2012 – ROK PŘECHODU?

2012 – ROK PŘECHODU?

2012 – rok přechodu?

Gaia

Jako první se zmíníme o teorii Gaia, podle které není naše celá planeta jen kusem neživé hmoty obydlené různými organismy, ale sama je takovým živým a samostatným organismem. Touto teorií se zabývají jak ekologové či někteří vědci, tak i řada duchovních lidí. Pro mnoho lidí to zní podivně jelikož si organismus představují podle sebe, jako nějakého tvora, který komunikuje, ve skutečnosti to však může být jinak. Navíc, naše planeta s námi rovněž jistě komunikuje, pouze jiným jazykem. Jedním způsobem jak s námi komunikuje je skrze události které se na ní odehrávají a které nezávisí na našich rozhodnutích, např. různé globální problémy, jevy a katastrofy. Možná se nám snaží něco říci, upozornit nás na něco. Každý z nás může vnímat tento její „hlas“ sám nebo prostřednictvím určitých skupin, jejichž slova mají váhu pro ostatní. Takovou skupinou jsou v dnešní době třeba vědci, na jejichž názor současná společnost hodně dá a považuje jej za svoji pravdu. A v dnešní době velká řada vědců, mezi nimi i držitelé Nobelových cen, považují rok 2012 za rok velkých změn díky jevům které k nim směřují. Někteří z nich staví důležitost těchto změn např. i nad problémy světového terorismu. Další takovou skupinou, prostřednictvím které my vnímáme hlas přírody jsou naše vlády. I současné světové vlády se zaobírají významem změn spojených s rokem 2012. Např. vláda USA má projekt na zbudování ochranné zdi na hranicích s Mexikem, protože očekává problémy díky informacím, prognózám a simulačním programům, které má k dispozici. Kanada se snaží získat práva na neutrální území na severu, jelikož její vědci mají určité informace o možných změnách.

(Poznámka: Vlády se také chystají provést daleko rozsáhlejší zásahy, jako nastolení světové diktatury. Podrobněji pány Illuminátů k nasolení „Nového světového řádu“)

 

 

Důležité změny v roce 2012

 

K jakým změnám vlastně může po roce 2012 dojít? Mluví se o pokrytí severní polokoule věčným ledem, dále blížící se nedostatek pitné vody, zatopení některých částí území oceánem jehož hladina neustále stoupá, změně podnebí a dalších úkazech. Všechny tyto jevy budou samozřejmě mít spoustu vedlejších doprovodných efektů jako je migrace populace za příhodnějšími podmínkami, požáry způsobené suchem a nedostatek vegetace, hlad, nemoci, atd.

Na základě čeho se vědci domnívají, že může dojít k takovýmto změnám? Už nyní můžeme vnímat určité změny klimatu, které jsou podle mnoha vědců něčím výjimečným. Např. celková teplota na planetě vzrostla o 0,6°C. Někdo může říct, že mu taková malá změna nevadí, ale díky ní roztaje více ledovců a zvedne se hladina oceánů. Na severním pólu se např. podle srovnání různých fotografií za 5 let zmenšila plocha ledovců o 40%. A v budoucnu mohou roztát úplně. Také ledovce na horách se zmenšují. A tyto úkazy by měly být postupně stále častější. Nebo problém který je nám blíž a sice změna ve střídání ročních obdobích. Dnes je postupně daleko kratší jaro a podzim než dříve a tento rozdíl se bude ještě více prohlubovat. Změna zimy v léto bude stále prudší. Neustále můžeme slyšet zprávy typu: „letošní zima byla nejchladnější za posledních x let“ nebo „nejteplejší léto za posledních x let“. Dochází k různým jevům netypickým pro danou oblast, např. uragány v Evropě.

Také Golfský proud, který do velké míry ovlivňuje teplé podnebí u nás tím, že přivádí teplejší vody z jižní polokoule do severní a zpátky bere chladnější vody ze severu na jih, začal měnit a zmenšovat svůj tvar. Byla vypracována studie, podle které by měl tento proud postupně snižovat svoji rychlost a dokonce se může prý i zastavit úplně. Když se naposledy v dávné době tento proud zastavil, nastala podle vědců na evropské pevnině doba ledová a tento scénář by se mohl znovu zopakovat. V takovém případě by např. Dánsko zůstalo osm metrů pod ledem. Ve Velké Británii upozorňoval na tyto fakta premiéra Tonyho Blaira ministr sir David King a později i otiskl své závěry v jednom vědeckém časopise, byl však napomenut, aby takové zprávy nešířil a výtisk byl zakázán samotným Tony Blairem. I v jiných zemích existují vlády, které nechtějí nic takového přiznat, protože rychlé změny např. v souvislosti s množstvím vypouštěného CO2 by pro ně znamenaly příliš velké ekonomické ztráty. Vědci ovšem stále upozorňují, že k těmto změnám dojde. Co se týče jižního pólu, dlouho se mělo za to, že nepodléhá žádným změnám tak jako severní pól. Ledovec pojmenovaný „Larsenův A“ byl považován vědci za tak stabilní, že vlivem oteplování nemůže roztát a bude chránit mnohokrát větší Larsenův ledovec B. Později však jen spolu s diváky u televize National Geographic udiveně sledovali jak Larsen A zmizel celý ve vodě. Světový oceán se díky tomu zvedl o několik milimetrů. Vědci se tomu divili, ale tvrdili, že Larsen B roztát nemůže. Nakonec roztál i obrovský Larsen B a oceán už stoupl o 6cm. Za těmito dvěma ledovci se nachází třetí, velký, který kdyby roztál zvedne hladinu světového oceánu o 6m. Někteří politici přitom stále nechtějí o takových problémech slyšet a určují jaká pravda bude lidem poskytnuta a co bude zamlčeno.

 

(Poznámka: Ke globálnímu oteplování bezesporu dochází a není třeba hledat viníka jen ve zvýšené produkci CO² a věřím, že za tímto je jen politika jistých mocenských struktur. Planeta se bouří a postupně budeme sledovat čím dál větší projevy. Globální oteplování paradoxně může způsobit i novou dobu ledovou, pokud se změní, nebo zastaví Golfský proud vlivem třeba tání ledovců, tedy jeho ochlazování. Zapomíná se ale i na to, že se neotepluje jen planeta Země, ale ke globálnímu oteplování dochází v celé Sluneční soustavě. Z toho vyplývá, že za jevy způsobené na Zemi je pravděpodobně odpovědný kosmický vliv něčeho, co je zatím předmětem dohadů, ať už je to Planeta X, vliv centra galaxie, nebo reakce ve slunci, které mohou nakonec vést ke kolapsu magnetického pole Země. )

 

 

Severní a jížní pól – polarita

 

Další zajímavou změnou vztahující se k roku 2012 je obracení polarit severního a jižního pólu, tzv. přepólování. K tomuto jevu už v historii naší planety došlo a vědci dokonce znají metody jak zjistit kdy to bylo. Že se znovu blíží takovéto přepólování usuzují vědci i podle opačného chování kompasů na severním pólu a jiných místech na Zemi než dříve. Existují také objevy, kdy se zjistilo že např. v oblastech dnešní Sahary bylo dříve moře a na Aljašce byly v dávných dobách tropické pralesy, vlivem změny pólů se tyto oblasti přeměnily na takové jak je nyní známe. Také živočichové reagují na tyto blížící se změny. Dnes se častěji stává, že ptáci kteří se stěhovali ze severu na jih dnes směřují z východu na západ nebo se už nikdy nevrátí zpět kvůli těmto změnám, které je matou. Všechny tyto „malé“ změny budou pro nás velkými, pokud nastanou v tak krátké době a mi jim budeme muset čelit. Může také docházet k různým až mysteriózním úkazům jako např. zaplavení oblohy na severní polokouli barevnými miniaturními částicemi připomínající obrovskou polární záři a jiné.

 

(Poznámka: Zde bych dodal, že na poruchy magnetického pole Země, jak jsem přesvědčen a pozoruji to už delší dobu, reagují i mořští živočichové, kteří migrují oceány. Často slýcháme, že někde na pobřeží uvízly velryby, nebo jiní kytovci. Vědci tvrdí, že je mate v navigaci sonar, nebo jiné techniky, nebo, že vůdčí samice se nějak pomýlila a zavedla celé stádo na pevninu. Nebo se taky tvrdí, že stádo spáchalo hromadnou sebevraždu. Vy takovým nesmyslům a spekulacím věříte? Já tedy ne! No, já teda nevím, nejsem nějaký odborník, to přiznávám, ale nemůže to taky být tím, že dochází k nějakým magnetickým poruchám, které zvířata natolik zmatou, že pak neví kam plavou a mnohdy to může mít katastrofální důsledky, pokud jsou blízko pobřeží. Když jsou na širém moři a dojde k nějaké anomálii v magnetickém poli, sice dojde ke zmatku, ale časem se vše napraví až se magnetické pole dostane do normálu. Když na změny reagují ptáci, proč ne velryby? To si myslím má logiku. Zatím stále se objevují v médiích nesmysly a spekulace. Nebo nechtějí mluvit o pravé příčině? To posuďte sami.)

 

 

Starodávné a často opomíjené kultury

 

Podívejme se teď jak se k roku 2012 staví starodávné kultury a jejich vědění. Mayský astrologický kalendář nás zavede hluboko do minulosti, díky rozsáhlým znalostem astrologie Mayové dokázali popsat podmínky života na Zemi i miliony let před nimi, jejich kalendář však končí prosincem roku 2012. Jakoby podle nich po tomto datu skončil čas. V Tibetu bylo se zjevením tradice Kalačakry předpověděno trvaní světa ještě na 960 let (což je podle této tradice určitý cyklus) a pak v průběhu 25 let má svět zaniknout, tato doba vychází znovu na rok 2012. Zamysleme se nad tím, že tyto dvě kultury byly od sebe úplně oddělené a odlišné, Mayové studovali především astrologii, sledovali Slunce a jeho pohyby, Tibeťané používali jiné metody. Na naší planetě existují i jiná místa, která předpovídají změny v roce 2012, např. Hendayův kříž na kterém bylo rozluštěno spoustu předpovědí do budoucna. V roce 2012 má podle těchto informací nastat očištění pomocí ohně. Existuje také určitý kosmický cyklus trvající necelých 26 tisíc let na jehož konci se Země vrátí do stejné polohy co se týče jemného pohybu osy kolem které se naše planeta otáčí. Tato doba odpovídá také rotaci naší sluneční soustavy v galaxii a v roce 2012 právě skončí jeden takový 26tisíciletý cyklus. Z hlediska astrologie je zajímavým jevem tranzit Venuše, ke kterému nedochází často, ovšem v naší době ho zažijeme podruhé právě v roce 2012. První byl v červnu 2004 a mnozí astrologové považují právě toto období za počátek epochy Vodnáře, která má být obdobím intenzivní duchovní přeměny, její konec pak podle nich bude v roce 2012. Také mnozí jasnovidci ve svých vizích předpověděli změny v roce 2012, např. Edgar Cayce který potvrdil i to, že v dávné době byla Sahara zalesněná a Nil tekl z východu na západ. Mayský král měl ve své hrobce napsáno „radujte se do roku 2012, pak budete jiní“.

 

(Poznámka: jev tranzitu Venuše v roce 2012 dost podrobně popsal vědec Patrick Geryl  a v podstatě dokázal, že Mayové i Egypťané o tomto úkazu věděli, který se opakuje pouze jednou za Galaktický rok. Obě civilizace věděli, že v tuto dobu se otevře Hvězdná brána a dojde k zásadním změnám nejen ve vývoji lidstva, ale i na naši planetě. Patrick Geryl taky popsal důsledky této změny, které povedou ke globální katastrofě vlivem přepólování Země.

Edgar Cayse byl docela úspěšný jasnovidec a v podstatě všechny jeho vize se vyplnily. Jako jeden z mála taky prorokoval v roce 2012 Apokalypsu. Otázka je, jestli se i toto jeho proroctví naplní a nezbývá nám nic jiného, než se nechat překvapit.)

 

 

Současnost

 

Když se vrátíme zpět do naší doby, velký rozruch vyvolal projekt USA nazvaný MONTAUK, který byl zaměřený na vědeckými přístroji provedenou projekci do budoucnosti a minulosti, který odtajnil jeden z účastníku tohoto projektu a podle kterého dokázali vědci vnímat jisté projevy z budoucnosti avšak pouze do roku 2012. V roce 2012 by také naše planeta podle vědců měla stanout v pásu fotonů, které se nacházejí kolem středu naší galaxie a tato velká koncentrace fotonů bude mít za důsledek větší množství trvalého světla na Zemi, i lidé prý budou prosvětleni a celý život bude od základu transformován. Průchod tímto pásmem by měl trvat 2000 let. V 50. letech minulého století změřil pan Schuman vibraci naší planety, která byla už dlouhou dobu zpátky stále na hodnotě 7,5Hz. Od roku 1980 začala růst, dnes je její hodnota 12Hz a stále se zvyšuje. Vědci spočítali, že když se naše planeta pohybuje rychleji i čas by měl být rychlejší, život by měl být intenzivnější a den by měl dnes utéct rychleji než v padesátých letech. Pokud by zrychlení neustále pokračovalo stejným trendem, tak v roce 2012 by den netrval ani jednu minutu.

Všechny tyto nastíněné možnosti jsou vlastně součástí přechodu lidstva do jiné duchovní dimenze a to jak se ho dotknou zaleží na tom, co my jako lidé děláme a budeme dělat. Podle indické tradice žijeme nyní ve věku temna a úpadku duchovna zvaném Kalijuga, po tomto období má následovat zlatý věk návratu duchovnosti na Zem – Sátjajuga a je vztahován k roku 2012. Zřejmě se objeví úplně nové technologie a také lidé se změní. Čím dál tím víc dětí se rodí s barvou indigo a modrou v auře, místo dřívější červené a oranžové, atd. Změní se naše mysl, celý náš život. Šest let, které nám zbývají do roku 2012 je krátká doba a my všichni si budeme moci ověřit tato poselství. Co ale doporučuje většina duchovních lidí je již teď se připravit na tento přechod. V dnešní době jsme stále většinou zaměřeni převážně hmotně a pokud dojde k takovému duchovnímu růstu jaký je předpověděn, hmota už nebude hrát tak významnou roli jakou má dnes a lidé, kteří nebudou schopni se změnit budou zřejmě trpět, dokud se netransformují. Proto je důležité již teď se snažit produchovnit svoji bytost, zaměřit se na vlastní přeměnu. Čistá bytost s čistými myšlenkami pak bude moci přijmout energii, která má přijít a která přichází už i dnes čehož důkazem je čím dál tím větší zájem o duchovno. Pokud bude takových bytostí, kteří budou opravdu praktikovat duchovní nauky a ne jen číst knihy a vnitřně se přemění a vytříbí dost, nebude muset dojít k přechodu na duchovnější úroveň příliš drastickým způsobem, např. skrze katastrofy, války, nemoci a jiné úkazy, jako tomu bývalo dříve. Jedním ze způsobů jak se rychle vnitřně přeměnit je i Tantra a tantrické milování s úplnou kontrolou sexuálního potenciálu, protože sublimací (přeměnou) hrubých energií povzneseným milováním na duchovní úrovni se mnohem více přibližujeme k tomu, co přijde po těchto změnách. Další možností je stát se prostředníkem této duchovní přeměny i pro ostatní bytosti, zapojit se do vlny duchovní transformace např. jako instruktor jógy.

Nejdůležitějším a prvním krokem jenž je třeba učinit je pevná integrace duchovní praxe do našeho života. To znamená praktikovat denně cvičení která známe a které nám pomáhají. Čím déle budeme takto žít, tím více to pro nás bude snazší a přirozenější. A budou to právě plody této duchovní činnosti, které nás vytříbí, povznesou a transformují v opravdové prostředníky světla. Toto světlo se bude rozlévat do nás, ale i mimo nás a skrze nás všem, kteří to budou potřebovat.

 

(Poznámka: Pro lepší pochopení doporučuji si přečíst knihu „Poslové úsvitu“, umístěné na našem webu. Nejen, že je tam vysvětlena celá problematika transformace, ale i proč k ní má dojít a jak to bude mít i vliv na naše kdysi poškozené DNA, kterou způsobili Anunnaki /dějiny Sumeru/. Jejich záměrem bylo, aby se ustanovili bohy a aby z nás vytvořily poslušné otroky. Nepřetvořili nás k obrazu svému, protože Anunnaki jsou v podstatě rasově Ještěrky, ale ke svému záměru. To je obrovský omyl, možná záměr, který je v rozporu s Biblí a celým křesťanským učením. Zůstaly nám po této manipulaci pouze dva řetězce DNA, ale v podstatě jsme jich měli před pádem člověka a vyhnání z ráje 12 a transformace v roce 2012 má v podstatě znovu řetězce obnovit do původního stavu. Navíc dojde k propojení 3 a 4 dimenze. To bude obrovský skok pro lidstvo v jeho vývoji, který bude mít vliv na celý vesmír.)

 

 

Kráčení mezi dvěma světy, aneb kruh se uzavírá 21. prosince 2012

 

Stále přemýšlím, co se stane a co se bude dít za pár let. Dovedete si představit, že se náhle změní svět? Naše představy o nás samotných – co jsme vlastně zač – se v následujících letech změní a to obrovským způsobem. Všichni společně představujeme jednoho ducha, který se skládá z šesti miliard duší. Nadšení, které v sobě cítíme, nás může posunout směrem vpřed. Stále více si uvědomujeme jednu skutečnost – že jsme multidimenzionální bytosti. Pro nás je velmi důležité, abychom se postupně zbavovali pocitu, že jsme oběti. Také je dobré vědět, že se postupně budeme stěhovat – přemísťovat na místo síly. Před časem napsal Jose Arguelles, který je vzdálený příbuzný indiánského kmene Mayů, knihu „Kalendář Mayů. Tento kalendář byl funkční mnoho tisíc let, ale v tomto období končí.V něm se můžeme dočíst, že léta 1987 – 2012 se nacházejí v období nazývaným „mezi dvěma světy“, které „nikomu nepatří“. Způsob, jak se chováme a budeme chovat, má velký vliv na to, čím se v budoucnu staneme.

 

Vědci tvrdí, že lidstvo působí na této zemi 3,5 miliónů let. Otázka je, jak se dále můžeme vyvíjet. Nejsme stejná rasa, která se nacházela před mnoha miliony let před námi. Nemám na mysli rasu, jak ji chápeme dnes, černoši, běloši atd., ale prvopočáteční – kořenovou rasu. Snažíme se překonávat a překonáváme těžkosti a potýkáme se stejnými problémy, s jakými se potýkaly rasy (prvopočáteční) před námi.

Když se blíže podíváme na civilizaci Mayů, zjistíme, že tato civilizace byla v určitém období velkou říší, takovou jako měli Inkové. Do dnešní doby nebyli archeologové schopni objevit těla této civilizace, která představovala stovky tisíc lidí. Je to proto, že celá tato populace přešla do vyšších frekvencí (vibrací), protože se svými vibracemi už nemohla žít ve fyzickém světě. Dá se říci, že se současné lidstvo stále nachází v dětských letech, popřípadě v období puberty. Toto období se dá přirovnat navštěvování prvního stupně základní školy, kde šikanování je běžným jevem, kde silnější využívají slabších jedinců. Když se podíváme na současnou situaci ve světě, vidíme stále takové šikanování na politické scéně větších států vůči menším.

Tyto situace jsou příklady ze života v dualitě, nebo v polaritě. Nejde nevyhnutelně o špatnou věc, protože tato situace nám dává určité možnosti. Kdyby se hned nebo například zítra svět změnil na jedno úžasné místo, ztratili bychom možnost dále růst. Tak jsme tu nyní my, kteří se nacházíme na tomto velmi zvláštním místě – v období, které indiáni nazývají „kráčení mezi dvěma světy“.

Co to znamená? Znamená to, že končí období třetí dimenze a otevírá se nám dimenze vyšší. Právě v tomto období mezi dvěma světy máme možnost výběru. Chceme podporovat mír, nebo naopak válku? Chceme být žárliví nebo naštvaní, nebo naopak šťastní a mírumilovní? Podle několika národů (Hopi, Mayů, Tibeťanů) se právě nyní nacházíme v období, kdy dokončujeme kruh, který trval 200 000 let.

Všichni jsme byli nadšeni, že začínáme nové milénium a hle, najednou tady máme začátek nového dvěstětisíciletí. Máme nějaký důkaz toho, že se věci budou měnit a nebo už se mění?

První příznakem je měnící se počasí a klima na celém světě. Pomysleme na všechny teplotní rekordy, které „lámeme“ u nás v Evropě, je to přímo neuvěřitelné. Víme, že severní magnetické pole se přemísťuje. Když se zjistilo, že se toto magnetické pole na severním pólu posunulo přibližně o 8 stupňů, bylo třeba změnit číslování na každé odletové dráze. Čísla, které se nachází na odletových drahách jsou směrodatná při zaměřování kompasu – A7, B16 ( přidávají se nějakým způsobem písmena v abecedě ).

Největší změna, která nastala, je v elektromagnetickém poli Země. Kdybych se vás chtěla zeptat, kdo jste a nemyslela tím vaše jméno, tak nejvhodnější odpovědí by bylo – jsem bytost elektromagnetického pole. Pokud naše elektromagnetické pole klesá směrem k nule, naše tělo zažívá velmi zajímavé zkušenosti. O tom ani nemusím mluvit. Každý z nás zažívá velmi podivné zážitky se svým tělem. Co to pro nás znamená, že elektromagnetické pole Země se přibližuje k nule?

Existuje vůbec nějaké místo na zemi, kde by se elektromagnetické pole rovnalo nule? Ano, takové místo se nachází v centru každé velké hory a také v Královské komnatě Cheopsovy pyramidy v Egyptě, která sloužila kdysi k zasvěcování. Jsme v období historie, kdy ne každý může vstoupit do této komnaty. Tato Královská komnata přichází k nám. Když jsem se v ní procházela s kompasem, střelka se neustále točila dokola a to z toho důvodu, že tam není žádné elektromagnetické pole. V takovém prostředí všechny vaše emoce vyplouvají na povrch.

Měli jsme k dispozici tisíce roků, po které jsme potlačovali své emoce co nejhlouběji do nitra, ale už víc to dělat nemůžeme. Z tohoto důvodu vidíme, že lidé okolo nás doslova blázní. Aby se nám podařil posun směrem dopředu, je pro nás nesmírně důležité, abychom se naučili projevovat svoje emoce. Znamená to pro nás přejít na druhou stranu v naší lekci.

Je tu jistý problém, jsme stále v minulosti. Existuje mnohem lehčí úkol, jak řešit své problémy. Myslím si, že na prvním místě je, že neustále obviňujeme své rodiče za to, čím jsme.

Mám jednoho přítele, který mě odvezl domů, když jsme předtím povečeřeli. Předtím než jsme se rozloučili, mi povídá: „Prosím tě, obejmi mě, moc to potřebuji, matka mě málo objímala, moc to potřebuji“. Říkám mu: „Prosím tě, je ti padesát let a utekla spousta času od doby, kdy jsi odešel od matky.“ Ano, my sami si musíme dávat lásku a objetí.

 

Podívejte se na tato čísla: 1 1 2 3 5 8 13 21

1 + 1 = 2, 2 + 3 = 5, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21

 

Toto je vzorec, na kterém je závislý celý náš život!

 

Např. vzdálenost mezi listy na stromě nebo naše tělo je založeno také na tomto poměru. Když se podíváte na vzdálenost od zápěstí k lokti, naše chodidlo je přesně tak dlouhé jako tato délka. Vše v našem těle, vše co se nachází v přírodě, je založené na tomto vzorci.

Také to má určité propojení se srdcem planety Země. Víme, že tep srdce Země se zvyšuje. Po dlouhé období byl tento tep menší než 8 Hz za vteřinu. Dříve jsme si mysleli, že když číslo dosáhne hodnoty 13, přejdeme do čtvrté dimenze, ale už jsme toto číslo překonali. Nová představa je, že další číslo bude 21. Vědci kteří se zabývají touto problematikou, mají dokladovanou skutečnost, že se neustále tento tep srdce Země zvyšuje. Zároveň tu je mnoho vědců, kteří si přejí, abychom o této informaci nic nevěděli, a to z jednoho důvodu – abychom se nezačali bát.

Ve třicátých letech byli v USA velice aktivní dva vědci, kteří byli zároveň známí tím, že brali drogy a byli to géniové. Jeden z nich se jmenoval Terence McKenna a tento vědec přišel s teorií, která se nazývá časová vlna nula. Po mnoho let měl možnost pozorovat zvyšování elektrického pole země a snižování magnetického pole a naopak. Tento graf nám ukazuje situaci na zemi až o 530 miliónů let nazpět.

Díky objevům, které uskutečnil tento vědec, lze velmi lehce zjistit, kdy přichází jaké období, kdy přichází ukřižování Krista nebo zavraždění Anwara Sadata. Kdybychom se podívali na tuto situaci podrobněji a blíže, asi tak v rozpětí 50 tisíc let, byli bychom schopni zjistit to, co se stalo v naší historii. Je velmi snadné zjistit například objevení Ameriky. Velice šokující bylo pro McKennu, když si uvědomil, že tento graf končí 21.12. 2012.

V minulosti existovala období, kdy magnetické pole země stoupalo a klesalo a totéž se dělo s elektrickým polem, ale nikdy nenastala situace jako nyní. Magnetické pole země se blíží a doslova padá k nule a elektrické pole naopak stále stoupá a stoupá k hodnotám, které nedokážeme odhadnout.

Máme k dispozici starobylé knihy, které popisují určitou historii, příběh.

První z nich je Bible – ta vypráví v jednom příběhu, jak Slunce vyšlo na východě a zastavilo se nahoře po tři dni.

Druhá kniha vypráví, že Slunce zapadlo na západě a zůstalo zapadlé po dobu třech dní a opět vyšlo ve stejném bodě. Co se v tomto období asi muselo udát ve světě, když došlo k těmto událostem… Stalo se vlastně toto: rotace Země se zastavila, a když se začala opět pohybovat, rotovala opačným směrem, což je velice zajímavé.

Co by se stalo s našimi elektrickými zařízeními, kdyby Země opět začala rotovat opačným směrem? Nic by nefungovalo. Museli bychom najít nové způsoby, jak vyrábět elektrickou energii. Všechny zdroje energie, které máme, by musely být nějakým způsobem přeprogramovány. Zkuste si představit, kolik přístrojů má v sobě zabudovány elektrické nebo magnetické komponenty. Přístroje jako satelity, zbraně, všechny tyto a podobné systémy by přestaly fungovat. Znamená to, že bychom se museli znovu dostat do harmonie s přírodou.

Stále mi např. „leží v hlavě“ to, že staré národy minulosti přišly na Zem plně vyvinuté a každým rokem neustále směřovaly k většímu a většímu úpadku.

Velmi brzy se dozvíme, že stavitelé pyramid nevyužívali otroků jako pracovní sílu. Velmi brzy se dozvíme, že v hloubce pod pyramidami se nacházejí v jisté místnosti přístroje, které se používaly k výstavbě těchto pyramid, které nevyžadují žádnou elektrickou energii. Lidé, kteří původně budovali tyto pyramidy, nepotřebovali uvnitř žádné elektrické světlo. Jednoho dne si sami uvědomíme, že nepotřebujeme žádná světla, lampy proto, abychom viděli.

Mám jednoho přítele, který každoročně odjíždí do Norska na zvláštní duchovní cvičení.Toto centrum je vybudované bez oken, má jen jedny vstupní dveře, které jsou však zaplombované po celou dobu třech týdnů konání tohoto cvičení. Přibližně po čtyřech až pěti dnech strávených na tomto místě jsme schopni vidět jeden druhého a to tak dobře, jako vás vidím právě teď. Musím trochu upřesnit to, co jsem řekla – nevidíme svoje fyzično ale světlo, které každý z nás vyzařuje.

Stavitelé pyramid používali takové malé přístroje na harmonizaci těla: pokud se někdo necítil dobře, dokázali tímto přístrojem zharmonizovat každou část jeho těla.

Kolik z vás slyšelo o předpovědích Edgara Cayceho? Edgar Cayce nám řekl, že někdy v budoucnu, a nebude to dlouho trvat, bude objevena jistá místnost plná záznamů. Tato místnost bude objevena pod Sfingou. Mám přítele, který pracuje jako průvodce a provází několikrát do roka turisty po Egyptě. V současné době byl otevřen vchod do zadní části Sfingy, a tak je umožněno návštěvníkům, aby vstoupili do komnaty Sfingy.

Ukazoval mi fotografie, kde je vidět vybudovaná velmi vysoká stěna z důvodu, aby lidé nemohli vidět další prostory, které se zde nacházejí. Egypťané a také vlády jiných států nechtějí, abychom se dozvěděli pravdu, která je v pozadí naší historie.Toto se týká každého takového objevu, ať už hovoříme o UFO, nebo o obrazech v obilí. Neustále se snaží, abychom se nic nedozvěděli. Mám tuto zkušenost ze svého života – žiji většinu svého dospělého života mimo USA, a tak se v novinách a časopisech dozvím více pravdy, než když bych byla v USA.

Kdyby bylo možné přepsat historii, která je vlastně za námi, co by nám tato historie řekla? Chtěla bych vás poprosit, abyste trošku rozšířili obzory své mysli a trochu zapřemýšleli nad tím, že už v minulosti jsme si vytvořili to, co nás čeká v budoucnosti. Většina z nás souhlasí s tím, že máme svoji minulost, přítomnost, budoucnost a to je způsob, jakou hrajeme svoji hru. Skutečností však je, že budoucnost na nás nečeká s tím, abychom ji vytvořili, ona již existuje. Jediné, co musíme udělat, je vejít do ní. Co si myslíte, jak dalece nazpět si dokážeme vzpomenout?

V našem vědomí uchováváme historii každého člověka, který byl na zemi. Už jsme zasadili semínka ohledně míru nebo války na Středním Východě. Vy sami jste zasadili semínka ohledně vaší nové kariéry nebo jiných událostí vašeho života. Je to jako bychom zároveň dostávali určité myšlenky a nápady. To je vysvětlení, proč máme různé vynálezy vynalezené během několika dní v různých koutech tohoto světa. Pokud vy jste ti tvůrci, která část s vás je tvůrce? Vždy v různých obdobích necháváme projevovat různé části sebe samého. Zdá se vám, že vidíte sami sebe jen v tom zúženém obraze? Nebo patříte mezi ty, kteří denně prosí své průvodce o průvodcovství a pomoc. Když se ptáte svého vyššího já, váš život se stává mnohem lehčím.

 

Převzato:  http://vacek.osoba.cz

/ 2012 / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz