Tajemství podzemních vojenských základen

Tajemství podzemních vojenských základen

Zuří globální bitva mezi zpravodajskými službami?

Co vědí společenstva „Aquarius“ a „Comm 12“?

Tajemství podzemních vojenských základen a mimozenská

přítomnost

(1)

02.07.08   James Casbolt

Po dokončení svého předchozího článku, který pojednával o praktikách „MI-6“ v rámci globálního drogového obchodu se ní soustředím na ucelenou představu toho kam směřují peníze získané z globálního drogového obchodu. Chci to učinit z mnoha důvodů. Pravda musí vyjít na jevo to je jedna věc, a za druhé potřebuji ochránit svou rodinu a sebe sama. Pakliže by někdo z mých blízkých včetně mne samotného prostě zmizel, jsem přesvědčen, že by to celé věci jen přidalo na důvěryhodnosti. Existují náznaky, že s mým polsedním článkem se jaksi zvětšil státní dohled nad mou osobou. Byl jsem mnohokrát fotografován, bylo mi vyhrožováno a podivné věci se děly v souvilosti mým telefonem, ale i e-mailovou adresou. Jsem přesvědčen o tom, že je to z toho důvodu, že jsem se rozhodl zveřejnit jisté vemi citlivé informace z projektů, které jsou klasifikovány jako přísně tajné. Jmenuji se James Cosbolt a v minulosti jsem pracoval v prostředí anglické tajné služby „MI-6“ v rámci drogových operací do kterých byla zapletena i IRA v letech 1995 – 1999. Můj otec Peter Casbolt pracoval také v „MI-6“ a soustřeďoval se na spolupráci CIA s italskou mafií v Římě. Roční hodnota čistého zisku z těchto globálních černých praktiky se pohybuje kolem 500 miliard anglických liber, což je podstatně větší zisk než kterého dosahuje celosvětový obchod s ropnými produkty. Do tohoto obchodu jsou zapleteni mnohé zpravodajské agentury světa. Specifická součinnost je pak evidentní mezi CIA a MI-6. Tyto operace mimo jiné financují i krytí existence cizí kosmické inteligence v podmínkách naší planety a jejich aktivit v prostředí mnoha podzemních vojenských komplexů. Z tohoto, ale i jiných důvodu vlmi pozorně naslouchejte skutečnostem uvedeným v této mé reportáži.

Po celém světě existuje poměrně velké množství těchto přísně tajných rozsáhlých vojenských komplexů. Jejich seznam by byl skutečně velmi obsáhlý. Proto se ve svém výčtu soustředím pouze na ty nejvýznamější:

1)    Základna Dulce v Novém Mexiku, 2) Základna Beacons ve Walesu, 3) Základna Los Alamos v Mexiku, 5) Základna Pine Gap v Austrálii, 6) Základna Snowy Mountains v Austrálii, 7) Základna West Kindu v Africe, 8) Základna Nyala Range v Africe, 9) Základna Mount Blanck ve Švýcarsku, 10) Základna Narvik ve Skandinávii, 11) Základna Gottland na jednom ze švédských ostrovů a mnoho dalších míst. Tato místa podléhají režimu přísně tajných projektů do kterých je zapojena i OSN.

Po celém světě se nachází nejméně 1400 takovýchto větších či menších objektů z toho 131 v podmínkách USA. V současné době se ve Spojených Státech staví ročně v průměru minmálně dvě základny. Průměrná hloubka těchto objektů je asi 4 a čtvrt míle, některé jsou hlubší a některé zase mělčí. Výstavba každé takové základny se pohybuje v částkáchmezi 17 – 26 miliardami dolarů, a to jsou finanční prostředky, které tečou z mezinárodního černého obchodu s drogami pod režií „MI-6/CIA“.

V každé podzemní základně tohoto typu je zaměstnáno zhruba 1800 až 10 000 pracovních sil. Na výstavbě těcho objektů se využívá speciální vrtací technika na nukleární a nebo plazmový pohon. Takové zařízení se probijí skalnatým podložím poměrbě velkou rychlostí přičemž roztavená hornina v podobě lávy obtéká vrtnou soupravu a pomocí speciální technologií chladne přičemž se vytváří na povrchů tunelů vyjimečně hladká jakoby sklovitá glazura.

Před nedávnem jsem k tomuto tématu získal informace od bývalého člena „NSA“ přes další třetí osobu. Vzhledem k tomu, že potřebuji chránit identitu tohoto člověka budu jej nazývat subjekt „G“. Takže tedy od konce osmdesátých let 20 stol. až do roku 1992 pracoval subjekt „G“ pro NSA. Byl na pozici špičkového elektrotechnika s dislokací v podzemní vojenské základně Los Alamos v Novém Mexiku. Také jistou dobu pracoval v prostředí podzemní základny Alamo Gordo v Novém Mexiku a podzemní základny na Hawaji. Naznačil, že speciálně základna v Los Alamos se nachází zhruba dvě míle pod zemským povrchem a má rozlohu malého města.

Subjekt „G“ sdělil, že všichni pracovníci pracovali ve velmi tvrdých podmínkách pod dohledem NSA. Potvrdil také přítomnost cizí inteligence plazího charakteru. Americká federální vláda a „USAF“ včetně „DOE“ provozují také základnu na Hawaii. Tento obejkt se prý nachází také zhruba dvě míle pod povrchem a táhne se částečně až pod dno příbobřežní části Pacifiku.

Subjekt „G“  naznačil na této základně také přítomnost cizí inteligence. Mělo jít o několik jedinců tzv. „nordického“ charakteru s vysokou postavou a částečně plazími rysy. Snad to byli nějací kříženci. Informátor prý byl velmi psychicky rozrušen když hovořil o těchto věcech. Je zajímavé, že před nedávnou dobou došlo k sérii mnoha zemětřesení v západní části Spojených Států jejichž epicentra se nacházela v místech lokalizace mnoha vojenských vojenských základen. V několika případech prý muselo dojít i k evakuaci a uzavření objektů. Během několika týdnů proběhlo až 400 zemětřesných jevů.

(Vzhledem k tomu, že víme co dokáže nová technologie klimatických zbraní mám osobně za to, že by ve výše uvedených případech mohlo dojít přímo k útoku na tyto základny ze strany nějaké jiné světové mocnosti. Pozn. J.CH.).

Výkonným nařízením je NSA prakticky vyňata z právní zodpovědnosti. To v podstatě, že tato organizace není odpovědná prykticky nikomu. Na tomto místě je třeba poznamenat, že v současné době v globálním prostředí zpravodajských služeb zuří válka a to s ohledem na program specifických aktivit cizí inteligence v našem prostředí. Abych byl zcela přesný tato válka probíhá mezi dvěmi znepřátelenými frakcemi. Jejich vzájemná filozofie je totiž velmi rozdílná. Můžeme je v jednoduchém slovníku označit za pozitivní a negativní společenství.

Hlavním zástupcem onoho negativního uskupení je frakce soustředěná kolem zpravodajských služeb „MI-6“ a „CIA“, která se nazývá „Aquarius“. Tato skupina směrem ke globální společnosti nestydatě lže a mlží, bohužel se nezastaví ani před těmi nejkrutějšími praktikami. Proti ní stojí, dalo by se říci, pozitivní frakce, která je soustředná kolem americké námořní zpravodajské služby. Toto uskupení, které se jmenuje „Comm 12“, se naopak snaží propouštět směrem k veřejnosti co ječistší informace týkající se aktivit „cizinců“ na naší planetě.

Když 11. září 2001 narazilo jedno z letadel do Pentagonu, bylo to přesně do té části budovy kde sídlí námořní zpravodajská služba. Celé divadlo kolem tohoto tématu je bohužel jen jednou z mnoha smutných kapitol zuřící války mezi těmito frakcemi o kterých se veřejnost jen stěží dozví v čistém  a pravdivém rozměru.

Společenství Aquarius získává poměrně kvalitní pomoc z Hollywoodu a dalších tradičních médií, které v mnoha oblastech manipulují s veřejným míněním a záměrně zkreslují v souvislosti s výše uvedenými nastíněnými tématy pravý stav věci. Příkladem může být sir Martin Wakefield Jacomb, který v roce 1986 byl ředitelem novin „Telegraph“, zároveň však byl ve spojení s „MI-6“ a praní špinavých peněz z drogových obchodůna území Anglie. Jacomb byl také v letech 1987 – 1995 ředitelem anglické národní banky. A nebo jiný případ. Bývalý šéf CIA William Casey byl zárověň vedoucím rady pro mediální síť „ABC“. Mnoho velmi zasvěcených informací naznačuje, že síť „ABC“ byla zároveň propojená se sítí CIA.

Cizí plazí inteligence pracuje společně s armádní experty na vybraných podzemních základnách, které jsou vedené pod zkratkou „MIEC“ (military industrial extra- terrestrial complex). Jde skutečně o velmi zlovolné společenstvo jak se dozvíte v následujících informacích

 

(2)

10.07.08   James Casbolt

Dne 20. února 1954 se administrace tehdejšího prezidenta Eisenhowera neúspěšně snažila dohodnout s jednou ze dvou mimozemských frakcí aktivních v prostředí planety Země. Kamenem úrazu byl americký zájem týkající se mimozemské pomoci ohledně úspěšného rozvoje termonukleárních zbraní, který tento typ mimozemských nebyl ochoten akceptovat. Stejně tak tato pacifistická inteligence odmítla kooptaci do právě se formující armády tvořící vojenské osazenstvo zvláštních podzemních komplexů na naší planetě, které jsou také známé pod zkratkou (MIEC).

Ale již dlouho před tím, 11. Července 1934 došlo k první dohodě s greys (skupina ze systému Orionu), která vyhovovala americké vládní administraci. K tomuto setkání došlo na vojenském plavidlu Balboo. Je více jak evidentní, že stále i v současné době drtivá většina společnosti prostě neuvěří těmto informacím. Je to způsobeno mnohými faktory, ale ukazuje se, že společnost prostě není ještě připravena objektivně z těchto skutečnostmi pracovat (výjimku samozřejmě tvoří jednoznačně minoritní skupinka investigativních výzkumníků a badatelů).

Výše uvedené setkání je jedno z nejdůležitějších v historii lidské bytosti. Bohužel pouze z toho velmi nepříjemného hlediska. Dostali jsme se totiž do situace, kdy jsme se otevřeli zcela netransparentním zájmům velmi zlovolné mimozemské rasy. Americká federální vláda tím, že zcela zaslepeným způsobem souhlasili se zcela evidentně nevýhodnou smlouvou pouze s krátkozrakou vidinou masivního rozvoje vojenského průmyslu.

Podle doposud utajovaného scénáře byla podepsána dohoda mezi greys reprezentující reptiloidní formu civilizace z prostředí souhvězdí Orionu a zástupců amerických zpravodajských služeb. Velmi obecně víme, že reptiliáni měli americkému vojenskému průmyslu poskytnout (na naše poměry) špičkovou technologii (především kovy a slitiny, produkty uvolňující technologii a lékařskou techniku), vláda zase naopak dovolila provádět různorodé testy na americkém obyvatelstvu. Jsem pevně přesvědčen, že problematika únosů je alespoň v základní principiální rovině čtenářům známá.

(Osobně se domnívám, že předmětná smlouva byla vázaná pouze na USA. Mám výrazné podezření v tom, že podobný „kontrakt“ byl uskutečněn v tehdejších geopolitických podmínkách na „druhé straně“ – tedy nejdříve s nacistickým německem a poté se Sovětským Svazem. Ze strany mimozemců by to mělo opodstatněnou logiku. Vyzbrojit novou technologií obě dvě strany a pak jen počkat. V duchu dva se perou a třetí se směje. V tomto ohledu by bylo velmi zajímavé bedlivě prostudovat zahraničně politický a vojenský technologický vývoj nacistického Německa od roku 1934. A to samé na druhé straně za Atlantikem u Spojených Států. Pozn. J.CH.).

V roce 1944 došlo k rozšíření původní smlouvy. O okolnostech tohoto kroku je jen velmi málo známo. V květnu roku 1954 pak došlo k třetímu rozšíření vzájemné dohody a to opět pod Eisenhowerovou administrací. Tento poslední opravný legislativní akt je znám jako „Greada pakt“. Všimněme si jedné zdánlivě nenápadné maličkosti. Všechny tři legislativní kroky jsou vázány na letopočet, kde figuruje číslo „4“ buď na posledním místě v roce a v jednom případě hned dvakrát (1944).

První fáze dohody je evidentně spojena s významným politickým rozmachem moci šíleného Hitlera, druhá fáze dohody se odehrává praktiky rok po fiasku s experimentem Filadelfia a rok po radikálním obratu na válečných frontách II. Světové války a třetí fáze úmluvy s greys a reptiloidními  rasami je zase časově úzce propojena na začátek fungování moderního uskupení amerických a anglických zpravodajských služeb. Není těch „náhod“ nějak mnoho?

Jak uvidíme záhy biologické faktory greys a reptilians postupně zcela nestydatým způsobem obešli podmínky poslední verze smlouvy známá jako „Greada pakt“.K realizaci tohoto posledního třetího rozšíření úmluvy došlo na americké základně vojenského letectva Holloman v Novém Mexiku a to mezi zástupci grays a jednotkou „Ultra“ z NSA. Oroginání doklad této úmluvy lze dodnes nalézt ve specializovaném zařízení, které se nazývá „Blue Moon“ na základně amerických leteckých sil Kirkland v Novém Mexiku.

Vstup do této podzemní instalace se nachází v Manzano Mountains. Nedaleko této základny se nachází další objekt, tzv. „Tajného oddělení pro energii“ (DOE). V současné době jsou mnohá energetická zařízení, která byla vyvinuta z plazí technologie vybudována pro experimenty v rámci časoprostorové fyziky.

Dne 15, dubna 1964 se dva zaměstnanci zpravodajských služeb setkali v rámci „Projektu Plato“25 dubna 1964 na základně leteckých sil Hollomen v Novém Mexiku. Toto setkání mělo obnovit dohodu v rámci psychologického pokusu získat čas k tomu, aby byl vyřešen problém (genetika) na straně grey a reptoliáns. Faktem je, že v období 1954 až 1964 začala smlouva ze strany americké administrativy stagnovat. s greys v oblasti Nového Mexika. Toto setkání mělo za úkol dohodnout se na společné schůzce

Velmi mnoho podnětných a zajímavých informací lze získat z materiálu amerického geologa a stavebního inženýra Philla Schneidera, který mnoho let pracoval pro vládu USA a OSN. Zúčastnil se vývoje mnoha podzemních komplexů zařazených do kategorie „DUMBS“ v Severní Americe, ale i jiných místech na světě. Phill Schneider byl agenty CIA zavražděn 17. ledna 1996 v jeho bytě ve Wilsonville v Portlandu, stát Oregon.

V roce 1979 v oblasti Dulce, Nové Mexiko během vrtů, které řídil Phill Schneider došlo k objevu již existujících podzemních prostor poměrně rozlehlé základny, která byla vybudovala americká vláda již ve čtyřicátých letech 20.stol., tedy v průběhu II. Světové války v rámci operace „Modrá Nóta“. Tato základna však byla později převzata greys a reptiliány. V průběhu dvou dnů se podařilo Schneiderovi uskutečnit celkem čtyři vrty v poušti a v každém se došlo k navrtání tohoto podzemního komplexu.

Jak ale ukážou další informace, staly Phillovi Schneiderovi tyto vrtné experimenty velmi osudnou aktivitou.

 

(3)

18.07.08   James Casbolt

       V roce 1979 v oblasti Dulce, Nové Mexiko během vrtů, které řídil Phill Schneider došlo k objevu již existujících podzemních prostor poměrně rozlehlé základny, která byla vybudovala americká vláda již ve čtyřicátých letech 20.stol., tedy v průběhu II. Světové války v rámci operace „Modrá Nóta“. Tato základna však byla později převzata greys a reptiliány. V průběhu dvou dnů se podařilo Schneiderovi uskutečnit celkem čtyři vrty v poušti a v každém se došlo k navrtání tohoto podzemního komplexu.

Jak ale ukážou další informace, staly Phillovi Schneiderovi tyto vrtné experimenty velmi osudnou aktivitou.

Z jednoho vrtu vycházely hnilobné zápachy a jakýsi zvláštní špinavý prach včetně kousků kovu z jakéhosi zařízení. Poté se prý z nitra země vynořila jakási sonda, která zaútočila na tým Philla Schneidera. Phil byl prvním, který byl v podstatě zavlečen dolů do podzemního labyrintního prostoru. Zde uviděl několik bytostí, které svou charakteristikou silně připomínaly tzv. „bytosti greys“. Schneider byl totálně vyděšený a v sebeobraně do jedné z těchto entit vystřílel celý zásobník z pistole, kterou měl u sebe.

Výslednou reakcí bylo, že jiná z těchto bytostí použila jakousi částicovou zbraň, která u Philla Schneidera způsobila velkou dávku ozáření, která byla podobná radiaci kobaltu, ale výrazně agresivnějšího charakteru. Jeho plíce byly popálené a na hrudi se mu vytvořila obrovská jizva, kterou často ukazoval na svých přednáškách. (některé jsou dostupné i na videích google.com). Stejně tak dopadly i prsty na jeho levé ruce. Nakonec se mu podařilo přece jen zachránit, ale strávil radio terapeutické izolaci více jak 400 dní.

Podle velmi důvěryhodných informací dne 13. února 1948 se nedaleko Aztecu v Novém Mexiku zřítil neznámý létající objekt. Později se ukázalo, že byl vyroben z naprosto neznámého a velmi lehkého kovu, který byl podobný hliníku. Uvnitř mělo být nalezeno několik „ET“ typu plazovce. Ovšem velmi závažné je, že uvnitř tohoto zařízení se našlo velké množství částí lidských těl. Tento případ byl označen jako „přísně tajný“ a byly na něho uvaleny sankce o hodně radikálnějšího charakteru než na konkurenční případ v Roswellu.

Hned následující den po incidentu (objekt byl pravděpodobně sestřelen americkou armádou) začala vláda s intenzivním výkupem pozemků od místních vlastníků půdy. Svědci z Aztecu také pozorovali velké množství krytých kamionů, které se po několik dní pohybovaly v místě kolize. Podle informací, které mám k dispozici byl objekt převezen na vojenskou základnu leteckých sil Spojených Států Wright Patterson. Disk disponoval jistým nám neznámým rotačním zařízením, které se pohybovalo kolem centrální statické konstrukce objektu.

Lidé v oblasti Aztec jsou velmi skoupí na informace týkající se popisu rozbitého disku. Jsou totiž do současné doby sledováni americkou armádou.

Mám k dispozici informace o incidentu, který se odehrál během vietnamské války v Kambodže v roce 1972. Tým americké armády pro speciální operace, který byl na hlídce, se setkal s něčím nesmírně zvláštním. Narazil na jakési zvířecí bytosti, které nemohly pocházet z této planety, jenž manipulovali s jakýmisi těly (zřejmě lidskými), které vkládaly do jakýchsi zvláštních kovových obalů. Došlo ke konfliktu, který se stal osudným pro obě dvě strany. Přesto se neznámým bytostem podařilo ustoupit do bizarního létajícího objektu i s kovovými obaly. Je pochopitelné, že na případ bylo velmi rychle uvaleno absolutní informační embargo.

Jeden z mých kontaktů ve Walesu, o kterém budu hovořit jako o osobě „D“, abych ochránil jeho identitu byl svého času osloven elitní zpravodajskou organizací, která vystupovala pod krycím názvem „Group 5-8“. Tato skupina byla vytvořena Margaret Thatcherovou v osmdesátých letech 20. Století s tím, aby intenzivně pracovala na zvláštnostech jistého mimozemského objektu, který havaroval v Británii. Toto je poprvé, co následující informace jsou sdělené na veřejnosti.

I když „Group 5-8“ byla ustanovena Margaret Thatcherovou, šlo v podstatě o jednotku, jenž byla přímo řízená OSN. Člověk z této jednotky, který se jmenoval George, ukázal mé kontaktní osobě speciální průkaz s hologramem OSN. George pak jezdil s osobou „D“ na tajná setkání.

Při jedné příležitosti George ukázal osobě „D“ fotografie dvou zmrzačených osob, které byly nalezené nedaleko přísně střežené podzemní základny Breaken ve Walesu. Šlo zároveň o uzavřenou oblast, kde byla dlouhodobě zaznamenávána intenzivní aktivita UFOs.

Na fotografiích byla šestnáctiletá dívka a mladý muž, který mohl mít okolo dvaceti let. Ten měl odstraněné genitálie, oční bulvy, rty a na jeho těle chyběla polovina kůže. George naznačil, že v oblasti tábořiště, kde oba dva lidé zmizeli, se pravidelně objevoval blíže neurčený dodávkový vůz.

Osoba „D“ po tomto setkání po mnoho týdnů trpěla noční můrou. Následně bylo zjištěno, že „D“ je pravidelně sledován supermoderním dodávkovým vozidlem s modrými světly. Jsem přesvědčen o tom, že šlo o technologii NSA.

V následujících dnech bylo osobě „D“ jakýmsi anonymem vyhrožováno po telefonu. Pokud prý pustí jakoukoliv informaci, bude jeho dům spálen společně s ním. Zanedlouho se ozval panu „D“ George s tím, že jeho život je ohrožen a doporučil mu co nejdříve zveřejnit všechno, co ví a tak se ochránil. Hned následující den se v jeho bytě objevil instalatér s tím, že potřebuje zkontrolovat vodovodní potrubí. Když odešel, vznikl v domě požár, ve kterém uhořel „D“ i se svou manželkou. Dům byl zcela zničen a vyšetřovatelé od hasičů zjistili, že ohnisko požáru vzniklo na zcela nepochopitelném místě a příčina požáru nebyla nikdy dostatečně dobře vysvětlena.

Ještě před smrtí osoby „D“ jsem měl možnost nahlédnou do některých protokolů „DUMB“, kde se psalo o rozsáhlém vyšetřování, které se týkalo zmizení dětí ve vesnici Zennor v Cornwallu. V šedesátých letech minulého století zde bylo evidováno časté setkání s cizí inteligencí a to především v blízkosti mořských útesů. Souběžně s těmito skutečnostmi byla od civilních osob hlášena tajná vojenská aktivita. Podle místních svědků celá řada objektů UFOs vystupovala přímo z moře.

 

(4)

24.07.08   James Casbolt

Ještě před smrtí osoby „D“ jsem měl možnost nahlédnout do některých protokolů „DUMB“, kde se psalo o rozsáhlém vyšetřování, které se týkalo zmizení dětí ve vesnici Zennor v Cornwallu. V šedesátých letech minulého století zde bylo evidováno časté setkání s cizí inteligencí a to především v blízkosti mořských útesů. Souběžně s těmito skutečnostmi byla od civilních osob hlášena tajná vojenská aktivita. Podle místních svědků celá řada objektů UFOs vystupovala přímo z moře.

Před dvěma roky byl v oblasti Devonu a Cornwallu realizován tajný policejní projekt, který vynesl na světlo další „tajemství“. Specializovaný policejní tým dlouhou dobu vyšetřoval zprávy o zmizelých dětech v těchto oblastech. Nakonec se podařilo nalézt hromadný hrob těchto dětí. Toto je také velmi důvěrná informace, kterou jsem získal od kontaktní osoby „D“. Tato informace se nikdy nestala oficiálně prezentovanou a bylo přísně dohlíženo na to, aby se nedostala na veřejnost.

Osobně jsem přesvědčen o tom, že policie jde špatným směrem. Jde o to, že velmi mnoho podivných aktivit se váže pod zem. Je to na první pohled neuvěřitelné, ale je to tak. Existuje velmi mnoho indicií od různých osob, které toto tvrzení přímo anebo nepřímo podporují. Tak například básník D.H. LawrenceAleister Crowley jenž byl ve své době mimo jiné aktivním agentem anglické zpravodajské služby trávil velmi mnoho času právě v oblasti Zenor. prakticky pokaždé když trávil svůj volný čas na své malé chatě v Zenoru slyšel jasné výbuchy přicházející hluboko z podzemí.

Jak jsem již několikrát zmínil je MI6 i CIA dlouhodobě zapojená do programu spolupráce s cizími formami inteligence a osobně jsem pevně přesvědčen, že ve své době byl do těchto záležitostí zapojen i Crowley. Právě v oblasti Zenor byl aktérem mnoha tzv. „satanských rituálů“ (ukazuje se, že existuje velmi úzké propojení mezi satanismem, greys a reptilian inteligencí). Proslýchá se, že na tomto místě během jednoho takového rituálu na mozkovou mrtvici žena, která se jmenovala Ka Cox. Její manžel prý zešílel a skončil v ústavu pro choromyslné v Bodminu. Muž totiž neustále tvrdil, že v průběhu rituálu v domě se objevilo několik bytostí, které měl plazí vzhled. Neméně zajímavá skutečnost je, že zanedlouho z příslušné policejní stanice zmizel kompletní vyšetřovací spis týkající se tohoto případu.

Zřejmě málokdo ví, že Aleister Crowley navštívil místo známí jako Montauk nedaleko New Yorku a to ve chvíli, kdy přísně utajovaný projekt stejného jména, který se zabýval manipulací prostoročasem, byl v plném proudu. Není od věci, že v silové planetární geofyzikální mřížce, která byla pevnou součásti projektu, se nacházely navigační údaje oblasti Zenor.

V souvislosti s případem ztracených dětí, o kterém jsem se před chvíli zmínil mi pan „D“ sdělil, že po několik týdnů zažíval situace, kdy mu jakási světla svítila skrze okna do ložnice v jeho domě. To je jedna z klasických praktik zastrašování zpravodajských služeb. Pan „D“ se ve výše uvedeném případu dost intenzivně angažoval. V rámci uvedených skutečností jsem se skutečně jen lehce dotkl povrchu onoho celého temného pozadí lokality Zenor. Jsem ovšem přesvědčen o tom, že v blízké budoucnosti vyplynou na veřejnost souvislosti podstatně zásadnějšího a podrobnějšího charakteru.

Takže jaký záměr tedy stojí za nevysvětleným mrzačením lidí anebo jejich neobjasněným pohřešováním? Mnohé z hypotéz naznačují, že to jsou především samotné potřeby  grey a reptiliánů, kteří k svému přežití potřebují jisté enzymatické sekrety a hormony, které jsou vázané na žlázový systém lidské bytosti. Jde sice o myšlenku velmi bizarního charakteru, ale zcela určité stojí za hlubší prozkoumání a zamyšlení.

V tomto ohledu bych chtěl upozornit na video z jedné z místností podzemní základny Dulce na kterém jsou patrné bytosti Greys umístěné v jakýchsi tancích ve chvíli osmotického přijímání důležitých esencí. Příslušný snímek je možné shlédnout na těchto internetových stránkách http://www.crowdedskies.com/dulce_papers.htm (Je samozřejmě velmi diskutabilní do jaké míry má tento materiál skutečnou vypovídající hodnotu, pozn. J.CH.).

Další podrobné informace na tato témata poskytují ve svých materiálech především výzkumníci Bill Hamilton a Jason Bishop, který často vystupuje pod přezdívkou „TAL“. Dozvíme se, že podzemní vojenské zařízení „Dulce“ má přinejmenším sedm pater, přičemž šesté a sedmé patro je spojováno s poměrně podivnými informacemi které se týkající celé řady různých, především genetických experimentů. Pro podrobnější studium těchto aspektů doporučuji nahlédnout do materiálu výše uvedených osob.

Další osobou, která byla velmi silně zapojená do problematiky tajných vojenských podzemních komplexů na území Spojených Států je Thomas Castello. Tento muž pracoval přes sedm let pro společnost, která se jmenuje „Rand Korporaci“ v Kalifornii. V roce 1977 byl převelen právě do již jmenované základny Dulce. Sám odhadl, že v tehdejší době se pohybovalo uvnitř tohoto komplexu neuvěřitelných 18000 bytostí greys. Tento odhad vycházel z osobní analýzy dokumentů, se kterými v rámci své činnosti přišel do kontaktu. Podle jeho vyjádření se na této základně pohybovala také minoritní část ryze plazí inteligence reptiliánů.

Thomas Castello ve svých materiálech dále uvádí, že věděl o sedmi podzemních patrech Dulce, ale zároveň se vyjádřil, že je přesvědčen o tom, že základna může ve skutečnosti disponovat větším množstvím pater. Dále uvedl, že mimozemská inteligence se nacházela především na patrech pět, šest a sedm. Existuje zde pouze několik nápisů v anglickém jazyce jinak vše je vedeno v jakémsi cizím univerzálním jazyce, který je charakteristický svou specifickou „hieroglyfickou“ strukturou. Thomas Castello také několikrát zdůraznil, že existuje velmi sofistikované podzemní spojení mezi základnou Dulce v Arizoně a komplexy Area 51 v Nevadě, Taos, Datil v Novém Mexiku, Colorado Springs a Creede Colorado.

(Nezávislý internetový magazín Matrix-2001 připravuje rozsáhlý seriál reportáží o podzemním komplexu Dulce s velmi zajímavými informacemi. Seriál by se měl na stránkách magazínu objevit od září 2008, pozn. J.CH.).

 

(5)

05.08.08   James Casbolt

Thomas Castello propašoval mnoho věci z podzemní vojenské základny Dulce ještě před tím, než se mu podařilo uniknout. Jde celkem o 27 listů s fotografiemi cizí inteligence a různých detailů z genetických experimentů. Mezi materiálem je také jedna videokazeta z vnitřního kamerového systému, která zahrnuje mnoho detailů vnitřních prostor tohoto zařízení. Dále pak 25 stran různých diagramů, chemických vzorců, schémat a popisů mnoha předmětů patřící do vybavení cizí inteligence. Součásti materiálu jsou také kopie vládních úmluv s ET a to včetně podpisů.

Dvě strany původních dokumentů, které podepsal Ronald Reagan. Každá strana obsahuje Reaganův podpis plus podpisy ještě dalších politiků a další čtyři podpisy v neznámém jazyce patřící zřejmě zástupcům ET. Thomas Castello také popisuje speciální laserovou, která byla použita orgány tajné bezpečnosti uvnitř základny Dulce.

Všechny tyto materiály a mnohé další se nachází v pěti speciálně zapečetěných plastikových kontejnerech se speciální atmosférou. Ty se nacházejí v pěti různých lokalitách střežených pěti různými jednotlivci, které jsou známí pouze Thomasi Castellovi.

Je mi jasné, že tito lidé se bojí propustit tyto důkazní prostředky poté co manželka Thomase Castella byla i s dítětem unesená. Zanedlouho poté v oblasti Puerto Rico zmizel i Castello (v současné době se předpokládá, že je mrtvý). Následuje část rozhovoru s Thomasem Castellem dříve než za záhadných okolností zmizel.

„Já říkám, že v této zemi existují zástupci mimozemských inteligencí a to v několika podzemních základnách. V těchto místech se dějí hrozné věci. Pokud zemřu, existuje dostatek zabezpečených důkazů o této skutečnosti. Požaduji, aby vláda USA přiznala skutečný stav věci. Je mnoho kolegů, kteří pracují v podzemní základně Dulce a já se je pokusím vyzvat k tomu, aby se ozvali anonymně. Lidská společnost na této planetě se nutně musí dozvědět pravou skutečnost o tom, co se v těchto podzemních zařízeních odehrává.

  Rand Korporace, která je zapojená do konstrukce a výstavby těchto podzemních základen uvolnila tzv. „Roperovu zprávu„. Mimo mnoho jiného tato zpráva říká, že podle jistého výzkumu byl v prostředí USA unesen zřejmě až každý desátý člověk, kterému poté byla vymazána paměť. Tato zpráva byla rozeslána k 110 000 klinických psychiatrů v USA.

„Roperova zpráva také naznačuje, že mnoho žen mohlo být znásilněno plazími formami ET v důsledku jejich genetického programu. Je zajímavé, jak jsou tyto skutečnosti zcela nezávisle podporovány mnohými nezávislými badateli, ale i vědci v oblasti psychologie jako je např. dr. John Mack. V současné době existuje ve Spojených Státech skupina asi 90 nezávislých vědců v oblasti psychiatrie, kteří se snaží vytvořit organizaci, která by veřejně odtajnila skutečnosti o této situaci.

Podle všeho se ukazuje, že toto všechno je důsledkem série tajných úmluv vlády a ET. „Roperova zpráva“ sděluje, že zhruba 99.3% unesených v tomto genetickém mimozemském programu jsou ženy a pouze 0.7% jsou muži.

Osobně jsem viděl dokumenty zpravodajských služeb týkající se studia tohoto plazího problému, které ukazují, že tyto složky jsou zcela nepokrytě zapojené do této genetické sabotáže lidské rasy. Další utajované studie hovoří o tom, že speciálně zainteresované americké, britské a ruské vojenské složky sestřelí zhruba jeden létající objekt reptiloidní rasy měsíčně a pomocí částicových paprskových zbraní, které byly vyvinuty ze základů původní Teslovi technologie.

Mám také informace o tom, že rusové mají na ploše několika fotbalových stadionů uložené ohromné množství poškozených mimozemských technologií především pak z létajících objektů. Američané, Britové a Rusové se stali velmi spřízněnou aliancí, co se týče různých mimozemských programů v prostředí naší planety. Studená válka mezi tehdejší SSSR a USA byla prý v podstatě předstíraným nepřátelstvím a podvodem, tak aby tyto vlády mohly vyvíjet programy vývoje jaderných zbraní, aby mohly čelit potenciální mimozemské hrozbě.

Ředitelství tajné mezinárodní instituce, která se zaobírá problematikou ET se nachází v Ženevě ve Švýcarsku. Výkonný orgán této instituce je složen ze zástupců vlád, kteří jsou zároveň aktivní jako členové mezinárodní skupiny, která je známá jako Bilderberg. Jak jsem již řekl, Britové, Američané a Rusové pracují velmi těsně, co se týče eliminace potenciální mimozemské hrozby. Problém je v tom, že politické, ekonomické a vojenské síly těchto mocností jsou roztříštěné do dvou frakcí. Ta první se snaží hrozbě čelit, ale ta druhá naopak se snaží s inteligenci Greys a Reptilián spolupracovat a těžit s této situace ve svůj vlastní prospěch.

Podle velmi důvěryhodného amerického vládního zmocněnce se velmi zásadní schůzky výše uvedené tajné organizace prý odehrávají v ponorkách, které zaparkují v pomořských prostorách pod polárním ledovcovým polem.

 

(6)

18.08.08   Jaroslav Chvátal

V souvislosti s pokračující gruzínskou krizí v geografickém trojúhelníku Gruzie-Jižní Osetie.Abchazie se prakticky během několika dní velmi radikálním způsobem vyhrotila geopolitická situace mezi nejsilnějšími mocnostmi našeho světa. Pomineme-li vyhrocení dlouhodobé napjaté situace mezi Ruskem a Gruzií, musíme konstatovat, že vztahy mezi Ruskem a Spojenými Státy se dostaly do kvality, která nemá daleko od „studené války“. Bohužel skoro analogická situace nastala mezi Ruskem a EU (i když mezi jednotlivými členskými zeměmi tohoto evropského uskupení existují velmi propastné názory na nastalou situaci). Nelze však ani pominout jakousi podivně urychlený podpis (v kontextu s dosavadním vývojem) existence americké raketové základny v Polsku a stejně tak kvapný návrh Ukrajiny, která je rozhodnuta předat Američanům celý protiraketový arsenál. V hodnocení posledních událostí v Gruzii je společnost neuvěřitelně polarizovaná. Podaří se nám někdy proniknout pod povrch těchto událostí a pochopit skutečné záměry světových mocností? V posledních dnech se dostaly z Vladikavkazu na veřejnost skutečnosti, které dávají do širších souvislostí a většího kontextu strategii generál plukovníka Anatolije Nogovitsynova, který se chystá čelit západní invazi směrem do chráněné enklávy v oblasti Jižní Osetie.

Podle těchto informací došlo dne 8. srpna 2008 k nevyprovokovanému útoku speciálních gruzínských vojenských jednotek za tiché podpory USA do prostředí Jižní Osetie. Tato agrese, která si vyžádala smrt přes 2000 nevinných civilistů, měla být záměrně načasována na dobu, kdy premiér Putin nebyl přítomen v Moskvě, jelikož se účastnil slavnostního zahájení Olympijských her v Číně. Síly, které stály za tímto útokem, byly přesvědčeny o tom, že Rusko prostě nebude schopné rychle reagovat plnou mírou na aktuální záměry gruzínsko-americké akce. Jenže proti těmto plánům skutečná realita dopadla zcela jinak.

       Americký vůdce a jeho váleční partneři nicméně hrubě podcenil reakci Ruska, ale i samotného Putina, který ve chvíli, kdy se dozvěděl o agresi Gruzie v oblasti Jižní Osetie, přímo konfrontoval prezidenta Bushe. Dokládá to dokonce i přímé svědectví australského premiéra Kevina Rudda:

„Pan Rudd v jednom z rozhovorů, které v Číně uskutečnil sdělil, že seděl pouze dvě řady za Mr.Bushem, který měl „velmi živý“ rozhovor s premiérem Putinem v souvislosti s ruskou vojenskou reakcí na situaci v Jižní Osetii týkající se postupu ruských vojsk do tohoto regionu. Dále premiér Rudd doslova sdělil, že americký prezident Bush přesně ve chvíli, kdy se ve vstupu na stadion „Ptačí hnízdo“ řadili atleti jednotlivých zemí, opakovaně cosi velmi důrazně vysvětloval“.

Putin jen s největším hněvem oponoval s tím, že útok na Jižní Osetii byl plánován v režii západních sil jako úskočný manévr, který má alespoň částečně zakrýt pravý cíl Američanů. Tím by s největší pravděpodobností měl být omezený jaderný úder na nukleární zařízení uvnitř Iránu s tím, americký prezident v tomto ohledu již vydal sérii důležitých pokynů.

Putinova rychlá vojenská odpověď přiměla Bushe, aby se urychleně spojil s vrcholným vojenským velením s tím, aby byly urychleně zastaveny jeho aktuální válečné plány. Dále rozhodl o odstranění velmi vysokého amerického důstojníka, který zřejmě konspiroval s Bushem ohledně jeho šílených plánů. Podrobnější informace se můžeme dočíst prostřednictvím „Associated Press News Service“ kde se mimo jiné píše:

„Velitel námořního leteckého průzkumu Cmdr.Shawn Bentley, který zároveň poskytoval prezidentovi a ministrovi obrany schopnost řídit nukleární zbraně ze vzduchu byl uvolněn ze služebního poměru pro ztrátu důvěry a to pouze tři měsíce poté co přijal toto zaměstnání.“

Američtí vojenští velitelé se dokonce snažili uklidnit Putina „bezprostředně“ po výzvě Izraele směrem k USA o pomoc a podporu v boji proti Iránu. Podrobné informace lze nalézt v čínském „Xinhua News Service“ kde se můžeme také dočíst:

„Deník Ha´aretz uvedl, že izraelský mluvčí vlády sdělil, že americká administrace odmítla izraelskou žádost o technické prostředky a podporu v útoku na íránská nukleární zařízení. Zpráva také říká, že Američané prostudovali tuto žádost, která byla poskytnuta na nejvyšší úrovni. To by naznačovalo, že Izrael se nachází v pokročilé fázi příprav na tuto akci. Amerika svým odrazovala Izrael od jeho úmyslu s tím, že by takový útok podkopal americký zájem“.

Svým způsobem je důležitá ještě další okolnost. Ruská tajná služba „FSB“ zatkla vysokého důstojníka gruzínské rozvědky, který detailně popsal americký plán teroristické kampaně namířené proti Rusku.

Bohužel je evidentní, že situace na středním východě se přiostřuje. Konflikt v Gruzii přiblížil svět zase o krok blíž na osudové rozcestí. Chtělo by se mi říci, že osud máme ve svých rukách. Tak jen doufám, že tomu tak skutečně je.

Hlavní zdroj: www.whatdoesitmean.com

Další zdroje: www.theaustralian.news.com.au/beijing_olympics/story/0,27313,24156469-5014197,00.html

                    http://uk.youtube.com/watch?v=mBMQufrBWdg&feature=related

                    http://ap.google.com/article/ALeqM5iKDcgevZDggHCdTkRzapHfQC_a2wD92H4SBG3

                    http://news.xinhuanet.com/english/2008-08/13/content_9270603.htm

Převzato:  www.matrix-2001.cz

/ Podzemní základny / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz