Spiknutí

Spiknutí

Spiknutí……

06.12.07   Drew

CO SE DĚJE KOLEM NÁS ? Tuto otázku si v současné době klade čím dál tím více osob. Odpověď na ní je velmi, velmi složitá, ale ne nemožná. Díky nesmírnému úsilí mnoha výzkumníků a badatelů získáváme informace, které pomalu, ale jistě odhalují skrytou pravdu. Je potřeba poznamenat, že takto získané informace si v mnoha ohledech protiřečí a mnohdy jsou i mylné. I z tohoto důvodu je potřeba při čtení, analýze a vůbec práci s takovým materiálem se mít na pozoru, být bdělý a obezřetný. Přesto kousek po kousku jsme schopni odstraňovat masku mystifikace. Čtenáře následujících řádek chci požádat, aby zůstali věrni svému úsudku. Není žádáno věřit tomu co je zde psáno, nicméně víra by měla vycházet ze základu vlastních zkušeností. Informace, které jsou prezentovány v tomto článku jsou založeny na jádru zkušeností tisíců jedinců této planety. Aspekty těchto zkušeností jsou však také sdíleny tisícemi jiných entit . Pro tento článek byl využit pramen od Richarda K Wilsona a Sylvana Burnse : „Tajná Dohoda“ a příspěvek od Steva Wingate. Děkuji jim za jejich odvahu a inspiraci. Aktuální manipulace společnosti. Počátky těchto smutných aktivit bychom mohli položit zhruba na konec devatenáctého století. Byli to tzv. ILUMINÁTI, kteří prý měli velmi propracovanou finanční strukturu se snahou ovládat společnost.

(Slovo Ilumináti je latinského původu a označuje se jim osvícenost. Ilumináti byl tajný řád, který v roce 1776 založil v Bavorsku prof. Adolf Weishaupt pod názvem Illuminati Germanie. Účelem, který alespoň byl oficiálně prezentovaný bylo pracovat na mravním zdokonalení člověka a lidstva což byl cíl společný se zednářstvím. Řád bojoval hlavně proti jezuitům. V roce 1785 byl řád zakázán a za příslušnost k němu hrozil trest smrti. Řád poté po určitou dobu pracoval v ilegalitě a prakticky zanikl. Teprve na konci devatenáctého století byl renovován Theodorem Reussem a jeho učení dostalo okultní náplň).

Vraťme se však k našemu tématu. Podle dostupných informací již zpočátku proces kontroly společnosti vyžadoval některé nutné aktivity. Především:

1) Umělé vyvolávání světových konfliktních situací včetně snahy o limitaci populace ke
kontrolovatelným úrovním

2) Úporná snaha brzdit konstruktivní technologie především v oblasti zdravotnictví, ale
i některých dalších klíčových oblastí tak, aby byly vytvořeny pojistky činící závislou
společenskou strukturu na určitých mocenských systémech

3) Úmyslná manipulace samozřejmě také v globální rovině, v oblastech finančnictví a
plánování tak aby byla udržitelná kontrola skrze uměle vytvářenou kontinuitu
ekonomických krizí

Období „novodobého“ ovlivňovaní mimozemskými entitami skutečně započalo koncem devatenáctého století. Je zadokumentováno mnoho případů únosů zvířat, ale i lidí včetně dětí v tomto časovém období.

V roce 1928 vědec Thomas Brown objevil vztah mezi elektrickou kapacitancí a gravitačním pohonem. Jeho práce byla následně převzata vládou. V roce 1930 Dr. Henry Coanda započal práce na letounu, které mělo čočkovitý tvar. V roce 1932 Adolf Hitler, který již tehdy měl pod kontrolou Německou společnost nutil vědecké týmy do práce na pokročilých leteckých designech. Jejich práce byla především podporovaná objevem tzv. „vírové technologie“. U této technologie stál Viktor Schauberger a další renomovaní vědci v oboru jako Schriever, Habermohl, Ballenzo a Miethe. Němci začali užívat k testům letouny diskovitého tvaru již v první polovině roku 1938. Pravě z roku 1937 je k dispozici důkaz, že Němci za blíže nevyjasněných okolností objevili a částečně zrestaurovali vrak zcela evidentně mimozemského původu. (Odtud zřejmě i idea diskovitého designu letadel ve výzkumu).

Výsledek vzniku uvedené technologie a nového typu letových prostředků dal impuls k následnému vytvoření některých specializovaných podzemních základen – laboratoří, které v tajných materiálech figurují především pod jmény Reickendorf, Kummersdorf a Thuringia. První testovaný letoun byl již vyroben v roce 1934 a během testů s ním bylo docíleno střídavých úspěchů. Spojené státy si byly velmi dobře vědomy technického pokroku Německé luftvafe. Nakonec bylo rozhodnuto vyslat do Německé říše za účelem odborných vědeckých konzultací vědce-agenta, který byl znám pod jménem „Wilson“. Pravým účelem této mise bylo pozdržet a „mít na očích“ jemně řízenými cílenými širokospektrými akcemi na území Německa novou vyvíjející se technologii. Bylo zřejmým úspěchem Wilsona, že se během II. světové války Němci nikdy nedostali k praktickému využití technologie, která ovládla fenomén gravitace.

Gravitační výzkum tak, alespoň prozatím zůstal laboratořích. Postupem času bylo zcela zřejmé, že válka se vyvíjí natolik rychle, že Němci nebudou schopni letouny nového typu a designu zřejmě prakticky vůbec použít. Wilson cíleně a velmi chytře zpožďoval především metalurgický výzkum slitin, který byl klíčovou otázkou pro letecká zařízení nové generace.

V roce 1945 Britové objevili částečné plány týkající se vývoje letounů nové generace a připojili se k úsilí Spojených států zničit Německý program. Přesto 16. února 1945 Němci provedli úspěšnou zkoušku nového leteckého pohonu, který byl vyvíjen v podzemním zařízení Thuringia. Letoun dosahoval nejvyšší rychlosti přes 1,250 mph. Tento typ letounu byl nazván „Kugelblitz“.

Již v průběhu roku 1942 elitní vědecká komunita Německa věděla, že válka je prohraná. Rozhodli se proto založit přísně tajný plán na pokračováni snu o Třetí Říši. Rozhodli se proto založit určité oddělené společnosti založené na nacistických principech tzv. genetické čistoty. Skutečně se dá říci, že záměrně zpožďovaný, ale přesto úspěšný vývoj gravitační technologie tomu pomáhal. 23 února 1945 byl úspěšně otestován nejnovější prototyp hnací jednotky Kugelblitz. Tyto byly následně odmontovány a letouny byly zničeny jednotkami SS. Stejně tak neslavně skončil veškerý personál, který měl s vývojem něco společného. Veškeré plány a motory byly tajně exportovány ven z Německa do oblasti Antarktidy k jižním polárním oblastem kde již mezi tím Němci velmi intenzivně pracovali na vybudování podzemních prostor tajných základen.

Na tyto základny byli také exportovány vybrané Německé rodiny včetně dětí. Generál Hans Kammler, který zmizel v dubnu roku 1945 byl pověřen koordinací nad touto evakuační operací. Na základnách v Antarktidě záhy Němci vytvořili omezenou co do množství osob jakousi eugenickou společnost. Podle objevených indicií několik takových technických kolonií by se mělo nacházet i na území Jižní Ameriky.

V květnu roku 1945 Německo oficiálně kapitulovalo. Američané i Sověti tak získali přístup k některým artefaktům plánů „diskovité technologie“ letounů. Šlo zřejmě o ty plány, které Němci svým rychlým odjezdem nestačili zničit. Rovněž tak Kanada získala některá zprostředkovaná, především od USA.

Dne 16. července 1945 Spojené Státy učinily první jaderný pokusný výbuch v prostorách Nového Mexika. 15. srpna 1945 byli Japonci nuceni se vzdát určitě také v souvislosti se smutnými jadernými epizodami v Hirošimě a Nagasaki. Toť alespoň oficiálně prezentovaná verze. Jenomže podle jiných tajných informací tomu bylo trochu jinak. Totiž již 14. února 1945 Japonská vláda prý nabídla kapitulaci jenomže byla odmítnuta !!!! Dokonce tuto svoji nabídku opakovala červnu 1945 a zase se stejným výsledkem!!! Jaké muže být pro tyto velmi podivné okolnosti vysvětlení ? Podle všeho tu skutečně musela být snaha o otestování jaderné technologie „živě“ s tím, že se musela udržet záminka pro tuto katastrofální operaci. Rozborem celkové situace tak můžeme dospět k tvrzení, že právě tyto nukleární detonace velmi přitahovaly pozornost mimozemských entit.

V roce 1947 silné radary na čtyřech místech USA způsobily kolizi několika plavidel mimozemského původu z nichž nejpozoruhodnější se stala u Roswellu a Aztec v Novém Mexiku. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že v letounech se nacházeli zcela evidentně mimozemské entity, které vykazovali rysy plazů. Těla byla v drtivé většině velmi znetvořená. Následně pak v červnu roku 1947 po svém zážitku Keneth Arnold vytváří nový termín pro tyto typy létajících strojů – létající talíř.

Jednou z nejznámějších tajných základen v USA je objekt všeobecně známý pod označením Area 51. Na obrázku je patrné jedno z velkého množství vojenských zařízení této základny. Je všeobecně známým tajemstvím, že se právě tato základna specializuje na testování nových prototypů letounů včetně nalezených vraků UFO.

Údajně právě v roce 1947 měly být nad územím USA zaregistrovány pohyby diskovitých objektů které s největší pravděpodobnosti startovaly z tajných německých základen v oblasti Antarktidy a Jižní Ameriky. Tato velmi nepříjemná aktivita přinutila vládní místa v USA zjistit přesné umístění jmenovaných základen. Proto v roce 1947 byla odstartována tajná operace pod krycím názvem High-jump. Tato operace však nepřinesla valný výsledek a skončila nezdarem. Následně pak přesto byla do oblasti pólu vyslána celá řada polárních expedic na první pohled rádo by vědeckých, které ve skutečnosti měly zcela zřejmý zpravodajský účel – vystopovat německé základny v těchto lokalitách. Pro posílení vnější vědecké objektivity bylo využito v roce 1954 i Mezinárodního Geofyzikálního roku. Sílilo podezření, že v popsaných lokalitách museli Němci uskutečnit kontakt s mimozemskými entitami o kterých se již v tuto dobu vědělo, že využívají na mnoha místech planety podzemní prostory pro svoji aktivitu.

Vraťme se však zpět k roku 1947. Problém mimozemských entit i německých aktivit se začal stávat neúnosným. V záři tohoto roku byl Trumanem realizován Akt, který měl krýt do budoucna aktivity vlády, CIA a samozřejmě také celého problému UFO. Podle dostupných informací údajně právě v tuto dobu započala CIA koketovat s tzv. projektem „myšlenkové kontroly“ a to v objektu Námořní nemocnice Bethseda s tím, že snad mělo být využito známých dat od tajných služeb německé SS.

Zároveň Truman vytvořil studijní skupinu, která měla za úkol analyzovat velmi palčivý problém UFO fenoménu. Zanedlouho byla vytvořena další aktivita známá pod zkratkou NSC, která byla vyloženě specializovaná na mimozemský problém. Později se rozštěpila do dvou frakcí známé pod označením NSC-10/1 a NSC-10/2. Snad také tvořila nárazník mezi prezidentem a činnosti tajných služeb tak aby před prezidentem jednotlivé specifické aktivity kryla.

Koncem roku 1947 určitá místa Spojených států velmi intenzivně cítila katastrofální nedostatek znalostí cizí technologie. Proto byl 30 prosince 1947 uveden do života tajný projekt pod krycím názvem „SIGN ( ZNAMENÍ)“. Svoji činnost zahájil ve Wright Field. Jeho úkolem byla analýza technických schopností a výkonu mimozemských objektů. Do této činnosti byl zahrnut také pochopitelně i výzkum nalezených objektů mimozemské technologie. Jako testovací prostor byla určena lokalita v GROOM LAKE.

Kdo je generál Hoyt S. VANDENBERG? Tento muž byl tak jako mnoho jiných jeho soukmenovců pověřen prezidentem Harry S. Trumanem po určitou dobu řízením tajného projektu SIGN. Později se tento generál stal členem velmi tajemné a mocné skupiny, která je známá pod označením MJ-12. O tomto spolku bude ještě velmi podrobná řeč v jiném mém příspěvku.

V srpnu roku 1948 členové „Projektu Sign“ připravili přísně tajnou zprávu, která později vešla ve známost jako „Přísně tajný odhad vzdušné situace“ neboli „Vzdušná zpráva výzvědné služby 100-203-79“. Generál Hoyt Vendenburg poté co tuto zprávu zhodnotil se jí rozhodl zničit. Jak však ukázala blízká budoucnost ne všechny kopie této přísně tajné zprávy byly zničeny. Přinejmenším v prosinci roku 1948 existuje ještě jeden exemplář tohoto tajného materiálu. V tomto roce se také projekt „Sign“ mění a je přetransformován jinou tajnou aktivitu známou jako „Projekt GRUDGE“ (ZÁŠŤ), který ve své veřejné verzi je znám jako „PROJEKT BLUE BOOK“ (MODRÁ KNIHA). Jak vyjde najevo projekt Blue Book nemá z hlediska našeho bádání valnou hodnotu jelikož byl vytvořen záměrně jako zdroj mystifikace pro veřejnost. Daleko zajímavější je však jiná „kniha“ a to „REED BOOK“ (ČERVENÁ KNIHA), ale o ní zatím hovořit nebudeme.

Přichází rok 1949 a s ním masová aktivita výstavby dalších tajných podzemních základen. V tomto roce byl zaznamenána dalších velká vlna výskytu diskovitých objektů na územím Spojených států což vedlo k ještě větší pracovní intenzitě CIA. Jedním z dopadů této aktivity byl i podrobnější rozbor civilních článků zabývající se problematikou UFOs. V tomto roce také tehdejší SSSR učinilo jeden z prvních jaderných testů. V této souvislosti je třeba zmínit zajímavé informace. Proslýchá se, že to byly právě Spojené státy, které v roce 1943 doručily SSSR zhruba 1 kilogram uranu. Jiná verze zase tvrdí, že prezident Roosevelt dodal sovětům plány, které ve své podstatě byly jakýmsi manuálem k sestrojení atomové bomby.

Ve skutečnosti to byl Julius a Ethel Rosenburgovi, kteří byli obviněni z toho, že zprostředkovali pro sověty tajné zbraňové systémy. Ať je to jak chce faktem zůstává, že Rooseveltův syn James napsal nesmírně zajímavou knihu, kterou pojmenoval „Rodinná Záležitost“ a kde skutečně popisuje Rooseveltovo velmi smělé rozhodnutí sdílet jadernou techniku se Sovětským svazem !!! Jak jsem již výše sdělil, byla v tomto roce na územím Spojených států velmi často viděna plavidla zcela určitě nepozemského původu. Zajímavé je, že jejich výskyt byl statisticky zcela převažující u tajných jaderných základen.

V těchto místech pak byly častokrát viděné i jakési „zelené koule“ o kterých se všeobecně uvažovalo vv souvislosti s radiací. Konečně je nutné i zmínit v současnosti již notoricky známou diskovou kolizi ke které došlo u města Roswell, New Mexico. Zde byla i údajně „chycena“ jedna živá mimozemská entita, která vešla ve známost pod zkratkou EBE. Ve své době tak vlastně vznikla velmi nepříjemná krize, která se nutně musela řešit. Za tímto účelem byla proto vytvořena tzv. studijní skupina „DETLEV BRONK“.

Na scénu, aby zřejmě toho nebylo málo, přichází ještě jiný problém, jaksi z vlastních řad. Tajemník Ministerstva obrany USA James FORRESTAL zjistil, že celá mimozemská záležitost se stává neúnosnou a určité vládní, ale i nevládní složky zachází ve svých praktikách příliš daleko. Své znepokojení vyjádřil přímo prezidentu Trumanovi a dokonce jej požádal, aby odstoupil ze své funkce. Nakonec se i do Bílého domu dostalo všech 3000 stran tajných informací deníku Jamese Forrestala. Myslím, že si docela plasticky dokážete představit co asi následovalo. Zcela klasický scénář. Truman obratem označil nebohého Forrestala za „pomatence“ a poslal jej okamžitě „léčit“ do nám již známé Námořní nemocnice Bethseda a to do péče Dr. Rainese. Ještě však není konec onoho neblahého příběhu. Situace došla tak daleko, že Forrestalův bratr se rozhodl jej dostat ven z nemocnice. Ve stejný den, kdy měl naplánováno jej skutečně z nemocnice vyzvednout byl James Forrestal nalezen v okně šestnáctého patra oběšen na kusu prostěradla. Osobně vůbec nevěřím tomu, že Forrestal se oběsil sám – neměl k tomu sebemenší důvod, avšak o to větší důvod měl někdo jiný….

V roce 1950 kanadský vědec Wilber Smith ve svém veřejném dopise uvádí, že záležitost mimozemské technologie byla vládou Spojených států klasifikována stupněm utajením dokonce vyšším než vodíková bomba, kterou prezident Truman objednal do výroby v lednu roku 1950. I v tomto roce CIA dostává stále nové a nové hlášení o výskytu létajících objektů mimozemského původu. V srpnu tohoto roku bylo rozhodnuto, že generál Walter B. SMITH převezme uvolněné místo po nebožtíkovi Forrestalovi. Konečně pak v prosinci 1950 byla ustanovena do činnosti tzv. jednotka IPU – INTERPLANETARY PHENOMEN UNIT. Její specialitou bylo tak jako u „Detlev Bronk“ soustředit se na výzkum nalezených vraků mimozemského původu a v případě potřeby asistovat u problémů živých mimozemských, které byli drženy v izolaci na několika podzemních základnách. Impulsem k urychlenému zahájení práce IPU byl zřejmě případ nalezeného rozbitého diskovitého letounu mimozemské technologie v EL INDIO-GUERRO v oblasti Mexika, který byl urychleně převezen do zařízení u Sandia v New Mexicu.

V roce 1951 probíhají dokončovací práce na dalších podzemních základnách především v oblasti Groom Lake, které budou později souviset především s problematikou projektu „REDLIGHT“ (ČERVENÉ SVĚTLO). Také došlo k velmi nepříjemné události v podobě úniku informací o tom, že vraky některých mimozemských disků jsou uložené na základně WRIGHT PATTERSON AFB v Daytonu, Ohio. A aby průšvihů nebylo málo WIKING PRESS vydává verzi Forrestalových deníků o kterých jsme se již zmínili.

I v roce 1952 se prezident Truman snaží držet Sovětský svaz v naprosté nevědomosti ohledně problematiky mimozemských na území USA a stejnou politiku se snaží držet dokonce i v případě spojenců. Pouze v případě, že by se mimozemští stáli skutečnou hrozbou nad rámec vnitřních záležitostí pak by došlo k mezinárodní diskusi (Chci zde upozornit, že se zde pohybujeme na počátku padesátých let, v období studené války a rozličných politických i vojenských krizí. V současné době je samozřejmě situace diametrálně odlišná.)

Za výše uvedeným účelem byla vytvořena zvláštní skupina určená právě k tomu, aby sama rozhodovala o mimozemském problému i na úrovní globální přesahující rámec vnitřních záležitostí USA. Mezi zasvěcenými je známá jako „Bilderbergers headquartered“. Založena bylo v Ženevě a postupem času se stala prakticky nekontrolovatelným orgánem stojícím prakticky nad jakýmkoliv zákonem řídící mezinárodní situace. Po mnoho roků jejími členy byli např. Nelson ROCKEFELLER, Gerald FORD, Henry KISSENGER či George BUSH.

V roce 1953 Thomas BROWN předvádí demonstraci nových účinků elektromagnetismu přímo vojenskému letectvu. V tomto období přichází také k moci Eisenhower. „Projekt Sigma“ ve spojení s NSA slaví úspěch. Postupně se daří rozšifrovat cizí komunikaci. Dochází k desátému případu havárie mimozemského plavidla. V tomto roce také Eisenhower přímo požádal Rockefellera o pomoc při řešení problematiky mimozemských. Zřejmě v tomto okamžiku světlo světa spatřila myšlenka založení pověstné MJ-12. Zde zřejmě došlo k zásadní kritické chybě, kdy o pomoc s problémem cizích bytostí byl požádán člen světové kontrolní skupiny.

V tomto roce také astronomové udělali objev, který vzbudil velký rozruch. Byl totiž zaznamenán velký letící objekt umělého původu, který vstoupil do naší sluneční soustavy. Tento objekt vysílal zcela zcela jasné komunikační signály. Následně pak vojenské letectvo objevilo množství poměrně velkých objektů mimozemského původu obíhajících po oběžných drahách okolo naší planety ve výšce zhruba 180 až 520 kilometrů také zcela evidentně mimozemského původu.

Další tajný projekt „PLATO“ zřejmě iniciovaný NSA se snažil navázat jakýsi druh diplomatických vztahů s cizí rasou. Ve své konečné fázi bylo toto úsilí úspěšné. Zároveň byla uvedena do praxe snad nejdokonalejší a nejpropracovanější dezinformační kampaň v novodobých dějinách. Kontakt byl nakonec vytvořen s mimozemskými, kteří byli označení jako „Big – nosed Greys“ (Velcí – nosatí Šedivý). Přímé setkání bylo realizováno v roce 1954 na základně HOLLOMEN AFB v New Mexicu. Zde byla iniciována určitá dohoda, která by se velmi zjednodušeně dala reprodukovat tak, že Oni zde mají své vlastní záležitosti do kterých mi Jim nebudeme zasahovat a oni zase naopak nebudou nijak zasahovat do našich lidských záležitostí. S tím, že jim bylo oficiálně dovoleno na území USA oficiálně vybudovat síť podzemních základen výměnou za mimozemskou technologii !!!

Jenomže zprávy o UFO prosakovaly dále. Veřejnost začínala být velmi vážně znepokojena. Proto určité kruhy vyrukovaly s tím, že diskovité letouny jsou výsledkem výzkumu. Jedná se čistě o pozemskou technologii. Skutečně za tímto účelem byl vypracovaný program pro vývoj diskovitého designu letounů, které poté byly demonstrovány veřejností. Projekt „SNOWBIRD“ (LEDŇÁČEK) se touto problematikou zabýval. Skutečně je pravdou, že v této době na pozemském diskovém designu Spojené státy spolupracovaly s Kanadou. Jenomže na druhé straně umírá první voják vojenského letectva USA při tajné zkoušce plavidla s mimozemskou technologií.

Souběžně také vzniká projekt „POUNCE“ (DRÁP), který se zabýval realizací mystifikačních příběhu, které by kryly úniky informací a děje, jejichž svědky se mohli stát nekontrolovaně někteří jedinci. Mezi tím začal rapidně narůstat počet jedinců, kteří měli velmi traumatizující zážitky s mimozemskými – začaly se množit tzv. „únosy lidí“. V souvislosti s rokem 1953 je však také potřeba zmínit ještě jedno setkání. Šlo o kontakt s jinou rasou mimozemských, které se evidentně jak svým chováním tak i vnějším zjevem lišili od „Šedivých“. Tito důrazně upozorňovali na nebezpečí, které plynou z kontaktu s Šedivými. Další spolupráci podmiňovali omezením zbrojení, vytvořením speciálních ekologických programů atd.

Toto však zřejmě pro kruhy mocných v USA bylo nepřípustné jelikož přerušili kontakt s touto mimozemskou rasou. Je jasné, že zřejmou prioritou pro ně byla nabízena mimozemská technologie Šedivých včetně technologie tzv. myšlenkové kontroly. V roce 1954 Dr. Wilhelm REICH začal s experimenty zvláštní technologie, která byla schopna ovlivnit pohonné systémy některých mimozemských plavidel. Současně Reichovy objevy zahrnovaly i manipulace s biologickou energií, které se ukázaly jako velmi účinné ve vztahu k celé řadě onemocnění. Bohužel je zcela jasné, že některým byl Reich přímo „trnem v oku“. Na podkladě vykonstruovaného příběhu byl Reich záhy zatčen a uvržen do vězení v Lewisburgu kde byl nakonec i v listopadu 1957 zavražděn.

V roce 1955 byla v produkci Hollywoodu vyexpedovaná cílená série filmů se sci-fi tématikou s pokusem odvrátit pozornost od pravé reality. V tomto období byl také schválen CIA jeden z prvních programů tzv. „myšlenkové kontroly“ v souvislosti s projektem „MK-DELTA“, který schválil Allan DULLES. Později v roce 1956 bylo odsouhlaseno první testování myšlenkových drog na vězních.

Na základě zajištěné korespondence mezi Eisenhowerem a tajnými službami USA z dubna roku 1954 bylo zřejmé, že tzv.Šediví zcela zřetelně porušovali dohodu. Bylo zjištěno, že počet unesených daleko převyšuje počet, který byl ze strany mimozemských předkládán skupinám NSC. V roce 1955 vzniká pod NSC 5411 další studijní skupina pro problematiku mimozemských, která je známá jako „JASON SOCIETY“ do jejího vedení byl postaven postaven Henry KISSENGER. Paralelně s touto aktivitou pod hlavičkou NSC 5412/2 vzniká jiná aktivita známá jako „QUANTICO GROUP“. Účel této aktivity je však obestřen tajemstvím.

V roce 1957 se došlo k názoru, že lidská společnost svým jednáním brzy po roce 2000 může planetu učinit z velkého rozsahu neobyvatelnou (ekologické katastrofy atd.). Za tímto účelem vznikly přísně utajované alternativy možného řešení vzniklé globální krize. Soubor těchto informací dostal název: „ALTERNATIVA-1, ALTERNATIVA-2, ALTERNATIVA-3“. Zhruba řečeno, Alternativa-l měla nechat věcem volný průběh, ale mělo být využito všech nadějných projektů na zvrácení situace. Alternativa-2 uvažovala o vybudování jakýchsi podzemních měst, která by garantovala přežití vyvolených. Zato Alternativa-3 zvažovala možnost migrace k jiným planetám s tím, že bude využito darované mimozemské technologie. Po zvážení byly Alternativa-2 a Alternativa-3 vybrány jako nejživotaschopnější.

A tak také v tomto roce v rámci projektu „REDLIGHT“ v zařízení známé pod kódovým označením „Říše Snů“ byla vybudována základna známá jako S-4. Zde proces výměny cizí technologie započal.

/ Spiknutí / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz