Mayové jako původní galaktická rasa

Mayové jako původní galaktická rasa

Mayové jako původní galaktická rasa

I když Mayské chrámy byly tajemně opuštěné někdy kolem roku 830 n.l. navždy zůstane hádankou obrovské množství kalendářních, matematických i astronomických údajů. Bez rozpaků lze říci, že svým architektonickým sociálním a vědeckým projevem je Mayská civilizace řazena mezi ty největší, které kdy (soudě dle dostupných prostředků a možností) se rozprostíraly na této planetě. Mayové dokázali spočítat délku oběhu Země okolo Slunce na tisíciny čísla, čehož jsme schopni dosáhnout v současné době těmi nejmodernějšími přístroji. Prostě úroveň jejich znalostí v oblasti, matematiky, fyzicky, astronomie i medicíny byly ohromující. Úžas budí nalezené údaje v některých dochovaných kamenných monumentech, které popisují prehistorické události před 400 miliony lety. Mayové pracovali s dvaceti násobkovým systémem, který v sobě uchovává vysokou míru harmonie a pochopení galaktických vztahů a daleko překonává současnou moderní astronomii a fyziku. I když je to zřejmě těžké si přiznat, ale Mayové byli daleko inteligentnější než současní vědci, existují důkazy, že jejich široká vědecká základna je v mnohém pramenem současné vědy. Dnes je více jak jasné, že Mayové vlastnili velmi důležité paradigma stejně tak jako vědecké znalosti, skrze které mohlo být toto paradigma aplikováno.

 

Pro Maye byla galaxie prezentována jako soubor proudů energie, kdy každý takový pramen energie měl vlastní charakteristický rozsah radiačních pulsů, které byly popsané vždy jedním souborem primárních čísel. Všechna pulsující energetická řečiště vychází z galaktického řečiště, které Mayové nazývají „HUNAB KU“. Galaktický obvod pojmenovali „ZUVUYS“ a je definován jako proud ze kterého všechno vychází a zase se ke zdroji vrací. Galaktické jádro „HUNAB KU“ popisují jako dvojitý vír, který po směru hodinových ručiček rotující vynáší do obvodových galaktických referencí energetická kvanta a zároveň vír cirkulující proti směru hodinových ručiček vsávající energetická kvanta z periferních tedy obvodových oblasti do ústředního bodu jádra. Kontrapunkty energie jsou popisované sérií čísel jdoucích analogicky proti sobě. Na jedné straně tedy pulsové frekvence od čísla 1 k 13 a na straně druhé straně od čísla 13 k 1.

Podle Jose Arguellese jsou Mayové (původní) galaktickou rasou. Jose popisuje jejich účel a vědu existující v systému 13 ti čísel (jedná se o 13 sfér v tzv. „Ovoci Života“) a dvaceti symbolech, které se nazývají „TZOLKIN“ a nebo „Harmonická Matrice“. Kostra Mayského odkazu ukazuje, že Mayové byli schopni operovat uvnitř galaktického systému. V roce 1985 byl Arguelles kontaktován Mayským mudrcem, který se jmenoval „MUŽ HUMBATZ“. Během tajného setkání tento člověk důvěrně sdělil Arguellesovi, že naše sluneční soustava byla sedmým takovým systémem, který Mayové zmapovali a zároveň prý předložil důkazy o pravdivosti tohoto tvrzení. Tzolkin je dědictví, které tu zůstalo opuštěné Mayskou civilizací v předurčení pomáhat získávat důležité galaktické informace, které by se měly výrazně podílet na připravované duchovní planetární iniciaci. Arguelles je přesvědčen, že Mayové tu byli proto aby nám pomohli s tímto rozsáhlým duchovním projektem.

Jedním z nejvíce oslavovaných Mayských Mistrů a byl již zmiňován, je PACAL VOTAN. Tato entita je deklarována jako velmi vysoký Zasvěcenec vlastnící nesmírně cenné informace galaktického rozsahu.

Rozluštěním kryptografických záznamů byl nalezen popis příchodu VOTANA. Přímo se píše, že Votan přiletěl z VALUM CHIVIM. Systémovou analýzou v kontextu s dalšími informacemi vyplývá, že Valum Chivim byla jakási mezihvězdná základna, která může být lokalizována v systému Plejád a nebo v systému Arctura. Dalším výzkum přinesl poznatky o tom, že výše uvedená základna a další sledovaly Mayskou misi již od první vlny „galaktických pánů“ (kteří zahrnovali bytosti známých jako Devět Pánů Času) osévající planetu Zemi.

 

Článek připravila: Monická

 

Prevzaté:  http://elf-struck.blog.cz

/ 2012 / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz