Přicházíte o rozum?

Přicházíte o rozum?

PŘICHÁZÍTE O ROZUM?

 Huw Edwards 

 

Základní fakta

 

„Pro ty z nás, kteří si váží své osobní svobody je obzvlášť obtížné přijmout myšlenku, že nám bylo do těla bez našeho svolení vloženo něco cizího. „

Jen málo z nás by s pohnutkou Whitleyho Striebera nesouhlasilo, avšak technologie implantátů, ať už mimozemských či pozemských, se pomalu stává realitou. Strieberovy poznámky se vztahují ke zprávě o vynětí údajných mimozemských implantátů, k němuž došlo ve Spojených státech. Tomuto případu se dostalo velké publicity a většina čtenářů jej jistě dobře zná, takže si zopakujeme jen nejzákladnější údaje.

V červnu 1995 Derrel Sims, vedoucí výzkumník únosů pro organizaci MUFON s centrem v Houstonu (a známý pro své styky s CIA), a dr. Roger Leir, jeho kolega z organizace MUFON s třicetiletou chirurgickou praxí, spojili své síly při operaci, jejímž cílem bylo vyjmutí implantátů z těla dvou unesených. Muž a žena z Houstonu – třebaže jeden druhého neznali – tvrdili, že jim byly do těla vloženy implantáty. Rentgenové snímky tuto skutečnost potvrdily.

Během videokamerou snímané operace byly z tkáně obou osob vyňaty tři anomální objekty – dva z ženina palce u nohy a jeden z hřbetu mužovy ruky .Tento poslední objekt byl totožný s jedním ze dvou objektů nalezených u ženy. Ani u jedné z osob nebyly patrné žádné stopy po nějaké předchozí operaci.

Implantáty měly zhruba trojúhelníkovitý tvar a měřily 2 až 5 milimetrů. Pokryty byly hustou, šedou membránou, která se ukázala být velmi odolnou vůči řezům skalpelem. Avšak po vysušení bylo možné vnější obal odtrhnout a pod ním se objevila černá kovově lesklá jádra. Jedno z nich se skládalo z dvou oddělených částí ve tvaru “T”, které držela pohromadě pouze membrána. Kovové části byly vysoce magnetické. Přiléhaly ke skalpelu a měřicí přístroje se v jejich blízkosti chovaly jako pomatené. Když byly implantáty umístěny pod zdroj ultrafialového světla, vydávaly zelené fluorescentní světlo. Avšak nejdůležitější objev přinesla nezávislá analýza membrány spolu s kousky tkáně bezprostředně obklopující implantáty. Membrána byla tvořena keratinem (látkou obsaženou ve svrchních vrstvách naší pokožky, vlasech a nehtech) a bílkovinnou sraženinou (tvořenou z krevního proteinu) a byla schopna absorbovat kyslík a železo z červených krvinek. Tuto kombinaci současná medicína nezná.

Tkáň nevykazovala žádné známky poškození či zánětu. Avšak do bezpochyby cizích těles začaly ústit četné obvodové nervy a receptory tlaku. To je rovněž velmi neobvyklé, neboť tělo běžně odmítá cokoliv, co není jeho vlastní součástí. Zřejmě se tak stalo díky složení membrány.

Oba unesení – a to je velmi zajímavé – uvedli, že jim byla během únosů seškrabána nebo odříznuta kůže. Byla tedy použita jako základ membrán, které umožnily objektům zarůst do nervové soustavy unesených?

 

 

O čem se v ufologii hovoří

 

Zprávy o implantátech vkládaných „mimozemskými“ bytostmi během únosu patří již dlouho k „folklóru“ ufologie. Nejčastěji se vyskytují v dutině nosní a v oblasti za uchem. Avšak tyto implantáty je občas těžké vyjmout, neboť údajně dokáží „zmizet“ nebo se rozpadnout v prášek. Tvrdí se také, že ke vkládání implantátů se používá nástrojů ve tvaru jehly, které jsou někdy zapichovány do spánků. Eliasovi Seixasovi ze severozápadní Brazílie, který byl unesen v roce 1980, únosci sdělili, že mu do hlavy vloží přístroj, pomocí něhož jej budou schopni vyhledat a komunikovat s ním.

Pravý účel únosů i implantátů zůstává zatím neznámý. Stále ještě není zdaleka jisté, kdo za nimi skutečně stojí. Avšak i kdybychom značnou část hlášených případů vyloučili jako pochybné či neověřitelné, pořád nám zbývá fenomén, který se zdá být reálný, přestože – jak uvidíme- k němu není zapotřebí bůhvíjak vyspělé technologie.

Implantáty zaváděné pomocí jehly existují – vyrábí se již déle než deset let. Implantáty, které používají veterináři u domácích a hospodářských zvířat, nám mohou přiblížit alternativní použití implantátové technologie, ať už pozemské či mimozemské.

Část amerického patentu č. 5166 676 (24. listopad 1984), jednoho ze série podobných patentů, obsahuje zajímavou pasáž:

Primárním cílem tohoto vynálezu je poskytnout systém pro identifikaci objektu, zvířete či člověka. Skládá se ze dvou jednotek – první z nich je pasivní integrovaný transponder (PIT), který je vsazen do věci či zvířete, které má být identifikováno, a reaguje na identifikační kód, druhou pak odčítač oddělený od PIT.

V patentu dále stojí: „Reakce na signál je poté detekována a zpracována na displeji nebo v databázi. “ Tyto systémy vyrábí mnoho předních firem, včetně společností Hughes a Texas Instruments, a jsou celkem běžné.

Transpondery zaváděné pomocí injekce jsou tvořeny mikročipem, elektromagnetickou cívkou a kondenzátorem uvnitř biokompatibilního skleněného krytu. Celá sestava je asi 1 cm dlouhá a 3 mm široká. Podle informací výrobců je v současnosti k dispozici až 34 miliard stálých, předem naprogramovaných kódů, které umožní jednoznačnou identifikaci. Podobné systémy používají majitelé domácích mazlíčků, slouží i ke studiu migračních vzorců nebo ke kontrole stád na velkých rančích (co se však dá dělat, když vám váš radiofrekvenční identifikační snímač oznámí, že vám dobytek právě unáší černá helikoptéra, zůstává otázkou).

 

Zdůrazňuji, že se nesnažím tvrdit, že by nějaká z firem zabývajících se výrobou těchto identifikačních systémů své výrobky používala k něčemu nezákonnému. Avšak co se týče designu a použití, podobnost mezi. touto technologií a technologií údajných mimozemských implantátů je vskutku zarážející.

 

 

Mozkové čipy

 

Pokud je toto vše pro vás novinkou, pak se zhluboka nadýchněte, než se znovu pustíte do čtení, protože největší novinka – mozkové čipy – skutečně nahání hrůzu. Delegáti každoročního setkání Britské asociace pro vědecký pokrok si letos (tj. v roce 1996) vyslechli přednášku profesora Peta Thomase ze Západoanglické univerzity na téma současný stav technologie mozkových čipů. Podle profesora Thomase se bude osobní počítač (blízké) budoucnosti skládat z čipů umístěných přímo v mozku. Tyto čipy budou napojeny na mozkovou kůru a informace se budou zobrazovat na zvláštních brýlích, které budou fungovat jako obrazovka počítače. Nebo je tu jiná možnost – totiž že text jednoduše překryje naše normální vidění.

Podobná práce – výzkum umělého zraku – probíhá i na katedře bioinženýrství univerzity v Utahu. Mozkové implantáty umožní, že jednotlivé obrazy jsou pomocí kodéru přeměněny na elektrické signály, které podráždí neurony ve zrakovém centru mozku. Vznikne tak zrnitá verze reality, která umožní slepým vidět.

Je samozřejmé, že prvním uživatelé „mozkových“ počítačů bude armáda. Využije je jako komunikační zařízení a rovněž jako prostředek spojení se sítí satelitů GPS (globálního systému určování polohy). Pokud vás trápí možné zneužití implantátů, přečtěte si tuto větu ještě jednou! Odhaduje se, že prototypy budou hotovy během pěti let, armáda je začne využívat během deseti let a běžně dostupné budou do dvaceti let.

Přestože žádní kybernetičtí vojáci po světě zatím (alespoň pokud víme) neběhají, je známo, že americká armáda vyvinula miniaturní počítačové a komunikační zařízení, které využívá displejů a kamer připevněných na hlavě a také výkonných počítačů velikosti kreditní karty. Tvrdí se, že takto vybavení vojáci jsou již cvičeni v terénu. Počítač na bázi mozkového čipu je pouze jedním z příkladů rychlého sbližování mikroelektroniky s neurochirurgií. Tempo, jakým se rozvíjí tato druhá věda (přestože veřejnost o tom z větší části neví), je srovnatelné s pokrokem v leteckém průmyslu, jehož výslednicí je technologie Stealth a stále diskutovaná přísně tajná Aurora. Stojí za povšimnutí, jak rychle tyto dva obory pronikly do ufologie.

Nejnovější objevy v oblasti neurochirurgie – přestože se netýkají jen implantátů – umožňují naše rostoucí poznatky o činnosti nervových buněk. Elektrická aktivita mozku měřená elektroencefalogramem (EEG), se skládá s vln alfa (o frekvenci 8 až 13 Hz), beta (15 až 30 Hz), theta (4 až 7 Hz) a delta (méně než 3 Hz). Tyto vlny zhruba odpovídají stavům klidu, vzrušení, stresu a spánku. Existují také vlny „mu“, které se týkají pohybu.

Nejmodernější výzkum „neurokompatibilních“ systémů probíhá na místě, které všichni příznivci ufologie dobře znají – v Laboratoři alternativní technologie na letecké základně Wright Patterson v Daytonu, Ohio. Zde se provádí výzkum řízení letových simulátorů s použitím signálů EEG v přímé interakci mezi člověkem a strojem. Nabízí se otázka, zda právě toto není způsob, jakým jsou řízena přísně utajená vojenská/mimozemská plavidla.

 

 

BT Soulcatcher 2000

 

Ve Velké Británii pracuje  na jednom  z nejdůležitějších a nejúžasnějších projektů British Telecom. V rámci její strategie udržet si přední místo v oblasti globálních komunikačních systémů pracují vědci na něčem, co vešlo v povědomí jako „Soulcatcher 2025″: Tento projekt probíhá v laboratořích BT Martlestiam Heath poblíž města Ipswitch. Toto místo je dobře známé z dob studené války, kdy se zde nacházelo přísně tajné americké zařízení na výrobu elektroniky. Nedaleko se také nachází nechvalně proslulý Rendleshamský les, který se v roce 1980 stal dějištěm případu ze základen Woodbridge/Bentwaters, považovaného za nejvýznamnější případ UFO ve Velké Británii (přestože stále není jasné, co se zde opravdu odehrálo).

Soulcatcher 2025“ (v překladu to znamená „chytač duší“) je vývojovým konceptem neurálního čipu, umisťovaného do hlavy za oblast očí. Tento čip zaznamená každou lidskou myšlenku a pocit, podobně jako letový zapisovač u letadla: Etický dosah celého vynálezu je nesmírný. Bylo by například možné na počítači přehrávat události ze života lidí, spolu se zvuky a vůněmi – dokonce i po smrti. Jednotlivé zážitky či celé životy by bylo možno „stáhnout a vložit do mysli jiným osobám, třeba i novorozeňatům. Slovy vedoucího projektu dr. Chrise Wintera: „Znamená to konec smrti.“ Ovšem zneužití tohoto vynálezu by mohlo znamenat  konec soukromí a osobní svobody.

Plánuje se, že tento přístroj bude volně v prodeji v roce 2025. To ale samozřejmě znamená, že jisté „organizace“ budou podobnou technologii používat již mnohem dříve.

 

 

Neurální čip IBM 2020

 

Projekt neurálního čipu vyvinutého společností British Telecom má svůj temnější a hrozivější protějšek ve Spojených státech. V nedávné době se objevil dokument, který „unikl“ z bezpečnostního oddělení INTELLI-CONNECTION počítačového kolosu IBM. Tento dokument je označen,“Pouze ke čtení: Skupina projektu 7A“ a je v něm údajně zdokumentováno nedávné testováni neurálního čipu IBM 2020.

Tento implantát byl vyvinut jako pomůcka při „kontrole kriminality“. Prošel omezeným testováním ve státních věznicích v Massachussets, Kalifornii a Texasu i v soukromých sanatoriích, přestože je to v rozporu s federálními směrnicemi. Podle zmíněného dokumentu byli vězňové podrobeni testům ve zkušebním ústavu v kalifornském Pelican Bay, avšak bylo jim řečeno, že se jedná jen o běžné lékařské prohlídky. Během procesu implantace, který trval 60 až 90 minut, jim byla podávána nově vyvinutá sedativa. Do 48 hodin po operaci pacienti trpěli slabým krvácením z uší a nosu, způsobeným „počátečními úpravami“. Bylo jim řečeno, že to mají na svědomí podávané léky. Nikdo z nich o implantátech nevěděl. Po zkušebním období několika týdnů jim byly implantáty vyjmuty, opět pod zástěrkou další léčby.

Z nic netušících vězňů se staly chodící a mluvící záznamníky, podrobené neustálému monitorování. Dalším výsledkem testů bylo, že pokusné osoby upadly do letargie a spaly 22 hodin denně, když jejich implantáty byly nastaveny na frekvenci 116 MHz. U vězňů také z velké části zmizela jakákoliv agresivita, i když byli záměrně provokováni. Při jednom incidentu dva vězni napadli několik zaměstnanců, avšak jejich implantáty je úplně „odzbrojily.“

Výzkum implantátu neurálního čipu 2020 pokračuje v jistých amerických věznicích, zatímco Oddělení pro nápravná zařízení státu Massachusets již uvažuje o zařazení implantovaných vězňů do společnosti.

 

 

Jakou to má spojitost s UFO?

 

V této chvíli si určitě říkáte – je to sice zajímavé, ale jak to proboha souvisí s UFO. Pravdou je, že otázka implantátů je opředena stejnými nejasnostmi, jaké se hromadí kolem únosů, zohavování dobytka a pravé podstaty neidentifikovaných plavidel na naší obloze.

Jednoduše řečeno, všechny tyto fenomény existují, avšak nemůžeme s určitostí říci, zda jsou dílem mimozemšťanů, armády, nějakých tajných organizací, nebo spojením několika z nich. Nebo je tu ještě  jedna  možnost – neděje se nic a my všichni jsme jen paranoidní důvěřivci. Vím, kterou z těchto možností považuji za nejpravděpodobnější, avšak je na vás, abyste si vytvořili vlastní názor.

Tvář současné ufologie je hodně pošpiněna dezinformací, šarlatánstvím a lidmi, kteří na ní chtějí snadno zbohatnout. Částečně si za to můžeme sami, když bezvýhradně přijímáme to, co čteme a slyšíme. V  poslední době se objevují neuvěřitelná a znepokojující tvrzení, týkající se politické, společenské a fyzické manipulace nás lidí, ke které by v budoucnu mohlo prostřednictvím implantátů dojít. Na první pohled se tato tvrzení zdají směšná a bezvýznamná. Avšak jak jsme viděli, technické vybavení již existuje a během příštích 25 let bude ještě podstatně zdokonaleno. Žijeme uprostřed digitální revoluce, která téměř den ode dne přináší změny. Věci jako mobilní telefon, „chytré karty“ či již zmíněný GPS – to vše je produktem vyvíjející se technologie.  Čip ovládaný přes satelit je již na dosah ruky. Abychom vsak získali celý obraz, musíme do skládanky doplnit ještě několik kousků.

Za prvé, pokud předpokládáme, že program implantace je skutečný a funguje, jaké jsou jeho cíle? Již dlouho se spekuluje o tom, že mimozemšťané sledují vývoj naší civilizace a působí zde v rámci genetického programu, který má vést k vytvoření hybridního druhu.  Je velmi pravděpodobné, že velmi vyspělá (nikoliv však nutně přátelská) rasa by s námi  zacházela stejným způsobem, jakým my   zacházíme se zvířaty –  použila by implantáty, které by studovaly naše jednání a přinášely informace o naší reprodukci.   Na druhé straně se však pravda může nalézat mnohem blíže doma – a tato verze mě  znepokojuje daleko víc. Existuje důvod domnívat se, že organizace financované z černých fondů stojí za velkou částí pozorování UFO, zohavení dobytka a únosů. Tyto skupiny mohou spolupracovat s mimozemšťany a oficiální vládní a vojenské kruhy o jejich pravých úmyslech nemusí mít ani tušení.

 

 

Světová vláda

 

Základní konspirační teorie o UFO říká, že podzemní základny, genetické experimenty a zážitky desetitisíců lidí jsou v zásadě skutečné a tvoří součást jakési taktiky, která nás má buď přimět ke strachu z mimozemského kontaktu a ospravedlnit tak existenci světové vlády, která nás „zachrání“, a nebo je přípravou na hrozící globální katastrofu, kterou má jakási elita přežít na úkor ostatních.

Může skutečně existovat program implantace nic netušících lidí jako prostředek kontroly? Není to příliš povzbuzující – vzpomeňme si na důkazy o tom, že vlády Velké Británie i USA prováděly tajné experimenty se zářením a LSD na armádě i civilistech. Nejpravděpodobnější cesta ovládání pomocí implantátů povede „zadními dveřmi“ boje proti kriminalitě. Pokus s elektronickým označením trestaného již proběhl, avšak nedopadl slavně (zjistilo se totiž, že dotyčný neměl doma telefon, kterého  je zapotřebí k monitorování přístroje upevněného na kotníku).

Politici v současnosti navrhují použití přístroje, který by nebylo možné odstranit. Uvažuje se, že jím budou označeny společensky nežádoucí osoby (např. pedofilové), avšak právě tady se můžeme ocitnout na tenkém ledě.

Sečteno a podtrženo – jedná se o věc stále otevřenou. Technicky je to všechno možné, jediné, co chybí, je veřejná debata. Bez této debaty by se budoucnost mohla stát skutečně temným místem, ať už má to, čemu věříte, podobu malých šedých mimozemšťanů či mužů v černých bojových uniformách.

 

 

PROJEKT PANDORA

 

Impulzově modulované mikrovlny

Tim Rifat

 

Dějiny elektronického ovládání mysli začínají projektem Pandora, který financovala CIA. Při tomto výzkumném projektu bylo použito účinků modulovaného mikrovlnného záření, pomocí něhož byla ovlivňována činnost mozku. Vedoucím výzkumníkem projektu byl dr. Ross Adey.Výzkum dr. Rosse Adeye v Ústavu pro výzkum mozku na kalifornské univerzitě prokázal, že lidské chování a reakce je možno ovládat pomocí impulzově modulovaného mikrovlnného elektromagnetického (EM) záření. Impulzově modulované mikrovlny jsou obzvlášť vhodné jako nosiče signálů, neboť dokáží proniknout lebkou, která je vůči EM záření dosti odolná. Mikrovlnný paprsek pak může sloužit k přenášení signálů, podobně jako radiové signály mohou přenášet hudbu či řeč.

Jedním z cílů výzkumu bylo umístit zvuky a řeč dovnitř mozku pokusné osoby. Toto vnitromozkové slyšení by oběť mohlo přivést i k šílenství, neboť zvuky vysílané do jejího mozku by nikdo jiný neslyšel. Další výzkum se měl přesvědčit o tom, co je zapotřebí k přenosu dat přímo do mozku oběti pomoci mikrovlnných paprsků. Zjistilo se, že záleží na frekvenci, amplitudě a množství záření.

Napodobením přirozených mozkových frekvencí by lidský mozek mohl být dálkově ovládán užitím impulzově modulovaných mikrovlnných paprsků, které by měly hodnotu těchto frekvencí. Je třeba pochopit, o jaký skok kupředu v oblasti kontroly mysli se jedná. CIA se náhle naučila, jak ovládat lidské chování a myšlenky pomocí mikrovln.  Říká se tomu technologie dálkového ovládání mysli pomocí ELF impulzově modulových mikrovln, nebo jednodušeji pouze technologie dálkového ovládání mysli (RMCT).

 

 

Únosy mimozemšťany

 

Vyskytl se případ, kdy černé trojúhelníkovité UFO, pilotované americkou posádkou, vyslalo na několik britských vojáků paprsek, který je paralyzoval. Tato technologie je poměrně dobře známa. Neurologický výzkum odhalil, že mozek má pro každý pohyb specifické frekvence (říká se jim „přípravná nastavení“). Když zdvihnete šálek čaje, existuje pro tento úkon specifické přípravné nastavení. Mikrovlnný paprsek, obsahující signál o velmi nízké frekvenci, který je totožný se signálem v mozku (výzkum započatý dr. Rossem Adeyem), zablokuje pohybovou koordinaci uneseného. Je to podobné, jako když je televizní signál překryt jiným, silnějším signálem o stejné frekvenci.

U unesených jsou pak nervové vzruchy zprostředkující pohyb „přemoženy“ větším signálem, přenášeným mikrovlnným paprskem, který doslova zahltí mozek – a ten pak ztrácí vládu nad tělem. Zbraně na bázi modulovaných mikrovln, které na oběť vyšlou přípravné nastavení o frekvenci motorické kůry, uneseného paralyzují, aniž by jej usmrtily, neboť dýchání a tep srdce jsou činnosti kontrolované jinou sadou frekvencí v jiné části mozku.

Oběti, které jsou paralyzovány světlem z UFO, mohou být klamány. Je totiž možné, že se nejedná o viditelné záření, nýbrž o mikrovlny, které je paralyzují. Poté co je oběť paralyzována, může být vzata na palubu lodi, která patří buď vládě, nebo mimozemšťanům.

Nakonec jsou obětem z vědomí vymazány všechny krátkodobé vzpomínky. To je relativně snadné, neboť je k dispozici poměrně vyspělá technologie.

 

 

Paměť

 

Když si na něco vzpomínáte, nejprve se to ukládá ve vaší krátkodobé paměti. Po přibližně 12 hodinách jsou vzpomínky z krátkodobé paměti uloženy do paměti dlouhodobé. Poté si tyto informace pamatujete po zbytek života. Pokud tento převod neproběhne, informace jsou ztraceny Jednoduchým příkladem je to, když zapomenete popis člověka, kterého jste viděli při nějakém zločinu. Je známo, že svědecké výpovědi mohou být velmi nespolehlivé. Pokud si lidé nesnaží něco vědomě zapamatovat, většinou to zapomenou (např. poznávací značky aut).

Vědci pracující pro CIA zjistili, že mikrovlnné záření může interferovat s přenosem vzpomínek z krátkodobé do dlouhodobé paměti. Mikrovlnné záření o specifické frekvenci 450 MHz může interferovat s přenosem vápníku do synapsí (to jsou spoje mezi mozkovými buňkami) a tím je možno interferovat s lidskou pamětí. Když byli lidé vystaveni těmto frekvencím, došlo u nich ke ztrátě paměti. „S provinilci“, kterým se podařilo proniknout na přísně tajná místa a kteří viděli příliš mnoho, je takto nakládáno – nepohodlné vzpomínky jsou z jejich mysli prostě vymazány.

 

 

Únosy – kouřová clona

 

Celosvětová zastírací verze o únosech mimozemšťany (i kdyby skutečné únosy opravdu probíhaly) by poskytla záminku k rozsáhlým experimentům s primitivní, fyzikální, syntetickou telepatií. Další výhodou zvěstí o únosech mimozemšťany by byla skutečnost, že lidem, které by za účelem experimentování unesla armáda, by nikdo nevěřil.

Práce se syntetickou telepatií by vyžadovala způsob, jak detekovat šesti miliwattové signály sluchové kůry o frekvenci 15 MHz, které ucho nezachytí. Nová technologie, která využívá mikrovlny a vysokofrekvenční signály, umožnila sestrojení přístrojů, jež se dokáží „dívat“ skrze zdi a vidí i do lidských těl podobně jako rentgen. Tato technologie byla vyzkoušena přinejmenším před deseti lety. Příslušníci bezpečnostních služeb by s její pomocí dokázali sledovat podezřelého v jeho vlastním domě a zaznamenávat všechny jeho pohyby.

A dále, schopnost vidět dovnitř mozku oběti by umožnila počítačovou manipulaci určitých mozkových center v hlavě dotyčného a to i tehdy, kdyby se pohyboval po celém domě.

Pěkná představa, že?

 

zdroj:  http://www.volny.cz

/ Zdraví / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz