Valerij Sineľnikov: Dohoda s chorobou

Valerij Sineľnikov: Dohoda s chorobou

Valerij Sineľnikov: Dohoda s chorobou

 

Populárny ruský lekár učí, ako zmeniť svoje myslenie a správanie, svoj „podvedomý program“ tak, aby sme sa zbavili rôznych, aj tých najťažších chorôb. Podrobne vysvetľuje, aké negatívne pocity a vlastnosti vedú k ochoreniam a životným nepríjemnostiam, odhaľuje zámery, ktoré sa za nimi skrývajú, a na konkrétnych príkladoch ukazuje, ako žiť pozitívne, láskyplne a šťastne.

 


 

 

NESKUTOČNÁ REALITA

Za posledné desaťročie vedci dospeli k názoru, že vesmír je formou nepochopiteľnej, čírej energie. ktorá má svoje vlastné vedomie. V kresťanstve sa jej hovori Boh. v moslimskom svete Alláh. na Východe ..pravda“. Nech to nazývame, ako chceme, sú to len rôzne metafory, rôzne spôsoby, ako opísať jedno a to isté: spoločný prameň všetkého. čo je. sila, ktorá spája všetkých a všetko na tomto svete a ktorá je základom života.

Kúzelníci a čarodejnici vedeli odjakživa, a dnes už to vie aj oficiálna veda, že táto záhadná energia podlieha pôsobeniu ľudských myšlienok. Naše očakávanie pôsobí na energetické systémy a vytvára udalosti v súladu s týmto očakávaním. Pôvodný prameň všetkého, čo je, tá sila. ktorá tvorí náš osud, je priamo v nás.

To sa vedelo už v dávnej minulosti. Napríklad v Biblii sa píše: ..Nehľadajte kráľovstvo božie v nebi, ale vo svojom srdci.“ A nápis na slávnom antickom chráme hlása: „Poznaj sám seba.“ Ako je však možné, že tú istú skutočnosť ľudia vnímajú tak odlišne? Príčina je v postoji danej osoby voči tomu, čo vníma.

Ľudia komunikujú s okolitou realitou prinajmenšom na dvoch úrovniach: vedomej a podvedomej. Nikto z nás neprichádza do vedomého styku priamo s objektívnou skutočnosťou, ale s určitými predstavami, s určitým modelom sveta.

Naše podvedomie je ako veľký iluzionista. Vytvára pre nás náš vlastný malý svet, chráni nás pred vesmírnym chaosom, vyberá pre nás to, čo považuje za vhodné a bezpečné. Lenže pri plnení tejto ochrannej funkcie sa pre mnohých ľudí mimovoľne premenil na väzenie. Náš rozum nám väčšinou nedovoľuje prekročiť hranice nami vytvoreného sveta. Využíva najmä strach, aby nás presvedčil o tom, že tá ilúzia, ktorú nám podáva, je skutočná, naozajstná REALITA, Na zemi sa nenájdu ani dvaja ľudia, klorých odtlačky prstov by sa úplne zhodovali. Rovnako sa nenájdu ani dvaja ľudia, ktorých životné skúsenosti by sa celkom zhodovali. Dokonca aj život jednovaječných dvojičiek sa v niečom líši.

inými slovami, každý človek žije vo svojom unikátnom svete, ktorý si sám vytvára. Každý z nás si od narodenia pod vplyvom rodičov, učiteľov a okolitého prostredia konštruuje svoju vlastnú realitu, svoj vlastný svet. Ak máte deti. spomeňte si. ako ste im neraz vnucovali vlastné poňatie sveta, vysvetľovali im, čo je zlé a čo dobré, čo sa smie robiť a čo nie. To isté robili aj ich staré mamy a starí otcovia, učitelia a iní dospeli.

V dôsledku toho si vaše dieťa vytvorilo vlastné poňatie sveta. ktoré sa v niečom podobá a v niečom odlišuje od toho vášho. A vaši rodičia sa rovnako správali k vám. Medzi samotnou realitou a naším svetom je však ohromný rozdiel.

Neexistujú dobré alebo zlé modely sveta. Ide skôr o to, do akej miery je náš model životaschopný a prospešný.

 

 

ČO JE TO CHOROBA?

Hlavným životným zákonom je udržiavanie dynamickej rovnováhy. Zdravý organizmus je
taký, ktorý žije v harmónii alebo v dynamickej rovnováhe.

Samozrejme, že udržiavanie harmónie v súčasných podmienkach nie je jednoduché. No aj keď sa naruší, dá sa obnoviť.

Choroba je znamením narušenia rovnováhy. Signálom je bolesť. S pomocou tohto signálu sa o nás podvedomie stará a sleduje istý pozitívny ciel – hovori nám. že niečo nie je v poriadku. Preto sa správajte ku svojej chorobe s úclou. Neberie ju ako niečo zlé, dokonca ani keď sa jedná o smrteľne ochorenie. Nezabúdajte, že túto chorobu ste si podvedome vytvorili sami. Znamená to, že na to boli vážne dôvody. Vzdajte sa boja a namiesto toho poďakujte Bohu či svojmu podvedomiu za túto chorobu. Poďakujte aj samotnej chorobe. Urobte to. hoci to znie čudne!

Súčasná ortodoxná medicína s chorobou bojuje – snaží sa ju potlačiť alebo odstrániť dôsledky. Príčiny však ostávajú hlboko v podvedomí a stále pokračujú v ničivom pôsobení.

Vzniká paradoxná situácia: podvedomie vytvára chorobu ako signál pre náš vedomý rozum, teda pokúša sa nám čosi oznámiť, ale my ideme k lekárovi a tlmíme tento signál tabletkami. Bojujeme tak sami so sebou a ešte k tomu si pre tento boj volíme čo najsilnejšie a najdrahšie prostriedky. Veď je to nezmysel!

Lekár by nemal škodiť organizmu a potláčať jeho reakcie, ale pomáhať nášmu ..vnútornému lekárovi“. Organizmus sa sám snaží dosiahnuť rovnováhu, treba mu v tom len pomôcť,

V našej kultúre je choroba považovaná za zlo, za niečo, čo je úplne mimo nás. To ľuďom umožňuje zaujať veľmi pohodlnú pozíciu: „Ja za svoju chorobu nemôžem. Nech tento problém riešili lekári.“ Lenže keď človek na seba nechce vziať zodpovednosť za svoje choroby, stávajú sa nevyliečiteľnými alebo prechádzajú do iných chorôb. Potom taký človek obviňuje svoj ťažký život alebo neschopnosť lekárov – namiesto toho. aby sa obráti1 do svojho vnútra a sám si pomohol.

V žiadnom prípade nepodceňujem zásluhy medicíny, ani nevyzývam k tomu, aby sme sa vzdali jej vymožeností. Pokiaľ človek dostane infarkt alebo si zlomí nohu. potrebuje okamžitú pomoc, a nie duchovné debaty.

Nový prístup k zdraviu a chorobe nám však umožni mnohým zdravotným problémom a zraneniam predchádzať.

Je na čase dostať sa k príčinám vzniku ochorenia a pracovať s nimi. Znovu zopakujem, že tieto príčiny sa skrývajú v nás samých.

Ako som už povedal, choroba signalizuje narušenie rovnováhy. Je možné pokúsiť sa ju obnoviť na fyzickej úrovni, napríklad pri cukrovke si pichať inzulín, upraviť stravu, začať cvičiť a pod. To je však iba vonkajšie pôsobenie na organizmus. Väčšinou sa tým neodstraňujú príčiny, lebo tie sa nachádzajú na hlbšej a jemnejšej úrovni, ako je fyzická a chemická. Touto úrovňou sú naše myšlienky a pocity, naše správanie a názory.

Ak sa myšlienky človeka a jeho správanie dostávajú do konfliktu s celkom Vesmíru, dochádza k narušeniu rovnováhy a harmónie. Predstavte si. čo sa stane, keď bunka organizmu prestane žiť podľa zákonov celého organizmu. Stane sa chorou bunkou a organizmus sa ju bude snažiť vyliečiť, no keď to nepomôže, zničí ju.

Choroba nám teda oznamuje, že určité vaše správanie, myšlienky a pocity sa dostali do konfliktu so zákonmi vesmíru. Aby sme sa vyliečili, musime svoje myšlienky a emócie uviesť do súladu s vesmírnymi zákonmi.

 

 

ZHUBNÉ POCITY, POSTOJE A VLASTNOSTI

Zopakujme si, že naše choroby sú odrazom našich myšlienok a pocitov.

Pozrime sa teraz bližšie na niektoré negatívne stavy, ktoré – najmä ak si ich pestujeme dlhodobo – môžu viesť k zdravotným ťažkostiam a rôznym chorobám.

Rád by som ešte pripomenul, že tieto negatívne formy vedomia v skutočnosti vychádzajú z pozitívnych zámerov. Ide o to. aby sme si tento skutočný, pozitívny zámer uvedomili a našli vhodnejšie spôsoby, ako ho dosiahnuť, a neškodiť pritom sebe ani druhým.

 

 

 

Převzato: http://www.eugenika.vasadomena.sk/

/ Zdraví / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz