Kategorie: Zdraví

ZDRAVÍ

FLUORID

 Tento úvodní článek má patřit především zdraví a možnostem, jak ho pozitivně ovlivňovat. Hned na začátku bych se chtěl zamyslet nad skutečnosti, proč v dnešní populaci přibývá tolik nemocí, stále častěji se vyskytují onemocnění epidemického charakteru a tzv. civilizační choroby. Proč musí stoupat spotřeba léků a potravinových doplňků, které nás stojí nemalé peníze, a pokud nic neuděláme, stát nás budou ještě víc. Řešení je jednoduché. Chce to „jen“ najít příčinu a odstranit pomocí přírody a jejích vynikajících darů důsledky, které mohou způsobit degeneraci a vymření naší tak slavné civilizace.

Kdyby vám někdo naznačil, že je vám bez vašeho vědomí pravidelně podávána látka, která je jedovatější než olovo, že dokonce patří mezi nejprudší jedy na světě, může vést ke křehnutí kostí, rakovině, poruše imunity a celé další škále dalších nemocí a je základní složkou léků ovlivňujících mysl, pravděpodobně byste byli patřičně znepokojeni. A o kterou látku jde? O fluor v naší pitné vodě a zubních pastách dokonce i v potravinách pro ty nejmenší děti.

Důkazy údajně hovoří o tom, že fluor dokáže zpevnit zubní sklovinu, ale tato chemická látka je rovněž toxická a je spojována s velkým počtem tělesných i duševních onemocnění. Publikované studie ukázaly, že již poloviční množství fluoru, které se v současné době v Británii přidává do pitné vody v podobě kyseliny hexafluorokřemičité může způsobit genetická poškození.

Nezlobte se na mě, ale zase mám takový pocit, že jde o nějaké světové spiknutí! Že by ne?

Lékařští odborníci na celém světě s podporou ministerstev zdravotnictví tvrdí, že fluorování pitné vody je naprosto nezávadné, ale přitom sami doporučují „bezpečné“ denní množství odebrané vody. Kritikové namítají, že je to absurdní – lidé každý den vypijí různé množství vody, takže podle nich nemůže existovat bezpečná regulovaná denní dávka této chemikálie. Poukazuje se také na skutečnost, že i přes tvrzení lékařů o bezpečnosti fluoru je tato látka třeba hlavní složkou jedu na krysy. Nevěříte?

Už v roce 1896 byl patentován postup, jak použít fluorid sodný k hubení krys a jiných škůdců! Byl použit jako náhrada za arsenik (oxid arsenitý) kyanid (kyanid draselný), jinak cyankáli. To je, jak známo, jeden z nejprudších jedů a stejně účinně ho nahradil fluorid.

Od druhé světové války nebyl proveden žádný důkladný výzkum potenciálně smrtelných účinků fluoru. Řada vědců včetně Dr. Hanse Moolenburga, jednoho z nejhlasitějších protifluorových aktivistů v Nizozemsku, je hluboce přesvědčena, že mnohé západní země ve skutečnosti provádějí nebezpečnou a škodlivou politiku masového podávání léků, kterou poprvé zavedlo nacistické Německo.

Během nejtemnějších dní druhé světové války zahynuly miliony nevinných lidí v německých a ruských koncentračních táborech. Úmrtí následkem nemocí, hladovění a mimořádné brutality byla na denním pořádku a přidávalo se k nim i pravidelné podávání léků a chemických látek. Nacističtí vědci, kteří se horlivě snažili udržet atmosféru strachu, nalezli snadnou metodu, jak ovládat chování táborových vězňů. Zjistili, že opakované dávky velmi malého množství fluoru postihující mozek, pomalu lidi otravují a narkotizují, a činí je tak submisivními. Ve snaze využít účinků této látky začali němečtí a následně i ruští velitelé táborů přidávat fluor do dodávek vody. Jak k tomu došlo? Nejdříve používali fluor nacisti v německých pracovních táborech a věznicích, kde jeho účinek prověřili. V očekávání válečného vítězství rozjel německý výrobce chemikálií I.G. Farben se sídlem ve Frankfurtu masovou výrobu fluoru určeného do táborů smrti a pro další možné využití v budoucnu. Před rozpoutáním války, a to před obsazením Polska, jednal Hitler se Stalinem o jeho budoucím rozdělení a pak ho jako spojenci napadli současně. Bez Stalina by Hitler nemohl Polsko napadnout. Za tuto  vzájemnou výpomoc dostal Stalin tajnou zbraň ovládající psychiku člověka. Zkušenosti s výrobky firmy I.G.Farben získané v nacistických táborech, Stalin ihned aplikoval ve svých komunistických koncentračních táborech zvaných gulagy, kde v důsledku toho zemřely miliony lidí. Mimochodem, Stalin prohlásil, že je to nejúčinnější tichá zbraň k ovládnutí světa. Uvedu zde o tom několik faktů:

Na konci (druhé světové) války vyslaly Spojené státy Charlese Eliota Perkinse, badatele v oblasti chemie, patologie a fyziologie, aby prozkoumal technologie ovládání mysli v nacistické společnosti I.G. Farben.

Skutečným záměrem fluorování vody je snížit odpor lidí vůči nadvládě, ovládání a ztrátě svobody.

Charles Eliot Perkins, chemický inženýr

Perkins vyvodil ze svého šetření v Německu několik šokujících závěrů. Uvedl, že „když se nacisté pod Hitlerovým vedením rozhodli napadnout Polsko, vyměnil si německý a ruský generální štáb vědecké a vojenské projekty, plány i personál a ruští komunisté se poté začali zabývat projektem masového ovládání lidí prostřednictvím přidáváním látek do vody, neboť tento projekt zapadal do jejich plánů na rozšíření komunismu do celého světa“.

Perkins sice do svého vyšetřování ruského programu na celosvětové ovládání mysli přímo nezahrnul spojenecké rozvědky, ale bližší průzkum společnosti I.G.Farben a jejích vztahů odhaluje některé podezřelé mezinárodní souvislosti.

Jako perličku k dokreslení uvádím část zápisu ze školení komunistických revolucionářů zahraničního odboje:

„My jsme diskutovali o důkladné fluorizaci v zásobování pitnou vodou tak, jak jsme to používali v Rusku jako uklidňující prostředek v zajateckých táborech. Vůdcové naší školy cítili, že pokud by to mohlo být vpraveno do amerického systému zásobování vodou, způsobilo by to v národu ducha letargie; to by drželo širokou veřejnost poslušnou během stabilního pronikání komunismu. Také jsme diskutovali o skutečnosti, že udržovat zásoby smrtelného fluoridu blízko vodojemu by bylo výhodné během času revoluce, což by nám dalo příležitost rychle vpravit tento jed do zásobáren s vodou a tím odrovnat lid nebo ohrožovat jej likvidací tak, aby se musel vzdát pro získání sladké vody.“

V tomto schématu fluorid sodný redukuje sílu vůle jednotlivce odolávat nadvládě tím, že pomalu otráví a narkotizuje jistou oblast mozku a vůle je pak poddajná vůli těch, kdo si přejí je ovládat. Obě strany, Němci i Rusové přidávali fluorid do pitné vody pro válečné zajatce, tím je udělali tupé a poslušné.“

Co k tomu dodat!

Fluorid patří mezi tiché tajné zbraně světových mocností!

Podpora západních států Německu

Společnost I.G.Farben ve dvacátých letech mohutně expandovala, když se spojila s wallstreetskými koncerny, jako byla automobilka Henryho Forda, firma General Motors patřící J. P. Morganovi nebo společnost Standard Oil vlastněná rodinou Rockefellerových.

Do těchto koncernů byly ve třicátých letech investovány miliony dolarů a vzájemné vztahy pokračovaly i v období druhé světové války. V této souvislosti stojí za povšimnutí, že během války nedošlo ze strany spojeneckých sil k bombardování, sabotáží ani k jakémukoliv poškození žádné továrny nebo závodu firmy I.G.Farben. Badatel a spisovatel Ian E. Stephens tvrdí, že velitelé bombardovacích letů dostali zvláštní instrukce – patrně z nejvyšších míst v americké armádě – aby se budovám vyhnuli. Z jakého důvodu? Nejedná se náhodou o tajnou spolupráci USA s nacisty?

Od americké ekonomické deprese koncem dvacátých let uskupení, jako Rockefellerova nadace nebo Fordova rodina, veřejně propagovala dlouhodobou politiku kontroly obyvatelstva. Je rovněž známo, že řada vlivných postav amerického obchodu a průmyslu investovala velké množství času a peněz do projektů firmy I.G.Farben, a to před válkou i po ní. Mezi nimi byla i rodina Mellonových.

Tato rodina založila v roce 1913 Mellonův institut, který měl nezávisle sponzorovat pokrok ve vědě a průmyslu. Institut měl také „objevit“ koncem třicátých let 20. století, že fluor je „ohromným prostředkem k prevenci zubního kazu“. Shodou okolností dále založila také Americkou hliníkovou společnost (ALCOA). Fluor je vysoce jedovatým vedlejším produktem při výrobě hliníku a společnost ALCOA byla často – a úspěšně – žalována za otrávení dobytka, úrody a vodních cest. Jelikož se bezpečné uložení ukázalo být příliš nákladné, co mohla společnost dělat? Aby eliminovala tyto náklady, zařídila, aby fluor jako odpadní látka začal dokonce přinášet zisk.

Společnost ALCOA proto spolu s dalšími výrobci fluoru financovala výzkum, který naznačil, že malé množství látky údajně není pro člověka škodlivé. Výzkum dokonce prokázal, že fluor snižuje počet zubních kazů. Propagátoři se tedy soustředili na zdravotní prospěch a ignorovali známé nepříznivé kumulativní účinky této vysoce toxické látky. Od této doby to celý svět opakuje jako opice.

Vědci pracující v Americké dentální asociaci (ADA) ve prospěch společnosti ALCOA pokračovali v propagaci fluoru; přestože bylo známo, že Němci i Rusové této látky zneužívali. Ačkoliv se desítky vědců a organizací postavili proti tvrzení pro-fluorové lobby, veřejnost dala přednost tomuto údajnému zachránci zubů. Jak můžeme již tušit, byl to spíše záměr.

K zděšení mnoha vědců, kteří vehementně zpochybňovali údajně příznivé zdravotní účinky, spustila Americká dentální asociace kampaň k propagaci fluoru. Schválení této látky Veřejnou zdravotnickou službou Spojených států (USPHS) dále posílilo důvěru veřejnosti v nový „zázračný lék“ a do poloviny čtyřicátých let začalo několik nejvýznamnějších oblastí Ameriky přidávat fluor do dodávek pitné vody. Propagandisté obdrželi „požehnání“ od dalších institucí, které bez jakýchkoliv výhrad akceptovaly údajný zdravotní přínos, a celonárodní kampaň za fluorizaci tak dostala definitivní zelenou. Jak je vidět, dáte-li si tyto souvislosti dohromady, nejde o spiknutí a tajné plány ve spolupráci USA, nacistů a neposlední řadě komunistů k ovládnutí světa, které v podstatě běží dodnes?

Byly a jsou lékařské pochyby! Od konce padesátých let utratila USPHS miliony daňových poplatníků na propagaci fluorizace v jiných zemích světa a mnohé státy – včetně Velké Británie – do rozjetého vlaku naskočily. Většina evropských zemí však fluorování odmítla a další, které ho vyzkoušely, s ním přestaly vzhledem k nepříznivým zdravotním účinkům a celkové neefektivnosti. Všeobecně se věří, že léčba fluorem je efektivní proti zubnímu kazu po celý život, avšak výzkumy ukazují, že jakákoliv ochrana přibližně ve dvaceti letech věku zmizí. Podle tvrzení celé řady lékařských a zubních odborníků neexistují ve skutečnosti žádné důkazy, že by fluor jakkoliv prospíval zubům. Americký Národní ústav pro dentální výzkum (NIDR) se ocitl v trapné situaci, když nezávislá analýza jeho zprávy z roku 1988, která se zabývala údaji o chrupu 39.107 amerických dětí, prokázala, že ve skutečnosti neexistuje prakticky žádný rozdíl v počtu zubních kazů u dětí z fluorovaných a nefluorovaných oblastí.

K jakému účelu má tedy fluorovaná voda sloužit? Její vysoká toxicita je dnes již všeobecně uznávána a nedávno odtajněné dokumenty z USA potvrzují, že armáda věděla o nepříznivých účincích fluoru na lidský mozek již v roce 1944.

Hned po komunistickém převratu v roce 1948 byla v Československu ustanovena skupina, která měla zkoumat kazivost zubů naší populace a postupně zavést fluorizaci. To se uskutečnilo v roce 1953. Později v padesátých letech bylo zavedeno ve školách povinné používání fluoridových tablet. Musím podotknout, že u takových klíčových celonárodních akcí stály vždy sovětští poradci. Podle médií byla povinná fluorizace vody zastavena v 70. letech, ovšem, neoficiálně se voda v celé republice fluoridovala dále a skutečně skončila až v roce 1993. Dá se tomu skutečně věřit? Možná ano, protože se ozval hlas jednoho poslance, že by se měla fluorizace vody opět zavést, protože se zvýšila v naší zemi kazivost zubů. Asi některá lobby, nebo strana, nebo jisté oceánské struktury zase potřebuje upevnit moc!

Vážený občane!!! Kazivost zubů se zvýšila proto, že dochází všeobecně ke špatné ústní hygieně a problémům se špatnou stravou. To je hlavní příčina! To, že fluor je smrtelný jed, jsme snad už pochopili. Obyvatelstvu je vštěpována myšlenka, že přísada fluoridu sodného do pitné vody snižuje u dětí kazivost zubů. Ve Spojených státech přijímá téměř 80 milionů lidí bez rozmýšlení denní dávku fluoridu sodného v pitné vodě. Miliony Američanů pijí vodu s rozpuštěným fluoridem sodným. Podle vládního nařízení má být fluor přidáván do pitné vody v poměru 1,2 dílu na milion (PPM) a je podle prohlášení U.S. Public Health Service (Veřejná zdravotní služba) absolutně bezpečný pro lidskou spotřebu. Kvalifikovaný chemik ale ví, že absolutní bezpečnost je pouhou iluzí! Fluor je jedním z nejúčinnějších jedů, které jsou lidstvu známy. Cílem firem a farmacie je ovlivnit veřejné mínění tak, aby akceptovalo tvrzení, že fluor v pitné vodě zabraňuje kazivosti zubů u dětí. Do této propagandy jsou zapojeny sdělovací prostředky a zaktivovány jejich mocné lobby na všech stupních správy – jak v národním měřítku, tak v jednotlivých zemích a městech. Konec konců, vidíme to denně v televizních reklamách.

Pátrání po dalších možných způsobech použití fluoru odhaluje další souvislosti. Od druhé světové války se výroba uklidňujících léků – od mírných sedativ k potlačení depresí po vysoce účinné léky měnící mysl – stala průmyslovým oborem s obratem mnoha milionů dolarů ročně. Více než 60 druhů uklidňujících léků na trhu obsahuje fluor, který značně zvyšuje účinnost jiných látek. Přidáním fluoru do všudypřítomného uklidňujícího léku Diazepam (valium) vznikne nový a silnější lék Rohypnol. Oba léky s podobnými složkami vyrábí firma Roche Producks, což je dceřiná společnost firmy I.G.Farben (že by opět nacistická minulost?). Sedativum Stelazin obsahující fluor je rozšířeno v domovech důchodců a ústavech pro duševně nemocné po celém světě.

Nejde jen o používání fluoridu v dentálních výrobcích a lécích. Je tu další skutečnost. Od roku 1840 se začal fluorid používat do různých směsí průmyslových fosfátových hnojiv a tím do potravin. Dnešní populace je mnohonásobně přefluoridovaná. K tomu přidejme hliník, teflon a mnoho dalších výrobku a snadno přijdeme na to, jaká je to hrůza a kolik jedů do sebe dostáváme. Pak se divíme, že máme tolik civilizačních chorob.

K dalšímu dokreslení problému použiji uveřejněný článek:

http://www.volweb.cz/musicpra/autor/zora2.htm

Fluorohlinitanové komplexy jako nový ekotoxikologický fenomén

(výtah z bakalářské práce, kterou vypracovala: v r. 2001 sl. Zora Matoušů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy – Katedra fyziologie živočichů a vývojové biologie)

…..

Fluor a hliník řadíme mezi biogenní prvky, protože se nacházejí v nepatrných množstvích ve všech živých organismech. Fluor je ze všech halogenů chemicky nejreaktivnější a v přírodě se proto vyskytuje pouze v podobě sloučenin. Jsou to některé minerály jako např. fluorit či apatit. S vodíkem tvoří fluor fluorovodík, sloučeninu s vlastnostmi minerální kyseliny, soli této kyseliny jsou fluoridy.

Hliník je významný prvek zemské litosféry, který se nachází v půdě, ve vodě i ve vzduchu. Je obsažen v tělech rostlin i zvířat. Ještě v nedávné době se vyskytoval ve formách těžko dostupných živým organismům a byl proto považován za netoxický. Z evolučního hlediska se zdá, že nízká absorpce hliníku v gastro-intestinálním traktu a různé fyziologické ligandy představují účinné pufrační mechanizmy, které brání zvýšenému příjmu hliníku v přirozených podmínkách.

S výskytem kyselých dešťů a širokým používáním solí hliníku v průmyslu došlo k výraznému zvýšení výskytu reaktivních forem hliníku v ekosystémech, ve výživě a ve vodních zdrojích. Toxické účinky zvýšené koncentrace hliníku v prostředí byly pozorovány u některých živočišných a rostlinných druhů v jezerech, kde byla koncentrace hliníku mezi 0.1-0.8 mg/l.

Zatímco v minulosti byl obsah fluoru v ekosystémech velmi nízký, současné statistiky uvádějí, že v USA se ročně uvolní 155.000 tun fluoru do ovzduší, 500.000 tun do moře a 145.000 tun se ročně dodává do
zdrojů pitné vody Fluoridy se uvolňují z pesticidů, hnojiv, rozpouštědel a automobilových výfuků. Používání fluoru v prevenci zubního kazu (fluoridace vody, zubní pasty), v lékařství a v zemědělství zahájilo éru suplementace lidského těla fluoridy.

Ve své práci podávám stručný přehled o problematice zvyšujícího se obsahu iontů fluoru a hliníku v životním prostředí a ukazuji na nebezpečí působení fluorohlinitanových komplexů jako na nový ekotoxikologický fenomén.

V roce 1939 americký dentista H. T. Dean, pracovník U.S. Public Health Service, vyšetřil pitnou vodu v 345 oblastech státu Texas na obsah fluoridu a výsledky porovnal s výskytem zubního kazu v populaci ve vyšetřovaných oblastech. Výskyt zubního kazu byl prokazatelně nižší v oblastech s vyšším obsahem fluoridů v pitné vodě. Nedostatek fluoridů je od té doby spojován se vznikem zubního kazu. To vedlo k jeho suplementaci různými cestami. Na základě těchto zjištění byla v mnoha zemích postupně zahájena fluoridace pitné vody, fluoridy se začaly přidávat do zubních past a ústních vod. V zemích s výrazně nízkou koncentrací fluoru v potravě byly a jsou dětem podávány tablety s fluoridem sodným. Některé studie o vlivu fluoridů na kazivost zubů ale přinášejí i méně průkazné a někdy i opačné výsledky. Fluoridy se používají v prevenci zubního kazu již 50 let. Přibývá prací, které význam fluoru zpochybňují a prokazují spíše jeho škodlivé a toxické vlastnosti.

Do poloviny 20. století nebyl fluor vyráběn průmyslově a bylo známo jen několik jeho sloučenin. Množství fluoru ve vodě a potravinách bylo velmi malé. Po skončení II. světové války došlo k prudkému rozvoji chemie fluoru (Banks 1999). Tento náhlý rozvoj byl podporován hlavně vojenským průmyslem. Fluor se začal používat v technologii výroby obohaceného uranu potřebného pro výrobu atomových zbraní i na výrobu uranového paliva do jaderných elektráren, na výrobu freonů pro chladící náplně do chladniček a pro hnací plyny používané při výrobě sprejů. Fluor se dostává s minerálními hnojivy také do půdy a odtud i do rostlinných a živočišných produktů.

V posledním období se ukazuje, že některé potraviny obsahují takové množství fluoru, které je v porovnání se situací před 50 léty
značně překvapivé. Značně vysoký obsah fluoru byl nalezen například v čaji, vysoké množství fluoridů obsahují také například Coca-Cola nebo grapefruitové džusy (Tabulka č. 1).

Koncentrace hliníku v krvi je 5-10 μ M. Různé tkáně lidského těla obsahují 1-6 μ g Al /g suché váhy. Nejvyšší obsah hliníku byl nalezen v plicích (asi 60 μ g/g suché váhy). Hliník byl nalezen v plodové vodě i v mateřském mléce (Strunecká, Patočka 2000). V mnoha zemích se používají soli hliníku ke konečné úpravě pitné vody, přidávají se k mraženým potravinám pro zlepšení jejich vzhledu, používají se při výrobě sýrů a piva. Ve vodovodní vodě byl zjištěný obsah hliníku až 3,5 mg/l.

Tabulka 1. Obsah fluoridů v některých potravinách a nápojích

 

Voda ve fluoridovaných oblastech0,70 – 1,20 mg/l
Coca Cola0,82 – 0,98 mg/l
Sprite0,73 mg/l
Grapefruitový džus6,80 mg/l
Zelený čaj71,11 – 180 mg/kg
Černý čaj30 – 441 mg/kg
Špenát0,2 – 70 mg/kg
Sardinky v konzervě61 mg/kg
Hovězí maso bez kosti14 – 42 mg/kg
Želatina130 – 160 mg/kg
Mateřské mléko0.02 – 0.17 mg/l

Značně vysoký obsah hliníku byl zjištěn v nápojích jako jsou čaj, káva nebo ovocné šťávy uchovávané v hliníkových plechovkách. Hliník tak může vstupovat do potravinových řetězců různými způsoby včetně jeho uvolňování z hliníkového nádobí.

Toxicita iontů fluoru a hliníku. Rozpětí bezpečných koncentrací pro fluoridy je poměrně úzké a doporučená denní dávka je u dospělého člověka stanovena na 2 mg/den a neměla by překročit 4 mg/den. V první polovině 20. století byly případy intoxikace fluoridy poměrně vzácné. Týkaly se většinou pozorování osob, které pracovaly v továrnách na hliník. V těchto továrnách je vysoká koncentrace fluorovodíku v ovzduší, protože jednou z výchozích surovin pro výrobu tohoto kovu je kryolit, fluorohlinitan vápenatý. V krvi, moči a ve vlasech těchto osob byl nalezen signifikantně vyšší obsah fluoridů. Tito lidé trpěli ve zvýšené míře psychiatrickými poruchami, ztrátou paměti, schopností soustředění, vybavování i psaní. Neurotoxicita fluoridů i iontů hliníku bývá pozorována u pacientů se selháním funkce ledvin léčených hemodialýzou. Po 3-7 létech se u nich projevují poruchy řeči, zmatenost a demence. Smrt zpravidla nastává v důsledku plicního edému nebo jako náhlá zástava srdce. Také pozorování u laboratorních zvířat ukazují na neurotoxické a synergistické působení hliníku a fluoridů. Hliníkem vyvolaná degenerace mozkových buněk u krys byla výrazně vyšší, když byla zvířata krmena nízkými dávkami fluoridu. Fluorid usnadňoval průnik hliníku přes hematoencefalickou bariéru. Patologické změny v mozcích krys byly podobné patologickým změnám v mozcích pacientů s Alzheimerovou demencí.

V Číně ve dvou oblastech šanghajské provincie, které se liší obsahem fluoridu v přirozených vodních zdrojích, byla provedena studie, která porovnávala inteligenci děti na základě stanovení IQ. V každé oblasti bylo vyšetřeno 160 dětí. V oblasti s vyšším obsahem fluoridu (4,12 mg/l) dosahovaly děti signifikantně nižších hodnot IQ, u 86 % dětí se vyskytovala fluoróza dentální, u 9% fluoróza skeletální. Studie rovněž uvádí, že v embryích získaných při umělém přerušení těhotenství byl v oblastech se zvýšeným obsahem fluoru nalezen zvýšený obsah fluoridů v mozku, kde byla pozorována nízká diferenciace nervových buněk, a embrya byla celkově zpožděna ve vývoji. V pupeční žíle a v placentě byla zjištěna vyšší koncentrace fluoridů než v periferní krvi. Vyvíjející se plod je na vysoké dávky fluoru velmi citlivý a děti matek s vysokým příjmem fluoru v těhotenství mají v pozdějším věku nižší IQ a jejich intelektuální vývoj je opožděn ( Li et al., 1995 ). V některých oblastech Číny, Indie a Turecka, kde je vysoký obsah fluoridů ve vodě, byl zaznamenán častý výskyt spontánních potratů, široce rozšířená je skeletální fluoróza a častý výskyt fraktur kyčlí. Fluoridy jsou kumulativní toxiny, to znamená, že se hromadí v lidském těle a jejich koncentrace ve tkáních se během života zvyšuje. Jako první symptom intoxikace fluoridy je označována zubní fluoróza. Nadbytek fluoru se paradoxně projeví v poruchách tvorby zubní skloviny, což vede k vyšší kazivosti a předčasné ztrátě zubů. Také kostní fluoróza může mít vážné následky a její oběti často končí na invalidním vozíku. Vysoké dávky fluoru vážně poškozují funkci štítné žlázy a vedou k hypothyreóze. U experimentálních zvířat vyvolávají vysoké dávky fluoridů rakovinu. Nejvýznamnější jsou však jejich neurotoxické účinky, zejména v dětském věku.

…..

Značnou pozornost vyvolaly práce, které uváděly, že v mozcích osob, které zemřely na diagnózu Alzheimerovy demence, byly nalezeny vyšší hodnoty hliníku než v mozcích zdravých osob, t.j. 4 μ g/g. Crapper et al., (1986) nalezli v mozcích pacientů s Alzheimerovou demencí až 107 μ g hliníku na gram tkáně mozku a podobně zvýšené hodnoty nalezli i další autoři (Perl, Brody, 1980, Good et al., 1992). Analytické studie jiných autorů však tyto nálezy nepotvrdily zcela jednoznačně (Strunecká, Patočka 1998). V současné době je hliník uváděn pouze ve skupině domnělých rizikových faktorů společně se stresovými životními událostmi, konzumací alkoholu a manuálním zaměstnáním.

…..

V současné době jsou ionty hliníku a ionty fluoru považovány za prvky, jejichž výskyt neohrožuje zdraví živých organismů včetně člověka. Jsou široce používány v potravinářském průmyslu i v medicíně. Výsledky mnoha laboratorních studií však upozorňují na jejich synergické působení v podobě fluorohlinitanových komplexů, které mohou vyvolávat řadu velmi vážných patofyziologických projevů. Na nebezpečí stoupajících koncentrací iontů fluoru a hliníku v životním prostředí a v potravinových řetězcích ukazují i mnohé ekologické a epidemiologické studie. Poznatky laboratorních studií o působení fluorohlinitanových komplexů na molekulární a buněčné úrovni však přinášejí nový pohled na toxicitu těchto iontů.

Je zřejmé, že je nutné přehodnotit jejich suplementaci a sledovat jejich výskyt v životním prostředí.

 

———————

Čím více informací o fluorování vody se dostává na světlo, tím silněji roste znepokojení veřejnosti. Zastánci citují stovky studií, které dokazují přínos fluoru při boji se zubním kazem, ale svaz profesionálních vědců při americké Agentuře pro ochranu životního prostředí poukazuje na zlehčování vážného rizika pro lidi a očerňování – a dokonce propouštění – etičtěji založených vědců, kteří se odváží promluvit, mezi nimi i několik nositelů Nobelovy ceny.

Mohu vám potvrdit vlastní zkušenost. Když jsem se dozvěděl o negativních účincích fluoridu před několika lety, okamžitě jsem přestal používat jakékoliv výrobky obsahující fluorid. Před tím jsem měl běžné problémy, jako všichni v této zemi, parodontózu, krvácení z dásní, zápach z úst apod. Během života mně zkřehly zuby a tím více se kazily. Začal jsem používat zubní pastu bez fluoru a všechny dřívější problémy zmizely. Je to i jeden z důvodů, proč jsem celkově zdravější. Kde je pak ta zázračnost fluoridu, kterou nás taková desetiletí krmí? Ještě jedna věc z mé zkušenosti. Samozřejmě, že jsem hned začal o těchto zkušenostech a poznatcích o nebezpečnosti fluoridu informovat všechny známé, rodinu, kamarády. Přesto, že jsem jim podrobně vylíčil konkrétní fakta, vůbec nereagovali a dále používají zubní pastu s fluorem. Dost mě to zarazilo. Copak jsme za těch šedesát let tak tupé ovce s propagandou a autoritami vygumovanými mozky, že nejsme schopni pochopit a reagovat na to, co nás a naše děti zabíjí?

Závěr

Pro mnoho zubních lékařů je prý fluoridace „zázračným lékem“, který působí proti špatné ústní hygieně a problémům se špatnou stravou. Podle jiných se jedná o zákeřný a cynický způsob, jak ovlivňovat lidské chování. Mnoho prostých občanů považuje fluorovaní za vynucenou formu masového podávání léků. Záměrné popírání rizik ze strany činitelů ve zdravotnictví pak vede jiné občany k tomu, že považují fluorování za formu sociální kontroly. Tito lidé poukazují na historii fluorizace a její zdokumentované napojení na jeden z nejhrůznějších režimů, který byl ve dvacátém století u moci, nacizmus.

K tomu ještě dodám,  že je rovněž dnešním napojením na ještě hrůznější tajnou vládu, kteří si říkají „Illumináti“!

A fluor je velice dobrým nástrojem pomáhající k nastolení NWO.

Zpracoval: Gaspar

ODKAZY:

http://www.nap.edu/catalog/2204.html
http://www.npwa.freeserve.co.uk/DF_blears.html
http://www.nofluoride.com/mullenix_bsa.htm
http://www.unicef.org/programme/wes/info/fluor.htm
http://www.orgsites.com/ny/nyscof/
http://www.newswithviews.com/Cuddy/dennis106.htm
http://www.vus.cz/historie.htm
http://www.volweb.cz/musicpra/autor/zora2.htm
http://www.fluoride-history.de/p-medic.htm
http://www.npwa.freeserve.co.uk/dental_fluorosis.html
http://www.bruha.com/fluoride/index.htm
http://www.historylink.org/essays/output.cfm?file_id=4040
http://pubs.acs.org/cen/books/8233/8233books.html
http://www.newmediaexplorer.org/sepp/2006/12/30/fluoride_accumulates_in_pineal_gland.htm
http://www.fluoridealert.org/
http://www.lewrockwell.com/orig4/desanto1.html
http://www.fluoridation.com/
http://www.rense.com/general45/bll.htm
http://www.orbitklub.cz/orbitk/laik/clanky/vse_o_zubnim_kazu/ochrana_zubu_proti_zubnimu_kazu/celkove_podavani_fluoridu
http://pubs.acs.org/cen/books/8233/8233books.html
http://health.groups.yahoo.com/group/FluoridePoisoning/
http://www.fluoridation.com/teeth.htm

41. Zvýšená potřeba serotoninu
Události v naší sluneční soustavě ovlivněné velkým množstvím mnohdy neznámých příčin vázaných k roku 2012 prokázaly, že tělesný organismus člověka v současné době vyžaduje o 120-150% více enzymu, který se nazývá serotonin. V Rusku byly vyvinuty serotoninové nálože, v současné době probíhá jejich testování.
20 ledna, 2009Gaspar
42. Fakty o očkování, ktoré by ste mali vedieť
Očkovacia taktika a prax v USA a Kanade spôsobuje vyššiu chorobnosť a úmrtnosť ako preventívnu ochranu detí. Po prvý raz v histórii sú deti v USA a v Kanade viac choré, ako boli deti predchádzajúcich generácii. Nie sú na tom horšie len o trošku. Sú na tom výrazne horšie fyzicky, ... Číst více
26 října, 2009Gaspar
43. Většina lékařů by se vyhnula chemoterapii
Mezi lékaři je zřejmý velký nedostatek víry v používaná „léčiva“. Průzkumy a ankety ukazují, že tři ze čtyř lékařů (75%!) by odmítli jakoukoliv chemoterapii kvůli neúčinnosti proti onemocnění a pustošivým účinkům na celý lidský organizmus. To jim ovšem evidentně nebrání v tom, aby ji předepisovali pacientům. Na rozdíl od ostatních, ... Číst více
26 října, 2004Gaspar
44. Mikrovlny uvolňují Dioxin!
II. kanál americké televize uvedl dokument o škodlivosti dioxinů na lidské zdraví. Program uváděl Dr. Eduard Fujimoto z Amerického ministerstva zdravotnictví. Upozornil diváky na škodlivost používání plastových nádob, určených pro ohřívání potravin v mikrovlnných troubách. Obzvlášť nebezpečná je v nich úprava potravin obsahujících tuk. Zdůraznil fakt, že kombinace tuku, vysoké ... Číst více
26 října, 2002Gaspar
45. Psychiatrický podvod
V medicíně existují přísná kritéria pro to, aby se stav dal nazvat nemocí: musí být určena předvídatelná skupina symptomů, příčina těchto symptomů nebo nějaké porozumění jejich fyziologii [funkci]. Nachlazení a horečka jsou symptomy. Malárie a tyfus jsou nemoci. Existence nemocí se prokazuje objektivním důkazem a tělesnými testy. Z lékařského hlediska ... Číst více
26 října, 2013Gaspar
46. Tučná lež

46. Tučná lež

od Gaspar / / Zdraví
Benting, který trpěl tělnatostí po celý život, ve věku 66 let při výšce něco přes 160 centimetrů vážil přes 90 kilogramů. Po houževnatém pátrání po způsobu jak zhubnout nakonec dokázal shodit 23 kilo v 38 týdnech. Jeho strava sestávala ze slaniny, hovězího, skopového, ledvinek, ryb, zeleniny (s výjimkou brambor) a ... Číst více
26 října, 2009Gaspar
47. Špína dětem svědčí, potvrdili vědci
Rodiče by měli dětem občas dovolit pořádně se ušpinit, tvrdí vědci v nové studii, podle které přílišná čistota může připravit kůži o schopnost regenerace a hojení. Bakterie normálně žijící na pokožce totiž spouštějí mechanismy, které pomáhají předcházet zánětům v případě poranění, tvrdí tým amerických expertů.
26 listopadu, 2009Gaspar
48. Dračí žíly

48. Dračí žíly

od Gaspar / / Zdraví
Tato stránka je zaměřena na komplexní problematiku geopatogenních zón. Jelikož informace jsou na internetu dosti roztříštěné, naším cílem je zjednodušit jejich vyhledávání a přispět tak k poznání. Rozsah informací bude průběžně rozšiřován. Pokud máte zájem o zveřejnění Vašeho názoru na GPZ, použijte naši emailovou adresu.
26 října, 2008Gaspar
49. Geopatogenní zóny

49. Geopatogenní zóny

od Gaspar / / Zdraví
O geopatogenních zónách toho již bylo napsáno mnoho, proto jen něco málo úvodem. O škodlivosti zemského záření věděli již staří Číňané. Již 2300 př.n.l. byl císařem Yü vydán asi první stavební zákon, který uzákonil pravidla pro výběr místa pro stavbu domů a zřizování hřbitovů. Tento zákon nařizoval při výběru místa ... Číst více
26 října, 2006Gaspar
50. Nebezpečné zóny

50. Nebezpečné zóny

od Gaspar / / Zdraví
Kdo by neslyšel o geopatogenních, geoanomálních nebo dračích zónách… Často se o nich mluví jako o čemsi tajemném, nedefinovatelném a nebezpečném. Obklopují nás? Jsou nám opravdu tak nepřátelské? Bylo by načase se o nich dozvědět něco seriózního. Zeptat se člověka, který se problematikou účinků geologického podloží na lidské zdraví zabývá. O nebezpečných zónách si popovídáme s geofyzikem ... Číst více
26 října, 2008Gaspar
51. Zvěř se u drátů s elektřinou mění
Českým vědcům se podařilo prokázat, že magnetické pole například pod dráty vysokého napětí má prokazatelný vliv na chování zvířat. Tudíž lze předpokládat, že ho bude mít i na člověka. „Pokud se pod vedením vysokého napětí – a tedy v magnetickém poli – chová zvěř jinak, než je obvyklé, musí u ... Číst více
26 října, 2009Gaspar
52. Olomoucko z hlediska geopatogenity
Olomouc - Na otázku, jak nádor vzniká, znají vědci odpověď už dlouho. Na otázku proč však zatím odpovědět neumějí. Nebo to dokážou jen částečně. Olomoucko patří dlouhodobě k regionům, kde je vysoký počet nově zjištěných onemocnění rakovinou. V samotném okrese Olomouc je dokonce vůbec nejvyšší. Zjistit, proč tomu tak je, ... Číst více
26 října, 2003Gaspar
53. Zvěř se u drátů s elektřinou mění
Českým vědcům se podařilo prokázat, že magnetické pole například pod dráty vysokého napětí má prokazatelný vliv na chování zvířat. Tudíž lze předpokládat, že ho bude mít i na člověka. „Pokud se pod vedením vysokého napětí – a tedy v magnetickém poli – chová zvěř jinak, než je obvyklé, musí u ... Číst více
26 října, 2010Gaspar
54. Jak se dožít 140 let
Stanislav Brázda je známý a zkušený psychoanalytik. Napsal již několik zajímavých publikací, které byly vždy v krátké době rozebrány. Jmenujme např. Škola psychotroniky,  O magii, lásce a sexu, Jak najít toho pravého a jak si ho udržet, Tak to nebylo! a další. Jelikož k mechanismům vzniku nemoci řadí pan Brázda ... Číst více
26 října, 2014Gaspar
55. Parazité vám berou zdraví, energii i mládí … odčervěte se!
Věděli jste, že jedna třetina vaší únavy není vaše vlastní? To je pravda- to je únava z červů. Tyto věci jedí jako šílení a proto se rychle unaví uvnitř vás a tento toxický materiál rychle vstoupí do vaší krve,lymfy a dokonce do vašeho mozku. Teď víte, proč se cítíte tak ... Číst více
26 října, 2017Gaspar
56. Systém Jóga v denním životě
Každý člověk si přeje žít v souladu se sebou samým i s prostředím, které jej obklopuje. Dnešní doba ovšem v mnoha oblastech života klade stále vyšší fyzické i psychické nároky, a tak stále více lidí trpí tělesným i psychickým napětím, jehož projevem je stres, nervozita, nespavost, a to vše má ... Číst více
26 října, 2010Gaspar
57. Valerij Sineľnikov: Dohoda s chorobou
Populárny ruský lekár učí, ako zmeniť svoje myslenie a správanie, svoj „podvedomý program“ tak, aby sme sa zbavili rôznych, aj tých najťažších chorôb. Podrobne vysvetľuje, aké negatívne pocity a vlastnosti vedú k ochoreniam a životným nepríjemnostiam, odhaľuje zámery, ktoré sa za nimi skrývajú, a na konkrétnych príkladoch ukazuje, ako žiť ... Číst více
26 října, 2008Gaspar
58. O vodě jinak, než jsme zvyklí
Reportér Mike Adams byl zřejmě posledním novinářem, který s Dr. Batmanghelidjem, autorem knihy Water for Health, For Healing, For Life (Voda pro zdraví, léčbu, život) udělal exkluzivní rozhovor. Dr. Batmanghelidj již nežije. Byl také zakladatelem National Association for Honesty in Medicine (Národní asociace pro čestnost v medicíně) a autorem knihy ... Číst více
8 listopadu, 2011Gaspar
59. Zdravotnictví

59. Zdravotnictví

od Gaspar / / Zdraví
Ideální stav je spolupráce klasické a alternativní medicíny s jediným cílem. Efektivní uzdravení pacienta. A to i za cenu změny Ústavy České republiky. V procesu uzdravování je největším problémem přesná diagnostika zdravotního problému a použití nejoptimálnějšího řešení. Vím to z vlastní zkušenosti. Měl jsem komplikovanou zlomeninu a přes všechny snahy ... Číst více
26 října, 2012Gaspar
60. Chronický nedostatek jódu
Populace v České republice a podle dostupných pramenů i v jiných rozvinutých zemích trpí chronickým nedostatkem jódu v potravě. Dostatečný příjem tohoto prvku je zcela nezbytný pro tvorbu thyroxinu – hormonu štítné žlázy. Tento mimo jiné zvyšuje bazální metabolismus (má vliv na hubnutí, vývoj a prokrvení tkání) a metabolismus všech ... Číst více
26 října, 2011Gaspar