Ráj na Zemi – Lemurie

Ráj na Zemi – Lemurie

Ráj na Zemi – Lemurie

Ztracený kontinent Lemuria, země Mu, je místo, historií skoro zapomenuté. Tento kontinent žije dál v bájesloví Hindů, Australských domorodců, Polynésanů a Indiánů. Stejně tak jako bájná Atlantida vyvolává řadu otázek byla – nebyla, kde…?

 

Podle Jamese Churchwarda byl ostrov Mu asi 8050 km dlouhý a 4830 km široký tropický ráj, krásný jako zahrada v Edenu. Tento badatel tvrdí, že tam žilo 64 miliónů obyvatel, kteří zahynuli během potopy datované do doby před 50000 lety. Ostrovy v Tichém oceánu jsou zbytky vrcholů hor ztraceného kontinentu. Přesné detailní mapy kontinentu Mu a Atlantidy byly nalezeny na kamenných tabulkách Pre-Inca Ica v Peru doktorem Javierem Cabrerou; mapy byly vyryty do kamene a vyfotografovány Roberten Charrouxem.

 

Diplomat Spojených Národů Farida Iskoviet, asistent prezidenta Spojených Národů Adama Malika, přijel do Mauiu v roce 1972, zkoumal lemurijské pozůstatky a historii a došel k závěru, že skutečně existovaly.

 

Jedním z hlavních havajských odborníků na lemurijský výzkum byl seržant Williard Wannall. Doložil, že ruiny zatopeného lemurijského města byly mezi Mauiem a Oahu. Jednalo se však o přísně tajný projekt z roku 1972 v Naval Intelligence.

 

 

 

Téměř před jedním galaktickým rokem, tj. před 26000 roky, existoval tzv. zlatý věk Sluneční říše, kdy lidstvo žilo v míru, lásce, harmonii a prosperitě tak, jak si ani neumíme na začátku 21. století představit. Protože naše hvězda Slunce obíhá kolem Centrálního slunce, vstupujme nyní do prvních paprsků vlivu sféry Vodnáře a opouštíme vliv sféry Ryb. Nyní jsme na přelomu a pociťujeme vibrace jak umírajícího věku, tak začátek věku nového. Toto je kosmická věda lidí Mu založená na spisech Jamese Churchwarda a Dr. George Hunta Williamsona, kteří strávili mnoho let studiem starověkých spisů Mu.

 

Slunce bylo ve Sluneční říši vesmírným symbolem pro primární tvořivé síly vyzařované Centrálním sluncem v centru vesmíru, symbolem pro prospěšné energie z času a prostoru vyšších dimenzí, zdroj všeho života, hmoty a energie. Slunce také v mikrokosmu představuje slunce uvnitř každé lidské bytosti, neviditelný věčný plamen, který spojil člověka s jeho vesmírným tvůrcem. Lemurští lidé (Mu) věřili, že slunce uvnitř člověka je umístěno ve “třetím oku”, neviditelném oku uvnitř nás, které funguje jako náš vnitřní zrak.

 

Podle Churchwarda mnozí lidé civilizace Mu žili v domech s průhlednými střechami. Neznali stres a nemoci a žili stovky roků, aby rozvíjeli své E.S.P. schopnosti (zvláštní smyslové vnímání) téměř po 40000 let společenské praxe a experimentů. Po tolika stoletích vývoje získali obyvatelé Mu všeobecné uznání, také schopnost telepatie, astrálního cestování a teleportace . . . , což učinilo pozemní vozidla zcela zbytečnými.

 

 

 

Většina těch, kteří psali o Lemurii, prohlašuje, že to byla vegetariánská, zemědělská, „venkovská“, organická kultura, která žila v souladu s přírodou a zemí, málo používala vědeckou technologii. Lemuriánci se soustřeďovali na rozjímání a rozvíjení „zvláštního smyslového vnímání (E.S.P.).

 

Lemurie se relativně málo zajímala o atlantské technologie a preferovala experimenty s duševními energiemi k přesunům objektů (dokázanými Uri Gellarem během jeho výzkumu na Stanfordské univerzitě v 70. letech 20. století), používali ultravysoké akustické frekvence, sluneční energii, krystalovou energii a teleportaci ke stavbám a přemísťování objektů.

 

Jeden případ popisuje “předmanželské” testy v Lemurii (popsané Wisharem S. Cervem, rosenkruciánským historikem). „Rada starších“ vyžadovala, aby muž a žena odevzdali všechen svůj majetek knězi tak, aby neměli absolutně žádné oblečení, jídlo, přístřeší nebo nějaké nástroje. Muž a žena pak byli nazí posláni do lesa na jeden měsíc (28 dnů). Během této doby si museli postavit přístřešek, vyrobit si oděv, nasbírat potravu, vyrobit vlastní nástroje a starat se o sebe bez jakýchkoliv hádek nebo negativismu k sobě navzájem. Jestliže prošli tímto testem, stali se manželi a jejich majetek jim byl vrácen. Jestliže tuto zkoušku nezvládli, nemohli se vdávat – ženit!

 

Tato kultura existovala v oblasti, kde se nyní rozkládá Tichý oceán. Byla to tropická, venkovská matriarchálně založená společnost. Měla svá centrální místa, kde žily skupiny jasnovidců, věštců a „svatých“ lidí, kteří se zabývali léčením.

 

Nedá se dokázat, zda v této době existovaly mimozemské kontakty, lze však vyčíst „časové spojnice“ a vidět vzájemné ovlivňování jinými světy. Až se Lemurie začne znovu „pozvedat“, odhalí se mnoho tajemství. (Hopi)

 

Na naší planetě existují jisté zemské masy, které jsou posledními pozůstatky velké lemurijské říše, např. ostrovy Fidži, Havajské ostrovy, Velikonoční ostrovy a část losangeleské oblasti. To vysvětluje, proč se zde nachází tolik duchovních lidí a proč zde existuje takový příliv myšlenek vyššího vědomí, přicházejících právě z této části západního pobřeží. To je způsobeno vibracemi této dávné země založené na kreativitě a ženském principu, a tyto vibrace znovu ožívají a dostávají se do vědomí naší planety.

 

Když byla Lemurie zničena, její lidé se stali Tibeťany, Eskymáky, domorodými Američany. Stali se „posvátnými opatrovníky záznamů“ v ústním podáním.

 

Podle Gorgona Scalliona, Lemuriánci existovali jako myšlenkové projekce – nikoliv jako „fyzicky pevní lidé“. Byli stvořeni na vyšší frekvenci, blíž k úrovni Stvořitelovy vibrační energie. Jejich duše přišly na Zem, aby zakusily fyzické vibrace. Jejich postava byla vysoká asi 2,8 m. Jejich kůže se měnila od modré k zelené v souvislosti se dvěma sezónními obdobími – každý rok. Jejich obličeje byly podlouhlé a oválné, jejich oči velké se svislými víčky. Struktura jejich kůže byla mírně šupinatá. Dýchali kůží, nikoliv plícemi. Teplota planety, atmosféra, světlo a oběžné dráhy jiných planet byly tehdy hodně odlišné. První Lemuriánci byli hermafroditi – ani muži ani ženy.

 

Kontinent Lemuria se nacházel “ve stavu ráje, okouzlení a štěstí” po mnoho miliónů let. Před 25 tisíci lety Atlantida a Lemurie, dvě nejvyšší civilizace té doby, začaly bojovat mezi sebou díky rozdílným “ideologiím”. Tyto dvě civilizace měly velmi odlišné názory na směr vývoje jiných civilizací na této planetě. Jakým směrem se mají vyvíjet?

 

Lemuriánci věřili a tvrdili, že jiné méně vyvinuté kultury by měly pokračovat samy ve vlastní evoluci a to svou vlastní rychlostí a podle svého uvážení…

 

Atlanťané naopak tvrdili, že všechny méně vyvinuté kultury by měly být podmaněny a kontrolovány dvěma více vyvinutými civilizacemi. A tyto protichůdné názory způsobily sérii termonukleárních válek mezi Atlantidou a Lemurií

 

Později, když války skončily a prach se začal usazovat, nebylo vítězů…

 

 

Převzato: www.demiurg.cz

/ Historie / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz