Mizející africká jezera

Mizející africká jezera

Mizející africká jezera

 Alarmující poškození afrických jezer, které musí být odvráceno, nemá-li se stát dalším zdrojem konfliktů a nestability, odhalily satelitní snímky. Podle expertů ukazují snímky a měření „dramatické a v některých případech ničivé enviromentální změny“, které se odehrávají po celém území Afriky a která zasáhly téměř všechny z jejích 677 vodních nádrží, ať přírodních, tak vyrobených člověkem. Přehrazování vodních toků, průmyslové znečišťování, odlesňování, doly na sůl a klimatické změny vehnaly africká jezera, která obsahují kolem 30 tisíc kubických kilometrů vody, což je největší množství ze všech kontinentů, pod velký tlak vzhledem k spirálovitě rostoucí populaci.

“Doufám, že tyto snímky afrických jezer vyburcují… větší reakci ke konzervování a obnovení těchto klíčových vodních těles,“ uvedl Klaus Toepfer, výkonný ředitel Envrimentálních programů Spojených národů (UN Environmental Programme, UNEP), „jinak budeme čelit rostoucím tenzím a nestabilitě s tím, jak bude rostoucí populace soupeřit o nejdrahocennější ze všech drahocenných zdrojů.“ Toepfer zároveň představil nový Atlas afrických jezer, který vydaly právě UNEP a Oregonská univerzita.

Jeho slova potvrdil též Wangari Maathai, keňský ministr životního prostředí a laureát Nobelovy ceny míru za rok 2004. Atlas ukazuje zejména pokles ghanského poloslaného jezera Sonor, částečně kvůli dolování soli, výjimečné změny, kterými prochází senegalské jezero Djoudj a vodní systém v Zambezi, způsobené výstavbou hrází, a téměř 90 procentní úbytek vody v jezeře Čad. Rovněž zobrazuje škody způsobené odlesňováním kolem keňského jezera Nakuru a metrový pokles hladiny Viktoriina jezera, největšího jezera Africe, k němuž došlo od raných 90. let. Takové ničení nejen brání dodávkám vody pro zemědělství, ale též se týká lovení ryb, které jsou levným a důležitým zdrojem proteinů pro mnoho chudých Afričanů, uvádí publikace. Doprovodná zpráva, která byla připravena pro 11. Světovou konferenci o jezerech, nevolá jen po odvrácení těchto trendů, ale též po posílení afrických smluv o sdílení vodních zdrojů mezi státy. “Aby se redukovaly tenze mezi národy, musí být uděláno mnohem víc, co se týče zesílení sdílených dohod a smluv, aby se zabránilo nestabilitě v budoucnosti,“ uvádí report. Největší zájem poté směřuje na africkou zdroj u Volta River, který sdílí státy Benin, Burkina Faso, Ghana, Pobřeží slonoviny, Mali a Togo a jehož zdroje jsou napnuty ke kritickému bodu. S tím, jak je ohrožena udržitelnost nádrže Volta, vystupuje do popředí urgentní potřeba, aby státy sdílející nádrž úžeji spolupracovaly, aby společně udržely vodní zdroje nádrže, vyzývá report.

zprávy24

/ Katastrofy / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz