Konec světa 2012?

Konec světa 2012?

Konec světa 2012?

Proč se stále mluví a objevuje v médiích obávaný rok 2012?

Tak jako se duchovně vyvíjejí lidé, tak se také vyvíjejí planety a v podstatě celý vesmír.

 

 

I naše planeta země právě teď prodělává proces proměny. Zvyšuje své vibrace a tak přechází do vyššího duchovního stupně vývoje. Na naši planetu a na vše co na ní žije a nežije, působí zesílené kosmické záření, které zjemňuje hrubší vibrace země, fauny, flory a lidí na vibrace jemnější. To, že se dějí klimatické změny, jako je např. obávaná ozonová díra, velké bouře, potopy, vichřice, tornáda, má své opodstatnění nejen v lidském charakteru či zacházení s přírodou, ale také v tomto kosmickém záření. To vše je dle duchovního vývoje v plánu samotného vesmíru, tedy je to i plánem naši samotné planety země.

V podstatě se děje to: Představme si kus ledu, na který svítí rozpálené sluníčko. Dochází k procesu tání, neboli se krystaly ledu rozpouštějí z hrubých, ostrých a nepoddajných molekul na jemnější, splívající, jednotné, prolínající se molekuly vody, v níž je teď možnost života i pro různé živočichy od planktonu po velryby. A teď to převedem na planetu zemi.

Kra ledu je planeta země a vše na ní cca před 10 lety. Dnes je planeta v procesu přeměny , tedy kdy rozpálené slunce působí na led a ten se rozpouští( kosmické záření jako rozpálené slunce). Až země, neboli kra ledu roztaje, objeví se živočichové, kterým voda vyhovuje např. jako jsou ryby ( až kosmické záření z jemní veškerou energie na planetě zemi a vše na ní, místo ryb, se objeví jiné bytosti z jiných světů, jelikož budou energie země pro ně již vyhovující k jejich bytí, stejně tak jako na příkladu, kdy ryby nemohou žít vhrubém ledu, ale mohou žít v jemné vodě.)

To, že jsou lidé více podrážděny, více válčí a více shromažďují majetky, nekomunikují se sebou a touží více po moci´, je také z duchovního hlediska vývoje naprosto v plánu. Avšak je tu ještě něco. Je tu to, že těch plánů máme na výběr nespočetně mnoho. Totiž záleží jaký plán si vybereme. Jsou také plány, ve kterém dochází k plynulému duchovnímu postupu, aniž by došlo k nějakým zásadním klimatickým změnám, či k nějakým nešvárům a válkám mezi lidmi. Vše záleží na našem rozhodnutí, na našem společném světovém rozhodnutí, nebo-li kolektivnímu myšlení. Pokud je kolektivní myšlení na bázi lásky , porozumění, pomoci, souladu s přírodou, je přechod celé naší planety do 5 stupně plný radosti, klidu a také plný zázraků ( to je jeden z mnoha plánů, těch lepších).

Naše kolektivní vědomí je však jiné. Je nestálé, přesycené touhou po moci a penězích, každý si hrabe na svém písečku, ničíme svoji přírodu, která je naším zdrojem žití, jsme v zajetí jakési mody, která nám určuje co si oblékat, jak mají vypadat naše vlasy, nehty, nohy ( musí být oholené jinak nesmíte nosit sukně a jít na koupaliště), atd. atd. atd. Jde tu především o kšeft. Staly jsme se závislými na věcech, které nám brání žít tak jak opravdu chceme. A jak to chceme? No přece tak, abychom mohli vyjít ven bez ohledu na to, co si o nás budou myslet ostatní lidé, bez jejich kritiky, hodnocení a urážení. A proč ti lidé nás stále kritizují? Protože si myslí, že je také kritizujeme a také je opravdu soudíme. Je to kruh, který jsme si vytvořily a tak jsme si také vytvořily naše kolektivní myšlení. Proto se dějí takové věci, které nechápeme a ani nechceme přijmout, protože si stále lidé myslí, že jsou nejmoudřejší a jediný pány vesmíru. Tato myšlenka je činí být mocnými a tak se snaží být nejmocnějšími i mezi sebou. Kdyby však k sobě připustily i jiné možnosti, ideje a moudrost( ne chytrost), otevřeli by se jim i jiné světy, jiná poznání a také ta pravá pravda, poznali by že není nutné soutěžit, že není nutné být nejbohatší člověk na světě, ani není nutné být členem MENZY, poznali by že není nikdo vyšší a ani nikdo nižší, poznali by že všichni tvoříme jednotu, ze které jme se také zrodili a také by poznali to , že když ublíží někomu jinému, ublíží tak jedině sobě. Proto by nikdy neválčili, ale naopak by se všichni sdružovali. Poznali by také, že pravda není relativní pojem, jelikož když všichni lidé věří v jednu pravdu, ztrácí pojem relativity smysl. Vědci hledají odpovědi ve stylu, že díky výkyvu naší zemské osy je to po několika tisíc až miliony let ten samý proces. Ano historie se opakuje, ale nikdy není stejná, vždy je pozměněná. A to je velký rozdíl.

Starodávná proroctví hovoří o velkých zemských změnách a obrovském posunu v planetárním kolektivním myšlení.

V mayském kalendáři je jako poslední datum uvedený zimní slunovrat 21.12.2012. Současné období je nazýváno dobou Šestého slunce, přičemž každé slunce vyznačuje vývojový krok lidského vědomí. Nazývají ji také „koncem času“.

Je nápadné, že v mnoha různých kulturách i světonázorech existuje tolik paralel týkajících se roku 2012. Ve své víře i v proroctvích na tento rok upozorňují například následující kultury:

Indiáni kmene Hopi předpovídají pětadvacetileté období očisty, po němž následuje konec Čtvrtého světa a začíná Pátý.

Mayové tuto dobu nazývají „koncovými dny“ anebo koncem času takového, jak ho známe.Maorové tvrdí, že jakmile se zvedne závoj, propojí se fyzický a duchovní světy

Zuluové věří, že celý svět se obrátí vzhůru nohama.

Hindové jej zase nazývají „Kali Yugou“ (koncem éry člověka) a příchodem Kalkiho a určitého množství osvícených bytostí.

Inkové říkají, že jsme v době, kdy se sami se sebou znovu setkáváme.

Aztékové současný věk nazývají dobou Šestého slunce, Věkem transformace, stvoření nové rasy.

Dogoni se těší, že se vesmírná loď se svou posádkou, zvanou Nommo, vrátí ve tvaru modré hvězdy.

Indiáni Pueblo tvrdí, že se otevře vstup do Pátého světa

Cherokeeům končí dávný kalendář přesně rokem 2012, stejně jako Mayům.

Tibeťané mají proroctví zvané učení Kalačakra, které jim zanechal Buddha a v nichž předpovídá příchod Zlatého věku.

Egypt podle kamenného kalendáře Velké pyramidy končí.

Jelikož jako lidé nezvládáme změnit podle plánu kolektivní myšlení do roku 2012, kdy má vše excelovat, vybrali jsme jiný plán. Vše se urychlilo a rok 2012, který má být tím vrcholným rokem přechodu do vyššího duchovního vývoje, je již neplatný.

Vše se děje rychleji a dříve. Vrcholný rok zatím vychází 2009. O tři roky dříve. To se může samozřejmě ještě změnit na rok 2008 nebo na rok 2010. Všimněte si, jaké jsou tlaky vyvíjené na lidstvo. Dá se říct, že jsou skoro všichni nespokojeni. Mají velké emocionální výkyvy, plno problémů, které se jakoby najednou sesypaly do klína. To co odkládali se najednou musí řešit, najednou je to tady a doslova nás to psychicky, emocionálně a fyzicky drtí.

Hodně lidí mají problémy s financemi. Firmy, které dříve prosperovaly, teď krachují a ty co se ještě drží, vymýšlejí fintami a i podfuky, jak ještě na posledy vydělat. Lidé kteří jsou zaměstnanci, nedostávají to co jim bylo slíbeno a někteří jsou propuštěny. Vlády se pouze přou o vedení. Rodinné vztahy jsou velice napjaté a rozdělují se na menšiny ( sestra nemluví se setrou, otec a syn s polu nekomunikují, matka by se nejraději rozvedla a odstěhovala se atd. atd. atd.) Je příliš rozvodů a málo svatebních obřadů. Statistiky jednotlivých druhů studií jsou velice nepřesné a jsou zmanipulované, aby lidé nepanikařili. Známá klamavá statistika je např. průměrný výdělek občana České republiky.

Všeobecně se vztahy nejen mezi lidmi, ale také mezi přírodou lidově řečeno hašteří. Příroda se přeměňuje. Vymírá mnoho živočišných a rostlinných druhů. Lidé mají velké výkyvy v emocích, kdy mají stavy plné úzkosti, beznaděje, smutku, všeobecně mají plno depresí a za chvíli jsou plné radosti, pochopení a lásky. Takto se to střídá. Velký tlak je vyvinut na duchovnější lidi a různý lidi hledající pravdu o sobě samém, hledající pravdu o bohu, vesmíru a třeba i jiných civilizacích. Prostě jednoduše řečeno na lidi, kteří jsou na prahu poznání. Je to z důvodu rychlého pochopení, rychlého zjemnění jejich energií, rychlého růstu, aby mohli přejít do 5 stupně duchovního vývoje naší země. Ti lidé, kteří žijí dle starých programu a nejsou schopni nebo sami nechtějí přijmout vyšší vibrace, jsou více ohroženi na životě. Stávají se jim např. tragédie, kdy onemocní nevyléčitelnou nemocí, stávají se jim smrtelné úrazy a různé náhody, kdy umírají bez známek poškození fyzického těla. Je to jako kdyby se Afričanu či Afričance zvyklí na 50 stupňů horka začala měnit klimatizace podnebí na Antarktidu z 50 mínusovou stupnicí mrazu. Takoví Afričané se zastaralými programy, jako je typu „ ovládneme počasí“ nepřežijí ani nemůžou. Ovšem ti Afričané, kteří přijímají nové vyšší vibrace, což je to, že se připravují na mrazy, že chtějí změnit své zastaralé neprosperující myšlení, že chtějí poznat pravdu o sobě a o celém vesmíru, se těmto vibracím otevírají a tak dostávají např. intuicí informace, které je vedou učinit takové kroky, aby přežily. Jeden z těchto kroků je např. sjednocení se s přírodou a přestat ji ubližovat, sjednocení či odpuštění lidem, kteří nám ublížili, pomáhání druhým, zbavení se ega, respektování jiných názorů, zlepšení vztahů se vším a se všemi, všímat si také svého zdraví, tedy např. jíst potraviny, které nám opravdu pomáhají a ne, které nás zabíjejí. Jen pro zajímavost 80-90% potravin je pro člověka více škodlivé než zdravé. Reklamy na to, aby jedli lidé více zeleniny jsou klamavé, jelikož veškerá dovážená zelenina má až 27 krát překročenou hodnotu pesticidů. Dělá se to z důvodu aby zelenina rychleji rostla a nedocházelo k plesnivění či napadení škůdci a také aby při převozu nezačala hnít. Jak vidíte jde tu jen o obchod. Vláda na tomto vydělá více než aby zaplatila českému zemědělci na kvalitnějším a zdravějším výrobku, který je právě díky zdravějším hodnotám o trochu dražší než otrávené zahraniční výrobky. Konec konců firmám vyrábějící léky a vládám to vyhovuje. Dříve byl největší byznys v prodeji zbraní a v drogách. To už dneska neplatí. Dnes je největší byznys ve farmaceutice, tedy v lécích. Čím více lidí bude nemocných tím větší obchod v lécích. Plno léků mají schválně vyvolávat vedlejší účinky, aby si pacient zakoupil další léky a těmito léky tyto vedlejší účinky potlačil-( všimněte si slova POTLAČIL tedy ne vyléčil) Nemůžeme se však zlobit na vládu, jelikož je obrazem či zrcadlem českého charakteru lidí. Tedy opět záleží na kolektivním myšlení celého našeho národa a všech ostatních státech, aby se věci změnily k lepšímu).

Lidé jsou od sebe odděleny a většina si hrabe jen na svém písečku.

Ovšem záměr duše,ducha a veškeré energie je sjednotit se a ne udělat ze sebe jednotlivce. Jako jednotlivec je člověk ať bohatý či chudý, vždy sám a bez větší životní energie, která mu ještě k tomu stále ubývá. Pokud se člověk spojí, může se projevovat a násobit tuto životní sílu. Pokud se spojí s přírodou, příroda mu dá zase jinou potřebnou sílu atd. Síla násobí zase sílu a o to ve vesmíru jde. Teď záleží na lidech, jakou tu sílu si vyberou, jaké síly vesmíru k sobě spojí a jak s nimi budou zacházet, k čemu je zneužijí a nebo využijí. Historie je plna takových sil, které byly buď zneužity a nebo využity. Takže to teď celé shrňme do jedné věty: Různá proroctví o přestupu z 4 do 5 stupně duchovního vývoje celé naší planety, naplánované na rok 2012 již v součastné době( a to díky momentálnímu světovému kolektivnímu myšleni či vědomí), neplatí. Momentální prognozy vychází ( z důvodu urychlení ), na rok 2009, který se může ještě změnit na rok dřívější nebo pozdější.

 

Převzato:   www.skola-esoteriky.cz

/ 2012 / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz