Články

4. Indigové děti a Anti-indigoví rodiče
Vše co existuje, musí mít nějakou příčinu. Kde tedy hledat kořeny pojmu "indigové děti"? Kde jinde, než mezi námi. Kdyby byla na světě mezi všemi lidmi (a nejen mezi nimi) harmonie, jistě by nikdo neměl potřebu tvrdit že někdo je lepší, horší, indigový, jiný. Kdyby to někdo začal tvrdit, vymanil ... Číst více
4 července, 2007Gaspar
74. Přestavěli nám Stonehenge
Po desetiletí jsou oficiálně tištěné publikace o Stonehenge plné fascinujících údajů, čísel a teorií popisující největší anglický předhistorický monument. Avšak ani v jednom průvodci na lesklém křídovém papíru nenajdete zmínku o přestavbě 4.000 let starého kamenného kruhu, která byla provedena ve 20. století!
27 října, 2008Gaspar
5. Včely vymírají
Na masivním úbytku včel má podíl radiace z mobilů. Londýn - Řada mýtů o škodlivosti mobilních telefonů na lidské zdraví už padla. Zdá se ale, že mohou být pro některé živočichy přece jen nebezpečné.
28 října, 2008Gaspar
75. Příchozí z hvězd
Téměř ve všech světadílech byly objeveny prastaré sochy a rytiny tvorů ve skafandrech a jejich létajících strojů. Unikátní technická výstroj a zjevně nepozemské oblečení před nás staví zneklidňující otázku: Jsou tato vyobrazení pouze produktem bujné fantazie našich předků, nebo odrazem dávné reality, a tedy skutečným důkazem o návštěvnících z hvězd?
27 října, 2008Gaspar
76. Stará říše Mayů je starší?
K zajímavým objevům, které se v Civalu podařilo učinit archeologovi Estrada-Belli z Vanderbiltovy univerzity v Tennessee, patří např. nález obří masky/plastiky, která zřejmě znázorňuje boha kukuřice. V pozdější době ho Mayové uctívali pod jménem Yum Cax. O objevu referovalo webové zpravodajství časopisu New Scientist.
27 října, 2008Gaspar
6. Stihneme to?
To, že sa blížime k určitému civilizačnému zlomu, kedy doterajší spôsob života človeka i celej ľudskej spoločnosti dospeje k zásadným zmenám, nie je pre väčšinu pozornejších ľudí už žiadnym tajomstvom. Otázkou však zostáva, kedy a ako tento zlom nastane. Na tieto otázky nám nepriamo odpovedá i veľké množstvo súčasných odborných ... Číst více
28 října, 2008Gaspar
7. Prorokmi predpovedaný čas Veľkého obratu
Sme súčasníkmi vývojovej epochy ľudstva na Zemi, v ktorej by sa mali naplniť mnohými prorokmi zaznamenané proroctvá a predpovede ako aj vízie a tušenia mnohých známych osobností našej minulosti. Toto je mnohým dobre známe. Málokto si však uvedomuje, že v tejto dobe sa naplní predovšetkým logická dôslednosť pôsobenia prírodných Zákonov, ... Číst více
28 října, 2008Gaspar
77. Atlantída
Pokud se zeptáte člověka alespoň trochu se zajímajícího o tajemno, na pět jevů či mýtů, které ho v této oblasti zaujaly a které považuje za zásadní, mezi prvními jistojistě zazní slovo Atlantida. Atlantida je někým považována za mýtus, smyšlenku bez reálného základu, provázející lidstvo stovky let, jiní ale věří, že ... Číst více
27 října, 2008Gaspar
78. Ráj na Zemi – Lemurie
Ztracený kontinent Lemuria, země Mu, je místo, historií skoro zapomenuté. Tento kontinent žije dál v bájesloví Hindů, Australských domorodců, Polynésanů a Indiánů. Stejně tak jako bájná Atlantida vyvolává řadu otázek byla – nebyla, kde…?
27 října, 2008Gaspar
8. Náš pôvod a evolúcia
Tým veľkým plánom bolo, že ku koncu, keď sa ukončí celý cyklus univerzálneho vývoja, všetky súčasti, ktoré sa vyvinuli nezávisle same osebe, objavia v sebe božie vedomie, odmietnu separáciu, osvoja si jednotu a vrátia sa späť k úplnosti Jedného. Už toto samotné Stvoriteľa značne posilní, lebo všetok ten nádherný tvorivý ... Číst více
28 října, 2008Gaspar
79. Starověká Shambala
V Tibetu, stejně jako v mnoha jiných zemích Asie, jsou známy příběhy o legendárním království, které bylo zdrojem vzdělanosti a kultury současných asijských společností. Podle legendy vládli v této zemi rozkvětu a míru moudří a soucitní vládcové. Obyvatelé byli rovněž vzdělaní a laskaví, takže celkově bylo království vzorem společnosti. Toto ... Číst více
13 března, 2009Gaspar
9. Blesk a Slnko
Britsko-indická spisovateľka Savitri Deviová napísala túto knihu v rokoch 1948 až 1956. V úvode píše, že si je plne vedomá toho, že mnohým sa páčiť nebude, ale ona sa v nej pokúša predstaviť ľudské dejiny z pohľadu večnej Pravdy, ktorú hľadala aj prostredníctvom štúdia starovekých védických dokumentov. V knihe sa ... Číst více
28 října, 2005Gaspar
80. Astravidjá
V paměti národa, ve starobylých textech se zachovávají někdy celá tisíciletí údaje, jež nám připadají na první pohled jako smyšlenka — ani ne tak pro svou fantastičnost jako pro to, že neodpovídají našim představám o dějinách. Než byla při výkopech odhalena legendární Trója, než byly objeveny Mykány, popírali vědci jednomyslně, ... Číst více
27 října, 2004Gaspar
10. Temná Mise: Tajná historie NASA
V tomto seriálu si podrobněji představíme knihu R.Hoaglanda a M. Bary "Dark Mission", ve které najdeme spousty nekalých praktik a nestandartních postupů naší světově nejznámější "veřejné" vesmírné agentury NASA. Kniha začíná hned v první větě pro někoho šokojící informací tak, že NASA jak ji veřejnost zná již přes 50 let ... Číst více
18 listopadu, 2008Gaspar
81. Jak Lemuřané rozvinuly lidské vědomí
Nesmrtelné bytosti „odletěly" ze svého domova z Lemurie a vydaly se na malý ostrov na nově vyzvednutou pevninu z oceánu, na Atlantidu. Čekaly velice dlouhou dobu na ostrově, který pojmenovali Udal, a teprve pak začaly obnovovat svojí spirituální vědu. Pokud byste je v té době pozo­rovali, nepoznali byste, co dělají; ... Číst více
27 října, 2006Gaspar
11. Satelit „Rosetta“ letí kolem něčeho velmi…
Ve večerních hodinách středoevropského času dne 5. Září 2008 oznámila "Evropská organizace pro kosmonautiku" (ESA), že bezobslužné kosmické plavidlo "Rosetta" kolem malého objektu o velikosti 500 mil (+ - 3 míle). Tento asteroid byl objeven v roce 1969 a je evidován pod značkou "2867 Steins". Tento malý asteroid ovšem nebyl ... Číst více
3 listopadu, 2008Gaspar
82. Kryptohistorie
Tak dlouho jak existují historikové jsou zde dvě verze nejrannějších dějin lidstva, které se ucházejí o přijetí. Ta momentálně oficiální říká, že se vývoj civilizace probíhal víceméně plynule od barbarství až k moderní době. Druhý výklad, který nikdy skutečně nevymizel - dokonce ani tehdy, když načas vyšel z módy -, ... Číst více
27 října, 2006Gaspar
12. Likvidace oxidu uhličitého
Každým rokem celá planeta vyprodukuje 30 miliard tun oxidu uhličitého. Tento plyn je sice přirozenou součástí zemské atmosféry, ale nemělo by ho být příliš. Jeho zvýšené množství v ovzduší má společně s vodní párou a s dalšími faktory na svědomí jev, pro který se vžil termín klimatické změny. Americkým vědcům ... Číst více
19 února, 2009Gaspar
13. Kde se vzalo zlato?
Nové vědecké objevy přinesly překvapující informace o zlatě. V největším světovém nalezišti, jihoafrickém Witwatersrand Basin, je zlato o čtvrt miliardy let starší než okolní horniny, ve kterých je uloženo. Tato zpráva může významně pomoci prospektorům při hledání nových zlatých nalezišť.
21 ledna, 2004Gaspar
83. Platón – Povesť o Atlantidě
Je to rozprávanie veľmi podivné, ale predsa celkom pravdivé, ako kedysi povedal najväčší zo siedmich mudrcov – Sólon. Ten bol príbuzný a dobrý priateľ nášho pradeda Dropída, ako i sám rozpráva na mnohých miestach vo svojich básňach Krítiovi, potom nášmu dedovi rozprával – ako zas ten nám rozprával zo ... Číst více
27 října, 2008Gaspar