Geopatogenní zóny

Geopatogenní zóny

Geopatogenní zóny

Obsah :

Co to jsou geopatogenní zóny

Co to je elektrosmog

Jak ovlivňují „dráždivé zóny“ (geopatogenní zóny a elektrosmog) náš život?

Projekt „Zdravé bydlení“

Náš způsob ochrany

 

Co to jsou geopatogenní zóny?

 

O geopatogenních zónách toho již bylo napsáno mnoho, proto jen něco málo úvodem.
O škodlivosti zemského záření věděli již staří Číňané. Již 2300 př.n.l. byl císařem Yü vydán asi první stavební zákon, který uzákonil pravidla pro výběr místa pro stavbu domů a zřizování hřbitovů. Tento zákon nařizoval při výběru místa pro stavbu vyhnout se místům s podzemními vodními toky a tzv. „Dračími žilami“, kde podle Číňanů v zemi sídlí zlí démoni, kteří v noci vycházejí a ruší ve spánku živé i mrtvé.

Později byla tato místa označována názvem geopatogenní zóny. Tento název vznikl z řečtiny, kde znamená slovo geo = „země“ nebo „zemní“ a pathos = „utrpení“ nebo „nemoc“. Volný překlad je tedy „nemoc země“ nebo „utrpení ze země“ či „nemoc pocházející ze Země“. Z geologického pohledu se jedná o záření energie, která vychází ze země v důsledku nějaké anomálie, vyskytující se v zemské kůře. Může se jednat např. o prasklinu v zemi, styk dvou i více různých hornin nebo žil nerostů a rudy. Dále jsou to podzemní vody – toky, jezera, prameny, různé jeskyně, šachty, pukliny apod. Ne vždy jsou tyto anomálie přírodního původu, ale může se jednat i o výsledek lidské činnosti – důlní díla, různé podzemní šachty a kanály, kabely, vodovodní, plynové, teplovodní a parovodní potrubí v zemi apod. Proto se občas tyto vlivy označují jako „dráždivé zóny“. Je to označení pro přírodní i lidskou činností vznikající škodlivé záření.

Záření geopatogenních zón vychází ze Země a lidé si často myslí, že bydlení ve vyšších patrech domů je chrání před tímto zářením. Je to však velký omyl. Toto záření vystupuje do značných výšek (až do výšky cca 3 km) a ve výšce může mít i větší účinek. Je různě deformováno vlivem našich staveb – hlavně panelových domů a jejich kovových výplní. Vliv může mít i náš nábytek, vybavení bytů, umělé hmoty a další materiály používané v našich domácnostech.

Známe několik druhů přírodního dráždivého záření. To, které vychází ze Země označujeme „geopatogenní zóny“, to, které přichází z kosmu je označováno jako „kosmické záření“ a z něho jsou významné „Curryho pásy“ – mají charakter polarizovaného záření vlnové délky 11–22 cm. Tvoří mřížku ve směrech SZ–JV a SV–JZ. Jsou nazvány po objeviteli MUDr. Manfrédu Currym. „Hartmannovy pásy“ jsou také pásy, které jsou nazvány po objeviteli MUDr. Ernestu Hartmannovi a probíhají ve směru S–J a V–Z. Povahu mají stojaté VKV vlny se zahuštěnými ionty sodíkového záření z atmosféry.

Přírodní dráždivé záření ovlivňuje nejen člověka, ale vše živé – projeví se na zvířatech i rostlinách.

 

 

 

Co je to elektrosmog?

 

Žijeme v době nebývalého rozmachu a rozvoje elektrotechniky a elektroniky, spotřebiče a vysílače stále více zamořují naše prostředí elektrosmogem. Téměř denně se setkáváme s různými názory na to, zda naše nepostradatelné moderní elektronické přístroje, které umisťujeme do naší blízkosti ve dne i v noci, nám při dlouhodobém působení mohou škodit, oslabovat nás nebo způsobovat únavu a vyčerpanost.

Pojem „elektrosmog“ je poměrně novým pojmem. Jedná se o záření, které je výsledkem lidské činnosti. Vzniká všude tam, kde je používána elektrická energie. O tom, že každý elektrospotřebič v naší domácnosti je zdrojem takového záření není asi nutno někoho přesvědčovat. Vždyť pro každý takový spotřebič je nutné vyjádření státního ústavu, že tento spotřebič neohrožuje naše zdraví. Ale žádný ústav se nezabývá tím, že na nás v naší domácnosti, na pracovišti, ve školách a dokonce v naší posteli působí několik těchto zdrojů. V běžné domácnosti je i několik desítek zdrojů – televizor, rádio, video, pračka, lednička, varná konvice, kávovar, myčka nádobí, mraznička, počítač, mobilní telefon, žárovky, vypínače, elektrické vedení a další. K tomu musíme připočítat ty zdroje, které přicházejí i odjinud – od souseda přes zeď, protože ani železem armovaná betonová stěna není překážkou pro elektrosmog. Dále je to elektrosmog z rozvodů el. energie – povrchové i podzemní rozvody, signály rozhlasu, televize, mobilních telefonů, vysílaček, radarů apod. Elektrosmog je novým zářením, které negativně ovlivňuje naše zdraví. Vědci dnes varují, že zde probíhá nejmasovější pokus na člověku a nikdo neví, jak tento pokus dopadne. Vliv elektrosmogu se totiž projeví až po dlouhé době, ale pak již nepůjde o preventivní ochranu, ale jen léčení následků, tedy nemoci.

 

„Musíme-li s elektronikou žít, nemusíme na ni umírat.“

 

 

 

 

Jak ovlivňují geopatogenní zóny a elektrosmog náš život?

 

„Dráždivé zóny“ (geopatogenní zóny, elektrosmog a kosmické záření) je záření, které není vidět ani cítit. Dokonce na něho moc nereagují měřící přístroje. To však neznamená, že neexistuje. Každý z nás zná pocit, kdy ho něco svědí. Proč se tento pocit objeví a co je jeho příčinou zatím nedokáží lékaři ani vědci zodpovědět. Znamená to snad, že svědění neexistuje? Proto vezměme na vědomí, že vliv DZ zde je a ovlivňuje nejen nás, ale i vše živé v přírodě.

Vlivem DZ na lidský organismus se zabývalo již mnoho lékařů, biologů, fyziků a dalších vědců. Jedním z nich byl přednosta olomoucké onkologie MUDr. Juryšek, který ve své studii z let 1971-1982 shromáždil kartotéku více jak 30 000 nemocných rakovinou. Dle jeho názoru „je zřejmé, že faktory působící v geopatogenních zónách mají negativní vliv především na metabolismus tkání buněk, zejména metabolismus vody. Narušují také imunitní systém organismu, čímž mohou spolupůsobit při vzniku jakýchkoliv zdravotních potíží. Intenzita těchto faktorů může být i malá, přesto se odhaduje, že působí v České republice nepříznivě na zdravotní stav až 80 % populace. Je již prokázáno, že pobyt v geopatogenní zóně má vliv nejdříve na vznik různých krátkodobých zdravotních potíží, jako jsou angíny, katary horních cest dýchacích, poruchy spánku, neurózy, bolesti kloubů a páteře, záněty žil či žlučníkové potíže. Pokud v ní disponovaný člověk žije více než 20 let, je vysoce pravděpodobné, že se u něj nakonec objeví zhoubný nádor. U některých jedinců může vzniknout i mnohem dříve.“ (*)

(*) Geopatogenní zóny, praktická příručka, str. 37 – 44

Protože DZ jsou často elektromagnetická záření, je lidský organismus velmi dobrou anténou pro zachycení tohoto záření. Naše tělo je tvořeno ze 70 % vodou, která je velmi dobrým vodičem, je tedy ideální anténou. O tom, jak naše tělo vede elektromagnetické záření, se může každý člověk přesvědčit. Stačí si naladit na radiopřijímači slabší vysílač a chytit se antény. Okamžitě dojde ke zlepšení příjmu.

 

 

DZ mohou v našem organismu vyvolávat následující jevy:

 • mění se buněčný tlak a elektrické poměry v buňce
 • na GPZ (geopatogenních zónách) způsobených vodou vzniká pocit chladu a průvanu s možností vzniku revmatických potíží
 • vznikají pocity malátnosti, únavy, studených nohou, smutku, návalů krve do hlavy, dráždění nervového systému (hlavně sympatika) a oběhového systému, zpomalují se hojivé procesy
 • změny bioelektrické činnosti mozku a činnosti štítné žlázy
 • dochází ke změnám krve – mění se složení, srážlivost, krevní obraz, ke změnám množství histaminu, bílkovin, globulinu, k patologickým změnám cév, ke kolísání krevního tlaku i tepu
 • může docházet ke zvýšenému pocení, bolestem hlavy, k oslabení paměti, křečím, vlivy na vodu zasahují srdeční sval a ruší jeho normální rytmus

 

Objektivní změny fyzikálních podmínek v DZ a řada fyziologických změn v organismu se často projevují jako signál, že se něco děje i v subjektivních pocitech člověka. Tyto projevy jsou často pozorovatelné u dětí:

děti přecházejí do postelí rodičů nebo padají či utíkají ve spánku z postelí, spí namáčknuty na příčky dětské postýlky, nebo jsou pokrouceny v části postýlky

mnoho malých dětí se brání uložení do postýlek, hází s sebou, v noci pláčí, křičí, neklidně spí, probouzejí se a tyto stavy mohou přicházet až k pomočování, zánětům močových cest a močového měchýře, což se může projevovat na zhoršené psychice dítěte

k poškození dítěte může dojít již v těhotenství, když matka dlouhodobě pobývá v DZu žen může vlivem DZ vznikat nemožnost otěhotnět, mohou vznikat samovolné potraty

 

 

Subjektivní pocity u dospělých se mohou projevovat jako:

 • špatné spaní, těžké usínání, časté buzení
 • studené nohy, ranní únava, pocit nevyspání, nervozita, brnění
 • dle polohy, eventuelně křížení zón mohou vznikat bolesti v kříži,  krku, páteři či hlavě
 • při pobytu nad DZ v kuchyni (při vaření) vznikají revmatické bolesti
 • při spaní na DZ se může objevit polyartridita (již po 10 – 15 letech)
 • nad křížením DZ bývá zjišťována skleróza multiplex, nádorová onemocnění, žlučníkové a ledvinové potíže a kameny

 

 

Při výzkumech působení DZ na člověka na

1. místě   rakovinná onemocnění, leukémie, srdeční a cévní potíže

2. místě   artritida a revmatická onemocnění, skleróza multiplex

 

 

Aby bylo možno charakterizovat vliv DZ byla vytvořena tzv. „Stupnice patogenity“, která má 12 stupňů. V každém stupni jsou vytipovány charakteristické vlivy. Při křížení DZ dochází ke sčítání stupňů a tím ke zvyšování účinků. Jsou stanoveny i doby pobytu v DZ. Tyto doby jsou maximální a značí čas, po který je pobyt v geopatogenní zóně ještě relativně bezpečný.

 

Stupeň 1 – 3          12 hodin denně

Stupeň 4 – 6           8 hodin denně

Stupeň 7 – 9           4 hodiny denně

Stupeň 10              2 hodiny denně

Stupeň 11 – 12      několik minut denně

 

 

Vliv DZ na dopravní nehodovost

Řada výzkumných prací ukázala na skutečnost, že DZ (GPZ) se podílejí na zvýšené nehodovosti v některých místech. Jsou to především místa, kde již v minulosti docházelo a do-chází stále k nevysvětlitelným nehodám. Při zjišťování geopatogenních zón se ukázalo, že místem prochází GPZ a citliví řidiči na ni reagují, tak dojde např. k vyjetí ze silnice na rovném úseku. U nás bylo označeno několik míst takto nebezpečných. Jedním, kdo se tímto zabýval, byl i Ing., RNDr. Andres, který prověřoval některé úseky v okolí Prahy. V rámci výzkumu byly některé nebezpečné silnice odrušeny a výsledkem bylo podstatné snížení nehod na těchto úsecích. ( *)

(*) Kniha „Jak odhalit tajemství geopatogenních zón, Ing, RNDr. E. Andres, V. Vokolek, str. 170 – 176.

 

 

Vliv DZ na rostliny

 • u rychle rostoucích stromů dochází ke křivému růstu větví a kmenů (např. bříza, olše)
 • tento jev lze pozorovat i u ovocných stromů (např. švestka, meruňka)
 • meruňky nebo jen její některé větve jsou mnohem dříve napadeny mrtvicí a odumírají, zatímco neovlivněná část stromu roste normálně
 • u stromů na DZ může docházet k rychlejšímu opadávání listí na podzim
 • na listnatých stromech (lípa) se častěji objevují nádory rakoviny
 • na DZ dochází k horšímu růstu trávy, plodin, v místech nad DZ jsou menší výnosy
 • na místech křížení DZ jsou častější údery blesků do stromu
 • semena rostlin mají v DZ menší či horší klíčivost
 • negativně působí DZ i na polní, zahradní i bytovou vegetaci
 • na některé rostliny DZ působí příznivě, jako např. kopřiva, kalina, mechy apod.

 

 

Vliv DZ na živočichy

Negativní vlivy DZ se projevují i na zvířatech chovaných v zajetí. Ty nemají možnost, na rozdíl od volně žijících zvířat, se těmto vlivům vyhnout. Proto i od pradávna získaná zkušenost, např. se psem, dnes není tak úplně pravdivá. Dnešní pes, žijící s námi v bytě je ovlivněn stejně jako člověk. Proto v našem bytě místo, kam si pes lehne, nemusí být vždy bez DZ. Tak jako u rostlin i zvířat není vždy působení DZ negativní. Naopak kočky, sovy, hadi, akvarijní rybky, hmyz, hlavně komáři, dávají poloze na DZ přednost. Negativní vliv DZ může vést u hovězího dobytka k častému zmetání, menším přírůstkům i menší dojivosti u krav. Tím se mohou DZ podílet i na snížení výsledků v zemědělství.

Nastínili jsme jen některé oblasti, kde mohou DZ ovlivňovat náš život. Působení DZ je nutno chápat jako působení přírodních geopatogenních zón i kosmického záření – Hartmannovy i Curryho pásy, technických – elektrosmog, přenosové vlny, signály televize, rozhlasu, mobilních telefonů a další, zón na živý organismus, hlavně pak negativní působení na člověka. Začít se o tuto problematiku zajímat až když se objeví nemoc, je jako začít si čistit zuby, až se nám zkazí. Z toho vyplývá, že nejdůležitější je prevence. Každý motorista ví, že prevence je nutná. Vždyť výměnu oleje v motoru neděláme, až když se motor zadře. U svého zdraví však často takto postupujeme.

 

Převzato:  www.adam-pr.cz

/ Zdraví / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz