Úvaha o fenoménu 2012 aneb konec světa se nekoná

Úvaha o fenoménu 2012 aneb konec světa se nekoná

Úvaha o fenoménu 2012 aneb konec světa se nekoná

Vážení přátelé,

Tak máme 21. prosinec 2012 za sebou a fenomén 2012 skončil. Žádný konec světa nenastal, tak jak se mnozí obávali. Žádná apokalypsa, žádná invaze mimozemšťanů, žádná duchovní transformace – další fenomén 2012, žádný přechod do vyšších dimenzí. Nic! Jen další obyčejný den, den slunovratu a blázinec před oslavy křesťanských vánoc. Někteří si oddychli, někteří byli zklamáni a někteří toto dění vůbec nevnímali. Pro některé to byl skutečný konec tohoto bytí, protože nás z mnoha příčin opustili, pro některé to byl čas zrození. Většina potěšena, že se nic neděje, opět usnou na vavřínech a vstoupí do duševní letargie.

Je to ale skutečně konec a žádná apokalypsa nebude? Někteří opět budou říkat: „ale ona může přijít během několika dnů, týdnů, měsíců… není konec“.

Ano, mají pravdu!

Ne, nechci vás znovu strašit jako mnozí jiní. Nejsem zastánce strašení a vyvolávání strachu a paniky. Od toho tu jsou jiní tzv. falešní proroci a samozvaní vládci. Jsem jen realista a snažím se vnímat svět a vesmír s otevřenýma očima a myslí.

Ano, apokalypsa, zánik civilizace i planety může skutečně nastat každou vteřinu, minutu, hodinu, každý den a každý rok. Píšu to proto, abyste byli bdělí. Upozorňoval jsem na to už před několika lety. Nežijeme v žádném pozemském ani kosmickém vakuu, kde se nic nemůže stát a z pohledu znalostí doslova nepřátelského vesmíru by bylo naivní se domnívat, že nic se nikdy nestane a stát nemůže. Naopak! Hrozeb tu je mnoho a mnohé z toho naši planetu v minulosti už potkalo. Je hloupé a nesmyslné se domnívat, že už se nikdy nic nestane. S tím asi nic nenaděláme a až to přijde, do smíchu nám nebude asi tak jako dinosaurům. Věda nás upozorňuje na nespočet možností, které se nás mohou bezprostředně dotknout. Není třeba je tu rozvádět do detailů. Jsou to vědecká fakta podpořená výzkumem vesmíru.

Je tu ovšem další hrozba a to bezprostřední – člověk sám. Lidstvo je schopno se zničit samo. Pomalu i rychle, je schopno zničit vše živé na této planetě a dokonce i planetu samotnou. To je nesporný fakt a uvědomujeme si to skoro všichni stále více. Zásadní otázkou je proč.

Stále tu vládne přes sto rodin jako Elita světa vlastnící dvě třetiny planety a ovládající stále více a důsledněji celou planetu. Stále tu existuje staletý plán NWO a genocidy lidstva. Stále hrozí a vyhrocují se politické a hospodářské destrukce a krize vedoucí k rozpoutání třetí světové války. Stále nadnárodní korporace a banky patřící Elitě ovládají trh a vše s tím související a uvádí lidstvo do řízené krize a chudoby. Jako mor ničí životní prostředí a mění podmínky k horšímu až katastrofálnímu na celé planetě. Stále se tu vedou války a tedy boj o suroviny, místo aby se používaly již minimálně sto let známé  a stále nové, pořád zamlčované  a potírané principy volné energie. Stále více a více bohatí bohatnou a chudí chudnou. Nový světový řád se naplňuje! Stále je tu spiknutí proti lidstvu a civilizaci. Nejsou to teorie, ale skutečné spiknutí Elit. Je to nevyhlášená válka vedoucí jen k jedinému cíli – vyhlazení většiny populace otroků.

A tak, myslíte si, že k apokalypse zapříčiněné člověkem nemůže dojít???

MŮŽE! Každý den, měsíc, rok. Je tu obrovská hrozba sebezničení díky systému, který zavedla Elita mocných. A tak je rozumné se plným právem domnívat, že apokalypsa zapříčiněná člověkem přijde a možná brzo, pokud něco neuděláme. Nehrajme si na pštrosy! Jen my to můžeme změnit. A neříkejte alibisticky, že nic nezmůžeme. To je nesmysl! Zmůže mnoho, jen chtít.

Teď vám napíši něco o sobě.

Z počátku sedmdesátých let jsem se poprvé seznámil s duchovními naukami. Z počátku nastalo hledání. Byly to všechny okultní vědy a duchovní mauky, jóga, náboženské směry, kulty atd. Nakonec, když jsem jak si myslím, pochopil podstatu duchovních nauk a zorientoval se, kterým směrem se dát, zůstal jsem u křesťanské mystiky. Ovšem ne jako pouhým dogmatem, ale právě obohacené učením všech kultur. Duchovní nauky jsem realizoval v praxi a docela dobrými výsledky. To ovšem netrvalo věčně. Mnohé z toho se ztratilo a mnohé našlo i když jsem se nevěnoval praxi celou dobu intenzivně, ale jen občasně. Přesto jisté schopnosti zůstaly. Před několika lety kolem roku 2005, které předcházela jistá životní krize, jsem vnitřní intuicí začal studovat globální politiku. Postupně díky vnitřní intuici jsem pochopil podstatu tohoto světa a jeho fungování po celé věky. A protože každé téma a lidská činnost souvisí se vším, vše je dokonalý systém, došlo i na souvislosti spojené s vesmírem a v neposlední řadě i duchovnem. Vše do sebe perfektně zapadá, Vše je velký Matrix který spustil Systém založený na virtuální realitě holografického systému vesmíru. To ale není podstatné co chci napsat.

V tomto zmíněném roce 2005 začaly přicházet vize o nebezpečí zániku lidstva. Postupně se objevovaly detaily hrůzné apokalypsy, zániku lidstva a změny planety. Viděl jsem i mezidobí po apokalypse a vznik nové civilizace. Byl mě předán i projekt záchrany. Proto vznikl projekt Archy a v podstatě i tento web, abych vám pomohl pochopit pravdu, procitnout a pomoci vás probouzet.

V roce 2008 mě bylo zprostředkováno, že kataklyzmata jsou odložena, protože situace se změnila taky díky postoji a změny myšlení lidí. Nikdy nebylo zjeveno, kdy má vše nastat a nebyly kataklyzmata spojována s rokem 2012. Hrozba je odložena, ovšem zůstává.

Pro ty, kteří vnímají duchovní realitu doplním, že mnohé se událo i na jemnohmotné úrovni, kde probíhal tvrdý boj o odvrácení hrozeb hrozící lidstvu tak, aby mělo lidstvo šanci postupovat dál v evolučním vývoji a nebylo vymazáno.

Takže, už skoro pět let tvrdím těm, se kterými si tu dopisuji, mým přátelům a lidem, s kterými tuto záležitost probírám, že žádná katastrofa, tedy apokalypsa a konec světa v roce 2012 nenastane. Jisté problémy nastanou v roce 2013. Nevím jaké, a nevím co to způsobí a co nastane. Ale bude to počátek jistého zvratu.  To tvrdím jistě skoro pět let. Zatím se mé vize naplnily.  Tak uvidíme jak to bude pokračovat.

Nikdy jsem nechtěl tyto věci nijak zveřejňovat, abych nebyl zařazen mezi některé proroky i ty mylné, kteří budou odhozeni na smetiště dějin. Někteří právem, někteří neprávem. Nemíním to posuzovat.

A jak je to s duchovní transformací, dalším fenoménem roku 2012?

Před půl rokem jsem zde umístil krátký článek v sekci „Novinky“ s úvahou, že žádná duchovní transformace, natož globální s přesunem do vyšších dimenzí nebude. Někteří se mě ptaly proč jsem změnil názor. Já ho nezměnil. Názor mám pořád stejný. Nikdy jsem netvrdil, že v roce 2012, tak jak mnozí duchovní vůdci, nastane nějaká duchovní transformace. To, že tu na webu je mnoho článků, a nejen o duchovních naukách, tedy i o transformaci, ale i o všem, co se na tomto světě děje a ve spojitosti i s vesmírem je proto, abyste hledali a sami si vybrali to, co vás oslovuje a utvořili si vlastní názor. Jsou tu i články vzájemně si odporující. Takže vy jste hledači – já jen zprostředkovávám informace.

A co si myslím o duchovní transformaci?

Opravdu si myslím, že žádná nebude tak jak byla v posledních letech prezentována přechodem do vyšších dimenzí, tedy aspoň ne v tuto dobu, protože ani nemůže být.

Napsal jsem to už mnohokrát. Na jakoukoliv duchovní transformaci z pohledu duchovních i kosmických zákonů musíme být připraveni a v podstatě svou vůlí přetransformováni do vyšších vibrací. Základním předpokladem je být a chovat se sociálně nejen k vlastnímu druhu, ale všem živým tvorům aspoň tak, jak mravenci. Pro člověka je to alarmující ostuda, že se nevyrovnáme ani mravencům.

Být morálně čistí. Tedy duchovní. Bytost s vyššími vibracemi. Tyto podmínky snad splňuje jen nemnoho jedinců, ale lidstvo jako celek nikoliv, ani náhodou.  Lidstvo je zatím nemorální, asociální, stále více propadající se do bahna zla a temnoty. Pomalu a jistě se stává duchovním otrokem bez vlastní vůle. Může za to naše vůle podléhající Elitě ovládající Matrix. Takže???

Žádné zázraky se nedějí a ani žádná Boží milost se nestala a nestane. Ani to nejde, protože to odporuje nejen duchovním zákonům, ale i kosmickým, kterým podléhá i Bůh. Pokud jsme bozi, musíme pro to něco dělat a přetvořit vesmír o obrazu svému, pokud se chceme duchovně transformovat. A musíme každý začít u sebe, abychom tím mohli ovlivňovat a tvořit i celek. Zatím ho přetváříme jako celek z podporou jednotlivců díky Systému Matrixu který využívá Elita v destruktivní výsledky. I když je pravdou že právě díky fenoménům 2012 se lidstvo začalo z toho bahna pozvedávat.

Jak už jsem se zmínil, změny se dějí a staly i když to eventuelně není vidět. Změna třeba v tom, že i když nám apokalypsa bezprostředně hrozila, je odvrácena. Mnozí namítnou, že žádná být ani neměla. Není to pravda a buďme všem těm, kteří se na tom podíleli vděčni za to, že máme šanci pokračovat v evoluci, i když nám to moc nejde.

Změna která se neustále děje je tedy v tom, že pokud lidé pochopí, anebo až dozrají k tomu, že vše je jen otázkou procitnutí a pochopení různých malých i velkých her života – Matrixu, až pochopí zákony vesmíru a hmoty projevující se na vibrační úrovni, že mohou žít na Zemi šťastni a bez zbytečného utrpení, začnou posouvat lidskou evoluci k duchovní transformaci. Vše  se odehrává pouze v naší mysli, která je tvůrcem našeho Já a ve skutečnosti nic není, nic neexistuje, vše je jen naše virtuální hra. Tedy přesněji spíše hra Nejvyššího Absolutna o svém sebepoznání. Tohle je tzv. evoluce lidstva – bohů a tedy tvůrců na planetě Zemi.

To, co se bude dít a konat na politické úrovni a dalších společenských rovinách, je pouze dalšími hrami pro lidstvo, aby mohli evolučně růst. Je jen na nás, zda to bude přes bolest a utrpení, nebo v tvorbě harmonie, lásky a klidu. Pokud má být boj  a ten bude dokud nepochopíme, bude boj, ale je to jen proto, aby lidé procitli a rostli evolučně, jestli se to dá tak nazvat.

Takže jedeme dál, buďme šťastni za všechna probuzení, které se nám dostávají, byť nás to mnohdy drtí, ale je to vždy jen proto, abychom rostli a hlavně procitli ze snu našeho Já.
Výsledek je zatím více než jasný.

Tak tedy, boj pokračuje!!!

Měj se krásně.

/ 2012 / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz