Kategorie: 2012

2012

APOKALYPSA

Znalosti o vesmíru zatím nejsou tak dokonalé a dalo by se říci, že jsme někde na začátku poznání. Nejde ani tak o nějaký Big Beng nebo zda je vesmír konečný či nekonečný, to nás zase tak moc netíží. Mnohem důležitější je to, co nás může z vesmíru potkat v bezprostřední blízkosti a budoucnosti. Zvykli jsme si na to, že sem tam padá nějaká hvězda, tedy meteorit, a přejeme si něco pěkného s nadějí, že se nám to splní. Bereme na vědomí, že existují větší a mnohem větší tělesa, která do nás mohou ťuknout. Dokonce počítáme s tím, že taková tělesa mohou způsobit nemalé pohromy a katastrofy, tak nějak jsme s tím smířeni. V minulosti Země se to stalo zřejmě mnohokrát.

Jsou ale skutečnosti, které mohou změnit poznání o celé naší sluneční soustavě. Netvoří ji totiž jen jedno slunce, ale je soustavou dvou sluncí. To velké, co nás hřeje, nám dává život.  Druhé je malé, napůl vyhaslé, malý hnědý trpaslík (s docela slušnou energií a větší než Jupiter či Saturn). V pradávné minulosti se stal satelitem našeho známého slunce a přináší změny zásadního charakteru. Řeknete si, co to je za novinky a nesmysly!

Ona to zase taková novinka není. Pokud bychom byli moudří a vnímali odkazy starých kultur a civilizací, které nám tu zanechaly stovky či spíš tisíce důkazů, měli bychom alespoň nějaké povědomí o tom, co nás čeká. Dokonce i nejčtenější kniha světa, Bible, o mnohém hovoří a varuje. Od počátku padesátých let 20. stol. měla zajímavé informace vláda USA, později i NASA, ale tyto poznatky byly světové veřejnosti utajeny a v souvislosti s tím i mnoho jiných, pro tuto planetu a lidstvo zásadních. Mnoho informací přišlo i od mimozemských civilizací, které nás chtěli varovat a dát nám rady, jak se na příchod neznámého objektu připravit. Bohužel, vše bylo utajeno a tají se dodnes.

Co takové informace pro nás znamenají? Možná nic, možná nás to posune v poznání jako mnohdy před tím o kousek dál, hlavně v duchovním vývoji, kde jsme tak trochu pozadu. Možná nás ten vesmírný objekt jenom počechrá, způsobí potopu světa, sem tam vybuchne nějaká sopka. Pak zase odletí a my v pohodě s nějakým šrámem přežijeme a všechno jde dál. Ale může se taky stát, že nás úplně zničí a celý pozemský život zanikne. Je vypočítáno a prorokováno, že tento objekt nás má minout koncem roku 2012.

O konci světa máme mnoho různých varování z minulosti i současnosti. Konec jedné éry nebo světa dokládá aztécký a hlavně mayský kalendář, který končí právě 21.12.2012, takže americké kultury a staré civilizace o „hvězdě přinášející zkázu“ věděli. Summerové tento vesmírný objekt pojmenovali NIBIRU a věděli, v jakých časových intervalech se vrací a co může jeho přítomnost způsobit. Věděli o tom i Egypťané a měli tuto hvězdu ve svém znaku. Všechny staré civilizace a kultury po celém světě a v různých obdobích tyto znalosti měly. Je pravděpodobné, že díky blízkému poslednímu průletu zanikla bájná Atlantida a možná předtím země Mu. A nejsou to jen vyspělé civilizace. Informace předávané z pokolení na pokolení tisíce let existují i u primitivních kmenů odloučených od jakýchkoliv civilizací. Myslím si, že ve své namyšlenosti a někdy i hlouposti jsme nechtěli poslouchat ani vidět důkazy a odkazy zanechané našimi předky. No a teď z toho budeme v šoku.

Podle některých pramenů dochází k průletu této hvězdy NIBIRU přibližně každých 3.600 roků. Zde je nutné se zmínit, že existují dvě verze. Jednou je Nibiru planeta, a jednou hvězda (hnědý trpaslík) asi s šesti planetami. Doposud tento rozpor nebyl vyřešen. Jsou také prameny, které hovoří ještě o dalším vesmírném tělesu, který je skutečně planetou. Tato planeta se nazývá XENA, a rovněž způsobuje pohromy. Ale jsou i jiné, třeba VULKAN.

Nejsou to ovšem jenom důkazy a varování tohoto charakteru, ale byla vyslovena a napsána i varování v podobě proroctví, vizí, snů. Přesto mnozí z nás nechtěli vidět ani slyšet, dokonce i dnes. Chápu, je mnoho různých proroků, mezi nimi i falešných, v minulosti i dnes a další budou. Co nevidět se vyrojí jako houby po dešti, hlavně těch falešných. Kdo se pak v tom má vyznat, že? No, a na druhé straně, kdo by věřil na nějakou jasnovidnost, jasnozření, karty, koule. Dejte pokoj…. No a to je chyba! Místo abychom těm, co vidí, naslouchaly, raději jsme je zatracovali, ukřižovali nebo upalovali na hranicích. V každém případě astronomové obě vesmírná tělesa objevili a potvrdili. Myslím si, že naše sluneční soustava nám přinese ještě nejedno překvapení.

Nechci zabíhat do rozsáhlých podrobností. Všechny tyto informace z oblasti historie, proroctví starých i nových, informace od mimozemských civilizací, poznatky a důkazy z vědeckých i politických kruhů najdete na uvedených www stránkách i články na našem webu. Doufám, že vám na studování zbude ještě dostatek času.

Informace o desáté nebo dvanácté planetě a roku 2012, apokalypse, proroctvích a úvahách, co nám to může přinést, najdete mnoho a jsou dost závažná. Ovšem z toho všeho vyplyne zásadní otázka. Co vlastně máme dělat? Pokud nám opravdu může hrozit katastrofa, jak se máme připravit a zachránit? Proč nás nikdo neinformuje, proč o tom nemluví média, co dělají vlády a naši politici? Vědí o tom vůbec? Budou schopni zabezpečit své občany proti zkáze, jestli žádnou neočekávají?  Na to je jednoduchá odpověď. Nic, tedy relativně nic, ani nemůžou a nechtějí. Jestli něco vědí a nechávají si to pro sebe, je to zločin. Jestli něco vědí a nesmějí to  zveřejnit, aby třeba nevznikla panika, je to pořád zločin, i když z vyšších pozic nařízený. Mohou poslechnout, nebo odmítnout poslušnost, to je na jejich svědomí. Jestli něco vědí jako společensky „nadřazená“ vrstva, která v tom jede s „vrchním velením“, je to těžký zločin a spiknutí se rozšiřuje do nejnižších řídících článků na planetě. Že by měli tolik prostoru v podzemí?! My obyčejní máme opravdu na výběr…

NIBIRU nebo pojmenovaná astronomy planeta X, je mnoha různými astronomickými přístroji lokalizována (poprvé v roce 1982), dokonce existují snímky z různých míst (Japonsko, Rusko, USA). Už před mnoha lety byly astronomy zjištěny anomálie kolem Pluta, způsobené větší neznámou gravitací. Zatím je planeta X někde relativně daleko za Plutem, ovšem za pár let bude nebezpečně blízko. Některé prameny tvrdí, že v momentě, kdy se dostane planeta X do orbitu Pluta, máme devadesát dní na přípravy k záchraně. Působení její gravitace je už pozorovatelné v celé sluneční soustavě, kde dochází k určitým změnám a anomáliím. Slunce začne být aktivnější, erupce budou častější a větší. Naše Země je rovněž více aktivní a můžeme to skoro denně sledovat ve zprávách z celého světa. Je teorie, že na globálním oteplování se podílí i příchod této planety X. Zvyšuje se sopečná aktivita a ozvaly se sopky, které byly v nečinnosti tisíce let (Chile). Stoupající aktivitu už nějaký čas sledují v Yellowstone v USA. Stoupá i seismická aktivita na různých místech Země, jsou stále častější.  Průvodní jevy jako tsunami jsou ničivější. Častěji řádí tornáda a hurikány, více se vyskytují extrémní projevy počasí – sucha a povodně, požáry rozsáhlých lesních ploch atd. Začíná být neklidné magnetické pole Země. Co je zvláštní, vědci dokázali, že ledovce tají od spodu, tedy od země, ne zahřívajícím vzduchem vlivem globálního oteplování. To by potvrzovalo vědeckou teorii o zahřívání jádra Země. A to je teprve začátek!

Čím blíže bude planeta X, tím více bude přibývat pohrom a extrémů všeho druhu! Pokud se už teď vyskytují takové úkazy, co se asi bude dít za pár let, až bude nejblíže?

Je mnoho informací, rovněž spekulací, ale i prognóz, výpočtů a na základě toho různých katastrofických scénářů. Mnozí tvrdí, že se nic nestane, země se jen otřepe a jedeme dál. Bůh nás zachrání!

Já osobně bych takový optimista nebyl. Rozum mi říká, že bych se měl raději připravit na to nejhorší. K tomu bych ještě dodal, že „jen ti připraveni mají šanci!“

Proberme si stručně možné katastrofické scénáře.

Už jsem popsal, co se dnes z pohledu pozemských změn děje. Aktivita všeho druhu se bude postupně zvyšovat. Bude více zemětřesení, více aktivních sopek, protože kontinentální desky se začnou více chvět, vibrovat a v seismických zlomech se zvýší aktivita až do extrému, proto i extrémní zemětřesení. To způsobí v některých aktivních zónách rozdělování, trhání země (Afrika, USA) a pohybem desek i k propadům části území. Mimo zemětřesení a zvýšené aktivity sopek dojde v pobřežních pásmech oceánů a moří k obrovským vlnám tsunami. Ty zničí obrovské části území, zalije části kontinentů a mnoho ostrovů v oceánech úplně zmizí.

Uvedu dva příklady příčiny katastrofy nevídaných rozměrů. Kanárské ostrovy jsou v postatě vysoká podmořská hora. Vulkanická aktivita na nich je známa. Počítáme, že se působením kosmických vlivů projeví v plné síle, což je více než pravděpodobné. Na svazích hory v oceáně jsou nestabilní sedimenty. Dojde k jejich uvolnění, sesuvu a tsunami vzniklé touto činností dosáhnou obrovských rozměrů. Za velmi krátkou dobu, kdy se v podstatě nic nedá podniknout pro záchranu, dorazí nepředstavitelnou ničivou silou ke všem pobřežím Atlantiku. Je vypočítáno, že až dorazí k New Yorku, zvedne se tsunami do výšky přes 120 metrů a rozdrtí a zničí vše stovky kilometrů do vnitrozemí. Myslíte, že máte šanci utéci? Přírodní park Yellowstone, je krásný kus země, jenže jeho součástí je obrovská past pro lidstvo. Aktivita snad největšího vulkánu na Zemi stoupá, to je prokázané. Vědci vypozorovali, že vulkán je periodicky aktivní a ve své erupci má zpoždění. Pokud se aktivita zvyšuje, může dojít k erupci působením přibližující se planety X. Vědci tvrdí, že výbuch tohoto spícího vulkánu by byl schopen zničit Zemi, ne svými otřesy a lávou, ale plyny a popelem, které se dostanou do atmosféry. Černé mraky zahalí celou Zemi a ohnivá smršť ji po výbuchu celou obletí. Zmizí slunce, teplo a postupně veškerý život. Vše zmrzne nejméně na třicet let. Z pohledu a poznatků geologie se taková událost už stala mnohokrát. Země nám ovšem nachystala mnoho jiných pastí, například se mohou uvolnit obrovské zásoby metanu, uložené na dně oceánů, což může způsobit právě extrémní předpokládané zemětřesení. Vzplanutí nahromaděného metanu v atmosféře by zapříčinilo gigantickou ohnivou smršť, kterou by nikdo nepřežil. Takových pastí a patiček je mnoho.

Další velmi důležitá věc, která se předpokládá nejen z pohledu vědy, je přepólování země. Geologové vědí, že k takové události na Zemi rovněž v určité časové periodě rovněž dochází. Výsledky veškerých výzkumů nasvědčují tomu, že by k němu mělo dojít v nejbližší době, žádný expert ale nedokáže odhadnout, jak se to projeví a jak bude dlouho trvat. Teď už bychom měli důvod, proč k přepólování dochází. Může ho odstartovat obrovská gravitace planety X.

Co se může stát? Je mnoho variant z různých pramenů, vědeckých, podložených výzkumem, od jasnovidců a proroků i od mimozemšťanů. Existují dokonce i mapy předpokládaných změn, které mají nastat na naší zemi po přepólování. V podstatě se všichni shodují v tom, že severní a jižní pól bude jinde, než je dnes. Předpokládaná oblast jižního pólu bude v místech, kde se dnes nachází Indie, severní pól by měl být v Tichém oceáně západně od Chile (pokud najdete a prostudujete studie vědců o posouvání magnetických pólů z pohledu historie, dojdete k závěru, že tyto póly do těchto míst pozvolna směřují). Rovník by procházel středem Atlantiku a na druhou stranu do Pacifiku. Podle této verze by se naše území ocitlo v subtropickém pásmu na jižní polokouli. Z těchto důvodů logicky velmi rychle roztají obrovské zásoby ledu na severním a jižním pólu. Vědci tvrdí, že by hladiny světových oceánů v tomto případě stouply minimálně o 14 metrů. Mimozemšťané, jasnovidci a proroci tvrdí a předpokládají, že hladiny světových oceánů relativně rychle stoupnou až o 100 metrů. Já bych pro jistotu počítal s těmi 100 metry. Mapy můžete prozkoumat na některých doporučených www stránkách. Některé mapy si můžete prohlédnout na našem webu v sekci MAPY.

Jaké bude mít přepólování důsledky? Jisté prameny tvrdí, že v momentě přepólování vymizí částečně nebo úplně zhruba na tři dny magnetické pole země. To způsobí pronikání tvrdého a smrtelného kosmického záření, které může zahubit vše živé na povrchu planety, a k tomu přidejme možnost fotonových tornád z erupcí na slunci, magnetických bouří, zapříčiněných  blízkou gravitací planety X. Zastaví se rotace Země a tím dojde k utržení zevního pláště od jádra planety. V momentě, kdy se znovu objeví nové magnetické póly a na jiných místech, změní se i směr rotace Země. V současné době se kontinentální desky pohybují na tekutém jádru planety ve směru rotace. Po té bude ovšem rotace příčná a kontinentální desky se dají do pohybu příčným směrem. Nastanou obrovské geologické změny a musí se stát to, co bylo popsáno výše o katastrofách, k tomu ovšem přibude celosvětová potopa světa nevídaných rozměrů. Jsou teorie, že poslední potopa světa dosahovala od současné hladiny moří přes 170 m výšky. To by znamenalo, že byla zaplavena obrovská území. Je tu ještě jedna důležitá teorie. Hladiny světových moří jsou v oblasti rovníku vyšší než jinde z důvodů odstředivé síly způsobené rotací Země. Pokud se póly posunou do jiných míst, jak uvedeno během několika dnů, dojde k přemístění obrovských mas vody, způsobenému odstředivou silou v jiných místech. K dokreslení to ale není vše. Při zastavení rotace Země se dají vlivem setrvačnosti do pohybu všechny světové oceány. Gigantické slapové vlny vzniklé ve velice krátké době, by zaplavily několikrát za sebou po celém světě obrovská území do velkých nadmořských výšek. Je vypočítáno, že by vlny dosahovaly 1,5 – 2 km výšky. K tomu je nutné připočítat rychlost těchto slapových vln, která by se rovnala původní rotaci Země, rovnající se několikanásobně rychlosti zvuku. Možná to vysvětluje, jak se při poslední potopě světa dostali mušle a zbytky různých mořských živočichů do míst vysoké nadmořské výšky And k jezeru Titikaka. NASA a armáda USA doporučuje vybudovat úkryt v nadmořských výškách nad 500m. Bude to ale stačit?

Můžeme jen ztěží tušit a odhadovat, co způsobí samotná blízká gravitace planety X. Je známo, že měsíc v úplňku je schopen svou gravitací zvednout nejen hladiny světových oceánů a moří třeba o dvanáct metrů, ale i pevninu až o jeden metr. Co způsobí blízká gravitace tak obrovského kosmického tělesa většího než Saturn? Nechci to ani domyslet! Myslím si, že to, co je popsáno v Bibli o jezdcích z apokalypsy, je pohádka proti tomu, co se může stát a pravděpodobně stane. „ŽIVÍ BUDOU ZÁVIDĚT MRTVÝM“!

A ještě jedna důležitá věc. Uvědomujete si, jak jste závislí na všech technických vymoženostech dnešní civilizace? Na všech obyčejných, dnes pro vás zcela samozřejmých věcech. Přemýšlejte a zamyslete se nad tím, rozhlédněte se kolem. Elektřina, plyn, voda, benzín, nafta, vzduch, televize, počítač, rádio, auto, vlaky, letadla, sůl, chleba nebo třeba běžné toaletní věci jako mýdlo, toaletní papír, pleny, dámské vložky. Nebo různé služby a výhody, lékaři a nemocnice, obchody, výrobny všeho, na co si vzpomenete, příroda, zpěv ptáků…………. To všechno najednou zmizí. Proč? Vznikem popsaných apokalyptických katastrof všechno to, na co si vzpomenete, přestane fungovat. Nejdříve přestane fungovat veškerá elektronika a věci, které ovládá a řídí. Dále, z bezpečnostních důvodů se odstaví elektrárny, hlavně ty atomové, z kohoutků přestane proudit voda, plyn a všechno, co je třeba pro pohon, nebude ropa ani benzín, zastaví se jakákoliv výroba, doprava a veškeré dodávky čehokoliv. Za peníze nic nekoupíte, nebudou mít žádnou cenu a ani nebudete mít co kupovat. Všechno se zhroutí a nastane totální světový kolaps. K čemu vám ty zbývající věci budou? Dokážete domyslet, co se bude dít dál?

Vzhledem k výše popsanému jsou vypracovány katastrofické scénáře a prognózy. Předpokládá se, že dvě třetiny populace Země budou v důsledku geologických a kosmických změn zničeny. Dalších 20% zemře během půl roku důsledkem hladu, vlhka, záření, spadu vulkanického popelu a nemocí epidemického charakteru. Předpokládá se, že přežije zhruba asi 10% populace. Musíme připočítat ještě jeden důvod další likvidace lidí a to jsou války a boje, které zákonitě vzniknou na všech místech Země. Proč? Dojde k fatálnímu boji o život – o jídlo, vodu, úkryty, o území při stoupajících hladinách světových oceánů, moří a vod. Těch zhruba 600 miliónů lidí z 6 miliard, kteří přežijí, kdo myslíte že to budou?

Protože „všechno je spojeno se vším“, je nutné v této souvislosti prostudovat doporučené www stránky pojednávající o Illuminátech, novém světovém řádu a podzemních základnách. Ti slušní lidé, co přežijí, nemají ještě vyhráno a boj neskončí. To, co následně na nás ti parchanti Illumináti chystají, není nic veselého.

K apokalyptickým scénářům patří i tajné projekty související s možnou záchranou právě těch 10% populace. Ptal jsem se, kdo to asi má být? Kdo vládne tomuto světu a Zemi? Illumináti! A ti vládnou většině vlád, nadnárodním společnostem, bankám, kartelům, korporacím na této Zemi. Ti ovládají daňové poplatníky prostřednictvím vlád, stran, politiky a hospodářství. Tito lidé si budují po celém světě a ve všech zemích už dlouhá léta z našich daní podzemní úkryty, tunely a celá podzemní města. USA je provrtáno v podzemí jako ementál. Tisíce a tisíce kilometrů. V Rusku se buduje na Urale podzemní město. Nedávno jeden politik z Norska prozradil, že vláda tajně buduje rozsáhlé podzemní město. Budují se podzemní Archy na uskladnění a záchranu rostlinného genofondu. Například v USA vynalezli k tomuto účelu speciální velkoprofilové tunelovací zařízení, poháněné atomovým reaktorem, který pomocí speciální technologie vypaluje horninu tak, že se úplně roztaví a stěny se nemusí nijak upravovat, jsou hladké jako sklo. Rychlost tunelování touto technologií je 1,5 až 6 mil za den. Nevěříte? Můžete si najít americký patent, ten existuje a já ho četl. Ve světě se dějí ještě jiné zajímavosti. Podle výše uvedených map lze zjistit, jak bude vypadat nové uspořádání vodstva a pevnin. Je na nich jasné, která místa na planetě zůstanou po destrukci slapových vln relativně nedotčena a která se zásadně změní. Například vlivem tání ledovců jižního pólu se odlehčí Antarktida a část Austrálie a hlavně Nový Zéland, podobně Patagónine v Jižní Americe se začne vynořovat z oceánu. V Pacifiku má dokonce vzniknout nový ostrov velký jako Austrálie. Podobné to bude i v okolí Grónska.

Co se děje? Zbohatlíci, hlavně Američané, skupují již delší dobu v těchto místech pozemky, kde se dá. Je to náhoda? Mnozí obyvatelé dnešního světa, budují nebo přebudovávají podzemní zastaralé atomové kryty, skupují zásoby dlouhodobě uchovatelných potravin a jiné věci k přežití. Možná to je jen mánie způsobená internetem, ale někteří si z toho udělali dokonce docela výnosný obchod. A ještě jedna perlička od našich sousedů. Podle vyhlášky slovenského ministerstva vnitra musí mít bunkr nebo kryt každý dům, jehož stavba započala po září 2006. Stavby, v nichž bydlí přes 50 lidí, musí mít podle vyhlášky plynotěsný kryt. V podstatě každý rodinný dům musí být vybaven krytem. To je vážnější, než za studené války. Když to nebylo nutné za hluboké totality, kdy každou chvíli hrozila atomová válka, proč dnes??? Je vám známo, že by se chystala nějaká válka?

Pokud by k žádným katastrofám a apokalypse nemělo dojít, má logiku budovat po celém světě tak rozsáhlé podzemní úkryty? Ne! Já bych řekl, že jisté skupiny lidí asi vědí něco, co nám záměrně nechtějí říct, a to už pěkně dlouho. Pokud se v celosvětovém měřítku nějaký závažný problém objeví, pak vlády, prezidenti, poslanci, senátoři, politici, bohatí podnikatelé, zbohatlíci, v postatě „elity“ všech států a na celém světě vyhlásí stanné právo, pošlou do ulic armádu a policii, zalezou do děr, kde si za naše peníze budou přežívat, a nás nechají na pospas dění. Myslíte si, že by to bylo jinak? To je těch 10%! Je smutné a kruté, co všechno je naplánované, k čemu může dojít nebo snad dojde a možná za velice krátkou dobu.

Podle všeho jsme my obyčejní občané na odpis, aspoň takové jsou plány. Pokud na nás vlády kašlou, je nutné se o sebe postarat sami a zvýšit tak šance na přežití, třeba jak to dělají Američané. Možnosti ještě jsou a čas zatím taky. Ještě se dá mnoho zachránit a hlavně nevzdávat se. Nejdůležitější je mít informace a začít se podle nich řídit. Je jen na nás, na naší vůli, jaký krok učiníme. Proč se budují úkryty už tak dlouhou dobu? Aby informovaní byli připraveni a zabezpečeni. Až bude planeta X prokazatelně viditelná v pásmu orbitu Pluta, jak už bylo psáno, devadesát dní na budování čehokoliv je málo, už proto, že budou sílit mocné projevy její gravitace.

Někde jsem četl, že pouhý let motýlích křídel může změnit celý vesmír. My máme daleko větší moc a možnosti.

Doufám, že informace, které od nás dostanete, pomohou řešit tento zásadní problém.

Gaspar

61. Svět se v roce 2012 nezboří, ujišťuje NASA
Americký národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA) vydal oficiální prohlášení, ve kterém ujišťuje občany, že se nenaplní zvěsti o konci světa a 21. prosince 2012 bude den jako každý jiný. Podle často opakovaného mýtu má 21. prosince 2012, kdy končí májský kalendář, narazit do Země záhadná planeta a způsobit ... Číst více
10 listopadu, 2009Gaspar
62. Rok 2012 – Rok přechodu?
Na začátku této přednášky bude uvedeno k jakým jevům a změnám může v tomto roce dojít, dále na základě čeho a jak se přišlo na tyto objevy a na konci se budeme zabývat tím, co bychom mohli my udělat a jaký postoj bychom mohli nejlépe zaujmout k tomuto přechodu. Důležité ... Číst více
31 srpna, 2007Gaspar
63. 2012 – ROK PŘECHODU?

63. 2012 – ROK PŘECHODU?

od Gaspar / / 2012
Jako první se zmíníme o teorii Gaia, podle které není naše celá planeta jen kusem neživé hmoty obydlené různými organismy, ale sama je takovým živým a samostatným organismem. Touto teorií se zabývají jak ekologové či někteří vědci, tak i řada duchovních lidí. Pro mnoho lidí to zní podivně jelikož si ... Číst více
24 října, 2010Gaspar
64. V roce 2012 dojde vzhledem k několika úkazům …
V současné době existuje již velmi mnoho indikátorů, které naznačují, že Země a s ní pochopitelně celá Sluneční soustava procházejí velmi radikálními změnami, které se před tím, v doposud zaznamenané lidské historii nikdy nevyskytovaly. Nacházíme se v unikátním procesu změn na makrokosmické i mikrokosmické úrovni. Každý vnímavý a všímavý člověk by neměl být vůči ... Číst více
14 listopadu, 2009Gaspar
65. Fenomén 21. prosince z jiných než běžně používaných úhlů pohledu
Je to svým způsobem zvláštní pocit být tak blízko období, kdy má dojít k podstatným změnám. O datu 21.12.2012 a událostech a fenoménech, které by se měly v souvislosti s ním odehrávat bylo napsáno tolik věcí, že to vypadá, že už se nedá napsat nic nového. Kromě popisu toho, co ... Číst více
14 prosince, 2012Gaspar
66. Úvaha o fenoménu 2012 aneb konec světa se nekoná
Tak máme 21. prosinec 2012 za sebou a fenomén 2012 skončil. Žádný konec světa nenastal, tak jak se mnozí obávali. Žádná apokalypsa, žádná invaze mimozemšťanů, žádná duchovní transformace - další fenomén 2012, žádný přechod do vyšších dimenzí. Nic! Jen další obyčejný den, den slunovratu a blázinec před oslavy křesťanských vánoc. ... Číst více
22 prosince, 2012Gaspar
1. Nejslavnější loď světa
Historie říká, že hlavní město Arménie Jerevan je současníkem Říma. Výlet do blízkého okolí a setkání s historickými památkami dávají tomuto tvrzení za pravdu. A při výjezdu z Jerevanu směrem na Ečmisdzin jsem si nemohl nevšimnout hory, jejíž vrchol je pokryt ledem a sněhem. Hora se jmenuje Ararat a je spojena s událostí, ... Číst více
24 října, 2010Gaspar
2. Hrozba a varování supervulkánu
Vědci odhalili že v Yellowstonském Parku byl regulérní cyklus erupcí kolem 600,000 let. Poslední erupce byla před 640,000 lety …proč je zpožděná. Další erupce by mohla být 2,500 krát větší, než erupce v roce 1980 hory St. Hesleny. Vulkanologové sledují pohyb magmatu pod parkem a mají vypočítané, žečásti Yellowstonské země ... Číst více
24 října, 2006Gaspar
3. Hrozba z vesmíru

3. Hrozba z vesmíru

od Gaspar / / Katastrofy
V čase Newtona a jeho nebeské mechaniky, během časů, kdy se široce věřilo kouzelnictví, matka Shiptonová a Nostradamus předvídali dopady komet na Zemi kolem začátku tohoto milenia. Tři tisíc let předtím, Mojžíš zapsal do hebrejského Pentateucha,zakódovaná data těchto dopadů. Další biblické zdroje včetně Krista, Daniela a Zachariáše varují před tímto ... Číst více
24 října, 2006Gaspar
4. Atlantida

4. Atlantida

od Gaspar / / Katastrofy
Využití energoinformačních polí ve spojení PYRAMIDY - MARS - SIRIUS V bájích, ve starých rukopisech, ale i v současné literatuře se popisují některé události geologického plánu jako jsou potopy, zemětřesení potopení se do moře celých ostrovů i pevniny. Také popisují různé stavby - například pyramidy a také sfingy. Doba jejich stavby a ... Číst více
24 října, 2006Gaspar
5. Bude svět zničen v roce 2012?
V posledních desetiletích sílí hlasy erudovaných odborníků i laiků, které tvrdí, že naše představy o historii lidstva jsou přežitým reliktem z 19. století. Na celém světě se hromadí důkazy, že v minulosti existovaly na Zemi civilizace, které dosáhly minimálně téhož stupně rozvoje jako my. Bohužel existuje i řada přesvědčivých teorií o tom, jak ... Číst více
24 října, 2006Gaspar
6. Poselství orionu
U paty severní strany pyramidy Slunce v Teotihuacánu byla objevena ohromná vytesaná hlava s podivným dvojrozměrným vzhledem. K tomuto objevu došlo v samotném středu, podél Avenida de los Muertos (Ulice mrtvých). Hlava mířila na určitý bod na západním horizontu. Archeo-astronom Anthony Aveni z Colgate Univerzity si povšiml, že Plejády se ... Číst více
25 srpna, 2008Gaspar
7. Zemí prý už otřásají smrtelné křeče
Od jisté doby už se otevřeně hovoří o tom, že okolní kosmický prostor je doslova prosycen různými troskami. Pomineme-li prachové částice, vyvolávající "meteorické deště", jsou zde meteoroidy ve velikosti od tenisového míčku po autobus a asteroidy. Sledování planetek, které se blíží oběžné dráze Země nebo ji dokonce kříží, tzv. "Zemi ... Číst více
24 října, 2008Gaspar
8. Stopy katastrofy před 500 lety
Když geomorfolog Dr. Edward Bryant, dnes profesor na univerzitě Wollongong, v roce 1989 zlézal s kolegou pobřežní skály na jihovýchodním pobřeží rodné Austrálie, nalézal na vrcholku útesů, značně vysoko nad hranicí příboje neobvyklou směsici povalujících se balvanů. Tehdy si pomyslel, že je nahoru mohla vymrštit jen ohromná vlna, patrně tsunami ... Číst více
24 října, 2006Gaspar
9. Planéta varuje

9. Planéta varuje

od Gaspar / / Katastrofy
Týmto krátkym článkom chcem poukázať na hrozivú situáciu v ktorej  sa odcitol človek a svet. Nechcem v ňom nikoho zaťažovať číslami a nechcem predkladať vedecké poznatky či strohé fakty, ktorých nájdete všade vôkol seba  viac ako dosť. Situácia je vážnejšia ako si ju dokážeme predstaviť. Zem je iná a ľudí zmenila honba za majetkom a ... Číst více
25 prosince, 2005Gaspar
10. Nevyřešená záhada
Byl to velký, nebo malý meteorit? Úlomek komety nebo planetky? Kosmická loď mimozemšťanů, miniaturní černá díra, kterou se k nám návštěvníci z vesmíru dostali, či génius, který na Sibiři tajně vyráběl atomovou bombu? Nebo laserový paprsek odněkud z vesmíru? Únik a výbuch obrovského množství plynu z podzemí? O všech těch­to ... Číst více
24 října, 2006Gaspar
11. Mizející africká jezera
 Alarmující poškození afrických jezer, které musí být odvráceno, nemá-li se stát dalším zdrojem konfliktů a nestability, odhalily satelitní snímky. Podle expertů ukazují snímky a měření „dramatické a v některých případech ničivé enviromentální změny“, které se odehrávají po celém území Afriky a která zasáhly téměř všechny z jejích 677 vodních nádrží, ... Číst více
24 října, 2006Gaspar
12. Minojská katastrofa
V prosinci 2004 zdevastovala vlna tsunami pobřeží indonéského ostrova Sumatra a nechala po sobě na sto šedesát tisíc mrtvých. Podobná katastrofa postihla i další části jihovýchodní Asie, Indie a západní Afriky. Rozsah škod byl obrovský a neměl v nedávné historii obdoby. V posledních tisíciletích se však téměř jistě něco podobného ... Číst více
24 října, 2006Gaspar
13. Ledové póly zeměkoule
Moře u severního pólu by mohlo během několika málo let být v letních obdobích zcela bez ledu. Odhady jsou dramatické. Jako kritickou hranici uvádějí pouhých šest let, i když předchozí prognózy tento stav předpovídaly až na rok 2040 a některé dokonce až na přelom století. Plocha ledovců u severního pólu ... Číst více
24 října, 2006Gaspar
14. Když taje půda pod nohama
Trvale zmrzlá půda neboli permafrost vzniká v oblastech s průměrnou roční teplotou nižší než 0 °C. Během teplejšího léta se nad ní vytváří aktivní vrstva roztáté půdy, v níž mohou růst rostliny. Vlastní permafrost může mít mocnost od několika decimetrů po stovky metrů. Nejhlubší vrstvy sahají na Sibiři do hloubky ... Číst více
24 října, 2006Gaspar