Stihneme to?

Stihneme to?

Stihneme to?

To, že sa blížime k určitému civilizačnému zlomu, kedy doterajší spôsob života človeka i celej ľudskej spoločnosti dospeje k zásadným zmenám, nie je pre väčšinu pozornejších ľudí už žiadnym tajomstvom.

 

Otázkou však zostáva, kedy a ako tento zlom nastane. Na tieto otázky nám nepriamo odpovedá i veľké množstvo súčasných odborných článkov o prírode a vesmíre, ktoré ukazujú, že doba zásadných zmien pre ľudstvo je naozaj blízko. Zlom v doterajšom spôsobe žitia sa približuje!

Je však zvláštne, že mnohí stále ešte očakávajú onú zmenu, ktorá sa má v závere všetkých vecí naplno rozvinúť nad týmto ľudstvom, v podobe všetko ničiacej biblickej skazy. Čaká sa teda oná povestná Apokalypsa, ktorá učiní ostré zakončenie jednej éry ľudstva a za dramatických okolností otvorí éru novú. Takýto je všeobecný pohľad na príchod zmien. Domnievam sa však, že je to pohľad skreslený, dá sa povedať príliš lacný.Mnohým čitateľom biblie muselo už byť predsa viackrát jasné, že tak ako veľká časť dejov a udalostí (Stvorenie sveta, stvorenie človeka, vyhnanie z Raja atď.) je popisovaná ako prenesený obraz z úrovní nad hmotou, že tiež i všetko ďalšie, teda i zmienené Zjavenie Jánove a Izaiášove proroctvo sú podobného druhu. Že sú z najväčšej časti popisovaním dejov prebiehajúcich v jemnejšom stupni nad našim svetom.

S týmto poznaním je tak zrozumiteľné tiež i to, že onú Apokalypsu prežívame z najväčšej časti už dnes, a to práve na psychicko-myšlienkovej a citovej rovine, v stave nášho vnútra bez toho, aby sme to pri svojom dennom vedomí poznávali. Vlastne už dlhšiu dobu prežívame onen ohlásený Boží súd nad ľudstvom a zdá sa, že si to vôbec neuvedomujeme. Alebo si to nepripúšťame. Inak by sme predsa museli v mnohých situáciách jednať s druhými ľuďmi a mysleť na druhých ľudí úplne inak – čistejšie a poctivejšie.

Stojíme teda vo veľkom kolobehu Božieho súdu. Nachádzame sa už naplno v tomto súde so všetkými dôsledkami popísanými v proroctvách!

V jemnom svete nad hmotou prebieha oná biblická Apokalypsa v plnej sile, tak ako bola popísaná pred tisícročiami. Len občas z tejto nadhmotnej Apokalypsy prenikne niečo do „našej“ viditeľnej hmotnosti (vojny, vraždy, podvody, ale tiež i činy dobra a pomoci). Už dlho sme teda všetci súdení pred príchodom onej zasľúbenej doby nového ľudstva.

A čo teda táto hmotnosť, v ktorej sa práve nachádzame? Som presvedčený, že vrchol súdu v hmotnom svete nadíde úplne nečakane, prozaicky, a to tak, že nakoniec naše, dnes ešte celkom vnútorné, skryté myslenie a chcenie prenikne navonok a stane sa zjavným. Ako sa to prejaví?

Len uvažujme: Dnešná civilizácia balancuje už dlho na nebezpečne hlinených nohách v mnohých bezpečnostných, ekologických a energetických záležitostiach. Stačí teda len, aby kvapka okolností toho či onoho dospela k roznietke a priniesla tak ľudstvu prekvapivý vývoj, vedúci k boju o prežitie.

Tak nebudú musieť nadísť k hmotného prejavu toľko očakávané, mnohými vykladané apokalyptické fantázie a hrôzy (tieto výklady skôr nesú znaky ľubovôle a nie Božskej Spravodlivosti), ktoré sú v inej forme už v plnej činnosti v jemnejšom svete myšlienok a citov (filmy, knihy). Ľudstvo si v tom v tejto hrubej hmote nakoniec vystačí úplne samo so sebou. Hrubohmotný vrchol súdu tak nadíde celkom prosto, nenápadne, podobne ako keď sa pomaly ohrieva voda v hrnci. Žiadne zmeny nenadídu zo dňa na deň, tak ako je to väčšinou s mrazením v chrbte očakávané.

Obávam sa, že však to je na onom súde Božom to najstrašnejšie, čo nás mohlo stretnúť. Áno, ten najvážnejší súd, rozhodujúci o našom duchovnom bytí a nebytí, je tak už tu! On už prebieha! Dnes a denne nás obklopuje a zosilujúc sa, súdi nás za všetko naše chcenie a jednanie. Výsledok sa potom zhrnie do jednej krátkej časti niekoľkých rokov, kedy vzplanie niektorá z rozbušiek (nedostatok ropy, energie, potravín, vody) a kedy sa potom v krátkej dobe núdze a nedostatku ukáže, akí my ľudia naozaj sme. To všetko bude potom ešte umocnené prírodnými a vesmírnymi udalosťami, ktoré sa tiež rok čo rok stále viac prejavujú (globálne oteplovanie, zmeny v slnečnej sústave). Áno, takýto bude očakávaný hrubohmotný súd Jediného, Svätého Boha!

Takýto bude Boží súd nad Zemou a nad ľuďmi na tejto Zemi! Je isté, že to príde! Nie je dôvod dávnym zasľúbeniam neveriť. Naviac, keď vo svetoch, ktoré nevidíme, ale čiastočne ich môžeme vnímať, sú tieto udalosti už v pohybe (depresie, strach, stres, ale tiež i radosť a vnútorné nádeje), a stále sa zosiľujú. Stačí nám k tomuto poznaniu a pochopeniu sa len na okamžik zastaviť a v tichosti načúvať v sebe.

Ak v týchto súvislostiach nahliadneme na ľudstvo nielen ako na celok, ale na prvom mieste nahliadneme na seba samého, vyvstane nám rýchlo celkom nová, pritom najvážnejšia otázka zo všetkých otázok. Táto znie: sme už takí, aby sme v našom každodennom spôsobe života dokázali obstáť v spravodlivom a nanajvýš neúplatnom Súde, ktorý oddeľuje bezohladne čisté od nečistého, poctivé od nepoctivého, mravné od nemravného? Obstojíme so svojím súčasných chcením a myslením tak, aby sme v blízkej budúcnosti neprepadli v skúške pravého ľudstva, v skúške z prejavovania láskyplnej pomoci blížnemu?

Otázka teda neznie tak, ako je dosiaľ všeobecne dávaná – kedy a ako to príde.

Správne má znieť táto otázka takto: Stihneme to? Dokážeme sa zmeniť teraz, ešte v túto hodinu?

zdruzenie-ludskost.sk

 

 

„Očipovaná“ budúcnosť

Elektronické medicínske implantáty existujú už najmenej 50 rokov, ale nové vynálezy prebúdzajú nevídané etické a sociálne obavy.  Dr. Mao-Wan Ho vyzýva k hlbokej diskusii na verejnosti a ku konzultáciám, než sa tieto zariadenia udomácnia v spoločnosti.

78 ročný hollywoodsky komik Jerry Lewis trpel celé roky bolesťami chrbta, kým mu v apríli 2001 do blízkosti nervových zakončení nevoperovali špeciálne zariadenie.  „Utlmovač bolesti“ pôsobí nízko voltovou stimuláciou na miechu a zabraňuje, aby sa odkazy vyvolávajúce bolesť, dostávali k mozgu, takže teraz už bolesťami netrpí.  Predtým skúšal všetko možné počas „37 rokov sústavnej bolesti“ z čoho bol 13 rokov ťažko závislý na lieku proti bolesti (Percodan).  Hovoril, že sa zastrelí, keď napokon zasiahla jeho mladá dcéra Danielle a vrátila ho ku zmyslom.

A toto nie je jediný medicínsky implant, ktorý sa dnes úspešne používa. Obavy však vyvolávajú novšie implanty, napojené na počítač, ktoré sa používajú na ovplyvňovanie činnosti mozgu v prípade istých ochorení, napríklad čip, zvaný BrainGate (brána do mozgu).  John Donoghue, profesor neurológie na Brownovej univerzite a zakladateľ spoločnosti Cyberkinetics (2001) hovorí, že tento čip môže pomáhať ochrnutým osobám kontrolovať invalidný vozík púhym myslením a môžu aj e-mailovať a telefonovať cez internet.

 

Voperovanie čipu však nesie so sebou riziko infekcie a tiež umierania neurónov.  A keď sa pokazí, nemožno ho ľahko odstrániť.  Preto vedci hľadajú iné možnosti, ako mozog prepojiť na počítač a tak usmerňovať jeho činnosť.  nedávno vyskúšali špeciálnu „mysliacu čiapočku“, kedy boli osoby schopné kontrolovať počítač púhym myslením.

Možnosť prepojenia mozgu na počítač však znamená, že tieto technológie môžu začať zneužívať napríklad zamestnávatelia, vládni agenti alebo polícia.  Môžu napríklad násilím donútiť niekoho vypovedať s použitím tejto „čiapky“, kedy dotyčný nedobrovoľne prezradí aj tie najtajnejšie myšlienky alebo môžu nejakého diktátora s voperovaným čipom, o ktorom ani
nemusí vedieť, na diaľku donútiť, aby spustil jadrový útok alebo sám seba zabil.  (Existuje tu možnosť zotročenia celého ľudstva prostredníctvom čipu, umožňujúceho sledovať a kontrolovať činnosť mozgu.)

Takisto už dávno existujú elektronické štítky a voperovávané čipy, prostredníctvom ktorých možno 24 hodín denne sledovať pohyb domácich zvierat či väzňov podmienečne prepustených na slobodu (RFID tags).  Tieto štítky sú tu už viac než 50 rokov, i keď mnohé sú stále ešte priveľké a poháňajú ich batérie.   Takisto však existujú menšie, lacnejšie „pasívne“ čipy, ktoré odovzdávajú informáciu len keď ich skenujú.

Bezdrôtové technológie čoraz väčšmi prenikajú na pracoviská a do našich domácností a osoba s takým zariadením často ani nevie, kedy ho/ju skenujú. Dan Mullen, prezident Asociácie pre automatickú identifikáciu a pohyblivosť vo Warrendale, Pennsylvania hovorí, že táto technológia sa čoraz väčšmi dostáva do popredia.  Pritom väčšina ľudí ani nevie, že majú na sebe čipy RFID, napríklad v bezpečnostných preukazoch, ktoré im umožňujú vstup do budovy alebo v kľúčoch, ktoré automaticky otvárajú dvere na aute a umožňujú doňho vstúpiť len vodičovi.

 

Takisto ich začínajú používať aj výrobcovia na stopovanie svojich výrobkov, aby sa nestratili. Tiež sa implantujú domácim zvieratám pre prípad, že sa stratia a už ich dostali aj niektorí ľudia. Napríklad mexický minister spravodlivosti nechal očipovať zamestnancov, ktorí majú prístup do istej stráženej miestnosti.   Dr. Michael Antoniou z nemocnice Guy´s Hospital (King´s College, Londýn) hovorí, že toto skutočne naháňa strach.  „Ak sa to dostane aj k nám, to bude značiť koniec našich práv a slobôd!“

Ak sa používanie čipov zatiaľ všeobecne nerozšírilo, k tomu je tu istý veľmi závažný dôvod.  Podľa výsledkov výskumu Associated Press, čipy s rádiovou identifikačnou frekvenciou (RFID), ktoré vyrába spoločnosť VeriChip Corporation, vyvolali u pokusných zvierat rakovinu. Čip má približne veľkosť dvoch zrniečok ryže a FDA ich už odobrila, že sa môžu používať u ľudí.  Lenže ešte v roku 1996 vyšlo najavo, že môžu vyvolávať rakovinu.  10 percentám hrabošov, ktorým ich voprerovali pod kožu, sa v ich blízkosti vytvoril zhubný nádor.

Dr. Robert Benezra, šéf Genetického programu rakovinovej biológie v New Yorku k tomu povedal: „Po tom, čo som si prečítal túto informáciu, ma nikto za nič na svete nedonúti, aby som si nechal pod kožu voperovať tento čip alebo aby ho dali niekomu z mojej rodiny!“

Mike Adams, ktorý presadzuje, aby sa čipy voperovávali z medicínskych dôvodov povedal: „Výskum jasne dokazuje, že v prípade úmyslu očipovať ľudí z medicínskych dôvodov hromadne, si treba robiť starosti.  Inteligentná, rozumná osoba taký čip prirodzene odmietne, preto sa spoločnosť snaží získať si ako zákazníkov také osoby, ktoré sa nevedia same o seba postarať, napríklad pacientov s Alzheimerovou chorobou.“   Zatiaľ očipovali 2 000 osôb.  Ale podľa spoločnosti VeriChip je v Spojených štátoch 45 miliónov osôb, ktoré ich potenciálne môžu potrebovať, vrátane pacientov s Alzheimerovou chorobou a cukrovkárov.

 

ISIS, Newstarget Tuscon, Fufor´s unregelmassige news

 

http/tinyurl.com/yq4a4m

http://fufor.twoday.net/stories/4528045/

http://fufor.twoday.net/stories/4612602/

 

prop.sk

/ Různé / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz