Minimální požadavky pro přežití lidstva

Minimální požadavky pro přežití lidstva

Minimální požadavky pro přežití lidstva

Okamžité  pozastavení státnosti  všech zemí,  které se  kdy podílely  na sadistické  vyhlazovací válce  proti Jugoslávii nebo ji schválily. Okamžité zrušení  armád všech těchto  států. Zabavení všech zbraní a veškerého majetku všech těchto armád. (1)

 

Eliminace všech,  kteří se ozbrojených  útoků na Jugoslávii aktivně účastnili.

 

Eliminace  všech politiků  a jiných  veřejně činných  osob, které   se   pro   vyhlazovací   válku   vyslovily,   včetně masmediálních  vrahů, kteří  se dopustili  válečných zločinů šířením  fantasmagorií o  etnických čistkách, koncentračních
a znásilňovacích táborech a  jiných dezinformací – například kteří mluvili o leteckých útocích na vojenské cíle.  Eliminovat je třeba i  ostatní nebezpečné zločince, jejichž ponechání při životě představuje veřejné ohrožení. (2)

 

 

Dále je třeba zabránit násilnému jednání i těch deprivantů, kteří  se sice  ještě násilně  neprojevili, ale  jsou na  to naprogramováni:  Například  přestěhovat všechny  muslimy, kteří  považují za svou povinnost zabíjet nemuslimy, na kus pouště u Mekky, kde se mohou pozabíjet navzájem.

 

Podobně  přestěhovat  všechny  katolíky,  kteří považují za svou povinnost zabíjet nekatolíky, do Vatikánu, kde se mohou zabíjet na náměstí sv. Petra. Internovat  všechny  zastánce  atomové  energie  v objektu odstavené  atomové elektrárny,  kde se  mohou nechat  ozářit podle libosti.

 

Internovat  je také  třeba –  nejlépe asi  na co  nejmenším prostoru  –  všechny,  kteří  by  chtěli  ohrožovat  ostatní populačním terorismem – přemnožováním,  nebo kteří by chtěli někoho    k   plození    nutit   zakazováním   antikoncepce a interrupcí.

 

Stejně tak  bude nutné izolovat  i případné jiné  na násilí a destrukci programované skupiny.

 

V  případě, že  by  deprivanti  těchto skupin  chtěli klást odpor, naložit  s nimi způsobem, který  omezuje nebezpečí na minimum.

 

Celosvětově  přejít   ze  systému  založeného   na  maligní agresivitě  na systém  založený na  benigní agresivitě. Tedy z dnešního  systému, který  povoluje pouze  útok a  zakazuje obranu, na  systém, který naopak povoluje  obranu a zakazuje útok. (3)

 

Přejít   z   neobnovitelných   zdrojů   energie  (fosilních a jaderných) na obnovitelné – „solární“ zdroje. (4)

 

 

 

 

Pokud  nebudou tyto  podmínky v  krátké době  splněny, je mi
líto, ale život na této planetě skončil.

 

 

 

 


Poznámky :

1) Je zjevné, že státy, ve kterých dosáhl sadismus takového stupně, že podporují tento největší vojenský konflikt v dějinách planety, nejsou schopny si samy vládnout, a rozhodně není přípustné, aby měly armádu. Rovněž je třeba zrušit „národnost“ teroristických skupin, které okupovaly cizí území.

 

Nejde pouze o nejrozsáhlejší vojenský konflikt (státy NATO mají více obyvatel než měly státy zapojené do konfliktu za 2. světové války), ale i o nejzrůdnější.

 

Došlo zde k výraznému posunu: Nejde již o „pouhé“ ustašovské „řešení srbské otázky“ jako za 2. světové války, které spočívalo v uskutečnění plánu tří třetin -jednu třetinu Srbů vyvraždit, jednu vyhnat a jednu násilně pokatoličtit. (Tento plán tří třetin však nebyl ustašovským vynálezem. Katolická církev jej rozsáhle praktikovala již po bitvě na Bílé hoře v rámci protireformace například v Čechách a německých protestantských krajích. Třebaže jej někde i přehnala, takže zbyla jenom jedna čtvrtina obyvatelstva.) Země NATO, které již plně převzaly fašistickou rétoriku, mluví jasně o „konečném řešení“ – tedy o vyvraždění všech Srbů, podobně jako nacisté v případě Židů.

 

Snad poprvé v historii nebyl důvod války vůbec ani naznačen. Naopak je nejpřísněji utajen. Uváděné pseudodůvody jsou skutečnými důvody ještě méně než důvody fanoušků nějakého fotbalového klubu, že musí mlátit příznivce jiného klubu. – Ti ostatně na vypracování své ideologie proseděli v hospodě více času než američtí plánovači při přípravě své vyhlazovací války.

 

 

Každému je od začátku této války (v roce 1991) jasné, že se Srbové ničím neprovinili.

 

Pochybuji, že by mediální protisrbská propaganda mohla někoho skutečně přesvědčit. Může však nasměrovat jeho, třebas zatím jen latentní, sadistické sklony. Takový člověk se pak této propagandy chytá jako tonoucí stébla, aby sám před sebou své sadistické sklony obhájil.

 

Jelikož tedy neexistují racionální důvody, není možné podporu války „racionalizovat“. Postoje, kdy někdo tuto válku schvaluje, je možné dosáhnout pouze vžitím se do sadistického postoje vůči Srbům.

 

A třebaže tato válka má na své nejutajenější úrovni také své „pragmatické“ důvody, je zjevné, že od nejvyšších politiků a generálů směrem dolů ji všichni, kteří ji podporují, podporují v podstatě pouze ze svých sadistických pohnutek.

 

 

Na rozdíl od komunismu, který se opíral o manuálně pracující, a německého nacismu, který se opíral o snobskou střední vrstvu, se americký fašismus opírá právě o psychicky deviované jedince. Je proto ve velké výhodě, neboť počet duševně narušených v současné populaci stoupá.

 

Jedním z aspektů této války je, že Američané nabídli objekt, na kterém se mohou osoby se sadistickými sklony „legálně“ vyžít, a to ať v činech, slovech nebo myšlenkách.

 

Dali jim možnost sadistického vyžití. – Samozřejmě, že za to od nich očekávají vděčnost a ještě větší podporu.

 

 

2) Stupeň násilí a sadismu v dnešní době stoupl natolik, že je těžko možné si představit, že by mohlo bez eliminace těchto deviovaných osob dojít k nějakému příměří.

 

Dnes si již nelze představovat, že by se mohlo podařit násilí zastavit, a že by pak sadismus dlouhá desítiletí pouze doutnal pod povrchem, aniž by se ve větší míře otevřeně projevoval, jako tomu bylo po porážce fašismu za druhé světové války.

 

 

3) Tvrzení, že stát vznikl usurpováním si monopolu na násilí jednou skupinou, což je nejzazší bod, ke kterému se dosud oficiální sociologie a příbuzné společenské vědy dopracovaly, je jen přiblížením se k pravdě. Stát vznikl jako systém založený na tolerování maligní agresivity – útoku a nepřipouštění benigní agresivity – obrany.

 

 

4) Po zajištění těchto materiálních podmínek bude nutné vést lidi ke skutečné individualitě například přebudováním školství z nynějšího systému, který vede ke stavu, kdy s dosaženým stupněm vzdělání klesá přirozená inteligence, schopnost zpracovávat informace a stoupá ovlivnitelnost propagandou a reklamou, na systém, který naopak podporuje individuální myšlení.

 

Až v této fázi bude možné s použitím všech ekologických poznatků vytvářet trvale udržitelnou společnost. K tomu bude třeba přehodnotit i všechny ostatní obory lidské činnosti.

/ Spiknutí / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz