Bronnikovova metoda

Bronnikovova metoda

Bronnikovova metoda

TOTÁLNÍ PRŮLOM: JSOU SLEPÍ A PŘESTO VIDÍ !!!

Jaroslav CHVÁTAL

 

Jak vidno konec tohoto století, potažmo tisíciletí dal záhadologům pořádně zabrat což sami ani nikterak nezakrývají. Ale co víc, dal pořádný políček i mnohdy samolibému a arogantnímu ortodoxnímu vědeckému světu. Ovšem někteří z vědátorů jsou navenek rádoby nad věcí a snaží se zachovávat tiché, trapně elegantní dekorum. Ovšem uvnitř naší globální vědecké garnitury to pořádně vře. V poslední době se o to zasloužil doposud skoro neznámý ruský vědec Vjačeslav Michajlovič BRONNIKOV.

 

Autor léčebné metody

Tento rodák z Feodosie na Ukrajině vymyslel neobyčejnou metodu vývoje extra-senzorického vnímání nejen u dětí, ale i u dospělých. Jeho technika dovoluje dětem i dospělým, kteří jsou od narození slepí vyvinout alternativní způsob vidění, které daleko překračuje schopnosti normálního zraku !!! Jak říká sám autor, jde o využití jakéhosi psychického radaru. Tomuto „radaru“ se také říká psychická obrazovka. Je pravdou, že se i na „západě „dlouho prováděly podobné pokusy, ovšem Bronnikovova metoda je jasně nejúspěšnější.

Pro podporu svého objevu založil jeho autor „Akademii Lidského Vývoje“ a sám se stal prezidentem této aktivity. I když jsou výsledky této podivuhodné techniky zcela výjimečné kromě několika novinových článků na Ukrajině neexistovala donedávna žádná mediální podpora.

Když v roce 1995 navštívil tehdejší prezident USA Clinton se svou manželkou Hillary Kijev navštívila první dáma USA Bronnikovovu kliniku kde velké množství dětí procházelo zázračnou terapií. Na místě se osobně setkala i s autorem této metody. Po návratu domů celá nadšená komentovala své zážitky na veřejném fóru.

Kdo je tedy Vjačeslav Bronnikov? Vědec nebo mág? Jak je uvedeno výše narodil se ve starobylém přístavním městě Feodosia, které bychom našli ve východní části Krymského poloostrova. Již od malička trpěl nepříjemnou poruchou – koktavostí. Jako dítě byl velmi tichý a jen velmi neochotně komunikoval. Okolo 10 až 12 let se však u něho začínali projevovat velmi podivné schopnosti. Několikrát po sobě se sám sobě stal svědkem kdy na dálku byl schopen velmi plasticky a detailně zaznamenat důležitou dějovou sekvenci, což si pochopitelně později vždy úspěšně prověřil. Teprve když se jeho zdravotní porucha výrazně prohloubila a rozšířila (ztráta sluchu a pohybové koordinace) a tělo se doslova hroutilo pod náporem choroby rozhodl se učit ze svých schopností. Nikdo neví co se tenkrát v nitru Bronnikova odehrávalo, jisté ale je, že v této fázi objevil něco zcela převratného. Nejenže byl schopen se sám zcela vyléčit, ale dnes kdy svou techniku náležitě rozvinul je schopen úspěšně léčit stovky svých klientů.

Normální zrak je velmi primitivní“, říká Vjačeslav. „Bez speciálních přístrojů nemůžeme vidět radiaci, ani mikroorganismy. Lidské oko je fantastické zařízení ale mysl, lidský biocomputer, je daleko fantastičtější. Nenaučili jsme se ho doposud ale dobře používat.“

Jedním z nejdůležitějších faktorů výuky je prostá tma, tmavé prostředí. „Noční a denní procesy mozku jsou velmi různorodé“ osvětluje Bronnikov. „Když zavřeme oči a světlo nemůže dál přicházet aktivuje spojení k dalšímu zdroji. Tento tajuplný agent je úzce spojen s míchou a s jistými energetickými kanály, které mají schopnost měnit pracovní režim mozku.

 

Bronnikovova metoda vyžaduje tmu

Jinak řečeno schopnost permanentně přinutit pracovat mozek v „nočním režimu“ je to co z nás dělá génia. Postupem času se zjistilo, že prakticky každá osoba se může této technice naučit. Téměř všechny děti mladší čtrnácti let jsou schopny neuvěřitelně lehce vstoupit do tohoto procesu výuky.

V jistém bodě tréninku se u osob vyvine na pozadí vnitřního smyslu jasné zření jakési vnitřní obrazovky. Jak se zdá je tato obrazovka nepostradatelná pro vývoj super-psychických schopností. Součástí této metody je také postupný vývoj zvláštní kontrolované kvality vědomého snění s absencí spánku.

S vynikajícími výsledky začal Vjačeslav cvičit svou dceru v jejich šesti letech a později získal příslušné školení i jeho syn Vladimír. V současné době je Vladimírovi 14 let a vlastní fotografickou i biografickou počítačovou paměť a zároveň je schopen vědomě kontrolovat a řídit energetiku svého těla.

Další neuvěřitelná zpráva přišla od neuropsychologa dr. G. V. TARATYNOVA který pomocí CAT vyšetřoval Vladimírův mozek. Zjistilo se, že při řešení problému byl Bronnikovovův syn schopen přinutit uvést do aktivní operační činnosti 80% svého mozku !!! U drtivé většiny jedinců takto pracuje asi 5 až 7% mozku. „Zabýváme se tu schopností řídit svou vlastní mysl“, říká Taratynov.

K věci se také vyjádřil profesor fyziky Yuri PYTEV, který řídil některé experimenty s Vladimírem. Pytev zjistil několik velmi zajímavý skutečností. Během experimentu Vladimírův mozek počal vyzařovat jakýsi druh senzorického vlnění. Bylo zjištěno, že délka těchto vln je 3 milimetry a jejich kvalita na rozdíl od normálního vidění nemá elektromagnetickou povahu.

Kompletní trénink Bronnikovovy metody obsahuje celkem 18 stádií kterými jedinec musí projít, aby mohl úspěšně vyvinout super-normální schopnosti. Pro zajímavost uvedeme popis prvních tří stádií:

Stádium první: Rozvijí se schopnost vitalizovat organismus s odbouráním stavů únavy.

Stádium druhé: Rozvijí se fotografická paměť a schopnost vidět sebe sama na vnitřní biografické počítačové obrazovce.

Stádium třetí: Rozvijí se schopnost číst a vidět okolí pouze se zavřenýma očima.

V současné době již existuje dokumentární film, který alespoň zčásti veřejnosti odhaluje některá cvičení prvního stádia Bronnikovovi metody. Jmenovaný snímek který se příznačně nazývá „Klíč k Supervědomí“ natočil Igor SHADHAL a ihned sklidil oprávněný úspěch nejen mezi veřejností, ale i mezi zasvěcenými odborníky. A zde jsou ukázky dvou druhů cvičení prvního stádia:

1) Třeme si dlaně obou rukou najednou. Jsme si vědomy toho, že aktivujeme dvě mozková centra. Jedno v levé mozkové hemisféře a druhé v pravé hemisféře, které odpovídají oběma rukám. Po chvíli se přestaneme dlaněmi dotýkat a pomalinku kroužíme dlaněmi asi 5 cm od sebe vzdálenými obrácenými proti sobě. Po chvíli bychom mezi nimi měli cosi cítit. Snad jakési napětí? Možná zřetelné teplo? Intenzivně si přitom uvědomujeme, že tento zvláštní citový stav je součásti jisté události v našem mozku.

2.) Pro toto cvičení potřebujeme partnera. Jeden z dvojice je student a druhý učitel. Po určité době se pozice vystřídají. Student stojí v pasivní přijímací pozici a dlaně rukou má ve výši pramen obráceny směrem do prostoru. Učitel stojí postupně ve vzdálenosti tři až sedm metrů. Dlaně rukou má také obráceny do prostoru. Představuje si jak na tuto vzdálenost se svými dlaněmi dotýká dlaní svého partnera – studenta. Postupně může i různým způsobem pohybovat svýma rukama. Student má zavřené oči a snaží se ucítit ve svých dlaních aktivní kontakt. Postupně toto cvičení přesuneme na celé tělo.

Zaujali Vás tyto informace? Víte o nějaké osobě, která má slepotou postižený zrak a chcete této osobě pomoci? Chcete se sami stát nositeli Bronnikovovi metody a rozdávat tak naději těm, kteří ji nutně potřebuji? Pak se pro bližší informace můžete obrátit na následující instituce:

1) CENTRUM PRO LIDSKÝ VÝVOJ, ul. 8. března, č.p.22, Feodosia, Krym, Ukrajina, 98100, telefon: 380-06562-73261

2) MOSKEVSKÁ MEZINÁRODNÍ AKADEMIE PRO LIDSKÝ VÝVOJ (IAHD)

tel: 7-095-747-5124, e-mail:reach2000@mail.ru

3) MOSKVA, IAHD Interregionalní oddělení, telefon: 7095-949-9853

4) bronnikov_utcspn@chat.ru

5) ST.PETERSBURGH: Bronnikovova Akademie Vědomí, telefon: 7-812-312-2349

ZDROJ: The Spirit of Máat: Kosťa Kovalenko – „The Bronnikov Method: Teaching Blind Children to „See“

Ďalšie informácie na: http://bronnikovinfo.com/

http://bronnikovmethod.com/

 

 

Převzato:  http://www.matrix-2001.cz/

/ Různé / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz