Potraty: kóšer vraždenie

Potraty: kóšer vraždenie

Potraty: kóšer vraždenie

Kto riadi potratársky priemysel v Spojených štátoch amerických? Chcete skúsiť uhádnuť? Pokiaľ ste hádali, že hlavnými iniciátormi a hýbateľmi stojacími za pro-potratárskym hnutím v USA sú Židia, vyhrali ste.

 

Napriek tomu, že v Spojených štátoch aj Izraeli sú samozrejme aj Židia, ktorí sú počtom interrupcií znepokojení, dovolila by som si tvrdiť, že sú rozhodne v menšine, obzvlášť v USA. Ich pohŕdavý pohľad na životy „Nežidov“ v akomkoľvek štádiu vývoja sa odrážajú v počte potratov vykonávaných židovskými doktormi (asi polovica všetkých doktorov robiacich potraty sú Židia) (1) na Židmi vlastnených „ženských klinikách“ (asi polovica takýchto kliník je vlastnená Židmi). (2) Keď zvážite, aké malé percento našej populácie Židia tvoria, je ich zastúpenie úplne neúmerné.

 

O neprimeranom množstve Židov v hnutí za právo na potrat verejne prehovorilo veľa ľudí. Napríklad Kenneth Mitzner, zakladateľ organizácie zvanej „Liga pre život proti neo-hitlerizmu“ (Pro-life League Against Neo-Hitlerism) povedal: „Je tragickou, ale dokázateľnou pravdou, že väčšina vodcov pro-interrupčného hnutia je židovského pôvodu.“ (3)

 

Poďme sa najprv pozrieť na talmudský pohľad na interrupciu. Mišna, prvá časť Talmudu, je zdrojom pre pochopenie židovského názoru, že život vzniká až narodením, kedy podľa ich viery dôjde k vloženiu duše. Pokiaľ plod, alebo jeho najdôležitejšia časť, hlava, nevyjde na svet, nenazýva sa nefresh (ľudská duša), a preto nie je nenarodený plod považovaný za živú bytosť.

 

Starý zákon nám v Exoduse 21:22-25 ukazuje, že Židia v tej dobe nepozerali na nenarodený život ako na ľudskú bytosť:

 

Keby sa muži pobili a pritom by udreli tehotnú ženu, takže by mala potrat, ale nestane sa smrteľná nehoda, páchateľ bude peňažite pokutovaný, ako mu určí manžel tej ženy; zaplatí podľa sudcovského rozhodnutia. Ak by však nastala smrteľná nehoda, vtedy dáš život za život, oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu, popáleninu za popáleninu, ranu za ranu, modrinu za modrinu.

 

Táto pasáž predstavuje základný právny princíp, podľa ktorého nie je ničenie plodov považované za postihnuteľnú vraždu. Smrť nenarodeného dieťaťa je postihnuteľná iba pokutou a nevzťahuje sa na ňu trest smrti. Len pokiaľ je ublížené matke, tj. je zabitá, pripadá podľa zákona v úvahu trest smrti. (4)

 

Židovsko-talmudský pohľad na interrupciu je teda nepochybne taký, že plod nie je až do narodenia považovaný za živú bytosť. To môže znamenať jedine to, že talmudský Žid nemá problém s potratom v akomkoľvek stupni tehotenstva a z akéhokoľvek dôvodu. Je nezvratné, že plody sú živé bytosti, a je odporné pomyslieť na to, že by kľudne ničili zdravé, životaschopné plody bez ohľadu na to, v akom neskorom štádiu tehotenstva by k potratu došlo.

 

Interrupcie majú medzi Židmi v USA širokú podporu a židovské organizácie v Spojených štátoch sa za ne otvorene a nehanebne stavajú. Sú to napríklad organizácie ako:

 

 

–         American Jewish Committee

–         American Jewish Congress

–         B’nai B’rith Women

–         Central Conference of American Rabbis [Reform]

–         Federation of Reconstructionist Congregations

–         Hadassah Women

–         Jewish Labor Committee

–         Na’amat USA

–         National Federation of Temple Sisterhoods [Reform]

–         National Council of Jewish Women

–         New Jewish Agenda

–         North American Temple Youth

–         Rabbinical Assembly

–         Union of American Hebrew Congregations [Reform]

–         United Synagogues of America [Conservative]

–         Women’s League for Conservative Judaism (5)

 

 

Medzi americkými zástancami možnosti voľnej interrupcie na požiadanie sú úplne neúmerne zastúpení židovskí doktori, rovnako ako laici. Tu je len čiastočný zoznam:

„Všetci štyria pôvodní zakladatelia najvplyvnejšej skupiny v Spojených štátoch presadzujúcej interrupcie – Národnej akčnej ligy za právo na interrupciu (National Abortion Rights Action League, NARAL) boli židovského pôvodu, vrátane súčasného odporcu potratov Dr. Bernarda Nathansona.

 

Dr. Christopher Tietze pracoval pre Inštitút populácie a Medzinárodnú federáciu pre plánované rodičovstvo (Population Institute and International Planned Parenthood Federation) a viac než ktokoľvek iný propagoval celosvetové zabíjanie nevinných nenarodených detí.

 

Dr. Alan Guttmacher bol viac než desaťročie prezidentom Americkej federácie pre plánované rodičovstvo (Planned Parenthood Federation of America), založil asociáciu Doktori za plánované rodičovstvo (Planned Parenthood Physicians) a urobil pre propagáciu potratov v našej zemi viac než ktorýkoľvek iný doktor. Propagoval aj povinné interrupcie a sterilizácie pre určité skupiny obyvateľov USA.

 

Dr. Etienne-Emile Baulieu, vynálezca antikoncepčnej tabletky RU-486, sa narodil roku 1926 v rodine doktora menom Leon Blum. V roku 1942 si zmenil meno.

 

Profesor zo Standfordu, Paul Ehrlich, je otcom mýtu o preľudnenosti planéty. Jeho práca Populačná bomba (Population Bomb) predstavovala iskru, ktorá podnietila hnutie proti pôrodnosti.

 

Lawrence Lader (profesor z univerzity v New Yorku a spoluzakladateľ NARAL), kráľ potratárskych propagandistov, napísal niekoľko kníh nabitých vykonštruovanými a jednoznačnými klamstvami, ktoré pomohli rozširovať interrupcie po celom svete… Lader bol 11 x citovaný v prípade Roe verzus Wade, pretože mal správu, ktorú sudcovia chceli počuť. (V tom istom náleze bolo úplne ignorované svedectvo svetovo najväčšieho odborníka na fetopatiu (poruchy postihujúcej plod v matkinom tele), Dr. A. W. Lileyho, pretože to rozhodnutie súdu jasne odmietalo…). Lader založil aj Mobilizáciu za právo na potrat (Abortion Rights Mobilization, ARM), ktorá zažalovala finančnú správu pri neúspešnom pokuse odobrať katolíckej cirkvi, kvôli jej nepriateľskému postoju voči potratom, štatút nezdaňovanej inštitúcie. Rovnako bol jedným z vedúcich zástancov potratovej tabletky RU-486.“ (6)

 

Vyššie zmieňovaný dr. Christopher Tietze, ktorý pred niekoľkými rokmi zomrel, po sebe zanechal odkaz, aj keď akosi vyvolávajúci obavy. Je to Humanitárna cena dr. Tietza od Národnej federácie pre interrupcie (National Abortion Federation), ktorú získavajú doktori z potratárskeho priemyslu za svoje prispievanie a rozvíjanie kvality starostlivosti na poli interrupcií.

 

Samozrejme, že touto cestou nejdú len židovskí príslušníci lekárskej profesie. V ich morbídnej veci ich podporujú a napomáhajú im rôzni zákonodarcovia, obzvlášť senátori Anthony Bielenson v Kalifornii a Albert Blumenthal v New Yorku, ktorí boli poprednými zástancami legalizácie potratov vo svojich štátoch.

 

Je nesporným faktom, že existujú aj ľavicové organizácie, ktoré sú vášnivými zástancami potratov na požiadanie a majú veľké židovské zastúpenie. Sú to Americká únia za občianske práva (American Civil Liberties Union, ACLU), ktorá stála proti väčšine návrhov zákonov na obmedzenie prístupu k interrupciám, a organizácia Normana Leara Ľudia za americkú cestu (People For The American Way), ktorá pevne stojí na strane interrupcií.

 

Neprekvapí, že dokonca aj Liga proti hanobeniu (Anti-Defamation League) stojí priamo a odhodlane na strane zástancov potratov. Dňa 19 apríla 2007 ADL verejne vyjadrila svoje sklamanie nad tým, že Najvyšší súd Spojených štátov sa rozhodol podporiť federálny zákon o predčasnom prerušení tehotenstva (ktorý vykonávanie umelých interrupcií obmedzil), prehlásením:

 

Sme hlboko znepokojení výsledkami rozhodnutia Najvyššieho súdu o interrupciách. Podporením interrupčného zákona, ktorý neobsahuje žiadnu výnimku pre prípad uchovania zdravia ženy, Najvyšší súd podkopal právo ženy na voľbu a jednanie v súlade s jej svedomím a podľa jej viery. Stále veríme, že Američania by mali mať slobodu činiť ťažké rozhodnutia podľa svojho svedomia a zdravia bez zasahovania vlády.“ (7)

 

Právo na potrat sa stáva silným lakmusovým testom pri volení demokratických zástupcov v našej zemi, o čom svedčia pro-potratárske postoje katolíkov ako je senátor Ted Kennedy a ďalší. „Zo 41 členov amerického Senátu židovského pôvodu bolo v posledných 20 rokoch 32 (čiže 80 %) silnými zástancami potratov.“ (8)

 

Radikálne feministické hnutie v čele so Židovkami ako Gloria Steinemová a Betty Friedanová je už od počiatku potratárskeho hnutia jeho spoľahlivou hnacou silou. Ich pohŕdanie rodinou, vykresľovanie útlaku žien zo strany mužov v našej zemi a ich viera, že úloha pohlaví je spoločenský výtvor a nie prirodzený jav, ich priviedlo k presadzovaniu interrupcií ako obrovského kompenzátora, ktorý ich oslobodzuje od „utláčajúcej“ role matiek.

 

Simone Weil, bývalá francúzska ministerka zdravotníctva a preživšia z Osvienčimu, ktorá viedla boj za legalizáciu potratov vo Francúzsku, bola citovaná, ako hovorí:

 

Snažíme sa zničiť rodinu. Najlepší spôsob, ako to urobiť, je zaútočiť na jej najslabšieho člena, nenarodené dieťa.“ (9)

 

Ďalším príkladom je Kate Michaelmanová. Tá bola od roku 1985 do roku 2004 prezidentkou NARAL Pro-Choice AmericaNARAL Pro-Choice America pýši miliónom členov a podporovateľov a je popredným celonárodným obhajcom „práva žien na voľbu“. a stála v popredí tejto problematickej debaty. Od sporu Roe verzus Wade sa NARAL prostredníctvom rôznych politických akčných výborov aktívne podporuje volebných kandidátov propagujúcich potraty. Veľa investujú do loby v Kongrese na boj proti akýmkoľvek proti-interrupčným zákonom, rovnako ako do podpory zákonov, ktoré by obsahovali právo na interrupciu a rozširovanie prístupu žien k „reprodukčnej zdravotnej starostlivosti“.

 

Štúdia Lichtera a Rothmana (mimochodom, obaja sú Židia) bola oficiálne potlačená a možno si dobre predstaviť prečo. Jej informácie ohľadne ľudí z médií a ich pro-potratárskych postojov boli šokujúce, avšak nie prekvapujúce. Čo zistili?

 

 

Vodcovia priemyslu animovaného filmu: 95 % pre potraty, 62 % Židov.
Vodcovia televízneho priemyslu: 97 % pre potraty, 59 % Židov.
Vodcovia priemyslu spravodajských médií: 90 % pre potraty, 23 % Židov. (10)

 

 

Židovské skupiny sa trvale angažujú v snahe udržať právo na potrat v popredí záujmu a utrácajú desiatky miliónov dolárov na zaistenie, aby potraty zostali legálne. Dňa 28. februára 1989 dal Americký židovský kongres do novín New York Times celostránkovú reklamu s názvom „Interrupcie a posvätnosť života“, ktorá ho vyšla na 30.000 dolárov. Zaistenie práva zabíjať nenarodené deti stojí veľké peniaze.

 

Tlač dáva židovským zástancom potratov veľký priestor. Keď Dr. Barnett Slepian (potratár, ktorý bol neskôr zastrelený proti-potratárskym aktivistom) udrel demonštranta za právo na život po hlave baseballovou pálkou (a spôsobil mu ťažké ublíženie na zdraví) za to, že si dovolil demonštrovať pred jeho domom, nielenže tlač uplatnila dvojitý meter tým, že ho ospravedlňovala, ale rovnako tvrdila, že bol cieľom demonštrácie, pretože bol Žid, takže akcie zástancov hnutia pre život boli antisemitské.

 

Marilynn Buckhamová, majiteľka interrupčnej kliniky, povedala pre Buffalo News, že demonštrácie pred Slepianovým domom nemali ďaleko do náboženského prenasledovania, a napadla kresťanov, že nerešpektujú vieru iných ľudí. Výsledkom súdu ohľadne Slepianovho útoku bol zákaz demonštrácií pred domami vykonávateľov interrupcií v štáte New York pod hrozbou pokuty 500 dolárov a trestu 6 mesiacov väzenia.

 

V Kanade je popredným zástancom potratov Dr. Henry Morgentaler, ďalší preživší z koncentračného tábora, ktorý sa stal jedným z najschopnejších, najbohatších a najznámejších vykonávateľov interrupcií. Dr. Morgentaler opovrhuje kanadskými zákonmi a vedie ilegálne kliniky, kde v priamom rozpore z kanadskými zákonmi robí interrupcie a je chránený kanadskou políciou. Morgentaler bol raz citovaný, ako povedal:

 

„Trvalo mi roky, než som sa zbavil tej predstavy [seba bezmocného v koncentračných táboroch]. A aby to človek urobil, je úplne nutné vzdorovať autorite – akejkoľvek autorite.“ (11)

 

Je smutnou realitou, že Morgentaler sa stal v Kanade akousi ikonou, mužom, ktorý je uctievaný ako ochranca práv žien. V roku 2005, keď mal 82 rokov, mu univerzita Western Ontario udelila čestný doktorát práv. Morgentaler pri tejto príležitosti prehovoril pred publikom a povedal, že verí, že jeho snaha robiť interrupcie bezpečne a zákonne „prospela spoločnosti“. Zároveň nabádal absolventov, aby si stáli za svojimi právami. Ankety ukazujú, že väčšina Kanaďanov potraty podporuje a veľa Kanaďanov tento názor rozhodne zastáva vďaka vplyvu Henryho Morgentalera.

 

Takže tu to máte. Hoci je úplne jasné, že do potratárskeho priemyslu v našej zemi je zapojených veľa „Nežidov“, nepochybne existuje neúmerné zastúpenie Židov ako zástancov práva na potrat, aj Židov ako polovice všetkých vykonávateľov interrupcií a majiteľov kliník; čo je, vzhľadom k tomu, že Židia v našej zemi tvoria asi 2 % obyvateľov, ohromujúcou skutočnosťou.

 

Samozrejme, že existujú Židia, ktorí sú proti interrupciám, ale rozhodne existuje veľa tých, ktorí ich nielenže prehliadajú, ale aktívne presadzujú. A nepresadzujú ich len v raných fázach tehotenstva, mnohí z nich nemajú žiadne výčitky s interrupciami robenými v akomkoľvek štádiu tehotenstva z dôvodov, ktoré nezahrňujú riziká pre matku ani ťažké abnormality plodu. Sú spokojní, keď ich môžu vykonávať kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov.

 

Je to len ďalšia časť židovského rasistického programu na zničenie svojich nepriateľov, Gójov. Naše zničenie musia stúpenci tohto plánu zaistiť stoj čo stoj. My sme tí, ktorí stoja v ceste úspešnému naplneniu ich programu.

 

Napriek tomu, že nevolám po jednoznačnom zákaze interrupcií, myslím si, že interrupcie na požiadanie by sa stali národnou tragédiou vedúcou k zabitiu približne jedného milióna nenarodených amerických detí ročne, a to aj vtedy, keď je plod zjavne zdravý, životaschopný a mohol by byť bezpečne donosený.

 

Neverím, že ženy budú prerušovať tehotenstvo „päť minút pred pôrodom“, ako v diskusiách tvrdili niektorí obhajcovia hnutia pre život. Ale z osobných skúseností viem, že množstvo ľudí z pro-vyvoleneckého/pro-potratárskeho hnutia by rozhodne súhlasilo s tým, aby to bolo legálne. Ako matka dvoch detí to považujem za absolútne otrasné.

 

Súcitná spoločnosť založená na kresťanských tradíciách nemôže, podľa môjho názoru, vydávať zákony prinášajúce ženám nezmyselné riziko alebo útrapy, ale musíme uviesť do rovnováhy potreby žien s úctou k životom nenarodených, obzvlášť v neskorších štádiách tehotenstva.

 

Nechrániť ich v tomto štádiu je nespravodlivé.

 

 

1) http://www.cwporter.com/abort/

2) http://www.cwporter.com/abort/

3) http://www.cwporter.com/abort/

4) http://www.libchrist.com/other/abortion/jewish.html

5) http://www.cwporter.com/abort/

6) http://www.cwporter.com/abort/

7) http://www.adl.org/PresRele/SupremeCourt_33/5024_32.htm

8 ) http://www.cwporter.com/abort/

9) http://www.cwporter.com/abort/

10) http://www.cwporter.com/abort/

11) http://www.cwporter.com/abort/

 

 

 

Zdroj : Paleoconservativeprimer.blogspot.com

 

Júl 2007

 

 

Převzato:  http://www.europskenarody.info/

/ Spiknutí / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz