Premena tela – príznaky a tipy

Premena tela – príznaky a tipy

Premena tela – príznaky a tipy

 

Archanjel Michael ma požiadal aby som napísala tento článok na pomoc mnohým ľuďom, ktorí prechádzajú skúsenosťou rýchleho presunu ku mutlidimenzionálnemu vedomiu alebo od Indigo stavu ku Kryštálovému stavu vedomia.

 

Sú ľudia, ktorí uskutočňujú prechod pomerne jemným spôsobom, ale sú mnohí, ktorí zažívajú krízu keď sa to deje. Toto sú obyčajne ľudia, ktorí sa rozhodli otvoriť sa vyšším dimenziám. Táto voľba nie je vykonávaná logicky racionálnou mysľou, ale je to skôr voľba duše vykonaná ako odpoveď na dostupné prechodové energie samotnej Zeme. Takže niekedy je osoba vrhnutá do psychologických, emocionálnych a telesných zmien, pre ktoré nemôže nájsť logické vysvetlenie. Toto môže spôsobiť krízu. Moja skúsenosť je, že tradiční lekári a psychológovia pomôžu len veľmi málo, keďže nemajú zdania o tom čo osoba zažíva. Keď sa vrátia negatívne testy, osoba je často považovaná za hysterickú alebo neuzemnenú alebo dokonca schizofrenickú.

 

Prechod sa často deje ľuďom, ktorí boli na duchovných cestách a sú lepšie vybavení na zvládnutie tohto posunu. Ale mám tiež skúsenosť, že Indigové deti, nezáleží na stavu ich duchovného uvedomenia, sú obzvlášť zraniteľné voči samovoľnému zážitku prechodu alebo prielomu ku vedomiu vyšších dimenzií. Musím tiež dodať, že používanie akýchkoľvek liekov, značne bežné medzi Indigo mládežou, pomerne často urýchli túto prechodovú krízu skôr ako je osoba skutočne pripravená vysporiadať sa s účinkami.

 

Nižšie je zoznam príznakov zažívaných v procese krízy a prielomu:

 

* Náhla mimoriadna citlivosť na ľudí a prostredia. Osoba, ktorá bola doteraz spoločenská a aktívna náhle zistí, že nedokáže zniesť byť vo veľkých nákupných strediskách alebo v preplnených prostrediach ako sú reštaurácie.

 

* Zvýšenie psychických schopností a uvedomenia. Toto sa najčastejšie prejavuje v schopnosti takmer „počuť“ vnútorné myšlienky a pocity ostatných. Toto môže byť znepokojujúce ak si osoba predstaví, že všetci ostatní môžu tiež čítať jej myšlienky alebo pocity. Tiež mimoriadna citlivosť na negatívnu energiu v určitých prostrediach alebo ľuďoch, vrátane neschopnosti znášať určitých ľudí, ktorí boli predtým blízki.

 

* Táto zvýšená citlivosť môže viesť ku návalom paniky alebo návalom úzkosti. Tieto sa môžu vyskytnúť kedykoľvek, dokonca aj keď sa osoba prebudí v noci. Často záchvat nemá opodstatnený dôvod, hoci osoba sa bude často snažiť nájsť důvod

 

* Osoby sa môžu tiež ocitnúť „vykoľajené“ po dlhé časové obdobia, chcú len sedieť a nič nerobiť. Toto môže byť znervózňujúce pre niekoho, kto bol predtým veľmi energický a aktívny. Toto je len prispôsobovanie vedomia na trávenie viac času vo vyšších dimenziách a menej času v 3ej a 4ej dimenzii. S tým súvisí potreba odpočívať a spať oveľa dlhšiu dobu ako predtým, a všeobecné spomalenie.

 

* Neodbytné starosti, že ľudia budú zničení (znečistením, nedostatkom zdrojov, mimozemšťanmi, technológiou, atď). Je to preto, že multidimenzionálne vedomie môže pristupovať ku všetkým úrovniam skupinovej mysle, vrátane časti, ktorá uchováva strachy a starosti o prežitie druhu. Keďže osoba má často starosť o svoje vlastné prežitie, má sklon rezonovať s touto časťou skupinovej mysle alebo morfogenetického poľa.

 

* Neodbytná potreba pochopiť čo sa deje, vedúca ku hyperaktivite mysle a osoba sa obáva že stráca zdravý rozum alebo že trpí „vyhorením“. Tiež strach zo zošalenia a neschopnosti vysporiadať sa s každodenným životom v budúcnosti. Znova, zdá sa, že psychológova a lekári sú schopní len veľmi málo pomôcť.

 

* Depresie bez zjavného dôvodu alebo vzťahujúce sa ku krízovému stavu. Toto je často len čistenie vedomia od starých vrstiev energie, ktoré musia byť uvoľnené. Nie je nutné „spracovávať“ alebo prežívať skúsenosti, len dovoliť telu, aby uvoľnilo energiu. Majte trpezlivosť s týmto procesom a vedzte, že to prejde.

 

* Narušené spánkové vzorce, často prebúdzanie sa aj 3 krát v noci alebo len o 3 hod. Ráno. Znova toto sa len vedomie prispôsobuje novým cyklom aktivity. Vyššie vedomie je často aktívnejšie v noci, pretože nižšie dimenzie sú v tom čase kľudné.

 

* Pociťovanie zvláštnych vĺn elektrickej energie prúdiacich cez telo. Kryštalické telo je neuveriteľne citlivé a pociťuje slnečné a lunárne vlny, kozmické vlny, a energie z galaktického centra. Tieto energie často pomáhajú v procese „prepísania“ tela, aby nieslo vyššie energie. Z vlastných skúseností môžem povedať, že viem aké to môže byť nepríjemné. Ale telo sa nakoniec prispôsobí jednaniu s týmito energetickými vlnami. Pravdepodobne pozorujete, že sú intenzívnejšie v období Splnu. Najlepší spôsob na vysporiadanie sa s týmto javom, aký som našla, je ísť von a stáť bosými nohami na zemi a predstaviť si, že energia prechádza cez vaše telo do Zeme.

 

* Celý rad fyzických vnemov a zážitkov, ktoré sa zvyčajne vzťahujú ku detoxikácii. Kryštalické telo neuchováva žiadne toxíny, ale nechá cez seba všetko prechádzať. V skutočnosti je možný trik ako byť Kryštálový jednoducho dovoliť všetkému, aby cez vás prešlo a ničoho sa nedržať. Najvyšší stav odpútania. Ale v tomto stave telo potrebuje uvoľniť roky „toxického“ odpadu, či už fyzického, emocionálneho alebo mentálneho. Uvoľnenie prebieha vždy cez fyzické telo, ktoré prejavuje príznaky ako silná únava, bolesti svalov a kĺbov hlavne bedrá a kolená, bolesti hlavy, hlavne na základni lebky a bolesti krku a ramien.

 

* Závrate a „rozplývanie sa v priestore“. Je to preto, že ste vo „vyššom“ stave vedomia. Musíte si zvyknúť byť na týchto úrovniach a zároveň zostať uzemnení. Tieto vnemy sa majú sklon zvyšovať počas slnečných erupcií a tiež splnov mesiaca.

 

* Zvýšená chuť do jedla a naberanie váhy. Je to preto, že telo potrebuje obrovské množstvá energie na žívenie tohto procesu.

 

* Schopnosť vidieť za závoje. Toto slúži na uvedomenie si duchov, dév, mimozemšťanov, anjelov ako reality a komunikáciu s nimi. Môže to byť veľmi desivé ak osoba nie je zvyknutá na tento druh ino-dimenzionálneho vedomia.

 

 

 

 

Schopnosti pre vysporiadanie sa s přechodím

 

Najlepšia rada, ktorú môžem dať je prijať proces a neodporovať. Môj osobný prechod prebiehal takmer 18 mesiacov. Zistila som že kľúčom bolo prijatie. Stále som dúfala, že sa jedného dňa prebudím a budem sa cítiť znova „normálne“. Až keď som prijala, že sa už nikdy nebudem cítiť „normálne“ ako kedysi, som bola schopná sa cítiť pohodlnejšie v mojom novom priestore a vedieť si rady.

 

Nižšie sú nejaké tipy ako sa vysporiadať s prechodovou krízou:

 

* Zmierte sa s tým čo sa deje vašej bytosti. Stávate sa kryštalickou bytosťou. Iný názov pre to je „Kristovská bytosť“, čo odkazuje na multidimenzionálnu bytosť s plným prístupom ku 9 dimenziám a možno až 13. Moja skúsenosť v tejto veci je, že niektorí ľudia sa otvoria len do 5D, iní idú do 6D. Ak to zrealizujete až do 6D potom pravdepodobne dosiahnete plné 9D vedomie v tomto živote, ak nie tak vo veľmi blízkej budúcnosti. Aká výsada a požehnanie!!

 

* Buďte ku sebe milí a pestujte sa. Pamätajte, že ako Kryštálová bytosť nesiete rovnaký diel energie „matky“ a energie „otca“. Matka hovorí, pestuj sa ako by si bol novonarodené bábo, pretože v skutočnosti ním ste. Budete potrebovať čas, aby narástla vaša sila a naučili ste sa zručnosti vo vašom novom prostredí. Dôvera je tu veľmi dôležitá. Ja som urobila prechod ako osamotená seba-podporujúca osoba v mojej vlastnej záležitosti s veľmi malým množstvom zdrojov. Bola som zhrozená, že môj fyzický stav mi zabráni získať dostatok na prežitie. Ale prekonala som proces a stále mám svoj domov a vždy som mala dostatok, hoci niekoľkokrát som unikla o vlások.

 

* Neberte žiadne lieky ak si môžete pomôcť, pomôžte si. Samozrejme ako užívate lieky pre vaše zdravie, budete musieť pokračovať. Ale neberte žiadne rekreačné drogy, tie zhoršia proces a mohli by ste sa stratiť „vonku“ vo vyšších dimenziách. Tiež to skúste preklenúť bez antidepresív a upokojujúcich prostriedkov, avšak znova ak ich beriete, budete potrebovať radu lekára a nemali by ste len tak prestať. Najlepšia cesta, ktorou sa vydať je používanie homopatických a naturopatických liekov a zistila som že tiež Kvetinové Esencie sú veľmi nápomocné.

* Vyhnite sa davom a preplneným miestam. Zdokonalila som umenie nakupovať „bleskovo“ za jednu hodinu týženne, aby som sa postarala o svoje potreby a netrávila príliš dlhý čas v únavných a toxických prostrediach. Postupne budete schopní znášať stále viac vystavovania sa týmto prostrediam. Kľúčom tu samozrejme je udržať si váš vlastný mier a harmóniu tak silno, že namiesto toho, aby ste boli vy ovplyvnení prostredím, v skutočnosti vy ovplyvníte prostredie pozitívnym spôsobom. Kryštálová osoba vždy udržuje a nesie pozitívnu energiu, ale vy sa naučíte ju používať neuveriteľne silnými spôsobmi akonáhle získate svoju rovnováhu a budete schopní sa pohybovať medzi ľuďmi s ľahkosťou.

 

* Zostaňte uzemnení a vycentrovaní. Toto môže byť veľmi náročné pre tých, ktorí sa prispôsobujú vysokodimenzionálnemu vedomiu. Často budete cítiť závrate a rozptýlenosť v priestore. Ale snažte sa venovať plnú pozornosť fyzickej a uzemnenej stránke života. Kľúčom tu je tráviť čas cvičením, prechádzkami, prípravou jedla a umením. Netrávte hodiny pred TV alebo stratení v počítačovej hre. Tieto len zvýšia vašu neuzemnenosť.

 

* Trávte čo najviac času v Prírode. Zistíte, že trávenie času na čerstvom vzduchu a slnečnom svite vám pomôže posilniť nové telá. Tiež sú tam dévy, ktoré podporia váš proces.

 

* Stravujte sa jednoducho a jedzte čo najviac čerstvej zeleniny a ovocia. Bolo mi mojim vedením povedané, že hnedá ryža a zelenina sú najlepšie potraviny pre toto nové telo. Avšak vyhovejte svojim chutiam – moje siahali od kalamárov až po čokoládové koláče. Toto nie je vhodný čas na dietu. Vaše telo potrebuje veľké množsvá výživy, aby mohlo živiť proces, cez ktorý prechádzate. Môžete dokonca pribrať, ale budete musieť prijať, že je to súčasť prechodu.

* Na záver – Oslavujte svoj prechod. Stávate sa Galaktickým človekom, ďalším krokom v ľudskej evolúcii! Vstupujete do svojho vrodeného práva.

 

 

VÍTAJ DOMA, ĽUDSKÝ ANJEL

 

Preklad: SiR

Převzato:  http://starchildglobal.com/

/ Zdraví / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz