Čipový Implantát a elektronické harašení

Čipový Implantát a elektronické harašení

Čipový Implantát a elektronické harašení

Pláč lesního skřítka

audio MP3 (415 kb)

celkový čas snímku: 2 min

Čipový implantát 

© DMK2007

 

Jak postupně a nápadně nenápadně podsunout čipové implantáty, jako nezbytnou doložku domorodců k povolení pobytu, či omezeného pohybu po rodném kraji, nebo nedej Satan i po matičce Zemi?

Tu a tam, postupně jednotlivé komodity a pak všechno a všude. Nejdříve však zakázat platbu v hotovosti a sehnat stádo blbů, několik dobrovolníků s podkožními čipy, kteří budou idiotsky jásat nad orwellovsky Novými pořádky.

Jistěže existuje množství dalších triků a nátlakových ataků.

Je však stále jen na nás, abychom pozorně sledovali, kdo za tímto zločinem poskakuje.

A dobře si je pamatovali!

Co všechno se již soudruhům z LeninKajdy podařilo při omezování našich práv a svobod?

Povinné podkožní implantáty pro psy! Kdo by očipoval svého nejlepšího přítele! Pražský magistrát, poslanci, senát, či vláda ČR?

Povinné podkožní čipy pro koně. Poslanci , senát, či vláda ČR?

Povinné podkožní implantáty pro hovězí dobytek!

Povinná čipizace všeho hospodářského zířectva?

Prozatím i náramková čipizace dětí ve vybraných školách! V této souvislosti mne napadá, s kým asi spolupracuje příslušné vedení školského úřadu, magistrátu, školy a SRPDŠ!

S odborníky ze Sing Singu?

Ve Spojených státech totiž používají této technické vymoženosti u zvláště těžkých zločinců.

U nás prozatím dočasně jen u aut, kol a dětí!

Nicméně, u motorových i nemotoriových vozidel se pro povinnou čipizaci již připravuje zákon!

Práva a svobody omezující čipizace skvěle postupuje vpřed. K vítězným zítřkům.

Jakkoliv zloději, bezproblémově a zcela v pohodě, dál vykrádají movitý i nemovitý majetek, otisky prstů, případně nezbytně nutné vzorky DNA, poskytuje do nadnárodní databáze kupodivu pouze oběť ataku.

Velká kunratická stepelchase.

 

Zatímco stovky očipovaných účastníků všech kategorii se drásáním a drápáním derou ke kunratickému hrádku a organizovaně letmo vytrhávají, lámou, rvou a ničí chráněnou krajinnou oblast,

 

jiní soudruzi dobrovolníci právě vytrhávají tabulky upozorňující na chráněnou krajinnou oblast a vlečou na možný nestavební pozemek – tedy neškodné úpatí.

Auta půlbritů i celebritů vytváří z příslušných meandrů potoka hnusnou bažinu Při vůni nepojídatelných vuřtů.

Akce se očividně vydařila!

Příští přívalový déšť úspěšně spláchne tenkou lesní půdu a konečně obnaží nové stavební pozemky.

 

Je již načase!

Zmizí tak i nepěkné ruiny historicky cenného kunratického hrádku.

„Pokrok zkrátka nezastavíš!“, říká starý soudruh – organizátor a očka mu podivně blyští.

Jako by právě s LeninKajdou dobýval Zimní palác.

Jakkolliv se i fašistická ANTIFA velmi líbila!

Pokrok nelze zastavit. Zejména pod patronací nesobecky pilného pražského magistrátu.

 

Podle věrohodných příznaků, ze Sing Singem externě spolupracují zřejmě někteří organizátoři i hlavní gestoři Velké kunratické stepelchase. Je možné, že se opět mýlím a na vině je pouze naučená nevědomost, či zcela jiní soudruzi odborníci!

 

 

Den Trifidů

Vydáno dne 04. 02. 2008

 

 

Napsáno pod dojmem několika článku pana Jiřího Maška z Osudu.

Pokud jsem správně pochopil, jeho vnímání pojmu „transformace“, pak se pan Jiří Mašek mylí přesně tak, jako když přijal výzvu pana Petra Vachlera k účasti na zábavně mysticko – deprivovaném pořadu „Detektor“.

Pokud záměr byl vyrobit jen zábavný pořad, tak se povedl.

Bavím se výtečně.

Nicméně poslední bašty informací, za jakou stále ještě považuji i Osud. cz, by měly přistupovat k neznámým projektům, ze kterých může vypadnout kostlivec, velmi opatrně. Neboť čas zábav dávno pominul a úmysl systému je zdaleka zapáchající.

Nechte mrtvé mrtvým, neboť žádný zázrak současný mangment TV nedovolí vykřesat…

 

Den Trifidů.

 

 

© Zdeněk Patrick 2006

 

 

Příznaky tzv transformace popisované mnohými lidmi, v článcích pana Jiřího Maška, jsou tak závažné, že nelze je nekomentovat.

Brnění v nohách, brnění v rukou, píchání v rozličných partijícíh bez zjevných příčin

Pálení na hrudi, pálení pokožky, výskyt bezdůvodných popálenin na končetinách, jež jste při spánku měl odkryté, výskyt neznámých „plísní“.

Úporné bolesti hlavy,

Těžko definovatelné krátkodobé nevolnosti a závratě

Nespavost.

Zvláštní mlha před očima

Jiskření v očích i když jsou zavřené.

Pokusím se pomoci orientovat se, či přispět k osvětlení některých možných příčin

Nejdříve však cosi o taktice systému, jehož cílem je uštědřit nepříteli takové rány, jež jej sice neusmrtí ale zasadí rozhodující údery, jež protivníka zatíží natolik, že nebude schopen se aktivně bránit a zároveň se stane doživotním klientem globalizovaného chemicko terapeutického průmyslu. Jenž jej, v současném systému vyždímá až „do morku kostí“.

I přes mé invektivy k zavedenému systému věcí a globalizovaných struktur chemicko – terapeutického průmyslu, je nutné vycházet z individuálních zkušeností, jež v žádném případě nesmí ohrozit zdraví důvěřivých čtenářů.

Z téhož důvodu budu nadále popisovat jen své vlastní zkušenosti a pro mne vyplývající vývody.

Aby si čtenář udělal vlastní úsudek toho, co bude následovat, ještě doplním již jen nezbytná fakta o mém současném zdravotním stavu, přičemž zdůrazňuji, že genetická vybavenost mých předků měla na svědomí dlouhý věk, zrak jak orel a z otcovi strany první infarkty přicházející až po 73 roce života.

Můj první infarkt se, po dlouhodobém mobingu dostavil v 43. roce života. Sedm dalších z nedostatku spánku, cílených stresových ataků a objektivního nedostatku kyslíku v průběhu dalších roků. Další následoval po invazní prohlídce. Vše ukončila operace srdce.

Během jistého časového intervalu jsem pociťoval tytéž příznaky, jež pan Mašek vypisuje ve svém článku. Včetně zablýskávání , či jiskření v očích, Byl jsem úspěšně léčen na zelený zákal. Respektive můj zrak stabilizován. Sice jsem viděl jako orel do dálky, ale na čtení jsem byl nucen používat celkem zanedbatelné dioptrie.

Těšil jsem se a doposud těším dobrému psychickému zdraví, jakkoliv mé pocity radosti jsou dávno ty tam.

Jsem, jak doufám jen přechodně slepý na jedno oko a na druhé mám zbytkový zrak. Šedý zákal, jenž se dá operovat však nevznikl náhodně a proto se snažím upozornit ty čtenáře pana Maška, že popisované příznaky: Podivné mlhy před očima mohou být, mimo spadající chemtrails a kamionové zplodiny i výdobytky stejného poškození.

Šedý zákal se nedá léčit, ale některý druh úspěšně operovat! Je-li té podstaty, jež má s mými problémy stejného

jmenovatele. Nyní z mých bohatých zkušeností z této oblasti:

. Tlak v očích, úporné bolesti hlavy, duhové vlnění vzrůstající v čase několika minut, je předzvěstí postupujícího ničení zraku zeleným zákalem.

Tlak v očích, úporné bolesti u kořene nosu, divná mlha v očích a při únavě i vidění pravidelné mřížky signalizuje, že jste měl být dávno v rukou operátera. Pokud tak neučiníte – oslepnete.

Příčiny šedého zákalu: (Mimo cukrovky a jiných sdružených onemocnění), především:

. Mikrovlnný atak:

Cíleně zaměřený na zvýšení tlaku ve vašem oku, bodovým ohřevem mikrovlnou zbraní. Lze tak docílit v krátké době efektu zvané též Big Eye (ač je tento efekt z oblasti chemicko – psychotronických zbraní). Oko vám nabobtnává a vylézá z očního ďůlku ve velikosti vlašského ořechu. Na povrchu mokvající. (popisuji jen to, co jsem viděl a cítil). Jindy oteče celá polovina tváře takže ořech, tedy vaše zdárně mokvající oko je skryto otokem. Problémy trvají podle síly mikrovlnného ataku, od pěti minut do několika hodin.

Pokud je mikrovlnný atak veden na spánkovou část, či zadní část (malého mozku) pociťujete tupou bolest a následují deprese.

Mikrovlnné ataky, pokud jsou vedeny na správnou část těla, mohou navodit srdeční problémy až infarkt.

Dalšími možnými příčinami jsou:

Přízemní ozon vyvolaný spadem chemtrails a nasílenými zplodinami kamionové dopravy.

Nepřirozené mikrovlnné pozadí a oční cévy roztahující anopyrin (užíváte-li jej pravidelně).

Nevhodné propojení medikamentů.

Ozonová díra a spad chemtrails.

Zablýskávání televizní obrazovky (lze pokládat za terorizmus podporovaný státními strukturami).

Fotonové exploze vybuchující v podobě koulí nejen na noční obloze, jež se dlouhodobě vyskytovaly v hojném počtu, aniž varovný systém, jehož je televizní vysílání nedílnou součástí, občany varoval. Nemorálně nekonal.

Nekonal-li je veskrz zločinný!

A on ze své podstaty nekoná!

Üčelovým odnímáním spánku nasíleným hlukem skrze praktikovaný dlouhodobý mobing na vaší osobu a vaše blízké.

Nezanedbatelný rámus navýšené kamionové dopravy.

Dlouhodobé mikrovlnné snímání obrazu vašeho bytu a soukromí.

Co se týče mé soukromé fotografické dokumentace zaznamenávající nezákonné mikrovlnné snímání obrazu a stálého monitoringu (zřejmě typu Anička) cizího bytu, respektive rejdění bikonické antény mikrovlnné zbraně, jež dle dispozic snímaného obrazu , pronásleduje gangster ze sousedství svoji oběť v sousedním bytu (tedy skrze zdi), mohu specialistům činným v trestním řízení poskytnout dokumentující snímky. Včetně snímků bodových popálenin. Jakkoliv, skrze jinak velmi pozorné internetové „pozorky“, dlouhodobě nabízím, trvale není zájem. Jakou pravdu musím ještě napsat?

. Při mikrovlnných atacích může oběť pociťovat nepříjemné brnění, někdy až bolestivé pocity. Jakkoliv jsou i tyto příznaky jiných onemocnění.

Nicméně po mikrovlnném ataku dochází k nasílení mlžných oparů a vjemu mlh před okem velmi rychle.

Zvláště jemná pravidelná mřížka, jež se objeví v zorném úhlu, je předzvěstí velmi silného poškození.

Deprese a následné psychické problémy mohou být, vedle prostého vnitřního nepokoje, téhož původu.

Většinou však jsou součástí celého spektra cílených ataků.

Jakkoliv je nutné vzít v potaz i umělé nasílení počtu bouřek, respektive blýskání a hřmění (tisící procentní a více) jež rezonuje s planetou na frekvencích vyvolávajícíh v lidské mozku nepříznivé pochody s následnými depresemi.

Rovněž umělé stmívání svitu Slunce, lze považovat za zločin, hodný dokonce mezinárodního vyšetřování.

A nyní bych s panem Maškem, či spíše s jeho závěrečnou vsuvkou, „Zůstanou jen silní“, polemizoval.

Nezůstanou…

Zůstanou jen devianté, deprivanté, obří věznice, podzemní mučírny, mimozemské pracovní tábory, respektive koncentrační tábory a zbytkové dokonale očipované oběti sledované satelitními systémy. Oběti Zlatého věku nadnárodního gangsterizmu.

Pokud to dovolíme!

 

 

 

 

 

Mobing, elektronické zbraně, nebo galaktický atak?

 

Vydáno dne 25. 10. 2007

 

 

Možná to cítíte také… začíná to kolem 16. hodiny.. a trvá zhruba do 22 a něco. Divné pocity. Únava. Brnění. Bušení srdce. Silný pocit, jako když člověk vypije několik káv najednou… rozšíření vědomí. A mnoho dalších příznaků. výňatek článku pana Jiřího Maška z Osudu

Dovoluji si poznamenat k té části článku pana Maška, jenž jsem náhodně objevil na „Osudu“, a jenž tvrdí, že prý nemáme již na vybranou. Musíme se soustředit se v jakémsi blíže nespecifikovaném hvězdného společenství a okamžitě, či postupně se odhmotnit. Neboť nastává údajný čas velké proměny povýšující lidské bytí na vyšší formu – zcela duchovní.

Přiznávám, že o tom velmi pochybuji. Vzhledem k rozsáhlé devastaci všeho lidského.

Nicméně, popisované příznaky nejsou nezajímavé a pravděpodobně souvisí s faktory hry na utajované skutečnosti.

 

 

 

 

 

Mobing a snadné vyvanutí?

 

 

© Zdeněk Patrick 1994/2007

 

 

Podkladem takového tušení souvislostí jsou tedy subjektivní pocity násobené některými zkušenostmi jiných, stejně pocitově postižených.

Alespoň tak jsem článek pana Maška („Transformace, jak to vidím já“) ze dne 21. 10. 2007) pochopil.

Nevím však, zda mám chápat jisté zředění fyzické podstaty a odhmotnění se, jako:

 

 1. lstivý dezinformační atak
 2. zjistit osoby, které nedávným atakům elektronického mobingu, za nevědomé asistence příbuzných, podlehlo
 3. vzhledem k informační explozi příklad neuvěřitelné absence pravdy
 4. nezištná pomoc při vyvanutí za účinné spolupráce se speciálními agenty tajných služeb. Podobně jako v případech Koresh, Hvězdná brána, Sluneční společenství atd.
 5. Volání o pomoc.

 

První, co mne napadlo? Poradit postižené osobě, aby zpytovala svědomí svých sousedů, možná dobře vyzbrojených mikrovlnnými zbraněmi. Popisované příznaky, nad nimiž by i renomovaný psychiatr nebezpečně zajásal, ve skutečnosti velmi připomínají mobing kombinovaný mikrovlnným opalováním ( s různou intenzitou).

Nicméně, až tak jednoduché to však nebude, neboť zde dobře míněná rada může napomoci zlému činu.

Jak pisatel přiznává, má (podobně jako ostatní) i v době absolutního vyhubení pravdivých informací, dílčí poznatky podzemních pramenů, z nichž je nutné velmi opatrně čerpat, aby se zcela nezkalily.

První věrohodný příznak článku je, že autor ví, že víme.

Druhým věrohodným příznakem jsou údajné změny klimatu.

Třetím věrohodným příznakem je úvaha o možném zneužívání blíže neurčené techniky (zástupně podmořským atomovým výbuchem).

Čtvrtý věrohodný příznak naznačuje, že autor ví o omezeném časovém intervalu, ve kterém má nejen on(?), ale i řada lidí největší zdravotní problémy cituji: „ od 16. hodiny.. a trvá zhruba do 22 a něco. Divné pocity. Únava. Brnění. Bušení srdce. Silný pocit, jako když člověk vypije několik káv najednou… rozšíření vědomí.

Pokusme se nyní orientovat se ve všeobecné bažině polopravd, negaci negací mezipravd a globalizovaně skvěle cílené informační propasti.

Nejsem odborník, nicméně týmiž příznaky se projevuje spoustu neduhů a ze své několikanásobné zkušenosti se odvažuji tvrdit, že takto začínají infarkty. Pokud je uvažuji jako důsledek, nikoli jako příčinu.

Příčinu jakéhokoliv ataku. Tedy i sebezničujícího (pokud objektivně posoudím, že jsem zruinoval několik okolních trafik nákupy u jednoho dodavatele.) V uvedeném případě neuvažuji katastrofální puch a smog šířený naopak státním terorem.

Odvozeně tuším, že podobné příznaky pociťují ženy při přechodu. A naopak bezpečně vím, jaké příznaky vyvolá kombinovaný mikroelektronický mobing.

Nicméně, celá plejádá komponentů této zákeřné hry je tak pevně zakomponována do našeho života, že nesjme schopni zčista jasna oddělovat příznaky, jež jsou vyvolány přírodními živly, které pocházejí ze zbraňových systémů a gangsterských doupat, či elektronického smogu, které z chemtrails, které jsou nasíleny vygenerovanými stresy a následným životním stylem neootrokářského globalizmu.

Pokusím se nyní, ze svých skromných zkušeností, sestavit přehled možných objektivních souvislostí, tak jak jsem je vypozoroval během 30 let. Jediným cílem je pomoci se vyvarovat jakéhokoliv vyvanutí, či odhmotnění se za asistence speciálizovaných soudruhů. Měla-li by to příroda, či chcete-li Bůh, ve svém plánu, pak nás by k tomu nepotřebovala ani náhodou.

Naopak, prchala by od nás, jak nejrychleji možná.

To, co píši není výsměch, ale snaha. Svými velmi skromnými poznatky hledat pravdu v mátožných stínech…

Přičemž pragmaticky, k lepšímu rozlišení, parciálně odděluji související skutečnosti a zkracuji časové intervaly.

Nejdříve velmi stručně možné příčinnosti:

 

 1. historická fakta lidského společenství jsou zdeformována. Mnohdy k nepoznání.
 2. V každém historickém období byly pozorovány jevy, jež byly vládnoucí oligarchii utajovány.
 3. Informace přetrvávaly jen po tři generace, aby kdosi, vždy na pomezí dějin, vyhlásil např. „První U.F.O. se objevilo teprve v padesátých letech 20 století. století“. Již však dávno a na vždy odlétla.
 4. Tajná uskupení, v rámci utajení, generovala další tajná uskupení, jež se navzájem prolínala tak, že nikdo netušil, jakého komplotu je právě účasten.
 5. S celou problematikou může souviset: Zánik Sumeru, zánik Egypta, zánik Říma, Hony a upalování „čarodějnic“, dezinformace kolem objektivně se vyskytujících se fyzikálních jevů, pohybujících se nikoli v oblasti newtonovské fyziky.
 6. Osvícenská doba, surová Komuna a Francouzská revoluce předznamenává nástup vlády několika bankovních rodin. A již propuká ještě krutější tzv. Velká Říjnová revoluce, vygenerované světové války, masové vraždění, lehce generované státní převraty a lokální války, humanitární bombardování, rozkvět prodeje drog, propagace zvráceností. To vše ještě vydatnějí navyšuje moc bankovních rodů, jejichž investice do válečného, chemického a pseudomediálního průmyslu se stonásobně zhodnocují.
 7. Průběžné zprávy o létajících objektech neznámé provenience jsou postupně eliminovány, měněny,vymýšleny, aby nakonec vznikl potřebný neupotřebitelný guláš.
 8. Objekty neznámé provenience (ty, které jsem pozoroval od roku 1973, vždy s několika svědky), se objevovaly pokaždé v odlišné podobě až do roku, kdy nastává i politický „zlom“, tedy do roku 1989. Pak se objevují zcela jiné jevy, ale i jiné létající objekty neznámé provenience.
 9. Od roku cca 1960 se objevují laboratorně vyšlechtěné viry, bakterie, a viry nakažené viry a bakterie.
 10. Rozkvět mikroelektroniky a vývoj mikrovlnných zbraní.
 11. Vývoj chemických, biologických, biochemických a biotronických zbraní pokračuje na vyšší vědecké úrovni.
 12. První chemtrails se objevují na západní straně planety. U nás obstarávaly finančně náročné znečisťování planety vysoké pece, tedy výroba válečné oceli.
 13. Při ničení planety se vyznamenávají, mimo podzemních a podmořských atomových výbuchů „pokusné výbuchy ve velkých výškách.
 14. Zločinné ničení deštných pralesů. Zamořování oceánských vod ropou z potápějících se tankerů.
 15. Prodej životu nebezpečných potravin. Prodej potravin bez potřebných a životně nutných látek.
 16. Pokusy na psychicky nemocných. Teze o tajných koncentračních táborech, snahy o přenos ptačích nákaz na člověka. Policie mizí z ulic, jež se stávají pracovištěm lupičů a drogových dealerů. Ale také domovem první várky bezdomovců, které zahubí první zima. Je jasné, že zvýšená zločinnost nahrává dosoud neústavní kamerizaci a připravované čipizaci.
 17. Genetické inženýrství, pilulky proti početí a plánovaná neplodnost s cílenými sterilizacemi „nevhodného materiálu“. Propagace potratů, „osvětová“ činnost směřující k nemateřství. Zákaz umělého oplodnění pro ženy starší čtyřiceti let. Destruktivní politika státu při ochraně rodiny.
 18. Cena nenarozeného dítěte nižší než život žáby a tisícinásobně nižší než vajíčko orla, či netopýra.
 19. Propagace zvrácenosti, tu hned tam a pak všude. Podobně i fašistická teze o prospěšnosti eutanázie.
 20. Po několika málo letech modrých nebes a čistého vzduchu se objevují první křížící se chemtrails (operace Stmívání planety) i nad našimi hlavami.
 21. Janova Apokalypsa je mnohem staršího původu, než je prezentováno. Není-li tomu tak, pak za tímto fenoménem stojí entita, jež dolaďuje objektivně vzniklé nepřesnosti.

 

 

 

Za dominantní důsledek těchto snah lze považovat studii CIA (vyplývající z konkrétní události) :

Počet lidí nezadržitelně roste a bezohledně ničí planetu. Je nutné dramaticky snížit počty pozemšťanů

Nebude voda, v budoucnosti bude nutné vojensky obsadit včechny vodní zdroje, kdekoliv na planetě.

První noční mizení vod v jezerních nádržích.

Zákon o ohlašovací povinnosti při používání studní, studánek, potoků, řek a ostatních vodních zdrojů je připraven již zdávna.

První nehlučné blesky z čistého modrého nebe v přesně vymezených časových intervalech (při východu Měsíce) od 20:45 do 21:00 hod po dobu tří měsíců.

Četnost bouří a blesků se navyšuje, s ní i rezonance planety ve frekvencích vybuzujících stres.

První bouře s nehlučnými blesky, jejich četnost dosahovala neobyčejné úrovně. Každou druhou vteřinu.

Všechny blesky směřují mimo planetu.

První bouře s nehlučnými blesky, jejichž souřadnice a systém v podobě neuronové sítě a následné relativistické jevy ukazovaly na autora s mimozemskou technikou čtvrtého tisicïletí.

Objekty průběžně se plynule rozsvěcející a stejně zhasínající létající ve výškách jiných letounů, dopravující chemtrails nad naše hlavy.

První modrozelene koule padající kolmo z nebe, když blízká atmosfera hoří v cárech. Následně modrozelené koule mapují region, vždy ve stejném nočním čase, zřídka kdy i samotného pozorovatele (Z půl metrové vzdálenosti).

Chemtrails vytvořené do zvláštních pohyblivých obrazců s logickými výstupy. (Pozorováno při západu Slunce). Vše za asistence pohybujících se letadel s chemtrails směřujících do blízkého SRN.

Tlf pokrytí téměř 100%, anténní systémy retlansačních stanic doslova přes noc vydupány ze země.

Výstavba anténních systémů mikrovlnné techniky na výškových budovách a zakrátko téměř na všech budovách. Celé hrozny mikrovlnných anténních systémů pokryly Pražsko.

Rychlá výstavba mikrovlnných pícek na dálničních tazích.

Elektronický, elektromagnetický a mikrovlnný smog narůstá do nebývalé úrovně

Na noční (tedy i na denní) obloze se objevuje intenivní záblesky přicházejících z horních vrstev atmosféry. Jejich intenzita je velmi velká. Záblesky rozsvěcující celou noční oblohu vychází cca pěti až deseti stejných míst.

Pravděpodobně SDI, či energetické fotonové záblesky o mohutné razanci. Četnost, téměř každý den.

Pokud chemtrails zcela zakryjí oblohu jsou stejně patrné.

Soukromé osoby praktikující mobing vlastními mikrovlnnými zbraněmi umožňujícími, mimo jiné vytvořit kvalitní obraz a monitoring vyhlédnuté oběti s případným propečením, či částečným oslepením oběti.

Příprava podkožní čipizace (Otrava Praha.)

Kamerizace a systém „Anička“ použit poprvé za asistence mediálních prostitutů. Jeden z možných způsobů legalizace zločinu.

Postupné omezování osobních práv a svobod.

Četnost psychických a fyzických obtíží občanů průběžně vzrůstá od dob, kdy Usama bin Ladin odešel na penzi. Tedy od příslušného data, kdy za podivných machinací mohl odletěl ze Spojených států, ačkoliv Česká republika schválila zvláštním zákonem jeho zatčení s dvouměsíčním předstihem. (viz sbírka zákonů ČR ze srpna 2001).

A tak, jakkoliv není zaručený výsledek, vzhledem k osobnímu zdraví, doporučuji přehodnotit všechny své výroky. Vzhledem k možnému ataku soukromých silových složek, ale spíše blízkého souseda, jehož pažravost a vaše nezákonné harašení kolem vašeho krásného bytu, mu dodávají v době současné nezákonnosti oprávnění odrovnat vás mobingem a mikrovlnnými zbraněmi ( zmíněnou mikrovlnnou artilerií může být i lehce upravená mikrovlnná pícka z běžné domácnosti).

Něco padající chemtrails, něco nepřirozené elmag a mikrovlnné smogové pozadí, něco SDI, něco bezbolestné radary v soukromých pazourech, či na dálničních tazích asakra již jste připraven bezpečně odhopkat do věčných lovišť, aniž by musel asistovat jakýkoliv tajný soudruh, či temný agent 007.

Jsou-li ještě nějací…

I když špatně se Vám může pravidelně udělat i při sledování tzv. České televize, či při žlučníkovém záchvatu. Nejlépe se můžete cítit zle z masokostní moučky v nádherné úpravě šílené krávy.

Vezmu-li několikrát prošlé potraviny z blízkého příhraničí, pak suše konstatuji: Výběr je dnes bohatý a pestrý…

 

 

 

 

Elektronické harašení a čipizace zlatých zítřků

 

 

Vydáno dne 03. 12. 2007

 

29. 11. 2007 čtvrtek

 

 

 

Údaje smrsknuté do čipu

 

 

Ministerstvo vnitra má plán nacpat občanku, řidičák i kartičku pojišťovny do čipu jedné kreditní karty…

Praha – Elektronická občanka by mohla vypadat jako bankovní karta a zároveň by sloužila jako občanka, řidičský průkaz, či průkaz pojištěnce…

A Češi by mohli díky takovým kartám nahlížet do vlastní zdravotní databáze.

Petr Holeček a idnes.cz

Celý projekt má na starost náměstek ministra vnitra pana Langera, soudruh Zajíček Zdeněk.

Metropolitní Expres

Vydává MAF_RA a. s. Praha 5 Karla Engliše 519

V síti českých drah vydavatelství GRAND PRINC

Tiskárna MAFRAPRINT Praha

 

 

 

 

Elektronické harašení a čiípizace Zlatých zítřků

 

 

© Zdeněk Patrick 2007

 

 

Údajně nový plán nejmenovaného ministerstva vnitra, není vůbec žádným novým plánem. Je přesně určenou etapou mezinárodního organizovaného spiknutí směřujícího k potlačení lidských práv a svobod, s cílem zotročit a satelitním systémem zcela ovládnout soukromí každého jednotlivce na této planetě. Jakkoliv není k mání, vzhledem k několikamiliardovým počtům lidské populace, hardware s potřebnými kapacitami. V této souvislosti mohou úvahy možné fašistické pseudoelity směřovat i k drastickému omezování plodnosti, k omezeným válečným konfliktům a cíleným smrtelným nákazám, potažmo i k hromadným hrobům (viz tajná instrukce vlády slovenského státu směřující do jednotlivých regionů, jejíž obsah byl „nezodpovědnou“ pracovnicí příslušného odboru vyzrazen roku 2006.)

V článku závažného tématu vulgárně použitá slova „vecpat“, „smrsknout“, !nový plán“, „výhoda elektronické občanky“, mají přesně určený cíl. Účelovým zlehčováním závažného tématu usnadnit konečné řešení planetárního dosahu.

Jedná se o propagaci fašistické doktríny.

Dovolím si nyní parafrázovat slova prezidenta Reagana, když mu byl kdysi předložena pilotní verze téhož „nového“ plánu spočívající v tetování čísel novorozencům, ….„že je to příliš podobné číslům, které němečtí fašisté tetovali otrokům v koncentračních táborech“…

A připomíná děje Janovy Apokalypsy, ať je již autorem kdokoliv!

Zároveň se zdá být mnohem jasnější případ nedávné, skrz naskrz podivně zinscenované záměny novorozenců.

Za chvíli uslyšíme, že čipizace novorozenců je spásným východiskem.

Zprvu jeden zlý hlásek tu a tam, a pak silná mediální kampaň všude.

Jak podivně surová hra je rozehrána s nejzákladnějšími city matky, když otec bude rovněž na pořadu dne. V časech, kdy zdravá, ekonomicky a ve výsledku i politicky nezávislá rodina, bude mediální prostitucí označována za nadbytečnou instituci.

Součástí přípravných manipulací „veřejného mínění“ bude policejní a medializační kriminalizace matek, odmítajících rodit v porodnicích, čí „svévolně“ opouštějících porodnici. Odvlékání novorozenců do ústavní péče strachujících se údajně o zdraví dítěte. Vše téměř v přímém přenosu.

Jedná se totiž o zásadní preventivní masáže společnosti, vedoucí ke zločinné čipizaci, kdy každé dítě musí odcházet z porodnice se svým vlastním čipem (z nedávné TV masáže o genetické prevenci).

Nejsem náboženský fanatik, nicméně suše konstatuji vážení rudomodří soudruzi, že ten, kdo v organizovaném spiknutí s nekalými úmysly koná, či propaguje, nebo jakkoliv (i nekonáním dle zákonů ČR ) podporuje fašistické hnutí směřující k masovému potlačování lidských práv a svobod, respektive k zotročení lidstva, je důvodně podezřelý, že páchá, či již spáchal odporný zločin, jenž již nepatří pouze pod jurisdikci ČR, ale před mezinárodně, či spíše celosvětově ustavený soudní dvůr.

Neúprosně prosazovaná čipizace, její průběh a usilovná mediální propagace zvráceností, podpůrné komodity, jednoznačně ukazují na spáchání takových zločinů.

Vyzývám tedy orgány činné v trestním řízení, aby konaly v souladu se zákonem a Ústavou ČR.

Cynická zákeřnost celého projektu spočívá ve spojení s kartou pojištěnce, účtem spořitele a zákazem platby v hotovosti.

Nechcete podkožní čip (neboť právě tím směrem zločinci vykročili)?

Nemáte tedy nárok ani na zdravotní péči!

Nemáte nárok ani na své úspory.

Nemáte právo volného pohybu.

Jste zcela nesvéprávný tvor se všemi důsledky!

Úvážíme-li, že čipové hospodářství předpokládá centrální databáze ovládané ze satelitních systémů, pak suše konstatuji, že představitelé vnitra, v rozporu s Ústavou ČR, chystají otrocky a zcela servilně předávat všechna data občanů ČR cizímu a zcela neznámému společenství. Skrze nám neznámé výzvědné služby, jejichž praktiky lze usouzovat, jako stejně zločinné a fašistické!

Nebo hodlá snad pan Langer vyvinout ryze český šmírovací systém, příslušné programové a hardwarové vybavení a vypustit satelitní systém made in Böhmen und Mähren? Vnucuje se podezření, že se jedná o závažně nebezpečné mezinárodní spiknutí orlwellovského typu, směřující k vybudování policejního státu.

Co předcházelo?

Nezákonný rozpad Československé republiky od roku 1986 tajně připravovaný vybranými pracovníky Československé národní banky v Bayern Bank (SRN).

Likvidace systémově nepřijatelných politických stran, infiltrací agentů do vedoucích postůa následnou rozvratnou činností.

Zničení potravinové soběstačnosti, rušení konkurence schopných podniků, zničení systému obrany státu.

Rozdmýchávání nespokojenosti etnik, která podle očekávání nejvíce pociťovala a dodnes pociťují dopad právě budovaného asociálního systému, byla mediálními masážemi nasměrována proti stejně (i když v mnohem mírnějí postiženým) občanům české národnosti.

Množící se xenofobní útoky neznámé provenience v podobě řízeného antičechizmu.

Nezákonná a ústavně neplatná volba Václava Havla, jenž byl zvolen za prezidenta teprve ve třetím kole, když jeden hlas, jenž by tomu zabránil, jakkoliv s poslaneckou imunitou, byl v době zásadní volby, zatčen a vyslýchán.

Připomínám, že Havel se stal prezidentem pouze díky tomuto zločinnému jednání.

Přesto Václav Havel, vědom si volebního podvodu, funkci prezidenta přijímá a orgány činné v trestním řízení tentokrát naopak nekonají, jakkoliv v případě nadbytečného nevoliče konaly velmi bystře!

V souladu s nátlakem a pro vládu suverénního státu nepřijatelnými požadavky EU a NATO, vláda vydává interní příkaz k omezení toku veškerých pravdivých informací.

Prodej drog na Václavském náměstí albánskými mírovými teroristy, přispěl k financování nákupu zbraní a teroristických kurzů prováděných jak na území SRN, tak v americké okupační zóně v Srbsku.

Václav Havel mediálně vyzývá k porušování mezinárodního práva a žádá „Humanitární bombardování Jugoslávie, s cílem konečného odtržení nedělitelného srbského regionu Kosova albánskými teroristy.

Státní zlatý poklad, nedotknutelný a symbolizující českou státnost je zločinně beznadějně zašantročen.

Mediální prostituti začínají šířit antičechizmus a propagaci nepřirozeností, jež se kupodivu téměř vzápětí stávají postupně zákonnou normou.

Množí se mediálně řízené útoky proti Českému jazyku, jenž prý z pohledu čipizace nesplňuje požadavky. Český jazyk přestává být ústavně zaručeným jazykem v České republice!

Vedle rozmáhající se šikany, skupinového mobingu a soukromých šmírovacích agentů, se množí pracovní mobing. Mladí středoškoláci a vysokoškoláci jsou vyháněni z práce, odmítnou-li pracovat v místech 2000 až 5000 km vzdálených detašovaných pracovištích.

Jsou nepřijatelní i tehdy, když odmítnou nabídku, že dispoziční práva s nakládáním platební karty (kam je ukádána mzda) přecházejí, v případě potřeby, na zaměstnavatele.

Pracovní doba a vytíženost mladých pracovníků (v plodném věku) dosahuje již dnes úrovně feudalistického nevolnictví.

Zatím, co koruna je cíleně podhodnocována, ceny vzrůstají, mzdy však leží dlouhodobě v úrovni sociálního příspěvku průměrného evropského povaleče.

Mediální masáže nasíleně směřují k vyhánění mladých lidí za pomyslně lepšími mzdami do ciziny. Odcházejí, nikoli jako plemenní býci, ale jako oběti asociality systému.

Mediální masáže cíleně směřují k nemateřství, poživačnosti a propagaci homosexuality.

Neuvěřitelný zákon o zákazu umělého těhotenství pro ženy nad 40 let se stal skutečností.

Předražené potraviny postrádají životně důležité látky, jež jsou odděleně prodávány za neuvěřitelně nadsazených cen.

Daň z přidané hodnoty se u převážné většiny mění na daň z ukradené hodnoty.

Množí se případy vyzrazení nucené sterilizace u tzv. rizikových občanů ČR. Podobnost s případy ve Francii, Norsku a dalších zemí EU je rovněž neuvěřitelnou skutečností.

V distribuční síti se objevují kvalitní léky, jejichž vedlejší účinky způsobují zásadní sterilizaci pacienta.

Státem zaručená bezplatná lekařská péče se mění na propagaci euthanasie.

Tedy odborně asistovaného uvraždění.

Ruší se školy a navyšuje počet žáků ve třídě. Jakkoliv procento nevzdělatelnosti dětí (narušených chemickou, biologickou, biochemickou, mikrovlnnou a psichoelektronickou a potravinovou deprivací), několikanásobně vzrostl. A po roce 1989 nabývá tragických rozměrů. Ruší se podpůrná střediska pro děti zaměstnaných matek.

Ženy v plodném věku, nemající ještě založené rodiny jsou diskriminovány při hledání zaměstnání.

Dle interního příkazu jedné nejmenované instituce, byly jako první vyhazovány z práce ženy mateřského typu.

Železniční doprava je umenšována a vládní propaganda směřuje k budování dálnic, skrze chráněné oblasti ČR. Pod taktovkou ministra Šimonovského se na neúměrnou míru nasiluje nesmyslná kamionová doprava. Její neúměrně nadužívání je prý důvodem k čipizaci aut a budování mikrovlnných snímačů, které budou kupodivu nahrazeny, v souladu s podivným Shengenem za satelitní kontrolu všech a všude.

Pokrytí území ČR tlf a mikrovlnným signálem je již stoprocentní! Jakékoliv informace o problematice vážně poškozeného zdraví mikrovlnnými a elektromagnetickými systémovými přístroji jsou tabuizovány.

Objevují se statisíce podivných letadel beznadějně znečisťujících oblohu tak, že Slunce obížně prosvítá nakupenými chemikáliemi. Vláda, ministersvo vnitra, poslanci, senátoři mlčí. Mediální prostituti hovoří o smogu z automobilových výfuků.

Výsledkem nepřirozeného stmívání a mizení přirozené noční i denní oblohy je zákon přikazující „Svítit ve dne“, známý ze zahraničí, které bylo postiženo chemetrails podstatně dříve, než území ČR.

Podstatným snížením sluneční svítivosti a nezodpovědnými pokusy s přirozenou cirkulací vybuzené přírodní katastrofy umožnili zaváděnému fašistickému systému manipulaci tvrzením o nevratných klimatických změnách.

Což, jak tyto nekalé síly předpokládají, je opravňuje ke všemu nezákonnému.

A právě zde leží celá podstata klimatických změn.

V souvislosti s chemtrails se vynořuje důvodné podezření, že je součástí umělého umenšování českého obyvatelstva, jehož úbytek, co do rychlosti a kvantity, není souměřitelný již ani s pobělohorskou genocidou.

Stresování obyvatelstva hrozbou smrtelných nákaz směřuje k vyšším ziskům chemicko-léčebného průmyslu

Státní bezpečnostní složky beznadějně zmizely z ulic, jež se tak zákonitě staly doménou gangů, polosoukromých silových složek, drogových mafií a násilí.

Na stížnosti občanů ČR odpověděl prezident policie, mimo běžného mektání o ničem, aby lidé neprovokovali a chodili pouze osvětlenými prostorami.

Cílem této etapy byla zvýšená kriminalita. Což v konečném efektu dává padný důvod k „zákonné“ aktivaci dlouho připravovaného projektu masové kamerizace.

V rámci šmírovacích aktivit nastoupila mediální masírovací kampaň o nebezpečí terorizmu. Pokud mohu, tak nadneseně konstatuji, že bin Ladin splnil svůj úkol na hvězdičku s pochvalou, neboť zatímco on si odpočívá v pokoji, poskytl neoddiskutovatelnou příčinu k hysterické Public Relations a potřebný důvod, proč šmírovat možná možné zločince, rozumějme „průměrného občana.

Z téhož důvodu byla uvalena cenzura na jakékoliv pravdivé informace a pravda o čemkoli nahrazena vytrvalým mektáním o sporech a hádkách politiků zvolených systémem demo gratias.

Prorůstání zločinu do nejvyšších sfér společnosti nebylo řešeno, pokud neuvážím zčásti řešené vydíráním, mobingem, nájemnými vraždami, či útěky do Seyšel.

V přípravě čipizace a kamerizace mediální masáže občanů ČR vyvrcholily zákony o povinné podkožní čipizaci koní, psů a dobytka.

Mediální Public Rellations – Propagace očipovaných náramků pro školní mládež.

Připomínám, že očipované náramky se používají ve Spojených státech pro kontrolu pohybu nejtěžších zločinců.

Pod vedením Pavla Béma rozhodli pracovníci magistrátu hl. města Prahy, v tichém souhlasu vlády a parlamentu, ve spolupráci s psychiatrickou léčebnou o preventivní sběr a nucenou hospitalizaci občanů v nadstandardním režimu. Tedy nadužíváním psychiatrických léčeben.

Pavle Béme, porušujete nejen Ústavu České republiky, ale i mezinárodně ustanovené listiny Zákládních lidských práv a svobod!

Jednáte s lidskými bytostmi a jejich blízkými jako s kusem hadru!

Zdeněk Patrick (Šmitmajer) ročník 1945

Pokud se totiž stanete obětí Bémova smetáku a nedáte-li „dobrovolně“ k takové hospitalizaci písemný souhlas, pak o vašem dalším osudu rozhodne soud. Na podkladě všeho, co lze proti Vám použít. Tedy i pravdivých informací! Vaše hospitalizace se protáhne zřejmě na více než jeden rok.

Jediným východiskem je v této sistuaci pro občana ČR jedině souhlas. Pak jste hospitalizován a léčen na ty nejtěžší psychické potíže chemikáliemi provenience IG Farben.

Nemáte-li příbuzné, stáváte se obětí tohoto zvrhlého systému v nadužívání psychiatrických léčeben.

Během několika dní ztratíte zaměstnání, ztratíte kontakt s běžným životem, ztratíte byt, jehož nájem nikdo neplatí, podnikáte-li, ztratíte zdroj obživy. V tomto případě se nestáváte bezdomovcem, ale nuceným obyvatelem „speciálních „důchodových ústavů, neboť jste neschopný řešit své sociální problémy. Soudně budete zbaven svéprávnosti. Když na počátku byla prý prevence pomoci a snaha magistrátu vyčistit Prahu od nekalých živlů. Jakkoliv právě nekalé živly nadále prosperují a ryze české obyvatelstvo ze středu Prahy zcela mizí. A tak, aby byl ve sředu Prahy český ruch zabezpečen alespoň symbolicky, musí občané z celé Prahy a širokého okolí vystávát fronty na řidičské průkazy před budovou, jež byla i podle mediálních zpráv nevýhodně pronajata magistrátem hl. m. Prahy za podivných okolností. Což lze, v dnešním stavu věcí, zřejmě považovat za normální a zákonné.

Jakkoliv bych kdykoli před rokem 1989 neváhal jakoukoliv demokratickou iniciativu Spojených států uvítat, dnes pod tíhou stávajícího průšvihu, jen suše konstatuji: Státní a nadstátní propaganda ve prospěch zdraví prospěšnému bezbolestnému radaru vrcholí popřením vědecky fundováné zprávy, jejíž autoři se naopak vyslovili o té vládní (a nyní parafrázuji: „Kdyby takto vypracoval svoji semestrální práci student, byl by shledán a hodnocen jako nanejvýš neúspěšný“.

Co je nejpodivnější, „bezbolestný“ radar, jenž bude kterýmkoli směrem od zákonných povinností vždy servilní, vládou prosazen, pracuje na stejných frekvencích, na nichž pracují i biorytmy lidského mozku.

V konečném důsledku lze s úspěchem tvrdit, že po roce 1948 všechny vlády Československé a po roce 1993 i České republiky podivně rezignovaly na své povinnosti směřující k ochraně občana, rodiny a společnosti a naopak napomáhaly, v úzké spolupráci s cizími státy, budovat na výsostném území našeho státu, komunisticko-fašistické pseudoelitární uskupení, manipulující informacemi s cílem, získat nekontrolovatelnou moc v systému feudálně policejního státu s typickými rysy neootrokářství.

Pro takové konání není omluvy.

 

 

 

 

Převzato:  http://smit.wz.cz/

/ Spiknutí / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz