Jak kritický bude rok 2012…

Jak kritický bude rok 2012…

Jak kritický bude rok 2012 pro lidskou rasu?

 

PhDr. Jiří Buráň

Řada artefaktů tomu nasvědčuje. Mayský kalendář, proroctví věštců? Je náhoda, že se spousta předpovědí shoduje? Výplod šarlatánů, či skutečnost? To se s jistotou dozvíme až onoho data 21.12.2012 v 11 hodin a 11 minut? Zamysleme se nad historií i současností. Zemi postihla již 5 x obrovská katastrofa za posledních 440 milionů let, kdy nastalo hromadné vymírání tisíců organismů. Představme si svět plný jedovatých plynů, sužovaný vlnami veder či ochromený extrémním poklesem teplot. Svět odstřelovaný asteroidy a v zápětí spalovaný tlakovými vlnami? 99 % živočichů a rostlin, kteří žili na Zemi, patří mezi vymřelé ! A jednoho dne k tomu dojde znovu !! Čemu všemu budeme čelit v budoucnosti? Jakou bude mít lidstvo šanci? Vědci celého světa studují, co se děje, jak lze přežít. Největší naděje pro lidstvo jsou stopy v minulosti?.Řada vědců téměř s jistotou se shoduje, že na Zemi dochází k určitým periodám, kdy nastává „velké vymírání druhů“. To je velmi znepokojující. Neopakuje se příčina, ale doba, kdy k vymírání dochází. V současnosti se nacházíme oprostřed období nového vymírání druhů. K tomuto jevu dochází každých 62 milionů let.

Příčina je ve vesmíru a má to i souvislost s naší galaxií, která se vesmírem pohybuje. Mléčná dráha letí rychlostí 200 km za sekundu. Když narazí na plynový mrak, způsobí obrovskou tlakovou vlnu, která se pohybuje rychlostí zvuku. Vzniká silné smrtící záření, které bičuje naši galaxii a jednou zesmahne i Zemi. Může způsobit rozsáhlou rakovinu.

Dr. Misha Medvedev  University Kansasvypočetl, že ke zvýšenému záření dochází  každých 62 – 64 milionů let. V tomto cyklu nastává i hromadné vymírání. Náš sluneční systém se pohybuje nahoru a dolů. Když se nacházíme uvnitř centra, tak jsme chráněni a naopak dále od centra jsme zranitelní. Podle jeho teorie toto období nastane za 10 milionů let.  Daleko dříve však předpokládá, že si planetu Zemi zničíme sami?

Nejčastější příčiny zranitelnosti Země je střet s asteroidy či erupce  čedičové magmy – lávy. Je tu však ještě jeden úkaz, který se stal před 440 miliony let. Náhlý záblesk světla z explodující hvězdy. Tak obrovský, že způsobil druhé největší vymírání druhů. A mohlo se to opakovat.  Dobou pozdního ordoviku, jak je toto období nazýváno se zabývají astrolog Dr. Adrian Melott a Dr. Bruce Lieberman z University Kansas. Vedou spolu rozsáhlé polemiky. Vyhynul trilobit, něco jako krab, mrchožrout, který se živil převážně červy, žil přes 100 milionů let. Náhle vymírá a spolu s ním 70 % všech organismů.  Při záblesku vznikla největší exploze v celém vesmíru. Gama záření. Na Sahaře se nachází spousta usazenin a ty hovoří o vzniku doby ledové. Poznatky o Gama záření potvrzuje i výzkum ze satelitu Swift, který NASA vypustila v roce 2004. Záblesk Gama se objevuje každý den. Příčina zatím není známa. Kdyby jeho pouhý zlomek byl v naší galaxii a měl namířeno na nás, tak by nastala velká katastrofa. Způsobila by masové vymírání.

Je tomu 440 milionů let, co explodovala Supernova. Gama záření zasáhlo zemi. Nacházela se 10 000 světelných let od Země, což bylo poměrně blízko. První úder zasáhl  atmosféru. Nastala změna chemického složení vzduchu. Prudký závan energie roztrhal molekuly kyslíku a dusíku.  Zemi zahalil smog, který obsahoval smrtelný oxid dusičitý. Smog blokuje sluneční paprsky a tím  prudce klesá teplota. Nastává doba ledová.  Je tu však ještě něco ničivějšího? Záblesk Gama záření a mrak oxidu dusičitého zničí ozónovou vrstvu. Štít, který chrání Zemi před paprsky Ultra fialového záření. Slunce se tímto stává smrtonosné. 5x více Ultra fialového záření než dříve? Ničí DNA každého organismu?  Ultra fialové záření s krátkou délkou vlny smog propouští s tzv. sítovým efektem.

A paprsky Gama letí rychlostí světla. Bez varování! Při pohledu je člověk ihned slepý. V zápětí by se objevil smog. Ihned poté by se člověk spálil a dostal by silnou rakovinu kůže? Poškození DNA? Minimálně 10 let by trvalo vrátit ovzduší do normálu? Relativně bychom mohli přežít v budovách či podzemí. Je  možné, že by z populace zbylo 5 – 10%. Zničila by se však veškerá fauna,  flóra , vyhynulo by zvířectvo?hladomor?

Největší vymírání druhů však zaznamenáváme před 250 miliony let. Období permu. Před 300 miliony let v oblasti Karoo v Jižní Africe byly mokřiny překypující životem. Vládli tu ještě před dinosaury savci podobni plazům „šavlozubí tygři“ gorgonopsidé. Byli to predátoři, draví zabijáci. Informace z tohoto období zkoumá  paleontolog Dr. Roger Smith South African Museum.

Podle vrstev půdy zjišťuje, že vespod je zelená vrstva. Představuje život a je zde naleziště spousty fosilií. Nad ní je však vysoká vrstva beze stop života. Došlo tady ke genocidě nepředstavitelných rozměrů. Touto pohromou se zabývají vědci více než 100 let. Co ji způsobilo? Teprve v 90 tých letech minulého století se podařilo záhadu vysvětlit. Sibiřská plošina? Pod zmrzlou pustinou o rozloze větším než Spojené státy se nachází tisíce km2 lávy. To nedokáže žádná sopka? Stejné období jako genocida v Africe? Z jádra Země vytéká pod obrovským tlakem láva. Geologové tento úkaz nazývají plášťovými hřiby Tlak roztrhá zemskou kůru. Z puklin se uvolňuje obrovské množství tepla a láva se rozlévá po celém okolí.

Podle Dr.Billa Mc Guirea Benfield Hazard Research Centre patří láva – čedičové magma k největším přírodním silám. Na Sibiři vznikla erupce, která trvala téměř 1 milion let.  Největší čedičová vyvřelina a vulkanická erupce za 500 milionů let? Vytvořila 4 miliony km3 lávy ve výši 1600 m !  K největší sopečné erupci v dějinách lidstva došlo v roce 1883 v sopce Krakatoa. Trvala 1 den a vyvrhla 25 km3 lávy. Zemřelo 36 000 lidí. Na Sibiři došlo k erupci, která je 150 000 x větší než Krakatoa? Vědci se v současnosti velmi obávají, že čedičové magma je globálním zabijákem. Představme si erupci na Sibiři? Země se velmi třese, praská zemská kůra a vznikají obrovské propadliny. Nastává peklo!!! Začne prýštit neskutečné množství lávy? Teplota má několik set  stupňů Celsia? Biliony tun plynů? Celosvětově nastává hromadné vymírání?

Na Islandu v roce 1783 vybuchla sopka Laki. Téměř 1 rok se hrnula láva. 800 km2 ? Tato událost měla dalekosáhlé následky po celé Evropě?

Dr. Jim White University Colorado v Ice Core Laboratory v Denveru dělá výzkum se vzorky ledu.  Vyvrtává led z velkých hloubek. Led absorbuje a konzervuje chemikálie obsažené v atmosféře. V jednotlivých vrstvách ledu jsou obsaženy po celá tisíciletí informace o životním prostředí. Test elektrické vodivosti vrstvy ledu z období sopky Laki ukazuje na silnou erupci. Hodnota oxidu siřičitého je 2x vyšší než před erupcí. Vzniká jedovatý opar. Oxid siřičitý reaguje s vodními parami a vzniká kyselina sírová. Kyselý déšť? Hynou rostliny a vzniká eroze půdy. Koupel v kyselině? Síra ve stratosféře blokuje sluneční paprsky. Kapky fungují jako zrcátka. Odráží světlo zpět do vesmíru. Teplota v celé Evropě prudce klesá.

Čedičové magma uvolnilo po erupci do atmosféry 122 milionů tun síry. Zničená úroda měla za následek 50% vyhynutí dobytka a v důsledku hladomoru zahynulo 25% obyvatel Islandu.  Na Sibiři bylo 250 000 x více čedičové magmy.   Proto vyhynulo téměř 95 % všech druhů. Po oxidu siřičitém vznikl další plyn. Došlo ke změně klimatu. Z úrodné půdy se staly pouště. Z oceánu jedovatá past? Nikdo nemohl přežít. Obrovské snížení teploty a vznik krutých mrazů? Je to jedna z největších nevyřešených vražd všech dob.  A to teprve začátek. Později Sibiřská plošina uvolnila dalšího zabijáka. Roztavené horniny uvolnily oxid uhličitý. V atmosféře 5x více než dnes.

Paleontolog  Dr.Peter Ward University Washington vede výzkum, kdy prokazuje vysoký nárůst oxidu dusíku, který vstupuje do atmosféry, ale ne do vesmíru? Vzniká skleníkový efekt. Zahřívá se celá planeta a teplu nelze uniknout. Vzniká vlna obrovských veder s katastrofickými následky. V Karoo v Africe se tak zvedá teplota o více jak 10 stupňů Celsia. 1.Suchopár ničící celé okolí? Stejné poznatky potvrzuje Dr.Roger Smith South Africa Museum . Bujné pláně se stávají pouští. Voda se vypařila. Vegetace vymírá a tím i býložravci a predátoři. Život na pevnině skončil?

Dr. Paul Wignale University Leeds sbírá informace o vymírání v oceánech. V expedici v roce 1990 do Grónska se zabýval výzkumem vymření mořských druhů. V období permu život nevymřel najednou. Mělo to několik fází. Staré horniny obsahují spousty fosilií. Během několika tisíc let klesal počet živočichů až téměř na nulu. Živočichové u dna měli větší šanci na přežití jako ti na hladině. Ovšem postupem  času vznikl problém s rozmnožováním.

Najít své protějšky bylo stále těžší a to vedlo ke zkáze? 95 % vymřelo. Nedostatek kyslíku živé organismy udusil.  V půdních sedimentech se objevuje mnoho krystalů obsahujících pyrit. Vzniká při nedostatku právě kyslíku.  Kyslík se obvykle rozpouští ve slané vodě na povrchu. Jak vůbec funguje vodní systém na Zemi? Vodní proudy postupují od rovníku k pólům. Na rovníku je teplá voda. Ta  pluje k pólům. Zde se ochladí a klesá. Vrací tak po dně okysličená zpět k rovníku a stále dokola? Před 250 miliony let se tak cyklus explozí na Sibiři přerušil.

V té době se zvedla teplota na pólech až o 38 stupňů. Vodní cirkulační systém tak selhal. Na sklonku permu přichází na svět ještě další zabiják? Nejvražednější ze všech? Je to dodnes. V močálech. Páchne jako zkažená vejce. Pach uvolňuje bakterie, které uvolňují velmi jedovatý sirovodík. Plyn produkují bez přítomnosti kyslíku nebo jen při malém množství.  Bez kyslíku by byl život na Zemi v ohrožení. Vražedný vzduch v tomto období vysvětluje celou záhadu vymírání. Nedostatek vody, kyslíku, potravy. Oslabení sirovodíkem?

Třetí největší vymírání je v období dinosaurů tedy před 65 miliony let. Žili téměř 160 milionů let a co je najednou vyhubilo? Šetřením na dinosauřím území v Provincial Parku v Kanadě Dr. Phil Currie University Alberta zjišťuje, že tady žil Tyranosaurus Rex. Vraždící stroj a dokonalý predátor. Žil více jak 20 milionů let. Je zde spousta fosilií. Má teorii o velké katastrofě. Totéž potvrzuje astronom Dr. Dan Durda Soutwest Research Institute , který provádí výzkum hornin v Trinidadu v Coloredu.

Pod neobvyklou vrstvou jílu nachází fosilie dinosaurů. Nad jílem nejsou známky života. Co zde  však nachází je v zemské kůře vzácné iridium. Až 200 x více iridia obsahuje jíl než normálně a k tomu krystaly křemene. Vysvětluje to původ. Křemen je rozdrcený a rozlámaný. Tuto strukturální deformaci způsobí pouze jedno. Extrémní tlak a teplota? Člověk to umí pouze jedním způsobem? Ovšem před 65 miliony let nukleární technologie ještě neexistovala?

Největší pravděpodobnost je srážka Země s obřím asteroidem. Kámen velikosti 10 km a váhy 1 bilion tun. Asi jako Mount Everest. A letící rychlostí 65 000 km/h !!!   Po dopadu vznikl kráter 160 km2 v oblasti poloostrova  Yukatanu v Mexiku. Vznikl řetězec katastrofických událostí. Po dopadu obrovské zemětřesení. Vítr o rychlosti 1500 km/h?Stovky tun suti? Plyny z vypařených hornin vylétly stovky kilometrů do stratosféry a opět dopadly na povrch?Obrovská tlaková vlna, která při extra přehřátém vzduchu je 2x rychlejší než zvuk a spálí vše, co jí stojí v cestě? Sežehne a pohřbí vše živé.

Teplota závratně stoupá? Suť rozpálila atmosféru jako pec a to vyhubilo rostliny i zvířata i na druhé straně planety. Tato mexická globální katastrofa zničila celý svět. Prach, který byl ve vzduchu, zastínil slunce. Teplota počala rapidně klesat.  Nebylo rostlin, potravy pro zvěř a vše vyhynulo. Potravinový řetězec se zhroutil. Dopad poznamenal Zemi na věky.  Další velký kráter je v Arizoně? Před 100 lety v Tunguzce. 200 000 ha lesa bylo spáleno tlakovou vlnou?

Přežili pouze adaptabilní živočichové. Vesměs mrchožrouti jako krokodýlové, orlové a podobně? Přežil by však člověk?  Vědci z NASA by měli možnost asteroid vyhodit do vzduchu. Případně vyslat sondu, která by odpařila pomocí sluneční energie plyny na povrchu asteroidu a tím by se odklonil kurz. Nic z toho však není vyzkoušeno. Jsou to pouze hypotézy. A na vše je zapotřebí  čas… Ne každé vymírání má snadné vysvětlení. A ne vše přichází z vesmíru?   Co závěrem?  Pojďme se společně zamyslet?

V permu vulkanické erupce spustili řetězovou reakci. Oxid uhličitý zahltil atmosféru a teploty vzrostly o 10 stupňů Celsia. Vyhynulo 95 % živočichů a rostlin !!!!!

Ve 20.století jsme CO2 více než zdvojnásobili !!!  A stále stoupá !!!  Poučíme se z historie? Hodnoty už v minulosti stoupaly?

?a poslední hrozba. Slunce. I kdybychom přežili dopady asteroidů, Gama záření i vlastní ničivé působení, život na Zemi nám jednou znemožní Slunce. Neustále se zozpíná a jednou roztaví povrch Země?

Člověk přežije pouze tehdy, přestěhuje li se na jinou planetu. Ale ani poté nejsou vyhlídky optimistické? Vědci předvídají, že za několik miliard let vesmír skončí obrovským krachem. Nebude nic !!!

(c)2008 PhDr. Jiří Buráň

 

Převzato:  http://www.matrix-2001.cz/

/ 2012 / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz