Planeta třetího tisíciletí

Planeta třetího tisíciletí

Planeta třetího tisíciletí

Nepotřebujeme nové a nové politické strany. Nepotřebujeme investice dalších miliard do ještě účinnějších zbraní. Nepotřebujeme ani předstírat snahu o řešení ekologických a sociálních problémů. Potřebujeme rozhodnutí.

Ochotu, chtít ty nástroje, které dávno máme a o kterých předstíráme, že nejsou, použít. Potřebujeme prostě a jednoduše změnit systém vedení a vzdělávání společnosti. Potřebujeme vyšší duchovní uvědomění sebe sama!!! Vesmír se skládá z mnoha tzv. dimenzí. Tyto dimenze se odlišují svými konstantami. Dimenze jsou jako různé pokoje v jednom domě. Každý má jiný tvar, barvu a velikost.

Zvykli jsme si nazývat dimenzi v níž existujeme Třetí dimenze. Podle tří prostorových rozměrů.

Čas, jako čtvrtý rozměr je veličina proměnná. K těmto závěrům ostatně shodně dospívají všichni Mystici, náboženství a pomalu nato přichází i „oficiální“ věda. Úroveň jednotlivých dimenzí je dána energeticko-vibrační úrovní základní energie. Můžeme jí třeba říkat Volná energie.

Ale i jinak. Vesmír postupuje ve svém rozvoji k Absolutnímu uvědomění a Spojení. Od totální stagnace Času, jež je doprovázena destrukcí, negací a rozkladem, přes neustálé urychlování, až do bodu, kdy veškerý Čas je soustředěn do Absolutního Teď. Jedná se o stav Ducha a transformované hmoty, kdy je vše (minulost, přítomnost, budoucnost)najednou.

Pro nás tyhlety metafyzické poučky v běžném životě znamenají – naše planeta momentálně přechází z energetické reality Třetí dimenze přes Čtvrtou do Páté dimenze.

Zvyšuje se Schummanova rezonance planety, (http://147.175.143.11/) což je ukazatel zrychlování toku času. Projevuje se to ve všech oblastech života. Mění se Duchovní Vědomí lidí, objevují se ve zvýšené míře věci dříve považované za neobvyklé.

Rozpadají se a hroutí stará politická, ekonomická a sociální dogmata. Objevují se nové ekonomické, ekologické, společenské alternativy.

To vše je provázeno obrovskou nejistotou, nezaměstnaností, živelnými katastrofami a jinými doprovodnými prvky. Tyto doprovodné aspekty nejsou nutné. Jejich intenzitu určujeme sami svým postojem k probíhajícím změnám. Buďto tyto změny přijmeme a otvírají se nám nepředstavitelné možnosti rozvoje ve všech směrech, nebo budeme jako dinosauři slepě trvat na včerejším dnu, a v tom případě prostě vyhyneme uprostřed vlastního fyzického a duševního odpadu. Války, hladomor, energetické problémy, nevyléčitelné nemoci, politická korupce, povodně, ekologické katastrofy, to jsou věci naprosto zbytečné, no ale když nás to baví a chceme je, nikdo nám je samozřejmě zakazovat nebude. Každý si svobodně a bez výjimky volíme, co chceme prožít. Zdraví, nemoc, bohatství, chudobu, mír, válku??? Co chceme.

 

 

Převzato: http://www.sweb.cz/jana_zarku/

/ 2012 / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz