Hrozba a varování supervulkánu

Hrozba a varování supervulkánu

Hrozba a varování supervulkánu

Vědci odhalili že v Yellowstonském Parku byl regulérní cyklus erupcí kolem 600,000 let. Poslední erupce byla před 640,000 lety …proč je zpožděná. Další erupce by mohla být 2,500 krát větší, než erupce v roce 1980 hory St. Hesleny. Vulkanologové sledují pohyb magmatu pod parkem a mají vypočítané, žečásti Yellowstonské země jsou zdvižené přes sedmdesát centimetrů za toto století.

Normální vulkány jsou vytvořené kuželem magmatu – roztavené skály – stoupáním z hloubek uvnitř Země, vybuchnutím na povrchu, a stékáním ve vrstvách dolů po stranách. Tak se tvoří důvěrně známý kužel zformované hory, kterou my spojujeme s vulkány.

Kredit: http://www.ccs.neu.edu/domov/futrelle

 

Supervulkány, ať tak nebo onak, začínají život, když magma se zvedá z pláště k povrchu, aby vytvořil vřelou nádrž v zemské kůře. Tato komora narůstá enormní velikostí, budováním kolosálního tlaku do té doby, než nakonec vybuchne. Exploze by vymrštila popel, prach, a oxid siřičitý do atmosféry, zastíní tak sluneční paprsky a vytvoří trvalou studenou vlnu několik let. Plodiny v mnoha oblastech by přestaly růst a mnoho druhů zvířat a rostlin by čelily vyhynutí.

Yellowstonský region produkoval tři mimořádně velké sopečné výbuchy v minulých 2.1 milionů let. V každém z těchto kataklyzmatických událostí, enormní díly magmatu osypané na povrchu a do atmosféry se směsicí řezavé pemzy, sopečného popelu (malá, rozeklaná tříšť sopečného skla a skály), a plynu, který se rozšiřuje jak pyroclastic („protipožární pruh“) toky křížem krážem. Rychlé stažení takových velkých množství magmatu z podloží, pak uzpůsobilo zemi k tomu, aby se zhroutila, polykající celé hory a vytvoří tak široký kotel – zformované sopečné deprese nazvané „kaldera.“

První z těchto kalder – formování erupcí před 2.1 milionem let, vytvořily rozšířený sopečný depozit známý jak Huckleberry Ridge Tuff, výchoz, který může být viděn v Zlaté bráně, na jih od Mammoth horkých pramenů. Tato titánská událost, jeden z pěti největších jednotlivých sopečných výbuchů, známých kdekoli na Zemi, vytvořil kalderu víc než 60 mil (100 km) napříč.

Podobná, však přece menší, obrovská erupce nastala před 1.3 milionem let. Tato erupce vytvořila Henryův Fork Calderu, lokalizovanou v oblasti Island Parku, západně od Yellowstonského národního parku, a vytvořil další rozšířený sopečný depozit nazvaný Mesa Falls Tuff.

Regionální nejposlednější kaldera – zformovaná erupcí před 640,000 lety, vytvořila 35 mil širokou, 50 mil dlouhou (55 až 80 km) Yellowstonea Caldera. Pyroclastické toky pocházející z této erupce silných sopečných nánosů známé jak Lava Creek Tuff, které může být vidět na jižních útesech na východ od Madisonu, kdetvoří severní zeď kaldery. Obrovské množství sopečného popele byl vyvrženy vysoko do atmosféry, a nánosy tohoto popelu mohou být ještě nalezený v dalekých vzdálených místech od Yellowstonu.

Jestli že se formuje další velká kaldera, erupce která by vznikla v Yellowstonu, by způsobila celosvětové efekty. Silné nánosy popelu by pohřbily obrovské oblasti Spojených států, a injekce obrovských dílů sopečných plynů vržených do atmosféry, by mohla drasticky ovlivnit globální klima.

 

Yellowstonská exploze by mohla zmrazit Zemi

 

Tak je tomu v případě Yellowstone – to je největší jednotlivý aktivní systém zatím objevený.

Jsou na Zemi i jiné supervukány

Kolem světa je několik dalších sopečných oblastí, které můžou být považované za „supervulkány“ – dlouhé údolí ve východní Kalifornii, Toba v Indonésii, a Taupo na Novém Zélandu. Další mezi “ supervulkány “ by pravděpodobně moly být zahrnuty, jako velká kaldera vulkánu Japonska a Indonésie.

Největší vulkán, jaký kdy byl na Zemi

http://palaeo.podšitý.brizance.účet.uk/Palaeofiles/perm/SiberianTraps.html

Sibiřský Traps tvořit velkou ohnivou provincii na Sibiři. Masivní sopečná událost v období Permianu – Triassiku, asi 251 – 250 milion let v minulosti, která v podstatě zapříčinila vyhynutí tvorstva, při jedné z největších známých sopečných událostí na Zemi za posledních 500 milionu let.

Dnes oblast pokryta asi 2 milion km² a odhad čedičových nánosů jsou tak vysoko, jako 7 milion km². Originální hmotnost lávy je odhadnuta v rozsahu kolem 14 milionů km³. Pokrytá oblast leží mezi 50 a 75 stupněm severní šířky a 60 – 120 stupňěm východní délky. Sopečná činnost pokračovala pro milion let a překlenula hranici Permian – Triassic.

Satelitní průzkum a snímky ovšem ukázali, že tato oblast je z nitra země nahřátá.

Jsou i jiné hrozby

Roztroušené, napříč světovými oceány, jsou hrstky vzácných zemězpytných časovaných pum. Jednou probuzené, vytvoří mimořádný fenomén, obrovskou přílivovou vlnu, daleko větší než nějaké /jiné / normální tsunami, schopné k tomu, aby se křížilo oceány a pustošící země na druhé straně světa. Nedávné výzkumy vědce ubezpečily, že taková hrozba jako tikající hodiny čeká na Kanárských ostrovech, nedaleko Severní Afriky, kde vytvořená zeď vody, bude během jednoho dne, závodit nadzvukovou rychlostí napříč celým atlantickým oceánem, aby zpustošilo východní pobřeží Spojených států a jiných zemí. Amerika bude muset být udeřený mega- tsunami, vysokou minimálně 120 m.

A tak bychom mohly pokračovat dál, mnohem podrobněji.

Tyto přepsané články jsou s Amerických webů, jsou jen slabým úvodem do celkové problematiky možné katastrofy Apokaliptických rozměrů, který může přijít v blízké budoucnosti. Situace je daleko horší, než bychom si mohli myslet a varování je mnoho. Jen je vnímat, sledovat a studovat. Nemusíme brát v úvahu jiné pohromy, které mohou přijít jak je naznačujeme na tomto webu. Stačila by jenom tato a měli bychom vystaráno na mnoho let, možná i desetiletí. Pokud by se Yellowstonská sopka probudila, a všechno nasvědčuje, že se probouzí, myslíte si, že nepotřebujeme plynové masky a úkryty záchrany? Já myslím, že určitě!

Možná si řeknete, proč by najednou měli začít sopky bouchat a navíc i ty, které jsou desítky tisíc nebo možná miliony let vyhaslé nebo spící. Je tu jedna z mála souvislostí, kterou uvedu jako příklad, týkající se planety Nibiru a astronomických poznatků.

Podle některých vědců jedna z příčin globálního oteplování a tání ledovců na celé Zemi je, že planeta se začíná ohřívat zevnitř, z jádra naší planety. Nasvědčuje tomu i zvýšená aktivita sopek na celé planetě. Nedávno ve správách probleskla otázka „blíží se výbuch Vezuvu?“ Důvod zahřívání Zemského jádra a magmatu je, že gravitace přibližující se planety Nibiru způsobuje v zemském jádru zvyšující se vibrace elektronů a tím i narůstání teploty jádra. Z toho důvodu podle mne, se zvýší i tlak na Zemskou kůru a logicky musí dojít nejen k zvýšené vulkanické činnosti, ale i zemětřesení způsobené roztahováním plovoucích zemských ker. To může způsobit častější Tsunami …… atd.

Prostudujte si jeden z mála webů, který vám odpoví na mnoho otázek, pokud si je vůbec kladete, a možná vás přesvědčí si klást základní otázku. Neměli bychom začít něco dělat pro to, abychom byli připraveni?

Jeden z mála odkazů:

http://www.earthmountainview.com/yellowstone/yellowstone.htm#FLOODS

český web:

http://www.zmenyklimatu.estranky.cz/clanky/yellowstonsky-supervulkan-v-usa/yellowstonska-apokalypsa-a-jeji-nasledky—1_cast

/ Katastrofy / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz