Realita alebo mýtus?

Realita alebo mýtus?

Realita alebo mýtus?

By admin – Posted on 11 August 2008

Blíži sa rok 2012 a tým aj množiace sa informácie o „konci sveta“. Už nielen z ezoterických kruhov, ale aj geofyzici, astrofyzici a historici hľadajú súvislosti v dejinách. Niektoré proroctvá hovoria o apokalypse. O tom, že zemská os sa posunie, sever sa stane juhom, tam, kde je teraz púšť bude voda a namiesto oceánu bude pevnina. Planéta Zem sa premení na takú, aká bola a bude slúžiť k tomu, čomu mala slúžiť, kráse, láske, radosti a harmónii.

Sú to len pútavé historky alebo aj niečo viac?

Všetky tieto bádania majú niečo spoločné. Hľadajú totiž to isté. Pravdu, alebo ak chcete, pochopenie vznikajúcich problémov Zeme. Neustále zmeny počasia, hurikány, povodne atď. už nikoho nenechajú na pochybách, že sa niečo deje. Prečo nás to straší? Možno aj preto, že pre človeka bolo vždy jednoduchšie pátrať v dejinách. Pre náš materialistický svet je minulosť pochopiteľná, dokonca až hmatateľná a vysvetliteľná. Myšlienky na budúcnosť, ktoré nevieme predvídať, lebo sú mimo nášho materialistického chápania, sú pre nás desivé. Práve teraz prichádzame o takúto „istotu“. Málokto si uvedomoval, že na ktorejkoľvek planéte, rovnako aj na Zemi, jedinou istotou bolo, že nič nie je isté.

Vznik a zánik

Vesmír a planéty nie sú statické, teda fakt, že jedinou istotou je to, že sa všetko mení, je aj tu pravdou. Hviezdy vznikajú a zanikajú. S úžasom sledujeme zrod a zánik hviezd v teleskopoch, jasáme od radosti z krásy a pritom nás ani len nenapadne myšlienka, že sedíme na podobnej planéte. Táto planéta sa zrodila a bude aj zanikať. Osud našej galaxie je už dnes spečatený. Mliečna cesta smeruje k obrovskej zrážke. Podľa výpočtov na nás smeruje rýchlosťou 120 km za sekundu susedná galaxia, M31 Andromeda. Len si na to počkáme tak 5 miliárd rokov.

Iba my, ľudia, sme ochotní veriť tomu, že planéta Zem ostane na večné veky nemenná. Pragmatické teórie filozofie hovoria, že to, čomu veríme, lebo je to pre nás dobré, ešte nemusí byť pravda… Myslíme si, že minulosť poznáme, a preto nás desí budúcnosť.

Astronómia – geofyzika

Geofyzici a astrofyzici tvrdia, že v roku 2012 Zem prejde do procesu magnetického prepoľovania. Naposledy vraj k tomu došlo pred miliónmi rokov, vtedy, keď zo zemského povrchu zmizli dinosaury.

Astrológovia tvrdia, že pri každom tranzite Venuše v dejinách ľudstva, vždy nastal veľký zlom vo vedomí ľudí. Posledný takýto tranzit bol dňa 8.júla 2004. Dokonca aj podľa indického avatára je tento deň bodom začatia nového, zlatého veku.

Ďalší takýto tranzit očakávame 6. júna 2012. Bude zatienenie Slnka a tranzitujúca Venuša prejde akoby cez Slnko.

Mayovia – Mayský kalendár

Mayovia zanechali pre nás nesmierne kultúrne bohatstvo. Tisícky pyramíd, observatóriá a povestný kalendár. Tieto kalendáre vykazovali nesmiernu presnosť. Kalendár, o ktorom je reč, odkazuje na predošlé roky. Riadi sa cyklom Plejád. Ich predpovede sa podľa legiend vždy splnili. Ako aj predpovedaný návrat veľkého predka Mayov, ktorý priletí ako motýľ. Podľa legendy to bol deň 21.apríl 1519, keď sa Hernando Cortés priblížil k pobrežiu na lodiach, pripomínajúcich motýle. Najznámejší odborník na mayské dejiny je profesor C. Barriosa (člen rady starších Mayov), antropológ a historik, ktorý tvrdí, že zmeny už prebiehajú od 16. augusta 1987. Pre domorodcov je to bod začatia harmonického zblíženia. To, čo sa začalo, eskaluje v roku 2007. Táto eskalácia, tento prerod je sprevádzaný veľkou deštrukciou, zemetraseniami, sopečnými výbuchmi, hurikánmi, tornádami. Je to počiatok novej éry, označený bodom, v ktorom Slnko prekríži galaktický rovník a Zem sa postaví na čiaru s centrom Galaxie. Pri svojom východe bude po 26 000 rokov v konjunkcii Mliečnej dráhy a roviny ekliptiky, čo je na oblohe charakterizované veľkým krížom z hviezd a planét. Podľa mayských starších, ľudstvo sa zachová, ale bude iné.

Po skončení harmonizácií nastane poriadok. Dokonca mayskí strážcovia pozerajú na deň 21.12.2012 ako na deň znovuzrodenia.

A to nastane dňom 21.12.2012, na úplnom konci mayského kalendára.

(Zdroj: Earthchanges.com).

Podľa rôznych astrofyzických teórií tie 26000 ročné cykly nie sú len podľa výpočtov Mayov. Spôsobuje to dlhodobý periodický pohyb zemskej osi okolo pólu ekliptiky. Je to posun jarného bodu jednotlivými znameniami. Ukončený okruh teda vystrieda všetky znamenia. V jednom znamení Zem ostáva 2160 rokov. Astrológovia to poznajú ako Platónsky rok.

Je rok 2012 koniec sveta?

Podľa Mareka, medzi galaxiami existujú obrovské magnetické rieky s mohutným prietokom, ktoré energeticky ovplyvňujú všetko, čo im stojí v ceste. Sú to hviezdy so svojimi planétami, ako aj životom na nich. Obrazne povedané, ak sa mení smer prúdenia týchto riek, sú v priebehu mnohých tisícročí postupne zasiahnuté magnetickými záplavami hviezdy galaxií.

Naša galaxia tvorí galaktické súostrovie s Magellanovými oblakmi, medzi ktorými prúdia magnetické rieky. Jedna rieka sa práve vlieva aj do našej heliosféry. Je to, ako by sa rieka postupne vylievala zo svojho koryta a spôsobovala by postupne záplavy a to od r. 2001. Od tohto dátumu sledujeme abnormalitu v slnečnej aktivite. V roku 2012 sa ustáli hladina tejto magnetickej rieky.

 

Najvýznamnejšie táto magnetická rieka pôsobí v pólových oblastiach planét, kde je stupeň oteplenia rýchlejší, čo znamená topenie ľadovcov. Magnetická rieka ovplyvňuje aj zemské jadro. Vznikne veľká trhlina, následkom čoho budú veľké záplavy na západnom pobreží Európy a Afriky ako aj na východnom pobreží oboch amerických kontinentov, pričom sa objavia atmosférické poruchy. Tornáda a zemetrasenia sa objavia aj tam, kde sa predtým neobjavovali. Mení sa smer golfského prúdu. Európa sa stane oblačnou a daždivou, sever Afriky bude úrodnejší, to spôsobí migráciu ľudí z Európy do týchto miest. Južnejšie časti Afriky postihnú suchá, choroby a hladomor, Austrália bude pod stálym teplým fénom, takže sa celá stane neobývateľnou. Stredné, južné Čechy a Morava budú postihované záplavami, tak isto aj Slovensko nevynímajúc.

Koniec neznamená koniec?

Nárast magnetických hodnôt a zmena rezonancie magnetickej hmoty zasiahnu do ľudskej psychiky ako aj do funkčnosti ľudského organizmu fatálne. Zosilnia schopnosti ľudí v oblasti predstavivosti. Keďže človek má v sebe priveľa strachu, obavy, úzkosti, zloby, hnevu, nenávisti, agresívnosti a žiarlivosti, tak tvorí aj tomu podobné obrazy. Svoju predstavivosť nebude schopný odlíšiť od reality. Stavy, ktoré sme úspešne zvládali aj vďaka nášmu kultúrnemu dedičstvu a socializácii, by sa teraz mohli dostať na povrch.

2012 ako nádej

Starí Gréci nás považovali za bytosti, ktoré sa od ostatných tvorov odlišujú schopnosťou myslieť. Myslieť, kým ostatné tvory majú iba schopnosť pociťovať a adaptovať sa na svoje prostredie. Podľa filozofa Dewaya sa od ostatných živočíchov neodlišujeme tým, že myslíme, ale tým, že na rozdiel od nich, sa dokážeme adaptovať na čoraz zložitejšie a komplexnejšie prostredie, dokážeme rozširovať svoj obzor.

 

Druhá časť panstva Avebury ukazuje podrobnejší pohľad na našu slnečnú sústavu

v blízkosti Zeme v decembri roku 2012

 

By admin – Posted on 06 August 2008

 

Odhliadnuc od farmárovej škody, stará časť panstva Avebury ukazuje hlavne jednu zmenu: „kométu“ vľavo, vstupujúcu do našej slnečnej sústavy. Potom vpravo nová časť ukazuje veľmi rozšírený pohľad na orbit mesiaca (polmesiac obieha Zem) blízko bodkovaného oválneho symbolu pre „12 lunárnych mesiacov“. V priebehu 12. mesiaca (teda decembra roku 2012), náš Mesiac bude očividne blízko „jasnej kométy“ zobrazenej vo vedľajších zakrivených dráhach.

Veľmi podobný crop circle (kruh v obilí) sa objavil vo West Overton 13. júla 1996. Tam vedľa galaktického centra pred „Hunab Ku“ vidíme pribúdajúci Mesiac vedľa jasnej kométy v nedávnom 2012.

Pod novým pribúdajúcim Mesiacom v panstve Avebury, môžeme vidieť „dvojitý prstenec“, symbol pre Zemské Slnko spojený dlhou krivkou so šiestimi inými už identifikovanými malými symbolmi. Štyri jasné hviezdy s výskytom javiacim sa neďaleko starého orbitu Pluta.

Zdá sa, že tento nový crop circle potvrdzuje pôvodný kruh v obilí z roku 1996, jasnej kométy vedľa pribúdajúceho Mesiaca v decembri 2012. O jeho závažnosti svedčí, že žiadna taká prognóza nemohla byť urobená pomocou bežnej astronómie.

Druhá časť v panstve Avebury z 22. júla 2008 predpovedá dôležitú astronomickú udalosť týždeň pred koncom mayského kalendára v 21.-23. decembra 2008, keď sa náš Mesiac bude nachádzať na našej oblohe blízko jasnej kométy.

Prvá časť v panstve Avebury z 15. júla 2008 ukazuje celý náš solárny systém pozostávajúci z deviatich planét na novom dátume 21.-23. decembra 2008, kedy končí mayský kalendár. O týždeň neskôr, 22. júla 2008, druhý obraz v obilí sa objavil na tom istom poli, ale ešte nik nerozlúštil jeho význam, pretože jeho symboly sú tak komplexné.

Po obšírnom štúdiu to vyzerá tak, že druhá časť nám mala povedať niečo viac o udalosti blízkej decembru 2012: nie o dňoch 21.-23. december, ale týždeň predtým, 13. decembra, keď bude mesiac v prvej štvrti. Pozerajúc v prvom rade na celkový obraz, môžeme vidieť na ľavej strane „jasnú kométu“ vstupujúcu do nášho solárneho systému a na pravej strane rozšírený pohľad na mesačný orbit blízko Zeme:

Pozerajúc na množstvo ďalších malých symbolov blízko vrcholu centra, môžeme vidieť kosákovitý symbol pre Mesiac, ležiaci vo svojom dvanástom mesiaci (solárny alebo slnečný) vedľa práve spomínanej tej istej jasnej kométy:

Nakoniec pozerajúc na množstvo ďalších malých symbolov blízko dolnej časti centra, môžeme vidieť dvojitý prstenec ako symbol Slnka, spojený dlhou krivkou s dvoma malými zakrytými hviezdami:

Pri štúdiu dráhy nášho Slnka oblohou (červená prerušovaná čiara) počas decembra, som prišiel na to, že tie dve malé hviezdy ležia v súhvezdí Ophiuchus RA 17 hodín, 22 minút, alebo keď budú bližšie k nášmu Slnku 13 decembra na 17. hodine, 26. minúte. Štyri ďalšie hviezdy (alebo M8) poskytujú potvrdenie zápasu medzi hviezdnym modelom a obrazom v obilí. Symbol pre M8 je zobrazený korektne ako kruh plus široká krivka, pretože je zložená zo zhluku hviezd.

O týždeň neskôr, 21-23 decembra, naše Slnko leží v trochu väčšom RA odhadom od 18 hodiny, 2-11 minúty v súhvezdí Strelca. Štyri blízke symboly (nezobrazené) ako „špirála, slimák, had, preškrtnuté pole“ zostávajú neidentifikovateľné, ale mohli by reprezentovať štyri súhvezdia lemujúce Ophiuchus na oblohe Zeme. Napríklad „had“ by bol Serpens, lebo „slimák“ bol súhvezdím v staroveku.

Dvanásť rokov predtým v 13. júla 1996 sme videli podobnú astronomickú predpoveď na december roku 2012 vo West Overton:

Tam sme podľa všetkého videli ten istý nov mesiaca z 13. decembra 2012 rodiaci sa na oblohe vedľa tej istej jasnej kométy. Obidva objekty budú ležať blízko pri našom Slnku počas jeho zatmenia z galaktického centra 21.-23. decembra (udávané mayským symbolom špirály nazývaným „Hunab Ku“).

Keď to zhrnieme, obidva obrazy v obilí nás vedú k myšlienke na niečo dôležité, čo sa môže stať týždeň pred koncom mayského kalendára v 21.-23. decembra 2012. Minimálne by sme mali vidieť jasnú kométu vedľa novu mesiaca. Dokonca sme mohli vidieť krivky respektíve „lúče“ vychádzajúce z galaktického centra, ako je zobrazené vo West Overton v diagrame navrchu.

 

Foto: Eva-Marie Brekkesto, Lucy Pringle and Stuart Dike

Harold Stryderight

 

 

KOMENTÁRE

Chcem zdieľať nasledovné poznámky, ktoré mám k druhému kruhu v obilí z panstva Avebury.

Chcela by som nazvať druhý kruh v Avebury „Návratom desiatej planéty Nibiru“. Podľa mňa je toto prvý crop circle, ktorý naozaj líči pôvod výrobcov týchto symbolov. Je ľahké uvidieť, že kotúče sú podobné. Môžeme vidieť planéty zas v tej istej pozícii ako v kruhu I

Začnime planétami a Slnkom. Čo je jasné, je to, že Slnko, centrálny bod, je približne o 25 percent väčší. Slnko má dokonca v svojej moci planéty Merkúr a Venušu. Môžeme tiež vidieť, že na vonkajšej strane sú znázornené štyri kotúče, vo väčšom formáte.

Ja osobne vidím v tomto obraze blížiacu sa Veľkú Kométu. Slnko na ňu reaguje rozpínaním a stáva sa ďaleko väčším, ale aj čím ďalej horúcejším. Planéty Merkúr a Venuša budú spálené, čo sa stane so Zemou je vysvetlené na obrázku vedľa orbitov planét.

Keď začneme veľkým kruhom a malým kruhom s centrálnym kruhom naň prilepeným. Chápem to ako že je to stratená planéta číslo 10 alebo Nibiru. Nibiru má svoj vlastný orbit mimo našej slnečnej sústavy, ktorá je zobrazená. Vidím, že Nibiru má tiež mesiac. Vpravo vidíme elipsy s 11 nepatrnými kruhmi okolo. Myslím, že znamenajú, že vlastnia obrovskú loď v slzovitom tvare vytvarovaného v obraze. Myslím, že znamenajú smútok a zármutok pre planétu Zem kvôli slnečným explóziám. Ľudovo povedané, chápem to ako že pošlú túto kozmickú loď k matke Zemi. Ale ak to niekto chápe inak, nech prosím reaguje.

 

Nasledovným spôsobom vysvetlím symboly naľavo od orbitu Nibiru. Symbol v tvare diamantu môže byť kozmická loď, ale môže znamenať i laboratórium. Nad tým symbolom vidíme symbol spermie. Potom nasleduje korytnačka a vírenie. Nerozumiem nasledujúcemu symbolu, ale ďalší väčší symbol je veľmi zaujímavý a medzi ním a orbitom Pluta nerozoznávam menšie symboly.

 

Čomu rozumiem je ich vysvetlenie, že oni priniesli na Zem život (symbol diamantu a spermie), je to pomalý proces (korytnačka), ale konečná evolúcia (vírenie) sa naplní. Väčší symbol je naľavo od planéty Zem. Oni odchýlili Zem na správny orbit a urobia to zas keď sa naše Slnko zmení. Chápem to tak, že dajú Zem na bezpečné miesto.

 

 

S nádejou môžete priniesť túto správu komunite kruhov v obilí

Glenn Abys

Kvôli cene, ktorú to má, nemôžem inak ako informovať o nedávnom druhom formovaní v panstve Avebury po tom, čo bol originál čiastočne zničený. Má to ohromnú podobnosť s „komentárom“ deštrukcie „koša“ v roku 1999. Tentoraz sa zdajú tvorcovia kruhu viac otvorení.

Koba ter Neuzen

 

 

Čiastkový výklad

 

 

„Tí, ktorí nasledujú cestu Hopiov, počujú jeho (Massau? Stvoriteľ?) príkazy. Malé kruhové objekty okolo cesty sú Kivas. Veľký Kruh pochádza z Anašanabekského Štítu Mieru a znamená: „Stvoriteľ obklopuje všetky veci, hlava Vodného Hada je súčasťou symbolu pre Pahanna“. Pahanna prichádza niečo dať do vezenia. Druhý kruh je hrubý dátum označený veľkými planetami

 

 

777… 888… Tam je informácia vo všetkom

The Lone Ranger

 

Zdroj: www.Cropcircleconnector.com

Preklad: Yezid

 

Vložil(a) Vláďa (bez overenia), Ne, 10/08/2008 – 12:45

Zdravím Vás, ta kapička není v žádném případě kometa. Jedná se o oblak žhavé plazmy. Ppřiletí směrem od jižního pólu přes (Mt. Erebus) pak Nový Zéland směr severovýchod Nová Guinea pak ostrov Luzon město Manila. Bude následovat Severní Vietnam, Barma. Trajektorie letu vede pak mezi Káthmandu a Tibetem na Hindukůš. Ocitne se nad městem Kábul směrem ke Kavkazu. Odtud směr Oděsa, Karpaty, Slovensko, Čechy, Francie /zhruba nad město Paříž/ směr Brest. Kolem Azorských ostrovů severněji po té Dominikánská republika jižně od Haitti, Karibské moře Panama a jižněji od Galapág až k Wilkesově zemi v Antarktidě. Odtud zamíří opět na severní pól, ale u ostorva N.Amsterdam dojde k zachycení tohoto „splašeného býka“ a bude odkloněn opět pozvolna směrem na Sumatru pak Saigon opět Manila pak Mariany Bikiny Marshallovy ostrovy. Nad souostrovím Phoenix se začne rozpadat a podél západní Samoi po proudu datové čáry bude dopadat bezpečně do oceánu ještě před tím, než se dostane opět k Antarktidě. Takže to udělá takovou zakouřenou osmičku. U nás se to bude jevit jako nesmírně rozžhavené slunce a lidé by měli být v tu dobu doma, hlavně zatažené žaluzie a nedívat se pochopitelně do toho! Nikomu by se nemělo stát nic až na maniaky, kteří to budou pokládat za tzv. konec světa a mohli by na úkor této události dělat problémy. Celé se to odehraje zhruba během jednoho a půl dne. U nás ve střední Evropě bude v pravé poledne ale ne 21.12. 2012,jak se původně plánovalo, nýbrž až 2013 v únoru. To je nejnovější zjištění našich přátel od jinud. Nemusíte tomu věřit, ale můžete si udělat před tím alespoň skromnou představu jak se na těch několik kritických dní zabezpečit. Vzít si třeba volno z práce, nebo neplánovat zbytečně nikam cestu apod. Eventuelně balení pitné vody doma mít neustále připravené během onoho měsíce a něco málo trvanlivých potravin. Přeju hodně štěstí.

Převzato:  http://www.cez-okno.net/

/ 2012 / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz