Poselství orionu

Poselství orionu

Poselství orionu

bude svět zničen v roce 2012? Venuše, Orion, Slunce a Plejády ve hře.

Přemagnetizování Slunce si zřejmě vyžádá i otočení zemských pólů…

 

 

Redakce přináší ukázku z nesmírně zajímavé nedávno vyšlé knihy Proroctví Orionu – bude svět zničen v roce 2012? jako další příspěvek a možný pohled na blížící se fatální změny na naší planetě.

 

DALŠÍ KÓDY TÝKAJÍC SE PLEJÁD

U paty severní strany pyramidy Slunce v Teotihuacánu byla objevena ohromná vytesaná hlava s podivným dvojrozměrným vzhledem. K tomuto objevu došlo v samotném středu, podél Avenida de los Muertos (Ulice mrtvých). Hlava mířila na určitý bod na západním horizontu. Archeo-astronom Anthony Aveni z Colgate Univerzity si povšiml, že Plejády se poprvé v roce objevují již před rozbřeskem v ty dny, kdy Slunce prochází přímo nad hlavou. Také odhalil, že tato masivní kamenná hlava je v jedné řadě přesně s tím místem, kde Plejády mizí za horizontem. V noci 12. srpna přesně na tomto místě na horizontu zapadá i Slunce. To je přesně výročí počátku velkého cyklu Mayů, který započal dne 12. srpna 3114 před našim letopočtem.

Dalši studie, publikovaná v The Ancient Kingdoms of Mexico (Dávná království Mexika, Penguin, London, 1990), odhaluje, že velká Ulice mrtvých byla postavena tak, aby mířila k bodu, kde v době vzniku Teotihuacánu zapadaly Plejády. Takže celý půdorys Teotihuacánu je jako velký hodinový ciferník. Jednou svou ručičkou tyto hodiny ukazují na bod na jižním obzoru, kde 12. srpna roku 3114 před naším letopočtem zapadaly Plejády, zatímco druhá ručička – kamenná hlava – ukazuje na bod, kde Plejády zapadají nyní. Když se podíváme na rozmístění tří pyramid v Teotihuacánu (u jedné z nich stála ona velká kamenná hlava), zjistíme, že také reprezentují tři hvězdy Orionova pásu. A těmto tikajícím hodinám Orionu a Plejád už zbývá jen několik málo let.

 

EGYPT: TENTÝŽ KÓD

Pro Maye měly Slunce, Orion, Plejády a Venuše klíčový význam. Postavili několik chrámů, aby mohli s extrémní přesností sledovat dráhy všech těch nebeských těles. A co Egypťané?Po intenzívním studiu této problematiky jsem došel k šokující odpovědi: Egypťané měli tytéž kódy!

Zde předkládám svá zjištění:

 

 1. Egypťané začlenili Venuši do zvěrokruhového kódu a použili ji, stejně jako Mayové, aby nalezli rok velké katastrofy.

A co více, i oni přikládali Slunci, Orionu a Plejádám obzvláštní význam. Plejády se pojí se Séthem, který zasadil smrtelnou ránu Orionovi.

 1. V posvátných knihách je jasně psáno, že Osíris (Orion) a Séth (Plejády) jsou sokové v boji o říši. V astronomickém jazyku to znamená, že jsou v opozici. Orion je dále spojován se Sluncem. V roce 2012, v okamžiku konce času, budou Orion a Slunce v opozici s Plejádami a Venuší.
 2. V roce 2012, v čase konce mayského kalendáře, bude Venuše mezi Štírem, Hadem a Hadonošem. Podle mytologie Hadonoš zachránil lovce Oriona tak, že svou nohou zašlápl Štíra do země. Možné vysvětlení této události lze spatřit v době zániku Atlantidy. Tehdy se Štír objevil na západním horizontu, Orion zemřel na východě a pak zmizel. Jinými slovy: Štír smrtelně uštknul Oriona a pak nastalo kataklyzma; východ se stal západem a naopak. V astronomickém jazyku: Orion se znovu objevil na západě nad horizontem,zatímco na východě Hadonoš zatlačil Štíra do země. V roce 2012, po příštím kataklyzmatu, se stane pravý opak. Závěr: Mayové stejně jako Egypfané vypočítali totéž datum.

 

Když uvážíme, jak velký časový rozdíl je mezi dobou, kdy byly tyto dvě říše na vrcholu slávy, a to, že měly odlišné kalendáře, pak je to nanejvýš pozoruhodné! To nás přivádí k dalšímu kódu Egypťanů.

 

 

HVĚZDNÁ BRÁNA

V dávném Egyptě bylo souhvězdí Orionu znázorňováno postavou kráčejícího muže, který má často pozvednutu jednu ruku a v ní drží opletený kříž ,egyptský symbol věčného Života) nebo hvězdu. Podle nedávno zesnulého E. A. Wallis Budgeho, váženého egyptologa, má symbol hvězdy druhotný význam – „brána“. Sahu, egyptský Orion, tudíž (ve shodě a dávnou filosofií) skrytě naznačuje, že se na tomto místě, nad jeho vztyčenou rukou, nachází „hvězdná brána“ do nebes. Podle našich zjištění bude Orionova hvězdná brána otevřena pár měsíců před koncem času. Symbolicky k tomu dojde v době, kdy Venuše bude opisovat kruh nad Orionem, na jaře a v létě 2012.

 

CO SE STANE?

Prudce se zvýší rotace Země. A pak se začne točit opačným směrem. Tak, jak se nyní otáčí ze západu na východ, bude se točit z východu na západ. Jinými slovy, rotační spin osy se bude točit tak jako v současné době. To znamená, že Země zpomalí své otáčení,úplně se zastaví a začne se točit opačným směrem. To všechno bude trvat zhruba jeden den, během kterého dojde k ohromným změnám na tváři naší planety, nastanou kataklyzmatické události, které přinesou smrt většině tvorů a drtivé zpustošení kontinentů.

Pak se postupně všechno vrátí do normálu, kromě klimatických změn, které nastanou kvůli změně pólů.
Nyní asi máte chuť se mě zeptat: Jsi si naprosto jist tím, co nám tady tvrdíš?

To je logická otázka, na kterou se pokusím odpovědět. Datum 27. července 9792 před naším letopočtem dekódoval z hieroglyfů Albert Slosman. Konec světa ve dnech 21.-22. prosince předpověděli Mayové. Nápisy Egypfanů zdůrazňují, že Venuše hrála důležitou roli v roce, kdy došlo ke zkáze Atlantidy. Venuše má zvláštní význam i pro Maye. Pokud se chcete dozvědět víc, přečtěte si knihu The Mayan Prophecies. Kód Venuše byl zabudován do jejich textů a budov Proroctví, které jsem vyslovil a pro které jsem našel dostatek matematických důkazů, je, že podobné kódy mohou být nalezeny v dalších egyptských nápisech. V Egyptě existoval podzemní komplex, který Hérodotos nazýval velkým labyrintem, poněvadž se skládal z více než 3000 komnat. Právě zde byly prováděny tyto astronomické výpočty. Jednalo se o kopie těch, které používali Atlantané. Tyto výpočty byly schraňovány, protože (k mému překvapení, když jsem je četl) Atlanťané přesně znali – s předstihem dvou tisíc let – datum zničení své domoviny V tomto bodě žádám o pozornost. Chci, abyste porozuměli, že dokázali vypočítat zánik Atlantidy, která nyní leží pohřbena pod jižním pólem. Stejně tak vypočítali datum ještě větší katastrofy, která je před námi. Když dáme dohromady obrácení pólů a precesi, pak dostaneme kolosální kataklyzma, o kterém tu stále mluvím. To, že mezi roky 2012 a 9792 před naším letopočtem existuje souvislost, je nepopiratelné. Pokud budeme tato zjištění ignorovat, čeká nás jistá záhuba. Po celém světě by se měly rozeznít poplašné zvony!

 

STRÁŽCI ZAPOMENUTÉ ČASOVANÉ SCHRÁNKY

Je nanejvýš nutné, abychom začali pátrat po labyrintu, ohromném komplexu, který byl podle Hérodotova popisu dokonce ještě větší než pyramidy. Tam můžeme nalézt správná data, pomocí kterých Egyptané a Atlanťané prováděli své předpovědi o celosvětové pohromě. Všechna data této elity, kněží-vědců z velkého labyrintu, jsou pohřbena právě zde. Společně s nimi tam leží uschováno i mnoho dalších vědomostí a poznatků, ke kterým měla přístup jen špička vyvolených. Je dlouho všeobecně známo, že tito kněží pečlivě studovali sluneční cyklus a jeho každoroční roční oběh po dráze zvěrokruhu. V poslední době začíná nabývat na vážnosti hlas výzkumníka Maurice Cotterella, který prohlašuje – a já s ním naprosto souhlasím – že Egypťané znali teorii o cyklech slunečních skvrn. Tuto teorii zatím nemají ani moderní astronomové! Pozorovat a přesně měřit cykly slunečních  skvrn je něco, co mohou dokázat pouze vědecky neobyčejně vyspělí lidé – technologičtí a matematičtí supermani. Museli to tedy být astronomové par excellence, kteří pozorovali a zaznamenávali exploze na Slunci po dobu několika tisíc let. Během těchto výzkumů přišli na to, že nastane velká změna v magnetickém poli Slunce a Země se obrátí vzhůru nohama. Výsledkem byl plán katastrofy. Jejich záhadné objevy rozechvívaly celý Egypt se silou mesianistického kultu. Kněží učinili nutné kroky k mobilizaci egyptského lidu a zapřáhli jejich sílu do práce na úkolu, který měl být gigantickým varováním; tedy na Velké pyramidě. Díky jejich ohromnému úsilí jsem byl schopen dekódovat jejich varování.

Nepochybuji o tom, že ve velkém labyrintu najdeme spojitosti mezi otočením slunečního magnetismu, obrácením zemských pólů a zničením Atlantidy Dále je třeba se vážně zabývat výzkumem obrácení slunečního magnetismu v době kolem 21. prosince 2012. Já osobně, po všech těch zjištěních,nepochybuji, že k tomu dojde. Jediná otázka, na kterou v průběhu let nenacházím odpověd, zní: Jakým způsobem je možné to všechno přežít? Další otázkou je: Bude možné včas zastavit práci všech jaderných elektráren a ropných vrtů?

 

ŠOKUJÍCÍ POSELSTVÍ CELÉMU SVĚTU

Právě ted máme gigantický problém. po dobu mnoha tisíc let byli Egyptané vlastníky supertajného poselství, které chtěli uschovat – něco bezprecedentního pro celé lidstvo. Zjistili jsme, že jejich cílem bylo varovat své potomky před děsivým kataklyzmatem. S tímto poznáním by dokázali uniknout včas- a zachránit svou civilizaci. Nikdo jiný by to nedokázal. Toto dekódování je důkazem jejich ohromného vědění. Je to nezvratitelný a první důkaz v historii moderní vědy, že existovala vysoce rozvinutá civilizace mapující hvězdnou oblohu. Nejenom že zmapovali hvězdnou oblohu, ale sledovali pohyb planety Venuše a spojili ji s obrácením pólů, které zapříčinilo zkázu jejich vlasti Aha-Men-Ptah. Tyto kódy nám říkají, že Mayové a Egypťané byli mistři astronomie. Ani to není správný výraz vlastně byli mnohem lepší než naši astronomové. Byli to dokonalí pozorovatelé oblohy. Nadešel čas, abychom se zaposlouchali do jejich jasného poplašného signálu, který nás vede zpět do naší prehistorie.

Tyto kódy ukazují na bezprostřední katastrofu. Můžeme dělat dvě věci: bud pokračovat v tom, co děláme, jako bychom nevěděli vůbec nic, nebo začít podnikat potřebné kroky pro přežití děsivých událostí.Bez jakýchkoli pochyb se jedná o největší výzvu a hrozbu, jaká kdy lidstvu hrozila. Destrukce způsobená válkou je proti tomu, co nás čeká, pouhou oděrkou. Nadcházející katastrofa bude srovnatelná s výbuchem deseti tisíc atomových bomb. Celé části našeho světa zmizí z povrchu zemského. Zemřou miliardy lidí. Utrpení bude nezměrné. Pokud ovšem nedojde ke globálním opatřením zabraňujícím tomu úplně nejhoršímu. Všechny nelze zachránit, toho jsem si dobře vědom. Ale pokud nepodnikneme vůbec nic, pak budou ztráty na životech mnohonásobně větší.Mé poselství je jasné: pokud lidstvo zavčas nerozpozná, jaké implikace se k tomuto datu pojí, stupeň ohrožení bude mnohonásobně větší. Dávné texty dokazují následující fakta:

 

 1. Kódy, které Mayové a Egypťané použili ve svých kalendářích, jsou tytéž.
 2. Egyptané, nezávisle na Mayích, naprosto přesně určili datum konce světa.
 3. Egypťané i Mayové museli mít lepší kalendáře, než máme my, aby z nich dokázali provést své výpočty.

 

Z výše uvedených faktů, které jsou nezpochybnitelné, plyne, že Mayové budťo byli potomky Atlanfanů, nebo byly jejich vědomosti založeny na tradici těch, kteří přežili poslední kataklyzma. Co se týče Egypta, máme stoprocentní jistotu. Tímto způsobem můžeme logicky vysvětlit světové kataklyzma v roce 2012. A co více, naše poznání dokazuje, že obě civilizace nejenom pocházely z téhož základního zdroje, ale také samy dokázaly ověřit pravdivost zděděných údajů.

Náš obraz je tedy úplný a konfrontuje nás s největší výzvou, jaká kdy před lidstvem stála: hrozbou zániku. Tato gigantická geologická pohroma může jednou provždy vymazat naši civilizaci z povrchu Země.

Naší reakcí na toto zjištění může být strach, rezignace, panika, zoufalství, popření atd. Nicméně doufám, že v těch pár letech, která zbývají, se najde dostatek lidí, kteří provedou potřebné přípravy. To snad umožní, aby byly budoucím generacím předány alespoň ty nejdůležitější vědomosti a poznatky. Připomeňme si následující slova profesora Franka C. Hibbena v knize The Lost Americans:

 

Jedna z nejzajímavějších teorií o konci pleistocénu je ta, která vysvětluje tuto pradávnou tragédii skrze globální zemětřesné vulkanické erupce, jejichž ráz byl neobyčejně divoký a katastroficky`. Pro tuto bizarní myšlenku Ize – kupodivu – najít hodně důkazů v aljašských a sibiřských oblastech. V hlubinách plných bahna se zde nacházejí někdy i ohromné hromady kostí a klů, které jsou přikryty vrstvami vulkanického popela. Není pochyb o tom, že v době, kdy nadobro vymírala pleistocénní zvířata, docházelo – alespoň na Aljašce – k ohromným sopečným výbuchům. Je zřejmé, že zvířata, jejichž maso se zachovalo až do dnešní doby, musela být usmrcena a rychle celá pohřbena. Mrtvá těla, která zůstanou ležet na zemí, se velmi rychle rozloží a jejich kosti jsou rozptýleny do všech stran. Sopečné erupce mohou vysvětlit konec všech aljašských zvířat během velmi krátké doby a jistým způsobem zapadnout do důkazů, které o té době máme.

Celá stáda zvířat mohla být zabita na jednom místě bud‘ žárem nebo zadušením, nebo nepřímo sopečnými plyny. Toxická mračna plynu vycházející z vulkánu mohla být další příčinou této hromadné smrti v gigantickém měřítku.

 

Nacházíme i stopy po tom, že vulkanické poruchy byly doprovázeny silnými bouřemi. Rozdíly teplot a vliv kubických kilometrů popela a pemza vyvržená do vzduchu sopečnými výbuchy takové síly mohly způsobit poryvy větru nepředstavitelné rychlosti a intenzity. Pokud je toto vysvětlení o záhubě všech živých zvířat správné, pak pleistocén skutečně skončil velmi vzrušujícím způsobem.

Přečtěte si tyto řádky ještě jednou a dobře si je zapamatujte. Už kvůli nim bychom měli rychle obnovit poznání dávných Atlanťanů o blížícím se dni příštího kataklyzmatu. Bez tohoto základu bude další civilizace na dalších 12 000 let uvržena zpět do doby kamenné. Nevím, zda za tímto účelem máme postavit další obrovskou pyramidu. Nicméně vím, že právě tyto budovy hrály klíčovou roli při luštění celé záhady a díky nim jsem mohl zvolat svoje „heuréka!“. Výzkumníci mohou na čistě matematických podkladech vyčíst a vydedukovat z této kolosální stavby ohromné množství dat a poznatků týkajících se kataklyzmatu.

Moudrost z dávných dob nás učí následujícímu:

 

 1. Naše civilizace závislá na počítačích bude zničena obrácením slunečního magnetismu, čímž bude do kosmu vyslán mrak elektromagneticky nabitých částic. To bude příčinou poruchy zemských pólů, dojde k posunu zemské kůry a následně k ohromné slapové vlně.
 2. Sluneční bouře a obrácení pólů zničí veškerá elektronická zařízení. To bude znamenat kompletní ztrátu 99,9999 procenta všech našich poznatků během pár hodin.
 3. Geologický sesuv zemské kůry a následná slapová vlna jednou provždy zničí knihovny i knihy.
  Abychom se dokázali poprat s touto výzvou, musíme být připraveni na nejhorší. Ti, kdo přežijí, by měli mít k dispozici základní znalosti ze všech přírodních věd, poněvadž budou muset začít od nuly. Nic, co by bylo nějakým způsobem důležité, nebude fungovat, pokud to ovšem vůbec zůstane zachováno. Bude záležet na pár přeživších, zda naše historie bude předána dál či nikoliv. Samozřejmě si uvědomuji, že naše společnost může být v mnoha ohledech zdokonalena. To je také důvod, proč by mělo být předáno dál alespoň to základní. Například:
 • Příští civilizace, která povstane po kataklyzmatu, musí mít velký respekt k přírodě. Pesticidy, herbicidy, umělá hnojiva atd., to vše by mělo být vyškrtnuto. Musí to být nahrazeno biologickým zemědělstvím.
  • Lesy a háje musejí mít ústřední místo v budoucích městech a kolem nich. Samotná města se nesmějí rozrůst do obřích rozměrů.
 • Světová populace by měla být limitována, aby se zabránilo znečištění planety. Ovšem zpočátku, ihned po katastrofě, bude prioritou opětovné zalidnění světa.
 • Už nikdy by nemělo dojít ke stavbě jaderných elektráren. Během posunů zemské kůry s ohromnými otřesy dojde k úniku velkého množství radioaktivity ze stovek atomových elektráren, které jsou roztroušeny po celém světě. Samotné množství takto uniklé radioaktivity se možná stane příčinou vyhlazení lidstva. Nejvíce se obávám právě toho; pokud s tím nic neuděláme, skutečně se to stane.
 • Jednou provždy by měla být zakázána nepřírodní strava, která má ničivé důsledky pro naše zdraví a je
  energeticky nákladná. Mezi tyto potraviny počítám sladkostí, čokolády, lupínky, bílý cukr atd.
 • Měla by být podporována ovocná a zeleninová dieta. Nejenom že je to zdravé, zároveň to působí preventivně proti 30 000 nemocím. Poněvadž nějakou dobu po katastrofě nebude možné provádět chirurgické zákroky, každý byl měl chápat, jak je výhodné zůstat zdravý.
 • Pouze ovocná a zeleninová dieta má tento efekt a je základem dobrého zdraví.
 • Meditace a půst musejí mít ústřední místo v boji proti infekčním chorobám a jiným nemocem. Společně s výše uvedeným by to měla být základna pro nový způsob života.

 

Tyto „posvátné příkazy“ nám umožní vytvořit mnohem štastnější společnost, než je ta, ve které nyní žijeme.
Pro všechny pozemštany by mělo platit, že ústředním motivem není zisk, ale duševní a tělesné zdraví.
Naštěstí si právě toto uvědomí takřka všichni, kteří přežijí šok z katastrofy, takže nedojde k opakování chyb naší konzumní společnosti. Takováto ponaučení bychom měli předávat dál. Výsledkem bude nekonečně lepší svět. Nicméně pokud stále pochybujete o našich zjištěních, čtěte dále.

/ Katastrofy / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz