Kategorie: 2012

2012

APOKALYPSA

Znalosti o vesmíru zatím nejsou tak dokonalé a dalo by se říci, že jsme někde na začátku poznání. Nejde ani tak o nějaký Big Beng nebo zda je vesmír konečný či nekonečný, to nás zase tak moc netíží. Mnohem důležitější je to, co nás může z vesmíru potkat v bezprostřední blízkosti a budoucnosti. Zvykli jsme si na to, že sem tam padá nějaká hvězda, tedy meteorit, a přejeme si něco pěkného s nadějí, že se nám to splní. Bereme na vědomí, že existují větší a mnohem větší tělesa, která do nás mohou ťuknout. Dokonce počítáme s tím, že taková tělesa mohou způsobit nemalé pohromy a katastrofy, tak nějak jsme s tím smířeni. V minulosti Země se to stalo zřejmě mnohokrát.

Jsou ale skutečnosti, které mohou změnit poznání o celé naší sluneční soustavě. Netvoří ji totiž jen jedno slunce, ale je soustavou dvou sluncí. To velké, co nás hřeje, nám dává život.  Druhé je malé, napůl vyhaslé, malý hnědý trpaslík (s docela slušnou energií a větší než Jupiter či Saturn). V pradávné minulosti se stal satelitem našeho známého slunce a přináší změny zásadního charakteru. Řeknete si, co to je za novinky a nesmysly!

Ona to zase taková novinka není. Pokud bychom byli moudří a vnímali odkazy starých kultur a civilizací, které nám tu zanechaly stovky či spíš tisíce důkazů, měli bychom alespoň nějaké povědomí o tom, co nás čeká. Dokonce i nejčtenější kniha světa, Bible, o mnohém hovoří a varuje. Od počátku padesátých let 20. stol. měla zajímavé informace vláda USA, později i NASA, ale tyto poznatky byly světové veřejnosti utajeny a v souvislosti s tím i mnoho jiných, pro tuto planetu a lidstvo zásadních. Mnoho informací přišlo i od mimozemských civilizací, které nás chtěli varovat a dát nám rady, jak se na příchod neznámého objektu připravit. Bohužel, vše bylo utajeno a tají se dodnes.

Co takové informace pro nás znamenají? Možná nic, možná nás to posune v poznání jako mnohdy před tím o kousek dál, hlavně v duchovním vývoji, kde jsme tak trochu pozadu. Možná nás ten vesmírný objekt jenom počechrá, způsobí potopu světa, sem tam vybuchne nějaká sopka. Pak zase odletí a my v pohodě s nějakým šrámem přežijeme a všechno jde dál. Ale může se taky stát, že nás úplně zničí a celý pozemský život zanikne. Je vypočítáno a prorokováno, že tento objekt nás má minout koncem roku 2012.

O konci světa máme mnoho různých varování z minulosti i současnosti. Konec jedné éry nebo světa dokládá aztécký a hlavně mayský kalendář, který končí právě 21.12.2012, takže americké kultury a staré civilizace o „hvězdě přinášející zkázu“ věděli. Summerové tento vesmírný objekt pojmenovali NIBIRU a věděli, v jakých časových intervalech se vrací a co může jeho přítomnost způsobit. Věděli o tom i Egypťané a měli tuto hvězdu ve svém znaku. Všechny staré civilizace a kultury po celém světě a v různých obdobích tyto znalosti měly. Je pravděpodobné, že díky blízkému poslednímu průletu zanikla bájná Atlantida a možná předtím země Mu. A nejsou to jen vyspělé civilizace. Informace předávané z pokolení na pokolení tisíce let existují i u primitivních kmenů odloučených od jakýchkoliv civilizací. Myslím si, že ve své namyšlenosti a někdy i hlouposti jsme nechtěli poslouchat ani vidět důkazy a odkazy zanechané našimi předky. No a teď z toho budeme v šoku.

Podle některých pramenů dochází k průletu této hvězdy NIBIRU přibližně každých 3.600 roků. Zde je nutné se zmínit, že existují dvě verze. Jednou je Nibiru planeta, a jednou hvězda (hnědý trpaslík) asi s šesti planetami. Doposud tento rozpor nebyl vyřešen. Jsou také prameny, které hovoří ještě o dalším vesmírném tělesu, který je skutečně planetou. Tato planeta se nazývá XENA, a rovněž způsobuje pohromy. Ale jsou i jiné, třeba VULKAN.

Nejsou to ovšem jenom důkazy a varování tohoto charakteru, ale byla vyslovena a napsána i varování v podobě proroctví, vizí, snů. Přesto mnozí z nás nechtěli vidět ani slyšet, dokonce i dnes. Chápu, je mnoho různých proroků, mezi nimi i falešných, v minulosti i dnes a další budou. Co nevidět se vyrojí jako houby po dešti, hlavně těch falešných. Kdo se pak v tom má vyznat, že? No, a na druhé straně, kdo by věřil na nějakou jasnovidnost, jasnozření, karty, koule. Dejte pokoj…. No a to je chyba! Místo abychom těm, co vidí, naslouchaly, raději jsme je zatracovali, ukřižovali nebo upalovali na hranicích. V každém případě astronomové obě vesmírná tělesa objevili a potvrdili. Myslím si, že naše sluneční soustava nám přinese ještě nejedno překvapení.

Nechci zabíhat do rozsáhlých podrobností. Všechny tyto informace z oblasti historie, proroctví starých i nových, informace od mimozemských civilizací, poznatky a důkazy z vědeckých i politických kruhů najdete na uvedených www stránkách i články na našem webu. Doufám, že vám na studování zbude ještě dostatek času.

Informace o desáté nebo dvanácté planetě a roku 2012, apokalypse, proroctvích a úvahách, co nám to může přinést, najdete mnoho a jsou dost závažná. Ovšem z toho všeho vyplyne zásadní otázka. Co vlastně máme dělat? Pokud nám opravdu může hrozit katastrofa, jak se máme připravit a zachránit? Proč nás nikdo neinformuje, proč o tom nemluví média, co dělají vlády a naši politici? Vědí o tom vůbec? Budou schopni zabezpečit své občany proti zkáze, jestli žádnou neočekávají?  Na to je jednoduchá odpověď. Nic, tedy relativně nic, ani nemůžou a nechtějí. Jestli něco vědí a nechávají si to pro sebe, je to zločin. Jestli něco vědí a nesmějí to  zveřejnit, aby třeba nevznikla panika, je to pořád zločin, i když z vyšších pozic nařízený. Mohou poslechnout, nebo odmítnout poslušnost, to je na jejich svědomí. Jestli něco vědí jako společensky „nadřazená“ vrstva, která v tom jede s „vrchním velením“, je to těžký zločin a spiknutí se rozšiřuje do nejnižších řídících článků na planetě. Že by měli tolik prostoru v podzemí?! My obyčejní máme opravdu na výběr…

NIBIRU nebo pojmenovaná astronomy planeta X, je mnoha různými astronomickými přístroji lokalizována (poprvé v roce 1982), dokonce existují snímky z různých míst (Japonsko, Rusko, USA). Už před mnoha lety byly astronomy zjištěny anomálie kolem Pluta, způsobené větší neznámou gravitací. Zatím je planeta X někde relativně daleko za Plutem, ovšem za pár let bude nebezpečně blízko. Některé prameny tvrdí, že v momentě, kdy se dostane planeta X do orbitu Pluta, máme devadesát dní na přípravy k záchraně. Působení její gravitace je už pozorovatelné v celé sluneční soustavě, kde dochází k určitým změnám a anomáliím. Slunce začne být aktivnější, erupce budou častější a větší. Naše Země je rovněž více aktivní a můžeme to skoro denně sledovat ve zprávách z celého světa. Je teorie, že na globálním oteplování se podílí i příchod této planety X. Zvyšuje se sopečná aktivita a ozvaly se sopky, které byly v nečinnosti tisíce let (Chile). Stoupající aktivitu už nějaký čas sledují v Yellowstone v USA. Stoupá i seismická aktivita na různých místech Země, jsou stále častější.  Průvodní jevy jako tsunami jsou ničivější. Častěji řádí tornáda a hurikány, více se vyskytují extrémní projevy počasí – sucha a povodně, požáry rozsáhlých lesních ploch atd. Začíná být neklidné magnetické pole Země. Co je zvláštní, vědci dokázali, že ledovce tají od spodu, tedy od země, ne zahřívajícím vzduchem vlivem globálního oteplování. To by potvrzovalo vědeckou teorii o zahřívání jádra Země. A to je teprve začátek!

Čím blíže bude planeta X, tím více bude přibývat pohrom a extrémů všeho druhu! Pokud se už teď vyskytují takové úkazy, co se asi bude dít za pár let, až bude nejblíže?

Je mnoho informací, rovněž spekulací, ale i prognóz, výpočtů a na základě toho různých katastrofických scénářů. Mnozí tvrdí, že se nic nestane, země se jen otřepe a jedeme dál. Bůh nás zachrání!

Já osobně bych takový optimista nebyl. Rozum mi říká, že bych se měl raději připravit na to nejhorší. K tomu bych ještě dodal, že „jen ti připraveni mají šanci!“

Proberme si stručně možné katastrofické scénáře.

Už jsem popsal, co se dnes z pohledu pozemských změn děje. Aktivita všeho druhu se bude postupně zvyšovat. Bude více zemětřesení, více aktivních sopek, protože kontinentální desky se začnou více chvět, vibrovat a v seismických zlomech se zvýší aktivita až do extrému, proto i extrémní zemětřesení. To způsobí v některých aktivních zónách rozdělování, trhání země (Afrika, USA) a pohybem desek i k propadům části území. Mimo zemětřesení a zvýšené aktivity sopek dojde v pobřežních pásmech oceánů a moří k obrovským vlnám tsunami. Ty zničí obrovské části území, zalije části kontinentů a mnoho ostrovů v oceánech úplně zmizí.

Uvedu dva příklady příčiny katastrofy nevídaných rozměrů. Kanárské ostrovy jsou v postatě vysoká podmořská hora. Vulkanická aktivita na nich je známa. Počítáme, že se působením kosmických vlivů projeví v plné síle, což je více než pravděpodobné. Na svazích hory v oceáně jsou nestabilní sedimenty. Dojde k jejich uvolnění, sesuvu a tsunami vzniklé touto činností dosáhnou obrovských rozměrů. Za velmi krátkou dobu, kdy se v podstatě nic nedá podniknout pro záchranu, dorazí nepředstavitelnou ničivou silou ke všem pobřežím Atlantiku. Je vypočítáno, že až dorazí k New Yorku, zvedne se tsunami do výšky přes 120 metrů a rozdrtí a zničí vše stovky kilometrů do vnitrozemí. Myslíte, že máte šanci utéci? Přírodní park Yellowstone, je krásný kus země, jenže jeho součástí je obrovská past pro lidstvo. Aktivita snad největšího vulkánu na Zemi stoupá, to je prokázané. Vědci vypozorovali, že vulkán je periodicky aktivní a ve své erupci má zpoždění. Pokud se aktivita zvyšuje, může dojít k erupci působením přibližující se planety X. Vědci tvrdí, že výbuch tohoto spícího vulkánu by byl schopen zničit Zemi, ne svými otřesy a lávou, ale plyny a popelem, které se dostanou do atmosféry. Černé mraky zahalí celou Zemi a ohnivá smršť ji po výbuchu celou obletí. Zmizí slunce, teplo a postupně veškerý život. Vše zmrzne nejméně na třicet let. Z pohledu a poznatků geologie se taková událost už stala mnohokrát. Země nám ovšem nachystala mnoho jiných pastí, například se mohou uvolnit obrovské zásoby metanu, uložené na dně oceánů, což může způsobit právě extrémní předpokládané zemětřesení. Vzplanutí nahromaděného metanu v atmosféře by zapříčinilo gigantickou ohnivou smršť, kterou by nikdo nepřežil. Takových pastí a patiček je mnoho.

Další velmi důležitá věc, která se předpokládá nejen z pohledu vědy, je přepólování země. Geologové vědí, že k takové události na Zemi rovněž v určité časové periodě rovněž dochází. Výsledky veškerých výzkumů nasvědčují tomu, že by k němu mělo dojít v nejbližší době, žádný expert ale nedokáže odhadnout, jak se to projeví a jak bude dlouho trvat. Teď už bychom měli důvod, proč k přepólování dochází. Může ho odstartovat obrovská gravitace planety X.

Co se může stát? Je mnoho variant z různých pramenů, vědeckých, podložených výzkumem, od jasnovidců a proroků i od mimozemšťanů. Existují dokonce i mapy předpokládaných změn, které mají nastat na naší zemi po přepólování. V podstatě se všichni shodují v tom, že severní a jižní pól bude jinde, než je dnes. Předpokládaná oblast jižního pólu bude v místech, kde se dnes nachází Indie, severní pól by měl být v Tichém oceáně západně od Chile (pokud najdete a prostudujete studie vědců o posouvání magnetických pólů z pohledu historie, dojdete k závěru, že tyto póly do těchto míst pozvolna směřují). Rovník by procházel středem Atlantiku a na druhou stranu do Pacifiku. Podle této verze by se naše území ocitlo v subtropickém pásmu na jižní polokouli. Z těchto důvodů logicky velmi rychle roztají obrovské zásoby ledu na severním a jižním pólu. Vědci tvrdí, že by hladiny světových oceánů v tomto případě stouply minimálně o 14 metrů. Mimozemšťané, jasnovidci a proroci tvrdí a předpokládají, že hladiny světových oceánů relativně rychle stoupnou až o 100 metrů. Já bych pro jistotu počítal s těmi 100 metry. Mapy můžete prozkoumat na některých doporučených www stránkách. Některé mapy si můžete prohlédnout na našem webu v sekci MAPY.

Jaké bude mít přepólování důsledky? Jisté prameny tvrdí, že v momentě přepólování vymizí částečně nebo úplně zhruba na tři dny magnetické pole země. To způsobí pronikání tvrdého a smrtelného kosmického záření, které může zahubit vše živé na povrchu planety, a k tomu přidejme možnost fotonových tornád z erupcí na slunci, magnetických bouří, zapříčiněných  blízkou gravitací planety X. Zastaví se rotace Země a tím dojde k utržení zevního pláště od jádra planety. V momentě, kdy se znovu objeví nové magnetické póly a na jiných místech, změní se i směr rotace Země. V současné době se kontinentální desky pohybují na tekutém jádru planety ve směru rotace. Po té bude ovšem rotace příčná a kontinentální desky se dají do pohybu příčným směrem. Nastanou obrovské geologické změny a musí se stát to, co bylo popsáno výše o katastrofách, k tomu ovšem přibude celosvětová potopa světa nevídaných rozměrů. Jsou teorie, že poslední potopa světa dosahovala od současné hladiny moří přes 170 m výšky. To by znamenalo, že byla zaplavena obrovská území. Je tu ještě jedna důležitá teorie. Hladiny světových moří jsou v oblasti rovníku vyšší než jinde z důvodů odstředivé síly způsobené rotací Země. Pokud se póly posunou do jiných míst, jak uvedeno během několika dnů, dojde k přemístění obrovských mas vody, způsobenému odstředivou silou v jiných místech. K dokreslení to ale není vše. Při zastavení rotace Země se dají vlivem setrvačnosti do pohybu všechny světové oceány. Gigantické slapové vlny vzniklé ve velice krátké době, by zaplavily několikrát za sebou po celém světě obrovská území do velkých nadmořských výšek. Je vypočítáno, že by vlny dosahovaly 1,5 – 2 km výšky. K tomu je nutné připočítat rychlost těchto slapových vln, která by se rovnala původní rotaci Země, rovnající se několikanásobně rychlosti zvuku. Možná to vysvětluje, jak se při poslední potopě světa dostali mušle a zbytky různých mořských živočichů do míst vysoké nadmořské výšky And k jezeru Titikaka. NASA a armáda USA doporučuje vybudovat úkryt v nadmořských výškách nad 500m. Bude to ale stačit?

Můžeme jen ztěží tušit a odhadovat, co způsobí samotná blízká gravitace planety X. Je známo, že měsíc v úplňku je schopen svou gravitací zvednout nejen hladiny světových oceánů a moří třeba o dvanáct metrů, ale i pevninu až o jeden metr. Co způsobí blízká gravitace tak obrovského kosmického tělesa většího než Saturn? Nechci to ani domyslet! Myslím si, že to, co je popsáno v Bibli o jezdcích z apokalypsy, je pohádka proti tomu, co se může stát a pravděpodobně stane. „ŽIVÍ BUDOU ZÁVIDĚT MRTVÝM“!

A ještě jedna důležitá věc. Uvědomujete si, jak jste závislí na všech technických vymoženostech dnešní civilizace? Na všech obyčejných, dnes pro vás zcela samozřejmých věcech. Přemýšlejte a zamyslete se nad tím, rozhlédněte se kolem. Elektřina, plyn, voda, benzín, nafta, vzduch, televize, počítač, rádio, auto, vlaky, letadla, sůl, chleba nebo třeba běžné toaletní věci jako mýdlo, toaletní papír, pleny, dámské vložky. Nebo různé služby a výhody, lékaři a nemocnice, obchody, výrobny všeho, na co si vzpomenete, příroda, zpěv ptáků…………. To všechno najednou zmizí. Proč? Vznikem popsaných apokalyptických katastrof všechno to, na co si vzpomenete, přestane fungovat. Nejdříve přestane fungovat veškerá elektronika a věci, které ovládá a řídí. Dále, z bezpečnostních důvodů se odstaví elektrárny, hlavně ty atomové, z kohoutků přestane proudit voda, plyn a všechno, co je třeba pro pohon, nebude ropa ani benzín, zastaví se jakákoliv výroba, doprava a veškeré dodávky čehokoliv. Za peníze nic nekoupíte, nebudou mít žádnou cenu a ani nebudete mít co kupovat. Všechno se zhroutí a nastane totální světový kolaps. K čemu vám ty zbývající věci budou? Dokážete domyslet, co se bude dít dál?

Vzhledem k výše popsanému jsou vypracovány katastrofické scénáře a prognózy. Předpokládá se, že dvě třetiny populace Země budou v důsledku geologických a kosmických změn zničeny. Dalších 20% zemře během půl roku důsledkem hladu, vlhka, záření, spadu vulkanického popelu a nemocí epidemického charakteru. Předpokládá se, že přežije zhruba asi 10% populace. Musíme připočítat ještě jeden důvod další likvidace lidí a to jsou války a boje, které zákonitě vzniknou na všech místech Země. Proč? Dojde k fatálnímu boji o život – o jídlo, vodu, úkryty, o území při stoupajících hladinách světových oceánů, moří a vod. Těch zhruba 600 miliónů lidí z 6 miliard, kteří přežijí, kdo myslíte že to budou?

Protože „všechno je spojeno se vším“, je nutné v této souvislosti prostudovat doporučené www stránky pojednávající o Illuminátech, novém světovém řádu a podzemních základnách. Ti slušní lidé, co přežijí, nemají ještě vyhráno a boj neskončí. To, co následně na nás ti parchanti Illumináti chystají, není nic veselého.

K apokalyptickým scénářům patří i tajné projekty související s možnou záchranou právě těch 10% populace. Ptal jsem se, kdo to asi má být? Kdo vládne tomuto světu a Zemi? Illumináti! A ti vládnou většině vlád, nadnárodním společnostem, bankám, kartelům, korporacím na této Zemi. Ti ovládají daňové poplatníky prostřednictvím vlád, stran, politiky a hospodářství. Tito lidé si budují po celém světě a ve všech zemích už dlouhá léta z našich daní podzemní úkryty, tunely a celá podzemní města. USA je provrtáno v podzemí jako ementál. Tisíce a tisíce kilometrů. V Rusku se buduje na Urale podzemní město. Nedávno jeden politik z Norska prozradil, že vláda tajně buduje rozsáhlé podzemní město. Budují se podzemní Archy na uskladnění a záchranu rostlinného genofondu. Například v USA vynalezli k tomuto účelu speciální velkoprofilové tunelovací zařízení, poháněné atomovým reaktorem, který pomocí speciální technologie vypaluje horninu tak, že se úplně roztaví a stěny se nemusí nijak upravovat, jsou hladké jako sklo. Rychlost tunelování touto technologií je 1,5 až 6 mil za den. Nevěříte? Můžete si najít americký patent, ten existuje a já ho četl. Ve světě se dějí ještě jiné zajímavosti. Podle výše uvedených map lze zjistit, jak bude vypadat nové uspořádání vodstva a pevnin. Je na nich jasné, která místa na planetě zůstanou po destrukci slapových vln relativně nedotčena a která se zásadně změní. Například vlivem tání ledovců jižního pólu se odlehčí Antarktida a část Austrálie a hlavně Nový Zéland, podobně Patagónine v Jižní Americe se začne vynořovat z oceánu. V Pacifiku má dokonce vzniknout nový ostrov velký jako Austrálie. Podobné to bude i v okolí Grónska.

Co se děje? Zbohatlíci, hlavně Američané, skupují již delší dobu v těchto místech pozemky, kde se dá. Je to náhoda? Mnozí obyvatelé dnešního světa, budují nebo přebudovávají podzemní zastaralé atomové kryty, skupují zásoby dlouhodobě uchovatelných potravin a jiné věci k přežití. Možná to je jen mánie způsobená internetem, ale někteří si z toho udělali dokonce docela výnosný obchod. A ještě jedna perlička od našich sousedů. Podle vyhlášky slovenského ministerstva vnitra musí mít bunkr nebo kryt každý dům, jehož stavba započala po září 2006. Stavby, v nichž bydlí přes 50 lidí, musí mít podle vyhlášky plynotěsný kryt. V podstatě každý rodinný dům musí být vybaven krytem. To je vážnější, než za studené války. Když to nebylo nutné za hluboké totality, kdy každou chvíli hrozila atomová válka, proč dnes??? Je vám známo, že by se chystala nějaká válka?

Pokud by k žádným katastrofám a apokalypse nemělo dojít, má logiku budovat po celém světě tak rozsáhlé podzemní úkryty? Ne! Já bych řekl, že jisté skupiny lidí asi vědí něco, co nám záměrně nechtějí říct, a to už pěkně dlouho. Pokud se v celosvětovém měřítku nějaký závažný problém objeví, pak vlády, prezidenti, poslanci, senátoři, politici, bohatí podnikatelé, zbohatlíci, v postatě „elity“ všech států a na celém světě vyhlásí stanné právo, pošlou do ulic armádu a policii, zalezou do děr, kde si za naše peníze budou přežívat, a nás nechají na pospas dění. Myslíte si, že by to bylo jinak? To je těch 10%! Je smutné a kruté, co všechno je naplánované, k čemu může dojít nebo snad dojde a možná za velice krátkou dobu.

Podle všeho jsme my obyčejní občané na odpis, aspoň takové jsou plány. Pokud na nás vlády kašlou, je nutné se o sebe postarat sami a zvýšit tak šance na přežití, třeba jak to dělají Američané. Možnosti ještě jsou a čas zatím taky. Ještě se dá mnoho zachránit a hlavně nevzdávat se. Nejdůležitější je mít informace a začít se podle nich řídit. Je jen na nás, na naší vůli, jaký krok učiníme. Proč se budují úkryty už tak dlouhou dobu? Aby informovaní byli připraveni a zabezpečeni. Až bude planeta X prokazatelně viditelná v pásmu orbitu Pluta, jak už bylo psáno, devadesát dní na budování čehokoliv je málo, už proto, že budou sílit mocné projevy její gravitace.

Někde jsem četl, že pouhý let motýlích křídel může změnit celý vesmír. My máme daleko větší moc a možnosti.

Doufám, že informace, které od nás dostanete, pomohou řešit tento zásadní problém.

Gaspar

41. Dojde v roce 2012 skutečně ke katastrofě?
Starověká proroctví určují rok 2012 jako rok, ve kterém by na Zem měl udeřit armageddon, ale také jako den, který by měl přinést změnu v našem dosavadním životě. V tento rok by mohly peníze ztratit svojí hodnotu a stát se tak bezcennými. Asi si říkáte: jak by se tohle mohlo ... Číst více
25 října, 2009Gaspar
42. Pravda o mayském kalendáři
Mayský kalendář je dnes předmětem intenzivního zájmu tisíců lidí, v jeho ohnisku je především přelomové datum 21. prosince 2012. Pak, tvrdí se, se všechno změní. Vzhledem ke kulturnímu dědictví, zahrnujícímu tisíce pyramid a chrámů a hlavně kalendářům, které prokázaly svou astronomickou přesnost, je mayská tradice všeobecně považována za mystický klíč ... Číst více
24 října, 2008Gaspar
43. Planeta třetího tisíciletí
Nepotřebujeme nové a nové politické strany. Nepotřebujeme investice dalších miliard do ještě účinnějších zbraní. Nepotřebujeme ani předstírat snahu o řešení ekologických a sociálních problémů. Potřebujeme rozhodnutí. Ochotu, chtít ty nástroje, které dávno máme a o kterých předstíráme, že nejsou, použít. Potřebujeme prostě a jednoduše změnit systém vedení a vzdělávání společnosti. ... Číst více
24 října, 2007Gaspar
44. Dramatické změny – Co se děje?
Jakkoli se to může zdát mnohým lidem neuvěřitelné, lidstvo na Zemi je v procesu evoluční změny způsobu, jak prožíváme život. Stane se z nás galaktická civilizace, která bude pozitivně komunikovat s mnoha hvězdnými systémy v naší galaxii a ve vesmíru a jistě i v jiných vesmírech. Je naším pravým předurčením ... Číst více
24 října, 2006Gaspar
45. Změny klimatu před 5,200 lety…
Aztékům a ostatním národům střední Ameriky čas neubíhal lineárně, ale v cyklech. Stejně jako byl svět stvořen, zničen a znovu vytvářen,opakují se i kratší časové úseky. Byl-li pro Aztéky konečným život, tak byla podle posledních výzkumů pro ně konečná i smrt. Život obsahoval nevyhnutelnost smrti, ale smrt v sobě zároveň ... Číst více
24 října, 2005Gaspar
46.Kvantový skok

46.Kvantový skok

od Gaspar / / 2012
V rannějších obdobích projeveného universa existovalo pouze jedno komplexní vědění. Každá bytost čerpala informace individuálně přímo z páteřní informace universa a vzájemně spolu volně tvořily komplexní vědění. Komplexní vědění bylo skutečně komplexní, míra synchronnosti se přibližovala páteřní informaci. Jeho užívání nebylo Systémem nijak vážněji omezováno. Vědomí sama sebe a odpovědnost ... Číst více
24 října, 2006Gaspar
47. Přepólování Země se blíží, říká Brent Miller
Tak tedy, to vše už začalo. Galaktická rovina je husté gravitační pole. Čím blíže se dostanete k jeho středu, tím hustší se pole stává. Není to žádná vesmírná dráha tenká jako papír. Je to ve skutečnosti spirálovitě točená rovina, kolem které se rozkládají všechny hvězdy Galaxie Mléčné dráhy. Naše sluneční ... Číst více
18 listopadu, 2009Gaspar
48. Podle NASA v roce 2012 nic nehrozí
Mezi lidmi je již v souvislosti s fenoménem 2012 cítit určitý stupeň nejistoty a napětí. Není proto divu, že jisté instituce, které mají kompetenci zúčastňovat se vědeckých diskusí na toto téma, přichází na scénu se svými prohlášeními a snaží se lidi přesvědčit o své pravdě vědecky podloženými fakty. Mohou také ... Číst více
21 listopadu, 2009Gaspar
49. Patrick Geryl a rok 2012
Patrick Geryl a rok 2012 Vážení čtenáři, Když jsem se rozhodl před dvěma roky založit tento web, abych občany seznámil po dlouhých letech studií a bádání spojených s fenoménem 2012 se svým záměrem postavit podzemní město pro určitý počet obyvatel, jako možnou záchranu před jakýmikoliv kataklyzmaty, které mohou v blízké ... Číst více
24 října, 2008Gaspar
50. Přelomový rok 2012

50. Přelomový rok 2012

od Gaspar / / 2012
O roku 2012 jako o přelomové době se hodně hovoří, hlavně v souvislosti s katastrofickými proroctvími, že nám známý svět bude zničen, že nastane konec času, že bude planeta zpustošena a "živí budou závidět mrtvým". Jaká je pravděpodobnost, že se to skutečně odehraje? Půl na půl, protože možné je doslova ... Číst více
24 října, 2008Gaspar
51. Modrá hvězda Hopiů

51. Modrá hvězda Hopiů

od Gaspar / / 2012
(Proroctví indiánského národa Hopiů se často opírají o různé katastrofické a kataklyzmatické scénáře. Lze říci, že právě toto pojetí budoucnosti spojené s přechodem z tzv. "Čtvrtého Světa do Pátého Světa" je součástí jejich mytologického folkloru a národních tradic. I když se vydavatel i redakce nezávislého internetového magazínu Matrix-2001 neztotožňuje s ... Číst více
25 října, 2009Gaspar
52. Rok 2012: Apokalypsa nebo zbytečná panika?
Při pohledu na televizní zprávy se leckomu zatají dech. Války, přírodní pohromy, zločiny, teror. Média samozřejmě raději chňapnou spíše po negativních zprávách, ale i tak se člověku může zdát, že katastrof je stále nějak více. Je to skutečně předzvěst blížícího se zániku světa, nebo si jen někteří lidé vymýšlením podobných ... Číst více
23 srpna, 2009Gaspar
53. Krize kalendáře

53. Krize kalendáře

od Gaspar / / 2012
José Arguelles a jeho žena Lloydine se dostali do povědomí milionů lidí na světě v roce 1987, kdy měl nastat čas k tomu, aby se lidstvo dostalo ze jha materialismu. Jinak řečeno, pokud, podle Arguellesových složitých výpočtů, dostatečně velký počet lidí (nejméně 144 000) na tuto ideu uslyší, pomůže to ... Číst více
24 října, 2006Gaspar
54. Realita alebo mýtus?

54. Realita alebo mýtus?

od Gaspar / / 2012
Blíži sa rok 2012 a tým aj množiace sa informácie o „konci sveta“. Už nielen z ezoterických kruhov, ale aj geofyzici, astrofyzici a historici hľadajú súvislosti v dejinách. Niektoré proroctvá hovoria o apokalypse. O tom, že zemská os sa posunie, sever sa stane juhom, tam, kde je teraz púšť bude ... Číst více
8 října, 2008Gaspar
55. Co se odehraje v roce 2012
Výkladů Majského kalendáře už bylo lidstvu nabídnuto mnoho. Díky astrologickým výpočtům z něj vycházejícím, je nám dokonce známo datum 21.12.2012. kterým tento kalendář končí. To přimělo lidstvo k tomu, že se vyrojila spousta spekulací, co onen „konec“ vlastně znamená, co že se to vlastně stane. Většinou jsou to dohady o ... Číst více
27 ledna, 2011Gaspar
56. Konec světa 2012?

56. Konec světa 2012?

od Gaspar / / 2012
I naše planeta země právě teď prodělává proces proměny. Zvyšuje své vibrace a tak přechází do vyššího duchovního stupně vývoje. Na naši planetu a na vše co na ní žije a nežije, působí zesílené kosmické záření, které zjemňuje hrubší vibrace země, fauny, flory a lidí na vibrace jemnější. To, že ... Číst více
26 prosince, 2009Gaspar
57. 2012 – Věda nebo pověra
21. prosince 2012 -  poslední den cyklu kalendáře vytvořeného středoamerickou kulturou starých Mayů. Velké množství knih a webových stránek, novinových článků a časopisů debatují o tomto kalendáři. Jsou zde dva tábory nadšenců: jedni, co se připravuj na apokalypsu, konec světa a druzí, co věří v obnovu a znovuzrození vědomí.
24 října, 2009Gaspar
58. Oslava znovuzrození

58. Oslava znovuzrození

od Gaspar / / 2012
V květnu 2009 přinese ohromné vyzařování z Hunab-ku, jež je podle Mayské mytologie inteligence pro nás nepředstavitelných rozměrů nacházející se ve středu vesmíru , velkolepý zrod kosmických proporcí. Toto období, středový bod Šestého dne Galaktického podsvětí, dává lidstvu nikdy předtím netušenou možnost využít tuto evoluční sílu k naplnění osobního i ... Číst více
24 října, 2009Gaspar
59. Konec roku 2012 – č.1
V současné době zbyla část vlastníků, které se snaží bez ohledu na všechna varování stále prosadit vlastní původní hru jen v mírně modifikované formě. Architekti prohlásili, že pokračování v této hře nemá šanci na úspěch a mohlo by vést i k zániku lidstva jako celku. Vzhledem k tomu pojala tato ... Číst více
24 října, 2010Gaspar
60. Konec roku 2012 – č. 2
Na Zemi dopadají z kosmu (dle většiny informací z centra naší Galaxie) silné energie, které mají velký vliv na všechny bytosti včetně bytosti zvané Gaia. Energie působí převážně jako katalyzátor na zvyšování frekvence vibrací a jsou dnes vnímány mnoha lidmi včetně těch, kteří nejsou nijak zvlášť senzibilní. Tyto energie stále sílí, ale ... Číst více
24 října, 2010Gaspar