Vědec Stephen Hawking potvrzuje…

Vědec Stephen Hawking potvrzuje…

VĚDEC STEPHEN HAWKING POVRZUJE INFORMACE CIZÍ INTELIGENCE STARÉ VÍCE JAK DESET LET

03.04.06   Jaroslav Chvátal

Asi každému příznivci astronomie je známá problematika tzv. „černých děr“ a změť různých teorií, které se snaží vysvětlit princip tohoto velmi prapodivného kosmického útvaru. Těmto lidem nebude jistě neznámý vědec, který v současné době patří ke světové špičce mozků, která hýbe soudobým pojetím vědy – Stephen Hawking. Před dvěma roky se tento význačný badatel na prestižním mezinárodním vědeckém fóru v Dublinu, Irsko vystoupil s převratnou myšlenkou. Tato nová teorie, která je postavena ne velmi kompaktních vědeckých důkazech a dlouholetými studiemi jmenovaného vědce by se mohla nazvat „Černá díra a informační paradox“. Téměř po dobu třiceti let jsme seznamováni s všeobecnou argumentací, že černá díra zničí vše co se dostane do jejího gravitačního vlivu. Stehen Hawking tvrdí, že vše je jinak. Tyto útvary nejenže v sobě obsahují realitní a tudíž i informační parametr, ale od jistého okamžiku se prý připravují tento jejich obsah otevřít klasickému rozměru našeho třídimenzionálního Vesmíru. Naskýtá se tedy otázka: „Co se děje?“ Částečnou odpověď na ní čtenář dostane v této reportáži.

Stehen Hawking společně s Jenny Hoganovou vysvětlují, že se zhruba deset let černé díry chovají jinak než doposud. A to je velmi, velmi zvláštní. Cosi se děje a my dost dobře nevíme co. Tyto kosmické útvary totiž začaly do našeho prostoročasu vypouštět svazky informací navázané na velmi specifickou formu záření. Zda se, že nám nakonec odhalí komplexní soubor informací obsažený v jejich nitru, který se zřejmě projeví jako noví forma reality.

Výše uvedené paradigma doslova a do písmene postavilo známé pojetí kvantové teorie „vzhru nohama“. Hawking nalezl matematické i fyzikální řešení, které dokladuje, že černá díra netvoří jev, který je odborně nazván „Horizont událostí“ kdy jakákoliv informace obsažená v černé díře včetně elementárního záření světla nemůže být propuštěna. Jmenovaný vědec tvrdí opak s tím, že černé díry vyzařují specifickou energii, která nasvědčuje tomu, že se chystají vypustit komplexní informační pole, které je obsaženo v jejich nitru. Načasování tohoto energo-informačního výronu je prý tajemství, ale Hawking se ho chystá odhalit v srpnu letošního roku na jiném prestižním vědeckém setkání. V této souvislosti přichází na rozum otázka: „Je možné, že soudobé tajemné energetické kosmické výbuchy, které jsou sledovány vědeckými týmy celého světa mohou nějakým způsobem souviset se změnou chování černých děr?“

V souvislosti s aktuálními změnami v prostředí kvantové fyziky a záhadným chováním černých děr se jeví jako ohromující informace, kterou v roce 1996 na několika světových vystoupeních podal kontaktér a badatel Alex Collier. Všimněme si, že změna v chování černých děr je Hawkingem datována zhruba někam k roku 1994 – 1995. Collier se zmiňuje o černých dírách v souvislosti s informacemi, které obdržel od dvou mimozemských entit pomocí vzájemného energetického propojení. Jmenují se Vissaeus a Morenae. S těmito entitami jež mají údajně pocházet z jistého hvězdného seskupení galaxie Andrmedy Collier udržoval kontakt několik let. Takže pojďme se společně podívat co Collier vlastně naznačuje:

„Sdělili mi naléhavou informaci v souvislostí s aktuálními událostmi v naší galaxii. Dozvěděl jsem se, že všechno, včetně nás, pochází z černých děr“.

Ale v podobném duchu nyní hovoří i Hawking. Ukazuje se, že vše na světě pochází z procesu, který bychom mohli nazvat „roztavení slunce“ jehož finální fáze jest černá díra, přičemž proces pokračuje dál v jistém druhu vyzáření vnitřní informační struktury černé díry, která dává vzniknout nové realitě. Jinými slovy tu jde o permanentní recyklaci energie – jednoduše řečeno, kdy gravitační zhroucení slunce symbolizuje archetypální nádech energie a následná fáze vyzáření informačního souboru z nitra černé díry do stávající reality přinášející její změnu symbolizuje archetypální výdech, čili „vysemenění„. Pokud je toto skutečnost, pak budeme muset ve svém světonázoru revidovat absolutně vše.

Budeme muset rozlišovat mezi „životem“ a „hmotou“ abychom lépe porozuměli závěrům badatele Colliera a vědce Hawkinga. Ukazuje se stále zřetelně, že pojetí života tak jak ho známe, je ve skutečnosti jistý druh informace, jakýsi nám neznámý druh kódu se kterým operuje síla Vesmíru a ten je v jisté periodicitě vyzařován z nitra záhadných útvarů, které nazýváme černé díry.

Collierův pohled na problematiku je dokonce shodný s jiným závěrem, který deklaruje další zajímavý člověk – dr. Dan Burish, jež hovoří o tajemné „Částici Ganesh“ (reportáž o této problematice zveřejníme na fóru nezávislého internetového deníku Matrix-2001.cz zítra).

„Ganesh částice“ je prý jistý druh kódu v podobě semene života. Tato částice prý byla před několika lety zachycena v energetickém rozhraní tzv. přirozené „hvězdné brány“, která se nachází v prostředí „Frenchsman´s Mountain“ v Nevadě.

Na tomto místě je dobré si znovu připomenout, že informace přijaté Collierem jsou ve fantastické shodě s tím co říká Hawking. Podle cizí inteligence Vissaeus a Morenae přesně od 23. března 1994 začaly být planetou Zemí zachycovány specifické energie z černých děr, které jsou reprezentovány specifickou barevnou rezonancí a zvukovou frekvencí v našem známém Vesmíru. V podmínkách existence moderního lidstva se tak děje vůbec poprvé. Na tuto energii prý podle tohoto sdělení bude reagovat i naše hvězda stejně tak jako ostatní hvězdy usazených v blízkosti důležitých galaktických meridiánů energie. (Je jednoznačně doloženo, že od roku 1995 se naše Slunce začalo chovat velmi prapodivně a tato situace trvá do současné doby. Na stránkách Matrixu je anomáliím Sluneční aktivity tradičně věnováno poměrně velký prostor. Celá řada indicií nyní začíná do sebe velmi zajímavým způsobem zapadat. Možná, že Vás milí přátelé napadla stejná otázka: „Jak s tím vším souvisí rok 2012?“ I na toto je však dnes již známá odpověď. Seznámím s ní účastníky workshopu „Nejvyšší tajemství v Bratislavě 8. – 9. 4. 2006).

Je evidentní, že Collierova informace musela v roce 1996 v pojetí tradiční vědy vyznít zcela směšně (a také vyzněla), ale o deset let později se pilíř soudobé astrofyziky (Stephen Hawking) jednoznačně o tuto skutečnost opírá také a to na základě svého vlastního výzkumu.

Nezávislý internetový deník Matrix-2001.cz připravuje rozsáhlý materiál týkající se informací předaných inteligencemi Vissaeus a Morenae panu Collierovi. A stojí to skutečně zato?..

Prameny:

http://www.newscientist.com/news/print.jsp?id=ns99996151

http://www.dcu.ie/%7Enolanb/gr17_plenary.htm#hawking

http://www.boston.com/news/science/articles/2004/07/22/a_black_hole_theory_zapped/

(c) 2006 Jaroslav Chvátal

Převzato: http://www.matrix-2001.cz/

/ 2012 / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz