Podle NASA v roce 2012 nic nehrozí

Podle NASA v roce 2012 nic nehrozí

Podle NASA v roce 2012 nic nehrozí.

Je to pravda nebo podvod?

Svět stíhá drtivá cenzura ohledně roku 2012!

Mezi lidmi je již v souvislosti s fenoménem 2012 cítit určitý stupeň nejistoty a napětí. Není proto divu, že jisté instituce, které mají kompetenci zúčastňovat se vědeckých diskusí na toto téma, přichází na scénu se svými prohlášeními a snaží se lidi přesvědčit o své pravdě vědecky podloženými fakty. Mohou také tvrdit, že se vlastně vůbec nic neděje, a tím uklidňovat svět. Ale je to pravda? Pokud se ve svém prohlášení tito vědci uchylují k naprosto zcestným až posměšným argumentům, nebo pokud srovnávají jablka s hruškami (viz níže), je to podezřelé. Člověk má potom pocit, že vědcům skutečně schází pravé argumenty, které by jejich stanovisko potvrdily. Možná je na místě otázka „co je za tou skrytou oponou?“…

Ano, narážím na zprávu NASA, která v pátek 13.11.2009 obletěla naše celostátní zpravodajské servery a více méně celý svět. „NASA: Žádný konec světa v roce 2012. Mayové by jen vyhodili starý kalendář“. Když jsem na tento titulek na iDnes.cz narazil, zacloumal mnou vztek. Nikoli však zatím tolik kvůli tomu, že NASA odmítá vše o roce 2012, ale spíše proto, že naprosto nevybíravým způsobem zesměšňuje kulturu, jejíž historie, způsoby i onen kalendář byly po celá tisíciletí legendární. V článku se navíc dál dočteme, že „konec světa také nepřijde v okamžiku, kdy přestane platit kalendář v kuchyni.“ Tak za prvé – Mayský kalendář nepředpovídá konec světa v pravém slova smyslu, nýbrž přechod do Nového světa. A za druhé – ptám se, proč je tu ze strany astronomů tak velká snaha Mayský kalendář za každou cenu lidem odcizovat, bakatelizovat jej? A navíc tak primitivním způsobem! Vždyť jen absolutní trouba může srovnávat náš běžný kalendář postavený někde v kuchyni na polici s kalendářem Mayským! Oba pracují s úplně jinými cykly, mají naprosto odlišnou historii, podobu a hlavně – délku „platnosti“. Mayský kalendář fungoval dlouhá tisíciletí, během kterých výborně vystihoval (nejen) postavení objektů ve vesmíru. Už jen tato skutečnost stojí za pozornost a doslova nás vybízí, abychom si zachovali vůči tomuto kalendáři alespoň částečný respekt. Není to ten typ monotónního kalendáře, který vždy po 365 až 366 dnech končí, pak se jen v čísle letopočtu posouvá dál a nic jiného nám neříká! Ten Mayský je mnohem složitější. A rozhodně i přesnější.

Troufám si tvrdit, že Mayové by pro astronomy velmi pravděpodobně byli, co se týče znalostí o vesmíru, silnými konkurenty. Vždyť kolik lidí v dnešní době dokáže pouhým okem zachytit detaily v pohybech hvězd na obloze a zapsat je? Spočítat délku cyklů, přijít na ně, aniž by použili moderní výpočetní techniku a teleskopy, které všechno zjistí za ně? Jen právě Mayové toto dokázali. Vědci z NASA se bez své techniky neobejdou, stejně jako žádný jiný dnešní astronom. Pokud by tito lidé měli vyzkoušet způsoby, pomocí nichž Mayové kdysi dávno sestavili svůj slavný kalendář, myslím, že by vyšli s prázdnýma rukama… Nemají prostě šanci pochopit celý smysl a umění Mayské civilizace a jejich kalendáře! Přesto je bagatelizují a snad i zesměšňují. Mayská civilizace byla velmi vyspělá, v jistých ohledech dokonce vyspělejší než ta naše. Nezaslouží si tento posměch, či jak jinak to nazvat. A rozhodně ne od týmu lidí, kterým všechno spočítá a zobrazí technika! Ať se astronomové z NASA zase více věnují vesmíru a studium principů Mayské kultury nechť nechají na jiných, kteří se této problematice věnují intenzivněji a déle!

A nyní se již přímo na základě výše uvedeného ptám: Proč tito špičkoví často mezinárodně známí vědci místo toho aby přednesli své nevyvratitelné vědecké důkazy, že skutečně nic nehrozí, omezují se na „pouhý“ astrologický kalendář od Mayů, který je záležitostí spíše archeologickou? Není to podezřelé? Co za tím stojí? Cílená lež?

Když na chvíli opustíme iDnes a podíváme se na jiné servery, můžeme narazit na další výroky, které po průzkumu mohou přispět k dalšímu rozšíření spekulací o nedůvěryhodnosti oficiálního stanoviska NASA. Například článek na slovenském serveru SME.sk s názvem Apokalypsa v roku 2012? NASA tvrdí, že je to hlúposť, který vyšel dne 16.10.2009, obsahuje podezřelý výrok už v samotném tučně zvýrazněném perexu. Každému člověku, jenž se fenoménem roku 2012 zabývá alespoň částečně, okamžitě dojde, že tu něco nehraje: „…neexistuje žiadny dôvod, prečo by mal byť zimný slnovrat v roku 2012 prelomový.“

A můžeme pokračovat. Pokud se vrátíme k předchozímu článku na iDnes, dozvíme se mnoho dalších zajímavých věcí. NASA například srovnává fenomén roku 2012 s téměř deset let starým povykem kolem Y2K (podle některých chybných teorií měly po nástupu nového tisíciletí zkolabovat PC systémy, k čemuž ale nedošlo). Proč se při projevu k lidem na vážné téma roku 2012 vědci vrací do minulosti a argumentují přízemně a naprosto zcestně, pokud existují vědecké důkazy v přítomnosti?

„Kde je věda? Kde jsou důkazy?“ To je definitivní tečka na konci článku na iDnes. NASA tyto otázky podle iDnes věnovala „internetovým prorokům“, tedy v jiném smyslu slova zastáncům fenoménu 2012. Vyzývá tak ostatní, aby předložili vlastní důkazy, které budou jasně mluvit v prospěch teorií o roce 2012…

Mám skutečně velmi silný dojem, že NASA něco tají. Jak jinak si vysvětlit ty svým způsobem netypické argumenty astronomů? Už jen instinkt mi říká, že tu něco nehraje. A když se podíváme podrobněji na vědu, narazíme na velmi zajímavé teorie – a možná i důkazy…

Pokud mají zastánci fenoménu předkládat důkazy, proč ty důkazy nepředložit? Věda se v poslední době potýká hned s několika abnormalitami, které ne že by zákonitě musely dospět do hlavního vyústění v roce 2012, ale mnohde se to zdá být až pravděpodobné… Jen na ně upozornit. Ona totiž stačí chvíle hledání a snadno už můžeme narazit na něco, co může být s rokem 2012 spjato velmi úzce, a co by mohlo být zároveň reálně použito jako ten důkaz, po němž se NASA tolik „pídí“… Ať nám pánové z NASA tedy vysvětlí, jaký je důvod těchto všech následujících jevů, jež skutečně probíhají už nyní, pokud to nemá žádnou souvislost s rokem 2012:

Proč geomagnetické pole Země slábne a magnetické póly se již řadu let stále rychleji vzdalují od svých původních pozic? Za posledních 150 let zesláblo (podle NASA) o 10 až 15%. Jak to půjde dál? Proč v roce 2009 detekujeme tolik změn v počasí a klimatu? Tyto změny jako by, řekl bych zničehonic, nabyly významnějšího rázu. Četné hluboké tlakové níže a s nimi související velmi silné vichřice, časté významné výkyvy, častější než doposud, povodně naprosto netypického charakteru ve střední Evropě, období sucha opakovaně střídaná s obdobími velmi vlhkými a další a další četné extrémní projevy počasí, které jsme zachytili jen během letošního roku v Evropě a jejím blízkém okolí. Nemluvě tedy o zbytku světa. Proč se v počasí v roce 2009 vyskytuje tolik abnormalit, nápadnějších než v předchozích letech, které dodnes neustávají, naopak jako by stále gradovaly? Příliš dlouhé období výkyvů než na něž jsme byli doposud zvyklí… Kde je příčina této změny? Může za to jen značně „rozjeté“ globální oteplování, nebo to způsobuje už i něco jiného? Dále – z jakého důvodu se v posledních letech setkáváme se stále se zvyšujícím počtem zemětřesení a vlnami tsunami? Devastující tsunami se ve světě objevily již dvakrát v krátkém pětiletém období. Kolikrát v minulosti k nim došlo opakovaně v takto krátké době? A co mohly znamenat dlouhotrvající vlny zemětřesení v Podkrušnohoří v České republice a v Německu v minulém roce? Zde se podobně intenzivní otřesy v tolika vlnách, jakých jsme byli svědky, v minulosti prakticky nevyskytovaly. Nesvědčí tyto všechny jevy související se zemětřesením o zvyšujícím se „napětí“ v Zemi? Geofyzické studie z roku 2005 zřejmě potvrdily, že zemské jádro rotuje rychleji než zemský plášť, což je další abnormalita v naší planetě. Nemůže být tento posun jádra příčinou vzniku zmíněných zemětřesení? Proč se to všechno ale děje zrovna dnes? Proč se o těchto věcech nemluví? A proč na ně ve svých výrocích neupozorňuje ani NASA?

Jak vidno, když se jen trochu ponoříme do světa vědy, zjistíme, že je zde spousta věcí s určitým „háčkem“. Různé vědecké obory detekují nějaký problém oproti zažitému normálu. Rozhodně tedy není pravdou, že ve vědě neexistuje nic, co by roku 2012 byť jen trochu přidávalo na důležitosti, jak NASA tvrdí. Nemyslím si, že stávající stav planety Země je v pořádku. Pokud zde vidíme tolik gradujících problémů, je přeci logickým vyústěním ještě něco mnohem většího než problémy na úrovni dneška. Můžeme ještě vůbec říci, že to nic neznamená? A lze NASA věřit?

Nedávno mi na email došel zajímavý vzkaz. Odesílatel mě tímto způsobem upozornil na podivnou „díru“, jakousi cenzuru v programu Google Earth, v režimu Obloha. V tomto režimu si na monitoru počítače můžeme nakliknout na kterékoliv souhvězdí, hvězdu, galaxii nebo jiný vesmírný objekt a mnohokrát si jej zvětšit. Díky tomu lze i několik set až tisíc světelných let vzdálené objekty vidět v takovém přiblížení, jaké je jinak běžné spíše u astronomických teleskopů.

Zmiňovaná cenzura se nachází mezi souhvězdími Orionu a Jednorožce. Zatímco všude jinde je obloha doslova obsypána hvězdami, zde se nachází velmi podezřelý černý jednolitý obdélník, který jako by zde byl umístěn pod jasným účelem – nějaký objekt uměle zakrýt, cenzurovat. Hvězdy jsou tímto obdélníkem zcela zakryty. Široko daleko je přitom tento temný obdélník zřejmě jediný – vyskytuje se na stále stejném místě a po průzkumu značné části okolní oblohy jsem na žádnou podobnou „chybu“ nenarazil. Proto lze téměř s jistotou vyloučit běžnou chybu softwaru.

Není to přitom žádná nevýznamná cenzura – pokud její přesnou velikost pomocí grafického programu přeneseme například na galaxii Andromedu (poslední obrázek) zobrazenou v téměř shodné velikosti jako detail cenzury (druhý obrázek), zjistíme, že tato cenzura by v podstatě překryla celé jádro Andromedy o takové velikosti, jak ji snímáme ze Země. Pochopitelně to ale neznamená, že daný objekt, pokud existuje, je svou skutečnou velikostí srovnatelný s velikostí Andromedy. Je pravděpodobně „jen“ podstatně blíže než Andromeda, proto se jeví větší.

Jestliže podle NASA nic nehrozí, proč je tedy v programu Google Earth ta tajemná cenzura??? A pokud je naše domněnka o tajnostech ze strany NASA pravdivá, co ta nikterak malá cenzura ve skutečnosti skrývá? Nibiru?

„Pokud by tomu tak bylo, sledovali by astronomové její trajektorii již nejméně deset let a přibližující se vesmírné těleso by bylo možné vidět pouhým okem,“ píše se na stránkách NASA. Ale kde je pravda? Co když jde opravdu o utajování informací? Kdo nám zaručí, že Nibiru žádný astronom ani nikdo jiný nikdo skutečně nezpozoroval? To se dozvíme asi o něco později.. Totéž v podobném znění je řečeno také v citaci pana Davida Morrisona z NASA v závěru článku. A já se zase musím ptát: Opravdu? A co ono výjimečné postavení Sluneční soustavy a středu Mléčné dráhy do jedné přímky, které probíhá jen jednou za 26 000 let a k němuž má znovu dojít právě 21.12.2012, tedy na zimní slunovrat? To není výjimečné? Nebo snad chtějí pánové z NASA říci, že i toto je nesmysl a výmysl?

Zmiňované „temné místo“ se objevuje v programu Google Earth v režimu Obloha zhruba na hranici mezi souhvězdím Orionu a Jednorožce. Červená šipka na obrázku výše ukazuje na žlutě ohraničenou oblast, která je na obrázku druhém zobrazena v detailu.

Jsme „na místě“. Ohraničení obdélníku a otazník jsem kvůli grafice obrázku dosadil. Je jasně vidět, že cenzura překrývá veškeré objekty včetně hvězd. Co se skrývá za ní, je ve hvězdách…

Cenzura o stejné velikosti přenesená na galaxii Andromedu. Přiblížení galaxie je téměř shodné s přiblížením detailu místa, kde se možná nachází Nibiru (předchozí obrázek). Odchylka činí necelou minutu úhlového stupně, což je jen minimální rozdíl. Cenzura by evidentně „hravě“ pokryla jádro Andromedy…

Autor: Jaroslav Krejčí 

Zdroj: www.gnosis9.net

/ 2012 / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz