Prečo západný svet potrebuje prejsť Armagedonom

Prečo západný svet potrebuje prejsť Armagedonom

Prečo západný svet potrebuje prejsť Armagedonom

„Všetci čierni čarodejníci si namýšľajú, že sa venujú mágii bielej.“

(Francis Bacon)

 

Západný svet trpí starovekým onemocnením, ktoré bude možné vyliečiť len prostredníctvom Armagedonu (biblická konečná vojna medzi dobrom a zlom).

Kresťanstvo a judaizmus reprezentuje rozpor medzi grécko-rímskou a sumersko-egyptskou civilizáciou. Ten rozpor mal za následok vytvorenie spoločnosti s rozpoltenou osobnosťou.

V západných krajinách možno na povrchu pozorovať grécko-rímske hodnoty, akými sú demokracia alebo zákonnosť. Pod povrchom však tajné spoločnosti, odvodené od starovekej sumersko-egyptskej civilizácie, manipulujú masy pre osoh strytej elity. Aby bolo možné túto rozpoltenú osobnosť odstrániť a Západ tak vyliečiť z posadnutosti o „konci vekov“, bude treba naplniť judeo-kresťanské proroctvá. Teraz už máme technológie, aby to bolo možné uskutočniť. Musí sa to urobiť, keď chceme zachrániť planétu.

Najprv sa venujme analýze spomínanej mentálnej choroby Západu. Sumersko-egyptská civilizácia si za vyše tritisíc rokov vyvinula systém vlády, kde ľudia museli veriť vo všemocného Boha a kde sedel na tróne človek s čosi ako božskými mocami. Bohu-kráľovi prisluhovali kňazi, finančníci a bojovníci, ktorí v jeho prospech kontrolovali masy. Tí mali hlboké ezoterické poznanie a vedeli, ako spoločnosť manipulovať prostredníctvom náboženských a finančných pohnútok a násilia. Keď ich vládnutie bolo v bezpečí, vtedy sa existencia kráľa ako prostredníka medzi Bohom a ľudom nezatajovala. Ten absolútne vládol a o jeho rozhodnutiach sa nesmelo pochybovať. Jeho symbolom bolo oko na vrchole pyramídy. Ježiš Kristus bol rebel, patriaci k vládnucej triede, ktorý ich vyzýval k väčšiemu milosrdenstvu k biednym a k väčšej rovnoprávnosti medzi ľuďmi.

V grécko-rímskej civilizácii sa vyvinul vládnuci systém odlišný. Základňou spoločnosti bola otvorená diskusia medzi príslušníkmi elity. Používali sa zákony a precedensy ako základňa na riešenie sociálnych nezhôd. Neskôr si osvojila inak pre ňu pôvodne netypickú formu totality.

Keď rímska ríša dobyla staroveké sumerské kráľovstvo, s Jeruzalemom ako hlavným mestom, ten 3 000 rokov starý systém sa zrazu ocitol pod útokom a príslušníkov jeho elity povraždili alebo rozohnali. Potom pokradli mnohé idey a vytvorili nový systém, zahŕňajúci aj filozofiu Krista a grécko-rímsku náboženskú vieru. Novou pyramídou sa stala rímsko-katolícka cirkev. Nový „kresťanský“ systém pohŕdal tvorcami pôvodného pyramidálneho systému a vysmieval sa z nich.

Staroveký sumerský systém vládnutia, kde elita bola oboznámená s poznaním, bol vďaka intenzívnej perzekúcii nútený utiekať sa do utajenosti a stal sa tajnou spoločnosťou. Dnes ich poznáme ako slobodomurárov alebo ako pyramídu s okom na vrchole. Cieľom tejto tajnej spoločnosti bolo pomstiť sa Rimanom a obnoviť právoplatnú vládu starovekej línie sumerských kráľov.

Tejto sumerskej sekte sa podarilo prežiť a prekvitať v Strednej Ázii a vytvoriť tam kráľovstvo. Keď to kráľovstvo zrútili Mongoli a Rusi, elita ušla do Európy a opäť tam fungovala vo forme tajnej spoločnosti. Tentoraz sa pre zmenu chceli pomstiť aj Rusom a Mongolom, nielen Rimanom, keďže týmto vždy išlo o svetovládu.

Sumerskej vládnucej triede sa v Európe podarilo podnietiť „protestantské“ hnutie proti pápežskému systému. To viedlo k vzniku dvoch navzájom si konkurujúcich mocenských pyramíd v Európe. V katolíckych krajinách bola pyramída viditeľná a jej okom bol pápež. V protestantských krajinách len málopočetná elita vedela o existencii sumerskeja babylónskej mocenskej pyramídy a o prítomnosti potenciálneho boha-kráľa vo svojom kruhu. Tajná sumerská vládnuca trieda uzatvárala manželstvá s aristokratmi a plutokratmi a držala sa bokom od väčšiny, sväto-sväte presvedčenej, že má demokratickú, právo dodržiavajúcu vládu.

Táto dualitná povaha západnej spoločnosti – t.j. na jednej strane verejnosť, na druhej „okult“ – teraz už degenerovala do bodu, kde to už ohrozuje bezpečnosť celej planéty. Sumerskí samozvaní bohovia-králi, odhodlaní vnútiť svoj nanajvýš centralizovaný systém vlády celej planéte, sústavne manipulujú mier milujúcu väčšinu do jednej vojny za druhou. Ale zbrojné technológie sú teraz už príliš hrôzu naháňajúce na to, aby sa vo vojnách pokračovalo ako v „diplomacii inými prostriedkami“.

A navyše internet a to prebúdzajúce sa kolektívne vedomie, ktoré reprezentuje, značí, že západný svet teraz už nemôže manipulovať ľudí udalosťami typu útokov 9/11. Takže sa musí prísť s riešením, s akým by mohla byť spokojná otvorená i skrytá spoločenská vrstva Západu. A tým riešením je Armagedon. Toto je jedna z možností, ako by bolo možné uskutočniť Armagedon tak, aby sa tým splnili židovské i kresťanské miléniové proroctvá.

Po prvé, západné tajné vlády (ja som presvedčený, že tie sa rozdelili na dve kliky) sa musia pripraviť na najväčšiu dôvernú úlohu, akej sa kedy mali zhostiť. S kooperáciou uvedomelej časti ľudstva vytvoria obrovskú, umelo vyvolanú pohromu globálnych rozmerov. Televízne spravodajské kanály budú stále vysielať šoty o hladomoroch, epidémiách a o globálnych vojnových konfliktoch s použitím všemožných zbraní hromadného ničenia. Dúfajme, že sa im podarí donútiť vlády európskych krajín, Číny, Ruska a Indie, atď. ku kooperácii, aby tie obrázky boli čo najrealistickejšie.

Tá udalosť musí byť taká hrozná, že ľudia si budú želať, aby už vojnu nikdy nepoznali. Úlohy Antikrista sa môže zhostiť nejaká diabla vyznávajúca tajná spoločnosť. Mesiáša môže hrať kolektívna ľudská myseľ, ktorá si našla spôsob vyjadrenia vo forme internetu. Vyznavači diabla sa napokon budú kajať, „konvertujú“ sa a odpustí sa im. Potom ľudstvo môže mať oslavu, ktorou raz navždy skončia všetky večierky a dostaví sa „nový vek“.

Aby sa mohlo splniť kresťanské proroctvo, všetci ľudia si musia želať prejsť génovou terapiou, aby sa priblížili k nesmrteľnosti. Dá sa im na výber vylepšiť si svoju inteligenciu a iné schopnosti prostredníctvom génovej liečby. Západná elita sa tak skutočne stane „vyvoleným obyvateľstvom“, pretože to je takmer isté, že ľudia si budú ceniť také inteligentné gény, aké prenášajú rodiny Rothschildovcov či Einsteinovcov. Väčšina ľudí si bude želať mať gény rodín, ktoré vládli Západu tak dlho a urobili ho takým mocným.

Zverejnenie potláčaných technológií, zvlášť energetických, povedie knevídanej ekonomickej expanzii, takže planéta bude schopná uživiť aj 20 miliárd ľudí (i keď sa očakáva, že svetová populácia nepresiahne 8 miliárd). Nové technológie takisto umožnia systematickú kolonizáciu kozmického priestoru.

Aj židia budú môcť sláviť svoje definitívne oslobodenie sa z „babylónskeho“ zajatia a opäť si postaviť svoj chrám (ale nie na troskách starého). Katolícku cirkev, tým som si istý, bude možné presvedčiť, aby sa vzdala relikvií z originálneho chrámu, ktoré údajne uchováva (vrátane pôvodného menoráhu, ako sa povráva).

Sumerská vládnuca elita sa už nebude musieť ukrývať, ale bude môcť operovať otvorene, používať internet a svoje moci presvedčovania, aby sa celý svet podrobil ich bohu-kráľovi.
Keď sa všetko toto uskutoční, Západ sa napokon vylieči z choroby,zvanej rozpoltená osobnosť. Nebude už ukrývať tajnú agendu na ovládnutie sveta. S vojnami sa raz navždy skončí. Tie bude môcť nahradiť svetový súdny dvor a špeciálne konkurenčné kampane. Najprv by malo prísť na rad intenzívne trojročné úsilie vyhladiť zo sveta choroby, biedu a skazu životného prostredia. Potom bude hlavným zámerom ľudstva naučiť sa kombinovať energiu s uhlíkom tak, aby bolo možné vytvárať život – veľmi rozmanitý, krásny a pestrofarebný život.

Súčasnú Bezpečnostnú radu OSN možno nahradiť skupinkou siedmich mudrcov. Čína, India, Japonsko a Asean, Európa, Afrika, moslimský svet a Ameriky môžu takého u seba nájsť. Rozhodnutia sa budú robiť jednoduchou väčšinou a veto sa bude uplatňovať len v prípadoch, keď ide o oblasť, ktorú ten-ktorý mudrc reprezentuje.

Toto by mohol byť psychologický liek pre Západ.

Terapia Armagedon, ktorá zjednotí sumerskú a grécko-rímsku tradíciu, je tým správnym liekom.

Benjamín Fulford, bývalý šéfredaktor redakcie časopisu „Forbes“ v tichomorskej Ázii
Rense

http://www.rense.com/general81/arma.htm

 

prop.sk

/ 2012 / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz