Zajímavosti ze světa psů – Geopatogenní zóny

Zajímavosti ze světa psů – Geopatogenní zóny

Zajímavosti ze světa psů

Geopatogenní zóny

 

Podle názoru celé řady vědců zabývajících se přírodní léčbou patří k aktivní zdravotní prevenci také respektování geopatogenních zón. Někteří odborníci jsou přesvědčeni, že existují určité energie, které sice dosud nelze nijak změřit, přesto existují – a skutečně mohou vyvolávat nemoci.

 

Energická pole, která vznikají v zemi nebo na jejím povrchu, se proto zcela obecně definují jako geopatogenní zóny. Mezi nejdůležitější energetická pole, která mohou údajně vyvolávat nemoci u lidí i u zvířat, patří:

 

 

 

 • podzemní prameny
 • globální mřížková síť
 • tektonické poruchy a zlomy
 • elektrický smog.

 

 

Podzemní prameny

 

Podzemní prameny nebo také vodní žíly vznikají pod zemí nebo na jejím povrchu jako výsledek proudění vody. Existují lidé, kteří jsou přesvědčeni o tom, že vodní žíly mohou vyvolávat zdravotní problémy. V této souvislosti se zmiňují o bolestech hlavy, návalech migrény, poruchách spánku, pocitech přetažení, bolestech při pohybu a dalších příznacích. Vědecky je ovšem víra v ovlivňování zdraví organismu působením vodních žil velmi sporná.

 

 

Globální mřížková síť

 

Hartmannova mříž, Curryova mříž – podle názoru řady různých terapeutů zabývajících se přírodní léčbou pokrývají uvedené dvě sítě v pravidelných vzdálenostech povrch celé naší planety – a jsou nezbytné k zachování koordinovaného magnetického pole Země. Obě uvedené mříže se navzájem překrývají. Také tato teorie zní většině konvenčně přemýšlejících lidí nadmíru dobrodružně – a je na hony vzdálena jakémukoliv vědeckému důkazu.

 

Tektonické poruchy

 

Pod pojmem tektonické poruchy a zlomy chápou terapeuti zabývající se přírodní léčbou posuny a zlomy v rámci zemské kůry. Klasickým příkladem může být známý a zlopověstný Příkop sv. Ondřeje u kalifornského pobřeží. Také tyto jevy jsou údajně schopny vyvolávat zdravotní potíže.

 

 

 

 

Elektrický smog

 

Autoři odborných knih o přírodní léčbě se zmiňují o takzvaném elektrickém smogu a mají tím na mysli kabelové propojení kancelářských prostor a bytů ve většině průmyslových zemí. Podle jejich názoru vyzařují televizory, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, vysokonapěťová vedení, transformátory a ostatní elektrické přístroje určité pole, které může vyvolávat poruchy spánku, nervozitu a poruchy soustředění.

 

 

 

 

Silová pole

 

Silová pole nemusí být nutně zdraví škodlivá, u některých citlivějších osob, zvířat nebo rostlin však mohou způsobovat oslabení obranyschopnosti a zhoršení zdravotního stavu. Dlouholeté „ozařování“ dokáže údajně pohřbít i tu nejodolnější konstituci. Podle údajů uváděných některými léčiteli je rozhodující doba zatížení.

 

Únik z dosahu záření

 

Někteří terapeuti zabývající se přírodními metodami léčby jsou přesvědčeni, že přirozenou vlastností většiny lidí a zvířat je snaha uniknout z dosahu záření. Lidé i zvířata se intuitivně snaží vyhýbat zatíženým místům. Tím předcházejí zdravotním problémům. Podle jejich zkušeností představují jedinou velkou výjimku kočky. Kočky na rozdíl od psů vyhledávají záření. Příčinou pravděpodobně je, že jsou očividně jinak „pólované“ – jejich elektromagnetické pole probíhá ve srovnání s lidským obráceně. Psi reagují stejně jako lidé: svazek kabelů v blízkosti psího pelíšku údajně může se psa udělat neurotika.

 

 

 

 

Radioestezie

 

Někteří terapeuti zabývající se přírodní léčbou vítají, že se během několika posledních let opět ve zvýšené míře používá prastará věda zvaná radioestezie. Za tímto tajuplným označením se neskrývá nic jiného než vědecky sporné a často diskutované používání proutků a virgulí. Někteří lidé jsou údajně schopni pomocí tohoto prostředku lokalizovat silová pole a vyhledávat různé druhy záření, jež mohou mít vliv na kvalitu života lidí i zvířat. Pokud jde o citlivost, očividně existují značné individuální rozdíly. Pokud se o některém místě prokáže, že je postiženo zvýšeným zářením geopatogenních zón, měli bychom se mu vyhýbat a trvale v něm nezůstávat. Na trhu jsou k dostání nejrůznější zařízení, jež mají toto záření odstínit, ale podle všeho neúčinkují vždycky nebo účinkují jen nedostatečně, varují renomovaní léčitelé. Jsou toho názoru, že nezdravé záření mohou do jisté míry účinně odstínit jen krystaly (křišťál, ametyst), pokud je umístíme na správné místo, pravidelně čistíme pod tekoucí vodou a reaktivujeme na slunci.

 

Svět psů 1/04, Karolien Pietersová

 

 

 

 

Geopatogenní zóny a elektromagnetická

rezonanční pole

 

PhDr., PaedDr. Petr Nečas, CSc.

 

Proč jsou některá místa na Zemi pro člověka nezdravá? Jak geologické prostředí působí na naše zdraví? Co to jsou tzv. patogenní zóny, jak působí na člověka, jak se vyhnout jejich negativnímu působení? Co nám škodí v našem životním prostředí, jak zabránit bujení rakovinových nádorů pod vlivem těchto zón? To jsou otázky na které se pokusím v následujících řádcích odpovědět.

 

Naši chytřejší předkové sledovali svá zvířata předtím, než si postavili obydlí. Věděli, že místo, kde si „hovado lehlo, je nejlepší bydlo“. Rozdíly v elektrické vodivosti materiálů Země tvoří geostatické pole (GSP). Jsou nabitá podle velikosti, resp. délky společné hranice a poměru vodivosti svého materiálu. Pole mohou tvořit stometrový ovál a nebo jsou podložím celých ulic a sídlišť. Nemodulovaná GSP jsou někdy nazývána patogenními zónami. Název „geopatogenní zóny“ se více vžil, není však zcela správný. Nejsprávněji máme hovořit o rezonančních polích.

 

Je třeba zdůraznit, že působení rezonančních polí, v první řadě, zvýrazňuje souvislosti vzniku nemocí, které se u konkrétního jedince vyskytují. Může to být např. vliv stresu, kouření, strava, vrozená dispozice, jednostrannost zátěže apod.

 

Do úvahy přitom musíme brát nejen intenzitu rezonančních polí, ale i dobu pobytu v ní. Můžeme konstatovat, že pokud na jedince působí zóna 2 až 5 let, dostaví se varovné zdravotní potíže. Doba pobytu 5 až 10 let přináší závažnější zdravotní problémy. Při dlouhodobém působení si už organismus nedokáže pomoci sám a jeho imunitní systém nedokáže dále odolávat.

 

 • Rezonanční pole (RP) působí obzvlášť nepříznivě u pacientů nebo energeticky oslabených osob, např. po operacích nebo těsně po medikamentózním ošetřování.

 

 • Rezonanční pole se podílejí nepodstatnou měrou i na snížení léčivých účinků medikamentů, a to obzvlášť při homeopatické terapii způsobují terapeutickou rezistenci.

 

 • U lidí orientovaných na zvyšování tělesné zátěže, např. u sportovců, zabraňují rezonanční pole dosažení pronikavějších tréninkových výsledků.

 

 • Rezonanční pole způsobují u dětí narušení růstu, podobně u mladistvých narušují schopnost koncentrace a dosažení dobrých výsledků ve škole.

 

 • U stresovaných lidí zabraňují rezonanční pole dostatečné odpočinkové fázi.

 

 • Rezonanční pole zatěžují i tak dost zatížený organismus budoucích matek i organismus ještě nenarozených dětí.

 

 

Intenzita působení rezonančních polí se mění v průběhu času, přičemž je možné sledovat určitou periodičnost. Například v odpoledních hodinách intenzita vzrůstá. Nejvyšší hodnoty dosahuje mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ranní. Ráno, asi v šest hodin, nastává prudký pokles intenzity, často až pod úroveň normálních hodnot. Nejnižší hodnoty je možné naměřit mezi 9. a 11. hodinou dopolední. Zajímavá je i závislost na měsíční fázi. V noci, když je úplněk, může intenzita rezonančních polí až několikanásobně překročit úroveň průměrných hodnot. K zesílení vlivu rezonančních polí dochází při přechodu povětrnostních frontů a při bouřkách. Intenzita působení některých zón se zvětšuje s rostoucí vzdáleností od povrchu země. Např. na vyšších poschodích výškových a panelových budov je intenzita rezonančních polí vyšší než na dolních poschodích.

 

 • Vliv rezonančních polí na rostlinstvo, závisí na mnoha faktorech. Např. u rychle rostoucích druhů stromů, jakými je např. bříza, dochází ke křivému růstu větví a kmene. Větve meruněk nad rezonančním polem jsou rychleji napadnuty mrtvicí a odumírají, zatímco nedrážděné části stromu rostou normálně. U některých stromů nad rezonančním polem na podzim padá listí o tři až čtyři týdny později pravděpodobně v důsledku zvýšené teploty nad místy křížení rezonančních polí. Na listnatých stromech se nad rezonančním polem vyskytují na kmenech nádory. Neroste na nich tráva, ale mechorosty. Semena rostlin mají v rezonančním poli menší klíčivost. Na rezonančním poli ale roste a hojně plodí kalina.

 

 • Vliv rezonančních polí na živočichy, kteří mají k rezonančnímu poli pozitivní, nebo negativní vztah. Toto znali lidé odpradávna. Většina zvířat má záporný vztah k rezonančním polím, hlavně psi, koně, prasata, hovězí dobytek, králíci, čápi, vlaštovky, křečci a myši. Naopak kočky, sovy, hadi, straky, akvarijní rybky a hmyz, hlavně komáři mají kladný vztah. Platí to i pro hmyz nazývaný v bytech „rybičky“. Pokusy na myších a potkanech ukázaly až poloviční porodnost, radikálně zvýšenou tvorbu nádorů a úmrtnost zvýšenou na dvojnásobek. Zvířata trpící vlivy rezonančních polí podléhají ve zvýšené míře některým charakteristickým onemocněním: hovězí dobytek kloubovému revmatismu, sterilitě, děložnímu kolapsu, onemocnění vemene a mastitidě, koně slepnutí, králíci zpomalení tělesného vývoje, snížení přibírání na hmotnosti a rachitidě, prasata mají snížený přírůstek hmoty a slepice méně nesou.

 

 • Vliv rezonančních polí na člověka: mění se buněčný tlak a elektrické poměry v buňce, vlivem „Petrierova ochlazovacího efektu“ vzniká pocit chladu a průvanu s předpoklady pro vznik revmatismu. U osob pod vlivem rezonančních polí vznikají pocity malátnosti, únavy, smutku, studených nohou, návalů krve do hlavy, dráždění sympatiku, rušivého působení na nervový a oběhový systém a dochází ke zpomalení hojivých procesů. Dochází ke změnám bioelektrické činnosti mozku a činnosti štítné žlázy. Dochází ke změnám morfologie krve, ke změnám množství histaminu, bílkovin, globulinu, k poruchám srážlivosti krve, k patologickým změnám cév, ke kolísání krevního tlaku a tepu. Není toho málo, ale musím pokračovat. Dále dochází ke zvýšené potivosti, bolestem hlavy, k oslabení paměti, křečím a řadě dalších jevů. Reaktivnost člověka s elektrodami na hlavě zachycuje EEG. Děti se podvědomě brání odchodu do postele pod vlivem rezonančího pole, nemohou dlouho usnout, v noci se probouzejí, obracejí se, nemohou doslova v posteli vydržet, hlavně během měsíčního úplňku. Studené nohy, ranní únava větší než večer, nevyspání, nervozita, mrazení těla, pocity zimy, průvanu, naopak pocity přehřátí a strnulá šíje jsou pro pobyt v rezonančích polích charakteristické. Při pobytu nad zkřížením rezonančními poli bývá zjišťována skleróza multiplex, nádorová onemocnění, žlučníkové i ledvinové záchvaty a kameny, oční nemoci a duševní poruchy až k poruchám paměti a k pomatenosti, rozvrácenosti a depresím.

 

Jako významný vztah mezi negativním vlivem rezonančního pole a člověkem jsou uváděna na prvním místě rakovinová onemocnění, proto i termín „rakovinové domy“ se už dávno a četně objevuje v literatuře. Na druhém místě je uváděna artritida a revmatická onemocnění různého druhu. V několikanásobném křížení rezonančních polí je udáván vznik sklerózy multiplex.

 

 • Děti vylézají, nebo vypadávají z postelí, přecházejí do postelí rodičů, nebo sourozenců, spí na zemi, mimo dosah polí. Mnoho dětí se brání uložení do postýlek, házejí sebou, v noci dlouhé hodiny pláčí a křičí, neklidně spí, mají noční děs a probouzejí se. Časté noční pomočování a zápaly močového měchýře jsou spojeny se stydlivostí, s pocity méněcennosti, se skleslostí a bázlivostí, s nervozitou, neklidem a nechutí k jídlu. K poškození dítěte může dojít už i v těhotenství, když na matku dlouhodobě působí rezonanční pole.

 

 

Je třeba též poznamenat, že existují názory, podle nichž rezonanční pole jako fyzikální anomálie mohou ovlivňovat živý organismus nejen negativně, ale i pozitivně, tedy nejen patogenně, ale i stimulačně. Bohužel z mé několikaleté praxe s klienty jsem se nesetkal ani s jedním, takto pozitivním případem.

 

Uvedené charakteristiky postačují pro základní orientaci a poskytují vhodné předpoklady pro zjištování a označování nebezpečných patogenních zón.

 

 

 

 

Všem rezonančním polím se snažíme soustavně vyhýbat!

 

Typickým zdrojem rezonančních polí je funkční mobilní telefon – tří minutový hovor zanechává na mozkové struktuře po tři dny změny viditelné na počítačovém tomografu CT. Při použití bezdrátového telefonu v autě, bez ohledu na to, zda jsou otevřena okna vozu, dochází u všech osob:

 

 • K náhlému poklesu krevního tlaku.

 

 • Ke změně mozkových biopotenciálů.

 

 • Ke změně srdeční činnosti u několika jedinců, jako by vypadla z rytmu a docházelo ke krátkodobým zástavám srdce.

 

 • Ke snížení intenzity dýchání, což může vést k nedostatku kyslíku v mozku, až ke ztrátě vědomí. Zajímavá je i závislost reakce na rychlost vozidla. Čím rychleji se vozidlo pohybuje, tím negativnější jsou účinky – dochází až k výpadkům vědomí řidičů.

 

 

Geopatogenní zátěž pacientů má často rozdílné důsledky v podobě různých chorobných projevů – od banálního krvácení zubů, až po maligní onkologii.

 

 

 

 

Jen cca 10 % onemocnění nezávisí na geopatogenních vlivech!

 

Co říci na závěr?

 

Netřeba dopustit, aby vznikla nějaká panika kolem tzv. patogenních zón. Je nutné se s touto problematikou seriozně seznámit, domácnost, pracoviště, rodinný dům a podobně nechat odborníkem proměřit. Přednost dávat měřením pomocí Kubešova indikátoru rezonance živých organismů, který jako zařízení snímá rezonanci z lidského těla a není ovlivňován psychotronickou schopností proutkařů, kteří jsou ovlivňováni vodními proudy nesoucími někdy i velmi krátkodobé rezonanční pole. Proměnlivost těchto úkazů je příliš velká a tím i nestandardní.

 

Zdravý člověk má svůj obranný systém, který poměrně dlouhou dobu dokáže udržet v normě a v rovnováze i pod vlivem rezonančních polí.

 

Kolem působení rezonančních polí je stále ještě mnoho neznámého a různých nepotvrzených názorů. Faktem však bohužel zůstává vliv rezonančních polí na vznik a průběh nádorových nemocí. Lze však při dodržování vyhýbání se rezonančním polím nemoc značně zpomalit, až zastavit, samozřejmě za pomoci příslušné terapie. Bylo by absurdní svalovat vznik všech onemocnění na rezonanční pole, či chcete–li na negativní vliv geopatogenních zón.

 

I když jsou v zahraničí, i u nás používány desítky údajně účinných prostředků na stínění účinků rezonančních polí, mnoho odborníků tvrdí, že prakticky se nedají účinky odstínit a když, tak jen některá jejich složka a jen na určitou dobu. Technická řešení odstiňování může z těchto důvodů spočívat jen v látce, která není z kovu, ale která bude záření absorbovat a přitom nebude uzemněná. Taková látka nesmí vyzařovat žádné elektromagnetické vlny v oblasti vysokých frekvencí.

 

Jak vyplývá z předcházejícího textu, problematika geopatogenních zón, jejich fyzikální a fyziologická podstata, technika, metodika je velmi široká a složitá. Problematika proutkařství a měření rezonančních polí přístrojem – indikátorem je však tak zajímavým problémem, zejména ve vztahu k nádorovým onemocněním, že je velmi žádoucí se touto oblastí zabývat detailně, systematicky, komplexně a dlouhodobě. V zahraničí i u nás existuje množství seriózních vědeckých publikací, které tuto problematiku rozebírají.

/ Zdraví / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz