Mikrovlny uvolňují Dioxin!

Mikrovlny uvolňují Dioxin!

MIKROVLNY UVOLŇUJÍ DIOXIN!

autor:  W.Auyong

 

Informace o zdraví

Motto: Upozorněte všechny své přátele na to, že potraviny ohřívané v mikrovlnné troubě v plastových nádobách a obalech jsou jako časovaná bomba; vysoká teplota z plastu postupně uvolňuje do jídla kapky jedu.

II. kanál americké televize uvedl dokument o škodlivosti dioxinů na lidské zdraví. Program uváděl Dr. Eduard Fujimoto z Amerického ministerstva zdravotnictví. Upozornil diváky na škodlivost používání plastových nádob, určených pro ohřívání potravin v mikrovlnných troubách. Obzvlášť nebezpečná je v nich úprava potravin obsahujících tuk. Zdůraznil fakt, že kombinace tuku, vysoké teploty a plastu propouští do jídla a nakonec do buněk našeho těla dioxiny – karcinogenní a pro lidské buňky vysoce jedovaté látky!

Dr. Fujimoto doporučuje používat k úpravě potravin v mikrovlnných troubách místo plastů skleněné nebo keramické nádoby. Jídlo bude mít stejnou chuť…, ale bude bez škodlivých dioxinů!

 

Je třeba ihned odbourat ohřívání polotovarů, instantních polévek a kompletních menu ve spotřebitelských obalech (polystyrenové a plastové tácky…).

 

Jako přijatelné řešení, avšak ne zcela bez rizika, se jeví příprava potravin v papírových „nádobách“. Spotřebitel ovšem nikdy neví, co je v papíru obsaženo. Bezpečnější je proto použít tvrzené sklo, určené pro mikrovlnné trouby. Fujimoto rovněž upozornil na skutečnost, že restaurace s rychlým občerstvením (v USA) hromadně upustily od přípravy pokrmů v plastových a polystyrénových nádobách a přešly na tzv. papírový program. Hlavním důvodem byl dlouho neřešený problém dioxinů!

 

 

Plast obsahuje jedovatý dioxin

 

 

Student sedmého ročníku Claire Nelson během studia narazil na fakt, že za karcinogen považovaná látka di(etyl-hexyl)adepát (DEHA), je obsažena i v plastech používaných na potravinové obaly. Bylo zřejmé, že účinek mikrovln na takto zabalené jídlo nebyl v institutu FDA nikdy prozkoumán. Claire se tedy začal podrobně zajímat o to, zda potravinové polotovary, balené v plastu a ohřívané v mikrovlnné troubě, mohou vyvolat rakovinu.

Tři roky nato se Claire s podporou vědeckého pracovníka odhodlal otestovat problém, který vlastně měla řešit státní instituce FDA (Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv, jehož činnost je hrazena z peněz daňových poplatníků; pozn. red.). Pro studenta bez finančních prostředků to byl téměř neřešitelný úkol. Nakonec mu ale s výzkumem pomohl Jon Wilkes z arkansaského Národního toxikologického centra v Jeffersonu. Toto výzkumné středisko je příbuzné FDA. Claire zde měl pro své experimenty k dispozici potřebné laboratorní vybavení. K pokusům použil panenský olivový olej v běžných plastových obalech. Prověřoval působení mikrovln na celkem čtyři druhy nejpoužívanějších plastových obalů. Výsledek experimentu byl šokující. Látky, které se „přestěhovaly“ z plastu do olivového oleje, obsahovaly nejen dioxin, ale také xenoestrogen; látku, která u mužů způsobuje řídnutí spermatu a rakovinu u žen!

Claire prováděl své výzkumy po celý rok. Výsledky výzkumu dokázaly přítomnost látky DEHA, která se stěhuje z plastů do oleje, a to v množství 200 až 500 částic pro milion (ppm). Standard určený institutem FDA přitom povoluje jen 0,05 částice pro miliardu. Nelsonovy výsledky byly zveřejněny ve vědeckých publikacích. Student Claire Nelson obdržel vysoké ocenění od Amerického sdružení chemiků na mezinárodním veletrhu v Texasu za nesporně prokázaný fakt, že „karcinogenní látky obsažené v oleji 10 000 000krát překračují povolenou hranici“ stanovenou v květnu 2000 úřadem FDA (publikováno společností Lidé proti rakovině, č.515-972-4444).

 

 

 

 

Plastové nádoby

 

 

Okolo problematiky dioxinů obsažených v potravinových plastech v Americe se i nadále vede bouřlivá diskuze. Odborníci tvrdí, že v mikrovlnných troubách upravené potraviny jsou bezpečnější, pokud spotřebitel dodržuje tato pravidla:

1. Použije „homologované“ plastové nádoby s označením „Microwave Safe“.

2. Jestliže je pro ohřívání použit plastový obal, nesmí být v přímému styku s potravinou!

Avšak podle Amerického úřadu pro kontrolu potravin a léků, se při mikrovlnných teplotách mohou chemikálie obsažené v jakýchkoliv plastových obalech „přesouvat“ do připravované potravy. I když neexistuje přímý důkaz, FDA dnes tvrdí, že kontaminující látka v plastech je vážnou hrozbou lidskému zdraví.

 

 

Dioxin obsažený v plastu

 

 

Dioxiny, včetně příbuzných separací, jsou imise vstupující do prostředí (potravin) jako vedlejší průmyslový produkt. Dioxinové separace jsou považovány za vysoce jedovaté, karcinogenní látky.

 

Různé studie prokázaly, že se dioxiny mohou uvolňovat do atmosféry z chlorovaného plastu, polyvinylchloridu (PVC – je také součástí oblečení a folií na balení potravin) spalovaného za vysokých teplot. Problematice zahřívání plastů v mikrovlnné troubě se však nevěnoval dosud žádný oficiální výzkum!

 

 

DEHA [Di(2-ethylhexyl)adipát]

 

 

DEHA je „změkčovadlo“ přidávané do plastů pro větší ohebnost. Tato přísada je obsažena i v mnoha oděvech. Studie – včetně Nelsonovy – prokázaly, že DEHA je schopna „přestěhovat“ se do potravin.

 

Polemika kolem změkčovadla pokračuje dodnes. Škodí tato látka lidskému organizmu, nebo ne? Odborníci se přiklánějí k názoru, že škodlivá není – alespoň v první minutě mikrovlnné úpravy jídla v plastovém obalu.

 

Přestože je DEHA z dlouhodobého hlediska všeobecně pokládána za škodlivý karcinogen, Americký úřad na ochranu životního prostředí ji v roce 1990 vyjmul ze seznamu toxických chemikálií. Toto rozhodnutí spočívá na recenzi vědeckých důkazů, které „nemohou objektivně předvídat a posoudit možnost vzniku rakoviny, imunotoxicity, genové mutace, poškození jater, ledvin, neplodnosti nebo vývojových vad a chronických zdravotních efektů“.

Polemika

Zatímco vlády USA a Evropy, včetně zástupců plastového průmyslu stále tvrdí, že „stěhování“ škodlivých látek z plastů do potravin nepředstavuje pro lidský organizmus reálnou hrozbu, zástupci spotřebitelů tvrdí opak. Obě strany používají stejný argument: nedostatek konkrétních důkazů! Zatím co FDA tvrdí, že jedovaté účinky na lidi dosud neprokázala žádná oficiální studie, argumentují obhájci spotřebitelů tím, že nebylo provedeno dostatečné množství studií. (Obdobná patová situace, jako v případě samotných mikrovlnek… pozn. red.)

V jednom důležitém bodě se však shodují všechny zdroje: spotřebitelé se mohou a měli by se chránit tím, že pokud již používají mikrovlnnou troubu, neměli by při úpravě potravy používat plasty!

O účincích samotných „mikrovlnek“ na lidské zdraví jsme psali v 1. a 2. čísle WM magazínu.

překlad a editace: Jiří Matějka 08/2002

 

 

 

Převzato:  www.mwm.cz

/ Zdraví / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz