Mayové, strážci času

Mayové, strážci času

Mayové, strážci času

Pamatujte si, že Strážci času vedou váš vesmír po určité dráze a dokáží se pohybovat bariérami času. Vytvářejí ve vašem vesmíru části a úseky, které umožňují vesmír spojovat. Energie se pohybují z jednoho úseku do druhého a určité díly zůstávají odděleny – to je čas, jak ho znáte. Pamatujte si, že energie se vyskytuje ve všech věcech a vy jste součástí Prvotního stvořitele. Prvotní stvořitel je na cestě oddělení, takže může dojít k jeho většímu pochopeni. Tak Strážci času udržují vesmír naživu tím, že jej nechávají oddělený.

Mayové se sami nazývali Strážci dne. My jim říkáme Strážci času. Jsou samozřejmě spojeni s plejádským systémem, jsou mistry ve vstupování a vycházení z časových událostí. Také dokáží skvěle vytvářet časové zámky – zahrazují věci překážkami, aby události mohly být přímo před vámi a vy jste je vzhledem k časovým zámkům neviděli. Časové zámky zabraňují vašemu vědomí vnímat souběžný čas.

Mayové položili, pokud jde o čas, základy pro události, které se mají přihodit dnes. Egypťané učinili jiné průkopnické skutky, Inkové a Indiáni zase další. Každá civilizace sehrála svou úlohu při vytváření událostí souvisejících s časovými zániky, které jsou nyní ve vašem úseku času připraveny k otevření. Atlantida je další civilizací, která položila síť informací pro současný časový rámec. Pamatujte si, že všechno probíhá, a civilizace nikdy nekončí. Myslíte si, ze Atlantida byla zničena a už neexistuje, takže musí být v minulosti. To je jedna verze reality. Ve skutečnosti existuje atlantská civilizace, která nebyla nikdy zničena – atlantská civilizace, která vyřešila vlastní dilemata, našla řešení a nepotřebovala ukončit svou existenci z důvodu nesprávného používání energie. Podobně některé verze vašeho světa najdou řešení a přestěhují se do Zlatého věku, zatímco jiné verze budou zničeny.

Tak může existovat Atlantida nebo jakákoli jiná civilizace v budoucnosti. Civilizace existují dál – mimo časové omezení. Tak si atlantská verze budoucnosti, která našla vlastní řešení, přeje pomáhat atlantské energii minulosti, protože je to tatáž energie a je vlastní reinkarnační verzí. Cílem návratu do minulosti je léčit, vytvářet celek a učit správnému používání energie. Civilizace ve svých verzích celkem úspěšné se vždy vracejí – pokud tomu tak chcete říkat – aby pomohly těm svým verzím, které neměly stejné příležitosti nebo nenašly řešení. Úspěšná civilizace může být chápána jako vědomé kolektivní chápání účelu a účinku na velkou síť existence.

Strážci času, kteří řídí události, jsou jako světelné koule s paprsky cestující do mnoha různých realit a směrů. Mayští Strážci času uměli na Zemi zakotvit údaje, které dávaly smysl budoucím generacím, protože byly multidimenzionální. Mohli cestovat časem zpět, kupředu a stranou a jejich civilizace byla založena na cestování v čase. Po celém Mexiku o tom zanechali stopy. Jejich nyní se stalo smysluplnější, protože jejich cílem bylo pěstovat určité nyní, které by blahodárně působilo na jiná nyní. Mayové chtěli vytvořit paradigma, popis toho, co se stane, cykly, jimiž Země prochází, a cykly času založené na kosmických branách. Zemské cykly se Sluncem, Měsícem a planetami ve vašem solárním systému mají významný účinek na vaše fyzické elektromagnetické tělo. Mayové pochopili, že Země je zapojena do většího systému rotace než jen do slunečního systému. Ten systém rotace byl založen na různých numerických děleních. Mayové vytvořili a definovali čas ve vašem systému na základě svých znalostí, že jste součástí mnohem větších cyklů.

Bylo mnoho verzí Mayů – mnoho různých skupin Strážců času, které přicházely v různých okamžicích, aby pracovaly a hrály si s trojrozměrným časem. Mayové se rozhodně neobjevili poprvé v časovém období, v němž podle vás žili. Byli na Zemi mnohokrát předtím, před mnoha tisíci let. Mohou se pohybovat k závěru vesmíru stejně snadno jako k jeho začátku. Jejich úkolem je zajišťovat, aby všechny úseky vesmíru fungovaly a ke kolapsu došlo v pravý čas, aby nenastal předčasně. Vnímejte své spojení s mayskými Strážci času a otevírejte se klíčům, které pro vaše objevy připravili.

Časové zámky kolem realit fungují stejným způsobem jako mechanizmy, které ve vašem domě zajišťují zapínání a vypínání osvětlení. Elektromagneticky má vědomí pulzaci nabízející indikaci jeho přítomnosti, ať je kdekoli. Vědomí je ve všech věcech a podle toho, jak je svázáno, vydává jedinečný, rozlišující signál.

Jsou tací, kteří vědí, jak časově uzamknout vědomí pro jiné vědomí. Mění modulující frekvenci určité existence, takže když ji druzí sledují a pátrají, kde nebo jak se určité energie zkombinovaly a svázaly, nenajdou je. Vložili časové zámky na brány Země a protože vlastnili koridory časy, nemohli příchozí z kosmu Zemi najít. Vymazali světlo její existence, nastavili odlišné elektromagnetické spektrum, neškodné spektrum maskující druh vědomí, které má Země, aby ji nebylo možné najít. Země byla ukryta – dána do karantény.

Cílem Mayů bylo odhalit tuto planetu a založit zde paradigma pro budoucnost. Různé civilizace udržovaly brány energie kolektivního vědomí otevřené. Energie, které podporují nebo udržují jiné typy realit, mohou být v omezených případech přilákány na planetu. Ale civilizace musí být připraveny a vycvičeny, aby uměly zakotvit sloup světla. Je-li světlo, jsou i informace.

Mayská civilizace byla jednou z takových civilizací. Dnes k nim patří civilizace na Bali. Tyto kultury existují v enklávách po celém světě. Mohou to být komunity uvnitř států nebo oblastí měst, kde je velká harmonie, spolupráce, reciprocita podpory a kreativita. Mayové byli pokusem, který měl ovlivnit budoucnost a osídlit planetu ležící velmi dlouhou dobu v temnu. Mayové znali své poslání, věděli, kdy budou muset odejít. Podobně Tibeťané předvídali invazi do své země, před příchodem Číňanů ukryli mnoho nejdůležitějších dokumentů a artefaktů a dali se do zdánlivě obrovského ničení.

Vzhledem k tomu, že Mayové byli Strážci času, mohli se evakuovat ze Země, vědomi si toho, že jejich úkol byl splněn. To je jedno z největších tajemství Mayů – znali datum a čas.

Kalendář Mayů přesně ukazuje cykly nebes a pekel. Mayové znali den svého odchodu a připravovali se na závěr. Bráno z jejich hlediska, byli dopraveni do jiné fyzické dimenze. Ve skutečnosti Mayové ještě ve velké míře existují, vzkvétají. Mayové věděli, že jednoho dne jejich čas zde skončí a budou muset opustit planetu. A věděli také, že jejich znalosti a klíče jednou objeví Světelná rodina – vy. Tvrdíme, že někteří lidé tyto klíče již objevili. Mayové znali všechny souvislosti svého poslání a proč sem přišli zasazovat klíče pro budoucnost, která je nyní.

Klíče vědomí se pohybují časovými zámky Mayů, Strážců času, kteří otevírají mnohé zámky na celé planetě.

 

internet.  www.volny.cz

/ 2012 / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz