Zdravotnictví

Zdravotnictví

Zdravotnictví

Ideální stav je spolupráce klasické a alternativní medicíny s jediným cílem. Efektivní uzdravení pacienta. A to i za cenu změny Ústavy České republiky. V procesu uzdravování je největším problémem přesná diagnostika zdravotního problému a použití nejoptimálnějšího řešení. Vím to z vlastní zkušenosti. Měl jsem komplikovanou zlomeninu a přes všechny snahy a zákroky, vývoj nevedl žádoucím směrem. Vždy jeden zákrok sice odstranil nějaký problém, ale současně vytvořil jiný. Z tohohle bludného kruhu jsem se začal dostávat až tehdy, kdy po několika bolestivých operačních zkušenostech, jsem začal zkoumat návrhy lékařů a zkombinoval jsem je s vlastními zkušenostmi z různých oblastí a to Duchovních znalostí i oblastí klasické fyziky a mně dostupnými znalostmi alternativních technik. A ejhle, nastal obrat k lepšímu. Lékaři dělají to nejlepší co znají a co je na fakultě naučili. Nicméně tělo je holistický systém kopírující stav svého Ducha. Takže spolupráce s pacientem a alternativní diagnostikou se mi jeví pro uzdravování nevyhnutelná a naprosto nezbytná, tím spíš, oč je případ komplikovanější. Existuje nepřeberná spousta léčebných metod. Není jediná všeřešící, univerzální. Proto je nutné zavést dokonalou spolupráci a konzultaci konvenční a alternativní diagnostiky a zkombinovat s pozorováními pacienta. Automaticky očekávat, že vše vyřeší jen lékař, jen léčitel nebo jen pacient je cesta silně zavádějící a nebezpečná. Jsme celosvětově zahlceni technickými řešeními našich každodenních problémů. Máme dokonalý návod na řešení ropné krize, válek, povodní a nevím čeho ještě. To, co bohužel nemáme a co nám tak zoufale chybí, je vnitřní schopnost a rozhodnutí tyto věci využívat. Nikde to není tak patrné, jako například ve zdravotnictví. Máme velmi vyvinuté technické postupy léčby i v případech, které dříve končily smrtí nebo zmrzačením. Při obrovské daňové zátěži a propracovaným technickým postupům léčby krepírujeme uvnitř nedostatku peněz na jedné straně a současně neschopnosti výrazně efektivněji řešit naši zdravotní situaci. V čem je problém? Máme dokonale propracovanou techniku léčby hmotného těla. Kde je zakopaný pes? Možná v naší ignoraci člověka jako holistického systému. Lidského těla jako konečného viditelného projevu a nástroje duše. Dokud nevyřešíme konflikt ducha, těžko očekávat uzdravení těla. Co z toho, že špičková stíhačka je schopna letět rychlostí tři machy, když v palubním počítači je chybný program, díky němuž hned po startu tento stroj spadne? Technický postup například devitalizace, který naprosto zásadně zabírá v případě zvířat, je u některých lidí efektivní u jiných neůčinný. Stejně tak antibiotika, léčba zlomenin apod. Proč to, co u jednoho naprosto bez potíží zabírá, u jiného se míjí účinkem? Proč? V čem je problém? Zdá se, že naprosto zásadní příčina v rozdílnosti efektivity léčby a uzdravování spočívá ve vnitřním stavu toho kterého člověka. Náš vnitřní stav je naprosto rozhodující a klíčový pro proces léčby. Každý člověk má v sobě větší, či menší energetickopsychické bloky. Dokonce i ten, jenž se na celé okolí směje a sám o nich mnohdy neví. Ten tím víc, že jsou ukryty hluboce v jeho psychice a je obtížné se k nim prodrat a odstranit tak příčinu zdravotních potíží. Musíme si uvědomit, že ne deset, nebo dvacet procent našich problémů je psychického rázu, ale plných sto procent má svůj původ v naší psychice a duševnu. Rozdíl je pouze v tom, že někdo dokáže svou vnitřní hygienu provádět sám a někdo ani netuší, že taková věc existuje. Dokud tedy nenastolíme zásadní pomoc v psychické diagnostice a sebeanalýze příčin stavu každého pacienta, budeme i nadále naslepo tápat a zkoušet stále dražší, složitější a údajně efektivnější postupy se stejným procentem vyléčitelnosti jako dosud.

Musíme si uvědomit jednu věc:

neexistují nevyléčitelné nemoci, existují pouze nemoci, jež „normální medicína neumí nebo z jistých důvodů nechce léčit“. Vše je energie. ZDROJI páře je jedno, zda ledovou figurínu nemocného rozpustí a složí opět na ledovou figurínu zdravého.Tady se musí léčit nejen příznaky, jak se snaží většinou konvenční léčba, ale i energetické a duchovní příčiny. Žádná zdravotní komplikace nenastává náhodou. Zpravidla se Duše snaží egu něco sdělit. Pokud ego zatvrzele odmítá, Duše své lekce vystupňuje. Nejsem si jist, zda mám zde uvádět nějaké odkazy, protože v podstatě se většinou duchovní a zdravotní informace provazují a existují společně, ale aspoň pár upozornění.

 

Devitalizace

– na internetu je možné přes vyhledávač o ní najít dostatek informací, abychom si ujasnili skutečný stav věcí. Je to jeden ze současných nejkřiklavějších příkladů odporu temnoty s poukazem na „nevědeckost“. Devitalizace jako jedna z mála nových principů měla „štěstí“, že se ji podařilo zmedializovat. To negaci výrazně ztěžuje postavení. Tady je třeba upozornit ,že to byla právě iniciativa poslanců, co jí pomohlo na světlo. Atˇuž devitalizace funguje nebo je to slepá ulička, kdyby takových aktivit bylo více, je nebe na zemi. Je určitým paradoxem, že devitalizace, jíž už pomalu půl století znal český doktor Karel Fortýn a jíž se dosud marně snaží Svaz pacientů prosadit aspoň v rámci férových a seriózních zkoušek, byla u nás prohlášena za nefunkční a nepoužitelnou cestu, přičemž lék Avastin prakticky na jejím principu koncem února schválil americký Úřad pro kontrolu léčiv a potravin (FDA) jako plně funkční a naprosto převratný mezník v léčbě rakoviny. Rozdíl je v tom, že americký lék se bude pohybovat v cenách statisíců korun. Takže zde máme podezření. Co je přednější, léčení lidí, nebo horentní zisky pro farmaceutický průmysl? A druhá otázka, kdo nám vlastně vládne v Čechách a určuje jaké léky smíme či nesmíme vyvíjet, v jakých stíhačkách smíme či nesmíme létat, jaká radarová zařízení a komu smíme či nesmíme prodat? Jsme suverénní země nebo jen kolonie Sovětského Svazu, Spojených států (nehodící se škrtni). Kde má skutečné sídlo český prezident? Že by v Bílém domě? Pak je ovšem opravdu obtížné pochopit hysterické výlevy o ztrátě české suverenity v Evropě, když se o nás ve všem rozhoduje ve Washingtonu.

Kdysi byla u porodů a v medicíně vůbec ignorována a zesměšňována nutnost základní hygieny. Doktor Semmelweis byl zesměšňován. Dnes je přesný opak. Desinfekce je bez debat nutná, nicméně stále je ignorován fakt, že klíčovým a naprosto zásadním faktorem pro nemnožení infekce a uzdravení vůbec je Duchovní a energetický stav pacienta. Případů tohoto zajímavého fenoménu je na světě spousta. K nejznámějším bezpochyby patří voda proslulé řeky Gangy v Indii, která přes své obrovské znečištění není infekční. Mikroby v této řece velmi rychle hynou a nešíří se dále. Čím to? Společnost, jež není schopna orientovat se Duchovním směrem, a extrémně prosazuje pouze konzumní požitky, nutně má ekonomické, ekologické a kriminální potíže. To je samoregulační princip Vesmíru. Co není schopno vyvíjet se v souladu s Principy Stvoření a Existence života, samo se vlastní hloupostí a ignorancí zničí.

I v oblasti psychiatrie máme velké rezervy. Vlivem ignorování znalostí SVÉ PODSTATY a neznalosti Sebe Sama je spousta našich psychických potíží naprosto zbytečných. Jedna z velmi zajímavých technik se prezentuje na www.volny.cz/psychoservis a musím říct, že opravdu funguje, poněvadž jsem ji viděl v praxi na vlastní oči a vyzkoušel její spolehlivost a funkčnost. Veliké a temné jsou hlubiny naší Nevědomosti.

Jedna z dalších specialit je problém marihuany

www.mujweb.cz/www/forbidden_reality

 

– je až dojemné, jak se naše instituce snaží Nás i proti Naší vůli ochránit. Péče typu, my tě ochráníme, i kdyby tě to mělo zabít. Dělá se z ní skoro mystický přízrak drogového pádu. V Indii je to rostlina jako u nás kopřiva. Problém je ale jinde. Toxicitou a návykovostí si nezadá s běžnými cigaretami. Jenže z tabáku se pokud vím, nedá vyrábět papír, na rozdíl od ní, což by výrazně snížilo kácení stromů, taky se dá použít v lékařství, to zas vadí farmaceutům, hlavně žádné levné účinné léky, dá se použít na výrobu textilu a hlavně marjánka roste na zahradě líp než tabák, kdo by platil daně z cigaret? Zatímco heroin, kokain a podobné smetí jsou umělé vytvořené jedy, marihuana je záležitost obávám se čistě účelová. Ale třeba mi to někdo vysvětlí. Tak bychom mohli pokračovat s Reiki, Homeopatií a nevím čím ještě. S homeopatií moc zkušeností popravdě nemám, zatím jsem ji na rozdíl od např. Reiki či jiných nepoužíval, avšak vzhledem k tomu, že mnozí hlásí pozitivní výsledky a v Rakousku jí dokonce hradí zdravotní pojišťovny, lze ji považovat za schůdnou a efektivní cestu bez nebezpečných vedlejších účinků. www.klasickahomeopatie.cz S čím, však mám zkušenosti, a byl jsem velmi překvapen rychlostí a efektem působení je Diamantová voda http://diamantovavoda.agartha.cz Koneckonců Diamantová voda, přestože se jedná o něco odlišného než Homeopatie, využívá jednoho základního společného zákona, totiž, že voda je nositelem informace. Jakékoli. Něco podobného můžeme najít i na stránkách www.pi-voda.cz S touto vodou osobně zatím nemám zkušenosti, takže nemůžu se vyjádřit k účinnosti, nicméně vychází v podstatě ze stejného základu jako Diamantová voda či Homeopatie, totiž ze změny energetické informace. Takže minimálně je možno ji zkoušet. Buď pomůže, nebo neudělá vůbec nic. Rozhodně ovšem nemůže mít žádné vedlejší účinky, jak jsme u konvenční léčby bohužel mnohdy zvyklí. Byl by to námět na samostatnou stránku. Jenže tyto ambice nemáme, jde o to ukázat, že věci nejsou vždy tak, jak se oficiálně prezentují na veřejnosti.

 

Převzato: http://www.sweb.cz/jana_zarku/

/ Spiknutí / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz