan, Bernard Baruch, Otto Kahn, Jacob Schiff, Paul Warburg, a John D. Rockefeller zajistili peníze pro novou organizaci, jednalo se o stejné lidi, kteří se podíleli na založení federální rezervy. Účelem CFR bylo vytvoření toku odborné literatury, která by propagovala výhody světové vlády a zároveň přitáhne bohaté intelektuály ke členství, aby ovlivnili směr zahraniční politiky v Americe. CFR podporována nejbohatšími nadacemi a jednotlivci po celém světě, byla velmi úspěšná. Její hlavní publikace, Forreign Affairs, funguje jako vstupní brána pro mnoho myšlenek, které se později stanou veřejnou politikou. Americká delegace na zakládající konferenci Spojených národů, obsahovala čtyřicet sedm členů CFR. Generální tajemník konference, Alger Hiss, byl členem CFR. Hiss byl později odsouzen za křivé svědectví, neboť lhal o poskytování vládních dokumentů komunistické špionážní skupině.

 

První čtvrtina 20. století donutila američany vstoupit do světové války, kde byla světu předvedena síla její ekonomiky a efektivita techniky. Na druhé straně Atlantiku se v Rusku zrodila stalinská verze komunismu. V této době se obě země hlavně zajímaly o domácí záležitosti a málo se zaobíraly myšlenkou ovládnout svět. Sovětský svaz znázornil myšlenku nadvlády státu, Amerika znázornila myšlenku svobodných lidí, nad kterými nerozhoduje stát. Dříve nebo později se obě myšlenky musely střetnout. Jiní konkurenti rovněž pracovali. CFR začala obnovovat plány světové vlády a nový konkurent se objevil na východní hranici Ruska.

 

část 2

 

 

Posted on Monday, 13. February 2006 @ 03:02:49 CET podle Swed

 

 

Zatimco Stalin řídil svůj “Velký teror”, ve ktérém bylo odhadem popraveno 20 milionů Rusů a zavedl první z řady ”pětiletek”, Amerika se probíjela jedním z nejtěžších období. Díky prohibici kvetl organizovaný zločin, politika Ústření banky přinesla kolaps kapitálového trhu, sucho přineslo prach do obilnice Ameriky a celostátní ekonomická deprese přinesla zdrcující chudobu většině Američanů.

Franklin D. Roosevelt byl zvolen do Bílého domu v roce 1932. CFR (Rada pro mezinárodní vztahy, Council on Foreign Relations, CFR) znamenala pro Roosevelta to samé, co Edward House pro Woodrowa Wilsona. “Organizace [CFR] v podstatě řídila ministerstvo zahraničí.” Oddaný marxista Henry Wallace, zastával pozici ministra zahraničí. Rooseveltův Nový úděl se podobal výkonu Philipa Drua v románu Edwarda House.

V roce 1941 napadl Hitler Rusko a Japonsko vybombardovalo Pearl Harbor. V průběhu dalších pěti let se svět pokoušel spáchat sebevraždu. Ti, kteří nebyli zasáhnuti válkou, tedy CFR, si uvědomili, že válka poskytla vhodnou záminku, aby se národy světa opět pokusily vytvořit globální ústavu, která by zabránila další válce. Dva týdny po útoku na Pearl Harbor doporučil minist zahraničí Cordell Hull založit Prezidentskou poradenské komisi pro poválečnou politiku. Tato komise byla plánovanou komisí pro Spojené národy. Deset ze čtrnácti členů komise byli členové CFR.

Proces založení Organizace Spojených národů probíhal po celou dobu války. Prvním veřejným krokem byl Atlantický pakt (14. srpen 1941) podepsaný Rooseveltem a Winstonem Churchillem, který zavázal obě země k “tvalému zřízení obecné bezpečnosti”. Protože na Stalina útočilo Německo, bylo Rusko donuceno přidat se ke spojencům podepsáním Moskevské deklarace (30. říjen 1943), která deklarovala nutnost založení mezinárodní organizace pro udržování míru a bezpečnosti. Konference v Dumbarton Oaks (srpen 1944) vytvořila Světovou banku a urovnala politické a právní záležitosti, které byly navrženy v základní listině OSN. Jaltská konference (únor 1945) vyprodukovala kompromis, který dal sovětům tři hlasy (SSSR, Bělorusko a Ukraina) výměnou za volební proceduru požadovanou Američany. Edward Stettinius učinil další velmi důležitý ústupek. Souhlasil, aby činovník OSN zodpovědný za vojenské záležitosti, byl ustanoven Rusy. Čtrnáct osob zastávalo toto místo od doby založení OSN a všichni byli Rusové. Komise naplánovala a Roosevelt udal OSN padesáti zemím, které se dostavily na konferenci v San Franciscu v roce 1945. Mezi 47 členy CFR v oficiální americké delegaci patřili: Edward Stettinius, nový ministr zahraničí, John Foster Dulles, Adlai Stevenson, Nelson Rockefeller a Alger Hiss. Aby bylo pojištěno umístění nové organizace ve Spojených Státech, John D. Rockefeller Jr. daroval pozemek pro sídlo OSN.

Ve své knize ´Proč ne vítězství´ z roku 1962, vzpomíná bývalý senátor Barry Goldwater, jak hlavním důvodem pro schválení OSN Senátem bylo zastoupení ministerstva zahraničí, které ujistilo Senát:

“…[OSN] v žádném smyslu nepředstavuje formu Svétové vlády a ani Senát, ani američtí občané se nemusí obávat, že by OSN nebo její libovolná aganizace zasahovaly do suverenity Spojených Států nebo do vnitrostátních záležitostí amerických občanů.“


O pět let později řekl člen CFR, James Warburg, ve svém svědectví před Senátní komisí pro zahraniční vztahy: “Budeme mít světovou vládu ať se vám to líbí nebo ne – se svolením nebo podrobením.“

Inkoust na zakládací listině OSN ještě nezaschl, když byla v Londýně v listopadu 1945 představena zakládací listina pro UNESCO (Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu). UNESCO pohltilo a rozšírilo Mezinárodní institut pro intelektuální spolupráci, pozůstatek Společnosti národů, sídlící v Paříži. Hnacím strojem UNESCA byl Julian Huxley, který byl prvním generálním ředitelem. Huxley byl v době před Druhou světovou válkou členem Britské komise pro vyšetřování obyvatelstva (Britain’s Population Investigation Commission) a byl prezidentem Eugenického spolku mezi lety 1937 až 1944. V dokumentu z roku 1947 nazvaném UNESCO: jeho účel a koncepce. Huxley napsal:

“I když je pravda, že jakákoliv radikální politika eugeniky bude po mnoho let politicky a psychologicky nemožná, pro UNESCO bude důležité dohlédnout, aby otázka eugeniky byla prozkoumána s velkou pečlivostí a aby mysl veřejnosti byla informována o příslušných otázkách, a aby mnoho z toho, co je dnes nemyslitelné, se mohlo nakonec stát myslitelné.”

Hlavní funkce UNESCO byla vyložena v její zakládající listině:

“Neboť války začínají v myslích mužů, musí se mysl mužů stát místem pro bránění míru.”

UNESCO bylo založeno pro účel vybudování celosvětového vzdělávacího programu, který má připravit svět na globální vládu. Poradce pro UNESCO Bertrand Russell, který píše pro Deník UNESCO, v článku Dopad vědy na společnost napsal:

“Každá vláda, která měla v moci vzdělávání po dobu celé generace, bude schopna bezpečně ovládat osoby ve své moci, bez potřeby armád nebo policistů….”

Národní vzdělávací asociace (the National Education Association) patřila mezi hlavní obhájce UNESCO. V článku z roku 1942 v deníku NEA, napsaném Joy Elmer Morganem, NEA požadovala: “… světové administrativní agentury, např. policejní sily; výbor pro vzdělávání….”

Rok nato požadovala Konference spojeneckých ministrů pro vzdělávání (the Conference of Allied Ministers of Education) v Londýně založeníVýboru OSN pro vzdělávání. UNESCO se tak stalo Výborem vzdělávání pro celý svět.

Huxley věřil v nutnost jednotné, světové vlády. V UNESCO viděl nástroj, který měl “dopomoci rychlému a uspokojivému uskutečnění potřebného průběhu”. Podle Huxleyho bylo poslání UNESCO globální, vědecký humanizmus. Dále řekl:” Politické sjednocení ve formě libovolné světové vlády bude nutné pro uskutečnění výsledku” příštího stupně sociálního vývoje. Od svého založení navrhuje UNESCO programy, které mají lapit děti v co nejmladším věku a začít proces vzdělávání.

Náměstek ministra zahraničí Spojených Států William Benton prohlásil na schůzi UNESCO v roce 1946:

“Dokud dítě dýchá jedovatý vzduch nacionalismu, budou výsledky vzdělávání ve světové smýšlení pouze nejisté. Jak jsme upozornili, často je na vině rodina, která infikuje dítě extrémním nacionalismem. Škola by proto měla použít dřive popsané prostředky v boji proti postojům, které podporují šovinismus…. Proto v současné době vidíme nacionalismus jako hlavní překážku ve vývoji světového smýšlení. Stojíme na začátku dlouhého procesu, ve kteríém budeme strhávat stěny národní suverenity.UNESCO musí být průkopník.”

OSN a UNESCO byly vytvořeny bezprostředně po nejhoším krveprolití, které kdy svět zažil. Díky vlivu neustálého proudu propagandy z dílny CFR v Americe a Institutu pro mezinárodní záležitostí (Institute of International Affairs) v Evropě, byl přijat a dovolen posun směrem ke světové vládě. Julian Huxley si uvědomil, že pro úspěch bude z dlouhodobého hlediska nutné vzniknutí světového voličstva. V roce 1948 se Huxley spolu se svým dlouholetým přítelem a spolupracovníkem Maxem Nicholsonem, oba byli zapojeni v Institutu mizinárodních záležitostí, rozhodli založit Světový svaz ochrany přírody (IUCN).

IUCN značně čerpala své vedení, financovnání a členy z padesát let staré Britské společnosti pro ochranu fauny a flóry (British Fauna and Flora Preservation Society, FFPS). Předseda FFPS sir Peter Scott navrhl zakládací listinu IUCN a vedl jednu z jejích důležitých komisí. Tato důležitá nevládní organizace (NO) byla nápomocná při založení Světového fondu na ochranu přírody (WWF) v roce 1961 a Institutu světových zdrojů (World Resources Institute,WRI) v roce 1982. Tyto tři nevládní organizace znamenají pro Soustavu OSN to samé, co CFR pro Franklina Roosevelta, nebo co znamenal Edward House pro Woodrowa Wilsona. Tyto tři nevládní organizace se staly hnacím strojem stojícím za vzestupem světvé vlády.

 

 

část 3

 

 

Posted on Sunday, 16. April 2006 @ 01:20:00 CEST podle Swed

 

 

Sen ovládnout svět není, a nikdy nebyl, doménou výlučně jednoho spolku spiklenců. Mnoho frakcí snilo svůj sen o ovládnutí světa – často ve stejné době – a  soupeřilo mezi sebou. Dostáváme se do 50. let 20. století, kdy alespoň tři různé síly – soupeřící o ovládnoutí země – byly jasně vidět. Každá z těchto hlavních sil pracovala veřejně i tajně pro dosažení svých cílů.

Sovětský svaz si jasně určil své zaměření Marx/Lenin/Stalinského komunismu. Jeho systematický program expanze – zahrnující aktivní organizaci ve Spojených Státech – byl plně zaměřen dostat celý svět do své moci. Sověti si byli jisti svým konečným úspěchem do té míry, že Nikita Chruščov v roce 1959 během své okružní cesty po Spojených Státech dupal na pódiu před kamerami a vyhrožoval Americe: „Pohřbíme vás!“

Amerika nebude existovat ve světě ovládaném komunismem. Senátor Joseph McCarthy vedl křížové tažení proti komunistům v Americe. Jeho kampaň poskvrnila mnoho nekomunistů, přesto byla úspěšná při odhalení Algera Hisse, Juliuse a Ethela Rosenbergových a Mortona Sobella, všichni byli odsozeni za zločiny související se špionáží. …

 

A co je důležitější, McCarthyho televizí vysílané výslechy probudily Ameriku do „komunistického ohrožení“ a poté co američtí vojáci vstoupili do Koree, aby bojovali s komunisty, podpora Komunistické strany USA postupně klesla z více než 100 000 členů na současných asi 1000 členů. Američtí vůdci nedupali na jevišti a ani neprohlašovali program své svétové nadvlády. Přesto americká ekonomická a zahraniční politika nenechala nikoho na pochybách, že přinejmenším Amerika zamýšlela zabránit Sovětům dosažení světové nadvlády.

Třetí síla, která soupeřila o světovou nadřazenost nebyly Spojené národy, ale lidé jejichž sny o světové vládě byly zdržovány konečnou podobou Spojených národů. Zkáza Společnosti národů díky americkém Senátu, zanechala obhájce světové vlády s pořadnou dávkou reality. Uvědomili si, že Spojené národy mohou existovat pouze s milostí USA a Sovětů a že OSN samo o sobě nemůže mít pravomoc, nebo sílu nad hlavními silami. OSN bylo přesto opravdovým startem ve směru ke světové vládě, start který poskytl úřední, i když impotentní, mechanizmus pro postupné uskutečnění globálního úsilí.

V období 50. a 60. let bylo OSN o něco víc než jen diskuzní kroužek, který se příležitostně pokusil řídit roztržky mezi hlavními světovými silami. Pozornost veřenosti byla zaměřena na domací záležitosti a prohlubující se studenou válku. Vypuštění Sputniku zapříčinilo odstartování amerického vesmírného programu. Přechod Fidela Castra ke komunismu na Kubě způsobil přitvrzení americké politiky “zadržování” (containment) – která byla poprvé vyslovena v časopisu Foreign Affairs organizace Council on Foreign Relations.

Rozhodnutí Federálního nejvyššího soudu o desegregaci v roce 1954 odsunulo McCarthyho, komunismus a OSN mimo pozornost veřejnosti. Odmítnutí Rosi Parkové pustit sednout bílého muže v autobuse v Birminghamu zažehlo výbuch rasových nepokojů. … Dr. Martin Luther King pronesl svůj “Mám sen” projev pro čtvrt milionu lidí na Mallu ve Washingtonu a tanky vyjely do ulic v Chicagu a Detroitu.

Události na domácí scéně taktéž snížlz povědomí o založení Světového fondu na ochranu přírody (World Wildlife Fund, WWF). Ten samý Julian Huxley, který založil UNESCO a Světový svaz ochrany přírody (International Union for the Conservation of Nature, IUCN) spolu se svým přítelem Maxem Nicholsonem, založil organizaci, jejíž hlavím cílem bylo zajistit financování IUCN. Princ Philip, vévoda z Edinburghu, zastával pozici prezidenta. Pomocná organizace nazvaná “Klub 1001” vybíral zápisné ve výši $10 000, které putovalo do svěřeneckého fondu, který měl zajistit průběžně výnosy pro WWF. WWF a IUCN sdílejí kancelářskou budovu v Glandu, Švýcarsku. (V roce 1987 WWF změnilo své jméno na  Světový fond pro přírodu, World-Wide Fund for Nature , akronym zůstal stejný).

V zákulisí Amerika tiše vyvinula a vypustila Nautilus, první stroj nové generace ponorek s atomovým pohonem. Počet testovaných jaderných zařízení na Americké i Ruské straně postupně rostl. Bombové kryty tvořily základ občasnké obrany, zatímco děti ve školách se učily jak se přikčit a krýt. Oficiální obrannou politikou byl MAD – Oboustranně jistá zkáza (Mutually Assured Destruction)

 

Dál, mnohem dál v zákulisí se tvořily plány jak zneškodnit politiku MAD. OSN samo o sobě nemělo žádnou autoritu ani sílu k tomu, aby udělalo cokoliv se zrychlujícím se závodem ve zbrojení mezi dvěma světovými supervelmocemi. Nicméně se stalo místem, kde zastánci světové vlády vykonávaly své strategické hrátky tím, že využívali USA a Sovětský svaz v hlavních rolích. V roce 1961 nově zvolený prezident John F. Kennedy představil plán odzbrojení: Konec války: Program Spojených Států Amerických pro Obecné a Úplné Odzbrojení v Mírovém světě, též známé jako publikace 7277 ministerstva vnitra. Plán požadoval tři fáze, které by nakonec vyústily v postupném přenesení americké vojenské síly na OSN. Plán vyzýval všechny národy aby následovaly USA a aby se postupně odzbrojovaly “do bodu, kdy každý stát nebude vlastnit vojenskou sílu, která by mohla vzdorovat postupně sílící Mírovou sílu OSN.” Nová a vylepšená verze stejné myšlenky byla představena v květnu roku 1962, nazvaná: Plán závodu pro mír: přehled základních předpisů dohody pro obecné a úplné odzbrojení ve mírovém světě  (Blueprint for the Peace Race: Outline of Basic Provisions of a Treaty on General and Complete Disarmament in a Peaceful World) vydané Americkou agenturou s dozorem nad zbrojením a odzbrojením (U.S. Arms Control and Disarmament Agency) (vydání 4, všeobecná kategorie 3, 3. května, 1962 – Publication 4, General Series 3) v čele s Johnem McCloyem.

Není fér ani přesné řici, že tyto dokumenty byly vytvořeny CFR. Je přesné a poučné si uvědomit, že tyto dokumenty byly napsány muži, kteří byli členy CFR. John McCloy a Robert Lovett byli prezentováni jako „významné osobnosti“ v článku napsaném Johnem F. Kennedym, který se objevil ve Forreign Affairs v roce 1957. Lovett si mohl vybrat jakoukoli funkci v Kennedyho vládě, přesto odmítl a raději učinil doporučení, Kennedy přijal všechny. Lovett doporučil Deana Ruska pro místo ministra vnitra. Rusk byl členem CFR od roku 1952 a v roce 1960 vydal článek v Foreign Affairs o tom, jak by prezident měl řídit zahraniční politiku. … Každý prezident od dob FDR i JFK obsadil své ministerstvo vnitra a obklopil se lidmi, kteří byli, možná náhodně, členy CFR. Lovett, McCloy, Dean Rusk, McGeorge Bundy a Adlai Stevenson (Kennedyho velvyslanec u OSN), všichni byli členy CFR a oni provedli Kennedyho katastrofální operací „Bay of Pigs“ a krize kolem jaderných střel na Kubě.

Že členové CFR uplatňovali nevídaný vliv na zahraniční politiku, o tom nemůže být pochyb. Zda jde o vliv, který je výsledkem organizačních strategií nebo šlo jen o jedince, kteří byli náhodou členy stejné organizace, zůstává donekonečna diskutovanou otázkou. Richard Harwood z Washington Post si všiml, že členové CFR

“… mají nejblíže k vládnoucímu Establishmentu Spojených Států. Prezident je členem. I ministr vnitra je členem, dále  náměstek ministra vnitra, všech pět podsekretářů, několik asistentů sekretářů a právní poradce ministerstva. Poradce prezidenta Národní bezpečnosti a jeho zástupce jsou oba členové. Ředitel Ústření zpravodajské služby (Central Intelligence) (spolu se všemi předchůci) a předseda  prezidentské Dozorčí rady zahraničních zpravodajských služeb (Foreign Intelligence Advisory Board) jsou členové. Ministr obrany (Secretary of Defense), tři náměstci ( undersecretaries) a alespoň čtyři tajemníci (assistant Secretaries) jsou členové. … jde v každém případě o lidí, kteří více než půl století řídili naše mezinárodní vztahy a náš vojenský-průmyslový komplex.”

Článek č. 11 OSN v zakládací listině dává Valnému shromáždění autoritu “zvážit” a “doporučit” principy, které řídí odzbrojení a regulují zbrojení, ale téměř žádnou moc prosadit odzbrojení.. Kennedyho návrh byl odvážným prním krokem směrem dát OSN moc, kterou dřívější a nucené kompromisy odstranily z původní vize globální vlády.
Kennedyho plán nebyl nikdy odvolán. Přesto že byl nuceně pozměněn a zpožděn z politických důvodů, přesto základní princip vzdát se zbraní, spolu s kontrolou nad výrobou a distribucí zbraní, vy prospěch OSN vedlo politiku odzbrojení každého amerického prezidenta od dob JFK. Kennedyho Odzbrojovací plán předcházela Operace dohled nad příměřím (Truce Supervision Operation) sponzorovaná OSN v roce 1948, a Vojenská skupina pozorovatelů v Indii a Pákistánu (a Military Observer Group) v roce 1949. Od dob Kennedyho Odzbrojovacího plánu počet mírových misí OSN se postupně vyšplhal na 30.

Ještě dál v zákulisí se nezkušené OSN začalo formovat. UNICEF (Dětský fond OSN, United Nations International Emergency Children’s Fund ) byl založen v roce 1946 aby poskytoval nouzovou pomoc dětským obětem Druhé světové války. V roce 1950 bylo znovu zplnomocněno, aby nyní zaměřilo svoji pozornost na programy s dlouhodobým přínosem pro děti v rozvojových zemích. V roce 1953 se stalo stálým orgánem OSN. Účelem UNESCO bylo “vzdělávat” svět. UNICEF byl vytvořem k tomu, aby zajistil mechanizmus, kterým by se vzdělání dostalo k dětem.

Článek 55 ustanovil, aby OSN “podporovalo vysokou životní úroveň, plnou zaměstnanost a podmínky pro ekonomický a sociální rozvoj.” K uskutečnění závazku bylo v roce 1949 založen UNEPTA (Rozšířený program technické pomoci, Expanded Program of Technical Assistance) a dále rozšířen v roce 1957 Zvláštním fondem. V roce 1959 byl se celý program proměnil v Program OSN pro rozvoj, United Nations Development Program, UNDP) (v dnešní době řízeno Jamesem Gustavem Spethem, bývalým prezidentem Institutu světových zdrojů – World Resources Institute), který utratí ročně více než $1 bilion, většinou v rozvojových zemích.

Úřad OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, UNRWA) bylo vytvořeno v roce 1949. Úřad Vysokého komisaře pro uprchlíky (UN High Commissioner for Refugees, UNHCR) vznikl v roce 1951. Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (UN Food and Agriculture Organization, FAO) spojilo již existující mezinárodní programy s potravinami v roce 1946 a v roce 1963 zažalo se Světovým potravinovým programem (World Food Program, WFP). Mezinárodní agentura pro atomovou energii (International Atomic Energy Agency, IAEA) byla založena v roce 1953. Mezinárodní organizace pro civilní letectví (The International Civil Aviation Organization, ICAO) vznikla v roce 1947.  Mezinárodní organizace práce (International Labor Organization , ILO) založena v roce 1919 jako nástroj neúspěšné Společnosti národů byla reorganizována a přidružena k OSN v roce 1948.  Mezinárodní námořní organizace  (International Maritime Organization, IMO) v roce 1947. Světová poštovní unie (Universal Postal Union, UPU) v roce 1948. Světová zdravotnická organizace (World Health Organization , WHO) vznikla v roce 1948. Mezinárodní telekomunikační unie (International Telecommunication Union, ITU), která existovala od roku 1865 byla přičleněna k OSN v roce 1949. Organizace OSN pro průmyslový rozvoj (United Nations Industrial Development Organization , UNIDO) vznikla v roce 1966. Světová organizace duševního vlastnictví (World Intellectual Property Organization, WIPO) ustanovena v roce 1967. Výše uvedené organizace tvoří pouhou část ze 130 agentur a organizaci OSN, které se rychle rozmnožily během a po studené válce.

Zatímco se organizace OSN exponenciálně rozrůstala, UNESCO úmorně pracovalo mimo světla reflektorů, která byla zaměřena na nepokoje a závod ve zbrojení, na svojé misi vzdělat svět. Robert Muller, dlouhodobý generální tajemník Ekonomické a sociální rady OSN pod kterou pracuje UNESCO, měl v roce 1995 proslov na univerzitě v Denveru. Jeho zamyšlení a vzpomínky poskytují cenný pohled na typ vzdělání, který UNESCO připravovalo pro celý svět. Muller mimojiné řekl:

“Napsal jsem stať která obíhala v UNESCU a která mi vynesla titul ‚Otec globálního vzdělání.‘ Byl jsem špatně vzdělán ve Francii. Došel jsem k názoru, že jediné správné vzdělání jsem obdržel během svého života pouze v OSN. Měli bychom nahradit slovo politika slovem globatika. Potřebujeme planetární management, planetární dozorce. Potřebujeme globální vědy. Potřebujeme vědu globální psychologie, globální sociologii a globální antropologii. Následně jsem vyslovil svůj návrh základní světové školní osnovy.”

 

Prvím cílem Mullerovy základní světové osnovy je:

“Pomoci dítěti stát se integrovaným jedincem, který je schopen zvládnout život jednotlivce, zatímco se cítí být součástí ‚většího celku.‘ Jinými slovy podporovat růst skupinové myšlenky tak, že skupinové dobro, skupinové porozumění, skupinové vzájemné vztahy a skupinová náklonost (goodwill) nahradí všechny omezené, sobecké cíle a povedou ke skupinovému vědomí.”

V manuálu základní světové osnovy je uvedeno:

“Základní filozofii, na které je škola Roberta Mullera založena, je možnost najít v nauce vyložené v knihách Alice A. Baileyové, tibetského učitele Djwhala Khula (publikováno Lucius Publishing Company, 113 University Place, 11 patro, New York, NY 10083) a v učeních M.Moryae v sérii knih Agni Yoga  books (publikovala Agni Yoga Society, Inc., 319 West 107th Street, New York, NY 10025).”

Alice Baileyová založila Lucifer Publishing Company, která byla v roce 1924 přejmenována na Lucius Press, s úmyslem publikövat a šířit svoji vlastní tvorbu a tvorbu Djwhala Khula, kterou tvořilo dvacet knih napsané Baileyovou v roli“channelingového” prostředníka pro zmíněného nehmotného Tiběťana, kterého nazývala Djwhal Khul. Lucis Trust, domovská organizace pro Lucis Press, donedávna sídlila v United Nations Plaza v New Yorku. Baileyová převzala vedoucí postavení Theosofické společnosti po smrti Heleny Petrovny Blavatské. Mezi 6000 členů společnosti patřili McNamara, Donald Regan, Henry Kissinger, David Rockefeller, Paul Volker, George Shultz a jména, která jsou rovněž na členském seznamu CFR.

Zpětné ohlédnutí odhalí – zatímco Spojené Státy účinkovali na jevišti OSN a zápasily se Sovětským svazem a počet bodů se určoval množstvím jaderných hlavic – že síly, které silně ovlivnily oficiální politiku Spojených Států a OSN ve skutečnosti byly mimo obě vlády: nevládní organizace (NGOs). Koncem 60. let byl vliv tří organizací obzvlášť zřejmý: CFR a jeho směs přidružených organizací; mystický, okultní nebo-li “new-age” duchovní hnutí; a rostoucí počet organizací přidružených ke Světovému svazu ochrany přírody (IUCN). V roce 1968 vedlo IUCN nátlakovou kampaň s Hospodářskou a sociální radou OSN (v čele s Robertem Mullerem) pro přijetí rezoluce 1296, která udělila “poradní” statut jistým neziskovým organizacím. Tato rezoluce vydláždila globální vládě dálnici. Lucis Trust byla jedna z prvních neziskových organizací, které byl přidělen “poradní” statut u OSN.

 

 

Albert Pike

 

 

Posted on Monday, 12. December 2005 @ 21:13:51 CET podle Swed

 

Michael B. Haupt threeworldwars.com

 

Jen málo je obecně známo o intimních plánech Alberta Pika, architekta Nového Světového Pořádku. V 19. století, ustanovil Albert Pike rámec pro dosažení Jednotného Světového Pořádku. Na základě vize napsal plán událostí, ke kterým došlo ve 20. století, a některé z nich jsou stále na cestě. Domníváme se, že neviditelní vládci se řídí tímto plánem, vědomě či nevědomě, při uskutečňování plánované třetí světové války.

 

 

O Albertu Pikeovi


Albert Pike se narodil 29. prosince 1809 v Bostonu, jako nejstarší ze šesti dětí Benjamina a Sarah Andrews Pikeových. Studoval na Harvardu a později sloužil jako brigádní generál v Konfederační armádě během občanské války. Po skončení války, byl Pike shledán vinným z vlastizrady a uvězněn, 22. dubna 1866 mu byl trest prominut prezidentem Andrew Johnsonem, který byl jeho kolega svodobný zednář a se kterým se sešel druhý den v Bílém domě. …

Pike byl údajně génius, schopný číst a psát v šestnácti jazycích. … V různých obdobích svého života byl básníkem, filozofem, hraničářem, vojákem, lidumilem a filantropem. V pozici zednáře 33 úrovně, byl jedním ze zakladatelů a vůdců Ancient Accepted Scottish Rite of Freemasonry, tedy v postavení, ve které byl Nejvyšším vůdcem svobodného zednářství v Severní Americe a to od roku 1859 až do své smrti v roce 1891. V roce 1869 se stal vrcholným vůdcem rytířů Ku Klux Klanu.

Pike byl údajně satanista, který se oddával okultním obřadům a patrně vlastnil náramek, který využíval k přivolání Lucifera, se kterým byl ve stálém spojení. Byl Nejvyšším mistrem satanského spolku, známého pod jménem Order of the Palladium (nebo Sovereign Coucil of Wisdom), který byl založen v Paříži v roce 1737. Palladismus dovezl Pytagoras do Řecka z Egypta v pátém století a byl to tento satanský kult, který byl představen vnitřnímu kruhu zednářských lóží. Z tohoto spojení vzknikl Palladium Templářů. V roce 1801 žid Issac Long, dovezl sochu Bafometa (Satana) do Charlestonu, Jižní Karolíny, kde pomohl založit starodávnou společnost Accepted Scottish Rite. Long si patně vybral Charleston, neboť leží na 33 stupni severní zeměpisné šířky (mimochodem Bagdád leží na stejné) a tato rada je považován za Nejvyšší Radu všech zednářských lóží na světě.

Pike byl Longův nástupce a změnil jméno společnosti v New and Reformed Palladian Rite (Reformované Palladium). Společnost má dvě úrovně:

Adelph (nebo Bratr) a

Společník Odysea (nebo Společník Penelope)

Pikeova pravá ruka byl Švýcar Phileas Walder, bývalý luteránský ministrant a zednářský vůdce, okultista a spiritualista. Pike také úzce spolupracoval s Italem Giusseppem Mazzinim (1805-1872), který byl zednářský mistr 33 úrovně, který se stal hlavním vůdcem Illuminátů v roce 1834 a který založil Mafii v roce 1860. Spolu s Mazzinim, Angličanem Lordem Henry Palmerstonem (1784-1865, zednář 33 úrovně) a Němcem Ottou von Bismarckem (1815-1898, zednář 33 úrovně), Pike zamýšlel využít Palladium Rite k vytvoření nadřazené satanské společnosti, která by spojila všechny zednářské spolky.

Albert Pike zemřel 2. dubna 1891 a byl pohřben na hřbitově Oak Hill, i když jeho tělo nyní leží v centrále Council of the 33rd degree of the Scottish Rite of Freemasonry (Rada 33 stupně svobodného zednářství) ve Washingtonu D. C.. …

 

 


Illumináti a Albert Pike

Adam Weishaup (1748-1811) vytvořil 1. května 1776 Order of Perfectibilists (dodnes oslavováno v podobě Prvního máje v mnoha zemích), který se později stal známý jako Illumináti, tajná společnost jejíž jméno znamená “Osvícení”. I když společnost byla založena za účelem umožnění svobodné výměny myšlenek, Weishauptovo jezuitské pozadí ovlivnilo skutečný charakter společnosti do té míry, že se jasným cílem stalo zrušení křesťanství a zvrácení občanské vlády.

Italský revoluční vůdce, Giusseppe Mazzini (1805-1872), zednář 33 stupně, byl v roce 1834 vybrán Illumináty, aby vedl jejich celosvětové operace (pro připomění, založil také Mafii v roce 1860). Z důvodu Mazziniho revolučních aktivit v Evropě, zakročila bavorská vláda proti Illuminátům a dalším tajným společnostem, za údajné osnování hromadného svržení evropských monarchií. Jak byla postupně jejich tajemství odhalena, byli pronásledováni a nakonec rozpuštěni, jenom, aby se opět obnovili ve skrytu ostatních organizací, z nichž Svobodné zednářství bylo jedno z nich.

Během jeho vedení, Mazzini lákal Alberta Pika přidat se k (nyní formálně rozpuštěných, ale stále pracujících) Illuminátům. Pike byl fascinován myšlenkou jednotné světové vlády a když byl osloven Mazzinim, ochotně souhlasil napsat rituální spis, který řídil přechod průměrného vysoce postaveného zednáře, mezi nejvýše postavené Illuminátské zednáře (33 úrovně). Jelikož Mazzini rovněž chtěl, aby Pike vedl americkou odnož Illuminátů, nepochybně cítíl, že Pike byl hodný takového úkolu. Mazziniho záměr byl, aby až zednář postoupí po zednářském žebříku a dokáže, že je hoden, nejvýše postavení členové by mu nabídnou členství v “tajné společnosti v tajné společnosti”.

Z tohoto důvodu většina svobodných zednářů prudce odmítá zlé úmysly jejich bratrstva. Protože velká většina nikdy nedosáhne 30 úrovně, nejsou si vědomi pravého záměru zednářství. Když Mazzini poučoval, jak má spis vypadat, napsal Pikeovi následující dopis datovaný 12. ledna 1870. Pamatujte, že svobodné zednářství nebylo založeno Pikem, bylo infiltrováno Illumináty, kteří hledali solidní skupinu, ve které by mohli skrýt své tajné činnosti.

“Musíme nechat všechny svazy, aby pokračovaly ve stejné podobě, s jejich řády, cetrálními orgány a rozličnými způsoby korespondence mezi vysokými stupni stejného řádu, zachovat současné uspořádání, ale musíme vytvořit nadřazený řád, který zůstane utajen, do kterého přijmeme jen zednáře vysokého stupně, ty které si vybereme. Co se týče našich bratrů mezi zednáři, tito muži musí slíbit přisné utajení. S pomocí tohoto nadřazeného řádu ovládneme zcela svobodné zednářství, které se stane jediným mezinárodním centrem, o to silnější, neboť jeho záměr nebude znám.”

V roce 1871 Pike publikoval 861 stránkovou zednářskou příručku, zvanou Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry.

Po Mazziniho smrti 11 března 1872, Pike ustanovil Adriano Lemmiho (1822-1896, zednář 33 stupně), bankéře z Florencie, aby řídil jejich podvratné aktivity v Evropě. Lemmi byl stoupenec vlastence a revolucionáře Giuseppe Garibaldiho, a zároveň mohl vyvíjet činnost v Luciferské společnosti, kterou založil Pike. Lemmi byl následně nahrazen Leninem a Trotským, poté Stalinem. Revoluční aktivity všech těchto mužů, byly financovány britskými, francouzskými, německými a americkými mezinárodními bankéři, kterým vládla rodina Rothschildů.

Mezi lety 1859 až 1871 Pike vypracoval vojenský plán tří světových válek a různých revolucí po celém světě, se záměrem posunout spiknutí dopředu, až ke svému konečnému stupni ve 20. století.

 

 

 

 

Stojí III. světová válka za Chemtrails?

 

 

Posted on Friday, 30. December 2005 @ 03:06:19 CET podle Swed

Lydia Mancini

Jsme ve Třetí světové válce a ani o tom nevíme?

 

 

Nemám na mysli válku proti terorismu, nebo jiný druh války v tradičním pojetí.
Vojenské dokumenty odhalují, že současná taktika a strategie nemusí nutně směřovat k zabíjení lidí. Chronicky nemocní lidé jsou užitečnější než mrtví lidé. Chronicky nemocní potřebují léky a mohou se stát dobrými otroky státu. Vojenské dokumenty zároveň odhalují, že manipulace počasí je součást moderního arzenálu, spolu se zemětřesením a dalšími, “přírodními” katastrofami.

Tradiční válka ničí infrastrukturu. Dnešní váleční štváči často nechtějí ničít infrastrukturu, protože vlastní její většinu.

Učili jsme se, že Druhá světová válka byla ve skutečnosti pokračování První světové války. Zdá se, že Třetí světová válka je také pokračování předchozích válek. Je součástí plánu pro “světový pořádek” a světovou eugeniku, ale využívá účinější metody. Válka a program eugeniky probíhají skrytě.

Nejsou to nacisti, kdo stojí za další válkou. Může za to skupina lidí, která financovala nacisty. Umějí obratně využívat kapitalisty, komunisty, fašisty, náboženské fanatiky, nebo anarchisty, vždy, když je to vhodné pro jejich záměr. Nenechte se oklamat nálepkami se jmény. Tihle lidé pravděpodobně ovládají Vatikán. Nálepky, např. nacisti, poskytují kouřovou clonu pro jejich činnost.

Po skončení Druhé světové války, byla většina nacistických peněz investována do chemických a farmaceutických společností.

Říká se, “sledujte peníze” když chcete zjistit, co se opravdu děje. Ekonomický badatel Anthony Sutton udělal přesně to. Zjistil, že to byli v první řadě jistí bankéři, kteří financovali nacisty. …

Po skončení Druhé světové války zůstalo mnoho nacistických peněz a značná část byla investována do amerických lékařských společností.

Věděli jste že:

od roku 1977 do roku 1985, byl Donald Rumsfeld prezidentem a výkonným ředitelem Searle Pharmaceuticals.

Rodina Bushů zbohatla díky obchodování s nacisty (více na toto téma na Osud.cz)

Respektovaný badatel v oblasti aerosolů Clifford Carnicom, založil jednu z prvních stránek o chemtrails a přitom sledoval, jací návštěvníci chodí. Farmaceutické korporace patřily mezi první a nejčastější návštěvníky na stránkách o aerosolových operacích.

Probíhají války zvané X-wars, které mají vypadat, že za vším je příroda nebo Bůh. Masy lidí věří, že žijí v relativním bezpečí, a ani netuší, že to zemětřesení, které zabilo tisíce, nebyla náhoda. Nejvyspělejší vojenská technologie využívá Zemi jako zbraň

 

 


Třetí světová válka je tu a ani o tom nevíme.

Rozprašování chemtrails narušuje náš imunitní systém. Může zároveň snižovat naši obranu vůči nemocem, i tu v boji o naše základní práva.

Aerosoly jsou mimojiné rozstřikovány, aby obohatily atmosféru o barium. Patent HAARPu vyžaduje rozstřikování baria v atmosféře, aby se zvýšila účinnost HAARPu. HAARP zvládne víc, než hodláte uvěřit. HAARP zrovna zečtyřnásobil svůj výkon a publikované plány požadují, aby HAARP pracoval na jedné miliardě wattů. HAARP může způsobit ohromné výpadky proudu. Jeho vynálezce, Bernadr Eastlund, mimojiné, usiluje o přerušení tornád a o pohybování s částmi ionosféry.

Chemtrails jsou rozstřikovány s využitím stealth technologie. Existuje několik různých druhů aerosolů a rozprašovačů.

Skalární zbraně přidávají další stupeň nebezpečí a komplexnosti do této zákeřné a skryté války.

Je důležité chápat, že elita podněcující války je využívá jako nástroj sociálního a ekonomického řízení . Jsou závislí na tomto nástroji a pravděpodobně nevědí, jak bez něj fungovat. Nerespektují národní, náboženské nebo osobní práva a identity. Vědí, že úspěšná válka vyžaduje stálý vývoj zbraní a strategií. Aerosolové operace jsou jen část moderního arzénálu.

 

 

Energie a Lehký Displej    1-21-03     fotografická série

Tyto fotky pokoušejí se zachytit svítit třpytivě pohyb barvitého světla a chvění, které vyskytovalo se v těchto umělých mrakách.

Přetáčet Dolů pro „Země jako zbraň v 21st Staleté Války“ článek.

 

Co mohlo způsobit takový energetický displej?

 

„Chemikálie mají rádi barium a lithium byli propuštěni nad ozónovou vrstvou vytvářet okázalé lehké displeje a vřelé umělé mraky. “

 

 

Třetí Světová Síť výňatek od:

„Země jako zbraň v 21st Staleté Války“

http://www.twnside.org.sg/title/hawa2.htm

U Rahab S. Hawa

 

Zbraně války v novém tisíciletí by zahrnovaly použití planetové země sám jako zbraň, spojovat sílu přirozených procesů pro válku.

U Peoplesova Zdravotního Shromáždění v Prosinci 2000 v Dhaka, Bangladéš, Dr. Bertell odhalil k šokovanému a nedůvěřivému publiku že ‘nejpozdnější zbraně v arzenálu z NÁS armáda je Planetová Země sám… a počasí bude jedno z nejhorších destruktivních zbraní rokem 2025’.

Dr. Bertell odkazoval se na jak navrhovaná zemětřesení a tornáda mohl vykonat zmatek na populacích a národech.

Podle její knihy, elektromagnetické zbraně ‘mít schopnost přenášet výbušné a jiné efekty takový jako zemětřesení přerušení přes mezikontinentální vzdálenosti do některého vybralo cílové místo na zeměkouli s silovými úrovněmi ekvivalentními k hlavním jaderným výbuchům’.

Pro minulost 40 roků, NÁS armáda dělala pokusy na zemské atmosféře používat vlny a chemikálie.

Pokouší se získat kontrolu nad počasím, přes ekologické inženýrství s experimenty zahrnovat laser a chemikálie zjistit zda oni mohli poškodit ozónovou vrstvu přes nepřátele; způsobit škodu na plodinách a lidské zdraví přes vystavení slunečním ultrafialovým paprskům, byli uskutečněni armádou.

Chemikálie mají rádi barium a lithium byli propuštěni nad ozónovou vrstvou vytvářet okázalé lehké displeje a vřelé umělé mraky, který byl viděn v Severní Americe během osmdesátých lét a časných devadesátých lét.

Tyto separace jsou nejvíce zhoubné pro ‘ozón layer’ a způsobit další chemické změny k zemské atmosféře.

Podle Dr. Bertell, ‘změny v zemské atmosféře způsobí korespondenční změny Zemského počasí a klima’.

Další metoda je použití velmi nízké frekvence elektromagnetické vlny v povětrnostních modifikačních experimentech. Tyto vlny mohou projít pevnou zemí a oceány a byli používáni armádou sondovat hořejší atmosféru a vnitřní strukturu země.

Tito pulsovali, extrémně nízká frekvence (SKŘÍTEK ) mává, například, moci být používán zprostředkovat mechanické efekty a chvění u velikých vzdáleností přes Zemi. Oni mohou zacházet s počasím, vytvářet bouře a prudké deště přes oblast.

Tyto vlny mají potenciál tvořit pohyby zemské kůry. ‘To má schopnost zavinit poruchu z sopek a tektonických talířů, který podle pořadí, mít účinek na počasí, ’ ona říká.

Například, zemětřesení jsou známá ovlivňovat se s ionosphere (atmosféra 50-373 mílí nad zemským povrchem). Ve Skutečnosti, mnoho zemětřesení, která vyskytovala se v nedávných rokách byla předcházena u jistý nevysvětlitelný phenomena, říká Dr. Bertell.

Část příklady v její knize zahrnují Tang Shan zemětřesení v Číně, který nastal na 28 Červenci 1976, a odešel 650,000 lidé mrtvý. Katastrofická událost byla předcházena u airglow, říkal k byli způsobeni Sovětskými SKŘÍTKOVÝMI vlnovými experimenty k teplu ionosphere.

Jiný byl San-franciscské zemětřesení. Podle Dr. Bertell, neobvyklá krajní nízká frekvence vlny byly zaznamenány v Kalifornii na 12 Září 1989. Tyto vlny rostly v intenzitě a nakonec ustupoval na 5 Říjnu. Na 17 Říjnu, oni vypadali znovu s signály tak silný to oni odvrátili se od měřítka. Tři hodiny později, zemětřesení zabralo místo.

Ve Skutečnosti, Washington Časy reportují v Březnu 1992 říkal, satelity a mleté senzory odhalily tajemné rozhlasové vlny nebo líčil elektrickou a magnetickou aktivitu před velikými zemětřeseními v Jižní Kalifornii, Arménie, Japonsko a Severní Kalifornie mezitím 1986 a 1989.

Zemětřesení, které udeřilo do Los Angelesu na 17 Lednu 1994 byl také předcházen neobvyklými rozhlasovými vlnami a dvěma aerodynamickými třesky.

‘Tyto podivné náhody nikdy byly vysvětlené… to vypadá velmi pravděpodobné, že část tato zemětřesení byla výsledek lidské aktivity, ne přírodní síly, ’ říkal Dr. Bertell.

Odhalujíce, NÁS Tajemník Obrany, v 1997, komentoval nové hrozby představované teroristickými organizacemi ‘zabývat se eco-type terorismus whereby oni mohou změnit klima, spustit zemětřesení a sopky vzdáleně přes použití elektromagnetických vln’.

‘Armáda má zvyk z obviňovat jiné z mít schopnosti oni už myslí si, ’ říkal Dr. Bertell v odezvě.

Tyto experimenty armádou na zemské atmosféře viděly zvyšování podivného počasí skrz zeměkouli, říká Dr. Bertell.

‘Mezi šedesátými léty a devadesátými léty, hlavní živelní pohroma ceny se zvyšovaly faktorem z 10, ’ ona dodá.

Podle ní, EL Nino v 1997-98, který byl viněn z abnormálních povětrnostních podmínek celosvětový, byl vlastně předcházený u násilných přerušení a klimatické destabilizace rok dříve.

V 1996, Dr. Bertell popisoval kruté záplavy, které vyskytovaly se v Indickém subkontinentu ovlivňovat Nepál, Indie a Bangladéš v kterém milióny byly vlevo bezdomovecké. V Číně, záplavy zabily hundreds zatímco tens tisíců měl jejich domovy a vlastnost zničený.

Zároveň, Kanada byla udeřena prudkými dešti, záplava, tornáda, vítat a bouřky – všechny velmi abnormální klimatické podmínky ničit vlastnost, skot a životy.

Husté Sněžení, ne viděný v dekádách, objevil se v Jižní Africe, výstřižku mimo dodávky potravin a chytajících životech kvůli extrémní zimě.

Během týdenního konce 19th Červenec, zemětřesení houpala Francouzské Alpy, Rakousko, Jižní Itálie, Severovýchod Indie, Japonsko, Indonézie, Kamchatka poloostrovní, a Jižní Mexiko. V Novém Zélandu, sopka vybuchla.

Otřesy byly ohláseny v Kenyji, Německo, Řecké Ostrovy, Turecko, severní Sumatra, Bali, centrální Philippines, Novozélandský Severní Ostrov, východní Japonsko, centrální Chile, El Salvador a Alentian Ostrovy, celý uvnitř týdnu končit 26 Července, ona hlásila.

Podle ní, ‘Zatímco část události z 1996 smět byli ‘věci Boha’, jistě, celková hlasitost a divokost bylo něco ale normální’.

‘Kvůli těsné souvislosti mezi Zemskou atmosférou a jeho počasí, to není překvapující shledat, že vojenské aktivity měly dopad na místní a oblastní povětrnostní vzory, ’ ona píše.

Skutečnost, že vojenské aktivity mohou způsobit šílencovi počasí náhodou stejně jako uváženě jako součást geofyzikálního válčení, je opravdu děsivá vyhlídka pro planetu.

Více tak, když my víme to tak malý o ‘přirozených cyklech Země a dopadu lidských aktivit na tom udělat štěstí předpovědi z čeho stanou se když lidské aktivity překážejí jimi,’ ona říká.

‘Navíc, takové předpovědi jsou založené na přírodopisu naší planety a být bezvýznamný v obličeji náhodného experimentování na hlavních Zemských systémech v hořejší atmosféře a střevech planety,’ ona sčítá.

Jasně, ‘armáda také přispěje k některým nejnepoddajnějších přežívacích problémů z twenty-first století, ’ ona poznamená.


 

V ní path-breaking kniha titulovala ‘Planetová Země: Nejpozdnější Zbraň War’ (2000), Dr. Rosalie Bertell uvedené příklady od Vietnamské Války, Gulfská Válka a NATO bombardovat v Kosovu.

 

Toto je překlad originálního textu MUDr. Stevena Greera z června 2002. Uveřejňuji ho zde se svolením Disclosure projectu. Je to text obsahem výjimečný a naléhavý, čtěte ho tedy prosím pozorně. V několika posledních dnech navíc přibývají v médiích zprávy, jež děsivý Plán odkrytý dr. Greerem pouze potvrzují. Otevřete svoji mysl a naslouchejte srdci… záleží na každém zvlášť…moc nás není…

 

Dalibor Novák, šéfredaktor

 

 

VESMÍRNÝ PODVOD: AŤ SE OBČANÉ STRACHUJÍ

MUDr. Steven M. Greer

ředitel, The Disclosure project (Projekt Odhalení)

http://www.disclosureproject.org

Představte si toto: Je léto 2001 a někdo vám předloží filmový scénář nebo rukopis, který popisuje odkrytí ďábelského teroristického plánu, ve němž jsou zničeny obě věže Světového obchodního centra (WTC) a část Pentagonu pomocí osobních letadel, jež byly uneseny a nasměrovány přímo do budov.

Samozřejmě byste se smáli a pokud byste byli filmový producent nebo knižní vydavatel, ihned byste to zamítli jako komické a nepravděpodobné, dokonce i pro fikční román nebo film. Jak by přece jenom mohlo osobní letadlo sledované radarem, poté, co se již dvě letadla vřítila do věží WTC, projít skrze naši vzdušnou obranu do nejcitlivějšího vzdušného prostoru na světě a za bílého dne udeřit do Pentagonu! A to v zemi, která utrácí přes 1 miliardu dolarů denně, aby se ubránila! Absurdní, ilogické – nikdo by to nespolkl!

Naneštěstí, někteří z nás viděli tyto scénáře – a to mnohem horších věcí, jež mají přijít – a nesmějeme se.

Jedno z těch několika východisek pro poslední tragedie je, že možná – jen možná – vezmou lidé vážně, jakkoli to zprvu může vypadat přitažené za vlasy, možnost, že existuje stínový, paravládní a mezinárodní subjekt, který utajoval tajemství UFO – a plánuje podvod a tragédii, která zastíní události z 11.9.

Svědectví stovek vládních, vojenských a podnikových zasvěcenců ustanovilo toto: Že UFO jsou reálná, že některá jsou vyrobena našimi tajnými „černými“ stínovými vládními programy a že některá pocházejí od mimozemských civilizací, a že skupina držela toto tajemství, aby technologie skrytá za UFO byla zadržena – až do správné chvíle. Tato technologie může nahradit – a případně nahradí – potřebu ropy, plynu, uhlí, ionizační jaderné energie a další centralizované a vysoce destruktivní energetické systémy.

Tento 5-ti bilionový průmysl – energie a doprava – je v současnosti vysoce centralizovaný, odměřovaný a výnosný. Je tou silou, která řídí celý industrializovaný svět. Je matkou všech zvláštních zájmů. Není to o penězích jak o nich smýšlíte vy nebo já, ale o geopolitické síle – velice centralizované síle, na níž je závislý současný pořádek světa. Svět je udržován ve stavu zuřících válek, nekonečné chudoby pro většinu pozemských obyvatel a v globální krizi životního prostředí, jen aby podpořil tento zlý světový řád.

Vedle této monstrózní hry je tu však další hra, ještě větší: Kontrola skrze strach. Jak řekl Werner Von Braun dr. Carol Rosinové, své mluvčí během posledních čtyř roků jeho života, šílená mašinérie – vojenský, průmyslový, špionážní a laboratorní komplex – půjde od Studené války přes období ničemných národů a globální terorismus (stupeň, ve kterém se dnes nacházíme) k nejzazší trumfové kartě: smyšlenému ohrožení z vesmíru.

Aby byly ospravedlněny biliony dolarů utracené za vesmírné zbraně, svět bude oklamán ohledně hrozby z vesmíru, spojen tak ve strachu, militarismu a válce.

Od roku 1992 mi tento scénář odkryl nejméně tucet lidí s výjimečným přístupem k tajným informacím. Samozřejmě, zpočátku jsem se smál, protože se mi to zdálo příliš absurdní a přitažené za vlasy. Dr. Rosinová poskytla své svědectví Disclosure Projectu ještě před 11.9. A ještě další mi výlučně sdělili, že věci, které vypadají jako UFO, ale jsou vyrobené v hluboce utajených „černých“ projektech, byly užity k simulaci – fingování – mimozemsky vypadajících událostí, včetně některých únosů a mrzačení dobytka, aby zaseli raná semena kulturního strachu ohledně života v okolním vesmíru. A že v určitém bodě po globálním terorismu se odkryjí události, které použijí nyní-odhalená mimozemská/cizí/nepřátelská reprodukční vozidla/plavidla (Alien Reproduction Vehicles – ARV, nebo také převráceně konstruované UFO vyrobené lidmi díky studiu současných mimozemských lodí – viz autorova kniha „Disclosure“ – „Odhalení“), aby nafingovaly útok na Zemi.

Jako ve filmu Den nezávislosti, pokus sjednotit svět skrze militarismus odkryje užití mimozemského jako nového obětního beránka (vzpomeňme Židy během Třetí říše).

Nic z toho není pro mě ani jiné zasvěcence nové: Zpráva z Iron Mountain ve státě New York, psaná v šedesátých letech, popsala potřebu démonizace života ve vesmíru, abychom měli nového nepřítele. Nepřítel mimo planetu, který by mohl sjednotit lidstvo (ve strachu a válce) a který se prokáže jako konečná podpora pro bilionový vojenskoprůmyslový komplex, před kterým nás konzervativní republikánský prezident a pětihvězdičkový generál Eisenhower varoval v roce 1961 (nikdo ho tehdy neposlouchal).

Zde je tedy scénář pro dobu po 11.9. – jeden, který bude hrán, dokud nebude informováno dostatečné množství lidí a plán tak zmařen, protože by nebyli schopní oblouznit dostatečné množství občanů a vůdců:

Po období terorismu – období, během něhož bude výbuch nukleárních zařízení hrozit a dost možná bude i uskutečněn, ospravedlňující tak expanzi ozbrojování vesmíru – vzroste snaha seznámit veřejnost s informacemi o nebezpečí z vesmíru. Nepůjde jen o zásah Země asteroidem, ale i o jiné hrozby. O hrozbu mimozemskou.

V průběhu 40-ti let UFOlogie, jak je nazývána, ve spojení s mocnou mediální sítí, démonizovala mimozemšťany skrze děsuplné filmy jako Den nezávislosti a skrze pseudovědu, která prezentuje mimozemské únosy a zneužití jako fakt (v některých kruzích) moderního života. Že někteří lidé měli s mimozemšťany kontakt, o tom nepochybuji; že ty skutečné mimozemské kontakty utonuly v oceáně mystifikujících, jsem si jist. Tak to je, že skutečné mimozemské kontakty jsou zřídkakdy oznamovány veřejnosti. Systém zaručuje, že podvodné, odstrašující a skrytě xenofobní případy jsou právě ty, které vidí a čtou miliony. Tato mentální klimatizace ku strachu z mimozemského byla po desetiletí důmyslně utužována v přípravě na příští podvody. Podvody, jež učiní 11.9. na pohled triviální.

Píši tento text nyní, protože jsem byl v poslední době kontaktován rozličnými vysoce postavenými médii a špionážními zdroji, které mi dali pochopit, že podvodné případy a senzační titulky bezprostředně hrozí, že se pokusí dále vystupňovat strach z UFO a mimozemšťanů. Koneckonců, abyste měli nepřítele, musíte přimět lidi, aby osobu, skupinu osob nebo, v tomto případě, celou kategorii bytostí skutečně nenáviděli a báli se jí.

Aby mi bylo rozuměno: šílené kamuflážní programy kontrolující tajemství UFO, ARV a spřízněné technologie – včetně těch technologií, jež mohou simulovat mimozemská setkání, únosy a podobně – plánují unést Disclosure, vrhnout ho do ohně strachu a rozvinout události, jež nakonec ukáží mimozemšťany jako nového nepřítele. Nenechte se podvést.
Tyto pomyje, starý materiál bezpočtu knih, videí, dokumentů a podobně, se pokusí omotat na fakta, důkazy a svědectví Disclosure projectu, složené z přímých svědectví mnoha zasvěcenců, a na svých šosech přinést světu vesmírný podvod, který falešně představí mimozemšťany jako hrozbu z vesmíru. Nenechte se podvést.

Mísením faktu s fikcí a fingováním setkání s UFO, která mohou vypadat strašidelně, má být podle Plánu konečně vytvořen nový, trvalý a mimoplanetární nepřítel. Kdo pak bude vědět, jaká je skutečná pravda?

Vy. Protože nyní již víte, že po šedesáti letech, bilionech dolarů a nejlepších vědeckých kapacitách přitlačených ke spolupráci, tajnůstkářská stínová skupina – vláda ve vládě a zároveň zcela mimo vládu jak ji známe – se naučila technologiím, umění klamu a způsobilosti spustit útok na Zemi a učinit ho takovým, aby to vypadalo, jako že ho mají na svědomí mimozemšťané. V roce 1997 jsem přivedl do Washingtonu člověka, aby seznámil členy Kongresu a ostatní s tímto plánem. Celý náš tým se tehdy s tímto člověkem setkal. Byl účasten na plánovacích zasedáních o tom, kdy ARV – věci vyrobené společnostmi Lockheed, Northrup a spol. a zdomácnělé na různých tajných místech po celém světě – budou použity k předstíranému útoku na určité ekonomické cíle a přimějí vůdce a stejně tak občany věřit, že tu byla hrozba z vesmíru, když tu žádná není. (Než mohl vypovídat, odčarovali ho jeho manažeři na tajné místo ve Virginii, dokud nebylo po briefingu…) Zní to známě? Werner von Braun varoval před takovýmto podvodem jakožto zámince pro přivedení války do vesmíru. A mnoho dalších varovalo před tímtéž.

Vesmírné zbraně jsou již na místě – část tajného souběžného programu, který funguje od šedesátých let. ARV jsou vyráběna a připravena k nasazení (viz. kniha „Disclosure“ – „Odhalení“ a kapitola se svědectvím Marka Cavendishe a jiných). Technologie holografických klamů jsou na místě, odzkoušeny a připraveny se rozsvítit. A Velká Média jsou rukojmími, naslouchajícími diktátu královy pravé ruky.

Vím, že to všechno zní jako sci-fi. Absurdní. Nemožné. Přesně jako 11.9. by znělo před 11.9. Ale nemyslitelné se stalo a může se stát znova, pokud nebudeme bdělí.

Spojte toto všechno se současnou atmosférou strachu a manipulace a je tu risk, že ztratíme kolektivní soudnost a sami sebe.

Ale vězte toto: Kdyby tu byla hrozba z vesmíru, věděli bychom o tom tak brzo, jak brzo začali lidé odpalovat jaderné zbraně a létat do vesmíru s lidskou posádkou. Jelikož stále dýcháme svobodný vzduch Země a naše slabomyslné hazardní počínání je necháváno překračovat míru, musí být ilegální a tajná skupina zavalena důkazy o zdrženlivých a mírumilovných úmyslech těchto návštěvníků. Ona hrozba je zcela lidská. A jsme to my, kdo musí určit tuto hrozbu, udržet ji na uzdě a proměnit současnou situaci války, destrukce a tajné manipulace v jedno ze skutečných Odhalení a éru trvalého míru.

Válkou ve vesmíru nahradit válku na Zemi není evoluce, ale kosmické šílenství. Svět sjednocený ve strachu je horší, než svět rozdělený ignorancí. Je čas na onen velký skok do budoucnosti, skok, který nás posune ze strachu a ignorance do nerušené éry světového míru. Vězte, že toto je náš osud. A bude náš, jakmile ho zvolíme.

MUDr. Steven M. Greer
ředitel, The Disclosure Project (Projekt Odhalení)
Albemarle County Virginia
červen, 2002

přeložil: Dalibor Novák
originální text k dispozici na i-adrese: http://www.disclosureproject.org/writings.htm

 

 

O ILUZI POSTUPNÉHO VÝVOJE A NELINEÁRNÍ PRAVDĚ

ANEB „MIMOZEMŠŤANÉ PO KAPKÁCH“

 

 

Autor: Dalibor Novák

 

 

Už dlouho je patrné, že lidé jsou pomaloučku připravováni na velkou proměnu, na přijetí nepřípustného, paranormálního, na změnu v pohledu na svět. Proces byl nazván aklimatizací, jak jste mohli číst již v článku Petra Nováka. Nechejme ale popisování, zamysleme se nad konkrétním problémem v souvislosti se lží, do níž jsme již minimálně sedm let vtahováni.

Jedním z nejdrastičtějších problémů v postupném sdělování ohromného balíku „alternativní“ utajované pravdy je: Jak říci lidem, že nejsme ve vesmíru sami? Připusťte tu možnost, že sami opravdu nejsme, a zamyslete se nad tím, jak by to mělo být sděleno. Nejspíš všichni dojdete k tomu, že by to mělo být postupně. A teď zavzpomínejte na sérii odhalení, které jsme desetiletí svědky. Během devadesátých let začala být veřejnost právě takto postupně informována o možnostech života mimo tuto planetu. Celé to však připomíná spíše nějakou propracovanou kampaň…

1994 – objev vody v zatím nejvzdálenějším místě od planety Země, v galaxii Markarian 1, tedy ve vzdálenosti 200 milionů světelných let

6. říjen 1995 – objevena první planeta (u hvězdy 51 Pegasi) mimo sluneční soustavu – obíhá kolem hvězdy podobné Slunci, ale je příliš žhavá

srpen 1996 – mikroorganismy z minulosti Marsu v meteoritu ALH84001,0 (NASA)

× meteorit objeven již roku 1984; dr. H. D. Pflug nalezl uhlík nepozemského organického původu v nejstarších kamenných usazeninách Země (asi 3,8 miliardy let) v JZ Grónsku již před rokem 1976; dr. Pflug s týmem objevil v meteoritu Murchison nepozemské buněčné struktury s nepozemsky pravotočivými aminokyselinami již roku 1982, publikováno 29.4.1982 v časopise Nature

29.listopad 1996 – možnost přítomnosti ledu na povrchu Měsíce, pravděpodobně v kráteru na jižním pólu – Clementine (NASA)

× přítomnost vody na pólech Měsíce vysoce pravděpodobná již v 70. letech; oblaka vodní páry zjistily již lodě Apollo 12 a 14, pozorování „oblak“ Apollo 8 i dříve; 7. března 1971 zjištěny sporadické výrony iontů vodní páry; okraje všech kráterů zaobleny erozí; přítomnost vyschlých řečišť; Apollo 15 zjistilo vodorysy na úpatí mnoha horsrpen 1997 – mikroorganismy v asi 4,6 miliardy let starém meteoritu Murchison daleko z naší sluneční soustavy nebo mimo ni× meteorit objeven již roku 1969; dr. Pflug s týmem objevil v meteoritu Murchison nepozemské buněčné struktury s nepozemsky pravotočivými aminokyselinami již roku 1982, publikováno 29.4.1982 v časopise Nature; dr. Pflug nalezl uhlík nepozemského organického původu v nejstarších kamenných usazeninách Země (asi 3,8 miliardy let) v JZ Grónsku již před rokem 1976

1998 – bakterie dovezené v dubnu 1967 na Měsíc přežily tři roky do odvezení (NASA)
× NASA měl tuto informaci 28 let před zveřejněním

1998 – objeveno dalších osm planet mimo sluneční soustavu, první vizuální důkaz existence planet mimo sluneční soustavu, planeta na mimořádně excentrické dráze, planeta putující (právě sumerská Nibiru měla být putující planetou, jež se zachytila na velmi excentrické dráze – pozn. autora)

5.březen 1998 – led je přítomen na obou polárních čepičkách Měsíce, ne však koncentrovaně – Lunar Prospector (NASA)

× přítomnost vody na čepičkách vysoce pravděpodobná již v 70. letech; ostatní důkazy přítomnosti vodních par, jež dávno existují, viz 29. listopad 1996, taktéž známy vodorysy a vyschlá řečiště

3.září 1998 – led na obou polárních čepičkách Měsíce je přítomen vysoce koncentrovaně, záměna vody s jiným materiálem se nepřipouští – Lunar Prospector (NASA)

× mohutná zásobárna vody na pólech vysoce pravděpodobná již v 70. letech, ostatní důkazy přítomnosti vody viz 29. listopad 1996

1998 – povrch Marsu vykazuje existenci jezer nebo mělkých moří v minulosti
× stejné závěry již 1975, 1978 foto meandrových říčních koryt, také 1972 – Mariner 9

1999 – objeveno dalších deset planet mimo sluneční soustavu, některé mají teplotu vhodnou k pobytu člověka (HD134987 42°C, HD10697 –9°C), první planetární systém, „dvojče“ Země

22.červen 2000 současné zdroje tekuté vody na Marsu, voda se z podzemí dostává občas na povrch, největší záplavové kanály ve sluneční soustavě – Mars Global Surveyor (NASA)

27.únor 2001 – potvrzení mikroorganismů v meteoritu ALH84001,0 z Marsu –mezitím se totiž objevily pochybnosti (Floridská státní univerzita v Tallahassee)

× meteorit objeven již roku 1984; dr. Pflug nalezl uhlík nepozemského organického původu v nejstarších kamenných usazeninách Země (asi 3,8 miliardy let) v JZ Grónsku již před rokem 1976; „kampaň“ od r. 1996

29.červenec 2001 – okolo 1/3 tuny živých bakterií vstupuje každý den do stratosféry Země (Cardiffská univerzita)

× důkazy o tom, že nejstarší horniny na Zemi obsahují stopy mimozemského života již dlouho existují; „kampaň“ od r. 1996; teorii panspermie vypracoval již Sir Fred Hoyle a Chandra Wickramasinghe

9.říjen 2001 – starobylá obří drenážní nádrž a zavlažovací systém leží v podzemí Marsu (Arizonská univerzita)

× výzkum údajně trval 10 let, uveřejněn až po prohlášení NASA

19.únor 2002 – pravidelné katastrofické povodně (600 km3 vody) na Marsu, voda tryská ze sopečných a tektonických trhlin, poslední záplava ne dříve než před 10 000 000 lety (Arizonská univerzita)

(detailní seznam objevů připravujících na přijetí inteligentního života ve vesmíru najdete v připravované knize Všichni jsme pastýři aneb duch doby, fenomén aklimatizace a etika pro nové milénium)

Většina objevů byla již dávno učiněna jednotlivými vědci a badateli, avšak NASA i jiné instituce se jim oficiálně vysmáli a všechny zajímavé závěry popřeli. Až do poloviny devadesátých let byla křečovitě udržována představa, že vesmír je naprosto sterilní a Země je ve svých podmínkách jedinečná. Nyní se náhle zjišťuje, že vesmír naopak oplývá vodou, životem a dokonce planetami jako je ta naše. Kromě výše vypsaných objevů či spíše tiskových prohlášení byla díky Evropské vesmírné agentury ESA objevena voda v blízkosti umírajících hvězd, nových hvězd (hojně vznikající vody okolo nových hvězd v Orionu), v interstelárním prostoru, v jiných galaxiích a v atmosféře Saturnu, Neptunu, Uranu, Marsu či Titanu. Také byl během devadesátých let objeven život v podmínkách dosud považovaných za neschopné života – např. bakterie žijící několik set metrů pod povrchem v čedičových horninách obsahujících vodu, mikroorganismy v lávě či hluboko v ledovcových masivech. Ale vývoj není příliš upřímný.

Jak je možné, že německý geolog publikoval objev mimozemských pozůstatků života v nejstarších horninách Země již roku 1976, ale svět mimozemský život objevil až o dvacet let později? Co to je za vědecký výzkum, který ignoruje objev meteorického mimozemského života německým geologem v roce 1982, nechá totéž objevit ruské vědce a nakonec nález v srpnu 1997 prohlásí za novinku NASA? A ještě něco: Je náhodou, že oficiálně první mimozemské bakterie pocházejí z Marsu, když mnohem ranější objev hovoří o mikroorganismech z hlubokého vesmíru? Že se důkaz marsovského života objeví zároveň s přípravou dvou hollywoodských velkofilmů o této planetě? Že jeden film oživuje potírané legendy o záhadných monumentech a na druhém snímku NASA přímo spolupracuje? A že se toto všechno děje právě v době, kdy již má NASA více než pošramocenou pověst sérií údajně ztracených a nesmyslně porouchaných marsovských sond?

Je také velice podivné, že meteorit s oněmi tzv. prvními mimozemskými bakteriemi měli američtí vědci v rukou již v roce 1984 a trvalo jim celých dvanáct let, než bakterie objevili. Samozřejmě, můžete to brát tak, že do nynějška neměli tak dobré mikroskopy. Ale zdá se vám to pravděpodobné? A proč dvacet osm let NASA tajil zprávu o přežití pozemských bakterií na Měsíci? Není pravděpodobné ani to, že by objevy mimozemského života pokračovaly ve stylu posloupnosti evoluce. Jestliže jde však o propracovanou kampaň, která má za cíl postupně a nenásilně psychologicky lidstvo připravovat na objevení skutečně inteligentního života a pravdy o našem původu, pak bude vývoj stále stejný. Co objeví vědci „čirou náhodou“ a „poctivou pílí“ dál? Nejspíš nějaké mechy a lišejníky, později rostliny, stromy nebo něco podobného, následně červy a primitivní zvířata …až ke konečnému cíli. Možná se mezitím objeví oficiální důkazy, že pozemský život pochází odjinud, abychom se připravili na střet s jeho zdrojem… Není ani bez zajímavosti, že s postupujícím a dokonalejším výzkumem Marsu záhadných objektů na fotografiích neubývá, nýbrž nezměrně přibývá, a my si na to již zvykáme.

 

Dalibor Novák

 

 

ZÁKLADNÍ LOGIKA ANEB PROČ MIMOZEMŠŤANÉ, PROČ PRÁVĚ TEĎ

A PROČ JE VŠE TAK JAK JE – OTÁZKA 1

 

 

Autor: Dalibor Novák

 

 

Všichni skeptici, kteří od základů odmítají představu Země jako planety navštěvované mimozemskými civilizacemi a pohádkovou karikaturou malého zeleného mužíčka s anténkami zesměšňují jednu z těch úplně nejdůležitějších otázek lidstva, pokládají přes svou veškerou a úpornou snahu ve skutečnosti jen mnoho variant několika základních otázek či argumentů, proč by mimozemšťané na Zemi prostě přistát nemohli. Ač mám také rád odpověď „Ne zelení, oni jsou šedí!“, přesto bych chtěl trochu seriózněji, v regulích a s otevřenou hlavou odpovědět na všechny tyto otázky, které musí napadat každého normálního člověka s alespoň základem logického myšlení. Těmito otázkami jsou:

 

  1. Z čeho usuzujeme na život mimo tuto planetu, natož pak inteligentní?
  2. Jak by se k nám mohli mimozemšťané dostat? Nejsou snad vzdálenosti ve vesmíru nepřekonatelné?
  3. Proč by nás měli mimozemšťané navštívit?
  4. Proč by měli mimozemšťané navštívit zrovna nás? Koneckonců mají na výběr 200 miliard jiných hvězd ve vlastní galaxii.
  5. Proč by se měli pro podobnou návštěvu rozhodnout zrovna teď, v několika posledních tisíciletích? Jak mohli vědět, že na Zemi je inteligentní život a na jakém vývojovém stupni se dokonce nachází?
  6. Proč by proboha měli vypadat jako lidé, natož pak aby podobně mysleli nebo cítili!?

 

S těmito otázkami se budeme v seriálu „Základní logika…“ setkávat pravidelně a byli bychom rádi, pokud přijdete na nějaké další, abyste nám je ihned napsali, abychom se na ně mohli pokusit odpovědět. Teď se ale podívejme na první a nejzákladnější otázku – otázku života ve vesmíru.

1) Z čeho usuzujeme na život mimo tuto planetu, natož pak inteligentní?

Velkou část otázky mně sebral ještě poměrně nedávný (ze srpna 1996) důkaz života ve vesmíru – slavný meteorit nalezený v Antarktidě pocházející z Marsu, s označením ALH84001, který byl mimochodem nalezen dlouhých a nepochopitelných 12 let před tímto „spěšným“ oznámením výsledků jeho výzkumu. Tento na první pohled nudný kousek skály starý 15 milionů let skrývá zkameněliny více než 3 miliardy let starých mikroorganismů z Marsu a tedy nepopiratelný důkaz života ve vesmíru, nepocházejícího z této planety. Za nedlouho poté byl objeven další meteorit se známkami života tentokráte z prostoru mimo naši sluneční soustavu nebo z její okrajové části. Jde o meteorit jménem Murchinson objevený v srpnu 1997.

Mnozí lidé si představují, že vesmír je neuvěřitelně pustý a sterilní. To je ale naprosto mylná představa. V posledních letech byla díky radioastronomii odhalena ve vesmíru spousta molekul, včetně organických sloučenin. Den co den jsou objevovány nové a nové planety a obrovské zásobárny životadárné tekutiny – vody. Pro tu ale nemusíme chodit až do dalekých končin naší a jiných galaxií, stačí se podívat na náš Měsíc, na Mars, Jupiterův satelit Europa, který je přímo vodním rájem, vodu najdeme i na spoustě dalších těles sluneční soustavy, včetně nejvzdálenější planety Pluta. Ovšemže od molekul k jednoduché buňce je daleká cesta, ale to, že byla již mnohokrát vykonána, kromě čisté logiky, dokazuje nejen meteorit ALH84001, ale i nejstarší kamenné usazeniny Země, horniny vyskytující se v jihozápadním Grónsku. Jejich organický původ objevil geolog prof. dr. Hans-Dietrich Pflug z giessenské univerzity, a při svém stáří asi 3,8 miliard let jsou tyto skalnaté vrstvy starší než vše, co kdy bylo paleontologicky pitváno. Až 3% křemence z grónské kamenné horniny sestávaly z uhlíku organického původu, avšak z doby, kdy neexistoval na Zemi žádný organismus, který by dokázal takové množství biomasy vyprodukovat. Existují i další důkazy o životě ve vesmíru, mnohem starším než ten pozemský. Murchinsonův meteorit, který dopadl tuším před 33 lety v Austrálii, je o 800 milionů let starší, a skrývá tytéž buněčné struktury jako grónský materiál. A pravotočivost 12 ze 17 aminokyselin meteoritu, se kterou se na Zemi sotva setkáme, z něj dělá mimozemský organický materiál. Všechny tyto důkazy se ale stávají jen vedlejšími důkazy mimozemského života, v porovnání s uznávaností meteoritu ALH84001 se svými fosíliemi jednoduchých mikroorganismů, jednoznačným a nejoficiálnějším důkazem mimozemského života ve vesmíru.

Statistikou a filozofií, ke kterým stačí základ logického myšlení, dojdeme nejen k závěru vesmíru přebohatého na primitivní život, ale, nejsme-li vázáni nějakým „antilogickým“ náboženským fanatismem a „superegoismem“, i k závěru vesmíru přebohatého na inteligentní život. Zahrajme si čistě logickou hru s čísly. Jen v naší galaxii existuje odhadem 200 miliard stálic. Dalo by se předpokládat, že každá hvězda bude mít i své satelity – planety. Buďme ale raději pesimisti a předpokládejme, že planety má jen každá desátá stálice. Z toho vychází minimálně 20 miliard planet v naší Mléčné dráze. Kolik z nich obíhá kolem své mateřské hvězdy obklopeno ekosférou, životadárnou zónou? Pouze jedna z deseti? Zbývají 2 miliardy těchto planet. Na kolika z nich se vyvinula atmosféra se životem? Jen na každé desáté? Prosím: 200 milionů. Kolik z těchto životních forem dospělo až do stupně technické inteligence? Každá desátá? To dělá 20 milionů. Příliš mnoho? Jen každá stá? I dva miliony jsou přebohatě dost. A kolik z těchto technicky vyspělých civilizací podniká mezihvězdné lety? Každá desátá? Každá stá? Z toho vyplývá, že existuje 200 anebo přinejmenším 20 tisíc civilizací vesmírných cestovatelů. Přitom tyhle počty ani nejsou nijak optimistické. Moderní astronomové se přiklánějí k tomu, že každé druhé slunce má oběžnice. Nejčastějším protagonistou této hry s čísly je slavný zakladatel archeoastronautiky Švýcar Erich von Däniken. Výchozí pozicí této úvahy je ale 200 miliard hvězd jen jediné, naší galaxie. Co ale ostatní miliardy galaxií? Víme již, že miliardy let dříve než na Zemi existoval už jinde život. Je jen otázkou času, kdy se někdo, stejně jako s meteoritem z Marsu, rozhodne najedou po mnoha letech spustit mediální kampaň o životě mimo naší sluneční soustavu, s nějakým dalším meteoritem či jiným důkazem, tentokrát třeba o kus dál z nějaké sousední sluneční soustavy. Tyto životní formy měli přiměřeně víc času, aby se vyvinuly do inteligentní formy. Neexistují pražádné přesvědčující důvody, jež by mluvily proti inteligentnímu mimozemskému životu.

Dalibor Novák

 

Převzato:  http://www.sightlessworld.wz.cz/

/ Spiknutí / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz