Obamův první test

Obamův první test

Obamův první test

První test presidenta Obami v národní bezpečnosti nebyl proti Al-Kajdě, Íránunebo Talibanu ale uvnitř jeho vlastní Demokratické strany. Silná voličská strana feministek a homosexuálů požadovala aby otevřel základní vojenskou službu ženám a aby mohli homosexuálové sloužit v amerických ozbrojených složkách. Ať již s tím souhlasí nebo ne s těmito požadavky, začne jeho prezidentování ničit bojovou schopnost amerického vojska.

Oba požadavky jsou ideově proti přirozenosti. Uvažují kulturním marxismem Frankfurtní školy obvyklé známe jako „politické správnosti.“ Kulturní marxismus vidí feministky a homosexuály jako ekvivalent ekonomického marxistického proletariátu tedy jako „správný“ a bílé muže jako ekvivalent buržoazie tedy za „špatný.“ Dříve byly proto „privilegovány“ a později jak sám Roger Kimbell říká, to jsou „experimenty proti realitě.“ Musíme předstírat, že nejsou žádné smyslné rozdíly mezi muži a ženami a teprve ne na bojišti, homosexuálové a normální muži a ženy se mohou míchat bez problémů dokonce i ve velmi těsných prostorech. Kdokoliv, kdo odmítá hrát tuto hru „pojďme předstírat“ se najednou ocitá v potížích.

Vojenští reformátoři správně argumentovali, když uvedli, že pro vítězství v boji jsou nejdůležitější lidé, ideje a vše ostatní je již druhořadé. Dovolením ženám jít do základní bojové přípravy a otevřít homosexuálům možnost narukovat do armády je kriticky důležité pro „lidské činitele“ a je přijímán silným nesouhlasem. Oni udeří přímo v mužském boji.

Je velká chyba myslet si, že povoláte pár lidí do armády, dáte jim uniformy a nějaké zbraně a že oni budou následovně bojovat. Po celou historii jakýchkoliv armád bojovali o hodně tvrději než armády jiné. Specifické důvody se velice liší, ale tak či tak se všechny sejdou v lidském činiteli.

Jedním z nejzákladnějších lidských činitelů, je že lidé bojují a prokazují, že jsou skuteční lidé. Oni chtějí spojit bojové organizace americkou armádu, námořní pěchotu a další organizace vytvořené z bojových lidí. Jejich členové mají ve znak čest, která říká: „Nejsme slaboši a ani teplouši. Jsme muži, kteří bojují, vedle dalších mužů, kteří také bojují.“ Říká to jak nám tak i ostatním že jsou to normální lidé.

Jestliže ideologicky-hnaná policejní kontrola nás zbaví bojových organizací a jejich schopností, tak se normální lidé již nikdy nepřipojí. Namísto mužů, kteří chtějí bojovat a budou bojovat skončí jako rekrutové, kteří si připojí dobrý plat či vzdělání jen proto, že nemohou dostat civilní práci. Armáda jako taková boje schopná nemá jinou volbu ale jestli přijdou o normální lidi, kteří chtějí bojovat bude armáda ve velkém maléru.

Jakákoliv taková akce bude silně podkopávat boje schopnost amerických ozbrojených sil jenom kvůli otevření armády homosexuálům. Jak může muž prokázat jeho mužnost mezi feministkami a homosexuály? Nábor žen do armády byl zaveden ještě dříve než radila armáda. Martin van Creveld napsal knihu pojednávající o mužích a ženách v armádě a argumentoval, že ženy nemají v podstatně žádný význam v armádě. President Obama by udělal dobře kdyby raději četl než učiní další ukvapené rozhodnutí.

První národní bezpečnostní test presidenta Obami je ve skutečnosti testem jeho cti. Bude se řídit centristicky jak on sám představoval během své kampaně? Je-li tomu tak, povolí současnou policejní kontrolu a nepustí homosexuály do armády. A nebo se odhalí jeho kulturní marxismus, kterým oklamal americkou veřejnost jenom proto, aby se dostal k moci. Je-li tomu tak budeme již brzy svědky mnoha experimentů proti realitě vedoucích k destrukci amerických ozbrojených sil. Náš prezident by udělal dobře kdyby si pamatoval osudové historické rozhodnutí takovýchto experimentů, rozhodnutí ilustrované osudem 20 století ideologických režimů. Nakonec realita vždy zvítězí tedy aspoň doufám.

 

Zdroj: www.military.com

 

Přeložil: Rudolf Adler

/ Spiknutí / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz