Rozhovor s Henry Deaconem

Rozhovor s Henry Deaconem

Rozhovor s Henry Deaconem

 

 

03.02.2009

 

Tento základní rozhovor byl uskutečněn v roce 2006 s následnými dvěma doplňky z roku 2007, ke kterým se ještě dostaneme později. Rozhovor byl uskutečněn s fyzikem, který si přeje na svou žádost zůstat v anonymitě („Henry Deacon“) je pseudonym. Vzhledem k tomu, že tato písemná verze je zpracování původní video reportáže museli jsme některé detaily vynechat, tak aby identita tohoto člověka zůstala nedotčená. Jméno Henry je pravé i detaily jeho zaměstnání se nám nakonec podařilo ověřit. Osobně jsme se s ním setkali hned několikrát. Zpočátku byl pochopitelně trochu nervózní, ale měl zájem s námi hovořit. V rozhovoru někdy odpověděl mlčením, tichým významným pohledem nebo záhadným úsměvem. Musíme však říci, že po celou dobu byl neuvěřitelně klidný. Do této písemné verze jsme nakonec vložili ještě několik doplňků, které vyplynuly z následné vzájemné e-mailové korespondence. Jeden z velmi závažných faktů tohoto materiálu spočívá v tom, že Henry potvrzuje zcela klíčová svědectví vědce dr. Dana Burische. Z mnoho a mnoha důvodů lze konstatovat, že tento rozhovor je extrémně důležitý pro pochopení událostí, které mohou být spojené s blízkou budoucností.

 

 

Kerry Cassidy: Povězte nám na úvod něco málo o sobě – tedy tolik, kolik můžete?

Henry Deacon: Jsem zaměstnancem jedné ze tří dopisních agentur (hraje s námi malou slovní hru a to do okamžiku než zjistíme profil skutečné agentury pro kterou pracuje, což pak potvrdí). Přijímám samozřejmě jisté riziko tím, že tu s vámi hovořím, ačkoliv se samozřejmě nechystám zveřejnit žádnou informaci, alespoň si to myslím, která by kolidovala s bezpečností státu. Doposud jsem byl zapojen do mnoha a mnoha projektů, ve kterých hráli důležitou roli různé agentury.

Pokud bych měl  v tom o čem hovořím, skočit do větší hloubky, jsem přesvědčen o tom, že jsem měl možnost nahlédnout do míst, které jsou všem až na pár jedinců zatím zapovězené. Snad vám mohu říci, že mám vzpomínky na příchod z jiné planety, které se mísí s mým klasickým dětstvím. Samozřejmě, že je to velmi podivné a těžké vysvětlit, ale je to tak. Nechci být arogantní, ale musím říci, že jsem nikdy neměl problémy zcela intuitivně pochopit komplexní vědecké informace anebo porozumět složitým systémům bez toho aniž bych měl k dispozici nějaké zavádějící nástroje. Jsem obeznámen s velmi klíčovými skutečnostmi, které se týkají vědeckého světa, ale i jiných oblastí. Nyní vám mohu sdělit pouze tolik, více zatím nemohu říci.

 

 

Kerry: Můžete nám dát nějaká vodítka k tomu, abychom pochopili, pro jakou agenturu pracujete?

Henry: Určitě ne směrem k veřejnosti. Nemohu si to prostě dovolit.

 

 

Kerry: Jaké informace si myslíte, že jsou v současné době nejdůležitější pro tento svět?

Henry: Jejda toho je tolik, že nevím kde hned začít. Věděl jsem o událostech souvisejících s „9/11“ dva roky před tím, než nastaly. Nikoliv ve specifických podmínkách, ale spíše v těch obecných. Vím, že je plánována válka mezi USA a Čínou. Ve hře jsou ovšem i další geopolitické akce, o kterých však nemám k dispozici žádné podrobnosti.

 

 

Kerry: Vy skutečně máte za to, že USA a Čína plánují válku?

Henry: Pentagon začal s plánováním již v roce 1998. V tomto ohledu je třeba pochopit, že jde o vzájemně plánovaný válečný konflikt. V podstatě jde o společnou operaci USA a Číny. Většina válek v naší historii byla tímto způsobem naplánována. Asi byste chtěli slyšet něco jiného, ale tak to prostě je. Kdysi jsem slyšel od jednoho člověka, který sloužil v jednotce obsluhující rakety, které měly být rozmístěné v rámci testování v Pacifiku a Dálném Východě. Rakety byly na místa zaslány v kvalitně zapečetěných nádobách. Byly doslova hermeticky zapečetěné. Po testech byly ty samé nádoby opět zapečetěné poslány stejnou cestou zpět, ale již prázdné. Tedy pravděpodobně prázdné. Jenže tomu tak nebylo. Jeden z vojáků se nechtěně dostal do situace kdy po odpečetění nádoby, tato byla plná pytli bílého prášku.

 

 

Kerry: Kokain?

Henry: Udělejte si sama vlastní závěry. Osobně pochybuji o tom, že to byl cukr. Pochopte, že mnoho důležitých faktů prostě nemohu tímto způsobem sdělit. Ale přemýšlejte. Jde o naprosto geniální logistický kanál a totálně bezpečný způsob jak překonat bezpečnostní opatření, celní úřady, mezinárodní hranice, přístavy a všechny ty další kontroly. Jde o dokonalou cestu stejně tak jako cesta skrze diplomatická zavazadla, která prochází mezi konzuláty. Takto to funguje stále.

 

 

Kerry: Nazval byste se fyzikem?

Henry: Díky některým mým specializacím lze říci, že ano. Jsem fyzik. Mojí specialitou jsou „systémy“. „Livermore“ je dobré místo. Jsou tam samí profesionálové.

 

 

Kerry: Co můžete říci o aktuálním stavu fyziky ve vojenském průmyslovém komplexu.

Henry: (Úsměv). Je neporovnatelně dál, než se tváří tzv. „oficiální fyzika“ a než si veřejnost může vůbec představit. Zde existují projekty, které jsou často mnohem dál než i ta nejbujnější fantazie.

 

 

Kerry: Můžete nám dát nějaký příklad?

Henry: (Dlouhá pauza). V prostředí „Livermore“ existuje projekt, jenž se nazývá „Shiva Nova“ a který používá poměrně velké množství obří laserové technologie. Jde skutečně o obrovské lasery s kapacitou mnoha terawattů energie. Všechny jsou soustředěné do jednoho malého bodu. Tento stav vytváří fúzní reakci, která kopíruje určité podmínky důležité pro testování jaderných zbraní. Jde v podstatě o atomový test, ale v laboratorních podmínkách, kde se v jednom malém bodu kumuluje neuvěřitelné množství energie.

Problém spočívá v tom, že všechny tyto vysokoenergetické akce vytváří trhliny v látce, kterou nazýváme „časoprostor“. Vizuální efekty těchto trhlin byly pozorovány již hned na začátku během nukleárního výbuchu v Hirošimě a Nagasaki, ale je to poměrně dobře vidět i na starých dokumentárních vojenských záběrech, kde jsou zaznamenány testovací výbuchy atomových hlavic. Takže problém spočívá v tom, že díky těmto trhlinám v časoprostoru (a je jedno jak velké jsou) se sem dostanou věci, které tu samozřejmě být nemají.

 

 

Kerry: Jaké věci máte na mysli?

Henry: Moment. K tomu se dostanu. O jevech spojených s těmito věcmi se na internetu velmi často hovoří. Mohu vám říci, že všechny tyto podivné věci vytvořily velké problémy.

 

 

Kerry: O jaké problémy jde?

Henry: (Odmlka) Problém je jejich přítomnost. Jiným problémem je situace kdy vytváříte trhliny v prostoročasu, v podstatě si hrajete s časem, aniž vůbec chápete, co to obnáší. Byli učiněné pokusy to nějak zafixovat, ale všechny v samém důsledku skončili komplikovaným překryvem časových smyček. Někteří E.T. se nám v tom snaží pomoci, ale také je dost těch, kteří nás v tom spíše chtějí nechat „vykoupat“ (a je čemu se divit?). Když předpovídáme budoucnost, můžeme mluvit o řetězci alternativních pravděpodobných verzí budoucnosti. Jde extrémně komplexní a vysoce kvalifikovanou záležitost. Prostě se noříme stále více a více do větší hloubky entropie. Počínaje projektem „Manhattan“ jsme otevřeli „Pandořinu skřínku“ a bohužel jak se ukazuje, nejsme v současné době schopni řešit důsledky z toho vyplvající.

 

 

Kerry: Problematika alternativních budoucností….. To se velmi přibližuje tvrzení dr. Burische.

Henry: (Potřese hlavou). Neznám nikoho takového.

 

 

Kerry: Pošleme Vám všechny rozhovory, které jsme s dr. Burischem natočili. V podobném duchu hovoří i tzv. „Pan X.“ Viděl jste anebo četl tyto rozhovory?

Henry: Ne. O čem hovoří?

 

 

Kerry:Pan X.“ je archivář, který měl po dobu šestnácti měsíců příležitost pracovat s tajnými dokumenty, filmy, fotografiemi a artefakty v polovině osmdesátých let 20.stol, tedy v době, kdy pracoval na zvláštním projektu pod ministerstvem obrany. Ve svých materiálech hovoří o tom, že hlavním důvodem proč se o nás E.T. zajímají bylo použití nukleárních bomb.

(Na tomto místě bych měl poznamenat, že je to již několik měsíců co osoba vystupující pod pseudonymem „Pan X. nebo také „Commander X“ zemřela. Připomínám, že tento úvodní rozhovor byl uskutečněn v roce 2006. Pozn. J.CH.).

Henry: V podstatě má pravdu. Faktem je, že jeden nebo dva typy E.T. jsou skutečně velmi znepokojeni existencemi našich jaderných zbraní, ale zdaleka ne všichni.

 

 

Kerry: Dobře. Co jiného nám můžete povědět o časových liniích?

Henry: To, že je absolutně nevyřešená záležitost. Základní riziko spočívá v tom, že vždy ve chvíli, kdy se to snažíme opravit – problém jen zhoršíme.

 

 

Kerry: Jsou mimozemské inteligence, o kterých hovoříte schopni cestovat v čase? Dr. Dan Burisch říká, že ano?

Henry: Ano, jsou toho schopni.

 

 

Kerry: Víte o tom, že existoval „Projekt Montauk“?

Henry: Ten vytvořil obrovský problém a bezmála 40 let stále narůstá. Já nevím nic bližšího o Al Bielekovi. Některé jeho informace jsou hodně podezřelé, ale věřím, že něco podobného co popisuje, se skutečně stalo. „Experiment Philadelphia“ byl také skutečností. Dr. John Neumann se toho všeho osobně účastnil.

 

 

Kerry: Tesla a Einstein?

Henry: To nevím. Ale Neuman…. (kývá hlavou).

 

 

Kerry: Takže byl „Projekt Montauk“ skutečnost?

Henry: Jistě. To byl skutečný chaos. Oni prostě rozštěpili čas. Asi bych měl upozornit na to, že se všechny tyto věci také týkají „Projektu Rainbow“, „Stargates“. Ovšem část informací o Montauk, které jsou dostupné na internetu, se jeví jako vyloženě nedůvěryhodné. Viděl jsem několik fotografií, na kterých bylo údajné technické vybavení. Jenže to nebyla technologie. To bylo haraburdí.

 

Kerry: Já jsem vždy měla problém s ideou těchto tzv. „portálů času“ a to z toho důvodu, že mi není jasné, proč by měly setrvávat v planetárním poli a proč se nepohybují volně v prostoru. Pakliže byl portál vytvořen v prostoročasu proč je svázán s jedním konkrétním místem? Chci tím říci, že všechno je v pohybu. Ve věčném pohybu. Můžete mi to nějak vysvětlit?

Henry: To nemohu, ale chápu, co máte na mysli. Faktem je, že portály zůstávají v přesně stanovených lokacích ve vazbě na naší planetě. Zřejmě v tom hrají určitou roli specifické vlivy gravitační energie. Vím, že jeden z těchto portálů spojuje Zemi s Marsem. Jde o stabilní spojení. Lidstvo má na Marsu několik základen již od počátku šedesátých let 20.stol.

 

 

Kerry: Počkejte. Tím chcete říci, že jsme již dávno prozkoumali Mars?

Henry: Jistě. Dávno. Viděla jste někdy film který pojednává o tzv. „Alternative Three“ („Třetí Alternativě“)?

 

 

Kerry: Ano.

Henry: V tom snímku je mnoho pravdivého. Video z přistání na Marsu není vtip.

 

 

Kerry: Co byste mohl jako fyzik pracující na těchto projekt říci dalšího?

Henry: Dobře. Potíž je v tom, že nemáte hlubší vzdělání v tomto oboru. V současné době víme, že dvě části v různých částech vesmíru bez ohledu na vzdálenost mohou mezi sebou komunikovat současně v nekonečně krátkém čase, pak pojem vzdálenost jaksi postrádá smysl. V současné době se pracuje na komunikační technologii, která vychází z výše uvedeného principu. Jsme na dobré cestě, a pakliže se nám to podaří (a já věřím, že ano) budeme schopni v okamžitém čase komunikovat na ohromné vzdálenosti. Mechanismus této komunikace má ještě jedno velké plus.

V současné době nevíme o technologii, která by byla schopná tuto formu komunikace odposlouchávat anebo jakkoliv rušit. Proč? Protože tento typ komunikace není založen na klasické signální přenosové cestě. Navíc podstata tohoto fenoménu je geniálně jednoduchá. Tady ani tak nezáleží na technologii jako na přesném pochopení hlubší podstaty přirozeného přenosu dat v makrokosmických a mikrokosmických systémech.

 

 

Kerry: Pracovali jste ještě na jiných projektech kromě komunikace?

Henry: (Odmlka). Ano.

 

 

Kerry: Můžete ještě něco říci k tématům časových portálů?

Henry: (Odmlka). Ještě bych měl asi dodat, že se mi jeví jako hodně podezřelé informace uváděné webovými stránkami „Serpo“. Velmi pochybuji o tom, že jejich cesta trvala devět měsíců. Ty informace jsou tam podle mého velmi, velmi nepřesné. Otázkou je proč.

 

 

Kerry: To znamená, že tedy existuje prakticky okamžitý způsob cestování?

Henry: Skutečně si nemyslím, že by cestovali způsobem, tak jak popisují na stránkách Serpo. Možná, že existují ještě další způsoby (programy) cestování. Ale pro cestování na velké vzdálenosti je skutečně nejefektivnější použít portály. Jiné způsoby se jeví jako nedostatečné.

 

 

Kerry: Myslíte si, že použili systém „Stargates“?

Henry: Není to vyloučené. Také jsem velmi nepochybách, že šlo v jejich případech o hvězdný systém Zeta Reticuli. Spíše mne napadá systém Alpha Centauri. Myslím, že jste se o tomto systému již někde ve svých rozhovorech zmiňovali.

 

 

Kerry: Máte nějaký důvod k tomu, proč toto říkáte?

Henry: O.K. „Zeta1“ a „Zeta 2“ jsou od sebe velmi, skutečně velmi daleko. Naproti tomu Alpha Centauri a Proxima Centauri jsou si vzájemně velmi blízké. Navíc „Alpha Centauri“ má podobnou sluneční soustavu té naší, pouze je starší. Planety jsou ve velmi stabilních drahách. V tomto systému jsou tři obydlené planety. Druhá, třetí a čtvrtá. Ne počkejte, myslím, že pátá. Ano, třetí a pátá.

 

 

Kerry: To je ohromující….. vy mluvíte v absolutně konkrétních termínech? Na tyto informace jste narazili během vaší práce?

Henry: To jsou v jistých kruzích poměrně známé informace. Dostat se tam není složité. Systém je vzdálen méně jak 5 světelných let. Jsou to v podstatě dveře, které se nachází hned vedle. Lidé tam žijící jsou stejně tak humanoidního charakteru jako my na Zemi. Lidský design je ve Vesmíru velmi běžný.

Ano. Toto je známé. To je poměrně jednoduché dostat se tam, méně než pět světelných roků pryč, a to je, vy znáte, to je pravé vedlejší dveře k nám. The… people… tam být velmi lidský jako. Oni jsou ne Grays, oni jsou jako my. Lidský tvar je velmi běžný na světě.

 

 

Kerry: Je jedna z planet pouštního charakteru? Viděla jsem na fotografii pouštní krajinu s dvěma zapadajícími slunci. To mě skutečně nadchlo. (viz. článek na websajtu Serpo).

Henry: Ano, je pouštního charakteru.

 

 

Kerry: Tak to je senzační. Jste obeznámen s projektem „Looking Glass“?

Henry: Popravdě mi není tento název zcela neznámý.

 

 

Kerry: Jde o určitý druh technologie, o které nám vyprávěl dr. Dan Burisch s tím, že lze s touto technologií zkoumat paralelní alternativy budoucnosti. Znáte tuto technologii?

Henry: Ano. Ovšem tato technologie nebyla vyvinutá námi. Dostali jsme se k ní prostřednictvím létajícího tělesa, které jsme získali. Přímo jsem na tomto projektu nepracoval.

 

Kerry: Zaslechli jsme, že se údajně v Los Alamos nachází technologie umělé „Stargate“. Víte o tom něco?

Henry: (Dlouhý pohled bez odpovědi s nepatrným úsměvem).

 

 

Kerry: Můžete nám říci pár informací o Los Alamos?

Henry: Existuje websajt základny Los Alamos. Tam hledejte pod heslem „gravity shielding“ a podobné věci. Všechno tam máte k dispozici. (websajt Los Alamos: http://lanl.arxiv.org) Budete si muset vystačit s tím, co tam najdete, ale vězte, že toho není málo.

 

 

Kerry: Co nám můžete říci o přítomnosti E.T. v prostředí naší planety?

Henry: Podívejte se na film „Wavelength“. Jeho děj je postaven na absolutně pravdivém příběhu. Viděli jste ho? Vychází z velmi záhadného incidentu, ke kterému došlo nedaleko Hunter Ligett. Jde skutečně o horkou záležitost. (Výzva pro čtenáře pokusit se ho sehnat….. pozn. J.CH.).

 

 

Kerry: Kde se nachází Hunter Liggett?

Henry:Zhruba 90 mil jihovýchodně od Montereya v Kalifornii. Jedno z mých primárních stanovišť v této době bylo ve Fort Ord. Pracoval jsem tam na počátku sedmdesátých let minulého století, když jsem byl v armádě a pracoval jsem pod velením „CDCEC“ (Combat Developments Command Experimentation Command), které se specializovalo na vývoj experimentální vojenské technologie. Myslím, že celou řadu objektivních informací si můžete vyhledat v internetové síti.

Prováděli jsme testování různých druhů zařízení, které jsme často používali přímo v terénu. Nosili jsme ochranné brýle proti záři laserového paprsku. Často nám kontrolovali oční sítnice. Prostě nebyla to žádná sranda. Pamatuji si, že dokonce i dobytek, který se pásl na polích kolem, měl připevněnou speciální ochranu očí.

Jednoho dne během testování se stala velmi zvláštní věc. Skutečně z ničeho nic se v cvičné oblasti objevil diskovitý letoun a poměrně velmi nízko se vznášel nad zemí. Obdrželi jsme rozkaz po něm střílet.

 

 

Kerry: Vy jste sestřelili disk?

Henry:(Potřásl hlavou). To bychom zřejmě nikdy nedokázali. Měli jsme k dispozici všechny možné různé experimentální zbraňové systémy. Disk nakonec sám o sobě přistál. Viděl jsem několik malých, velmi přátelsky se chovajících humanoidních bytostí s malýma očima bez vlasů. Osobně jsem nikdy nic takového neviděl a pochybuje, že jejich vyobrazení bude kolovat někde na internetu.

 

 

Kerry: To je neuvěřitelné. Nikdy jsem o podobném incidentu neslyšela?

Henry:Většina očitých svědků skončila podobně jako ve Vietnamu, mnoho z nich bylo posléze zabito. Je možné, že jsem nyní již jediný žijící svědek. Nevím. Zbytek příběhu si můžete shlédnout ve výše uvedeném filmu „Vlnová délka“, který byl uvolněn někdy na počátku osmdesátých let 20.stol. Paradoxem je, že jsem nikdy o tomto filmu neslyšel, až po mnoha letech jsem čirou náhodou na něho narazil v Arizoně. Jen jsem si sám pro sebe řekl. No toto? (Smích).

Nejdříve jsem očekával, že půjde o klasickou sci-fi, takovou tu lehkou zábavu, během které si otevřete jedno, dvě piva. Ovšem hned na začátku jsem jen otevřel ústa a němě zíral na to, co jsem viděl. Hned začátek filmu zcela jasně a kompletně popisuje celý incident, tak jak se opravdu odehrál. V podstatě i zbytek filmu se velmi věrohodně přibližuje skutečnosti.

Opravdu si ten film najděte. Popisuje absolutně pravdivé skutečnosti. Byl jsem ohromen, když jsem toto zjistil. Osoba, která napsala scénář, tam musela osobně být nebo byla s někým takovým v přímém spojení. Ale opravdu nemám ponětí, o koho by mohlo jít.

Mám u sebe originální fotografii této cizí inteligence. Jednou jsem jí ukázal velmi nadané ženě, která pracovala jako mikrobiolog v jedné z agentur. Ta fotografie jí neuvěřitelným způsobem polekala. Ani jsem tomu nemohl uvěřit. Nechtěla o ničem takovém hovořit a ani se tímto tématem jakkoliv zabývat. To mne utvrdilo v názoru, že veřejnost, ba ani vědci nejsou stále ještě v současné době připraveni na tyto informace. Přitom ta osoba byla velmi, velmi inteligentní. Přesto jí fotografie totálně vyděsila.

 

 

Kerry: Máte tuto fotografii stále u sebe. Můžete nám jí ukázat?

Henry: Ano, ale ne přímo zde. Nenosím takové věci denně sebou. Kdybych věděl, že se rozhovor stočí i tímto směrem určitě bych jí sebou vzal. Ale víte co. Zkusím nějak pořídit její kopii a zašlu vám to.

 

 

Kerry: Můžete nám tedy alespoň popsat co na ní je vidět?

Henry:Byla to malá bytost s tmavou pokožkou. Měla malé laskavé černé oči. Byla jediným přeživším tvorem tohoto incidentu. Zemřel velmi brzy. Pochopili jsme, že měl na sobě oblek, který zároveň sloužil jako regenerační medicínský nástroj. Ten oděv byla ale evidentně poškozen. Měl u sebe nějaké zařízení v podobě jakéhosi dálkového ovládání. To mu bylo ovšem odebráno.

 

 

Kerry: Takže nepřežil tento konflikt?

Henry: (krátká odmlka). Ne.

 

 

Kerry: Byl to cestovatel v čase?

Henry: Vy víte vše, že?

 

 

Kerry: Ne, ale vy nám to určitě vysvětlíte. Je to tak?

Henry:Chtěl bych především říci, že všechny tyto věci kolem jsou neuvěřitelně komplikované. Je to velmi složité a je vcelku možné, že žádná osoba nemá k dispozici kompletní informace. Jedna agentura neví, co ví jiné agentury a tak je všechno neuvěřitelně rozškatulkováno. Chci tím říci, že jsou kolem nás projekty financované miliardami dolarů, o kterých ale nevíme skoro nic. Jsem vědec a vědci mívají velmi často svázané možnosti svobodně komunikovat. Ve skutečnosti nemohou komunikovat vůbec. Ale skutečně existují tucty a tucty pro laickou veřejnost velmi exotických projektů. Kolem nás existuje mnoho různých E.T. Události jsou vzájemně ovlivňované množstvím časových smyček ve kterých se nachází časové smyčky dalšího řádu. Člověk by musel mít IQ 190 aby si to všechno dokázal představit a pochopit.

 

Kerry: Můžete nám říci něco o časových smyčkách? Mimochodem, můžeme vás znovu zeptat zda jste neslyšeli o Danovi Burischovi?

Henry: Ne, nepamatuji si na něho. Neznám ho.

 

 

Kerry: Mimochodem mluvili jsme s ním minulý měsíc. Je vedle Johna Leara na internetové stránce.

Henry: Viděl jsem váš rozhovor s Johnem Learem, když hovořil o fotografiích měsíčního povrchu s tím, jak jsou záměrně tyto materiály agenturou NASA retušovány. Je to velmi charakterní člověk a rád bych se s ním někdy setkal osobně.

Pár lidí ví také o tom, že radarové zprávy uvnitř Národní meteorologické služby jsou také retušovány a to z toho důvodu, aby široké veřejnosti nebyly uvolněny specifické radarové odrazy. Vše se děje samozřejmě elektronickou cestou pomocí speciálního software, který výsledný produkt umí neuvěřitelně přesným způsobem zretušovat. Vím o tom, že se takto dá zjistit poměrně velké množství anomálních stop. Navíc meteorologický radar není schopen zaznamenat stopy u objektů, které se pohybují rychleji jak několik tisíc mil za hodinu, ale přesto se tyto stopy zde vyskytují a oni je potřebují odstranit.

 

 

Kerry: Ufos?

Henry: Jistě. Oni jsou často opticky neviditelné, ale ukážou se velmi dobře na radaru. Někdy jsou také viditelné v ultrafialovém záření. Nemyslím, že o tom lidé obecně vědí.

 

 

Kerry: Dobře, ale pojďme se vrátit zpět k těm časovým smyčkám. Co nám o nich tedy ještě můžete říci?

Henry: O.K. (dlouhá pauza). Situace s časovými smyčkami vypadá tak, že existuje velké množství paralelních větví, které se vzájemně různě proplétají. Pakliže se hypoteticky vrátíte v čase zpět, abyste zabil svého dědečka, tak vám mnozí sdělí, že toto je paradox, jelikož byste se tím pádem nemohl nikdy narodit. My ale víme, že toto není ve skutečnosti vůbec žádný paradox. Jestliže se vrátíte časem zpět a nedej bože zabijete svého dědečka, změníte minulost a tím vytvoříte novou paralelní odbočku časové linie událostí, která bude souběžná (paralelní) k té původní.

V této nové linii se prostě nenarodíte, takže v této linii nikdy nebudete existovat. Ale na původní linii přeci existujete, jste tu a žijete dál. Takže jakýpak paradox. Když byste se podíval na diagram toho, co říkám viděli byste něco, čemu říkáme „strom času“. Žádné principy nejsou porušené. Všechny budoucí události jsou možné, nikoliv jisté. To co nyní říkám, je velmi, velmi důležité. To je všem co vám k této problematice mohu nyní sdělit.

 

 

Kerry: Máte k dispozici nějaké informace o chemtrails?

Henry: Samozřejmě. To čemu se obecně říká „chemtrails“ vyvinul vědec Edward Teller. V počátcích šlo o vypouštění tisíce tun mikročástic hliníku do horních vrstev atmosféry se snahou zvýšit albedo planety, odrazivost planety v souvislosti s problematikou globálního oteplování. Mikročástice zlata, skutečného zlata byly kdysi použité na jiné planetě. Jenže oni měli skutečně hodně zlata. My jsme tuto metody v podstatě převzali. Jen zlato nahradili hliníkem.

Vím, že se nyní vedou velké spory ohledně fenoménu globálního oteplování. Mohu vám říci, že situace je hodně nepřehledná a určitě není jednoduchá. Globální oteplování je ale reálné. Skutečně jen částečně je jeho příčinou tzv. „skleníkový efekt“. Avšak jednoznačně primární příčinou, a to dělá celou situaci podstatně horší, je výrazně zvýšená sluneční aktivita. Sluneční aktivita je opravdu velký problém.

 

 

Kerry: Proč nejsou tyto informace známé všem. Myslím, že by o takových věcech měli vědět. Nemyslím si, že by zde hrozilo nějaké ohrožené bezpečnosti. Pokud to co říkáte je skutečně pravda?

Henry: Z vědeckého hlediska to je obrovský hazard. Já celému tomu postupu moc nerozumím. Může to snadno udělat věci ještě horší než jak je tomu doposud. Zcela jistě tady mohou být vedlejší efekty v oblasti zdraví, ale i v oblasti globálního klimatu. Ve svém důsledku to může ovlivnit celou planetu. Máte zde jednostranné nedemokratické rozhodnutí velmi vzdálené normálnímu postupu, které je součásti jakého velkého technologického projektu, který ve své podstatě ovlivňuje každého na této planetě. Jestli to tak skutečně je, to nevím. Pouze tuším. Vše je zahaleno velkým tajemstvím.

 

 

Kerry: Kdo za tím vším stojí?

Henry: To nevím.

 

 

Kerry: Je to nějak spojeno s proklamovanými válkami počasí?

Henry: (Odmlka). Ano existují války počasí. Osobně jsem přesvědčen o tom, že armáda tak do dvou let bude mít v rukou velmi silné nástroje globálního ovlivňování počasí.

 

 

Kerry: Co nám můžete říci dalšího?

Henry: Přečtěte si „The Report form Iron Mountain“ (Zpráva ze Železné Hory). V tom textu je mnoho pravdy. Pracoval jsem s jednou skupinou tam dole…….. Pak nám rozdali nějakou zprávu, Zvláštní na tom bylo, že to nijak nesouviselo s tím, na čem jsme pracovali. Pak nám jeden člověk, který nějakým způsobem stál za tou písemnou zprávou o které, však nemohu říci nic bližšího, sdělil zhruba toto: „Jsou vlci a ovce. A my jsme ti vlci. Pak nás vyzval, abychom si důkladně prostudovali onu zprávu. Víte, oni prostě řeší problém, který souvisí s tím, že na této planetě je prostě mnoho lidí. Oni plánují různá řešení tohoto problému. Doposud jsem více méně hovořil o různých časoprostorových problémech, ale skutečným problémem je přelidnění této planety. Existují různé problémy jak redukovat globální populaci. Věřte tomu nebo ne, ale ten záměr je pozitivní. Ve skutečnosti nikdy nešlo o problém planety jako takové. Planeta sama o sobě tu byla, je a bude. Vždy šlo o problém týkající nesamotného lidstva.


 

(Poznámka: Kdysi jsem četl zajímavou zprávu, ve které se psalo, že od samého počátku existence člověka a s přihlédnutím k různým globálním katastrofám, nemocím, epidemiím válka atp. se do poloviny padesátých let 20.stol se lidská bytost rozmnožila do populačního stavu zhruba 2 750 000 000 obyvatel. Ale jen za poledních 50 let se stihla lidská společnost rozrůst o více jak 100% ve vztahu k hodnotě z poloviny padesátých let.

I naprostý laik musí pochopit, že toto není normální situace. Tak jak narůstá populace, zvyšují se energetické nároky a ty se navíc zvyšují i v třetím světě. Tam kde se před padesáti lety svítilo svíčkami, dnes se svítí elektrickými žárovkami atp. Kam až to může jít. Kde jsou energetické limity lidské společnosti? To je problém, který se musí vyřešit nikoliv během staletí, nebo budoucích desetiletí, ale během několika příštích let. Pozn. J.CH.).


 

Kerry: Takže vy jste opravdu přesvědčen o tom, že je ve hře depopulace?

Henry: V podstatě ano. V současné době existuje velmi mnoho prostředků, které jsou pro normálního člověka nezachytitelné a které by mohly být v tomto ohledu velmi efektivní. Bohužel…..

 

 

Kerry: Dobře, ale co si o tom myslíte vy osobně?

Henry: To je těžké. (Odmlka). Zcela reálně jsem zděšený. Ovšem jako vědec, který je dívat se na věci z nadhledu, upozorňuji, z velkého nadhledu, musím říci, že do jisté míry chápu takový způsob uvažování. Snažte se pochopit, že se nesnažím tuto filozofii nějak bránit. Jde o komentář z abstraktního vědeckého pohledu. Jde o kardinální etický problém. Lidstvo bohužel stojí před neuvěřitelně zásadními energetickými problémy v tom nejširším spektru implikací. Díky své povaze práce jsem měl možnost se na tento problém dívat z mnoha úhlů pohledů.

Mimochodem víte o tom, že je zcela legální testovat biologické a chemické nástroje na společnosti? Znovu opakuji, že toto je zcela legální. Ovšem když se na tuto věc zeptáte starosty nebo jakéhokoliv i vyššího úředníka na okresní nebo oblastní úrovni, pak zjistíte, že tito lidé nemají ani potuchy o velkých a klíčových věcech. Přemýšlejte o tom.

 

 

Kerry: Během našeho rozhovoru jste nám odhalil velké množství mnohdy těžko uvěřitelného materiálu. Dovolte mi tedy, než ukončíme náš rozhovor zeptat se: „Jakou nejdůležitější informaci byste chtěl lidem sdělit?“

Henry: Podívejte, nechci nikoho šokovat. Fandím každé lidské optimistické mysli. Ovšem vezmu-li v potaz vše s čím jsem se setkal a co jsem viděl, vezmu-li v úvahu všechny ty informace a skutečnosti jsoucí na pozadí, pak mám velký osobní problém. Mám velký problém být optimistou. Ve skutečnosti problémy, kterým čelí naše lidská rasa na této planetě, jsou obrovské.

Nevěřím, že většina civilní populace je připravena tyto problémy plně pochopit, přijmout je jako realitu a čelit jím. Lidé mají dost potíží uřídit svůj každodenní život a tyto problémy jsou na zcela jiné úrovni. Ve skutečnosti (jak jsem již dříve naznačil) je přelidnění kritickým faktorem určený k okamžitému řešení. Vše ostatní pak s tímto přímo souvisí.

Velmi jednoduše a naivně řečeno armáda může prakticky ze dne na den vzít osud lidstva do svých rukou. Ve chvíli kdyby se lidstvu plně odhalili všechny problémy a všechny možné návrhy jejich řešení, myslíte, že by to pomohlo někomu z nás? Sám za sebe musím říci, že pravděpodobně nikoliv. Jen by to vytvořilo další komplikace. Ale někde hluboko ve svém nitru cítím, že by každý měl být s těmito fakty seznámen. Pokud bych si myslel něco jiného, tak bych ani nepřistoupil na tento rozhovor.

Takže tou nejdůležitější informací se kterou bych se chtěl s vámi rozloučit je, že přes všechny ty mé objektivní pochyby cítím naději. Naději, že nám jako lidstvu krásné modré planety podaří všechno toto s úspěchem vyřešit. Lidstvo stojí před koncem dětství. Zvládneme-li s úspěchem následující roky naší civilizace, dáme celému vesmíru najevo, že jsme dozráli – že jsme dospěli. A pak uvidíme, co bude dál……

 

-konec-


 

 

 

Takto skončil náš základní rozhovor. Poté s „Henry Deaconem“ následovala poměrně rozsáhlá vzájemná korespondence. Hned ze začátku jsme mu poslali naše videa rozhovorů s Danem Burischem. Velmi rychle na to jsme obdrželi od Henryho krátký, ale nesmírně důležitý e-mail ve kterém znělo: „Dan Burisch vám sděluje skutečně kompletní pravdu. Toto mohu potvrdit. S přáním všeho dobrého, Henry.“

Následující informace jsou jednak sérií aktualizací, které navazují na původní rozhovor, a jednak jsou kompilacemi, které shrnují ty nejdůležitější informace, jež jsme si formou vzájemné korespondence v několika rovinách vyměnili. Jsme přesvědčeni o tom, že v současné době již Henryho velmi dobře známe. Jde o velmi inteligentního muže, který si je velmi dobře vědom toho jaké informace nám předává a jak značné riziko to je pro něho. Je to člověk, který je hluboce znepokojen nad současným stavem našeho světa. Díky svému výsadnímu postavení se snaží širší veřejnosti zprostředkovat maximálně ucelený obraz reality. Obraz, který jako komplex je nesmírně náročný, ale významný.

 

 

Svědectví Dana Burische

Osobně považujeme za velmi důležité, že jsme měli možnost porovnat informace od dr. Dana Burische s nezávislým postojem Henryho Deacona. Zdá se tedy, že Danovi informace i když se jeví jako neobyčejné až neuvěřitelné jsou přesto pravdivé. Henry se nijak podrobně nevyjádřil k entitě „J-Rod“, vzájemné smlouvě mezi touto inteligencí a současným lidstvem. Přesto však oficiálně potvrdil zřejmě jedno z největších tajemství současného světa.

Ukazuje se, že s tímto tajemstvím, které přímo souvisí s existencí a využitím časových linií je seznámeno minimální množství osob. Jde o to, že některé z druhů tzv. „mimozemských entit“ jsou ve skutečnosti lidé ze vzdálené budoucnosti, kteří se vydali proti proudu času, aby se pokusili ruku v ruce se současným lidstvem zvrátit jistou specifickou linii událostí, které mohou velmi dramatickým způsobem ovlivnit vše na této planetě.

 

 

Roswell

Jde o to, že oficiální interpretace událostí v Roswellu šířená v alternativních ufologických kruzích ohledně havárie kosmického plavidla cizí inteligentní rasy je záměrná dezinformace, která byla do výše uvedených kruhů vpuštěna zcela záměrně americkými tajnými bezpečnostními službami. Tato dezinformace měla za úkol odvrátit pozornost od skutečné linie událostí, které se v oblasti Roswellu seběhly.

Dan Burisch k tomu přímo říká: „Oni nebyli bytostmi z nějaké jiné planety ve Vesmíru. Ve skutečnosti šlo o mutační formy lidské bytosti z velmi, velmi vzdálené budoucnosti naší planety Zemi. Tito zástupci lidstva budoucnosti se vydali na cestu časem zpět do roku 1947 pokusit se zvrátit problémy, které se vyskytly v jejich historii.“ Dan Burisch zdůraznil, entity související s Roswellem byli lidé z relativně bližší budoucnosti než ti, kteří se do našeho prostoročasu na Zemi dostali později. I když Henry tato fakta potvrdil, nijak podrobněji nespecifikoval výchozí časové signatury v budoucnosti, odkud tito jedinci přišli.

Dan Burisch i Henry Deacon nezávisle na sobě potvrdili, že návštěvníci z budoucnosti byli na zcela altruistické misi. Jenže tato mise nakonec dopadla se zcela katastrofálními důsledky. Nejen proto, že jejich plavidlo velmi brzo po interakci s časoprostorovými souřadnicemi roku 1947 se nenapravitelně nedaleko Roswellu poškodilo (nehoda byla zaviněna velmi výkonným radarem, což armáda uvědomila až později a na základě tohoto zjištění byl tento typ radaru upraven jako zbraň), ale také proto, že nastaly komplikace s jejich zařízením, které jim umožňovalo orientaci v prostoročase a bylo také jediným prostředkem k tomu, aby se dostali zpět do jejich prostoročasové linie domova, který se z našeho úhlu pohledu nacházel v daleké budoucnosti.

Toto zařízení se záhy dostalo do rukou armády, která ho použila hned v několika experimentech, což bylo samo o sobě katastrofou, říkají Dan Burisch i Bill Hamilton. Těmito absolutně šílenými experimenty se problém časových linií podstatně zhoršil. Lidem do rukou se dostala technologie časového portálového cestování v tu nejméně vhodnou dobu.

Henry nám několikrát zdůraznil, že nemůže sdělit, jak moc katastrofální pro nás nešťastný incident v Roswellu byl. Každopádně však tento případ odstartoval sérii projektů, které měly za úkol odstranit vzniklé problémy. Od té doby až dodnes pokračuje snaha vybraných skupin vědců současného lidstva s lidmi z budoucnosti odstranit vzniklé těžkosti. Tím, že vznikl tzv. „mnohonásobný překryv časových linií“ způsobil nesmírně komplikovanou situaci, která se dotýká i samotného dalšího vývoje lidstva.

Ptali jsme se Henryho, proč vůbec k havárii došlo. Sdělil nám, že na první pohled se to může zdát skutečně divné, že „návštěvníci“ nebyli schopni dostatečně včas vyhodnotit riziko radarů. On nám ale vysvětlil, že jejich přítomnost pro ně tady byla vysoce nebezpečná i z mnoha jiných důvodů a to i přes jejich vyspělou technologii. K havárii došlo z mnoha faktorů, včetně útočné akce armády Spojených Států. Důležité ale je, zdůraznil nakonec Henry, že „návštěvníci“ spojené s případem Roswell nemají nic společného s bytostmi, které jsou známé jako „Greys“.

 

NOAA, temná hvězda a globální oteplování

Henry při jedné příležitosti se zmínil o tom, že svého času pracoval pro „NOAA“ (National Oceanic and Atmospheric Administration). Zde se dozvěděl o existenci objektu, který je součástí našeho slunečního systému a který nazývaly „druhým sluncem“. Jde prý o masivní astronomický objekt, který se nachází na dlouhé elipsovité orbitě kolem našeho vlastního slunce na nakloněné rovině k ostatním planetám.

Tato „temná hvězda“ se v současné době přibližuje k našemu slunci. Tím jak se přibližuje, evokuje poměrně široké spektrum rezonancí uvnitř slunečního jádra i na jeho povrchu. Malá komunita uvnitř „NOAA“ si je prý velmi dobře vědomá toho, že právě tento jev se velkým podílem podepisuje na globálním oteplování naší planety. Tyto informace jsou zatím stále ještě před veřejností utajovány, ale jisté vědecké skupiny o této skutečnosti ví již mnoho let.

Pověděli jsme Henrymu o velmi zajímavých internetových stránkách Andyho Lloyda, které se nazývají „Temná hvězda“ a také jsme se nabídli, že mu pošleme jeho stejnojmennou knihu. Ovšem on naší nabídku s díky odmítl s tím, že by mohl být těmito informacemi ovlivněn, což by se mohlo negativně projevit např. v některém z budoucích společných rozhovorů.

Svým způsobem jsou skutečnosti týkající se „temné hvězdy“ propojené s incidentem v Roswellu z roku 1947. Problémy našeho lidstva v budoucnosti mají několik základních příčin, přičemž podle informací, které jsme získali od Dana Burische dominantní příčinou byla vysoce extrémní sluneční aktivita, která podstatným způsobem ovlivnila podmínky na povrchu země.

Henry stejně jako Dan ale nezávisle na sobě zdůraznili, že tato verze událostí je pouze alternativního charakteru (byla pozorována prostřednictvím speciální technologie zvaná „Zrcadlo“ jako pravděpodobný scénář). Navíc v současné době je tato budoucí alternativa již hodnocena jako nepravděpodobná.

Henry nám vysvětlil, že vzestup sluneční aktivity je způsoben zčásti vlivem „Temné hvězdy“ a z části dalšími poměrně rozmanitými faktory, které jsou ve hře. Jde tedy výhradně o komplexní záležitost. Některé z nich jsou galaktického charakteru, některé jsou zase pravidelně se opakující cyklického rázu, přičemž naší planetu ovlivnily již mnohokrát v minulosti. Co je však v současné době jedinečné, je souběh těchto faktorů (galaktické energetické korespondence, sluneční aktivita, geomagnetická charakteristika Země, problematika globálního oteplování, přelidnění planety, extrémně vysoké emise kysličníku uhličitého v atmosféře, oslabení ozónové vrstvy planety, globální narušení biosféry).

Co to znamená? Za normálního přirozeného environmentálního stavu planety by nebyl i přes celou řadu kosmických vlivů důvod k obavám, ale díky souběhu dalších přidružených defektů způsobených lidskou civilizací a týkající se především planetární biosféry je otázka charakteristiky průběhu kritického období těžko předvídatelná.

 

 

Mars

Henry potvrdil existenci poměrně velké lidmi obsazené základny na Marsu. S touto základnou je udržováno spojení prostřednictvím vysoce sofistikovaného kosmického plavidla a také prostřednictvím specifické „hvězdné brány“, která spojuje Zemi s Marsem.

 

 

Signal non-locality

Henry nám řekl, že měl osobní zkušenost s činností velmi utajovaného specializovaného týmu vědců, kteří byli pověřeni vedením tzv. „Alainova Aspektu“, který byl velmi rozhodující k prokázání „Bellova teorému“ v roce 1981. Tento projekt byl odstartován v Livermore na konci sedmdesátých let 20.stol. Výsledky výzkumu nebyly nikdy publikovány a projekt byl financován, jak je v těchto případech obvyklé z černého rozpočtu.

 

 

Disk sestřelený u Hunter Liggett

Později po ukončení základního rozhovoru jsme požádali Henryho, aby nám sdělil ještě nějaké další podrobnosti týkající se jmenovaného incidentu. Tak jsme se dozvěděli, že k němu došlo na přelomu roku 1972 a 1973. Tým, ve kterém se nacházel, testoval experimentální laserové zbraně, jejichž účinek zkoušeli na různých materiálech v přirozeném terénu. V jedné chvíli se náhle ve vzdálenosti asi 150 až 200 yardů objevil disk o průměru asi 100 stop a výšce 25 stop. Někdo na rozkaz použil proti tomuto tělesu experimentální laserové dělo, které se nazývalo „Deuce and a Half“.

Objekt nebyl zevně nijak fyzicky poškozen, ale velmi rychle se ukázalo, že není schopen dalšího letu. Prakticky ihned poté co byl zasažen laserovou zbraní, lehce klesl na zem. Poté co z tělesa vystoupili tři velmi sympatičtí a evidentně pacifičtí E.T. malého vzrůstu, ale bez jakéhokoliv znaku, který je charakteristický pro Greys, byli tito jedinci vojskem zadržení.

Všichni byli evidentně živí, ale jeden z nich byl s největší pravděpodobností zraněn. Mimozemská inteligence byla poté dopravena na vojenskou základnu „Nike“, která se nacházela v kopcích nedaleko „Tilden Park“, východně od města Kensington v Kalifornii. Událost se seběhla velmi rychle a pro všechny zúčastněné to by prostě šok.

K další aktualizaci základního rozhovoru s Henry Deaconem došlo v květnu roku 2007. Tato aktualizace sebou přinese další nové informace a skutečnosti velmi zásadního charakteru, které čtenář nezávislého internetového magazínu Matrix-2001 jistě ocení.

Po aktualizaci, která se vázala na naší korespondenci, jenž proběhla s Henry Deaconem v únoru roku 2007 se náš přítel asi na 5 týdnů odmlčel. Z tohoto důvodu jsme náš písemný kontakt obnovili počátkem března 2007. Následující informace jsou zveřejněním toho nejdůležitějšího, co jsme se od Henryho v tomto období dozvěděli.

 

 

Sledování

Henry nás několikrát varoval ohledně velmi pokročilé sledovací techniky, kterou v současné době používají národní bezpečnostní agentury. Sdělil nám, že současná satelitní technologie dokáže poskládat slova rozhovoru v otevřeném terénu pomocí frekvenčních vzorců, které jsou vytvářeny zvukovými odrazy od osobního oděvu. Starší technologie toto dokáže díky frekvenčním odrazům od skla okenní tabule. Z tohoto zjištění vyplývá, že konverzace může být sledována i v naprosto otevřeném prostranství a nikoliv pouze v uzavřených místnostech.

 

 

9/11

Zajímavé informace jsme se také dozvěděli ohledně útoku na WTC z roku 2001. Henry nám naznačil, že o tomto incidentu se na svém tehdejším pracovišti dozvěděl o několik hodin dříve, než k události došlo. Byl instruován se skupinou svých kolegů. Byl šokován nejen z toho, co se dozvěděl, ale především z totální absence svých kolegů, když se druhý den ve zprávách dozvěděli, k čemu došlo a nebylo jim vůbec divné, že se o této věci hovořilo den dopředu. V podstatě šlo ze strany nadřízených o psychologii. Když se člověk nějakou informací dozví dopředu a pak jí opakovaně slyší ve sdělovacích prostředcích, reaguje podstatně jinak než za normálních okolností. Ohledně kauzy „9/11“ jsou lidé již mnoho let permanentně obelháváni.

K tomu nám uvedl několik dalších podrobností:

– Letadla, která narazila do věží „dvojčat“ byla dálkově ovládána nehledě na činnost pilotů v letounech. (Otázkou je zda se piloti v letounu vůbec nalézali. Přiznám se, že na tomto místě přesně nevím co touto informací Henry Deacon sleduje, pzn.J.CH.). Zároveň byl modifikován software autopilota, jelikož by za normálních nedovolil provést tak ostrý obrat. Ústředí, ze kterého byly letouny dálkově ovládány, se nacházelo několik tisíc kilometrů daleko.

–       Letoun, který narazil do Pentagonu, nebyl civilní linky. Šlo o vojenský proudový stroj amerického námořnictva, který by také dálkově ovládán. Nešlo rozhodně o Boneinig 757 a to z toho důvodu, že aerodynamické účinky zemského povrchu by neumožnily obřímu dopravnímu letounu letět takovou rychlostí těsně nad zemí.

–       Let č.93 se vymkl kontrole dálkového ovládání a z tohoto důvodu havaroval nebo byl sestřelen v oblasti Pensylvánie

–       Když jsme se Henryho ptali na to co se tedy stalo s cestujícími letu č.77 (ten, který měl podle oficiální verze narazit do Pentagonu), řekl nám, že neví.

–       Osama bin Ladin je figurka, která byla využitá pro krytí celého tohoto smutného příběhu. Osobně je přesvědčen, že nebude nikdy dopaden, přičemž oficiální verze bude takové, že zemřel. To je podle Henryho vše co může ke kauze „9/11“ sdělit.

 

 

Problematika „časových linií“ (timelines)

K této problematice jsme od Henryho obdrželi následující e-mail:

„Opakovaně se mne ptáte na další věci týkající se časových linií. Klíčovou otázkou, kterou si může každý z vás položit je, zda existujete na všech pravděpodobných časových linií budoucnosti. Zda se bude vaše realita nacházet na té, či oné linii závisí na mnoha faktorech. Tak bychom mohli hovořit o problematice mentálního a citově emočního vnímání stávající reality, která v každém okamžiku vaše vědomí přitahuje do následující konkrétní časové linie události, která je vybírána z aktuálního spektra nabízejících se pravděpodobnostních realit.

Klasický jazyk neumožňuje v dostatečné kvalitě a rozsahu odpovědět na všechny otázky týkající se této problematiky. Pojetí časových linií ve své celistvosti není možné pochopit pomocí slov. Zde je potřeba využít jiných způsobou komunikace a přenosu zkušeností. Je to jako kdybyste chtěli dosud nenarozenému dítěti vysvětlit základní faktory tohoto světa. Ještě nenarozený plod i když má své aktuální pojetí inteligence nemá k dispozici přímé počitkové zkušenosti reality, která se nachází za tkání těla jeho matky.“

 

 

Stargates

S ohledem na Montauk se nám Henry svěřil s tím, že většina informací od Al Bieleka je správná. Prý existuje několik druhů „hvězdných bran“, přičemž některé umožňují přenos přidružených technologických prostředků a jiné nikoliv. Co se týče doplňkové fotodokumentace údajně prezentující technologii Montauk, která se objevuje v materiálech, jde zcela evidentně o falzum, resp. jde o inspirativní fotografie nemaje nic společného se skutečností. Otázkou je proč to není v původním textu uvedeno, takže je může laická veřejnost brát za bernou minci.

Henry po detailním prozkoumání informací, které nám poskytl dr. Dan Bursich došel k přesvědčení, že zhruba 95% tohoto materiálu odráží skutečná fakta. U 5% si nebyl jist. Šlo o skutečnosti, které se týkaly projektu „Looking Glas“ (Zrcadlo) s tím, že nemá o tomto projektu žádné informace. Zároveň zdůraznil, že to nutně neznamená neexistenci této technologie, ale pouze to, že nemá k dispozici dostatek informací.

Tady došlo k zajímavé situaci. Ve chvíli kdy jsme Henrymu umožnili prostudovat grafické materiály týkající se „staráte“ a „Zrcadla“ se nás zeptal, zda nám Dan Burisch pověděl o Iráku. Na to jsme se ho zeptali, co ví o Iráku? Na tuto otázku nám řekl, že se na jednom místě v této zemi nachází starobylá technologie „stragate“. Válka v této zemi je minimálně částečně o kontrole nad tímto zařízením, přičemž jeho existence je přísně střeženým tajemstvím. Když jsem se otázali z jakých dokumentů čerpal, odpověděl, že s žádným. Informace ohledně „staráte“ v Iráku jsou podložené jeho přímými zkušenostmi.


Vzdálená budoucnost

Po určitém váhání nám Henry Deacon sdělil informace týkající se vzdálené budoucnosti lidstva na planetě Zemi. Během následujících 6000 let bude lidstvo na Zemi prakticky neplodné. V souvislosti s tím bude věnováno obrovské úsilí vedoucí k obnovení lidské populace. Problematika tzv. „únosů“, především pak únosů dětí přímo souvisí s touto snahou. Genom dětí současného lidstva je stále prakticky nepoškozen. Únosy nejsou tedy mimozemskou záležitostí, ale týkají se snahy budoucího lidstva o přežití. Logicky s tím souvisí další závažná skutečnost. Jakási katastrofická událost v budoucnosti velmi závažným způsobem poškodila lidský genom.

Mimo to nezávisle potvrdil skutečnosti, které nám již byly známé ze „Zrcadla“ a které jsou spojené s časovým horizontem 45 000 a 52 000 let v budoucnosti. Zde totiž začíná, jak to jen nazvat, „prázdné místo“ a další informace jsou prostě nedostupné. Toto je velmi důležité. Henry Deacon naprosto přesně potvrdil informace, které nám předal dr. Burich a to ještě dříve než se seznámil s Burischovými materiály. Mimo to Henry obecně potvrdil existenci zařízení vidící i do daleké budoucnosti i když neměl o této technologii tak přesné a konkrétní informace jako dr. Burisch.

Henry nám také potvrdil, že ohledně toho co se v budoucnosti s lidstvem stalo, probíhá jeden z neutajovanějších výzkumů. Zjistilo se, že degenerovaní zástupci lidstva budoucnosti nás v aktuální časové linii navštívili 2x s pauzou 6000 let. Z toho zjištění byl vyvozen závěr, že našim potomkům po dobu 6000 let cosi brání v kontaktu s námi. První mise byla vyslána z časové hladiny 45 000 let (7×6500).

Druhá mise byla vyslána z časové hladiny 52 000 let, tedy o 6000 let později (8×6500). Henry na nás působil tak, že o této věci ví mnohem více, než nám byl schopen doposud sdělit. Vlastně nám řekl ještě něco. Mayové, kteří jsou autoři velmi přesného kalendářního systému, jenž končí rokem 2012, měli evidentně přístup k informacím, které tu zanechali cestovatelé v čase lidské rasy budoucnosti.

 

Zdroje: www.matrix-2001.cz

(c)2006 Kerry Cassidy

(c)2006 Project Camelot

(c)2009 Translation: Alhambra

 

 

Další hovory s Henry Deaconem

 

25.02.2009

 

Naše poslední komunikace od Henryho proběhla ke konci měsíce března 2007. Od té doby se nám tento muž neozýval, i když jsme se mnohokrát usilovali obnovit náš písemný kontakt. Nakonec se nám prakticky po osmi měsících odmlky znovu ozval, brzy poté co jsme se vrátili do Los Angeles a poté co strávil nějaký čas v Evropě. Jak jsme se dozvěděli, byly důvody pro jeho odmlčení různorodé, mnohé se týkaly jeho osobních záležitostí, které vyžadovali se na určitou dobu více stáhnout do soukromí. Nicméně existuje množství faktoru, které ho nakonec přiměly k tomu, aby ještě jednou promluvil.

 

 

Skryté biologické hrozby

Jedním z důvodů, proč se Henry znovu ozval, je stále narůstající jeho znepokojení nad potížemi do kterých se lidstvo postupně dostává. Velmi ho zaujaly informace, které nám ve svém rozhovoru v roce 2006 poskytl dr. Bill Deagle. Potvrdil nám, že to o čem hovoří dr. Deagle je velmi přesné. Ty nejdůležitější skutečnosti Henry shrnul do následujících bodů:

 

1)     Prý došlo k utajené dislokaci celé řady patogenů s cílem snížit lidskou populaci. Henry má k dispozici informace, které naznačují, že existuje celá řada další analogických depopulačních programů sledující stejný cíl.

2)     Upozornil nás na některé velmi důležité myšlenky, které jsou prezentovány v dokumentárním filmu od Alexe Jonese „Endgame“, který dokumentuje velmi sofistikované plány redukce světové populace. Informace uváděné v tomto snímku se podivuhodným způsobem shodují s tím, co sdělil dr. Deagle

3)     Henry nás informoval o důležitých informacích týkající se hrozby rozpadu demokracie v USA. Velmi inspirující fakta jsou uvedena autorkou Naomi Wolfovou v její knize „Konec Ameriky“.

4)     Je velmi pravděpodobné, že stávající ekonomická krize se může v blízké budoucnosti ještě prohloubit. Společně s tím může dojít k rozpadu světové ekonomiky počínaje dolarem, přes libru až k euru. I ti největší odborníci v oblasti ekonomie a finančního trhu nejsou schopni odhadnout další vývoj stávající situace.

5)     Henry upozorňuje na stále se prohlubující poměrně vysoce anomální změny v činnosti našeho Slunce. Tento vývoj může mít v budoucnosti velmi závažný dopad na celou řadu elektronických systémů, které jsou mnohdy velmi důležité povahy pro stabilní fungování lidské společnosti. Podceňovat nelze, ale ani dopad elektromagnetického záření na povrch planety a dalších přidružených nežádoucích slunečních energetických vlivů. Velmi zásadní roli zde pak hraje i lidský organizmus s celou řadou možných zdravotních komplikací.

6)     V souvislosti s výše uvedenými energetickými vlivy by se měla podle Henryho věnovat i zvýšená pozornost tradičním komunikačním prostředkům (jde především o rozhlasové systémy), které mohou podléhat velmi intenzivnímu rušení. Po konzultaci s ošetřujícím lékařem by lidé měli věnovat pozornost vysoce pozitivním účinkům vitamínů „D3“. Dávkování musí ovšem určit lékař. Vitamín „D3“ může být velmi efektivním prostředkem v boji proti různým virovým infekcím.

7)     V současné době existuje celá řada energetických systémů, které pracují na podstatě tzv. „Casimirova efektu“. Henry nám prozradil, že skutečným důvodem proč všechny tyto technologie jsou před veřejností udržovány v tajnosti. Nejdu ani tak o byznys s ropou atp., ale o to, že široce dostupná „volná energie“ by významným způsobem urychlila překotný nárůst světové populace. Z důvodu mnoha náboženských, ale i sociálních důvodů se ukazuje, že problémy spojené s nárůstem populace nebudou mít snadná řešení.

 

 

Takže jaký scénář lze očekávat?

Dr. Dan Burisch je přesvědčen o tom, že se bezpečně nacházíme v režimu „Timeline-1“ (jde o základní páteřní příčinnou časovou větev která je opoziční k více méně katastrofické příčinné časové větvi událostí, jež je označena jako „Timeline-2“, pozn.J.CH.).

Henry Deacon, stejně tak jako dr. Deagle si nejsou Burischovým tvrzení až tak jisti. Mají trochu jiný pohled na aktuální události kolem nás. Henry je ale zároveň přesvědčen, že právě nyní, vice jak kdy jindy záleží na záměrech každého jednoho z nás. Henry je přesvědčen o tom, že je velmi nutné soustředit se na přítomnost a nenechávat se rozptylovat hypotézami a teoriemi týkající se budoucích událostí.

Henry přímo řekl: „Je velmi důležité se oprostit energií strachu. Je důležité naučit se plynout s tokem událostí a v maximální možné míře naladit svou mysl na tvůrčí potenciál své vlastní osobnosti.“

 

Další informace

Během našich dosavadních rozhovorů s Henrym jsme se dotkli poměrně velkého množství různých témat. V některých z nich jsme zašli postupně do poměrně velké hloubky. V následujících bodech krátkých způsobem přiblížíme všechny další informace a skutečnosti, o kterých si myslíme, že mají velmi podstatný význam.

 

–   Dozvěděli jsme se poměrně hodně o multifunkční podzemní instalaci, která se nachází na Marsu s tím, že její personál zdaleka není složen pouze z lidských bytostí Země

–   V souvislosti s tím nám také bylo sděleno, že terramorfing Marsu již započal

–   Globální oteplování je zcela přirozené povahy a z primárního hlediska není výsledkem lidských aktivit. Je všeobecně známo, že všechny planety naší sluneční soustavy se nachází ve stavu globálního oteplování. To znamená, že primární příčina se dotýká celé naší sluneční soustavy. Naopak nás Henry velmi znepokojeně upozornil na globální nebezpečí vyplývající ze systematického decimování lesní porostů

–   Potvrdil nám reálnou existenci klíčové kontaktní osoby, se kterou je ve spojení významný badatel David Wilcock s tím, že tato osoba skutečně velmi přesně popsala náležitosti týkající se projektu „Montauk“. Upozornil nás pouze na jednu korekci, která se týkala existence dopravních prostředků na Mars. V současné době se prý používají „jumprooms“ spíše než „jumpgates“

–   Henry nám prozradil, že také informace od dr. Deagle jsou poměrně velmi přesné, pouze s tou námitkou, že nikdy neslyšel o „Projektu Omega“ a plány scénáře týkající se tzv. „elektronické klece“ prý doposud nebyly realizovány

–    Henry Deacon je také přesvědčen, že v současné době operují v prostředí planety Země zástupci minimálně čtyřiceti různých mimozemských ras s velmi různorodými programy. V souvislosti s tím opakovaně zdůraznil, že planetární systém hvězdy Alfa Centauri je obydlen vysoce pokročilou humanoidní rasou

–   Když jsme požádali Henryho, zda by byl ochoten nám sdělit nějaké aktuální a důležité informace týkající se exotických alternativních pohonných systémů, velmi dlouho se zamyslel. Pak řekl, že ve skutečnosti existuje mnoho různých technologií, které by se daly zařadit do této kategorie. Celá řada před veřejností utajovaných, ale používaných technologií je založena na principu odstínění gravitační technologie.

Zdůraznil však, že tento pohonný systém je velmi složitý a útržkové informace, které kolují ve veřejně dostupné internetové síti, jsou prý buď vyložené nesmysly anebo jsou neúplné povahy. Ani on sám nemá kompletní informace o této technologii. Jiný pohonný systém zase pracuje na principu psychického a mentálního rozhraní pilota, který takový objekt řídí. O tomto systému velmi zajímavě hovoří Col. Philip Corso ve své knize „Den po Roswellu“.

(Vzpomeňte si na informace, které uvádí vědec vynálezce Otis Carr v rozhovoru jenž se uskutečnil v polovině padesátých let 20.stol. Více se na toto téma čtenář dozví v tomto paralelním seriálu. Pozn.J.CH.).

 

Částečně to prý připomíná technologii, která byla používaná uvnitř projektu Monatuk, ale je daleko pokročilejší povahy. Je možné, že právě z tohoto důvodu mají někteří „návštěvníci“ přicházející z budoucnosti „modifikované“ biotechnologické rozhraní.

Během našeho posledního dialogu jsme se Henryho zeptali, jak to bylo ve skutečnosti s americkými astronauty, kteří se účastnili projektu Apollo. Přistáli na Měsíci nebo nikoliv? Velmi nás překvapilo, že jsme se nikdy před tím na tuto poměrně zásadní věc nezeptali. Reakce Henryho byla velmi zvláštní. Hodně dlouho mlčel. Bylo evidentní, že ve svém nitru bojuje s tím jakým způsobem nám odpovědět. Nakonec řekl:

„Ano, přistáli. Na tuto vaší otázku ovšem neexistuje jednoduchá odpověď. Většina misí se skutečně dostala tam, kam potřebovala. Na druhou stranu je ale fakt, že z různých důvodů bylo záměrně pořízeno několik falešných filmů a fotografií. Ale toto není nové téma. Spíše vás bude zajímat skutečnost, že v rámci projektu Apollo byla opakovaně a s úspěchem vyzkoušena speciální technologie tzv. „kožní nanotechnologie“, která vytvořila velmi sofistikovanou ochranu astronautů před gamma zářením a dalšími typy nebezpečné radiace. Z toho co jsem sdělil, vyplývá, že praktické využití nanotechnologie našlo své místo v naší civilizaci podstatně dříve než se společnosti sděluje.

Kořeny nanotechnologie ve skutečnosti vedou k mimozemské technologii, která byla lidem předána na počátku padesátých let 20.stol. Mimozemská technologie také hrála velmi důležitou roli během vysazení lunárního modelu na měsíčním povrchu a bylo jí využito i při startu z tohoto našeho souputníku.

Někteří z astronautů mise Apollo si byli vědomi existence této technologie (ačkoliv pouze dva astronauti byli zasvěceni do alternativního kosmického programu). Tito dva se o tomto programu dozvěděli od jednoho amerického generála v situaci, kdy jim prostě musel jisté informace sdělit. Logicky došlo k velkému problému. Ti astronauté se velmi rozhněvali (prostě rychle pochopili, že dělali jen zástěrku pro něco neuvěřitelně monumentálního, během které nasazovali své životy prakticky v kterémkoliv okamžiku své osobní mise).“

–   Další a pro mnohé asi hodně šokující informace přišla od Henryho v našem dalším rozhovoru. Sdělil nám, že Měsíc byl nainstalován na současnou oběžnou dráhu kolem Země technicky umělým způsobem ve velmi vzdálené minulosti. Když jsme se zeptali, zda tuto instalaci provedli naše předci anebo naší tvůrci, odpověděl, že „oba“.

–    Dozvěděli jsme se také, že v naší Sluneční soustavě existuje život i na jiných planetách. Fyzikální podmínky „tam venku“ nejsou vždy naší společnosti prezentovány tak jak ve skutečnosti vypadají. Mars prý zažil několik katastrof, ale zdaleka ne všechny byly způsobeny umělým způsobem. Jistému okruhu vědců je prý známo, že Van Allenovi pásy byly vytvořené umělým způsobem již v pravěkých dobách jako podpůrný prostředek umožňující lepší udržení života na naší planetě. V současné době je však jejich funkční stav velmi vážném stavu.

–   Henry nás vyzval k tomu, abychom věnovali více pozornosti známému spisovateli Arthurovi C. Clarkovi, který se 16. prosince 2007 dožil 90-ti let. Ten kdo viděl jeho velkolepý film „Vesmírná Odysea – 2001“ si bude jistě pamatovat na tajemný černý monolit, který byl objeven v měsíčním kráteru Tycho. Dozvěděli jsme se velmi zvláštní věc. Před vyšla najevo informace, že v přesně stejné oblasti byla objevena velmi zvláštní anomálie magnetického pole (přesně jako tomu byla ve výše uvedeném filmu). Je velmi pravděpodobné, že Arthur C. Clarke přesně věděl, o čem píše.

Zřejmě nejdůležitější informace, které nám Henry sdělil, se týkaly paralelního přísně tajného vesmírného programu, jenž by se měl nacházet na pozadí oficiálně proklamované verze NASA a dalších kosmických agentur. Tato krycí varianta je pak předkládána široké veřejnosti různými poměrně osvědčenými způsoby.

Henry se nám snažil vysvětlit, že jedním z hlavních cílů přísně tajné verze kosmického programu zajistit přežití lidstva v případě potencionálně hrozící globální krize. Její příčinou by mohl být činitel klasického planetárního charakteru, ale i charakteru vnějšího, tedy kosmického.

Hlavně z tohoto důvodu byl Henry Deacon velmi neochotný nám sdělit jakékoliv podrobnější informace a to z toho důvodu, aby neohrozil jeho průběh. Několikrát nás požádal o to, abychom pochopili jeho postoj k této věci. Přesto se nám svěřil s některými aspekty.

Vysoce sofistikovaný alternativní vesmírný program, který od samého počátku nebyl spojený s využitím klasických raketových motorů, byl spuštěn krátce po II světové válce stejně tak jako jiné programy, které se specifikovaly na vizi radikální redukce obyvatelstva. (Těmto skutečnostem nasvědčuje mnoho zdánlivě skrytých indicií. Pozn.J.CH.).

Zároveň zdůraznil, že v těchto plánech existuje extrémní různorodost a jakési rozškatulkování mezi v zákulisí vládnoucích skupin na Zemi ( a možná i mezi jednotlivými zástupci E.T.). Osobně nikdy nespatřil nějaký důkaz, který by nasvědčoval tomu, že jedna frakce by měla výše uvedené pod celkovou kontrolou.

Velmi zajímavá byla informace o tom, že, bezpečnostní oddělení, pro které pracoval, bylo z části založené jako koordinační organizace, která měla za úkol koordinovat činnost jednotlivých vzájemně se neznajících pracovních skupin, přičemž každá z těchto skupin se specializovala na velmi úzký profil problematiky.

Henry měl speciální pověření, které mu umožňovalo pohybovat mezi jednotlivými pracovními skupinami, které mezi sebou nesměly a také nemohly sdílet prakticky žádné společné informace. To je také jeden z důvodů proč byl tak neobvykle dobře informován ve zcela různorodých oblastech.

Zdá se, že tento extrém v rozškatulkování může do určité míry vysvětlovat zmatek, který v této oblasti na první pohled panuje. Henry nám v této souvislosti opakovaně zdůraznil o jak velmi komplexní a složitou záležitost jde – Mars, exotická technologie, přítomnost E. T., problematika čelit možným hrozbám se snahou zajistit přežití lidského druhu atd. atd.

Henry je přesvědčen (i když tomu ze začátku moc nevěřil), že v současné době široká veřejnost, alespoň v základu je již připravena přijmout nejdůležitější informace, které doposud podléhají přísnému utajení. Možná, že toto je jediný způsob jak pohnout věci významným způsobem dopředu. Asi skutečně tou nejhorší alternativou by bylo ponechat i v budoucnosti lidstvo v tomto ohledu totálně nevědomé. Jen si není jist, zda již v současné době není příliš pozdě.

My v „Projektu Camelot“ stále silně věříme, že veřejnost má právo znát svou historii, svou identitu i svou budoucnost, má právo vědět o problémech současného světa a důležitých událostech v naší Sluneční soustavě. Lidstvo má zcela jistě právo se společnými silami „poprat“ se všemi těmi skutečnostmi, které se jeví jako zkoušky zcela nového druhu.

 

-konec

 


Zdroj: www.matrix-2001.cz

(c)2006 Kerry Cassidy

(c)2006 Project Camelot

(c)2009 Translation: Alhambra

/ Spiknutí / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz