Virus HIV byl vyroben a použit…

Virus HIV byl vyroben a použit…

VIRUS HIV BYL VYROBEN A POUŽIT

ZŘEJMĚ

 

S VĚDOMÍM VLÁDY USA

07.11.05   Anonym

Prominentní právník a výzkumník AIDS, Dr. Boyd E. Graves JD, dostal 27. června 2003 příležitost prezentovat soudci Jeffrey T. Millerovi u soudu v San Diegu případ, vedený pod jednacím číslem 02 CV 02396. Graves v tomto procesu hodlá prokázat, že HIV virus, vyvolávající AIDS, uměle vyvinuly americké laboratoře v letech 1962 až 1978. Dne 27. listopadu 2002, poskytl Úřad Ministerstva zdravotnictví a humánních služeb Spojených států Dr. Gravesovi šedesát dnů k registraci žaloby proti vládě USA u Federálního soudu Spojených států. Graves tvrdí, že má v rukou stovky vládních dokumentů dokazujících, že HIV-AIDS byl navržen k provedení biologického teroristického útoku proti Afroameričanům. Případ byl původně předložen Nejvyššímu soudu USA pod jednacím číslem 00-9587. Výzkumníci žili dlouho s podezřením, že HIV je důsledkem „mezidruhového křížení“ virů postihujícím primáty a lidi. Domnívali se, že lidé byli vystaveni viru vyvolávajícímu deficit imunity u opic (SIV), který posléze mutoval na virus HIV, snad kontaktem s šimpanzí krví, kvůli lovu a konzumaci šimpanzího masa. S touto teorií se ovšem neztotožňovali všichni. Dr. Graves, který se domnívá, že se při pátrání po původu HIV-AIDS dobral k nejděsivějšímu možnému závěru, tuto tézi zcela odmítá. Podle Gravese je stále zřetelnější, že virus nepřešel ze šimpanzů na lidi, jak se vědci zpočátku domnívali, ale byl úmyslně vytvořen lékaři a vědci na zakázku vlády Spojených států.

Graves upozorňuje na skutečnost, že Dr. Robert Gallo patentoval svůj „vynález“ – virus HIV – v dubnu 1984 u U.S. patentového úřadu pod číslem 4,647,773. Detaily lze nalézt na webové stránce U.S. patentového úřadu (http://www.uspto.gov/patft/index.html). Podle Gravese odhalují vědecké důkazy neúprosnou pravdu. Konstatuje:

„Virus HIV-AIDS je umělým bioproduktem programu ´U.S. Special Virus´. Tento federální program sledující vývoj speciálního viru proběhl ve Spojených státech v letech 1962 až 1978. Dokument, který o speciálním viru zveřejnil roku 1971 Dr. Robert Gallo prozrazuje, že Spojené státy úsilovaly o získání ´virové částice´, jejíž použití by mělo negativní dopad na mechanizmus lidského imunitního systému. Tento výzkumný program směřoval k pozměnění genetické informace virových částic za účelem jejich spojení s původcem zvířecí nákazy, virem nazývaným Višna.“ 

Graves podotýká, že obsah zmíněného Gallova dokumentu o speciálním viru z roku 1971 je identický s textem patentu na virus HIV z roku 1984. Dr. Gallo v roce 1981 ostatně sám přiznal, že působil ve funkci vedoucího federálního projektu vývoje nového speciálního viru. Graves tvrdí, že získaný virus přidával výrobce vakcín Merck jako „dárek“ do experimentální očkovací látky proti hepatitis B, podávané koncem 1970-tých a počátkem 1980-tých let homosexuálům v New York City, Los Angeles a San Fransisku, a do vakcíny proti neštovicím určené pro černochy v centrální Africe.

Krátce nato zaplavila svět masová nákaza lidským retrovirem, která se výrazně odlišovala od všech dosud známých chorob, byla vysoce infekční a mohla zabíjet. Boyd Graves soudí, že se u HIV pravděpodobně jedná o laboratorní evoluci viru Višna, poprvé zjištěného u islandských ovcí.  Graves, který promoval na právnické fakultě US námořní akademie v Annapolis, byl v roce 1992 sám testován jako HIV pozitivní. „Dnes mne považují za člověka, který vyřešil hádanku kolem AIDS,“ říká. „Co lidé nevědí je, že HIV virus obsahuje částice viru Višna, vyvolávající onemocnění islandských ovcí. Višna je uměle vyrobený virus, pocházející z dob nacistického Německa.“ „Případ byl předložen Nejvyššímu soudu USA poté, když nižší instance zamítla argumentaci o zdroji AIDS jako nepřesvědčivou a označila věc za ´nepodstatnou´. Nevěřím, že někdo na světě považuje původ AIDS za nepodstatný.“ Graves prohlásil, že má důkazy, které, podle jeho přesvědčení, přinutí soudce rozhodnout ve prospěch žaloby, a říká: „Když se tak stane, bude vláda muset uvolnit veškeré informace o všech druzích dřívějších utajených výzkumů, a pak vyjde najevo skutečný původ HIV-AIDS.

Spojené státy se za svůj ´Special Virus Programm´ budou muset zodpovídat Američanům a lidem celého světa.“ Z posledního prohlášení OSN o HIV-AIDS (UNAIDS) vyplývá, že nyní s HIV celosvětově žije asi 45 miliónů lidí. Výkonný ředitel UNAIDS Petr Piot sdělil: „V prvních 20 letech bylo infikováno 58 miliónů lidí, z nichž už 23 miliónů na HIV-AIDS zemřelo.“ Pokud Boyd E. Graves 27. června 2003 přednese tento případ před US federální soud a uspěje se svými argumenty a doklady, bude to znamenat, že HIV-AIDS je virus, který byl vyroben a použit lékaři a vědci s vědomím a za přímé spolupráce vlády Spojených států amerických. Je-li tomu tak, vynoří se dvě otázky:

Za prvé: Proč a za jakým účelem byl tento smrtící virus vytvořen? 

       Za druhé: Byl proti všem pravidlům na regulaci vývoje, výroby a použití biologických a chemických zbraní vytvořený HIV AIDS virus použit Spojenými státy v prvním aktu masového celosvětového bio-terorizmu, jehož jsme svědky?

Převzato:Zprávy24

/ Tajná technologie / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz