Maso – ano či ne?

Maso – ano či ne?

Maso – ano či ne?

 

 

„Největším nepřítelem pravdy často není lež – úmyslná, účelná a neupřímná – ale mýtus – vytrvalý, přesvědčivý a nerealistický. Příliš často se pevně držíme stereotypů našich předchůdců. Podmiňujeme všechna fakta předhotoveným interpretacím. Užíváme si pohodlí názoru bez nepohodlí myšlení.“

– John F. Kennedy, Yale University, 11.6.1962

 

Svět je rozdělen v lidské populaci na masožravce a býložravce. Člověk není jedno ani druhé, ale je dnes v podstatě všežravec. Po tisíce generací ho okolnosti v přírodě naučily být všestranným a aby přežil, naučil se jíst v krizových situacích vše, co se sníst dalo a to platí dodnes.

Čím je civilizace vyspělejší, bohatší, vzdělanější a na druhou stranu i duchovnější, tím by logicky měla konzumaci masa omezovat. Ovšem trend současnosti ve vyspělých zemích je spíše opačný. Čím méně duchovna je ukotveno v našem vědomí, tím více je v něm zvířeckosti, je napůl zvíře-člověk. Jak na tom jsme si dosaďte sami. Je známo, čím více je člověk duchovnější, tím méně maso pojídá a postupně ho nakonec jako potravinu zavrhne. Stává se více člověkem. A proč duchovně osvícení lidé maso nejedí má mnoho důvodů.

Vědecký svět je rozdělen na ty, kteří argumentují, že maso jíst člověk musí, jinak to bude mít neblahé důsledky na jeho vitalitu, vývin a zdravotní stav a tak maso je zřejmě nejkontroverznější potravinou vůbec. Na vhodnost masa pro lidskou výživu není jednoznačný názor. Existuje mnoho lidí, kteří jsou výhradně masožravci, další jedí jen některé druhy masa, nebo pouze některý druh, ať už z etického přesvědčení, náboženského vyznání, zdravotního, nebo dalších důvodů. Obecně se člověk, který nejí žádný druh masa, nazývá vegetarián. A ti tvrdí, že maso jako potravinu vůbec ke svému plně hodnotnému životu nepotřebují a není žádnou nutností. Tak kde je tedy pravda?

První na co bych upozornil k zamyšlení je z pohledu anatomie lidský chrup. Věda tvrdí, že z geneticky evolučního pohledu pocházíme z nějaké vývojové řady opic i když se jakýkoliv spojovací článek nenašel. Jde o pouhou teorii. Když se podíváte na jakýkoliv chrup primátů, charakteristická je morfologie chrupu se dvěma řezáky, vyčnívajícími špičáky, dvěma až čtyřmi třeňovými zuby a třemi stoličkami. Všichni primáti mají v podstatě výrazné špičáky a jinou stavbu stoliček. Jejich chrup spíše odpovídá masožravcům i když jejich strava je spíše rostlinného původů. Žádný z nich neodpovídá lidskému chrupu, který je svou stavbou výhradně býložravý. A to se nemění i když se podíváme miliony let do minulosti.

To že není člověk svým založením a z pohledu genetiky masožravec naznačuje i další myšlenka a v podstatě argument. Trávicí systém. Člověk je nejvyšší druh mezi frugivory, kteří nejsou uzpůsobeni ke konzumaci masa a je v podstatě plodožravec frugivor. tj. tvor, pro jehož trávící soustavu je nejvhodnější živá a vysoce enzymatická strava – především syrové ovoce, syrová nevařená strava, ořechy, semena a není jeho trávící ústrojí uzpůsobeno k tomu, aby bez negativních dopadů jedl některou potravu, která je pro jeho zažívání jen těžko stravitelná jako maso. Tělo může zužitkovat pouze jednoduché aminokyselinycož jsou ty, které se hojně vyskytují v zelenině a ořechách.

Bílkoviny obsažené v mase musí být nejprve rozloženy (hydrolyzovány) na jednoduché aminokyseliny, aby je tělo mohlo využít, a k tomu je třeba rozsáhlý trávicí proces. Ovoce, zeleninu a ořechy štěpí tělo mnohem jednodušeji, protože jsou to základní aminokyselinové struktury. Bylo dokázáno, že zelenina dodává tělu mnohem více využitelného dusíku než maso. Při štěpení bílkovin vzniká kyselina sírová a fosforečná, obě jsou silně toxické a poškozují tkáně. Bílkoviny spotřebovávají naše elektrolyty, aby přeměnily tyto kyseliny na soli (ionizace), a tím zneutralizovaly jejich škodlivé účinky. Sacharidy a tuky vytvářejí kyselinu mléčnou a octovou, které je rovněž třeba přeměnit na soli, ale ty nejsou škodlivé. Ionizační a alkalizační proces je nezbytný.

Rakovina a jiná onemocnění vyvolaná těžkou acidózou spotřebovávají sodík a další elektrolyty velice rychlým tempem. I z tohoto důvodu bychom měli konzumovat co nejvíce syrového zásaditého ovoce a zeleniny. Cizí bílkoviny z masa, mléčných výrobků, obilí, vajíček apod. dráždí sliznice. Čím více bílkovin z masa, tím více bude zatěžován imunitní systém a tím více možných parazitů v těle. 20 až 40gramů bílkovin denně úplně postačuje, ale většina lidí jich každý den zkonzumuje 150 až 200 gramů.

Říká se, že maso dodává tělu energii. Naopak. Proces rozkladu na aminokyseliny odebírá tělu energii. Jelikož tato energie pochází většinou z adrenalinu, jedná se pouze o energii stimulující, nikoli dynamickou. Zvířata na jatkách, z nichž je vidět a cítit strach před porážkou stimuluje dřeň nadledvin k produkci adrenalinu. To je neurotransmiter přenášející energii nervovou soustavou do tělesných tkání. To způsobuje, že jedlíci živočišných bílkovin mají pocit, že srší energií. Avšak po letech konzumace masa plného adrenalinu nadledviny zeslábnou a zleniví v tvorbě neurotransmiterů. Krevní tlak začne klesat … a v příštích generacích se může dostavit roztroušená skleróza, Parkinsonova nemoc, Addisonovy choroby a jiné neurologické poruchy, zaviněné chronickým nedostatkem neurotransmiterů.

Jak na náš organismus působí pojídání masa?

Bílkoviny jsou dusíkaté sloučeniny s vysokým obsahem fosforu; při nadměrné konzumaci dochází k vyplavování vápníku a dalších elektrolytů z těla. Bílkoviny jsou vysoce kyselinotvorné, tzn. snižují pH v těle (záněty, oslabení a odumírání tkání). U lidí s oslabenými nadledvinami vysokoproteinová strava způsobuje, že játra produkují více cholesterolu, který se ukládá v těle, zejména v cévách, játrech a ledvinách. V játrech a žlučníku se začnou tvořit kameny. Bílkoviny z masa se v těle rozkládají a zapáchají, tzn. ve střevech a tkáních vznikají ložiska toxinů, což je živná půda pro parazity.

Chov zvířat na maso a mléko nás zdevastoval ekonomicky, ekologicky i duchovně. Kvůli pastvinám likvidujeme naše lesy a zeleň, což kromě jiného omezuje pěstování ovoce a zeleniny, zvyšuje množství živočišných toxických vedlejších produktů, zabírá ornou půdu na pěstování obilí (jako krmivo pro dobytek). Vysokoproteinová potrava je pro nás nevhodná, obsahuje nadměrné množství adrenalinu, což u konzumentů vyvolává agresi, hněv a choroby nadledvin. Bylo též prokázáno, že maso způsobuje rakovinu střev a existuje podezření, že způsobuje rakovinu jater a slinivky. Společnosti konzumující maso se vyznačují mnohem kratší délkou života. Například eskymáci se v průměru dožívají asi padesáti let.

Maso není ničím více než mrtvými či odumírajícími buňkami, které živoří v tratolišti sražené zahnívající krve. Zároveň maso stimuluje, dráždí a zaněcuje pohlavní orgány, zejména prostatu, což vede k prostatitidě. Zvířecí maso je plné růstových hormonů, antibiotik, adrenalinu, pesticidů, herbicidů, jaderného odpadu a dalších toxických chemikálii (všechny tyto látky jsou většinou karcinogenní). Rakovina u krav, vepřů a kuřat se dnes objevuje častěji než dříve a lidé jejich maso jedí. Někteří farmáři zašli tak daleko, že nemocné či umírající zvířata porazí a rozemelou a toto „mrtvé a nemocné“ maso potom smíchají s normálním zvířecím krmivem. To má za následek nemoc šílených krav, slintavku a kulhavku. Nevhodná potrava vyvolává i u zvířat acidózu, stejně jako u lidí. Vysokoproteinová potrava snižuje v těle množství manganu, což má za následek křeče, oslabení neurotransmiterů (myastenie, dušnost, srdeční arytmie včetně fibrilace síní atd.), neuromuskulární choroby, Parkinsonovu nemoc a Lou Gehrigovu chorobu. Maso je plné mrtvých krvinek, které obsahují spoustu železa. Je-li přijímáno v nadměrném množství, může se stát toxickým, což platí zejména o okysličeném železu (nepocházejícím z rostlin).

Toxické železo vyvolává v těle celou řadu reakcí: Snížení hladiny chrómu (pomoc při transportu inzulinu do tkání). Snížení hladiny zinku (k tvorbě inzulinu a energie). Poškození jater, slinivky a ledvin. Snížení hladiny vápníku. Zvýšení hladiny sodíku (edémy). Zvýšení hladiny dusíku a fosforu (acidóza). Závratě a křeče (pokles manganu). Konzumace masa zvyšuje krevní tlak v důsledku retence sodíku a tvorby lipidových usazenin. Konzumace tmavého masa může vyvolat rakovinu střev. Maso je jednou z hlavních příčin tvorby zubního kazu.

 

Pokud se zaměříme na studie popisující důležitost konzumace masa, z pohledu nenahraditelnosti, tvrdí se, že naše strava musí obsahovat „všechny aminokyseliny“ či „kompletní bílkoviny“. Jeho stoupenci tvrdí, že když naše potrava nebude obsahovat všechny esenciální aminokyseliny v každém jídle, nedokážeme vytvořit „kompletní bílkovinu“ a naše tělo bude trpět nedostatkem bílkovin. Jedná se o podložený vědecký fakt, nebo jde jen o mýtus?

Ti, kdo konzumují vyváženou syrovou stravu tvořenou ovocem, zeleninou a ořechy, netrpí nikdy nedostatkem aminokyselin potřebných pro zdraví. Rostlinné aminokyseliny obsahují mnohem více energie a tělo je může snadno rozložit a využít. K získání bílkovin z masa je zapotřební mnohem radikálnější proces, který nás připravuje o spoustu energie. Naše tělo potřebuje živé potraviny, aby neonemocnělo. Látky, které nejsou obsaženy v čerstvém ekologickém ovoci, ořechách a zelenině, prostě nepotřebuje. A navíc je pojídání starých shnilých mrtvých tkání – odumřelých buněk ve sražené krvi – krajně nezdravé.

Podstatnou, údajně nezbytnou složkou jsou esenciální aminokyseliny. Podíváme se tedy, zda jde o skutečné a nenahraditelné složky obsažené v mase. Esenciální aminokyseliny jsou takové aminokyseliny, které živočišný organismus nedokáže syntetizovat de novo a musí být do organismu dodávány s potravou (obsahují řetězce, které tělo nedokáže zpracovat). Jsou to: valin, leucin, izoleucin, fenylalanin, tryptofan, lyzin, methionin a threonin. U esenciálních aminokyselin jsme tedy odkázáni na jejich příjem v potravě nebo na jejich suplementaci (cílené užívání prostřednictvím doplňků). Navzdory svému názvu jsou to naopak méně důležité aminokyseliny, proto si živočichové mohli dovolit ztratit schopnost jejich syntézy a stali se závislí na jejich přívodu zvenčí. Tvrdí se, že maso je významným zdrojem bílkovin (15 až 20 % hmotnosti), tuku, vitaminu B12, draslíku, fosforu, hořčíku, železa, mědi a zinku.

Je skutečně pravda, že složení látek obsažené v mase jsou pouze tam a nejdou jinak nahradit. Proto jsme nuceni jíst maso? Není to pravda a je to lež!

V rostlinné říši přírody jsou v rostlinách obsaženy všechny látky k našemu zdravému, bohatému a dlouholetému životu. Všechny léky na každou nemoc a dostatečná výživa. Nyní vám uvedu jen dva příklady z rostlinné říše, které plně nahrazují všechny látky, které podle názorů vědců jsou nezbytné a jsou obsaženy údajně pouze v mase.

 

 

Přehled esenciálních aminokyselin

 

Esenciální aminokyseliny v Aloe Vera:

Arginin – zvyšuje hladinu oxidu dusíku podporujícího růst svalů, zvyšuje uvolňování inzulinu, glukagonu a růstových hormonů, významná složka svalového metabolismu, řídí uvolňování, transport a ukládání aminokyseliny dusíku v těle, zpomaluje úbytek svalů po námaze, prospívá při rehabilitaci zranění, tvorbě kolagenu, zvyšuje obranyschopnost, zvyšuje u mužů tvorbu spermatu, používá se k léčení některých forem impotence.

Fenylalanin – Hlavní základní látka tyrosinu, zlepšuje náladu, zvyšuje bdělost, pomáhá při léčení deprese, zvyšuje hladinu enkefalinu, používá se při terapii bolesti, hlavní surovina k tvorbě kolagenu, potlačuje chuť k jídlu.

Histidin – nepostradatelný pro děti, nedoporučuje se jako doplněk, protože může poškozovat imunitní systém v kombinaci se slunečním zářením, výchozí látka nervového přenašeče histaminu, dipeptidů carnosinu a homocarnosinu.

Isoleucin – větvené aminokyseliny, které mohou svaly využít k pokrytí zvýšené energetické potřeby, suplementace chrání svaly před odbouráváním.

Lucin – Větvené aminokyseliny, které mohou svaly využít v pokrytí zvýšené energetické potřeby, suplementace chrání svaly před odbouráváním, výchozí látka enkefalinu (omezuje bolesti podobně jako endorfiny), konkuruje tyrosinu, fenylalaninu a tryptofanu jako výchozí látka k syntéze nervových přenašečů, urychluje hojení pokožky a zlomenin kostí.

Lysin – Nízké hladiny brzdí syntézu bílkovin ve svalech a pojivových tkáních, působí proti virům, potřebný k tvorbě karnitinu, stimuluje tvorbu kolagenu, chrupavek a pojiv.

Methionin – Výchozí látka cysteinu, kreatinu a karnitinu, zvyšuje hladinu glutathionu, zvyšuje celkový cholesterol a LDL-cholesterol.

Threonin – Nedostatek způsobuje ukládání tuku v játrech, důležitá složka kolagenu, snížená hladina u vegetariánů, posiluje imunitní systém.

Tryptofan – výchozí látka nervového přenašeče serotoninu (uklidňuje), používá se k léčení nespavosti, stresu, úzkosti a deprese, ve volné formě v USA neprodejný, lze ho přijímat pouze z přirozených zdrojů

Valin – Větvené aminokyseliny rychle přecházející do svalů, ovlivňuje absorpci některých nervových přenašečů v mozku podobně jako tryptofan, fenylalanin a tyrosin.

 

 

Quinua (quinoa) Merlík čilský:

je prastará bylina peruánských And, která se pěstovala již před 5 000 lety. Mimořádně cenná pro náš organismus je zejména pro obsah esenciálních aminokyselin jako např. leucin, isoleucin, lysin, histidin, methionin, threonin, cystin, fenylalanin, tryptofan, tyrosin. Tyto aminokyseliny jsou nepostradatelné pro život, tělo si jej ale nedovede samo vyrobit a proto musí být dodávány potravou. Pro svůj obsah bílkovin 13 až 22 %, tedy více než v mase, se quinua řadí k druhům zeleniny nejbohatší na proteiny. Rovněž je bohatá na mikroelementy jako fosfor, draslík, hořčík, vápník, železo, měď, zinek, sodík, mangan, síra a vitamíny B1, B2, C, E a karotin.

 

Abych dodal ještě jedenu látku, která je v seznamu nepostradatelných v mase, tak jde o vitamín B12. Ovšem ten je ve všech luštěninách. Dost často je propagováno rybí maso, např. losos, opět nenahraditelné pro obsah řady Omega-3 mastné kyseliny patřící do skupiny PUFA.Výsledky vědeckých prací a výzkumů nejsou vůbec jednotné. Spíše se však zatím zdá, že ačkoli některé renomované odborné lékařské společnosti konzumaci Omega-3 doporučují (v Americe například osobám, které už mají nějaké onemocnění srdce a cév), nemají tyto kyseliny toužebný významný účinek na snížení srdečních chorob nebo úmrtí na infarkt, či mozkové mrtvice. A to ani u pacientů, kteří mají čerstvě odhalený diabetes nebo mají poruchu tolerance glukózy, tedy předstupeň diabetu – to potvrdila v roce 2012 dosud největší studie v diabetologii s názvem ORIGIN. Studie zahrnovala téměř 12 500 pacientů s vysokým rizikem onemocnění srdce a cév a současně s porušenou glukózovou tolerancí, nebo s časným diabetem 2. typu. Ukázalo se, že podávání Omega-3 v dávce 1 gramu denně nevedlo ke snížení výskytu srdečních infarktů, mozkových mrtvic ani úmrtnosti. Pacienti byli takto sledováni a léčeni šest let. Omega-3 mastné kyseliny představují součást potravy, u níž byla sice zjištěna řada pozitivních účinků, ale mají však málo důkazů klinické účinnosti. Jede tedy o opět z dalších komerčně reklamních triků?

Omega 3 například v daleko větším a kvalitnějším množství obsahují semínka Chia – Salvia hispanica. Opět rostlinná náhrada. Nemusíme vybíjet lososy a žraloky.

 

Maso tedy neobsahuje nic, co nejde nahradit daleko kvalitněji rostlinami a semeny či plody z rostlinné říše. Takže pojídání masa je jen mýtus. Nebo, že by záměr, jak nám vnutit myšlenku nepostradatelnosti za konkrétním účelem?

Nyní něco o úpravě a konzervaci masa. Ve zpracování masa se používají různé triky. Živočišná bílkovina, vepřový protein nebo také bílkoviny krevní plazmy. Co jsou zač? Bílkoviny krevní plazmy jsou součástí směsi přídatných látek a pomocných surovin, kterou nakupujeme již namíchanou od dodavatele. Jde o bílkoviny získané z plazmy vepřové krve sušením, při kterém dojde ke zkoncentrování bílkovin. Napomáhají ostatním složkám zajistit křehkost a šťavnatost výrobku. Živočišná bílkovina je produkt vyrobený z ořezů vepřového masa, které se suší a melou na prášek. Říkáme tomu sušené maso, používají ho snad všichni výrobci, jak do uzených mas, tak do šunek ke zlepšení konzistence a struktury. Jde o náhražkovou surovinu, která ve výrobku neoprávněně zvyšuje obsah masa. Analýzy totiž neumějí rozlišit bílkoviny pocházející přirozeně z masa od těch dodaných v prášku. Jinak jde v podstatě o odpad!

Maso se na jatkách nechává podle druhu zrát několik dní i týdnů. Mezi tím dochází k procesu rozkladu. Důvod je ten, aby maso mělo lepší chuť a vláčnost. Ovšem při tzv. zrání dochází k rozkladu.

Používá se několik druhů konzervace. Cílem těchto preventivních opatření je omezení možné kontaminace, růstu, aktivity popř. devitalizace technologicky nežádoucích mikroorganismů. Sterilace je přímá inaktivace mikroorganismů. Lze ji uskutečňovat teplem, radiací, vysokými tlaky nebo například chemicky. Tuto funkci mají dusičnany a dusitany, které se přidávají do solících směsí pro masnou výrobu. Působí tak, že oxidují sulfhydroxylové skupiny mikrobiálních enzymů. Další, velmi účinnou a používanou metodou konzervování potravin, je nasolování. Často se provádí právě kombinaci s uzením. Používají se chlorid sodný (kuchyňská sůl), dusičnany a dusitany (tyto látky reagují s pigmentem obsaženým v mase a vytvářejí tak přitažlivou růžovou barvu, kterou maso získá po vyuzení). Dusíkaté látky mají v tomto případě tu výhodu, že snižují riziko otravy masem. To ovšem neznamená, že k mírné otravě nemůže docházet, protože absolutně všechny jedovaté látky nelze odstranit. Potlačují růst bakterií Clostridium botulinum, která bývá příčinou často smrtelného botulismu a které vznikají hned tři minuty po zabití zvířete. Na stranu druhou dusitany mohou s potravou vytvářet nitrosaminy, které mají karcinogenní účinky. Takže jeden jed nahrazuje druhý. Dalším velkým mínusem takto upravených potravin je vysoký obsah sodíku – protože je vysoký příjem soli považován za škodlivý (zvyšuje např. krevní tlak). Jednou z méně známých metod uchovávání potravin je jejich barvení. Nejčastěji se barví některé druhy ryb před uzením. K takovým postupům se používají především azobarviva (druh dusíkatých barviv), kde některé z nich mohou vyvolávat alergické reakce a u dětí syndrom hyperaktivity. Nemá spojitost s vyšší konzumací masa u dětí právě často vyskytující se hyperaktivita?

A máme tu tradiční uzení. Kouř se skládá z velkého počtu chemických látek, jejichž složení závisí na spalované hmotě a na intenzitě spalování. Některé z těchto látek jsou toxické pro bakterie, jiné zpomalují oxidaci tuků a zabraňuj tak žluknutí. O některých zplodinách v kouři je ale známo, že jsou škodlivé: kouř často obsahuje karcinogenní látky (např. dehet). Uzené maso je pro organismus přímo zabijákem. Z pohledu konzervace je uzení opravdu účinná metoda. Bakterie okamžitě hynou, plísně nemají šanci a dokonce i hmyz se nechytá. Dehet totiž patří mezi silné karcinogenní látky a toxické jedy. A funguje! Co tyto látky dělají s námi, nebudu ani komentovat. K uzení se používá studený, nebo teplý či horký kouř. Průmysloví výrobci používají i takzvaný tekutý kouř, což je vlastně tekutina, která vzniká zkondenzováním kouře ze spalování dřeva. Údajně to není nic škodlivého, a tekutý kouř je, jak se tvrdí, bezpečnější než klasický kouř. Nanáší se buď na povrch výrobku, nebo se rozprašuje do udíren v podobě mlhy. V tomto případě by mohlo taky jít o nedokonalé uzení a konzumenti uzenin pak požívají polosyrové maso. Na druhou stranu ovšem existuje průkazná souvislost mezi výskytem rakoviny tlustého střeva a vysokou spotřebou uzeného a tmavého masa.

Jak je to s hovězím? Všudypřítomné hovězí karbanátky bohužel zastávají na žebříčku zdravé výživy povážlivě nízkou příčku. V průmyslově vyráběných burgerech je často hodně tuků, přísad a konzervačních látek a mnohdy se do nich zpracovává nekvalitní hovězí – což ovšem neplatí o každém výrobci. Navíc je semeništěm odpadových směsí z masa. Málo propečený burger může být živnou půdou pro nebezpečné bakterie. Přinejmenším jeden kmen bakterií Escherichia coli se do masa může dostat během porážky. Jak je vidět, konzervační metody vždy nefungují.

A když už jsme u hovězího, co tak BSE (bovinní spongiformní encefalopatie) neboli „nemoc šílených krav“, která je pomalu postupující, ale stoprocentně smrtelné onemocnění postihující hovězí dobytek, zejména kusy ve věku tří až pěti let. Poprvé byla zjištěna v roce 1986 v Británii a předpokládá se, že se objevila v době, kdy se do krmení začaly zpracovávat vnitřnosti z ovcí postižených obdobnou chorobou. Podobně působí i kostní moučka, která se přidává do potravy všech chovných zvířat. Býložravec není masožravec! Nemoc napadající centrální nervovou soustavu člověka se jmenuje Creutzfeldt-Jakobova choroba a v Británii na ni ročně umírá asi 50 lidí. Může se projevit až 20 let po infikování organismu! V Británii byla známá dávno před současnou epidemií BSE; nebylo však údajně prokázáno, že by se její výskyt zvyšoval. Přesto se řada odborníků neztotožňuje s oficiálním stanoviskem, které přenos BSE na člověka zcela vylučuje. I malá porce červeného masa o váze 90 gramů denně dokáže zvýšit riziko předčasné smrti o 13 procent, riziko infarktu o 18 procent a riziko úmrtí kvůli rakovině o deset procent. U párků, paštik, salámů a dalších kořeněných a zpracovaných mas se statistika zvyšuje až na dvacet procent u všech zmíněných chorob. Proč však hovězí maso škodí? Podle českých lékařů a nutričních odborníků totiž červené maso obsahuje velké množství nasycených tuků a hemového železa, což jsou látky, které neprospívají kardiovaskulárnímu systému, a to vysvětluje vyšší riziko infarktu. V uzeninách jsou obsaženy dusitany a sodík, které organismus zatěžují. Při zpracovávání červeného masa se v něm za vyšších teplot tvoří karcinogeny, které vedou ke vzniku rakoviny. Nedávno se objevily výroky na internetu a TV, že konzumace tmavého červeného masa je, co se týká roviny, srovnatelné s kouřením tabáku.

Je nepochopitelné kam až zašli velkovýrobci jatečního hovězího masa. Kráva je býložravec a jeho orgány a genetika jsou k tomu uzpůsobeny. Požití čehokoliv jiného má nedozírné následky. A tak je nepochopitelné, jak někdo mohl přijít se stupidním nápadem krmit krávy a býky moučkou z masa savců a ryb a v neposlední řadě z kostí. Výsledek je BSE. A následná onemocnění mnoha lidí u některých vedoucí až k smrti. Ano, je dost důležité, čím jsou zvířata krmeny a v jakých podmínkách žijí. S krmivem plných pesticidů a jedovatých látek z hnojiv a zamořené půdy po mnoho generací přidejte třeba antibiotika. Pak se divte, že léky na chřipku a jiná onemocnění nezabírají. A když už se použijí k léčení ty nejsilnější, vyvolají mnoho dalších onemocnění jako vedlejší účinky.

Co se týká krmiva uvedu jeden další příklad za všechny další, abyste si udělali představu o skrytých zabijácích. Modifikované, čili geneticky vyšlechtěné potraviny a rostliny. Bill Gates je hlavním akcionářem korporace Monsanto jejíž laboratoře vyvíjí GMO – geneticky modifikované plodiny. Hlavním cílem je zničit rostlinný genofond, nahradit ho GMO a tak ovládnout globální potravinový trh. Zakázat vlastnění přírodního semenného genofondu a pěstování plodin k obživě. Ten pak následně povede ke genocidě populace. To je skutečně zločinné spiknutí proti lidstvu! Je neskutečné kam až může vést arogance moci! Nevěříte? Možná to jsou pro některé silná slova. Ale posuďte sami. Tato korporace vyvinula mimo jiné modifikovanou kukuřici. Nemá smyl popisovat jaké geny tato kukuřice obsahuje. Podívejme se na důsledky. Tuto kukuřici nabídli Brazilským farmářům se slibem vyšších výnosů a přírůstků hovězího dobytka, jako výživného krmiva. Do jednoho roku začali potíže. Dobytek onemocněl na rakovinu jater a jiných orgánů. Objevily se patogeny na kůži. Rapidně se zvýšila úmrtnost a u chovných kusů se objevila sterilita. Po protestu farmářů na doporučení Monsanto se tato potrava pro skot omezila, ale to neznamená, že maso nadále nebylo nezávadné. Jako krmivo se používá dále a nejen v Brazílii. Tento druh kukuřice se rozběhl do celého světa. Problém je ten, že při opilování se geny přenáší na jiné druhy přírodní kukuřice a tak se likviduje přírodní genofond. Ale co je nejvíc zarážející, tato kukuřice se zpracovává na kukuřičný škrob, cukr a potravinová bílkovina a s tím se obchoduje po celém světě prostřednictvím světových burz. Ve většině případů se nedozvíte jaký je původ těchto surovin. A ty se přidávají do mnoha potravin. Například se teto škrob přidává do pečiva, jakoby jogurtů a zeleninových směsí, které nakoupíte v obchodních řetězcích po celém světě. Takže? Dobrou chuť!

Nakonec se musím zmínit o ekonomickém faktoru. Nevýhodnost výroby živočišné stravy ve srovnání s výrobou rostlinnou je zcela nepochybná, a to téměř ze všech možných hledisek. Uvádějí se různé kalkulace, ale běžné odhady hovoří asi o pětkrát vyšší nákladnosti a vyšším zatížení životního prostředí, i když jsou i odhady nepoměrně vyšší. Takže 50% světové produkce obilnin jde na výkrm jatečního masa a to proto jen, aby se nasytilo 20% světové populace. Je to naprosté mrhání na úkor 60% hladovějících po celém světě. Výroba a produkce masa stále více nenasytných obyvatel toužících po – nazvěme to pravým jménem – zahnívajících mrtvolách zvířat.

V dnešní době většina populace konzumující maso jako jednu ze základních potravin, už ani neuvažují nad tím, co to vlastně maso je. Nepřemýšlí nad tím, že jde o zabité zvíře, našeho bližního. Výrok Ježíše z Nazaretu: „Miluj bližního svého, jako sama sebe“ se netýká pouze naší rodiny, sousedů, přátel a všeobecně všech lidí, ale i našich bližních ze zvířecí říše, a v podstatě nejen je, ale všeho živého. Nemusíme jít do extrémů a je faktem, že lidé na maso dnes nepohlíží jako na něco, co bylo před nedávnem živým tvorem. Dnes už se nepodílíme osobně na zabíjení jatečních zvířat, snad jen na venkově a tak necítíme svědomí ze zabití a myslíme, že se tak na smrti nepodílíme. Opak je pravdou. Zvláštní je, že pokud máte v rodině nějakého zvířecího mazlíčka a milujete ho, je vyloučené, abyste ho podřezali pod krkem a těžko byste si ho dali k obědu. V tomto případě to funguje. Jenže správné je, přistupovat ke všem zvířatům stejně. Soucítit s nimi. Není potřeba je zabíjet, jíst a navíc to škodí našemu zdraví. To bylo popsáno v předešlých částech.

O čem ale chci psát tentokrát, není výživová hodnota masa jako potraviny, ale o mase a pojídání z pohledu duchovna.

Všechno ve vesmíru je vibrací a vše vibruje. Světlo, myšlenka, slovo, pocity, emoce, hmota atd., což nelze popřít a potvrzuje to i kvantová fyzika. Vibrace působí a ovlivňují jinou vibraci, a všechny v celém vesmíru jsou ovlivněny od jednotlivosti k celku a naopak. Tento poznatek neplatí jen ve fyzice, ale i v duchovních naukách. Některé duchovní praktiky využívají tohoto poznatku k ovlivňování a jako mocenský nástroj. Používají a zneužívají ho všichni mágové, šamani, čarodějové a okultisté všech tajných společenství a sekt. A věřte že jejich praktiky fungují a působí. Základními složkami magických směsí, je právě lidská i zvířecí krev a sperma. Jsou to nejsilnější fluidické kondenzátory, jinak řečeno, jde o látky, které mají schopnost akumulovat a uchovat vibrační energii a informace. A na tomto je založena i filozofie ovládání mas světovým, nebo globální okultismem vládnoucích elit této planety. Kdo jsou tato elita? To je hrstka rodin těch nejbohatších a nejmocnějších lidí, vlastnící dvě třetiny planety, ovládající pomocí korporací, bank a okultismu pomocí tajných řádů, jako jsou Illumináti, Zednáři, Rosenkruciáni a Sionisté, veškeré dění na světě. Chtějí nastolit NWO a vytvořit svět, rozdělený na vládce a otroky. Plánují provést globální genocidu lidstva a ponechat si jen hrstku oddaných otroků. K uskutečnění svých plánů používají nejen všechny vědecké vymoženosti, ale i okultní praktiky. Jednou z nich je, i když tomu nebudete věřit, konzumace masa zabitých zvířat.

A jak to souvisí s vibracemi? Zamyslete se. Předpokládám, že budete souhlasit a uznáte, že i zvířata mají emoce a city jako lidé, i když v jiné formě, ale jde o stejné vibrace. Vnímají a zažívají totéž jako my lidé a v případě pojídání masa, jde hlavně o ty negativní vibrace. Zlobu, bolest, zoufalství, agresivitu, stres….. Ano, dokonce i rostliny, prožívají totéž a samozřejmě jako všechny bytosti i rostliny jsou schopny prožívat a vnímat třeba lásku, harmonii apod. Tato skutečnost je už desítky let vědecky prokázaná.

Všichni ve svých tělech mají odpovídající množství vody, člověk až 70%. Voda, která má akumulační vlastnosti, dokáže do sebe akumulovat jakoukoliv energii, tedy vibrace, a krev je fluidický kondenzátor vibrací. Snad pro obsah železa, které má další okultní přednosti. Z toho důvodu je krev a voda, která je obsažena i v mase, nosičem všech nastřádaných informací, tedy vibrací za celou dobu existence života. Samozřejmě, že je důležité a podstatné, jaké vibrace jateční zvíře do sebe nastřádalo vlivem životního prostředí. A ty nejsou růžové. Musíme si uvědomit, že v dnešní době jde o průmyslovou výrobu. A co je z okultního pohledu nejdůležitější, je smrt a její průběh na jatkách. To, co zvíře v celém průběhu prožívá, je děs smrti a všechny emoce se nakumulují do krve a masa. Krev je mostem mezi hmotou a duchovnem. Zamyslete se co to znamená.

Tyto negativní vibrace života a hlavně smrti, zůstanou po zabití akumulovány v mase a žádným způsobem je nelze odstranit. Dokonce ani spálením na uhel. A tak s masem a krví přijímáme do svého těla a energetického vibračního pole všechny negativní vibrace strachu, bolesti, zoufalství a stresu. Přijmeme je za své. Jsme pak více náchylní k sugescím a snadněji přijímáme vibrace cizí temné vůle, která nás chce ovládat. A to je otroctví! Je to cílem vládnoucího okultního společenství světové elity. Negativita, agrese a všechny negativní vibrace ovládající lidskou společnost. A čím více stoupá spotřeba masa na celém světě, tím více stoupá agresivita a zlo. Tyto vibrace nás neustále stahují do temna a vibračního vězení. Samozřejmě, že jsou ve hře i jiné faktory ovládání a popis by byl na celou knihu, ale tento je jeden z nedůležitějších. Je nutné tyto emoce v lidech vyvolávat, aby mohly být války a nepokoje. Aby se mohli zavádět represe a upravovat zákony vedoucí k otrocké společnosti bez práv a svobod. A taky je potřeba provádět selekci válkami, protože lidí je na planetě mnoho. Tak Elita uvažuje. Proto se spotřeba masa celosvětově neustále rok od roku zvyšuje. Je zdravé, prospěšné pro organismus, nenahraditelné….. !!! Tyto sugesce nám vnucují.

Před rokem 2012 se na internetu dost psalo o duchovní transformaci. Vyšlo mnoho knih a uskutečnilo nespočet přednášek, na internetu bylo mespočet článků. Podle mého názoru to vše byl cílený podvod. Žádná globální duchovní transformace a přechod do páté dimenze se nekonal a ani konat nemohl s pohledu duchovních a kosmických zákonů. Tedy i z pohledu vibrací. A jak jsem napsal výše, pojídání masa a krve vás stahuje vibračně na nižší úroveň temnoty a v podstatě jste pod vlivem temných okultních sil vládnoucí elity. Tyto nižší vibrace vám nedovolí vyšší duchovní postup a brání rozvinutí vibrací Světla a Lásky. Rovněž vás nepustí a ani nemohou dovolit přesun do páté dimenze. V podstatě by vás zničily. Proto se žádná globální duchovní transformace nekonala, konat nebude a ani nebude konat v osobním životě. Světlo a Láska není v souladu a v harmonii se smrtí našich bližních, tedy zvířat, které pojídáme a s vibracemi, které obsahují.

Stanislav Kašpar

 

„Milujte bližního svého, jako sama sebe“

 

Ó Bože, zachraň mě, mám strach, moc se bojím. Je to děs, co se kolem děje. Oni mě chtějí zabít, nemám se jak bránit, ale kdybych uměl mluvit, křičel bych a všechno bych jim pověděl. Já jsem jen ubohé bezbranné zvíře, které se nemá jak bránit a i když se snažím, nepomáhá to. Ani mě nepohladí, neutěší – a já mám strach.

Slyším své druhy naříkat a stojí ve frontě na smrt, vím, že mě čeká to stejné. Dlouhé hodiny strachu ukončené děsivou, ukrutnou a bolestivou smrtí. Neumím brečet, nesmím se bránit… už se nechci trápit.

Už to přišlo, sbohem světe, měl jsem tě rád. Vše co zde bylo.

Á, mě to bolí, moc… nechte mě, já chci žít! … Pozdě. Už je to za mnou, ta hrůza.

A teď si hloupí a bezcitní lidé vezmou mé maso a rozprodají ho. Ale já jsem chtěl žít, jenže lidé necítí mou bolest. Myslí jen na to, že se nají. Emoce je ovládají.

Odcházím, měl jsem vás rád. V mé duši zůstává bolest, nesu si ji sebou. Mějte mě rádi a vyciťte srdcem, že se bojím, mám strach a chci žít.

/ Zdraví / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz