Duševná vyspelosť vodcov rozhodne

Duševná vyspelosť vodcov rozhodne

Duševná vyspelosť vodcov rozhodne o budúcom vývoji udalostí

 

V denníku Pravda (http://english.pravda.ru/science/tech/19-10-2004/7241-earth-0) v článku pod názvom „Globálna zmena podnebia by zabila Zem ľadom a púšťami“, sa píše: „V slnečnom systéme sa značne zvýšila elektromagnetická aktivita; elektromagnetizmus planéty Urán je vyšší, farba Venuše a charakter jej žiarenia sa takisto zmenil. Magnetosféra Jupitera sa zdvojnásobila a vzdialenosť medzi Jupiterom a Zemou nás veru neochráni pred ozvenou toho, čo sa deje na Jupiteri.“ A čo sa vlastne deje na Jupiteri? Prečo je práve tá planéta taká dôležitá? Ako budú vplývať zmeny na Jupiteri na Zem?

Podľa duchovnej vedy sa Zem teraz vynára z tmy, trvajúcej okolo 13 000 rokov, a opäť vstupuje do éry svetla. Ľudstvo sa postupne vynára z neuvedomelého tmárstva a vstupuje do svetla porozumenia – a také obdobie nikdy nemôže byť pokojné. Zotročení si s hrôzou uvedomujú svoje podradné postavenie v spoločnosti, svoju biedu, bezmocnosť a závislosť, a búria sa. S odhaľovaním historických lží sa roznecuje hnev tých, ktorých cudzí v minulosti hrubou silou pripravili o česť a právoplatné vlastníctvo. Či ide o citový alebo mentálny svet ľudí, všade sa dnes rozpaľuje oheň hnevu a mnohí volajú po pomste a vyzývajú k vojne proti zlu. Ale oheň si svoje obete nevyberá; ten sa často obráti aj proti podpaľačovi. A búrlivá zmena dnes neprebieha len v citovom a mentálnom svete ľudí, ale aj priamo vo fyzickej pláni.

Naša planéta sa ocitá vo svetle, aké tisícročia nepoznala. V posledných desaťročiach zasahujú slnečný systém energetické vlny z kozmu (www.space.com/scienceastronomy/bright_flash_050218.html) a to je ako keď ucelený elektro-magnetický systém, napríklad indukčnú cievku, bombardujete nabitými časticami zvonka (http://www.thundebolts.info/tpod/2005/arch05/050302electric_earth.htm).

Aké dôsledky to bude mať na našu Zem, keď teraz už vieme, že celý vesmír je predovšetkým elektro-magnetickej povahy?

Zem zasahuje jedna energetická vlna za druhou (z výbuchov supernov a pod.) a to vyvoláva zmeny nielen v elektromagnetickom systéme, ale aj v zemskom jadre, v chemickom zložení atmosféry a pod. A to sa potom prejavuje rozsiahlymi, dobre dokumentovanými zmenami:

  • zohrievaním planéty znútra (El Niňo, globálne otepľovanie
  • mikro a makro-pohybmi v zemskom plášti (náhle zosuvy pôdy bez očividnej príčiny, rúcanie a prepadnutie budov do prirodzených podzemných dutín alebo prastarých baní, o ktorých sa nevie)
  • poruchami vzdušných a morských prúdov (zastavenie Golfského prúdu, poruchy v cykle monzúmových dažďov a pod.)
  • zvýšenou vulkanickou činnosťou (počet zemetrasení sa značne zvýšil)
  • únikom metánu z puklín na oceánskom dne (vo všetkých moriach a oceánoch, v dôsledku čoho – okrem iných príčin – umierajú morské rastliny a živočíchy)
  • prebúdzaním sopiek (všade vo svete sa momentálne naraz prebúdzajú desiatky sopiek)
  • poruchami v magnetickom a gravitačnom poli (výskyt oblastí s opačne polarizovaným magnetickým poľom, čo má za následok poruchy navigačných prístrojov lietadiel a lodí a veľa zbytočných havárií, keďže dopravcov a verejnosť na toto nikto neupozorňuje; gravitačná vydutina v oblasti rovníka sa v posledných rokoch vytratila – presne, ako počas doby ľadovej)
  • u živých organizmov novými mutáciami (celé živočíšne a rastlinné druhy dnes vymierajú a vedci stále objavujú nové).

Slnečný systém, obiehajúci okolo stredu Mliečnej dráhy, teraz navyše prechádza priestorom, kde sa nachádza veľké množstvo prachu, úlomkov, asteroidov a komét, čo tiež prispieva k zvýšenej aktivite na slnku (prach a menšie telesá padajú do slnka a horia). Slnečný systém je teraz plný rôznych úlomkov, asteroidov a komét, ktoré môžu predstavovať pre Zem hrozbu a vedci ich nemôžu sledovať, ak nie sú dostatočne hmotné na to, aby odrážali slnečné svetlo. Vedecká tlač priniesla nedávno informáciu o kométe 60558 Echelus, ktorú akási neznáma sila za obežnou dráhou Saturna rozbila na tri väčšie kúsky a veľké množstvo menších. Zvláštne je, že jeden úlomok – nie materské teleso – zanecháva teraz za sebou pásmo plynov a prachu, čo sa zväčša deje len pri priblížení kométy k slnku; nikto nevie prečo sa to deje tak ďaleko od slnka.

 

(http://www.newscientistspace.com/article/dn897-hybrid-cometasteroid-in-mysterious-breakup.html).

 

Astronómovia hovoria, že rozbitá kométa (teraz vlastne už len asteroid) poletí koncom mája bližšie k Zemi, než akákoľkoľvek iná kométa za posledných 80 rokov, ale zrejme sa to prejaví len pozoruhodným ohňostrojom, keď drobné kúsky budú ako meteory padať do atmosféry. Ale Eric Julien, bývalý dispečer francúzskej armádnej leteckej dopravy a neskôr letecký manager hovorí, že on už päť rokov pozorne sleduje kométu 73 P Schwassman-Wachmann a je presvedčený, že úlomok z nej dopadne niekedy okolo 25. mája t.r. na zem, keď jeho dráha pretne obežnú dráhu Zeme

 

http://releases.usnewswire.com/GetRelease.asp?id=63973).

Ale nech je to ako chce, tento trend sa teraz ešte viac vystupňuje a celý proces možno skončí zaujímavým úkazom: výbuchom tej známej „spiacej vodíkovej bomby“ v našom susedstve – Jupitera. Ale na to si zrejme budeme musieť ešte nejakú dobu počkať.

Všetci duchovní učitelia hovoria o zlatom veku, ktorý sa vraj na zemi čoskoro (nik nehovorí presne kedy) dostaví. V apokryfickej Apokalypse podľa Petra sa píše: „Lebo On určil rukou čistej Panny limit siedmich vekov na nápravu tým, čo upadnú do omylu. …Ale tých, čo stáli na strane spravodlivosti, čo robili dobré skutky, boli bohabojní a zaoberali sa čistými myšlienkami, anjeli zoradia a prenesú ponad horiacu rieku do svetla a bezstarostného života, kde… sú tri fontány s vínom, medom a mliekom. A Zem, ktorá bude spoločná a nebudú ju rozdeľovať hranice a ploty, bude sama od seba vydávať plody. A života a bohatstva bude rovnako pre všetkých; nebude tu rozdielov v distribúcii. Lebo tu už nebude chudobného, ani bohatého, tyrana, ani otroka, veľkého, ani malého; nebudú králi a princovia, ale všetci si budú rovní. …Človek už nebude počítať dni a nebude tu jar, leto, jeseň a zima. Manželstva tu už nebude, ani smrti, predávania a kupovania, západu a východu slnka. Pretože Boh urobí jeden dlhý deň.“

Takže v zlatom veku už nebude noci; v noci ju bude osvetľovať druhé slnko – menšie, ako denné – a tým bude zrejme „prebudený“ Jupiter. Ale v tomto texte sa zároveň hovorí, že najprv musí uplynúť sedem vekov a my sa ešte len chystáme vstúpiť do obdobia šiesteho, do veku Vodnár. A keďže dennou planétou Vodnára je Urán a nočnou Saturn, o zlatom veku zatiaľ očividne nemôže byť ani reči. Rabín Šimon o tomto veku povedal: „Poľutuj toho, kto sa tom období ocitne! Je však obdivuhodný ten, kto to dokáže; kto už má duchovnú kapacitu čeliť tej dobe. Poľutuj toho, kto sa v tom období ocitne, pretože to úžazné kozmické svetlo bude spôsobovať strašné utrpenie tým, čo nie sú pripravení vyrovnávať sa s ním. Obdivuhodní sú však tí, čo sú schopní radostne vítať svetlo Kráľa. Tí, čo nie sú dosztatočne pripravení… zakúsia duševné muky a rozruch takého stupňa, aký zatiaľ svet nezažil. …Pán je našou záštitou a silou, vždy prítomnou pomocou vo všetkých ťažkostiach! My sa preto nebudeme báť, i keď sa Zem bude meniť a vrchy padať do morí.

Planéta Urán v astrológii symbolizuje výbušnosť, nepokoj, náhlu zmenu, revolúcie a veľké spoločenské prevraty. Takže najprv veľký chaos, až potom ustálený poriadok. Spoločenské prevraty a revolúcie napokon vnesú do sveta nový poriadok (Saturn) – v ktorom má dominovať slovanská kultúra. Slovanský vek Vodnára bude trvať okolo 2160 rokov a následný vek Kozorožca (americký) bude posledným obdobím súčasného vývojového cyklu a pre to obdobie je typický útlm a pokoj, ale aj stagnácia. Potom ľudstvo ako celok vstúpi do veľkého veku šiesteho (trvajúceho 26 000 rokov) a opäť bude postupne prechádzať siedmimi menšími vývojovými obdobiami.

Ale aký bude charakter Vodnára a Kozorožca (v akej úrovni sa bude vývoj odvíjať), o tom teraz rozhodnú samotní ľudia.

Pred nami je veľmi búrlivé obdobie, na ktoré by sa mal každý z nás adekvátne duševne pripraviť. V čase krízy sa vždy najlepšie ukáže, kto je kým. Počas nepríjemnej a desivej udalosti, kde sa spolu náhodne ocitne skupinka ľudí, sa často náhle dostane do popredia jednotlivec, ktorého si prv nikto takmer ani nevšímal, ale v kritickej situácii ho odrazu všetci poslúchajú na slovo. Zrazu sa v kríze vynorí vodca s prirodzenou autoritou, ktorého nápady, čo a ako urobiť, dávajú zmysel a každý to väčšou či menšou mierou rozoznáva. V takej situácii sa nemôžete spoliehať na vzdialeného politika, ktorého ste súhlasne či proti svojej vôli kedysi zvolili. Dokonca platí, ako sa zdá, že na súčasných „vodcov“ nielenže sa nedá spoľahnúť, ale práve tí v kríze svojimi nerozumnými rozhodnutiami spôsobujú nadbytočné ťažkosti. Veď či sa práve to neukázalo v prípade uragánu Katrina?

Známy americký jasnovidec Tim Sikeya v tejto súvislosti povedal: „Budú tu energie alebo čosi podobné… a to ovplyvní atmosféru. V dôsledku toho sa tlak v ľudskom mozgu zvýši až o 35 %. Ľudia, ktorí sú čistí a schopní prijať tie kozmické energie, ich budú pozitívne využívať… Tí druhí nebudú schopní vydržať tú zmenu a zbláznia sa. Budú páchať samovraždy alebo všetko naokolo ničiť. To bude ako v blázinci. Práve tak sa môže stať, že niekto stlačí to povestné tlačidlo (povel k nukleárnemu útoku). A kto dnes drží prst na tlačidle smrtonosných zbraní, schopných vyhubiť život na tejto planéte? Mudrci alebo hlupáci? Ctihodní ľudia alebo gauneri? Majú dnes krajiny na čele rozvážnych ľudí, ktorých autoritu by ľudia v čase krízy uznávali a na slovo by poslúchali ich múdre rady a odporúčania?

Možno niekde na druhej planéte. Na tej našej máme na čele väčšinou len rôznych ješitných chvastúňov, úslužných paholkov alebo chamtivých materialistov, ktorí sú pre momentálnu osobnú výhodu ochotní zapredať to najcennejšie, čo ľudstvo má.

prop.sk

/ 2012 / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz