Kategorie: Zdraví

ZDRAVÍ

FLUORID

 Tento úvodní článek má patřit především zdraví a možnostem, jak ho pozitivně ovlivňovat. Hned na začátku bych se chtěl zamyslet nad skutečnosti, proč v dnešní populaci přibývá tolik nemocí, stále častěji se vyskytují onemocnění epidemického charakteru a tzv. civilizační choroby. Proč musí stoupat spotřeba léků a potravinových doplňků, které nás stojí nemalé peníze, a pokud nic neuděláme, stát nás budou ještě víc. Řešení je jednoduché. Chce to „jen“ najít příčinu a odstranit pomocí přírody a jejích vynikajících darů důsledky, které mohou způsobit degeneraci a vymření naší tak slavné civilizace.

Kdyby vám někdo naznačil, že je vám bez vašeho vědomí pravidelně podávána látka, která je jedovatější než olovo, že dokonce patří mezi nejprudší jedy na světě, může vést ke křehnutí kostí, rakovině, poruše imunity a celé další škále dalších nemocí a je základní složkou léků ovlivňujících mysl, pravděpodobně byste byli patřičně znepokojeni. A o kterou látku jde? O fluor v naší pitné vodě a zubních pastách dokonce i v potravinách pro ty nejmenší děti.

Důkazy údajně hovoří o tom, že fluor dokáže zpevnit zubní sklovinu, ale tato chemická látka je rovněž toxická a je spojována s velkým počtem tělesných i duševních onemocnění. Publikované studie ukázaly, že již poloviční množství fluoru, které se v současné době v Británii přidává do pitné vody v podobě kyseliny hexafluorokřemičité může způsobit genetická poškození.

Nezlobte se na mě, ale zase mám takový pocit, že jde o nějaké světové spiknutí! Že by ne?

Lékařští odborníci na celém světě s podporou ministerstev zdravotnictví tvrdí, že fluorování pitné vody je naprosto nezávadné, ale přitom sami doporučují „bezpečné“ denní množství odebrané vody. Kritikové namítají, že je to absurdní – lidé každý den vypijí různé množství vody, takže podle nich nemůže existovat bezpečná regulovaná denní dávka této chemikálie. Poukazuje se také na skutečnost, že i přes tvrzení lékařů o bezpečnosti fluoru je tato látka třeba hlavní složkou jedu na krysy. Nevěříte?

Už v roce 1896 byl patentován postup, jak použít fluorid sodný k hubení krys a jiných škůdců! Byl použit jako náhrada za arsenik (oxid arsenitý) kyanid (kyanid draselný), jinak cyankáli. To je, jak známo, jeden z nejprudších jedů a stejně účinně ho nahradil fluorid.

Od druhé světové války nebyl proveden žádný důkladný výzkum potenciálně smrtelných účinků fluoru. Řada vědců včetně Dr. Hanse Moolenburga, jednoho z nejhlasitějších protifluorových aktivistů v Nizozemsku, je hluboce přesvědčena, že mnohé západní země ve skutečnosti provádějí nebezpečnou a škodlivou politiku masového podávání léků, kterou poprvé zavedlo nacistické Německo.

Během nejtemnějších dní druhé světové války zahynuly miliony nevinných lidí v německých a ruských koncentračních táborech. Úmrtí následkem nemocí, hladovění a mimořádné brutality byla na denním pořádku a přidávalo se k nim i pravidelné podávání léků a chemických látek. Nacističtí vědci, kteří se horlivě snažili udržet atmosféru strachu, nalezli snadnou metodu, jak ovládat chování táborových vězňů. Zjistili, že opakované dávky velmi malého množství fluoru postihující mozek, pomalu lidi otravují a narkotizují, a činí je tak submisivními. Ve snaze využít účinků této látky začali němečtí a následně i ruští velitelé táborů přidávat fluor do dodávek vody. Jak k tomu došlo? Nejdříve používali fluor nacisti v německých pracovních táborech a věznicích, kde jeho účinek prověřili. V očekávání válečného vítězství rozjel německý výrobce chemikálií I.G. Farben se sídlem ve Frankfurtu masovou výrobu fluoru určeného do táborů smrti a pro další možné využití v budoucnu. Před rozpoutáním války, a to před obsazením Polska, jednal Hitler se Stalinem o jeho budoucím rozdělení a pak ho jako spojenci napadli současně. Bez Stalina by Hitler nemohl Polsko napadnout. Za tuto  vzájemnou výpomoc dostal Stalin tajnou zbraň ovládající psychiku člověka. Zkušenosti s výrobky firmy I.G.Farben získané v nacistických táborech, Stalin ihned aplikoval ve svých komunistických koncentračních táborech zvaných gulagy, kde v důsledku toho zemřely miliony lidí. Mimochodem, Stalin prohlásil, že je to nejúčinnější tichá zbraň k ovládnutí světa. Uvedu zde o tom několik faktů:

Na konci (druhé světové) války vyslaly Spojené státy Charlese Eliota Perkinse, badatele v oblasti chemie, patologie a fyziologie, aby prozkoumal technologie ovládání mysli v nacistické společnosti I.G. Farben.

Skutečným záměrem fluorování vody je snížit odpor lidí vůči nadvládě, ovládání a ztrátě svobody.

Charles Eliot Perkins, chemický inženýr

Perkins vyvodil ze svého šetření v Německu několik šokujících závěrů. Uvedl, že „když se nacisté pod Hitlerovým vedením rozhodli napadnout Polsko, vyměnil si německý a ruský generální štáb vědecké a vojenské projekty, plány i personál a ruští komunisté se poté začali zabývat projektem masového ovládání lidí prostřednictvím přidáváním látek do vody, neboť tento projekt zapadal do jejich plánů na rozšíření komunismu do celého světa“.

Perkins sice do svého vyšetřování ruského programu na celosvětové ovládání mysli přímo nezahrnul spojenecké rozvědky, ale bližší průzkum společnosti I.G.Farben a jejích vztahů odhaluje některé podezřelé mezinárodní souvislosti.

Jako perličku k dokreslení uvádím část zápisu ze školení komunistických revolucionářů zahraničního odboje:

„My jsme diskutovali o důkladné fluorizaci v zásobování pitnou vodou tak, jak jsme to používali v Rusku jako uklidňující prostředek v zajateckých táborech. Vůdcové naší školy cítili, že pokud by to mohlo být vpraveno do amerického systému zásobování vodou, způsobilo by to v národu ducha letargie; to by drželo širokou veřejnost poslušnou během stabilního pronikání komunismu. Také jsme diskutovali o skutečnosti, že udržovat zásoby smrtelného fluoridu blízko vodojemu by bylo výhodné během času revoluce, což by nám dalo příležitost rychle vpravit tento jed do zásobáren s vodou a tím odrovnat lid nebo ohrožovat jej likvidací tak, aby se musel vzdát pro získání sladké vody.“

V tomto schématu fluorid sodný redukuje sílu vůle jednotlivce odolávat nadvládě tím, že pomalu otráví a narkotizuje jistou oblast mozku a vůle je pak poddajná vůli těch, kdo si přejí je ovládat. Obě strany, Němci i Rusové přidávali fluorid do pitné vody pro válečné zajatce, tím je udělali tupé a poslušné.“

Co k tomu dodat!

Fluorid patří mezi tiché tajné zbraně světových mocností!

Podpora západních států Německu

Společnost I.G.Farben ve dvacátých letech mohutně expandovala, když se spojila s wallstreetskými koncerny, jako byla automobilka Henryho Forda, firma General Motors patřící J. P. Morganovi nebo společnost Standard Oil vlastněná rodinou Rockefellerových.

Do těchto koncernů byly ve třicátých letech investovány miliony dolarů a vzájemné vztahy pokračovaly i v období druhé světové války. V této souvislosti stojí za povšimnutí, že během války nedošlo ze strany spojeneckých sil k bombardování, sabotáží ani k jakémukoliv poškození žádné továrny nebo závodu firmy I.G.Farben. Badatel a spisovatel Ian E. Stephens tvrdí, že velitelé bombardovacích letů dostali zvláštní instrukce – patrně z nejvyšších míst v americké armádě – aby se budovám vyhnuli. Z jakého důvodu? Nejedná se náhodou o tajnou spolupráci USA s nacisty?

Od americké ekonomické deprese koncem dvacátých let uskupení, jako Rockefellerova nadace nebo Fordova rodina, veřejně propagovala dlouhodobou politiku kontroly obyvatelstva. Je rovněž známo, že řada vlivných postav amerického obchodu a průmyslu investovala velké množství času a peněz do projektů firmy I.G.Farben, a to před válkou i po ní. Mezi nimi byla i rodina Mellonových.

Tato rodina založila v roce 1913 Mellonův institut, který měl nezávisle sponzorovat pokrok ve vědě a průmyslu. Institut měl také „objevit“ koncem třicátých let 20. století, že fluor je „ohromným prostředkem k prevenci zubního kazu“. Shodou okolností dále založila také Americkou hliníkovou společnost (ALCOA). Fluor je vysoce jedovatým vedlejším produktem při výrobě hliníku a společnost ALCOA byla často – a úspěšně – žalována za otrávení dobytka, úrody a vodních cest. Jelikož se bezpečné uložení ukázalo být příliš nákladné, co mohla společnost dělat? Aby eliminovala tyto náklady, zařídila, aby fluor jako odpadní látka začal dokonce přinášet zisk.

Společnost ALCOA proto spolu s dalšími výrobci fluoru financovala výzkum, který naznačil, že malé množství látky údajně není pro člověka škodlivé. Výzkum dokonce prokázal, že fluor snižuje počet zubních kazů. Propagátoři se tedy soustředili na zdravotní prospěch a ignorovali známé nepříznivé kumulativní účinky této vysoce toxické látky. Od této doby to celý svět opakuje jako opice.

Vědci pracující v Americké dentální asociaci (ADA) ve prospěch společnosti ALCOA pokračovali v propagaci fluoru; přestože bylo známo, že Němci i Rusové této látky zneužívali. Ačkoliv se desítky vědců a organizací postavili proti tvrzení pro-fluorové lobby, veřejnost dala přednost tomuto údajnému zachránci zubů. Jak můžeme již tušit, byl to spíše záměr.

K zděšení mnoha vědců, kteří vehementně zpochybňovali údajně příznivé zdravotní účinky, spustila Americká dentální asociace kampaň k propagaci fluoru. Schválení této látky Veřejnou zdravotnickou službou Spojených států (USPHS) dále posílilo důvěru veřejnosti v nový „zázračný lék“ a do poloviny čtyřicátých let začalo několik nejvýznamnějších oblastí Ameriky přidávat fluor do dodávek pitné vody. Propagandisté obdrželi „požehnání“ od dalších institucí, které bez jakýchkoliv výhrad akceptovaly údajný zdravotní přínos, a celonárodní kampaň za fluorizaci tak dostala definitivní zelenou. Jak je vidět, dáte-li si tyto souvislosti dohromady, nejde o spiknutí a tajné plány ve spolupráci USA, nacistů a neposlední řadě komunistů k ovládnutí světa, které v podstatě běží dodnes?

Byly a jsou lékařské pochyby! Od konce padesátých let utratila USPHS miliony daňových poplatníků na propagaci fluorizace v jiných zemích světa a mnohé státy – včetně Velké Británie – do rozjetého vlaku naskočily. Většina evropských zemí však fluorování odmítla a další, které ho vyzkoušely, s ním přestaly vzhledem k nepříznivým zdravotním účinkům a celkové neefektivnosti. Všeobecně se věří, že léčba fluorem je efektivní proti zubnímu kazu po celý život, avšak výzkumy ukazují, že jakákoliv ochrana přibližně ve dvaceti letech věku zmizí. Podle tvrzení celé řady lékařských a zubních odborníků neexistují ve skutečnosti žádné důkazy, že by fluor jakkoliv prospíval zubům. Americký Národní ústav pro dentální výzkum (NIDR) se ocitl v trapné situaci, když nezávislá analýza jeho zprávy z roku 1988, která se zabývala údaji o chrupu 39.107 amerických dětí, prokázala, že ve skutečnosti neexistuje prakticky žádný rozdíl v počtu zubních kazů u dětí z fluorovaných a nefluorovaných oblastí.

K jakému účelu má tedy fluorovaná voda sloužit? Její vysoká toxicita je dnes již všeobecně uznávána a nedávno odtajněné dokumenty z USA potvrzují, že armáda věděla o nepříznivých účincích fluoru na lidský mozek již v roce 1944.

Hned po komunistickém převratu v roce 1948 byla v Československu ustanovena skupina, která měla zkoumat kazivost zubů naší populace a postupně zavést fluorizaci. To se uskutečnilo v roce 1953. Později v padesátých letech bylo zavedeno ve školách povinné používání fluoridových tablet. Musím podotknout, že u takových klíčových celonárodních akcí stály vždy sovětští poradci. Podle médií byla povinná fluorizace vody zastavena v 70. letech, ovšem, neoficiálně se voda v celé republice fluoridovala dále a skutečně skončila až v roce 1993. Dá se tomu skutečně věřit? Možná ano, protože se ozval hlas jednoho poslance, že by se měla fluorizace vody opět zavést, protože se zvýšila v naší zemi kazivost zubů. Asi některá lobby, nebo strana, nebo jisté oceánské struktury zase potřebuje upevnit moc!

Vážený občane!!! Kazivost zubů se zvýšila proto, že dochází všeobecně ke špatné ústní hygieně a problémům se špatnou stravou. To je hlavní příčina! To, že fluor je smrtelný jed, jsme snad už pochopili. Obyvatelstvu je vštěpována myšlenka, že přísada fluoridu sodného do pitné vody snižuje u dětí kazivost zubů. Ve Spojených státech přijímá téměř 80 milionů lidí bez rozmýšlení denní dávku fluoridu sodného v pitné vodě. Miliony Američanů pijí vodu s rozpuštěným fluoridem sodným. Podle vládního nařízení má být fluor přidáván do pitné vody v poměru 1,2 dílu na milion (PPM) a je podle prohlášení U.S. Public Health Service (Veřejná zdravotní služba) absolutně bezpečný pro lidskou spotřebu. Kvalifikovaný chemik ale ví, že absolutní bezpečnost je pouhou iluzí! Fluor je jedním z nejúčinnějších jedů, které jsou lidstvu známy. Cílem firem a farmacie je ovlivnit veřejné mínění tak, aby akceptovalo tvrzení, že fluor v pitné vodě zabraňuje kazivosti zubů u dětí. Do této propagandy jsou zapojeny sdělovací prostředky a zaktivovány jejich mocné lobby na všech stupních správy – jak v národním měřítku, tak v jednotlivých zemích a městech. Konec konců, vidíme to denně v televizních reklamách.

Pátrání po dalších možných způsobech použití fluoru odhaluje další souvislosti. Od druhé světové války se výroba uklidňujících léků – od mírných sedativ k potlačení depresí po vysoce účinné léky měnící mysl – stala průmyslovým oborem s obratem mnoha milionů dolarů ročně. Více než 60 druhů uklidňujících léků na trhu obsahuje fluor, který značně zvyšuje účinnost jiných látek. Přidáním fluoru do všudypřítomného uklidňujícího léku Diazepam (valium) vznikne nový a silnější lék Rohypnol. Oba léky s podobnými složkami vyrábí firma Roche Producks, což je dceřiná společnost firmy I.G.Farben (že by opět nacistická minulost?). Sedativum Stelazin obsahující fluor je rozšířeno v domovech důchodců a ústavech pro duševně nemocné po celém světě.

Nejde jen o používání fluoridu v dentálních výrobcích a lécích. Je tu další skutečnost. Od roku 1840 se začal fluorid používat do různých směsí průmyslových fosfátových hnojiv a tím do potravin. Dnešní populace je mnohonásobně přefluoridovaná. K tomu přidejme hliník, teflon a mnoho dalších výrobku a snadno přijdeme na to, jaká je to hrůza a kolik jedů do sebe dostáváme. Pak se divíme, že máme tolik civilizačních chorob.

K dalšímu dokreslení problému použiji uveřejněný článek:

http://www.volweb.cz/musicpra/autor/zora2.htm

Fluorohlinitanové komplexy jako nový ekotoxikologický fenomén

(výtah z bakalářské práce, kterou vypracovala: v r. 2001 sl. Zora Matoušů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy – Katedra fyziologie živočichů a vývojové biologie)

…..

Fluor a hliník řadíme mezi biogenní prvky, protože se nacházejí v nepatrných množstvích ve všech živých organismech. Fluor je ze všech halogenů chemicky nejreaktivnější a v přírodě se proto vyskytuje pouze v podobě sloučenin. Jsou to některé minerály jako např. fluorit či apatit. S vodíkem tvoří fluor fluorovodík, sloučeninu s vlastnostmi minerální kyseliny, soli této kyseliny jsou fluoridy.

Hliník je významný prvek zemské litosféry, který se nachází v půdě, ve vodě i ve vzduchu. Je obsažen v tělech rostlin i zvířat. Ještě v nedávné době se vyskytoval ve formách těžko dostupných živým organismům a byl proto považován za netoxický. Z evolučního hlediska se zdá, že nízká absorpce hliníku v gastro-intestinálním traktu a různé fyziologické ligandy představují účinné pufrační mechanizmy, které brání zvýšenému příjmu hliníku v přirozených podmínkách.

S výskytem kyselých dešťů a širokým používáním solí hliníku v průmyslu došlo k výraznému zvýšení výskytu reaktivních forem hliníku v ekosystémech, ve výživě a ve vodních zdrojích. Toxické účinky zvýšené koncentrace hliníku v prostředí byly pozorovány u některých živočišných a rostlinných druhů v jezerech, kde byla koncentrace hliníku mezi 0.1-0.8 mg/l.

Zatímco v minulosti byl obsah fluoru v ekosystémech velmi nízký, současné statistiky uvádějí, že v USA se ročně uvolní 155.000 tun fluoru do ovzduší, 500.000 tun do moře a 145.000 tun se ročně dodává do
zdrojů pitné vody Fluoridy se uvolňují z pesticidů, hnojiv, rozpouštědel a automobilových výfuků. Používání fluoru v prevenci zubního kazu (fluoridace vody, zubní pasty), v lékařství a v zemědělství zahájilo éru suplementace lidského těla fluoridy.

Ve své práci podávám stručný přehled o problematice zvyšujícího se obsahu iontů fluoru a hliníku v životním prostředí a ukazuji na nebezpečí působení fluorohlinitanových komplexů jako na nový ekotoxikologický fenomén.

V roce 1939 americký dentista H. T. Dean, pracovník U.S. Public Health Service, vyšetřil pitnou vodu v 345 oblastech státu Texas na obsah fluoridu a výsledky porovnal s výskytem zubního kazu v populaci ve vyšetřovaných oblastech. Výskyt zubního kazu byl prokazatelně nižší v oblastech s vyšším obsahem fluoridů v pitné vodě. Nedostatek fluoridů je od té doby spojován se vznikem zubního kazu. To vedlo k jeho suplementaci různými cestami. Na základě těchto zjištění byla v mnoha zemích postupně zahájena fluoridace pitné vody, fluoridy se začaly přidávat do zubních past a ústních vod. V zemích s výrazně nízkou koncentrací fluoru v potravě byly a jsou dětem podávány tablety s fluoridem sodným. Některé studie o vlivu fluoridů na kazivost zubů ale přinášejí i méně průkazné a někdy i opačné výsledky. Fluoridy se používají v prevenci zubního kazu již 50 let. Přibývá prací, které význam fluoru zpochybňují a prokazují spíše jeho škodlivé a toxické vlastnosti.

Do poloviny 20. století nebyl fluor vyráběn průmyslově a bylo známo jen několik jeho sloučenin. Množství fluoru ve vodě a potravinách bylo velmi malé. Po skončení II. světové války došlo k prudkému rozvoji chemie fluoru (Banks 1999). Tento náhlý rozvoj byl podporován hlavně vojenským průmyslem. Fluor se začal používat v technologii výroby obohaceného uranu potřebného pro výrobu atomových zbraní i na výrobu uranového paliva do jaderných elektráren, na výrobu freonů pro chladící náplně do chladniček a pro hnací plyny používané při výrobě sprejů. Fluor se dostává s minerálními hnojivy také do půdy a odtud i do rostlinných a živočišných produktů.

V posledním období se ukazuje, že některé potraviny obsahují takové množství fluoru, které je v porovnání se situací před 50 léty
značně překvapivé. Značně vysoký obsah fluoru byl nalezen například v čaji, vysoké množství fluoridů obsahují také například Coca-Cola nebo grapefruitové džusy (Tabulka č. 1).

Koncentrace hliníku v krvi je 5-10 μ M. Různé tkáně lidského těla obsahují 1-6 μ g Al /g suché váhy. Nejvyšší obsah hliníku byl nalezen v plicích (asi 60 μ g/g suché váhy). Hliník byl nalezen v plodové vodě i v mateřském mléce (Strunecká, Patočka 2000). V mnoha zemích se používají soli hliníku ke konečné úpravě pitné vody, přidávají se k mraženým potravinám pro zlepšení jejich vzhledu, používají se při výrobě sýrů a piva. Ve vodovodní vodě byl zjištěný obsah hliníku až 3,5 mg/l.

Tabulka 1. Obsah fluoridů v některých potravinách a nápojích

 

Voda ve fluoridovaných oblastech0,70 – 1,20 mg/l
Coca Cola0,82 – 0,98 mg/l
Sprite0,73 mg/l
Grapefruitový džus6,80 mg/l
Zelený čaj71,11 – 180 mg/kg
Černý čaj30 – 441 mg/kg
Špenát0,2 – 70 mg/kg
Sardinky v konzervě61 mg/kg
Hovězí maso bez kosti14 – 42 mg/kg
Želatina130 – 160 mg/kg
Mateřské mléko0.02 – 0.17 mg/l

Značně vysoký obsah hliníku byl zjištěn v nápojích jako jsou čaj, káva nebo ovocné šťávy uchovávané v hliníkových plechovkách. Hliník tak může vstupovat do potravinových řetězců různými způsoby včetně jeho uvolňování z hliníkového nádobí.

Toxicita iontů fluoru a hliníku. Rozpětí bezpečných koncentrací pro fluoridy je poměrně úzké a doporučená denní dávka je u dospělého člověka stanovena na 2 mg/den a neměla by překročit 4 mg/den. V první polovině 20. století byly případy intoxikace fluoridy poměrně vzácné. Týkaly se většinou pozorování osob, které pracovaly v továrnách na hliník. V těchto továrnách je vysoká koncentrace fluorovodíku v ovzduší, protože jednou z výchozích surovin pro výrobu tohoto kovu je kryolit, fluorohlinitan vápenatý. V krvi, moči a ve vlasech těchto osob byl nalezen signifikantně vyšší obsah fluoridů. Tito lidé trpěli ve zvýšené míře psychiatrickými poruchami, ztrátou paměti, schopností soustředění, vybavování i psaní. Neurotoxicita fluoridů i iontů hliníku bývá pozorována u pacientů se selháním funkce ledvin léčených hemodialýzou. Po 3-7 létech se u nich projevují poruchy řeči, zmatenost a demence. Smrt zpravidla nastává v důsledku plicního edému nebo jako náhlá zástava srdce. Také pozorování u laboratorních zvířat ukazují na neurotoxické a synergistické působení hliníku a fluoridů. Hliníkem vyvolaná degenerace mozkových buněk u krys byla výrazně vyšší, když byla zvířata krmena nízkými dávkami fluoridu. Fluorid usnadňoval průnik hliníku přes hematoencefalickou bariéru. Patologické změny v mozcích krys byly podobné patologickým změnám v mozcích pacientů s Alzheimerovou demencí.

V Číně ve dvou oblastech šanghajské provincie, které se liší obsahem fluoridu v přirozených vodních zdrojích, byla provedena studie, která porovnávala inteligenci děti na základě stanovení IQ. V každé oblasti bylo vyšetřeno 160 dětí. V oblasti s vyšším obsahem fluoridu (4,12 mg/l) dosahovaly děti signifikantně nižších hodnot IQ, u 86 % dětí se vyskytovala fluoróza dentální, u 9% fluoróza skeletální. Studie rovněž uvádí, že v embryích získaných při umělém přerušení těhotenství byl v oblastech se zvýšeným obsahem fluoru nalezen zvýšený obsah fluoridů v mozku, kde byla pozorována nízká diferenciace nervových buněk, a embrya byla celkově zpožděna ve vývoji. V pupeční žíle a v placentě byla zjištěna vyšší koncentrace fluoridů než v periferní krvi. Vyvíjející se plod je na vysoké dávky fluoru velmi citlivý a děti matek s vysokým příjmem fluoru v těhotenství mají v pozdějším věku nižší IQ a jejich intelektuální vývoj je opožděn ( Li et al., 1995 ). V některých oblastech Číny, Indie a Turecka, kde je vysoký obsah fluoridů ve vodě, byl zaznamenán častý výskyt spontánních potratů, široce rozšířená je skeletální fluoróza a častý výskyt fraktur kyčlí. Fluoridy jsou kumulativní toxiny, to znamená, že se hromadí v lidském těle a jejich koncentrace ve tkáních se během života zvyšuje. Jako první symptom intoxikace fluoridy je označována zubní fluoróza. Nadbytek fluoru se paradoxně projeví v poruchách tvorby zubní skloviny, což vede k vyšší kazivosti a předčasné ztrátě zubů. Také kostní fluoróza může mít vážné následky a její oběti často končí na invalidním vozíku. Vysoké dávky fluoru vážně poškozují funkci štítné žlázy a vedou k hypothyreóze. U experimentálních zvířat vyvolávají vysoké dávky fluoridů rakovinu. Nejvýznamnější jsou však jejich neurotoxické účinky, zejména v dětském věku.

…..

Značnou pozornost vyvolaly práce, které uváděly, že v mozcích osob, které zemřely na diagnózu Alzheimerovy demence, byly nalezeny vyšší hodnoty hliníku než v mozcích zdravých osob, t.j. 4 μ g/g. Crapper et al., (1986) nalezli v mozcích pacientů s Alzheimerovou demencí až 107 μ g hliníku na gram tkáně mozku a podobně zvýšené hodnoty nalezli i další autoři (Perl, Brody, 1980, Good et al., 1992). Analytické studie jiných autorů však tyto nálezy nepotvrdily zcela jednoznačně (Strunecká, Patočka 1998). V současné době je hliník uváděn pouze ve skupině domnělých rizikových faktorů společně se stresovými životními událostmi, konzumací alkoholu a manuálním zaměstnáním.

…..

V současné době jsou ionty hliníku a ionty fluoru považovány za prvky, jejichž výskyt neohrožuje zdraví živých organismů včetně člověka. Jsou široce používány v potravinářském průmyslu i v medicíně. Výsledky mnoha laboratorních studií však upozorňují na jejich synergické působení v podobě fluorohlinitanových komplexů, které mohou vyvolávat řadu velmi vážných patofyziologických projevů. Na nebezpečí stoupajících koncentrací iontů fluoru a hliníku v životním prostředí a v potravinových řetězcích ukazují i mnohé ekologické a epidemiologické studie. Poznatky laboratorních studií o působení fluorohlinitanových komplexů na molekulární a buněčné úrovni však přinášejí nový pohled na toxicitu těchto iontů.

Je zřejmé, že je nutné přehodnotit jejich suplementaci a sledovat jejich výskyt v životním prostředí.

 

———————

Čím více informací o fluorování vody se dostává na světlo, tím silněji roste znepokojení veřejnosti. Zastánci citují stovky studií, které dokazují přínos fluoru při boji se zubním kazem, ale svaz profesionálních vědců při americké Agentuře pro ochranu životního prostředí poukazuje na zlehčování vážného rizika pro lidi a očerňování – a dokonce propouštění – etičtěji založených vědců, kteří se odváží promluvit, mezi nimi i několik nositelů Nobelovy ceny.

Mohu vám potvrdit vlastní zkušenost. Když jsem se dozvěděl o negativních účincích fluoridu před několika lety, okamžitě jsem přestal používat jakékoliv výrobky obsahující fluorid. Před tím jsem měl běžné problémy, jako všichni v této zemi, parodontózu, krvácení z dásní, zápach z úst apod. Během života mně zkřehly zuby a tím více se kazily. Začal jsem používat zubní pastu bez fluoru a všechny dřívější problémy zmizely. Je to i jeden z důvodů, proč jsem celkově zdravější. Kde je pak ta zázračnost fluoridu, kterou nás taková desetiletí krmí? Ještě jedna věc z mé zkušenosti. Samozřejmě, že jsem hned začal o těchto zkušenostech a poznatcích o nebezpečnosti fluoridu informovat všechny známé, rodinu, kamarády. Přesto, že jsem jim podrobně vylíčil konkrétní fakta, vůbec nereagovali a dále používají zubní pastu s fluorem. Dost mě to zarazilo. Copak jsme za těch šedesát let tak tupé ovce s propagandou a autoritami vygumovanými mozky, že nejsme schopni pochopit a reagovat na to, co nás a naše děti zabíjí?

Závěr

Pro mnoho zubních lékařů je prý fluoridace „zázračným lékem“, který působí proti špatné ústní hygieně a problémům se špatnou stravou. Podle jiných se jedná o zákeřný a cynický způsob, jak ovlivňovat lidské chování. Mnoho prostých občanů považuje fluorovaní za vynucenou formu masového podávání léků. Záměrné popírání rizik ze strany činitelů ve zdravotnictví pak vede jiné občany k tomu, že považují fluorování za formu sociální kontroly. Tito lidé poukazují na historii fluorizace a její zdokumentované napojení na jeden z nejhrůznějších režimů, který byl ve dvacátém století u moci, nacizmus.

K tomu ještě dodám,  že je rovněž dnešním napojením na ještě hrůznější tajnou vládu, kteří si říkají „Illumináti“!

A fluor je velice dobrým nástrojem pomáhající k nastolení NWO.

Zpracoval: Gaspar

ODKAZY:

http://www.nap.edu/catalog/2204.html
http://www.npwa.freeserve.co.uk/DF_blears.html
http://www.nofluoride.com/mullenix_bsa.htm
http://www.unicef.org/programme/wes/info/fluor.htm
http://www.orgsites.com/ny/nyscof/
http://www.newswithviews.com/Cuddy/dennis106.htm
http://www.vus.cz/historie.htm
http://www.volweb.cz/musicpra/autor/zora2.htm
http://www.fluoride-history.de/p-medic.htm
http://www.npwa.freeserve.co.uk/dental_fluorosis.html
http://www.bruha.com/fluoride/index.htm
http://www.historylink.org/essays/output.cfm?file_id=4040
http://pubs.acs.org/cen/books/8233/8233books.html
http://www.newmediaexplorer.org/sepp/2006/12/30/fluoride_accumulates_in_pineal_gland.htm
http://www.fluoridealert.org/
http://www.lewrockwell.com/orig4/desanto1.html
http://www.fluoridation.com/
http://www.rense.com/general45/bll.htm
http://www.orbitklub.cz/orbitk/laik/clanky/vse_o_zubnim_kazu/ochrana_zubu_proti_zubnimu_kazu/celkove_podavani_fluoridu
http://pubs.acs.org/cen/books/8233/8233books.html
http://health.groups.yahoo.com/group/FluoridePoisoning/
http://www.fluoridation.com/teeth.htm

61. Světem hýbe rozruch kolem vitamínu D
Na internetu se objevují poplašné zprávy o epidemii vyvolané nedostatkem vitamínu D. Pandemie ptačí chřipky prý vedle ní vypadá jako dětská hra. Alarmující deficit tohoto vitamínu je údajně základní příčinou mnoha vážných nemocí jako třeba rakoviny, cukrovky, osteoporózy nebo srdeční choroby. Farmaceutický průmysl, lékaři a zdravotnické organizace prý tají před lidmi ... Číst více
26 října, 2011Gaspar
62. Premena tela – príznaky a tipy
Sú ľudia, ktorí uskutočňujú prechod pomerne jemným spôsobom, ale sú mnohí, ktorí zažívajú krízu keď sa to deje. Toto sú obyčajne ľudia, ktorí sa rozhodli otvoriť sa vyšším dimenziám. Táto voľba nie je vykonávaná logicky racionálnou mysľou, ale je to skôr voľba duše vykonaná ako odpoveď na dostupné prechodové energie ... Číst více
26 října, 2010Gaspar
63. U jogurtů se používá zvířecí střevní microflora
Nejoblíbenější jogurty nejsou jogurty, ale zahuštěná obarvená hmota, která mléko neviděla ani z vrtulníku. Když jsem dělala analýzu bifidobakterií, zjistili jsme na laboratorních testech, že bifida v dlouho trvanlivých jogurtech jsou zvířecího původu tedy Bifidus esencis. Je to nejčastěji bifidus avicenc a ten skutečně není našemu tělu vlastní - je ... Číst více
26 října, 2010Gaspar
64. Proč není zelenina ze supermarketů k jídlu?
Česnek z Číny, cibule z Austrálie, rajčata ze Španělska, jablka z Nového Zélandu, máslo z Polska, drůbeží maso z Brazílie nebo vajíčka z USA. To je realita dneška. Prý máme jíst zeleninu, je zdravá. Opravdu? Možná mám smůlu, protože vím, jak má zelenina chutnat. Děda měl pár akrů půdy v ... Číst více
4 prosince, 2011Gaspar
65. Nemoc z vysokofrekvenčních vln
Ukázalo se, že k orgánům obzvláště citlivým na rádiové vlny patří plíce, nervová soustava, srdce, oči, varlata a štítná žláza. K onemocněním, jichž v posledních dvou desetiletích pozoruhodně přibývalo, přičemž je dobrý důvod spojovat je s masivním přírůstkem záření v našem životním prostředí, se řadí astma, poruchy spánku, úzkostné stavy, ... Číst více
26 října, 2012Gaspar
66. Nanotechnologie dneška
Nanotechnologie stále častěji pronikají svými produkty do běžného života. Nejde v tomto případě o prostou úsporu materiálu a energie na výrobu příslušných produktů, ale hlavním důvodem jejich rozšiřujícího se uplatnění jsou unikátní vlastnosti hmoty rozptýlené do částeček o velikosti jednotek až desítek nanometrů. S jejich pomocí lze konstruovat nejen nové ... Číst více
26 října, 2011Gaspar
67. Malý úvod do problematiky geopatogenních zón
Geopatický stres je přirozený jev, který působí v jistých místech a může být škodlivý pro naše zdraví. Vyskytuje se v místech nepravidelností v zemském magnetickém poli, které mohou být způsobeny proudy podzemní vody, geologickými zlomy, důlními pracemi, podzemními dutinami a dalšími příčinami. Těmto místům se obecně říká geopatogenní zóny (GPZ).
26 října, 2009Gaspar
68. Radon

68. Radon

od Gaspar / / Zdraví
Radon patří do skupiny tzv. vzácných plynů, jako neon, argon, krypton a xenon. Radon je inertní plyn, bez barvy a zápachu, který téměř nevytváří chemické sloučeniny. Ve vodě se rozpouští velmi špatně, lépe je rozpustný v organických látkách. Při vdechování se neakumuluje v tkáních a na jejich povrchu, v převážné ... Číst více
26 října, 2010Gaspar
69. Vysílače: nebezpečí pro děti a těhotné ženy
Francouzi se už velmi silně bouří proti všudypřítomnému záření. Již třikrát dosáhli občané toho, že soud nařídil odstranění mobilních vysílačů z blízkosti lidí. V jednom městě starosta nechal odstranit ze škol vysílače WIFI, aby zabránil nepřetržitému ozáření dětí (u nás sníme o tom, že je zavedeme ... doufejme, že to ... Číst více
26 října, 2009Gaspar
70. Zajímavosti ze světa psů – Geopatogenní zóny
Podle názoru celé řady vědců zabývajících se přírodní léčbou patří k aktivní zdravotní prevenci také respektování geopatogenních zón. Někteří odborníci jsou přesvědčeni, že existují určité energie, které sice dosud nelze nijak změřit, přesto existují - a skutečně mohou vyvolávat nemoci.
26 října, 2010Gaspar
71. Bramborové věže

71. Bramborové věže

od Gaspar / / Zdraví
Nevýhodou pěstování brambor je jejich nárok na velký prostor. Zemědělci z And vyvinuli pro vyřešení tohoto problému velmi účinnou techniku. Nejprve malou plochu několika čtverečních metrů obloží kameny a zde vypěstují několik rostlin. Jakmile jejich nať dosáhne výšky asi 15 – 20 cm, zvýší zídku okolo záhonu a záhon doplní asi ... Číst více
26 října, 2006Gaspar
72. Historické kořeny enioanatomie
Údaje jsou čerpány z veřejně přístupných zdrojů, jakými jsou odborné knihy, vědecké časopisy, články apod. a z poznámek docenta Vasiľčuka, které celoživotně provádí v průběhu svého sebevzdělávání. U některých údajů nelze určit jejich zdroj. Týká se to především některých informací výrazně se lišících od obecně přijímaných výkladů skutečností (např. datování ... Číst více
26 října, 2012Gaspar
73. Morgellonový syndrom
Zatímco jsme tlačeni do mnoha směrů, vede se proti nám a našim blízkým válka. Tato válka představuje útok ze vzduchu. Dr. Gwen Scott N.D. nabídla výsledky mnohaleté snahy a výzkumu, aby pomohla s protiakcí a pomohla našemu zdraví a životu. Přečtěte si to prosím a rozšiřte! Pro lidské bytosti a všechny ... Číst více
26 října, 2009Gaspar
74. Smrtící imunita

74. Smrtící imunita

od Gaspar / / Zdraví
V červnu 2000 se v izolovaném Simpsonwoodově konferenčním středisku v georgijském Norcross sešla skupina špičkových vědců a zdravotnických funkcionářů. Místo schůzky svolané Střediskem pro prevenci a potlačování chorob (Centers for Disease Control and Prevention - CDC) do metodistického centra uhnízděného v lesnaté krajině poblíž řeky Chattahoochee zaručovalo plnou diskrétnost. Agentura ... Číst více
26 října, 2010Gaspar
75. PROBLÉMY S ALERGIEMI
Jen ten, kdo takovéto strádání sám prožil, může plně posoudit kolik starostí, problémů, potíží, planých nadějí i mnohých dalších "drobných" nepříjemností musí takto postižený člověk překonat. Nejvíc alarmující je však skutečnost, že počet alergií trvale narůstá, a že se s nimi stále častěji setkáváme již u zcela malých dětí. Lékařská ... Číst více
26 října, 2020Gaspar
76. Maso – ano či ne?

76. Maso – ano či ne?

od Gaspar / / Zdraví
Čím je civilizace vyspělejší, bohatší, vzdělanější a na druhou stranu i duchovnější, tím by logicky měla konzumaci masa omezovat. Ovšem trend současnosti ve vyspělých zemích je spíše opačný. Čím méně duchovna je ukotveno v našem vědomí, tím více je v něm zvířeckosti, je napůl zvíře-člověk. Jak na tom jsme si dosaďte sami. ... Číst více
26 října, 2011Gaspar
77. Zázrak vědy o kterém se nesmí psát
Náš vlastní imunitní systém, bojuje a léčí nemoci, pokud můžeme opravit svá DNA světelnou energií m-atomů v každé buňce našeho těla. Můžeme se vrátit zpět do původního stavu zdraví v jakém chceme a měli bychom být. Tedy zdravý! Imunitní systém je klíčem ke zdraví a dlouhému životu. Zní to neuvěřitelně, ale ubezpečuji vás, ... Číst více
26 října, 2011Gaspar
78. Zakázaná léčba rakoviny jinak než zabíjením
Kvůli rakovině každý den zemře 20 000 lidí, to znamená 8 milionů úmrtí každý rok, z čehož půl milionu jsou Američané. Na začátku minulého století dostal rakovinu jeden člověk z dvaceti. V roce 1940 to byl jeden z 16 a v 70-tých letech minulého století jeden z deseti. Dnes dostane v průběhu ... Číst více
26 října, 2020Gaspar