Kráčení mezi dvěma světy…

Kráčení mezi dvěma světy…

Kráčení mezi dvěma světy, aneb kruh se uzavírá

21. prosince 2012

 

Aleff

Stále přemýšlím, co se stane a co se bude dít za pár let. Dovedete si představit, že se náhle změní svět? Naše představy o nás samotných – co jsme vlastně zač – se v následujících letech změní a to obrovským způsobem. Všichni společně představujeme jednoho ducha, který se skládá z šesti miliard duší. Nadšení, které v sobě cítíme, nás může posunout směrem vpřed. Stále více si uvědomujeme jednu skutečnost – že jsme multidimenzionální bytosti. Pro nás je velmi důležité, abychom se postupně zbavovali pocitu, že jsme oběti. Také je dobré vědět, že se postupně budeme stěhovat – přemísťovat na místo síly. Před časem napsal Jose Arguelles, který je vzdálený příbuzný indiánského kmene Mayů, knihu „Kalendář Mayů. Tento kalendář byl funkční mnoho tisíc let, ale v tomto období končí.V něm se můžeme dočíst, že léta 1987 – 2012 se nacházejí v období nazývaným „mezi dvěma světy“, které „nikomu nepatří“. Způsob, jak se chováme a budeme chovat, má velký vliv na to, čím se v budoucnu staneme.

Vědci tvrdí, že lidstvo působí na této zemi 3,5 miliónů let. Otázka je, jak se dále můžeme vyvíjet. Nejsme stejná rasa, která se nacházela před mnoha miliony let před námi. Nemám na mysli rasu, jak ji chápeme dnes, černoši, běloši atd., ale prvopočáteční – kořenovou rasu. Snažíme se překonávat a překonáváme těžkosti a potýkáme se stejnými problémy, s jakými se potýkaly rasy (prvopočáteční). před námi.

Když se blíže podíváme na civilizaci Mayů, zjistíme, že tato civilizace byla v určitém období velkou říší, takovou jako měli Inkové. Do dnešní doby nebyli archeologové schopni objevit těla této civilizace, která představovala stovky tisíc lidí. Je to proto, že celá tato populace přešla do vyšších frekvencí (vibrací), protože se svými vibracemi už nemohla žít ve fyzickém světě. Dá se říci, že se současné lidstvo stále nachází v dětských letech, popřípadě v období puberty. Toto období se dá přirovnat navštěvování prvního stupně základní školy, kde šikanování je běžným jevem, kde silnější využívají slabších jedinců. Když se podíváme na současnou situaci ve světě, vidíme stále takové šikanování na politické scéně větších států vůči menším.

Tyto situace jsou příklady ze života v dualitě, nebo v polaritě. Nejde nevyhnutelně o špatnou věc, protože tato situace nám dává určité možnosti. Kdyby se hned nebo například zítra svět změnil na jedno úžasné místo, ztratili bychom možnost dále růst. Tak jsme tu nyní my, kteří se nacházíme na tomto velmi zvláštním místě – v období, které indiáni nazývají „kráčení mezi dvěma světy“.

Co to znamená? Znamená to, že končí období třetí dimenze a otevírá se nám dimenze vyšší. Právě v tomto období mezi dvěma světy máme možnost výběru. Chceme podporovat mír, nebo naopak válku? Chceme být žárliví nebo naštvaní, nebo naopak šťastní a mírumilovní? Podle několika národů (Hopi, Mayů, Tibeťanů) se právě nyní nacházíme v období, kdy dokončujeme kruh, který trval 200 000 let.

Všichni jsme byli nadšeni, že začínáme nové milénium a hle, najednou tady máme začátek nového dvěstě tisíciletí. Máme nějaký důkaz toho, že se věci budou měnit a nebo už se mění?

První příznakem je měnící se počasí a klima na celém světě. Pomysleme na všechny teplotní rekordy, které „lámeme“ u nás v Evropě, je to přímo neuvěřitelné. Víme, že severní magnetické pole se přemísťuje. Když se zjistilo, že se toto magnetické pole na severním pólu posunulo přibližně o 8 stupňů, bylo třeba změnit číslování na každé odletové dráze. Čísla, které se nachází na odletových drahách jsou směrodatná při zaměřování kompasu – A7, B16 (přidávají se nějakým způsobem písmena v abecedě).

Největší změna, která nastala, je v elektromagnetickém poli Země. Kdybych se vás chtěla zeptat, kdo jste a nemyslela tím vaše jméno, tak nejvhodnější odpovědí by bylo – jsem bytost elektromagnetického pole. Pokud naše elektromagnetické pole klesá směrem k nule, naše tělo zažívá velmi zajímavé zkušenosti. O tom ani nemusím mluvit. Každý z nás zažívá velmi podivné zážitky se svým tělem. Co to pro nás znamená, že elektromagnetické pole Země se přibližuje k nule?

Existuje vůbec nějaké místo na zemi, kde by se elektromagnetické pole rovnalo nule? Ano, takové místo se nachází v centru každé velké hory a také v Královské komnatě Cheopsovy pyramidy v Egyptě, která sloužila kdysi k zasvěcování. Jsme v období historie, kdy ne každý může vstoupit do této komnaty. Tato Královská komnata přichází k nám. Když jsem se v ní procházela s kompasem, střelka se neustále točila dokola a to z toho důvodu, že tam není žádné elektromagnetické pole. V takovém prostředí všechny vaše emoce vyplouvají na povrch.

Měli jsme k dispozici tisíce roků, po které jsme potlačovali své emoce co nejhlouběji do nitra, ale už víc to dělat nemůžeme. Z tohoto důvodu vidíme, že lidé okolo nás doslova blázní. Aby se nám podařil posun směrem dopředu, je pro nás nesmírně důležité, abychom se naučili projevovat svoje emoce. Znamená to pro nás přejít na druhou stranu v naší lekci.

Je tu jistý problém, jsme stále v minulosti. Existuje mnohem lehčí úkol, jak řešit své problémy. Myslím si, že na prvním místě je, že neustále obviňujeme své rodiče za to, čím jsme.

Mám jednoho přítele, který mě odvezl domů, když jsme předtím povečeřeli. Předtím než jsme se rozloučili, mi povídá: „Prosím tě, obejmi mě, moc to potřebuji, matka mě málo objímala, moc to potřebuji“. Říkám mu: „Prosím tě, je ti padesát let a utekla spousta času od doby, kdy jsi odešel od matky.“ Ano, my sami si musíme dávat lásku a objetí.

Podívejte se na tato čísla: 1 1 2 3 5 8 13 21

  1 + 1 = 2, 2 + 3 = 5, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21

      Toto je vzorec, na kterém je závislý celý náš život!

Např. vzdálenost mezi listy na stromě nebo naše tělo je založeno také na tomto poměru. Když se podíváte na vzdálenost od zápěstí k lokti, naše chodidlo je přesně tak dlouhé jako tato délka. Vše v našem těle, vše co se nachází v přírodě, je založené na tomto vzorci.

Také to má určité propojení se srdcem planety Země. Víme, že tep srdce Země se zvyšuje. Po dlouhé období byl tento tep menší než 8 Hz za vteřinu. Dříve jsme si mysleli, že když číslo dosáhne hodnoty 13, přejdeme do čtvrté dimenze, ale už jsme toto číslo překonali. Nová představa je, že další číslo bude 21. Vědci kteří se zabývají touto problematikou, mají dokladovanou skutečnost, že se neustále tento tep srdce Země zvyšuje. Zároveň tu je mnoho vědců, kteří si přejí, abychom o této informaci nic nevěděli, a to z jednoho důvodu – abychom se nezačali bát.

Ve třicátých letech byli v USA velice aktivní dva vědci, kteří byli zároveň známí tím, že brali drogy a byli to géniové. Jeden z nich se jmenoval Terence McKenna a tento vědec přišel s teorií, která se nazývá časová vlna nula. Po mnoho let měl možnost pozorovat zvyšování elektrického pole země a snižování magnetického pole a naopak. Tento graf nám ukazuje situaci na zemi až o 530 miliónů let nazpět.

Díky objevům, které uskutečnil tento vědec, lze velmi lehce zjistit, kdy přichází jaké období, kdy přichází ukřižování Krista nebo zavraždění Anwara Sadata. Kdybychom se podívali na tuto situaci podrobněji a blíže, asi tak v rozpětí 50 tisíc let, byli bychom schopni zjistit to, co se stalo v naší historii. Je velmi snadné zjistit například objevení Ameriky. Velice šokující bylo pro McKennu, když si uvědomil, že tento graf končí 21.12. 2012.

V minulosti existovala období, kdy magnetické pole země stoupalo a klesalo a totéž se dělo s elektrickým polem, ale nikdy nenastala situace jako nyní. Magnetické pole země se blíží a doslova padá k nule a elektrické pole naopak stále stoupá a stoupá k hodnotám, které nedokážeme odhadnout.

Máme k dispozici starobylé knihy, které popisují určitou historii, příběh.

První z nich je Bible – ta vypráví v jednom příběhu, jak Slunce vyšlo na východě a zastavilo se nahoře po tři dni.

Druhá kniha vypráví, že Slunce zapadlo na západě a zůstalo zapadlé po dobu třech dní a opět vyšlo ve stejném bodě. Co se v tomto období asi muselo udát ve světě, když došlo k těmto událostem? Stalo se vlastně toto: rotace Země se zastavila, a když se začala opět pohybovat, rotovala opačným směrem, což je velice zajímavé.

Co by se stalo s našimi elektrickými zařízeními, kdyby Země opět začala rotovat opačným směrem? Nic by nefungovalo. Museli bychom najít nové způsoby, jak vyrábět elektrickou energii. Všechny zdroje energie, které máme, by musely být nějakým způsobem přeprogramovány. Zkuste si představit, kolik přístrojů má v sobě zabudovány elektrické nebo magnetické komponenty. Přístroje jako satelity, zbraně, všechny tyto a podobné systémy by přestaly fungovat. Znamená to, že bychom se museli znovu dostat do harmonie s přírodou.

Stále mi např. „leží v hlavě“ to, že staré národy minulosti přišly na Zem plně vyvinuté a každým rokem neustále směřovaly k většímu a většímu úpadku.

Velmi brzy se dozvíme, že stavitelé pyramid nevyužívali otroků jako pracovní sílu. Velmi brzy se dozvíme, že v hloubce pod pyramidami se nacházejí v jisté místnosti přístroje, které se používaly k výstavbě těchto pyramid, které nevyžadují žádnou elektrickou energii. Lidé, kteří původně budovali tyto pyramidy, nepotřebovali uvnitř žádné elektrické světlo. Jednoho dne si sami uvědomíme, že nepotřebujeme žádná světla, lampy proto, abychom viděli.

Mám jednoho přítele, který každoročně odjíždí do Norska na zvláštní duchovní cvičení.Toto centrum je vybudované bez oken, má jen jedny vstupní dveře, které jsou však zaplombované po celou dobu třech týdnů konání tohoto cvičení. Přibližně po čtyřech až pěti dnech strávených na tomto místě jsme schopni vidět jeden druhého a to tak dobře, jako vás vidím právě teď. Musím trochu upřesnit to, co jsem řekla – nevidíme svoje fyzično ale světlo, které každý z nás vyzařuje.

Stavitelé pyramid používali takové malé přístroje na harmonizaci těla: pokud se někdo necítil dobře, dokázali tímto přístrojem zharmonizovat každou část jeho těla.

Kolik z vás slyšelo o předpovědích Edgara Cayceho? Edgar Cayce nám řekl, že někdy v budoucnu, a nebude to dlouho trvat, bude objevena jistá místnost plná záznamů. Tato místnost bude objevena pod Sfingou. Mám přítele, který pracuje jako průvodce a provází několikrát do roka turisty po Egyptě. V současné době byl otevřen vchod do zadní části Sfingy, a tak je umožněno návštěvníkům, aby vstoupili do komnaty Sfingy.

Ukazoval mi fotografie, kde je vidět vybudovaná velmi vysoká stěna z důvodu, aby lidé nemohli vidět další prostory, které se zde nacházejí. Egypťané a také vlády jiných států nechtějí, abychom se dozvěděli pravdu, která je v pozadí naší historie.Toto se týká každého takového objevu, ať už hovoříme o UFO, nebo o obrazech v obilí. Neustále se snaží, abychom se nic nedozvěděli. Mám tuto zkušenost ze svého života – žiji většinu svého dospělého života mimo USA, a tak se v novinách a časopisech dozvím více pravdy, než když bych byla v USA.

Kdyby bylo možné přepsat historii, která je vlastně za námi, co by nám tato historie řekla? Chtěla bych vás poprosit, abyste trošku rozšířili obzory své mysli a trochu zapřemýšleli nad tím, že už v minulosti jsme si vytvořili to, co nás čeká v budoucnosti. Většina z nás souhlasí s tím, že máme svoji minulost, přítomnost, budoucnost a to je způsob, jakou hrajeme svoji hru. Skutečností však je, že budoucnost na nás nečeká s tím, abychom ji vytvořili, ona již existuje. Jediné, co musíme udělat, je vejít do ní. Co si myslíte, jak dalece nazpět si dokážeme vzpomenout?

V našem vědomí uchováváme historii každého člověka, který byl na zemi. Už jsme zasadili semínka ohledně míru nebo války na Středním Východě. Vy sami jste zasadili semínka ohledně vaší nové kariéry nebo jiných událostí vašeho života. Je to jako bychom zároveň dostávali určité myšlenky a nápady. To je vysvětlení, proč máme různé vynálezy vynalezené během několika dní v různých koutech tohoto světa. Pokud vy jste ti tvůrci, která část s vás je tvůrce? Vždy v různých obdobích necháváme projevovat různé části sebe samého. Zdá se vám, že vidíte sami sebe jen v tom zúženém obraze? Nebo patříte mezi ty, kteří denně prosí své průvodce o průvodcovství a pomoc. Když se ptáte svého vyššího já, váš život se stává mnohem lehčím.

Volný překlad přednášky Američanky Nancy 

Převzato:  www.demiurg.cz 

/ 2012 / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz